Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Merkür'ün Yörüngesindeki "Kayma" Neden Newton Mekaniğine Uymuyor?

Merkür'ün Yörüngesindeki "Kayma" Neden Newton Mekaniğine Uymuyor? NASA
Merkür'ün bu renkli görüntüsü, MESSENGER'ın birincil görevi sırasında renkli temel harita görüntüleme görevinden alınan görüntüler kullanılarak oluşturuldu.
8 dakika
6,033
 • Astronomi

Güneş sistemimizdeki en küçük gezegeni ve Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür, Dünya'nın Ay'ından sadece birazcık daha büyüktür. Merkür yüzeyinden Güneş, Dünya'dan bakıldığında göründüğünün üç katından daha büyük görünür ve Güneş ışığı Merkür'de yedi kat daha parlaktır. Güneş'e olan yakınlığına rağmen, Merkür güneş sistemimizdeki en sıcak gezegen değildir - yoğun atmosferi nedeniyle bu unvan, komşusu ve 2. sıradaki gezegen olan Venüs'e aittir.

Peki bir gezegenin yörüngede dönmesi ne demek? Bu dönüş neden oluyor ve "yörüngede dönmek" derken neyi kast ediyoruz? Öncelikle işe, yörüngenin ne olduğu tanımıyla başlayalım:

Bu Reklamı Kapat

Yörünge, gezegenlerin üzerinde bir turluk devinimlerini yaptıkları "yol" veya "rota" olarak tanımlanabilir. Kepler'in birinci yasasına göre, Güneş Sistemi'ndeki bütün gezegenlerin, eliptik olarak yörüngelerinin odaklarından birinde Güneş yer alır. Gezegenlerin bu elips yörünge üzerinde Güneş'e en yakın olduğu noktaya "günberi", Güneş'e en uzak olduğu noktaya ise "günöte" denir. Bu iki noktayı birleştirdiğinizde, eliptik bir yörüngenin en büyük yarıçapını, yani "Büyük Eksen"i elde edersiniz.

Feynman'ın notlarından yapılan uyarlama şekil. Bu notlarda yörüngenin neden eliptik olduğu Öklid geometrisi sayesinde kanıtlanmıştır. Aynı doğru parçalarındaki zıt yönlü iki açı birbirine eşit olacağıdan, elips odağına yakın olan açının baktığı vektörü daha yüksek bir açısal hıza sahip olacaktır.
Feynman'ın notlarından yapılan uyarlama şekil. Bu notlarda yörüngenin neden eliptik olduğu Öklid geometrisi sayesinde kanıtlanmıştır. Aynı doğru parçalarındaki zıt yönlü iki açı birbirine eşit olacağıdan, elips odağına yakın olan açının baktığı vektörü daha yüksek bir açısal hıza sahip olacaktır.
Feynman's Lost Lecture

Gezegenlerin bu yörüngeleri sabit değildir; "pertürbasyon" olarak da bilinen kaymalar meydana gelir. Bunlara presesyon hareketi adını veririz. Bu kaymalar, yörüngelerin belirli bir örüntü çerçevesinde sürekli hareket halinde olmasına sebep olur- ki buna da devinim denir. Peki yörüngelerdeki bu "kaymalar" nasıl, ne zaman keşfedildi ve neden kaynaklanıyor?

Bu Reklamı Kapat

Kaymaların incelenmesi, gökyüzündeki gezegen hareketlerini tahmin etmeye yönelik ilk girişimlerle başladı. Eski zamanlarda bunun nedenleri bir muammaydı. Newton, hareket ve kütleçekim yasalarını formüle ettiği sırada, hesaplamalarının karmaşık zorluklarının farkına vararak, bunları ilk pertürbasyon analizine uyguladı. O zamandan beri büyük matematikçilerin çoğu ilgili çeşitli problemlere dikkat ettiler; 18. ve 19. yüzyıllar boyunca, Ay'ın ve gezegenlerin konumlarını doğru gösteren tablolara ihtiyaç, denizcilik faaliyetleri nedeniyle çoktu.

Genel pertürbasyon yöntemlerinde, yörünge elemanlarındaki hareket veya değişimin genel diferansiyel denklemleri analitik olarak, genellikle seri genişletme yöntemleriyle çözülür. Sonuç, genellikle söz konusu cismin yörünge elemanlarının ve pertürbe cisimlerin cebirsel ve trigonometrik fonksiyonları ile ifade edilir. Bu, genellikle birçok farklı koşul kümesine uygulanabilir ve belirli herhangi bir yer çekimi nesnesi kümesine özgü değildir.

