Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

RAPADILINO Sendromu Nedir? Tedavi Edilebilir mi?

RAPADILINO Sendromu Nedir? Tedavi Edilebilir mi? Facebook
RAPADILINO Sendromu sonrası gelişen lösemi hastası bir çocuk
7 dakika
3,302
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Özet
Tüm Reklamları Kapat
RAPADILINO Sendromu
 • Türkçe Adı RAPADILINO Sendromu
 • İngilizce Adı RAPADILINO Syndrome
 • OMIM 226280
 • Diğer İsimleri Radyal ve Patellar Aplazi, Radyal ve Patellar Hipoplazi

Genel Bilgiler: Patoloji ve Mekanizma

RAPADILINO sendromu, RECQL4 genindeki mutasyonlardan kaynaklanan, nadir görülen ve vücudun birçok bölümünü etkileyen otozomal çekinik geçişli bir durumdur. Otozomal çekinik hastalığı olan bir bireyin ebeveynlerinin her biri mutasyona uğramış genin bir kopyasını taşır, ancak tipik olarak durumun belirti ve semptomlarını göstermezler.

Etkilenen bireylerin çoğunda kemik gelişimi özellikle etkilenir ve bu kemik gelişimi sorunları, sendromun karakteristik özelliklerinin çoğuna neden olur. Radyal ışın malformasyonları olarak bilinen ön kollarda ve başparmaklarda kemiklerin az gelişmişliği veya kemik noksanlığı vardır. Diz kapakları (Lat: "patellae") da az gelişmiş olabilir veya hiç olmayabilir. Diğer özellikler arasında ağzın çatısında bir açıklık (yarık damak), yüksek kemerli bir damak veya uzun, ince bir burun ve çıkık eklemler bulunur.

Tüm Reklamları Kapat

Yarık Dudak (Cleft Tip)
Yarık Dudak (Cleft Tip)
Centers for Disease Control and Prevention

RAPADILINO sendromuna sahip birçok bebek beslenmede güçlük çeker, ishal ve kusma yaşar. Bozulmuş kemik gelişimi ile beslenme sorunlarının birleşimi, etkilenen bireylerde yavaş büyümeye ve boy kısalığına yol açar.

RAPADILINO sendromuna sahip bazı kişilerde, cafe-au-lait adı verilen lekelere benzer, zararsız, açık kahverengi cilt lekeleri vardır. Ek olarak, bu sendroma sahip kişilerde, osteosarkom olarak bilinen bir tür kemik kanseri veya lenfoma adı verilen kanla ilişkili bir kanser geliştirme riski biraz daha yüksektir. RAPADILINO sendromuna sahip bireylerde, osteosarkom çoğunlukla çocukluk veya ergenlik döneminde gelişirken, lenfoma tipik olarak genç erişkinlikte gelişir.

Tüm Reklamları Kapat

Belirti ve Semptomlar

Bu hastalığı olan kişilerin sahip olabileceği semptomlar aşağıdaki gibidir (çoğu vakada semptomlar kişiden kişiye değişir ve aynı hastalığa sahip kişilerde listelenen tüm semptomlar olmayabilir):

 • Başparmak aplazisi (başparmak yokluğu),
 • Patella aplazisi/hipoplazisi (küçük veya az gelişmiş diz kapağı ya da yokluğu),
 • Radius aplazisi/hipoplazisi (ön kolun az gelişmesi ya da yokluğu),
 • Blefarofimozis (göz kapakları arasında dar açıklık),
 • Yarık dudak,
 • İshal,
 • Yüksek damak, dar damak,
 • Eklem çıkığı,
 • Uzun yüz,
 • Benekli pigmentasyon (ciltte benekli lekeler),
 • Dar palpebral fissür (göz kapakları arasında küçük açıklık),
 • Kısa çene,
 • İnce burun,
 • Sert interfalangeal eklemler (parmaklar arası menteşe eklemleri),
 • Kısa boy (boy kısalığı, yaşı ve cinsiyeti diğer çocukların ortalama­sından 2 standart sapma değerin­den daha düşük boy değerleri veya boy persantil eğrilerinde boyun 3. per­santilin altında olması olarak tanımlanır).
Başparmak Aplazisi/Hipoplazisi
Başparmak Aplazisi/Hipoplazisi
Boston Children's Hospital

