Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Richard Dawkins, Kambriyen Patlaması'nın Yaratılışı İspatladığını İtiraf Etti mi?

Richard Dawkins, Kambriyen Patlaması'nın Yaratılışı İspatladığını İtiraf Etti mi? Religion News
6 dakika
27,276
Tüm Reklamları Kapat

İddia

Evrimci düşüncenin dünya çapındaki en önde gelen savunucularından İngiliz biyolog Richard Dawkins, savunduğu tezleri temelinden geçersiz kılan bu gerçek hakkında şunları söylemektedir: "(...) Kambriyen katmanları, başlıca omurgasız gruplarını bulduğumuz en eski katmanlardır. Bunlar, ilk olarak ortaya çıktıkları halleriyle, oldukça evrimleşmiş bir şekildedirler. Sanki hiçbir evrim tarihine sahip olmadan, o halde, orada meydana gelmiş gibiler. Tabii ki, bu ani ortaya çıkış, yaratılışçıları oldukça memnun etmektedir."

Gerçek mi?

Çarpıtılmış
Çarpıtılmış

Sözün Gerçeği Nasıl?

(...) günümüzden 600 milyon yıl önce oluşan kambriyen kayaç katmanları, ana omurgasız gruplarının çoğunu bulduğumuz, en eski kayaçlardır. Bu fosillerin çoğunu ilk ortaya çıkışlarında ileri bir evrim düzeyinde buluyoruz; sanki hiç evrimsel tarihleri yokmuş ve oraya bırakılmışlar gibi... Söylemeye hacet yok, bu ani ortaya çıkış yaratılışçıları çok mutlu ediyor. Fakat her gruptan evrimciler bunun fosil kayıtlarında çok büyük bir boşluğu temsil ettiğine inanıyor; bir nedenle 600 milyon yıl öncesindeki devirlerden gelen çok az sayıda fosil olmasından doğan bir boşluk var. İyi bir neden, bu hayvanların çoğunun vücutlarında yalnızca yumuşak bölümler olmasıdır; fosilleşecek kabuklar, kemikler yoktur. Eğer bir yaratılışçıysanız, bunun bir bahane olduğunu düşünebilirsiniz. Benim burada vurgulamak istediğim, bu boyutta boşluklardan söz ederken, “noktacılarla” “kerteciler”in yorumları arasında hiçbir farklılık yok. Her iki grup da bilimsel olduklarını iddia eden yaratılışçıları dikkate almaz büyük boşlukların gerçekten var olduğunu ve bunların fosil kayıtlarındaki mükemmel olmayan noktalar olduğunu kabullenir. Her iki grup da kambriyen devrinde bu denli çok sayıda, karmaşık hayvan çeşidinin aniden ortaya çıkışının tek alternatif açıklamasının Tanrısal yaratılış olduğunu kabul eder ve bu alternatifi reddeder. (...)

Sözün Kökeni

Richard Dawkins bu sözü Kör Saatçi isimli kitabının 263-264. sayfalarında söylemektedir.

Bilgiler

1986 yılında Oxford Üniversitesi evrimsel biyologu Prof. Dr. Richard Dawkins yayınlanan Kör Saatçi isimli eserin bu bölümü, canlıların ufak basamaklardan geçerek, kademeli olarak evrimleşmesi gerektiğini düşünen "kerteciler" (ya da "adaptasyoncular") ile "noktacılar" (ya da "sıçramacılar") arasındaki tartışmayı ele almaktadır. Kambriyen Patlaması, buradaki ve buradaki yazılarımızda da anlattığımız gibi, evrim tarihinde sert kabuklu ve kemikli türlerin ilk evrimleşmeye başladığı dönemdir. Kabuk ve kemik gibi parçalar, bu canlıların atalarında bulunan yumuşak dokulara nazaran çok daha iyi bir şekilde fosilleştiği için, fosil kayıtları da bu dönemde oldukça hızlı bir şekilde çeşitlenmektedir. Bu olay birkaç gün ya da yıl değil; 12-50 milyon yıl kadar sürmüştür!

Tüm Reklamları Kapat

Bu veriden yola çıkarak, Stephen Jay Gould veya Niles Eldredge gibi evrimsel biyologlar, evrimsel sürecin uzun duraklama evreleri arasında meydana gelen kısmen hızlı evrimsel değişimlerden oluştuğunu ileri süren Sıçramalı Evrim Modeli'ni geliştirmişlerdir. Bu model, Darwin ve sonradan gelen diğer biyologlar tarafından genel geçer olarak kabul edilen Adaptasyoncu Evrim Modeli'ne bir alternatiftir. Bilimin içinden olmayan ve bilimsel tartışmalarla ilgilenmeyen, bunun yerine kamuoyu algısını kendi propaganda araçları ile yönlendirmeyi hedefleyen yaratılışçılar ise, aynı verilerden yola çıkarak bilim insanlarının ani, birdenbire yaratılışı ispatladığını ileri sürmüşlerdir. Öyle ki, Gould ve Eldredge gibi bilim insanlarının bilimsel hipotezlerini yaratılışın ispatı, evrimin çürütülmesi olarak yorumlamışlardır.

