Plastik Nedir? Okyanuslardaki Plastik Kirliliğinin Canlılar Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Türkiye'deki Plastik Kirliliği Ne Düzeyde? İnsanların Gıda Güvenliğini Etkiler mi?

Plastik Nedir? Okyanuslardaki Plastik Kirliliğinin Canlılar Üzerindeki Etkileri Nelerdir?
Plastik kirliliği özellikle denizlerdeki canlılara zarar verir. Poşetleri denizanası sanıp yiyen deniz kaplumbağaları en büyük zararı gören hayvanlardan biridir.
UN News
Şule Ölez Editör Şule Ölez CanberkÇolak 2. Yazar Canberk Çolak
13 dakika
11,078 Okunma Sayısı
Notlarım
Reklamı Kapat

Her gün kullandığınız ve hayatınızın her alanında yer alan ama ekosisteme en çok zarar veren madde nedir, sorusuna verilen cevap genellikle plastiktir. Karnından kilolarca plastik poşet çıkan balinalar, burnuna plastik pipet takılı kalmış su kaplumbağaları, yuvalarını plastik parçalarıyla yapan kuşlar, renkli plastik parçacıklarını yiyecek zannedip yiyen hayvanlar hepimizi derinden üzüyor ama plastik kirliliğine duyarlı çözümler bulunmamasından kaynaklı gezegenimiz gün geçtikçe daha büyük bir tehlikenin altına giriyor.

Peki nedir bu plastik? Ekosisteme zararlı olduğunu biliyoruz ama plastiği hayatımızdan çıkarmak mümkün müdür? Plastik kirliliğini azaltacak en iyi çözümler nelerdir? Gelin bu soruların cevaplarını yapılan araştırmalara göre bulmaya çalışalım.

Plastik Nedir?

Plastik, doğadaki organik ve inorganik bazı elementlerin oluşturduğu monomer adı verilen moleküllerin belirli bir sıcaklık ve basınç altında, katalizör yardımıyla daha kompleks bir yapıya sahip olan polimerlere dönüştürülmesiyle oluşan maddelerdir.

Reklamı Kapat

Kelime olarak plastiğin anlamı, yumuşak ve kolay şekil verilebilendir. Plastiği tanımlarken sıkça kullanılan polimer kelimesi ise birçok parçadan oluşan anlamına gelir. Polimerler kısa zincirli moleküllerin kimyasal olarak kesilip birleştirilmesi ile oluşturulan uzun zincirli moleküllerden oluşur.

Petrol rafinerilerinde kullanılan ham petrolün işlenmesi sonucunda artakalan malzemelerden de elde edilir ve yeryüzündeki petrolün yaklaşık olarak %4'lük bir kısmı plastik üretimi için kullanılmaktadır. Plastik üretiminin ucuz ve kolay olması, dayanıklı ve kolayca biçim verilebilen bir madde olması nedeniyle; mutfak eşyaları olarak (Polietilen-PE, Polimetilmetakrilat-PMMA ), yiyecek ambalajı olarak (Polipropilen-PP), otomobil sanayinde (Akrilonitril bütadien stiren-ABS, Polikarbonat-PC), tekstil ürünü olarak (Polyester-PES) ve başka bir sürü farklı ürün olarak karşımıza çıkar.

Plastiğin Kısaca Tarihçesi

İlk sentetik polimer, yani plastik, 1869 yılında John Wesley Hyatt tarafından bir yarışma için icat edildi. Bu yarışmada fil dişinin alternatifini üretene 10.000 dolar ödül verilecekti. Hyatt bu icadı ile büyük popülerlik kazandı, plastik üretimi ve tüketimi hızla artmaya başladı. 1907 yılında, Leo Baekeland tarafından tamamen sentetik bir plastik olan bakalit üretildi. Tamamen sentetik terimi, malzemenin içinde bulunan hiçbir molekülün doğada doğal olarak bulunamayacağı anlamına gelir. Baekeland'ın bu icadından sonra sürekli gelişmeye devam eden plastik endüstrisi, 2. Dünya Savaşı döneminde artan plastik ihtiyacı ile büyük bir ivme kazandı.

