Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

RAPADILINO Sendromu Nedir? Tedavi Edilebilir mi?

RAPADILINO Sendromu Nedir? Tedavi Edilebilir mi? Facebook
RAPADILINO Sendromu sonrası gelişen lösemi hastası bir çocuk
7 dakika
1,977
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • Tıp
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
RAPADILINO Sendromu
 • Türkçe Adı RAPADILINO Sendromu
 • İngilizce Adı RAPADILINO Syndrome
 • OMIM 226280
 • Diğer İsimleri Radyal ve Patellar Aplazi, Radyal ve Patellar Hipoplazi

Genel Bilgiler: Patoloji ve Mekanizma

RAPADILINO sendromu, RECQL4 genindeki mutasyonlardan kaynaklanan, nadir görülen ve vücudun birçok bölümünü etkileyen otozomal çekinik geçişli bir durumdur. Otozomal çekinik hastalığı olan bir bireyin ebeveynlerinin her biri mutasyona uğramış genin bir kopyasını taşır, ancak tipik olarak durumun belirti ve semptomlarını göstermezler.

Etkilenen bireylerin çoğunda kemik gelişimi özellikle etkilenir ve bu kemik gelişimi sorunları, sendromun karakteristik özelliklerinin çoğuna neden olur. Radyal ışın malformasyonları olarak bilinen ön kollarda ve başparmaklarda kemiklerin az gelişmişliği veya kemik noksanlığı vardır. Diz kapakları (Lat: "patellae") da az gelişmiş olabilir veya hiç olmayabilir. Diğer özellikler arasında ağzın çatısında bir açıklık (yarık damak), yüksek kemerli bir damak veya uzun, ince bir burun ve çıkık eklemler bulunur.

Bu Reklamı Kapat

Yarık Dudak (Cleft Tip)
Yarık Dudak (Cleft Tip)
Centers for Disease Control and Prevention

RAPADILINO sendromuna sahip birçok bebek beslenmede güçlük çeker, ishal ve kusma yaşar. Bozulmuş kemik gelişimi ile beslenme sorunlarının birleşimi, etkilenen bireylerde yavaş büyümeye ve boy kısalığına yol açar.

RAPADILINO sendromuna sahip bazı kişilerde, cafe-au-lait adı verilen lekelere benzer, zararsız, açık kahverengi cilt lekeleri vardır. Ek olarak, bu sendroma sahip kişilerde, osteosarkom olarak bilinen bir tür kemik kanseri veya lenfoma adı verilen kanla ilişkili bir kanser geliştirme riski biraz daha yüksektir. RAPADILINO sendromuna sahip bireylerde, osteosarkom çoğunlukla çocukluk veya ergenlik döneminde gelişirken, lenfoma tipik olarak genç erişkinlikte gelişir.

Bu Reklamı Kapat

Belirti ve Semptomlar

Bu hastalığı olan kişilerin sahip olabileceği semptomlar aşağıdaki gibidir (çoğu vakada semptomlar kişiden kişiye değişir ve aynı hastalığa sahip kişilerde listelenen tüm semptomlar olmayabilir):

 • Başparmak aplazisi (başparmak yokluğu),
 • Patella aplazisi/hipoplazisi (küçük veya az gelişmiş diz kapağı ya da yokluğu),
 • Radius aplazisi/hipoplazisi (ön kolun az gelişmesi ya da yokluğu),
 • Blefarofimozis (göz kapakları arasında dar açıklık),
 • Yarık dudak,
 • İshal,
 • Yüksek damak, dar damak,
 • Eklem çıkığı,
 • Uzun yüz,
 • Benekli pigmentasyon (ciltte benekli lekeler),
 • Dar palpebral fissür (göz kapakları arasında küçük açıklık),
 • Kısa çene,
 • İnce burun,
 • Sert interfalangeal eklemler (parmaklar arası menteşe eklemleri),
 • Kısa boy (boy kısalığı, yaşı ve cinsiyeti diğer çocukların ortalama­sından 2 standart sapma değerin­den daha düşük boy değerleri veya boy persantil eğrilerinde boyun 3. per­santilin altında olması olarak tanımlanır).
Başparmak Aplazisi/Hipoplazisi
Başparmak Aplazisi/Hipoplazisi
Boston Children's Hospital

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

RAPADILINO sendromu, kansere yatkınlık yaratan hastalıkların kaynağı olan RecQ-helikaz genleri ailesinin bir üyesi olan RECQL4 geninin mutasyonlarından kaynaklanır. Helikazlar, DNA'ya bağlanan ve DNA molekülünün iki sarmal zincirini (çift sarmal) geçici olarak çözen enzimlerdir. Bu çözülme, hücre bölünmesine hazırlık olarak DNA'yı kopyalamak ve hasarlı DNA'yı onarmak için gereklidir. RECQL4 proteini, vücut hücrelerindeki genetik bilgiyi stabilize etmeye yardımcı olur ve DNA'nın kopyalanmasında ve onarılmasında rol oynar. RecQ helikazları DNA'nın yapısını ve bütünlüğünü korudukları için "genomun koruyucuları" olarak bilinirler.