Tarihsel olarak, önce genel pertürbasyonlar araştırıldı. Klasik yöntemler; elemanların varyasyonu, parametrelerin varyasyonu veya entegrasyon sabitlerinin varyasyonu olarak bilinir. Bu yöntemlerde cismin sürekli olarak konik bir kesitte hareket ettiği, ancak konik kesitin pertürbasyonlar nedeniyle sürekli değiştiği düşünülmektedir. Tüm kaymalar herhangi bir anda duracak olsaydı, hareket bu (şimdi değişmeyen) konik kısımda sonsuza kadar devam ederdi; bu, konik salınımlı yörünge olarak bilinir ve herhangi bir belirli zamandaki yörünge elemanları, genel pertürbasyon yöntemleriyle hesaplananlardır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Genel pertürbasyonlar, gök mekaniğinin birçok probleminde, iki cismin yörüngesinin pertürbasyonlar nedeniyle oldukça yavaş değiştiği gerçeğinden yararlanır; iki parçalı yörünge (yıldız ve etrafında dönen bir gezegen) iyi bir ilk yaklaşımdır. Genel pertürbasyonlar, yalnızca pertürbe edici kuvvetler, birincil gövdenin kütleçekimi kuvvetinden yaklaşık bir derece daha küçük veya daha az ise uygulanabilir. Güneş Sistemi'nde bu genellikle böyledir; ikinci en büyük cisim olan Jüpiter, Güneş'inkinin yaklaşık binde biri kadar bir kütleye sahiptir.

Venüs, Jüpiter ve Güneş Sistemi'nin tüm gezegenleri tarafından 2,5 günlük aralıklarla bozulan Merkür'ün yörünge boylamı ve enlemi. Herhangi bir pertürbasyon olmasaydı, Merkür kesişim merkezinde kalacaktı.
Venüs, Jüpiter ve Güneş Sistemi'nin tüm gezegenleri tarafından 2,5 günlük aralıklarla bozulan Merkür'ün yörünge boylamı ve enlemi. Herhangi bir pertürbasyon olmasaydı, Merkür kesişim merkezinde kalacaktı.
Wikipedia

Pertürbasyonların, yani yörüngelerde meydana gelen kaymaların sebebinin bileşik kütle çekim kuvvetleri olduğunu anladık. Bu her gezegen, uydu için geçerli bir durumdur; Güneş'in uygulamış olduğu kütle çekime karşın gezegen ve uyduların birbirine uyguladığı kuvvetler önemli bir etki oluşturarak yörünge düzenleniminde değişikliklere sebep oluyor.

Ama bir sorun var: Merkür'ün yörüngesindeki kayma miktarı, bu kütle çekim etkilerinin hesaplandığı durumdan daha yüksektir!

Merkür'ün yörüngesinin nasıl "döndüğünü" modelleyen bir şema.
Merkür'ün yörüngesinin nasıl "döndüğünü" modelleyen bir şema.
Writescience

Öncelikle Merkür'ün yörüngesinde meydana gelen "kayma" miktarını, ya da diğer bir değişle sapma açısının kaç olduğuna ve nasıl hesaplandığına göz atalım:

Merkür'ün yörüngesindeki gözlemlenen sapma açısı miktarı ve çeşitli pertürbasyon etkileri ile hesaplanmış olan sapma açısı miktarı arasındaki fark.
Merkür'ün yörüngesindeki gözlemlenen sapma açısı miktarı ve çeşitli pertürbasyon etkileri ile hesaplanmış olan sapma açısı miktarı arasındaki fark.
SCIRP

Görüldüğü üzere gözlemlenen sapma olan yaklaşık 5600 arksaniye/yıl (arcsec/yıl) sayısı, hesaplamış olduğumuz yaklaşık 5560 arcsec/yıl değerinden farklı. Bu farklılık, başlangıçta bütün astronomi dünyasını çok heyecanlandırdı; herkes hesaplanmaya katılmamış bir kütle-çekim kuvveti olduğunu düşünüp, bir anda Güneş Sistemi'nde kayıp bir gezegen aramaya başladı. Bu gezegen arama çabaları sonuç vermeyince, fizikçilerin ve astronomların yapacak bir şeyi kalmamıştı; Merkür'ün yörüngesindeki yaklaşık 40 yay saniyelik sapma, çözülememiş bir fenomen olarak tarihe geçmek üzereydi. Ta ki Einstein, "Genel Görelilik" teorisini ortaya atana kadar!