Buna rağmen hem sıçramalı evrimi savunanlar, hem de adaptasyoncu evrimi savunanlar, yaratılışçıların argümanlarını ciddiye almamıştır; çünkü yaratılışçılık, burada detaylıca incelediğimiz gibi, bilimsel bir yaklaşım değildir. Yine de yaratılışçıların durmaksızın sıçramalı evrimcileri propaganda aleti haline getirmeleri üzerine Richard Dawkins, zaten halihazırda katılmadığı sıçramalı evrim görüşünü eleştirdiği bölümde uzun uzadıya iki taraf arasındaki farklar ve benzerlikleri anlatmış, yaratılışçıların bu tartışmaya neden taraf olamayacak kadar bilimden uzak olduğunu göstermiştir. Yukarıdaki alıntı da bununla ilgili bir kısımdan cımbızlanmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Tüm bu gerçeklere ve Kambriyen Patlaması'nın evrimsel biyoloji için hiçbir tehdit unsuru olmamasına rağmen, yaratılışçılar kulaktan kulağa, kitaptan kitaba bu cımbızlanmış alıntıyı yaymaya ve kamuoyu üzerinde kastî olarak yanlış bir algı yaratmayı sürdürmüşlerdir.

Yaratılışçılar ve Akıllı Tasarımcılar Kanıtlara Rağmen Yalana Devam Ediyor!

Günümüzdeki yaratılışçı akımın öncülerinden ve kendisi de aslında bir hukukçu olan yaratılışcı Philip E Johnson, 1998 yılında yazdığı The Gorbachev of Darwinism adli eserinde, Kambriyen devri öncesi fosillerin olmadığını ve Kambriyen canlılarının ‘aniden’ ‘birdenbire’ ortaya çıktıklarını iddia ederek, birçok bilim insanının da kendisiyle aynı fikirde olduğunu ileri sürer ve Dawkins’i de buna örnek verir. Johnson şöyle der:

Dawkins’in kendisininde söylediği gibi: "Onlar (fosiller) sanki hiçbir evrimsel geçmişi olmadan, oraya elle konulmuş gibidirler."

Yine yaratılışçı akımın bir versiyonu olan akıllı tasarımcıların en önde gelen yayınlarından olan Keşif Enstitüsü (Discovery Institute) ise şöyle yazmaktadır:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Kambriyen patlamasında, hiçbir evrimsel geçmişe ait bir iz göstermeyen, omurgalı balık bile var. Hatta Dawkins bile “Onlar (fosiller) sanki hiçbir evrimsel geçmişi olmadan, oraya elle konulmuş gibidirler” diyerek kabul etmek zorunda kalmıştır.

Böylece Discovery Institute, ünlü evrimsel biyolog Prof. Richard Dawkins’in bile bu gerçeği kabul ettiğini ileri sürmektedir. Bu, Keşif Enstitüsü tarafından yapılan ilk algı operasyonu değildir; meşhur bir diğer örneğini burada izah etmiştik. Yine başka bir yaratılışçı yayında, Dawkins’in itirafta bulunduğunu iddia ederek şöyle der.

Örneğin, Kambriyen devrinde, jeolojik göz çırpma’da, hemen hemen bütün hayvan grupları ortaya çıkmıştır. Richard Dawkins de, dürüst anlarından birinde, "Onlar (fosiller) sanki hiçbir evrimsel geçmişi olmadan, oraya elle konulmuş gibidirler” diyerek itiraf etmektedir.

Hatta bazı yaratılışçılar dahada ileri giderek, “Dawkins’in de kabul ettiği gibi, Kambriyen patlaması yaratılışın açık bir delilidir.” diyerek Dawkins’in de kendileri gibi düşündüklerini ileri sürmektedirler. 

Yaratılışçılar tarafından sık sık kullanılan yukarıdaki alıntı, dikkatlice paragraftan çıkarılarak aynen bu şekilde konulup onlarca farklı yaratılışçı kaynak tarafından hiç değiştirilmeden tekrarlanarak kullanılmaktadır.