Her yıl insanların ihtiyacından milyonlarca ton fazla plastik üretiliyor!
Her yıl insanların ihtiyacından milyonlarca ton fazla plastik üretiliyor!
Pixabay

Plastik Kirliliği Nasıl Oluşur?

Okyanuslar, Dünya üzerinde geniş yer kaplar ve çok fazla çeşitlilikteki canlıya ev sahipliği yapar. Diğer canlıların da yaşaması için gereken ekosistemi oluşturur. Dünya yüzeyinin %72'sini kaplayan okyanuslar aynı zamanda Dünya üzerindeki su kaynaklarının %97'den fazlasını oluşturur ve soluduğumuz oksijenin %70'inden fazlasını barındırır.

Plastik kirliliğini en çok denizlerde ve etkilerini de deniz canlılarında görürüz. Fabrika atıkları, şehirlerden nehir ve kanalizasyonlar yoluyla denizlere dökülen atıklar, çöp yığınlarından kurtulup yolunu deniz sularında bulan atıklar, tuvaletlere atılan atıklar, polyester içeren tekstil malzemelerinin yıkanması ile kanalizasyona karışan mikroplastik atıklar denizlerin kirlenmesine sebep olur.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Çok dayanıklı ve esnek bir madde olan plastik doğada bozunmadan çok uzun süre durabilir. Örneğin plastik bir şişe deniz ortamında 450 yıl bozunmadan kalabilir. Zaman içinde çok küçük parçalara ayrılır ama yok olmaz, mikroplastik kirliliği olarak karşımıza çıkar. Büyük plastik parçalarını temizlesek bile mikroplastikler yüzünden denizlerimizi ve karaları plastikten arındırmak mümkün olmayacaktır. Bundan sonraki çözümler daha fazla kirlenmesini engellemek yönünde olmalıdır.

Mikroplastik kirliliğinin en büyük sorumlularından bazıları araba lastikleri ve sentetik tekstillerdir. Araba lastiklerinden dökülen çok küçük plastik parçacıklar ve yıkadığımız sentetik tekstil ürünlerinden çıkan parçacıklar kanalizasyonlar aracılığıyla nehirlere ve denizlere karışır.

Birleşmiş Milletler'in açıkladığı sayılara göre; dünya çapında en az 800 canlı türü okyanus molozlarından etkilenmektedir ve bu molozların %80'e yakını plastikten oluşur. Her yıl üretilen yaklaşık 200 milyon ton plastiğin, 8 milyon tondan fazlası okyanuslara dökülmektedir. Eğer bu hızda devam ederse, 2050 yılında, okyanuslardaki tüm canlılardan daha fazla plastik atık olacağı düşünülmektedir.

Okyanuslardaki Plastik Kirliliği Canlıları Nasıl Etkiliyor?

En son yapılan araştırmalara göre deniz canlılarının sindirim sistemlerinden alınan örnekler ve kan örneklerinden; deniz kaplumbağalarının neredeyse %100’ünde, balinaların %59’unda, deniz ayılarının %36’sında, deniz memelilerinin genelinin %43'ünde, deniz kuşlarının %40’ında plastik izine rastlanmıştır. Her yıl 100.000 deniz memelisi ve kaplumbağası, 1 milyon deniz kuşu plastik kirliliği yüzünden ölmektedir. Okyanus canlılarının ölmelerinin en büyük nedeni plastikleri yemeleridir ama deniz canlıları plastikler yüzünden boğularak, enfeksiyon kaparak ya da dolanıp takılarak da hayatlarını kaybedebilmektedir.

Reklamı Kapat

Okyanuslardaki plastik kirliliği 2000 metre derinliğe kadar etkisini gösterebilmektedir.
Okyanuslardaki plastik kirliliği 2000 metre derinliğe kadar etkisini gösterebilmektedir.
Coastal Seekers

Ayrıca okyanuslardaki plastik atıklar deniz canlıları için hastalık yapıcı organizmaların, yani patojenlerin büyümesini de desteklemektedir. 26 Ocak 2016 tarihinde Science dergisinde yayınlanan çalışmaya göre bilim insanları, plastik atıklarla temas halinde olan mercanların hastalığa yakalanma oranını %89, temas halinde olmayan mercanların hastalığa yakalanma oranını %4 olduğunu belirlemiştir.

