Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Miletoslu Thales: Modern Bilimin Fikir Babası, Büyük Filozofu Yakından Tanıyın!

Miletoslu Thales: Modern Bilimin Fikir Babası, Büyük Filozofu Yakından Tanıyın!
Thales
4 dakika
22,197
 • Antik Felsefe
Tüm Reklamları Kapat

Felsefe, M.Ö. 6. yüzyılda, günümüzde Türkiye sınırları içerisinde ve Ege kıyısında bulunan İyonya'da doğmuştur. Felsefenin burada doğmuş olmasının nedeni, Milet Okulu'nun üç düşünürüdür: Thales, Anaximandros ve Anaximenes. Milet Okulu düşünürlerinin, evreni sorgulayıcı düşünce ve fiziksel ilkelerle açıklama çabalarıyla birlikte felsefenin başladığı kabul edilir. Gelin bu yazıda Thales'i biraz daha yakından tanıyalım.

Felsefe ve Bilimin Kurucusu: Thales

Thales'in, M.Ö. 625 - 545 yılları arasında, Babil Kralı Nebuchadnezzar'ın hüküm sürdüğü dönemlerde yaşadığı düşünülmektedir. "Düşünülmektedir" diyoruz; çünkü Thales'in kendisinden kalan çok fazla yazılı kaynak bulunmamaktadır; bu nedenle yaşamının detayları pek iyi bilinmemektedir. Bazı yazarlara göre Thales, ardında hiçbir yazılı eser bırakmamıştır; fakat bazı akademisyenler, Tutulma Üzerine ve Ekinoks Üzerine isimli antik eserlerin Thales tarafından yazıldığına inanmaktadırlar.

Tüm Reklamları Kapat

Fakat Herodotus, Aristoteles ve Platon gibi yazarların yazılarından, Thales'in yaşamı ve felsefesi hakkında bazı bilgiler edinebilmekteyiz. Örneğin Heredotus'a göre Thales, M.Ö. 585 yılında gerçekleşecek olan bir güneş tutulmasını önceden tahmin etmiştir.[5]

Atinalı Apollodorus'a göre Thales, M.Ö. 620'lerin ortalarında (belki 625 civarında), ülkemiz topraklarında yer alan Milet'te doğmuştur.[7] Heredotus, onun uzaktan Fenikeli olduğunu yazmaktadır.[8] Diogenes Laërtius'a göre Thales, MÖ 548-545 yılları arasında düzenlenen 58. Olimpiyatları izlerken, aşırı sıcaklar nedeniyle ölmüştür.[6]

Tüm Reklamları Kapat

Theales'in Kişiliği ve Dehası

Platon, Theaitetos diyaloğunda Thales'ten bahsederken, onun sürekli yıldızları izleyen, dalgın, önündeki kuyuyu görmeyip kuyuya düşen birisi olarak anlatmıştır.

O dönemde, toplumda felsefenin işe yaramadığına dair bir algı vardır. Öyle ki filozoflar, yoksulluklarından dolayı halk tarafından ayıplanmışlardır. Aristoteles'in anlatısına göre Thales, henüz kış mevsimindeyken bir sonraki sezonda büyük ölçüde zeytin hasadı yapılacağını tahmin eder. O yıl yeterli ölçüde hasat alınamayınca kimse elinde yüksek miktarlarda para tutamaz ve Thales, sağdan soldan borç para alarak çevredeki bütün ezimevlerini kiralar. Ertesi sezon, zeytinden yüksek hasat elde edildiğinde insanlar Thales'ten ezimevlerini yüksek miktarlarda paraya yeniden kiralamak durumda kalır. Bunu inceleyen ekonomistler, Thales'in mesleğinin günümüzdeki opsiyon ticareti ile benzeştiğini söylemekteler.[9], [13]

Diğer yandan, Aristoteles'in öğrencisi ve Yunan dünyasında matematik ve astronomi tarihine sahip ilk eserin yazarı olan Eudemos, Thales'in geometri biliminin Mısır'dan Yunan'a getirdiğini söylemektedir.[10] Thales'in geometriye ilgisi, saf bir matematik merakının ötesine geçmektedir. Thales, iyi bir mühendistir de![12] Eudemos'un dediğine göre, bir kulenin tepesinden denizdeki gemilerin uzaklıklarını ve piramitlerin gölgelerinden yola çıkarak boylarını hesap edebilmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Thales Teoremi, görseldeki gibi kesilmiş bir üçgende, DE uzunluğunun BC uzunluğuna oranının, AE'nin AC'ye ve AD'nin AB'ye oranı ile eşit olacağını söyler.
Thales Teoremi, görseldeki gibi kesilmiş bir üçgende, DE uzunluğunun BC uzunluğuna oranının, AE'nin AC'ye ve AD'nin AB'ye oranı ile eşit olacağını söyler.
Wikipedia

Hatta bu mühendislik becerileri sayesinde askeri başarılara da ulaşabilmiştir. Örneğin Kral Kroesus ordularını Pers topraklarına gönderdiğinde, o zamanlar üzerinde köprü bulunmayan, güçlü bir akıntıya sahip Kızılırmak Nehri, orduların ilerleyişini engellemişti. Thales, nehir yatağına paralel bir üst akıntı yatağı açarak, Kızılırmak'ın o bölgedeki akışını yavaşlatmış ve orduların geçebilmesini sağlamıştır.[14]

Thales'in yaşadığı zaman dilimini daha iyi anlamak için, şunu söyleyebiliriz: Thales, Pisagor'un yaşadığı dönemden 30 yıl kadar önce, Öklid'in yaşadığı dönemden 300 yıl kadar önce ölmüştür. Bu bakımdan Thales, ilk Yunanlı matematikçi olarak görülür.

Heredot Tarihi'ndeki rivayete göre ise Lidya'nın Medler'e karşı yaptığı bir seferde Kızılırmak'tan kolayca ilerleyebilmeleri için nehrin kenarında bir kanal kazdırarak, seviyesini azaltmış, bu şekilde köprü kurulmasını sağlamıştır.

Thales, astronomiye de çok meraklıydı. Örneğin bir söylentiye göre, denizci bir şehir olan Milet'in denizcilerine yön belirlemede Küçük Ayı Takımyıldızı'nı öneren Thales'tir.

Thales'in Felsefesi

Thales, evrenin tek bir yapıtaşı olduğu düşünerek, "Arkhe nedir?" sorusunu sormuş; her şeyin özü, başlangıcı, temelinin ne tür bir madde olduğunu sorgulamıştır. Thales, sorduğu bu soruya "su" yanıtını vermiştir. Aristoteles'e göre (Metafizik) Thales'in evrenin temel yapı taşının su olduğunu düşünmesinin nedeni, canlıların yaşamak için suya muhtaç olmalarıdır veya bitkilerin, varlıkların tohumunun ve besinin nemli, sıvımsı bir yapıya sahip olmasıdır.[11] Ayrıca suyun, fiziksel değişimlere bozunmadan uğrayabilecek, katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilecek niteliktedir. Bu anlamda suyun yapısına sahip başka hiçbir şey yoktur. Thales'in verdiği cevaptan ziyade sormuş olduğu soru önemlidir. Zira, bu soru bizi ileride atomculuk fikirlerine götürecektir.

Tüm Reklamları Kapat

Aristoteles, Ruh Üzerine isimli eserinde Thales'in her şeyin tanrılarla dolu olduğu görüşünü savunduğunu söylemektedir. İlk çağ yazarları ise Thales'e bir alem ruhu, her şeyi sudan meydana getiren tanrısal bir anlayış mal ederler. Yani Thales, ateistik bir inanca sahip değildir; daha ziyade bugün panteistik olarak yorumlanabilecek bir inanca sahip olduğu düşünülebilir. Tales, çağdaşları gibi çok tanrıcılıktan ziyade, tek bir tanrının her şeyin nedeni olduğunu düşünmeye meyilliydi (zaten arkhe arayışı da buradan gelmektedir). Tanrı'nın, her şeyden önce geldiğini, var olan şeylerin en eskisi olduğunu, kendisinden önce gelen bir sebebe ihtiyaç olmaksızın var olabileceğini, Dünya'nın var olan en güzel şey olduğunu ve her şeyin Tanrı tarafından yaratıldığını düşünüyordu.[15]

Thales, hilozoist (canlı maddecilik, hilozoizm) düşünürlerin başında geldiği söylenir. Bu anlayışı maddenin hareket ve düşünme özelliklerine sahip bir anlayış olarak görüyorsak bu tarz bir ayrımın Thales için söz konusu olmadığını söylemek gerekir.

Kısaca Thales, günümüzdeki bilim yönteminin temelini atan, bu yüzden bilim ve felsefenin kurucusu kabul ettiğimiz filozoftur.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
48
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 25
 • Merak Uyandırıcı! 17
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 11
 • Muhteşem! 7
 • Umut Verici! 6
 • Bilim Budur! 4
 • Güldürdü 3
 • İnanılmaz 3
 • Üzücü! 2
 • İğrenç! 2
 • Korkutucu! 2
 • Grrr... *@$# 1
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • B. Russel. (Çeviri, 2000). Batı Felsefesi Tarihi, İlkçağ. Not: Çevirmen: Muammer Sencer, Yayınevi: Say Yayınları.
 • A. Arslan. (2006). İlkçağ Felsefe Tarihi 1, Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi. ISBN: 9756176603. Yayınevi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Ç. Dürüşken. (2014). Antikçağ Felsefesi. ISBN: 6051067858. Yayınevi: Alfa Yayınları.
 • F. M. Cornford. (Çeviri, 2003). Sokrates'ten Önce Ve Sonra. Not: Çevirmen: Ufuk Can Akın, Yayınevi: Ayraç Yayınları.
 • ^ Pliny the Elder. An Account Of The Observations That Have Been Made On The Heavens By Different Individuals. (1 Ocak 1855). Alındığı Tarih: 11 Ağustos 2020. Alındığı Yer: Tufts University | Arşiv Bağlantısı
 • ^ D. Laertius. Thales (Floruit Circa 585 B.c., The Date Of The Eclipse). (11 Ağustos 1925). Alındığı Tarih: 11 Ağustos 2020. Alındığı Yer: Tufts University | Arşiv Bağlantısı
 • ^ S. M. Cohen, et al. (2011). Readings In Ancient Greek Philosophy, (Fourth Edition): From Thales To Aristotle. ISBN: 9781603846073. Yayınevi: Hackett Publishing Company.
 • ^ J. Freely. (2012). Flame Of Miletus: The Birth Of Science In Ancient Greece (And How It Changed The World). ISBN: 9781780760513. Yayınevi: Bloomsbury Academic.
 • ^ B. D. Bruin, et al. Philosophy Of Money And Finance. (2 Kasım 2018). Alındığı Tarih: 11 Ağustos 2020. Alındığı Yer: plato.stanford.edu | Arşiv Bağlantısı
 • ^ L. Russo, et al. (2013). The Forgotten Revolution: How Science Was Born In 300 Bc And Why It Had To Be Reborn. ISBN: 9783642189043. Yayınevi: Springer Science & Business Media.
 • ^ Aristotle. Aristotle In 23 Volumes, Vols.17, 18. (1 Ocak 1933). Alındığı Tarih: 11 Ağustos 2020. Alındığı Yer: Tufts University | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. J. O'Connor, et al. Thales Of Miletus. (1 Ocak 1999). Alındığı Tarih: 11 Ağustos 2020. Alındığı Yer: MacTutor | Arşiv Bağlantısı
 • ^ G. Crawford, et al. (1996). Derivatives For Decision Makers. ISBN: 9780471129943. Yayınevi: Wiley.
 • ^ B. Thayer. Herodotus. (1 Ocak 1920). Alındığı Tarih: 11 Ağustos 2020. Alındığı Yer: University of Chicago | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. Bell. (1775). An Essay On Conversation. Yayınevi: John Bell.
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 05/06/2023 06:55:46 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9045

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Kırmızı
Bitki
Öğrenme Teorileri
Akademi
Alkol
Toplum
Sağlık
Biyokimya
Doğa Yasası
Jeoloji
Gen İfadesi
Sars
Koku
Neandertal
Uyku
Canlı
Erkek
Uzaylı
Editör Seçkisi
Onkoloji
Periyodik Tablo
Yılan
Tüy
Endokrin Sistemi Hastalıkları
Sars Virüsü
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Kötü Bilim: Bazıları Bilimi Nasıl Kötüye Kullanıyor?
Kötü Bilim: Bazıları Bilimi Nasıl Kötüye Kullanıyor?
Bu Videoyu Nasıl İzleyebiliyorsunuz? | İnternet Nasıl Çalışıyor?
Bu Videoyu Nasıl İzleyebiliyorsunuz? | İnternet Nasıl Çalışıyor?
Yürürken Neden Bunu Yapıyorsunuz?
Yürürken Neden Bunu Yapıyorsunuz?
Satürn'ün Halkalarında Neden Siyah Boşluklar Var?
Satürn'ün Halkalarında Neden Siyah Boşluklar Var?
C Vitamini Uçar mı?
C Vitamini Uçar mı?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
E. Geylani, et al. Miletoslu Thales: Modern Bilimin Fikir Babası, Büyük Filozofu Yakından Tanıyın!. (11 Ağustos 2020). Alındığı Tarih: 5 Haziran 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/9045
Geylani, E., Bakırcı, Ç. M. (2020, August 11). Miletoslu Thales: Modern Bilimin Fikir Babası, Büyük Filozofu Yakından Tanıyın!. Evrim Ağacı. Retrieved June 05, 2023. from https://evrimagaci.org/s/9045
E. Geylani, et al. “Miletoslu Thales: Modern Bilimin Fikir Babası, Büyük Filozofu Yakından Tanıyın!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 11 Aug. 2020, https://evrimagaci.org/s/9045.
Geylani, Efe. Bakırcı, Çağrı Mert. “Miletoslu Thales: Modern Bilimin Fikir Babası, Büyük Filozofu Yakından Tanıyın!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, August 11, 2020. https://evrimagaci.org/s/9045.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close