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

RAPADILINO sendromu, kansere yatkınlık yaratan hastalıkların kaynağı olan RecQ-helikaz genleri ailesinin bir üyesi olan RECQL4 geninin mutasyonlarından kaynaklanır. Helikazlar, DNA'ya bağlanan ve DNA molekülünün iki sarmal zincirini (çift sarmal) geçici olarak çözen enzimlerdir. Bu çözülme, hücre bölünmesine hazırlık olarak DNA'yı kopyalamak ve hasarlı DNA'yı onarmak için gereklidir. RECQL4 proteini, vücut hücrelerindeki genetik bilgiyi stabilize etmeye yardımcı olur ve DNA'nın kopyalanmasında ve onarılmasında rol oynar. RecQ helikazları DNA'nın yapısını ve bütünlüğünü korudukları için "genomun koruyucuları" olarak bilinirler.

DNA replikasyonu veya DNA sentezi, çift sarmallı bir DNA molekülünün kopyalanması işlemidir. Bu süreç, tüm yaşam için esastır.
DNA replikasyonu veya DNA sentezi, çift sarmallı bir DNA molekülünün kopyalanması işlemidir. Bu süreç, tüm yaşam için esastır.
Wikimedia Commons - LadyofHats

RAPADILINO sendromu olan kişilerde RECQL4 geninde en az 10 mutasyon tanımlanmıştır. IVS7+2delT şeklinde yazılan bu mutasyon, ek yeri mutasyonu olarak bilinir ve RECQL4 proteininin yanlış bir şekilde bir araya getirilmesine neden olur. Bu genetik değişiklik, ekson 7 adı verilen bir bölgenin eksik olduğu ve helikaz görevi göremeyen bir proteinin üretilmesiyle sonuçlanır. Helikaz fonksiyonunun kaybı, normal DNA replikasyonunu ve onarımını engelleyebilir ve zamanla bir kişinin genetik bilgisinde yaygın hasara neden olabilir. Bu değişiklikler, DNA hatalarının birikmesine ve hücre ölümüne neden olabilir, ancak RECQL4 gen mutasyonlarının RAPADILINO sendromunun spesifik özelliklerine nasıl yol açtığı tam olarak net değildir.[1], [2], [3], [4]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

İnsanlar normalde her hücrede 23 çifte bölünmüş 46 kromozoma sahiptir. Her bir ebeveynden miras alınan bir kopya olan iki kromozom 8 kopyası, çiftlerden birini oluşturur. Kromozom 8, 146 milyondan fazla DNA yapı taşını (baz çiftleri) kapsar ve hücrelerdeki toplam DNA'nın yüzde 4,5 ila 5'ini temsil eder.
İnsanlar normalde her hücrede 23 çifte bölünmüş 46 kromozoma sahiptir. Her bir ebeveynden miras alınan bir kopya olan iki kromozom 8 kopyası, çiftlerden birini oluşturur. Kromozom 8, 146 milyondan fazla DNA yapı taşını (baz çiftleri) kapsar ve hücrelerdeki toplam DNA'nın yüzde 4,5 ila 5'ini temsil eder.
Human Genom Project

RECQL4 geni, kromozom 8'de bulunur. Her bir kromozomdaki genlerin belirlenmesi, aktif bir genetik araştırma alanıdır. Araştırmacılar, her kromozomdaki gen sayısını tahmin etmek için farklı yaklaşımlar kullandıklarından, tahmini gen sayısı değişir. Kromozom 8 muhtemelen protein yapmak için talimatlar sağlayan yaklaşık 700 gen içerir. Bu proteinler vücutta çeşitli farklı roller üstlenirler.