Plastiğin İnsanlar İçin Zararları Nelerdir?

Okyanuslardaki plastik kirliliği son yıllarda devletler için, bilim insanları için, sivil toplum kuruluşları için önemli bir çevre sorunu konusu haline gelmiştir. Bununla birlikte, tüketici ürünlerinde kullanılan plastiklerin üretimi konusunda, devletler yeni kurallar belirlemeye başlamıştır. Ancak bu kurallar plastik kirliliğini azaltmaya veya tümden ortadan kaldırmaya yetmemektedir. Dolayısıyla, okyanuslarla birlikte denizlerdeki ve hatta nehirlerdeki canlılar da bu kirlilikten payını almaktadır.

Bu durum deniz ürünlerini tüketen biz insanları da etkiler çünkü insanların tükettiği deniz ürünlerinin yaşadığı ortamlarda çeşitli plastikler ve plastiklerden yayılan çeşitli kimyasallar bulunur. Bu yüzden insanlar, tükettikleri besinler ile farkında olmadan zararlı kimyasallara maruz kalır.

Plastiklerden direkt olarak gelen zararlı elementler kurşun, kadmiyum ve cıvadır. Bu elementler balıkların çoğunda bulunmaktadır.

Reklamı Kapat

Bazı plastiklerde bulunan dietilheksil ftalat (DEHP) kanserojendir. Bu kimyasal maddelerin meme ve prostat kanseri, erken ergenlik, düşük doğum ağırlığı, şeker hastalığı, metabolizma bozuklukları, üreme sorunları ve cinsel isteksizlik gibi hastalık ve sorunlara yol açtığına dair kanıtlar bulunmuştur.

Bu kimyasallara bir diğer örnek olarak bisfenol-A (BPA) maddesi verilebilir. BPA'nın, insan vücudunda endokrin sistemini etkilediğini gösteren birçok çalışma vardır. Suya ya da plastik şişelere konulan sıvılara karışan BPA, AB ülkelerinde ve Türkiye'de biberonlarda ve çocuk ürünlerinde, Japonya'da ise konserve kutuların iç yüzeylerinde kullanımı yasaklanmıştır. Ancak BPA plastik üretiminde kullanılan zararlı kimyasallardan yalnızca biridir ve BPA kullanımının yasaklandığı ülkelerde alternatif olarak kullanılan maddelerin zararları tam olarak bilinmemektedir.

Tabii bu, buzdağının sadece görünen tarafıdır; çünkü plastik kirliliğinin etkilerini ortaya çıkaracak ve bütün dünyayı ve insanlarını kapsayan araştırmalar yapmak mümkün değildir.

Denizlerdeki plastik kirliliği önü alınamaz bir sorun haline gelmiştir.
Denizlerdeki plastik kirliliği önü alınamaz bir sorun haline gelmiştir.
BBC

Plastik, Küresel Isınmaya da Neden Oluyor!

Plastiğin başka bir zararı ise küresel ısınmaya katkıda bulunmasıdır; çünkü plastik büyük oranda petrolden üretilmektedir. Plastik üretmek karbon kirliliğine neden olur. Manoa'daki Hawaii Üniversitesi'nden araştırmacı Sarah-Jeanne Royer, plastiklerin güneş ışığına maruz kaldığında metan ve etilen gibi sera gazlarını saldığını tespit etmiştir. Her iki gaz da küresel ısınmaya katkıda bulunur. En fazla salınımı sağlayan ise LDPE'dir (Düşük yoğunluklu etilen). Royer bu plastik türü için şunları söylüyor:

