Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Remdesivir Nedir? Bir Antiviral İlaç, COVID-19 Salgınının Çözümü Olabilir mi?

Remdesivir Nedir? Bir Antiviral İlaç, COVID-19 Salgınının Çözümü Olabilir mi? KCRG
6 dakika
19,441
Tüm Reklamları Kapat

Remdesivir, "nükleotit analoğu" bir olarak tanımlanan bir antiviraldir. Nükleotid analoğu olan ilaçlar, RNA'nın kopyalanmasını sağlayan "RNA polimeraz" isimli enzim üzerine etki ederek, virüsün genetik materyalini hücre içerisinde çoğaltmasına engel olmaktadır.

Remdesivirin, in vitro dediğimiz laboratuvar ortamında, yani doku kültüründe SARS-CoV-2 ve MERS-CoV dahil olmak RNA virüslerine karsı geniş spektrum antiviral etkisi bulunmuştur. Yani bu ilaç, söz konusu virüsleri durdurmakta etkili görünmektedir. Hayvan modellerinde MERS-CoV'e karşı lopinavir isimli bir diğer ilaçtan daha etkili bir antiviral olduğu gösterilmiştir. 

Fakat bu potent antiviral etkisine karşın, Ebola hastalarında yapılan klinik araştırmalarda yararı bulunamamıştır; bu nedenle de her ilaca olduğu gibi, remdesivire de bilimsel bir ihtiyat ile yaklaşmak gerekmektedir. Remdesivir, şu anda COVID-19 için deneysel ilaç kategorisinde, klinik araştırmalarda denenmektedir. 

Tüm Reklamları Kapat

Antiviral İlaçlar Neden Önemlidir?

Antivirallerin virüse doğrudan etki ederek, virüs yükünü azaltarak virüse cevaben gelişen hasarın başlamasını veya devam etmesini engelleyerek çözümsel tedavi olması beklenilmektedir. Viral enfeksiyonlarda, antiviral ilaç kullanımının virüsün eradikasyonu (ortadan kaldırılması) ve enfeksiyonun bulaşmasını engelleyerek hastalık yükünü ortadan kaldırmak gibi çok olumlu etkileri bulunmaktadır.

Örneğin, Hepatit C üzerinde dolaylı yoldan da olsa etkileri olan interferon tedavileri döneminde, hastalık kısmen iyileşiyor ve ilerlemesi duruyordu. Antiviraller döneminde ise, Hepatit C virüsünün tamamen eradikasyonu ve bulaşmanın önlenmesi mümkün oldu. Buna benzer olarak antiviraller, HIV ve Hepatit B gibi bazı enfeksiyonlarda virüsü kontrol altına almamıza yarayabilmektedir.

Uzun lafın kısası, doğrudan etkili antiviraller, SARS-CoV-2 için hem erken hem kritik enfeksiyon tedavisinde önemli bir gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır. Antiviraller, ağır hastada (özellikle de erken aşamada verildiğinde) iyileşmeyi hızlandıran ve organ hasarını azaltması mümkün olan ilaçlardan biri olabilecektir.

WPVI Philadelphia

Remdesivir Araştırmaları

The Lancet dergisinde yayınlanan bu çalışma, Çin'deki ağır COVID-19 hastaları üzerinde yapılan ilk metodolojik (yani randomize kontrollü, çift kör ve çok merkezli) çalışmadır. 

Tüm Reklamları Kapat

"Ağır" olarak tanımlanan ve dolayısıyla hastaneye yatırılması gereken, radyolojik olarak zatürre tutulumu ve düşük oksijen seviyesi olan ve laboratuvar testi COVID-19 pozitif olan hastalar çalışmaya alınmıştır.

Araştırmaya dahil edilen hastaların %80’inin oksijen tedavisine, %18'inin invaziv olmayan ventilasyona ihtiyacı vardır. Sadece 1 hastaya mekanik olarak ventilasyon uygulanmıştır. Bu şekilde 158 hastaya, damar yolu ile remdesivir, 79 hastaya ise plasebo verilmiştir. İlaç, hastalara ortalama 11. günde başlanmış, hastaların %54'ü ise ilacı 10. günden sonra almıştır.

Araştırmanın amacı; ilaç verilen hastaların, çalışmaya alındıklarındaki puanlamada kullanılan klinik belirti ve bulgularında düzelme olup olmadığını ve sağlıklı olarak taburcu olmak da dahil, 28 gün içinde "klinik iyileşme" gösterip göstermediklerini ortaya koymaktır.

Live Science

İlacın Erken Başlanması Bir Miktar Fark Yaratıyor!

Ne var ki ilacı alanlar ile almayanlar arasında iyileşme süreleri bakımından istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. İlaç alanlarda 2 gün erken klinik iyileşme gözlenmiştir (İlacı alanlarda 21 gün, almayanlarda 23 gün). Bu araştırmada, ortalamada 28. günde yaşanan ölüm oranları arasında, ilacı alanlar ve almayanlar arasında bir fark görülmemiştir. Tedaviye 10. günden sonra başlanıldığında, ilaç grubunda ölüm oranı %14, plasebo grubunda %10 olarak bulunmuştur.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Fakat eğer tedaviye ilk 10 gün içinde başlandıysa, remdesivir alanlarda istatistiki olarak daha hızlı bir iyileşme görülmüştür (alanlarda 18 gün, almayanda ise 23 gün). Tedaviye ilk 10 gün içinde başlanmışsa, ilaç grubunda ölüm oranı %11, plasebo grupta ise %15 olarak ölçülmüştür. Virüs testlerinin pozitiften negatife dönme suresi anlamında ilaç alan ve almayan arasında fark bulunmamıştır.

Bu araştırmada, remdesivir verilen hastaların %66'sında, verilmeyenlerin %64’unde yan etki görülmüştür. Her iki grupta da görülen yan etkiler, ciddi olmayan yan etki olarak seyretmiştir. Bu tür yan etkiler arasında elektrolit dengesizlikleri, anemi gibi ağır zatürre hastalarında da görülebilen yan etkiler bulunmaktadır.

Bu verilerden yola çıkan araştırmacılar, remdesivir ile ilgili beklenen başarıyı alamadıkları sonucuna varmışlardır. Fakat Çin’de çoğu hasta taburcu edildiği için, bu çalışma istenilen hasta sayısına ulaşılmadan kapatılmak zorunda kalmıştır ve bu nedenle çok büyük nihai sonuçlara varmak mümkün olmamıştır. Bu çalışmanın genel sonucu, remdesivir kullanımı halinde klinik iyileşmede ortalamada 5 günlük bir kısalma sağlandığı olmuştur.

Ayrıca daha önceden remdesivire yönelik araştırmalarla da bazı farkları vardır. Örneğin bu çalısmada hastalar, bir önceki "ilaca erken erişim programı" çalışmasındaki hastalar kadar ağır seyirli değildir ve bu çalışmada ilaca daha erken başlanmıştır.

Financial Times

ABD'deki Kontrol Grupsuz Remdesivir Çalışması Biraz Daha Umut Vericiydi; Ancak Büyük Sonuçlar İddia Edilemez!

İlaca erken erişim dahilinde remdesivir alan hastaların sonuçları The New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanmıştır.

Bu çalışmada, hastaların %64'ü oksijen destek tedavisi ve hatta makine ile destek almaktaydı. Hatırlayacak olursanız, The Lancet çalışmasında bu oran sadece %0.4 idi ve ilaca ortalama 12. günde, yani 10 günden sonra başlanmıştı.

Tüm Reklamları Kapat

Bu şekilde kullanılan remdesivir, ağır olarak tanımlanan 53 hastanın 36'sında, yani %68’inde klinik iyileşme (oksijen desteği gereksiniminde azalma) sağladı. İlaca erken erişim programı ön sonuçlarına göre, 18 gün içinde ölüm oranı %13 civarında seyretti.

Ancak bu ön sonuçlara göre ilacın ağır-kritik hastalarda etkinliğine ilişkin bir sonuç söyleyebilmek pek mümkün değil; çünkü öncelikle çalışmadaki deney grubu son derece küçüktür (sadece sadece 53 hasta). Dahası, bu araştırmada karşılaştırma yapabilmek için kontrol grubu kullanılmamıştır!

Devam Eden Araştırmaları Beklemek Zorundayız!

Bunun yanında NIH (ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü) desteği ile yapılan ve 6000 kritik hastaya remdesevir verilmesi planlanan bir diğer randomize kontrollü, çok merkezli çalışma halen tüm dünyada devam etmektedir.  

Tüm Reklamları Kapat

30 Nisan 2020 Perşembe günü, ilk 1063 hasta dahil edilerek yapılan analizinin ön sonuçları Dr. Anthony Fauci tarafından açıklandı. Bu çalışmaya, akciğer tutulumu olan ve kritik zatürre hastaları alınmıştı. Ara analiz sonuçlarına göre remdesivir, iyileşme sürecini kısaltıyor gibi gözüküyor.

Remdesvir verilen hastalarda iyileşme 11 gün sürerken, tedavi verilmeyen hastalarda 15 gün sürdüğü görüldü. Yani remdesivir, iyileşme sürecini %31 oranında hızlandırmaktadır. Fakat ölüm oranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark olmasa da (p=0.059p=0.059), ilaç almayanlarda ölüm oranı %11.6 , alanlarda ise %8 olarak bulunmuştur., 

Normal şartlarda FDA onay için araştırmanın bitmesi gerekirse de, iyileşme surecini hızlandırdığı için remdesivir 1 Mayıs 2020 itibari ile FDA ağır vakaların tedavisinde acil onay kapsamına alınmıştır. Bu, özellikle ağır hastalar için umut verici bir gelişmedir.  İyileşme sürecini hızlandırması, hastaların çabuk iyileşerek hastaneden çabuk taburcu edilmesi hastaneler üzerindeki akut baskıyı azaltacağı öngörülmektedir.

Fakat bu araştırmada remdesivir ölüm oranlarında istatistiki olarak ciddi bir fark yaratmamıştır. Bu araştırmanın detaylı bilimsel yayını halen beklenmektedir. Bunun yanında, remdesivir üzerine çalışılan toplamda 7 klinik araştırmanın halen devam ettiği ve tüm sonuçlar gelmeden resmin tamamını görmenin mümkün olmayacağı hatırlanmalıdır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
10
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 22
 • Umut Verici! 11
 • Bilim Budur! 8
 • Merak Uyandırıcı! 7
 • Üzücü! 7
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 6
 • Muhteşem! 4
 • Güldürdü 2
 • İnanılmaz 1
 • Grrr... *@$# 1
 • İğrenç! 1
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 20/05/2024 08:37:16 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8634

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Solunum
Yaşamın Başlangıcı
Küresel Salgın
Karanlık
Oyun Teorisi
Organizma
Evrim
Ufo
Arı
Radyasyon
Isı
Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması (Cmb)
Optik
Ribozim
Orman
Alzheimer
Elektromanyetizma
Venüs
Hareket
Nörobilim
Genetik
Regülasyon
Dişler
Genel Görelilik Teorisi
Video
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
P. D. E. D. Şenol, et al. Remdesivir Nedir? Bir Antiviral İlaç, COVID-19 Salgınının Çözümü Olabilir mi?. (2 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 20 Mayıs 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/8634
Şenol, P. D. E. D., Bakırcı, Ç. M., Çevik, . (2020, May 02). Remdesivir Nedir? Bir Antiviral İlaç, COVID-19 Salgınının Çözümü Olabilir mi?. Evrim Ağacı. Retrieved May 20, 2024. from https://evrimagaci.org/s/8634
P. D. E. D. Şenol, et al. “Remdesivir Nedir? Bir Antiviral İlaç, COVID-19 Salgınının Çözümü Olabilir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 02 May. 2020, https://evrimagaci.org/s/8634.
Şenol, Prof. Dr. Esin Davutoğlu. Bakırcı, Çağrı Mert. Çevik, . “Remdesivir Nedir? Bir Antiviral İlaç, COVID-19 Salgınının Çözümü Olabilir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, May 02, 2020. https://evrimagaci.org/s/8634.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close