DNA replikasyonu veya DNA sentezi, çift sarmallı bir DNA molekülünün kopyalanması işlemidir. Bu süreç, tüm yaşam için esastır.
DNA replikasyonu veya DNA sentezi, çift sarmallı bir DNA molekülünün kopyalanması işlemidir. Bu süreç, tüm yaşam için esastır.
Wikimedia Commons - LadyofHats

RAPADILINO sendromu olan kişilerde RECQL4 geninde en az 10 mutasyon tanımlanmıştır. IVS7+2delT şeklinde yazılan bu mutasyon, ek yeri mutasyonu olarak bilinir ve RECQL4 proteininin yanlış bir şekilde bir araya getirilmesine neden olur. Bu genetik değişiklik, ekson 7 adı verilen bir bölgenin eksik olduğu ve helikaz görevi göremeyen bir proteinin üretilmesiyle sonuçlanır. Helikaz fonksiyonunun kaybı, normal DNA replikasyonunu ve onarımını engelleyebilir ve zamanla bir kişinin genetik bilgisinde yaygın hasara neden olabilir. Bu değişiklikler, DNA hatalarının birikmesine ve hücre ölümüne neden olabilir, ancak RECQL4 gen mutasyonlarının RAPADILINO sendromunun spesifik özelliklerine nasıl yol açtığı tam olarak net değildir.[1], [2], [3], [4]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

İnsanlar normalde her hücrede 23 çifte bölünmüş 46 kromozoma sahiptir. Her bir ebeveynden miras alınan bir kopya olan iki kromozom 8 kopyası, çiftlerden birini oluşturur. Kromozom 8, 146 milyondan fazla DNA yapı taşını (baz çiftleri) kapsar ve hücrelerdeki toplam DNA'nın yüzde 4,5 ila 5'ini temsil eder.
İnsanlar normalde her hücrede 23 çifte bölünmüş 46 kromozoma sahiptir. Her bir ebeveynden miras alınan bir kopya olan iki kromozom 8 kopyası, çiftlerden birini oluşturur. Kromozom 8, 146 milyondan fazla DNA yapı taşını (baz çiftleri) kapsar ve hücrelerdeki toplam DNA'nın yüzde 4,5 ila 5'ini temsil eder.
Human Genom Project

RECQL4 geni, kromozom 8'de bulunur. Her bir kromozomdaki genlerin belirlenmesi, aktif bir genetik araştırma alanıdır. Araştırmacılar, her kromozomdaki gen sayısını tahmin etmek için farklı yaklaşımlar kullandıklarından, tahmini gen sayısı değişir. Kromozom 8 muhtemelen protein yapmak için talimatlar sağlayan yaklaşık 700 gen içerir. Bu proteinler vücutta çeşitli farklı roller üstlenirler.

Teşhis Yöntemleri

Genetik veya nadir görülen bir hastalık için teşhis koymak çoğu zaman zor olabilir. Sağlık uzmanları, tanı koymak için tipik olarak bir kişinin tıbbi geçmişine, semptomlarına, fizik muayenesine ve laboratuvar test sonuçlarına bakar.

Tanı, risk değerlendirmesi, tarama veya terapötik yönetim gibi farklı amaçlar için yapılan birçok farklı test türleri mevcuttur.[5] Ülkemizde bu sendromun tanısında kullanılan biri doğum öncesi, diğeri doğum sonrası olmak üzere 2 farklı test yapılmaktadır:[6]

 • Prenatal RAPADILINO syndrome (GTR Test Kimliği GTR000580011.1)
 • Postnatal RAPADILINO syndrome (GTR Test Kimliği GTR000580828.1)

Hastalığın tanısına yönelik yapılan gen testleri, belirli bir klinik sonucu en yüksek olasılıkla tahmin etmek için tasarlanmıştır. Gen testleri çoğu zaman bir hastalığın bireyde kendini gösterme ihtimalini veya olasılığını gösteren sonuçlar verdiğinden, oldukça kesin bir teşhis sağlamaktan ziyade, test sonuçlarının anlamlı olması önemlidir.