Teşhis Yöntemleri

Genetik veya nadir görülen bir hastalık için teşhis koymak çoğu zaman zor olabilir. Sağlık uzmanları, tanı koymak için tipik olarak bir kişinin tıbbi geçmişine, semptomlarına, fizik muayenesine ve laboratuvar test sonuçlarına bakar.

Tanı, risk değerlendirmesi, tarama veya terapötik yönetim gibi farklı amaçlar için yapılan birçok farklı test türleri mevcuttur.[5] Ülkemizde bu sendromun tanısında kullanılan biri doğum öncesi, diğeri doğum sonrası olmak üzere 2 farklı test yapılmaktadır:[6]

 • Prenatal RAPADILINO syndrome (GTR Test Kimliği GTR000580011.1)
 • Postnatal RAPADILINO syndrome (GTR Test Kimliği GTR000580828.1)

Hastalığın tanısına yönelik yapılan gen testleri, belirli bir klinik sonucu en yüksek olasılıkla tahmin etmek için tasarlanmıştır. Gen testleri çoğu zaman bir hastalığın bireyde kendini gösterme ihtimalini veya olasılığını gösteren sonuçlar verdiğinden, oldukça kesin bir teşhis sağlamaktan ziyade, test sonuçlarının anlamlı olması önemlidir.

Ayırıcı Tanı

RAPADILINO sendromuyla önemli ölçüde örtüşen Rothmund-Thomson Sendromu (RTS) ve Baller-Gerold sendromunu içerir. RECQL4 geninin mutasyonları da bu sendromlar için tanımlanmıştır. RTS'nin başlıca semptomu olan poikilodermanın varlığı, bu sendromu RAPADILINO'dan ayırır. RAPADILINO sendromunda sabit olan radyal hipoplazi veya aplazi, RTS'de nadiren görülür. Aynı şekilde, Baller-Gerold sendromunda kraniyosinostozun varlığı onu RAPADILINO sendromundan ayırır. Bu üç sendrom, RTS (esas olarak osteosarkom ve kutanöz kanserler) için önemli ölçüde daha yüksek olmasına rağmen, malign patolojiler geliştirme riskine yatkındır. Klinik farklılıklar fenotip-genotip korelasyonu ile, özellikle de RAPADLINO sendromunda helikazların korunmasıyla açıklanabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Gerektiğinde ortopedik ve beslenme yönetimi önerilir ve osteosarkomu düşündüren belirtiler olması durumunda uygun araştırma önerilir.

Müddet Tahminleri (Prognoz)

Genetik bir durumun prognozu, spesifik tanı ve bireyin belirli belirti ve semptomları dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Bazen, eğer biliniyorsa ilişkili genetik varyant da prognoza dair ipuçları verebilir. Ek olarak, bir durumun seyri ve sonucu, tedavi ve yönetim yaklaşımlarının mevcudiyetine ve etkinliğine bağlıdır. Çok nadir görülen hastalıkların prognozunu tahmin etmek zor olabilir çünkü etkilenen çok az kişi tanımlanmıştır. Bir kişinin teşhisi bilinmiyorsa, prognozu belirlemek de zor veya imkansız olabilir.

Genetik bozuklukların prognozu, genellikle aynı duruma sahip kişiler arasında bile büyük ölçüde değişir. Bu değişkenlik, büyük olasılıkla, birçoğunun tanımlanması zor olabilen genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörlerinin bir kombinasyonundan kaynaklanmaktadır. Bazı genetik bozukluklar yaşamla bağdaşmayacak kadar ciddi fiziksel ve gelişimsel sorunlara neden olur. Daha az şiddetli genetik koşullara sahip kişiler, çocukluk veya yetişkinlik döneminde yaşayabilirler, ancak bozukluklarına bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşam süreleri kısalır. Daha hafif seyirli genetik koşullarda, birkaç ilgili sağlık sorunu ile normal bir yaşam süresi görülebilir.