Çevrede en çok üretilen, tüketilen ve atılan plastik türüdür. Örneğin bira kutularının etrafındaki plastik halkalar, restoranlarda kullanılan çatal ve bıçaklar, bazı plastik torbalar... Plastiği aşırı kullanıyoruz, oysaki tek kullanımlık plastik yerine çok kolay çözümler bulabiliriz.
Nehir kenarında bulunmuş plastik çöplerden bazıları...
Nehir kenarında bulunmuş plastik çöplerden bazıları...
BBC

Mikroplastik Sorunu

Çoğu plastik atık, denizlerde mikroplastik denilen çok küçük boyutlardaki plastik parçalarına ayrışır. Böylece canlıların vücutlarına girme ihtimali daha çok artar, dolayısıyla temizlenme olanağı daha da azalır. Mikroplastiklerin insan vücuduna nasıl bir olumsuz etkisi olduğuna dair birçok araştırma devam etmesine karşın bu etkiler henüz tam olarak bilinmemektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 21 Ağustos 2019 tarihinde, ''Mikroplastiklerin insan sağlığına etkileri nelerdir?'' konusunda yeni araştırmacılar aradığını duyurmuştu. Henüz mikroplastiklerin tam olarak etkileri bilinmemesine karşın, üretiminde kullanılan sentetik kimyasalların etkileri göz önünde bulundurulduğunda bu maddelerin vücutta birikmesinin çok ciddi etkileri olabileceği söylenebilir.

Agora Bilim Pazarı
Darwin'in Hayaletleri + 4 Çocuk Kitabı

Charles Darwin, ilk “evrimci” değildi. Her bilim insanı gibi, kendisinden önce gelen filozof ve bilim insanlarının omuzlarında yükseldi. Onu ayıran şey, evrim fikrini ilk defa teorik ve sistematik bir altyapıya kavuşturmasıydı. Ancak Darwin’i Darwin yapan yolda, birçok diğer düşünür ve bilim insanı bulunuyordu. Rebecca Stott’un bu çok beğenilen kitabında, bu “ilk evrimcileri” tanıyoruz. Ayrıca bu seti alırsanız 5 harika çocuk kitabı da edineceksiniz. Serhat Filiz’in harika çizimleriyle, ülkemizde ve yurt dışında modern bilimin en önemli isimlerin hayatlarını öğrenebilecek, çocuklarınıza öğretebileceksiniz.

Set İçindeki Ürünler:

 • 1 Adet “Darwin’in Hayaletleri” (Rebecca Scott) Kitabı
 • 1 Adet “Aziz Sancar: İdealist Olmanın Önemi” Çocuk Kitabı
 • 1 Adet “Albert Einstein: Azimli Olmanın Önemi” Çocuk Kitabı
 • 1 Adet “Graham Bell: Yardımlaşmanın Önemi” Çocuk Kitabı
 • 1 Adet “Louis Pasteur: Disiplinli Olmanın Önemi” Çocuk Kitabı

Bilgiler ve Uyarılar:

 1. Bu ürün sipariş alındıktan 1-3 gün içinde postalanacaktır.
 2. Lütfen sipariş vermeden önce iade ve ürün değişikliği ile ilgili bilgilendirmemizi okuyunuz.
 3. Bu kampanya, Panama Yayıncılık tarafından Evrim Ağacı okurlarına sunulan fırsatlardan birisidir.
Devamını Göster
₺75.00 ₺106.00
Darwin'in Hayaletleri + 4 Çocuk Kitabı

Okyanuslarda milyonlarca canlı mikroplastiklere maruz kalıyor.
Okyanuslarda milyonlarca canlı mikroplastiklere maruz kalıyor.
Oceana

Türkiye'de de Plastikler Büyük Bir Sorun!

