Bu Reklamı Kapat

Remdesivir Nedir? Bir Antiviral İlaç, COVID-19 Salgınının Çözümü Olabilir mi?

Remdesivir Nedir? Bir Antiviral İlaç, COVID-19 Salgınının Çözümü Olabilir mi? KCRG
Bu Reklamı Kapat
Çağrı Mert Bakırcı Editör Çağrı Mert Bakırcı Dr. MügeÇevik 2. Yazar Dr. Müge Çevik
6 dakika
18,455 Okunma Sayısı
Notlarım
Bu Reklamı Kapat

Remdesivir, "nükleotit analoğu" bir olarak tanımlanan bir antiviraldir. Nükleotid analoğu olan ilaçlar, RNA'nın kopyalanmasını sağlayan "RNA polimeraz" isimli enzim üzerine etki ederek, virüsün genetik materyalini hücre içerisinde çoğaltmasına engel olmaktadır.

Remdesivirin, in vitro dediğimiz laboratuvar ortamında, yani doku kültüründe SARS-CoV-2 ve MERS-CoV dahil olmak RNA virüslerine karsı geniş spektrum antiviral etkisi bulunmuştur. Yani bu ilaç, söz konusu virüsleri durdurmakta etkili görünmektedir. Hayvan modellerinde MERS-CoV'e karşı lopinavir isimli bir diğer ilaçtan daha etkili bir antiviral olduğu gösterilmiştir. 

Fakat bu potent antiviral etkisine karşın, Ebola hastalarında yapılan klinik araştırmalarda yararı bulunamamıştır; bu nedenle de her ilaca olduğu gibi, remdesivire de bilimsel bir ihtiyat ile yaklaşmak gerekmektedir. Remdesivir, şu anda COVID-19 için deneysel ilaç kategorisinde, klinik araştırmalarda denenmektedir. 

Bu Reklamı Kapat

Antiviral İlaçlar Neden Önemlidir?

Antivirallerin virüse doğrudan etki ederek, virüs yükünü azaltarak virüse cevaben gelişen hasarın başlamasını veya devam etmesini engelleyerek çözümsel tedavi olması beklenilmektedir. Viral enfeksiyonlarda, antiviral ilaç kullanımının virüsün eradikasyonu (ortadan kaldırılması) ve enfeksiyonun bulaşmasını engelleyerek hastalık yükünü ortadan kaldırmak gibi çok olumlu etkileri bulunmaktadır.

Örneğin, Hepatit C üzerinde dolaylı yoldan da olsa etkileri olan interferon tedavileri döneminde, hastalık kısmen iyileşiyor ve ilerlemesi duruyordu. Antiviraller döneminde ise, Hepatit C virüsünün tamamen eradikasyonu ve bulaşmanın önlenmesi mümkün oldu. Buna benzer olarak antiviraller, HIV ve Hepatit B gibi bazı enfeksiyonlarda virüsü kontrol altına almamıza yarayabilmektedir.

Uzun lafın kısası, doğrudan etkili antiviraller, SARS-CoV-2 için hem erken hem kritik enfeksiyon tedavisinde önemli bir gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır. Antiviraller, ağır hastada (özellikle de erken aşamada verildiğinde) iyileşmeyi hızlandıran ve organ hasarını azaltması mümkün olan ilaçlardan biri olabilecektir.

Bu Reklamı Kapat

WPVI Philadelphia

Remdesivir Araştırmaları

The Lancet dergisinde yayınlanan bu çalışma, Çin'deki ağır COVID-19 hastaları üzerinde yapılan ilk metodolojik (yani randomize kontrollü, çift kör ve çok merkezli) çalışmadır. 

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

"Ağır" olarak tanımlanan ve dolayısıyla hastaneye yatırılması gereken, radyolojik olarak zatürre tutulumu ve düşük oksijen seviyesi olan ve laboratuvar testi COVID-19 pozitif olan hastalar çalışmaya alınmıştır.