Sağlık uzmanınız, spesifik genetik durumunuzun prognozu hakkında bilgi için en iyi kaynaktır. Size prognozunuz hakkında en doğru tahminde bulunmak için tıbbi geçmişinizi ve belirti ve semptomlarınızı değerlendirebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

RAPADILINO sendromu, dünya çapında yaygınlığı bilinmemekle birlikte, nadir görülen bir durumdur. Durum ilk olarak Finlandiya'da tanımlandı ve o zamandan beri diğer bölgelerde bulunmasına rağmen 75.000 kişiden 1'ini etkilediği tahmin ediliyor.[1]

Önlem Yöntemleri

Moleküler tanı şu anda RAPADILINO sendromuna sahip hastaların yeterli genetik danışmanlık alabilmelerinde temel sağlayabilecek tek araçtır.

Otozomal çekinik kalıtım
Otozomal çekinik kalıtım
National Library of Medicine

Tüm çekinik koşullarda olduğu gibi, probandın her iki ebeveyni de hastalığa neden olan bir mutasyon için zorunlu heterozigotlardır. Kardeşlerin etkilenme olasılığı %25, asemptomatik taşıyıcı olma olasılığı %50 ve taşıyıcı olmama olasılığı %25'tir. RECQL4 mutasyonunun heterozigot taşıyıcıları asemptomatiktir.

Etimoloji

Sendromun adı, bozukluğun karakteristik özelliklerinin kısaltmasıdır:

 • RA, radyal ışın malformasyonları için,
 • PA, diz kapağı (patella) ve damak (palate) anormallikleri için,
 • DI, ishal (diarrhea) ve çıkık eklemler (dislocated joints) için,
 • LI, uzuv anormallikleri (lime abnormalities) ve küçük boyut (little size)için,
 • NO, ince burun (slender nose) ve normal zeka (normal intelligence) için kullanılmaktadır.
Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
15
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 25/09/2023 17:23:10 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11388

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Karadelik
Astrofizik
Sağlık Bakanlığı
Yaşamın Başlangıcı
Canlılık Cansızlık
Müfredat
Evrimsel Psikoloji
Nötron
Amerika Birleşik Devletleri
Genel Halk
İnsan Evrimi
Spor
Periyodik Cetvel
Element
Obstetrik
Mistik
Cinsiyet Araştırmaları
İngiltere
Regülasyon
Neandertal
Küresel Isınma
Primatlar
Karanlık Madde
Aminoasit
Maskeler
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Edward Teller, Hocası Oppenheimer'ı Neden Sattı?
Edward Teller, Hocası Oppenheimer'ı Neden Sattı?
"Kütle" Diye Bir Şey Gerçekten Var mı?
Denizdeki GERÇEK Tehlikelere Hazır mısın?
Denizdeki GERÇEK Tehlikelere Hazır mısın?
Havada Asılı Duran Motorlar Daha Verimli mi? | Manyetik Levitasyon!
Havada Asılı Duran Motorlar Daha Verimli mi? | Manyetik Levitasyon!
Gizemli
Gizemli "Benford Yasası", Seçim Hilelerini İspatlamakta Nasıl Kullanılır?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
B. Albayrak, et al. RAPADILINO Sendromu Nedir? Tedavi Edilebilir mi?. (16 Şubat 2022). Alındığı Tarih: 25 Eylül 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11388
Albayrak, B., Bakırcı, Ç. M. (2022, February 16). RAPADILINO Sendromu Nedir? Tedavi Edilebilir mi?. Evrim Ağacı. Retrieved September 25, 2023. from https://evrimagaci.org/s/11388
B. Albayrak, et al. “RAPADILINO Sendromu Nedir? Tedavi Edilebilir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 16 Feb. 2022, https://evrimagaci.org/s/11388.
Albayrak, Burak. Bakırcı, Çağrı Mert. “RAPADILINO Sendromu Nedir? Tedavi Edilebilir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, February 16, 2022. https://evrimagaci.org/s/11388.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close