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de durum pek iç acıcı değildir. Greenpeace Akdeniz, ''Tek kullanımlık plastikler yasaklansın.'' projesi kapsamında Ege, Akdeniz ve Marmara denizlerinden toplanan birçok balığın ve midyenin midesini ve sindirim sistemini inceledi. Raporda yer alan ve sitelerinde yayınladıkları bulgular şöyle:

 • İncelenen tüm türler göz önüne alındığında kefal türünün yüzde 64,8’inde, barbunun yüzde 63’ünde, mırmırın yüzde 34,3’ünde, tekirin yüzde 32,8’inde, istavritin yüzde 26,7’sinde mikroplastik bulundu.
 • Bu demek oluyor ki genel olarak tüm balıkların yüzde 44,3’ünde mikroplastik var. Yani yaklaşık olarak her iki balıktan biri mikroplastik içeriyor.
 • Balık başına düşen mikroplastik adetleri ise kefalde 2,5, barbunda 1,1, mırmırda 0,6, tekirde ve istavritte 0,4. Buna göre 5 farklı ticari balık türünde ortalama olarak balık başına düşen mikroplastik adedi 1,08.
 • Bölgesel bazda balık başına düşen mikroplastik Ege Denizi’nde (İzmir) 1,7 Marmara Denizi’nde (İstanbul) 0,85 ve Akdeniz’de (Adana) 0,74 adet.
 • Kırmızı karides örneklerinin yüzde 18,8’inde mikroplastik bulundu. Yapılan incelemede, her 10 karidesten ikisinde 0,28 adet mikroplastik olduğu tespit edildi.
 • 5 farklı noktadan örneklenen midye dolmaların yüzde 91,2’sinde mikroplastik bulundu. Ortalama olarak midye başına 0,63 adet mikroplastik tespit edildi. Porsiyon bazında değerlendirildiğinde 100 gramlık bir midye tüketiminde 5,76 adet, 250 gramlık midye tüketiminde ise 14,41 adet mikroplastik tüketilme riski olduğu tahmin ediliyor.
 • Balıklardaki, karidesteki ve midye dolmalardaki mikroplastiklerin 13 farklı polimer tipinde olduğu tespit edildi. En fazla bulunan polimer tipleri ise tek kullanımlık plastiklerin üretiminde kullanılanlar olduğu tespit edildi.

Gelelim Plastiğin Yararlarına...

Plastiğin bu kadar yaygın olarak kullanılmasının birçok nedeni var. Bu nedenle de vazgeçmesi ve yerine yeni ve evrensel bir çözümü yerleştirmekte zorlanmaktayız. Plastiğin endüstriyel olarak neden bu kadar çok tercih edildiğini özetleyecek olursak:

 • Plastik; ucuz, hafif ve dayanıklı. Başka hiçbir madde bu özellikleri bir arada bulundurmamaktadır.
 • Plastik; binaların, köprülerin yapımında kullanılır ve dayanıklılığı ve ucuzluğu sayesinde tercih edilir.
 • Otomobil sanayinde kullanılarak daha güvenli, daha ucuz ve daha performanslı araçlara binmemizi sağlar.
 • Yiyecekleri ve kimyasal maddeleri korumak için çoğu durumda en kolay çözümdür.
 • Spor malzemeleri olarak karşımıza çıkar.
 • Sağlık alanında, hastanelerde kullanılan malzemelerin başında gelir.
 • Kullandığımız bilgisayarlar, telefonlar plastik yoğunlukludur.
 • Elektriği iletmeyen plastik sayesinde elektrikli aletleri güvenle kullanabiliriz.
 • Plastiğin en güzel taraflarından biri de dönüştürülebilir olmasıdır.

Sonuç olarak, daha bir sürü farklı şekilde karşımıza çıkan plastiğe bağımlıyız. Ancak bu, "kolaya kaçmak" için bir neden olarak görülmemelidir. Eğer gezegenimize ve canlılara zarar verdiğinde hemfikirsek, bu ürünün yerini alacak teknolojileri ivedilikle geliştirmek zorundayız.

Plastik Kirliliğini Azaltmanın Yolları...

Öncelikle plastik poşet, pipet, tek kullanımlık çatallar ve bıçaklar, plastik su şişesi, tek kullanımlık kahve bardağı gibi tek kullanımlık bazı plastik ürünlerden vazgeçmemiz gerekiyor. Bu tek kullanımlık ürünlerin hepsine alternatif çözümler vardır. Plastik poşet en çok kullandığımız, dolayısıyla ekosisteme en çok zarar veren plastik ürünlerin başında gelir.