Araştırmaya dahil edilen hastaların %80’inin oksijen tedavisine, %18'inin invaziv olmayan ventilasyona ihtiyacı vardır. Sadece 1 hastaya mekanik olarak ventilasyon uygulanmıştır. Bu şekilde 158 hastaya, damar yolu ile remdesivir, 79 hastaya ise plasebo verilmiştir. İlaç, hastalara ortalama 11. günde başlanmış, hastaların %54'ü ise ilacı 10. günden sonra almıştır.

Araştırmanın amacı; ilaç verilen hastaların, çalışmaya alındıklarındaki puanlamada kullanılan klinik belirti ve bulgularında düzelme olup olmadığını ve sağlıklı olarak taburcu olmak da dahil, 28 gün içinde "klinik iyileşme" gösterip göstermediklerini ortaya koymaktır.

Live Science

İlacın Erken Başlanması Bir Miktar Fark Yaratıyor!

Ne var ki ilacı alanlar ile almayanlar arasında iyileşme süreleri bakımından istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. İlaç alanlarda 2 gün erken klinik iyileşme gözlenmiştir (İlacı alanlarda 21 gün, almayanlarda 23 gün). Bu araştırmada, ortalamada 28. günde yaşanan ölüm oranları arasında, ilacı alanlar ve almayanlar arasında bir fark görülmemiştir. Tedaviye 10. günden sonra başlanıldığında, ilaç grubunda ölüm oranı %14, plasebo grubunda %10 olarak bulunmuştur.

Fakat eğer tedaviye ilk 10 gün içinde başlandıysa, remdesivir alanlarda istatistiki olarak daha hızlı bir iyileşme görülmüştür (alanlarda 18 gün, almayanda ise 23 gün). Tedaviye ilk 10 gün içinde başlanmışsa, ilaç grubunda ölüm oranı %11, plasebo grupta ise %15 olarak ölçülmüştür. Virüs testlerinin pozitiften negatife dönme suresi anlamında ilaç alan ve almayan arasında fark bulunmamıştır.

Bu Reklamı Kapat

Bu araştırmada, remdesivir verilen hastaların %66'sında, verilmeyenlerin %64’unde yan etki görülmüştür. Her iki grupta da görülen yan etkiler, ciddi olmayan yan etki olarak seyretmiştir. Bu tür yan etkiler arasında elektrolit dengesizlikleri, anemi gibi ağır zatürre hastalarında da görülebilen yan etkiler bulunmaktadır.

Bu verilerden yola çıkan araştırmacılar, remdesivir ile ilgili beklenen başarıyı alamadıkları sonucuna varmışlardır. Fakat Çin’de çoğu hasta taburcu edildiği için, bu çalışma istenilen hasta sayısına ulaşılmadan kapatılmak zorunda kalmıştır ve bu nedenle çok büyük nihai sonuçlara varmak mümkün olmamıştır. Bu çalışmanın genel sonucu, remdesivir kullanımı halinde klinik iyileşmede ortalamada 5 günlük bir kısalma sağlandığı olmuştur.

Ayrıca daha önceden remdesivire yönelik araştırmalarla da bazı farkları vardır. Örneğin bu çalısmada hastalar, bir önceki "ilaca erken erişim programı" çalışmasındaki hastalar kadar ağır seyirli değildir ve bu çalışmada ilaca daha erken başlanmıştır.

Financial Times

ABD'deki Kontrol Grupsuz Remdesivir Çalışması Biraz Daha Umut Vericiydi; Ancak Büyük Sonuçlar İddia Edilemez!

İlaca erken erişim dahilinde remdesivir alan hastaların sonuçları The New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanmıştır.

Bu Reklamı Kapat

Bu çalışmada, hastaların %64'ü oksijen destek tedavisi ve hatta makine ile destek almaktaydı. Hatırlayacak olursanız, The Lancet çalışmasında bu oran sadece %0.4 idi ve ilaca ortalama 12. günde, yani 10 günden sonra başlanmıştı.

Bu şekilde kullanılan remdesivir, ağır olarak tanımlanan 53 hastanın 36'sında, yani %68’inde klinik iyileşme (oksijen desteği gereksiniminde azalma) sağladı. İlaca erken erişim programı ön sonuçlarına göre, 18 gün içinde ölüm oranı %13 civarında seyretti.