Ayırıcı Tanı

RAPADILINO sendromuyla önemli ölçüde örtüşen Rothmund-Thomson Sendromu (RTS) ve Baller-Gerold sendromunu içerir. RECQL4 geninin mutasyonları da bu sendromlar için tanımlanmıştır. RTS'nin başlıca semptomu olan poikilodermanın varlığı, bu sendromu RAPADILINO'dan ayırır. RAPADILINO sendromunda sabit olan radyal hipoplazi veya aplazi, RTS'de nadiren görülür. Aynı şekilde, Baller-Gerold sendromunda kraniyosinostozun varlığı onu RAPADILINO sendromundan ayırır. Bu üç sendrom, RTS (esas olarak osteosarkom ve kutanöz kanserler) için önemli ölçüde daha yüksek olmasına rağmen, malign patolojiler geliştirme riskine yatkındır. Klinik farklılıklar fenotip-genotip korelasyonu ile, özellikle de RAPADLINO sendromunda helikazların korunmasıyla açıklanabilir.

Bu Reklamı Kapat

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Gerektiğinde ortopedik ve beslenme yönetimi önerilir ve osteosarkomu düşündüren belirtiler olması durumunda uygun araştırma önerilir.

Müddet Tahminleri (Prognoz)

Genetik bir durumun prognozu, spesifik tanı ve bireyin belirli belirti ve semptomları dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Bazen, eğer biliniyorsa ilişkili genetik varyant da prognoza dair ipuçları verebilir. Ek olarak, bir durumun seyri ve sonucu, tedavi ve yönetim yaklaşımlarının mevcudiyetine ve etkinliğine bağlıdır. Çok nadir görülen hastalıkların prognozunu tahmin etmek zor olabilir çünkü etkilenen çok az kişi tanımlanmıştır. Bir kişinin teşhisi bilinmiyorsa, prognozu belirlemek de zor veya imkansız olabilir.

Genetik bozuklukların prognozu, genellikle aynı duruma sahip kişiler arasında bile büyük ölçüde değişir. Bu değişkenlik, büyük olasılıkla, birçoğunun tanımlanması zor olabilen genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörlerinin bir kombinasyonundan kaynaklanmaktadır. Bazı genetik bozukluklar yaşamla bağdaşmayacak kadar ciddi fiziksel ve gelişimsel sorunlara neden olur. Daha az şiddetli genetik koşullara sahip kişiler, çocukluk veya yetişkinlik döneminde yaşayabilirler, ancak bozukluklarına bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşam süreleri kısalır. Daha hafif seyirli genetik koşullarda, birkaç ilgili sağlık sorunu ile normal bir yaşam süresi görülebilir.

Sağlık uzmanınız, spesifik genetik durumunuzun prognozu hakkında bilgi için en iyi kaynaktır. Size prognozunuz hakkında en doğru tahminde bulunmak için tıbbi geçmişinizi ve belirti ve semptomlarınızı değerlendirebilir.

Bu Reklamı Kapat

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

RAPADILINO sendromu, dünya çapında yaygınlığı bilinmemekle birlikte, nadir görülen bir durumdur. Durum ilk olarak Finlandiya'da tanımlandı ve o zamandan beri diğer bölgelerde bulunmasına rağmen 75.000 kişiden 1'ini etkilediği tahmin ediliyor.[1]

Önlem Yöntemleri

Moleküler tanı şu anda RAPADILINO sendromuna sahip hastaların yeterli genetik danışmanlık alabilmelerinde temel sağlayabilecek tek araçtır.

Otozomal çekinik kalıtım
Otozomal çekinik kalıtım
National Library of Medicine

Tüm çekinik koşullarda olduğu gibi, probandın her iki ebeveyni de hastalığa neden olan bir mutasyon için zorunlu heterozigotlardır. Kardeşlerin etkilenme olasılığı %25, asemptomatik taşıyıcı olma olasılığı %50 ve taşıyıcı olmama olasılığı %25'tir. RECQL4 mutasyonunun heterozigot taşıyıcıları asemptomatiktir.

Etimoloji

Sendromun adı, bozukluğun karakteristik özelliklerinin kısaltmasıdır:

 • RA, radyal ışın malformasyonları için,
 • PA, diz kapağı (patella) ve damak (palate) anormallikleri için,
 • DI, ishal (diarrhea) ve çıkık eklemler (dislocated joints) için,
 • LI, uzuv anormallikleri (lime abnormalities) ve küçük boyut (little size)için,
 • NO, ince burun (slender nose) ve normal zeka (normal intelligence) için kullanılmaktadır.
Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 18/05/2022 13:41:08 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11388

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Primatlar
Gıda
Biyografi
Bilim İnsanı
Kadın Doğum
Ağız Sağlığı
Dalga
Kertenkele
Makale
İnsan Türü
Astrobiyoloji
Önlem
Grip
Türleşme
Doğa Yasaları
Renk
Köpekler
Periyodik Cetvel
Balıkçılık
Elektromanyetizma
Kuyrukluyıldız
Entomoloji
Allah
Hominid
Psikoloji
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et