ABD’de plastik poşet üretmek için her yıl 12 milyon varil petrol kullanılıyor ve tabii bu petrolü plastiğe dönüştürme sırasında enerji gerekiyor ve benzin gibi yakıtlar kullanılıyor. Yakılan bu maddeler zehirli gazlar çıkararak küresel ısınmaya katkıda bulunur.

Bunların yanında dönüştürülemeyen her poşet doğada ve denizlerde kirliliğe sebep olur. Plastik poşetleri denizanası zanneden su kaplumbağaları her gördüğü plastik poşeti yemeye kalkıyor. Tek kullanımlık plastik pipetler küçük ve masum görünseler de denizlerde en büyük kirliliği yaratan plastik ürünlerden biridir. Amerika'da her gün 500 milyondan fazla plastik pipet kullanıldığı tahmin ediliyor.

Kullandığınız bir ürünü doğaya fırlatıvermek ne kadar kolay değil mi? O ürün hiçbir şekilde doğal olmasa da ve doğada yüzlerce yıl sonunda ancak çözünebilecek olsa da... Fırlatılan tek bir plastik ürünün, pet şişenin yok olana kadar kaç canlıyı yok edeceğinin farkında mısınız? Üşengeçlikten vazgeçin. Atıklarınızı ve çöplerinizi ilgili geri dönüşüm ve çöp kutularına atın. Görselde verilen malzemeleri kesinlikle doğaya savurmayın. Emin olun ki dün hiçe saydığınız bu doğanın birikmiş öfkesi, yarın tüm zekamızı da, teknolojimizi de, bilimimizi de aşacak şekilde bize geri dönecek. Buna cüret edecek kadar cesur musunuz? Biz değiliz.
Kullandığınız bir ürünü doğaya fırlatıvermek ne kadar kolay değil mi? O ürün hiçbir şekilde doğal olmasa da ve doğada yüzlerce yıl sonunda ancak çözünebilecek olsa da... Fırlatılan tek bir plastik ürünün, pet şişenin yok olana kadar kaç canlıyı yok edeceğinin farkında mısınız? Üşengeçlikten vazgeçin. Atıklarınızı ve çöplerinizi ilgili geri dönüşüm ve çöp kutularına atın. Görselde verilen malzemeleri kesinlikle doğaya savurmayın. Emin olun ki dün hiçe saydığınız bu doğanın birikmiş öfkesi, yarın tüm zekamızı da, teknolojimizi de, bilimimizi de aşacak şekilde bize geri dönecek. Buna cüret edecek kadar cesur musunuz? Biz değiliz.

Başka bir örnek ise tek kullanımlık kapaklı kahve bardaklarıdır. Bütün dünyada bir gün içinde yaklaşık olarak 1,6 milyar kez bu bardaklarla kahve içildiği tahmin ediliyor. Bu bardakların üretimi sırasında çok fazla enerji harcanıyor ve kullanılan yakıtlar yüzünden ortaya çıkan sera gazları küresel ısınmaya katkıda bulunuyor. Aynı zamanda bu bardaklar dönüştürülemediği için çöplüklere, oralardan da doğaya ve denizlere karışıyor. Porselen ve cam bardakların üretimi sırasında kullanılan enerji çok fazladır ve bu bardakları yıkamak için kullanılan deterjanlar doğaya zarar verir ancak en az 200-300 defa kullanılmalarıyla birlikte tek kullanımlık bardaklara göre zararları göreceli olarak azalmaya başlar. Yani eşyalarımızı mümkün olduğu sürece uzun kullanmamız gerekiyor ki ekosisteme verdiğimiz zarar minimuma inebilsin.