Ancak bu ön sonuçlara göre ilacın ağır-kritik hastalarda etkinliğine ilişkin bir sonuç söyleyebilmek pek mümkün değil; çünkü öncelikle çalışmadaki deney grubu son derece küçüktür (sadece sadece 53 hasta). Dahası, bu araştırmada karşılaştırma yapabilmek için kontrol grubu kullanılmamıştır!

Devam Eden Araştırmaları Beklemek Zorundayız!

Bunun yanında NIH (ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü) desteği ile yapılan ve 6000 kritik hastaya remdesevir verilmesi planlanan bir diğer randomize kontrollü, çok merkezli çalışma halen tüm dünyada devam etmektedir.  

30 Nisan 2020 Perşembe günü, ilk 1063 hasta dahil edilerek yapılan analizinin ön sonuçları Dr. Anthony Fauci tarafından açıklandı. Bu çalışmaya, akciğer tutulumu olan ve kritik zatürre hastaları alınmıştı. Ara analiz sonuçlarına göre remdesivir, iyileşme sürecini kısaltıyor gibi gözüküyor.

Agora Bilim Pazarı
Katherine Rundell Seti (3 Kitap)

Setin içindeki kitaplar:

1-Kâşif

2-Feo ve Kurt

3-Gökyüzü Çocukları

Bilgiler ve Uyarılar:

 1. Bu ürün sipariş alındıktan 1-3 gün içinde postalanacaktır.
 2. Lütfen sipariş vermeden önce iade ve ürün değişikliği ile ilgili bilgilendirmemizi okuyunuz.
 3. Bu kampanya, Domingo Yayınevi tarafından Evrim Ağacı okurlarına sunulan fırsatlardan birisidir.
Devamını Göster
₺102.00 ₺144.00
Katherine Rundell Seti (3 Kitap)

Remdesvir verilen hastalarda iyileşme 11 gün sürerken, tedavi verilmeyen hastalarda 15 gün sürdüğü görüldü. Yani remdesivir, iyileşme sürecini %31 oranında hızlandırmaktadır. Fakat ölüm oranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark olmasa da (p=0.059p=0.059), ilaç almayanlarda ölüm oranı %11.6 , alanlarda ise %8 olarak bulunmuştur., 

Normal şartlarda FDA onay için araştırmanın bitmesi gerekirse de, iyileşme surecini hızlandırdığı için remdesivir 1 Mayıs 2020 itibari ile FDA ağır vakaların tedavisinde acil onay kapsamına alınmıştır. Bu, özellikle ağır hastalar için umut verici bir gelişmedir.  İyileşme sürecini hızlandırması, hastaların çabuk iyileşerek hastaneden çabuk taburcu edilmesi hastaneler üzerindeki akut baskıyı azaltacağı öngörülmektedir.

Fakat bu araştırmada remdesivir ölüm oranlarında istatistiki olarak ciddi bir fark yaratmamıştır. Bu araştırmanın detaylı bilimsel yayını halen beklenmektedir. Bunun yanında, remdesivir üzerine çalışılan toplamda 7 klinik araştırmanın halen devam ettiği ve tüm sonuçlar gelmeden resmin tamamını görmenin mümkün olmayacağı hatırlanmalıdır.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 22
 • Umut Verici! 11
 • Bilim Budur! 8
 • Merak Uyandırıcı! 7
 • Üzücü! 7
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 5
 • Muhteşem! 4
 • Güldürdü 2
 • İnanılmaz 1
 • Grrr... *@$# 1
 • İğrenç! 1
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 27/01/2022 05:23:46 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8634

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Entomoloji
Hayvan Davranışları
Enzim
Endokrin Sistemi
Jeoloji
Kafatası
Sıvı
Yeşil
Evrim Ağacı
Kromozom
Uçuş
İnsan Evrimi
Antikor
Yüzey
Kimyasal Element
Psikoloji
Yaşamın Başlangıcı
Canlı
Hastalık Kataloğu
Bitkiler
Sağlık
Aşı
Evrim Ağacı Duyurusu
Komplo Teorisi
Yatay Gen Transferi
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et