Öyle görünüyor ki, bu alıntıyı okuyan hiç kimse de merak edip bu sözlerin geçtiği kitabı alıp okumamıştır. Bırakın okumayı, Dawkins’in aynı paragrafta bu cümleden önce veya sonra ne dediğine bile bakmamıştır. İşte bu nedenledir ki, günlük hayatta, medyada, televizyon tartışmalarında “evrim çürütülmüştür”, “evrim ispatlanmamıştır”, “evrimciler bile artık evrime inanmıyorlar” gibi iddiaları sık sık duymaktayız.

Dawkins'in Gerçek İtirafı: "Yaratılışçıların Sinsiliğini Öngöremedim."

Dawkins yıllarca süren ve günümüzde hala devam eden bu cımbızlama kampanyasından oldukça sıkılmış olmalı ki, son yıllarda yazdığı Yeryüzündeki En Büyük Gösteri: Evrimin Kanıtları adlı kitabında, bu konudan bahsetmektedir. Dawkins, yukarıdaki alıntıya atıf yaparak, şöyle der:

[Hatalı alıntılarda verilen] son cümleden anlaşılıyor ki, yaratılışçıların Kambriyen patlamasını seveceklerini anlayabilecek durumdaymışım. Ama o zamanlar (1986), yaptığım açıklamayı dikkatlice cımbızlayıp, benim cümlelerimi bana karşı ve kendi çıkarlarına yönelik tekrar tekrar sinsice alıntılayacaklarını fark edecek kadar akıllı değilmişim.

Bu uzun açıklamamızdan da görüleceği gibi, bağlam bilgisi olmaksızın yapılan bu cımbızlamayı izah etmek oldukça zordur; çünkü kişinin kitabın tamamını okuması gerekmektedir. Bu yapılacak olursa, Dawkins'in herhangi bir şekilde yaratılışçı iddialara destek olabilecek bir itirafta bulunmadığı görülecektir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
82
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 58
 • Bilim Budur! 15
 • Muhteşem! 12
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 11
 • Güldürdü 9
 • Merak Uyandırıcı! 7
 • Grrr... *@$# 5
 • İnanılmaz 4
 • Üzücü! 4
 • Umut Verici! 3
 • Korkutucu! 1
 • İğrenç! 0
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 27/02/2024 20:21:39 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/632

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Ses Kaydı
Göz
Tarım
Sağlık Personeli
Deri
Sayı
Bilgi
Dışkı
Güneş Sistemi
Semptom
Mühendislik
Hastalıkların Tedavisi
Nasa
Diyet
Kuvvet
Çeşitlilik
Ana Bulaşma Mekanizması
Parçacık
Şempanze
Saç
Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması (Cmb)
Hormon
Anatomi
Homeostasis
Evrimsel Psikoloji
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Havacılık Tarihinin 90 Yıllık En Gizemli Olayı Çözülmüş Olabilir mi?
Havacılık Tarihinin 90 Yıllık En Gizemli Olayı Çözülmüş Olabilir mi?
Kral Joffrey Neden Öldü?
Kral Joffrey Neden Öldü?
Ötanazi: Ölüm Hakkımız Var mı? | Taner Beyter (Öncül Analitik Felsefe)
Ötanazi: Ölüm Hakkımız Var mı? | Taner Beyter (Öncül Analitik Felsefe)
Yaşamı Başlatan Manyetizma mı? | Furkan Öztürk (Harvard Üniversitesi)
Yaşamı Başlatan Manyetizma mı? | Furkan Öztürk (Harvard Üniversitesi)
Elektronlar Duvarlardan Nasıl Geçiyor? | Kuantum Tünelleme!
Elektronlar Duvarlardan Nasıl Geçiyor? | Kuantum Tünelleme!
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı, et al. Richard Dawkins, Kambriyen Patlaması'nın Yaratılışı İspatladığını İtiraf Etti mi?. (20 Haziran 2019). Alındığı Tarih: 27 Şubat 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/632
Bakırcı, Ç. M., Kaya, . (2019, June 20). Richard Dawkins, Kambriyen Patlaması'nın Yaratılışı İspatladığını İtiraf Etti mi?. Evrim Ağacı. Retrieved February 27, 2024. from https://evrimagaci.org/s/632
Ç. M. Bakırcı, et al. “Richard Dawkins, Kambriyen Patlaması'nın Yaratılışı İspatladığını İtiraf Etti mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 20 Jun. 2019, https://evrimagaci.org/s/632.
Bakırcı, Çağrı Mert. Kaya, . “Richard Dawkins, Kambriyen Patlaması'nın Yaratılışı İspatladığını İtiraf Etti mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, June 20, 2019. https://evrimagaci.org/s/632.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close