Reklamı Kapat

Tek kullanımlık plastik ürünlerden bazıları. Bu ürünler doğaya en çok zarar veren ürünlerdir.
Tek kullanımlık plastik ürünlerden bazıları. Bu ürünler doğaya en çok zarar veren ürünlerdir.
Eartha

Doğaya yapacağımız en büyük yardımlardan biri de dönüştürülebilecek her plastiğin dönüşmesini sağlamaktır. Eğer aldığımız plastik ürünlerin üzerinde dönüştürülebilir işareti varsa dönüştürme yollarını bulmamız gerekir. Bazı ülkelerde herkesin dönüşüm kutusu evinde olur ve normal çöp toplanır gibi toplanır, bazı ülkelerde şehrin belirli yerlerine dönüşüm kutuları konulur. Eğer bulunduğunuz bölgede bunlar yoksa araştırıp dönüşüm yollarını bulmaya çalışabilirsiniz. Bir plastik şişeyi dönüşüm kutusuna atmak varken normal çöp kutusuna atmak, o şişeyi doğaya ve denize atmaktan farksızdır.

Doğaya yapacağımız en iyi katkılardan biri geri dönüşümdür.
Doğaya yapacağımız en iyi katkılardan biri geri dönüşümdür.
Ekolojist

Çözümlerden biri de mikroboncuk denilen, çapları 1 mm'den daha küçük olan plastik parçacıkları içeren ürünleri almamaktır. Mikroboncuklar genellikle kozmetik ürünleri olarak, diş macunu olarak ve biyomedikal araştırmalarda kullanılıyor ve ana maddesi genellikle polietilendir. ABD, Kanada, Fransa, Yeni Zelanda, İsveç, Tayvan ve Birleşik Krallık ülkelerinde mikroboncuk üretimi farklı boyutlarda yasaklanmış durumdadır.

Diş macunlarında, cildimizi temizlemede kullandığımız vücut ve yüz ürünlerinde çok küçük ama çıplak gözle görülebilen mikroboncuklar ekosistem için büyük bir tehlike yaratıyor. Kullandığımız ürünlerdeki mikroboncuklar kanalizasyon yoluyla nehirlere ve denizlere karışıyor ve yiyecek zincirinin zararlı bir parçası haline geliyor.
Diş macunlarında, cildimizi temizlemede kullandığımız vücut ve yüz ürünlerinde çok küçük ama çıplak gözle görülebilen mikroboncuklar ekosistem için büyük bir tehlike yaratıyor. Kullandığımız ürünlerdeki mikroboncuklar kanalizasyon yoluyla nehirlere ve denizlere karışıyor ve yiyecek zincirinin zararlı bir parçası haline geliyor.
Blue Growth

Ve son olarak çöplerimizi doğaya ve denize atmamak da çözümler arasındadır. Deniz kenarında bıraktığınız her çöp denize karışmaktadır. Plastik ürünlerin doğada bozunma süresinin yüzyıllarca sürdüğünü düşünürsek attığımız her plastik parçası ekosisteme verdiğimiz bir zarar olacaktır.