Bu Reklamı Kapat

Genel görelilik teorisi nedir peki? Muhtemelen şimdiye kadar birçok kez duyduğunuz bu teorem ne ifade ediyor?

Genel Görelilik Nedir?

Newton'un klasik kütleçekimi açıklamasında Dünya, düz bir çizgide, tekdüze olarak, içsel olarak hareket etmek ister. Güneş'ten gelen bir kütleçekim kuvveti onu saptırır ve güneşin etrafındaki eliptik bir yörüngede hareket etmesine neden olur.

Öte yandan Einstein'ın teorisine göre Güneş'in varlığı, uzay ve zamanın dokusunu bozuyor; yani adeta "içe doğru çöktürüyor". Kütlesi bulunan bütün cisimler, uzay-zaman dokusunda içsel bir çökmeye sebep olur ve etrafındaki uzay-zaman dokusunu da eğimlendirir. Uzay-zaman dokusu çöktüğü zaman, artık cisimler düz bir çizgi üzerinde değil eğimli bir yüzey üzerinde, cismin sebep olduğu çökme merkezine doğru yol alırlar (biz buna "kütleçekim kuvveti" deriz). Yani gezegenin adeta gideceği yol bükülmüştür; dolayısıyla aslında dümdüz gidecek olan cisim, bu bükümlü uzay-zaman içerisinde eliptik bir yörüngeye zorlanmış olur.

O zaman Dünya, bu yeni bozulmuş uzay-zamanda net bir kuvvetten bağımsız olarak hareket eder. Eylemsiz bir yörünge izler; ancak bu yörünge, Güneş'in etrafındaki boşlukta bir elips olarak son bulacak şekilde bozulmuştur.

Bu Reklamı Kapat

Genel görelilik teorisine göre büyük kütleli cisimler etrafındaki uzay-zaman dokusunda eğimli bir bozunuma sebep olur ve etrafındaki cisimlerin bu eğimli "yüzeyde" dönmesini sağlar.
Genel görelilik teorisine göre büyük kütleli cisimler etrafındaki uzay-zaman dokusunda eğimli bir bozunuma sebep olur ve etrafındaki cisimlerin bu eğimli "yüzeyde" dönmesini sağlar.
Atlearner

Merkür'ün de Güneş'e en yakın gezegen olduğunu biliyoruz. Yani aslında Merkür, bu "gravitasyonel vorteksten" (kütleçekimsel anafordan) en çok etkilenen gezegen olacaktır. Bu uzay-zamandaki içeri çöküklüğe en yakın gezegen olduğundan, bu "eğimden" en çok etkilenen gezegen olduğunu söylemek yanlış olmaz.

İşte yaklaşık 40 yay saniyelik sapma, tam olarak bu eğiklik derecesinden kaynaklanıyor! Bunu şöyle düşünebilirsiniz: Kumaşın ortasına ağır bir cisim koyarak çökerttiniz, iki bilyeyi de bu kumaşta döndürüyorsunuz. Daha içtekinin hızlı gideceği ve hızından dolayı "sapmanın" daha fazla olacağı aşikardır.

Heliocentrism: Galileo ve Newton'un öngördüğü, yalnızca kütle-çekim kuvveti kuvvet bildiğimiz kuvvetler gibi etki etse olabilecek durum. Geocentrism ise Einstein'ın Genel Göreliliği ile öngörülen yörüngelerdir.
Heliocentrism: Galileo ve Newton'un öngördüğü, yalnızca kütle-çekim kuvveti kuvvet bildiğimiz kuvvetler gibi etki etse olabilecek durum. Geocentrism ise Einstein'ın Genel Göreliliği ile öngörülen yörüngelerdir.
Malinc

Genel göreliliğin yaratmış olduğu "eğim" meselesi, zaman kavramında da gözlemci ve gözlenenin durumlarına göre farklılık oluşmasına sebep olur; yani gözlenen ve gözlemci, birbirini bulundukları uzay-zaman durumundaki etkiye bağlı olarak farklı hızlarda ve farklı açısal momentumlarda görür. Merkür'ün yakınlığı sebebiyle uzay-zamandaki değişimin etkisi çok daha kuvvetlidir; Merkür'ün açısal momentumu dolayısıyla dönüş hızı da çok yüksektir (daha önce belirttiğimiz gibi, elipsin odağına yakınken, yani Güneş'e yakınken vektörel hız sabittir ancak açısal hız artar). Bu yüksek açısal momentum da yörüngenin beklenenden bir miktar daha fazla sapmasına sebep olur.

(Unutmayınız bu yörünge her zaman bir konik kesitte serbest dönen bir şekildedir, sadece konik kesitte biraz daha fazla saptığını ve daha hızlı saptığını düşününüz; uzay-zamandaki bozulma bu konik kesit üzerindeki "elipsin" içe doğru daha dik açılı ve hızlı eğilmesini sağlar, yani Güneş'e yaklaştıkça bu konik düzenlenim daha dar bir hale gelmektedir.)

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Dünya Küresi: Siyasi, 33 cm, Işıksız

Yeryüzündeki tüm ülkeleri, sınırlarını, başkentlerini, önemli şehirlerini kısaca siyasi durumlarını gösteren “Işıksız Siyasi Küre”yi hem gerçek bir eğitim materyali hem de şık bir aksesuar olarak kullanabilirsiniz.

 • Harita Türü: Siyasi
 • Çap: 33 santimetre
 • Işık Durumu: Işıksız
Devamını Göster
₺560.00
Dünya Küresi: Siyasi, 33 cm, Işıksız

Büyük kütleli bir nesneye yaklaştıkça uzay-zaman daha çok içe "göçecek", yörüngenin yer almış olduğu koni daha dar ve uzun bir hal alacaktır. Bu da yörüngenin daha eğimli olması ve daha çok sapacağı anlamına gelir.
Büyük kütleli bir nesneye yaklaştıkça uzay-zaman daha çok içe "göçecek", yörüngenin yer almış olduğu koni daha dar ve uzun bir hal alacaktır. Bu da yörüngenin daha eğimli olması ve daha çok sapacağı anlamına gelir.
Wikipedia

Yörünge Formülleri ile Merkür'ü Anlamak

Son olarak yörünge formüllerine ve genel göreliliğin yörünge formülleri üzerindeki etkilerine bakalım. Parçacıkların (foton) ve gezegenlerin esas yörünge formülleri aşağıdaki gibidir:

1. Gezegen İçin Esas Yörünge Formülü

(du/dθ)2=−(1−ϵ02)l02+2(rgl02)u−u2+2rgu3\LARGE{(du/d\theta)^2=-\frac{(1-\epsilon_0^2)}{l_0^2}+2(\frac{r_g}{l_0^2})u-u^2+2r_gu^3}

2. Parçacık/Foton (Işık Demeti) İçin Esas Yörünge Formülü

(du/dθ)2=−ϵ02l02+2u2+2rgu3\LARGE{(du/d\theta)^2=-\frac{\epsilon_0^2}{l_0^2}+2u^2+2r_gu^3}

Bu formüllerle Einstein, daha sonrasında Genel Görelilik Teorisi'ni entegre etti ve daha sonrasında Moller tarafından düzenlenen formülde üç tane μ\mu (dış merkez) kökü çıkar:

θ=∫u1ˉu2ˉdu[(e2−1)/p2+(2/p)u−rgu3]−1/2\LARGE{\theta=\int_{\bar{u_1}}^{{\bar{u_2}}}du[(e^2-1)/p^2+(2/p)u-r_gu^3]^{-1/2}}

Bu da şu anlama gelir: Cisimler yörüngede en yüksek ve en düşük potansiyel enerjiye sahip noktalar arasında asimetrik periyodik hareketler yapar; yani cisimler, bir noktasal parçacığın, aynı zamanda yörünge hareketlerinde ve parabolik bir kuyuda radyal harmonik salınım durumunda olduğu fikrini yanlış çıkarır. Radyal harmonik salınım yoksa, bu salınım ekseni (yörünge) yer değiştiriyor olmalıdır.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 3
 • Tebrikler! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Korkutucu! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 08/08/2022 05:11:51 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9634

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Asit
Kuvvet
Doğa Olayları
Transkripsiyon
Meteor
Abiyogenez
Astrofotoğrafçılık
Taksonomi
Mikoloji
Mantık
Dişler
Çekirdek
Kanıt
Adaptasyon
Doğa Yasası
Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması (Cmb)
Ses Kaydı
Yatay Gen Transferi
Bağışıklık
Zehirli Mantar
Gen İfadesi
Araştırmacılar
Su
Bağışıklık Sistemi
Homeostasis
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.