Sonuç

Plastik kirliliği hergün büyüyen bir sorundur. Önlemler alınmadığı takdirde deniz canlılarının türleri tehlike altına girmekte, bu kirlilikten etkilenmiş canlıları tüketen diğer canlılarda birçok sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bu sorunun baş sorumlusu insanlar olduğuna göre çözümü de insanlar üretmelidir. Günlük hayatımızda kullandığımız plastik ürünlerini azaltarak ve çöplerimizi ayrıştırıp gerekli geri dönüşüm merkezlerine ileterek çözüme yönelik ilk adımı atabiliriz.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 10
 • Bilim Budur! 5
 • Üzücü! 5
 • Korkutucu! 4
 • Muhteşem! 2
 • Umut Verici! 2
 • İnanılmaz 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • Surfers Against Sewage, et al. The Problem With Plastic Pollution. (21 Mart 2019). Alındığı Tarih: 21 Mart 2019. Alındığı Yer: Surfers Against Sewage | Arşiv Bağlantısı
 • Plastic Pollution Coalition, et al. Defining The System Of Plastic Pollution. (21 Mart 2019). Alındığı Tarih: 21 Mart 2019. Alındığı Yer: Plastic Pollution Coalition | Arşiv Bağlantısı
 • G. Andrews. Plastics In The Ocean Affecting Human Health. (21 Mart 2019). Alındığı Tarih: 21 Mart 2019. Alındığı Yer: Teach the Earth | Arşiv Bağlantısı
 • M. Isola. Plastic Contributes To Global Warming As It Breaks Down, Researchers Find. (07 Kasım 2018). Alındığı Tarih: 21 Mart 2019. Alındığı Yer: Yale Climate Connections | Arşiv Bağlantısı
 • N. Tomasovic. Advantages Of Plastic. (28 Mayıs 2014). Alındığı Tarih: 21 Mart 2019. Alındığı Yer: Udemy | Arşiv Bağlantısı
 • E. Folk. How To Realistically Reduce Plastic Pollution In Everyday Life. (25 Haziran 2018). Alındığı Tarih: 21 Mart 2019. Alındığı Yer: Ecologist | Arşiv Bağlantısı
 • Greentumble, et al. The Negative Impact Of Shopping Plastic Bags On The Environment. (07 Mayıs 2018). Alındığı Tarih: 21 Mart 2019. Alındığı Yer: Greentumble | Arşiv Bağlantısı
 • Quebec Government, et al. Life Cycle Assessment (Lca) Of Reusable And Single-Use Coffee Cups. (21 Mart 2019). Alındığı Tarih: 21 Mart 2019. Alındığı Yer: Quebec Government | Arşiv Bağlantısı
 • Wikipedia. Microbead. (23 Mart 2019). Alındığı Tarih: 23 Mart 2019. Alındığı Yer: Wikipedia | Arşiv Bağlantısı
 • S. Reddy. Plastic Pollution Affects Sea Life Throughout The Ocean. (24 Eylül 2018). Alındığı Tarih: 28 Ekim 2019. Alındığı Yer: Pew | Arşiv Bağlantısı
 • Conflicts in Chemistry. The Case Of Plastics. (28 Ekim 2019). Alındığı Tarih: 28 Ekim 2019. Alındığı Yer: Science History | Arşiv Bağlantısı
 • T. Lonne. How Ocean Pollution Impacts Marine Life—And All Of Us. (18 Nisan 2016). Alındığı Tarih: 02 Kasım 2019. Alındığı Yer: Marine Safe | Arşiv Bağlantısı
 • K. T. Smith. How Plastic Pollution Is Affecting The Ocean Wildlife. (16 Mayıs 2018). Alındığı Tarih: 02 Kasım 2019. Alındığı Yer: Azo Cleantech | Arşiv Bağlantısı
 • M. Smith, et al. (2018). Microplastics In Seafood And The Implications For Human Health. Current Environmental Health Reports, sf: 375-386. | Arşiv Bağlantısı
 • Diken. Türkiye’de Iki Balıktan Birinde, 10 Midyenin 9’Unda Mikroplastik Bulundu. (25 Ekim 2019). Alındığı Tarih: 28 Ekim 2019. Alındığı Yer: Diken | Arşiv Bağlantısı
 • J. Watts. Microplastics In Water: No Proof Yet They Are Harmful, Says Who. (22 Ağustos 2019). Alındığı Tarih: 28 Ekim 2019. Alındığı Yer: The Guardian | Arşiv Bağlantısı
 • Greenpeace Türkiye. Türkiye’deki Deniz Canlılarında Mikroplastik Kirliliği. (28 Ekim 2019). Alındığı Tarih: 02 Kasım 2019. Alındığı Yer: Greenpeace Akdeniz | Arşiv Bağlantısı

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 16/09/2021 20:06:31 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7698

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Reklamı Kapat
Size Özel
İçerikler
Instagram
Genetik Mühendisliği
Bağışıklık
Mantık
Okyanus
Hayvanlar Alemi
Komplo Teorisi
Evrim Kuramı
Müfredat
Fotosentez
Toplumsal Cinsiyet
Bilgisayar
Tahmin
Nükleotit
Zihin
Balık
Eşcinsellik
Bakteriler
İlaç
Doğum
Darwin
Genetik
Sinir Sistemi
Ekoloji
Taksonomi
Primatlar
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın