Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Menstrüasyon ve Yaş İlişkisi: Regl Dönemi 20'li, 30'lu ve 40'lı Yaşlarda Nasıl Değişir?

Menstrüasyon ve Yaş İlişkisi: Regl Dönemi 20'li, 30'lu ve 40'lı Yaşlarda Nasıl Değişir? Unsplash
Natracare Organik Koton Tamponları
12 dakika
22,515
 • Cinsiyet ve Cinsellik Araştırmaları
Podcast
19:02
Cansın Hazan Bayrak
Seslendiren
12
 • İndir

Kadınların regl dönemlerini; kasık ağrısı, iştah değişimi, beslenme alışkanlıklarında değişiklik, halsizlik, stres, sinirlilik hali, duygu durum değişimleri gibi genel geçer ve benzer semptomlarla aynı kefede değerlendirsek de aslında yaş ve bedensel özelliklerin, regl döneminde psikolojik ve fizyolojik olarak birtakım değişimler yarattığı bilinmektedir.[1]

Örneğin 20’li yaşlarda regl, daha çok kasıklarda yarattığı ağrı nedeniyle gündelik yaşam pratiklerini gerçekleştirmenin önünde olumsuz bir durum olarak değerlendirilirken, 30’lu yaşlarda annelik ve emzirme nedeniyle gerçekleşen regl düzensizliği ve premenopoz başlangıcı üzerinden değerlendirilmektedir. 40’lı yaşlarda ise kadınların çoğunlukla erken menopoz belirtilerine bağlı olarak psikolojik ve metabolik değişimler üzerinden regl döngüsünü değerlendirdikleri söylenebilmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Bu yazımızda, regl ile yaş arasındaki ilişkiyi biraz daha yakından inceleyerek, farklı yaşlarda belirlebilen farklı regl sorunları ve semptomlarını anlamanın önemine değineceğiz.

Regl Nedir?

Halk arasında "regl", "regli" veya "adet" olarak bilinen, tıbbi ismi "menstrüasyon" olan biyolojik süreç, yaklaşık olarak 13-45 yaşları arası kadınlarda yaşanan ve rahim iç duvarındaki tabakanın dökülmeye başlaması ile döngüsel olarak süregelmektedir. Oldukça normal ve biyolojik bir süreç olan regl, bazı istisnai hastalıklar haricinde her kadının ortak olarak deneyimlediği bir süreç olsa da ilk başladığı andan menopoza kadar (ki bu, 47-50 yaşa kadar ulaşabilir) olan süreçte, çeşitli koşullarda reglin deneyimlenme biçimi bireysel olarak farklılık göstermektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Menstrüasyonun periyodik olarak devam edebilmesi için belli hormonal değişimlerin yaşanması gerekir. Bu süreçte rol alan hormonların başında foliküler silumulan hormon (FSH), luteinleştirici hormon (LH), östrojen ve progesteron yer almaktadır.[1] Bununla birlikte, hipotalamus ve hipofiz bezlerinin yumurtalıklar ve rahim ile girdiği etkileşim sonucunda menstrüasyona neden olan yumurtalama dönemi başlamaktadır. Bundan dolayı da uterus (rahim) bölgesi, düzenli veya düzensiz olarak dökülmekte, menstrüasyon döneminin başlangıç-şimdi ve sonrasındaki sürecin seyrine dair kadın bedenindeki bu biyolojik değişimin ne şekilde meydana geldiğine dair bilgi sağlayabilmektedir. Reglin biyolojik ve evrimsel kökenleriyle ilgili olarak buradaki yazımızı okuyabilirsiniz.

Sağlıklı bir regl döneminden söz edilebilmesi için kanama periyodunun 2-8 gün aralığında normal kabul edildiğine dair uzmanlar arasında genel bir görüş hakimdir. Bunun yanında, menstrüasyonun döngüsel olarak tekrarlanma süresinin de 28-35 gün arasında olduğu, kimi durumda 28-40 aralığına ulaşabileceği bilinmelidir. Ancak bu aralıkların ötesine geçildiğinde (veya bunların sınırlarına yaklaşıp da herhangi bir şüphe olan durumlarda) kanama anormallikleriyle veya genel olarak adet düzensizliği ile ilgili olarak bir hekime danışmakta fayda vardır.

Menstrüasyonun görüldüğü siklus (regl döneminin genelini kapsayan bir süreç) dönemini biyolojik, psikolojik ve sosyal deneyim bakımından üçe ayırabiliriz: regl öncesi, regl sırası ve regl sonrası. Siklusu tek bir yapı olarak görmemek ve bu süreçteki farklardan bahsetmek, kadınların yaşlarına, fizyolojik ve psikolojik yapılarına göre menstrüasyon sürecindeyken neler deneyimlediklerini anlamak açısından oldukça önemlidir.

Reklam
Yılbaşı indirimi başladı! NordVPN’de %63 indirim
1 ve 2 yıllık planlarla 3 ay ÜCRETSİZ kullanın
 • Önde gelen VPN hizmetini edinin
 • Dosya indirirken kötü amaçlı yazılımları tespit edin
 • Parolalarınızı ve dosyalarınızı koruyun
Fırsatı Yakalayın
30 günlük para iadesi garantisi

Regl Döneminde Kadınlar Neler Deneyimliyor?

Yapılan birçok araştırma, genellikle 18-45 yaş arasındaki kadınların regl öncesi, regl sırası ve regl sonrasında yaşadıkları fizyolojik ve psikolojik birtakım değişiklikler olduğunu göstermektedir.[1], [2], [3], [4] 18-45 yaş aralığındaki kadınlarla yapılan birçok akademik çalışmanın, kadınların menstrüasyon öncesindeki (premenstrüal dönem) 1 haftalık dönemde ve menstrüasyonun süregeldiği dönemde:

 • iştahta değişiklik,
 • vücutta su tutulumu (ödem),
 • sinirlilik,
 • kasık bölgesinde ağrı,
 • uykuda değişiklik,
 • memelerde gerginlik veya şişkinlik,
 • gerginlik,
 • anksiyete,
 • uyuşukluk,
 • dikkati toparlamadaki değişiklik

gibi tkilerden birini veya birkaçını yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Menstrüasyon sonrasındaki süreçte ise bu belirtiler tamamen kaybolmaktadır. Esasında, tüm bu dönemsel süreçte yaşanan ortaklıklar ve farklılıklar, kadınların yaş, sosyoekonomik durum, kültürel yapı, sosyal hareketlilik, beslenme düzeni, psikolojik yapı ve çocuk doğurma gibi farklı bağlamlar da hesaba katılarak regl dönemlerini değerlendirmelerine olanak tanımaktadır.

Kadın sağlığı açısından bakıldığında, premenstrüal sendrom, polikistik over sendromu, premenstrüal alevlenme ve premenstrüal disforik bozukluk gibi bazı tıbbi tanımlamaların da regl döneminde yaşanan değişimlerin nedeni olarak ele alınabilmektedir. O halde kadınların 20’li, 30’lu ve 40’lı yaşlarında biyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak farklı niteliklerde olacağı gözetildiğinde, bu süre zarfında adet dönemlerinin nasıl değiştiğini tüm bu unsurlar üzerinden değerlendirmenin önemi karşımıza çıkmaktadır.

Doğum Kontrol Hapları
Doğum Kontrol Hapları
Unsplash

Farklı Yaşlardaki Kadınlar Regli Nasıl Deneyimliyor?

Her üç yaş grubu için (20'li yaşlar, 30'lu yaşlar ve 40'lı yaşlar) menstrüasyon döngüsü biyolojik olarak benzer seyretse de kültürel bakımdan ataerkil kodlarla yetişen kadınlar regl olmaya karşı olumsuz algılara sahip olabilmektedir.[4], [5] Kuşaklararası aktarım yolu ile anneden kız çocuğa geçen regl olmaya dair kaygı, korku, kirlilik ve kanlı iç çamaşırını/bezini/pedini saklama duygusu ataerkil düzenin hâkim olduğu toplumsal yapı içerisinde erkek bedeninin idealleştirilip kadın bedeninin ikincil konumda tutulmasından kaynaklanmaktadır.

Yaştan Bağımsız Problemler

Örneğin 40’lı yaşlarda bir annenin ilk adet olduğu andan itibaren kendi annesinden öğrendiği şey, regl olduğunu mümkün mertebe gizli tutması gerektiğidir. 40’lı yaşlardaki anne, kendi hormonal döngüsünü kızına aktarırken hâkim olan kültürel ve teknolojik koşullara göre annesinden öğrendiği deneyimleri farklılaştırabildiği ifade edilebilir. Kendi kızının regl olmaya adım attığı ilk andan itibaren 20’li yaşlarına kadar onu tıbbi bilgi ve deneyimsel bilgi ile aydınlatabilir ve kendisine kodlanmış "gizlilik" ve "kirlilik" imgesinden uzaklaşarak, kızına bu dönemde yapması gerekenleri daha güçlü bir iletişim yoluyla aktarabilir. Bir bakıma, yaş ne kadar azalırsa geleneksel olarak regl periyoduna ilişkin kültürel algı ve deneyimlerin daha modern denilebilecek bir şekilde değişime uğradığı görülmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

En nihayetinde, kuşaklararası anlamda kadın bedenine ait bastırılmış bir gerçeklik olan adetin, yaş ilerledikçe bir sır, utanç veya kirlilik olarak algılanıyor oluşu yaş azaldıkça doğal durum ve sağlıklı olma üzerinden anlaşılabildiği ifade edilebilir.[5]

Fizyolojik ve psikolojik açıdan bakıldığında ise 20’li, 30’lu ve 40’lı yaşlardaki kadınların beslenme düzenleri, kilo ağırlıkları, duygu durum yapıları, kronik bir rahatsızlığa sahip olup olmadıkları ve menstrüal dönem ile ilgili görülen bozukluklardan herhangi birine sahip olup olmadıkları, adet dönemi deneyimlerinde farklılıklar meydana getirebilir.[1], [2], [6], [7] Literatürde yapılan araştırmaların çoğunlukla üç yaş grubunun da ortalama 3-7 gün süren regl periyodları olduğunu göstermektedir.[1], [2], [8], [9], [10], [7], [3]

Bunun yanında, yoğun çalışma temposuna sahip kadınların regl dönemlerinde premenstrüal sendroma daha fazla meyilli oldukları çeşitli çalışmalarda ortaya konmaktadır.[1], [3] Genellikle ortalama 30’lu yaşlardaki kadınların kamusal alanda uzun süre fiziksel ve psikolojik hareketlilik içeren işlerde emek harcamaları menstrüal döngülerini daha olumsuz geçirmelerine neden olabilir. Buna ek olarak 35-40’lı yaşlarda meydana gelebilecek erken menopoz belirtileri adet döneminde düzensizliğe yol açabileceği için araştırmaların birçoğu kadınların regl döneminde çeşitli psikolojik ve fizyolojik semptomlar gösterdiğini ortaya koymaktadır.

20’den 40 yaşa kadar kadınlarla regl dönemine yönelik yapılan araştırmalarda; östrojen düzeyi, hormonal yapı, vücuttaki kan dengesi, magnezyum eksikliği veya çeşitli biyokimyasal değişimlerin ortak şikayetlere yol açtığı söylenmektedir.[1], [8], [9], [10], [3], [11], [12] Östrojen düzeyi düştüğü zaman kasıklarda daha fazla ağrı görüldüğü ve regl döneminin daha zor geçtiği ifade edilebilir. Veyahut sinirlilik ve öfke gibi psikolojik özelliklerin magnezyum eksikliğinden dolayı ortaya çıktığına dair çeşitli görüşler de mevcuttur.[1]

Tüm Reklamları Kapat

Yine bu dönemde, kadınların çoğunun vücut ağırlığında artış, tatlı ve şekerli gıdalara meyil, enerji ihtiyacı, eklem ağrıları, yorgunluk, uykusuzluk, kasık bölgesinde şiddetli ağrı ve gerginlik gibi belirtiler görülebilir ve menstrüasyon bitiminin hemen ardından bu belirtiler bir anda kesilebilir.

Özellikle yapılan araştırmalarda, genç ve orta yaştaki kadınların regl öncesi ve sonrasındaki ağırlıklarında değişimler olduğu ortaya konarak menstrüal dönemlerinde benzer deneyimleri yaşadıklarının örneklendiği söylenebilir.[1], [2] Menstrüasyon dönemi sırasında vücudun su tutmaya daha fazla meyilli olması ve kanamanın enerji ihtiyacını doğurtması kadınları enerji artıran besinleri tüketmeye yönlendirmekte ve bu durum regl döneminde ağırlığın artmasına neden olmaktadır. Süreç sonlandıktan sonra kadınların bakliyat ve sebze ağırlıklı besinlere daha fazla ilgi duyduğu ve artık enerji veren gıdalara karşı iştahlarının kapandığını bildirdikleri görüldüğü için yaş fark etmeksizin kadın bedenine dair benzer fizyolojik deneyimlerin yaşandığı görülebilir.

Tüm bu deneyimler, yaş faktöründen bağımsız olarak kadınların içinde bulundukları psikolojik ve fizyolojik yapının yanı sıra çeşitli sağlık sorunları veya kültürel faktörlere göre değişip farklılaşabilse de kadın bedenine ait normal bir döngü olan menstrüasyonun salt evrensel anlamını ve deneyim süreçlerini gösteren deneyimlerdir.

20'li Yaşlarda Regl Dönemi Nasıl Değişir?

20'li yaşlardaki kadınların regl ile ilgili tutumlarının regl dönemlerini olumlu veya olumsuz etkilediğini söylemek mümkündür. Regl öncesi dönemde vücuttaki su birikimi (ödem) bazı genç kadınların günlük aktivitelerini yaparken sahip oldukları motivasyonu zedeleyebilmektedir. Özellikle 20’li yaşlarda regl ağrısının şiddetli olması, kadınların bilinç düzeyinde regl olmaya dair olumsuz bir algılama biçimi ortaya çıkarmakta ve menstrüasyonun kendilerini güçsüzleştirdiğine dair bir kanıya vardıkları görülmektedir.[9]

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Senden Gayrı Âşık mı Yoktur – 20. Yüzyıl Âşık Portreleri

Ulaş Özdemir’in 1997-2002 yılları arasında Roll dergisinde yayımlanan yazı ve söyleşilerinden oluşan Senden Gayrı Âşık mı Yoktur, 20. yüzyılda hem halk kültürü ve müziğine hem de popüler kültüre büyük etkisi olmuş, bu alanlarda sayısız eser bırakmış âşıkların portreleriyle rengârenk bir Türkiye resmi çiziyor.

Âşık Mahzuni Şerif, Âşık İhsani, Mahmut Erdal, Ali Ekber Çiçek, Kul Hasan, Şahturna ve Dertli Divani’yle yapılmış söyleşilerin yanı sıra Âşık Veysel, Nesimi Çimen, Davut Sulari, Kul Ahmet, Muhlis Akarsu ve Feyzullah Çınar üzerine kaleme alınmış portrelerin yer aldığı kitapta, Mahzuni’nin “Otyam Baba olmasaydı acaba biz olur muyduk?” dediği usta gazeteci, ressam ve yazar Fikret Otyam’la yapılmış bir söyleşi de yer alıyor.

Senden Gayrı Âşık mı Yoktur meraklı bir müzisyenin etnomüzikoloji serüveninde daldığı ve o zamandan bu yana içinden tam anlamıyla çıkamadığı bir ummanın katresi olarak görülebilir. Dalmak isteyene sonsuz derinlikte bir umman hem de…

Devamını Göster
₺49.00
Senden Gayrı Âşık mı Yoktur – 20. Yüzyıl Âşık Portreleri

Bu yaşlardaki çoğu kadının regl öncesinde ortaya çıkan ve regl sırasında tekrarlayan kasık ağrılarını görmezden gelerek doktora başvurmadığı görülmektedir. Ancak regl öncesi sendromu belirtileri ile hastaneye başvuran çoğu genç kadında, polikistik over sendromu olduğu da ortaya çıkmaktadır.

Polikistik over sendromu, nedeni tam olarak belirlenemeyen ancak genellikle metabolik nedenlerle (insülin direnci, obezite, diyabet, nörolojik- psikolojik hastalıklar, jinekolojik durum veya kanserler, kardiyovasküler hastalıklar) ortaya çıkan bir hastalıktır. Kasıklara yerleşen 2-8 mm uzunluğunda en az 6 veya 8 kistin ultrason ile tespit edilmesi üzerine tanısı koyulabilmektedir.[13] Bu durum, regl döneminde düzensizlikler, regl öncesi ve regl sırasında dayanılmaz kasık ağrılarına yol açabilmekte ve kadınlar basit bir regl sancısı gibi görerek doktora gitmekten kaçındığı için birçok genç kadın bu hastalık yüzünden regl döneminde yaşadıkları zorlukları yaşam biçimi olarak benimseme durumunda kalmaktadır.

20'li yaşlar kadınların yumurtlama dönemlerinin en sağlıklı olduğu zamanlar olarak bilindiği için anne olmak için de en ideal yaşlar olduğu söylenir.[1], [8], [9] Ancak regl döneminde ağrı, gerginlik, öfke, halsizlik vb. regl öncesi sendromu belirtileri ile hastaneye başvuran kadınların birçoğunda çeşitli jinekolojik hastalıkların ortaya çıkma riskinin yüksek olduğu görülebilir.

Regl döneminde yaşadığı sorunlar nedeniyle çocuk sahibi olamadığını belirten kadınların yanında ileriki yaşlarında da çocuk sahibi olabileceğini düşündüğü için doğum kontrol hapı kullanan kadınlar da mevcuttur. Çocuk sahibi olmamak için doğum kontrol hapı kullanan kadınlar bir müddet sonra regl döngülerindeki düzenin bozulmasına neden oldukları için hiç menstrüasyon görmeme riski ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Bunun yanında, kadınların adete dair kültürel tabuları içerisinde adetken cinsel ilişkiye girilemeyeceği yaygın bir görüştür. 20’li yaşlardaki birçok kadın, menstrüasyon döneminde cinsel ilişkiye girmeyi hijyenik bulmadıkları ve gaz sancısı çektikleri için cinsel ilişki sırasında rahat edemeyecekleri şeklinde görüş bildirmektedirler.[9] Kimisinin ise, adetin yoğun günlerinde cinsel ilişki yaşamaktan kaçındığı veya adetken cinsel ilişkiye girmekten çekinse de bunu deneyimlediği görülmektedir.

30'lu Yaşlarda Regl Dönemi Nasıl Değişir?

30'lu yaşlarda kötü huylu miyomların ortaya çıkması ile birlikte regl ağrılarında ve kasık kramplarında şiddetlenme görülebilmektedir. Özellikle metabolizmanın yavaşlaması ile birlikte bu şiddetli ağrılara bir de regl düzensizlikleri eşlik etmektedir. Uzmanlar bu dönemde görülen regl düzenindeki değişimlerin anne olmak ve emzirmek ile de ilişkili olduğunu söylemektedir. Hamilelik döneminde menstrüasyonun kesilmesi veya düzensiz kanamalar görülmesi, kadınların bu dönemde yaşadıkları psikolojik ve fizyolojik değişimlerden daha fazla şikâyet ettiklerini ortaya koyan niteliktedir.

Bazı kadınlar, hamilelik ve emzirme dönemleri sona erdiği zaman bir anda başlayan regl döngülerinin daha önceki regl döngülerinden daha farklı seyrettiğini söylemektedir.[11] Özellikle yaşadıkları belirtilerin premenopoz belirtileri ile benzer olduğunu bildiren kadınların 35 yaşından sonra bu deneyimi daha sık yaşadıkları görülmektedir.[8]

Premenopozal dönemde kadınların şiddetli kasık krampları, kilo değişimi, uyku problemleri, cilt sorunları, fizyolojik değişimler, yoğun halsizlik, vücutta atılamayan ödem (su tutulumu) ve depresyon, bir anda veya hiç kan gelmemesi ve metabolik sorunlar yaşadıkları bilinmekte ve 30’lu yaşlarda özellikle anne olan kadınların bu dönemi daha yoğun deneyimledikleri bilinmektedir.

40'lı Yaşlarda Regl Dönemi Nasıl Değişir?

40'lı yaşların başlangıcında kadınların regl döneminde görülen değişimler çoğunlukla menopoz öncesi sendromu üzerinden anlam kazanmaktadır. Kadınlar, premenopoz döneminde çoğunlukla vajinal kuruluk, cilt derisinde kuruluk, depresif ruh halleri, sinir sistemi sorunları, metabolizmada görülen ani değişimler, eklem ağrıları, halsizlik, ödem, aşırı terleme, uyku problemleri, kilo alımı, saç incelmesi ve bedensel birtakım değişimleri deneyimlediklerini bildirmektedir.[12]

Menopoza girme yaşı tıbbi olarak 47-50 arasında tanımlansa da 40’lı yaşlardaki birçok kadın erken menopoz deneyimi yaşamaktadır.[10] [12] Bu durum, vajinal kanamada ani değişimlere yol açmakta, bazen hiç kanama görülmezken bazen yoğun ve tortulu bir kanama dönemi görülebilir. Böylelikle birçok kadın erken menopoz belirtilerini günlük yaşamlarındaki aktivitelerini gerçekleştirmelerine karşı bir tehdit olarak algılamaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Tıp uzmanlarının ifadelerine göre bu belirtileri gösteren kadınların doğurganlığa dair endişeli olduklarını bildirdiklerini görülmektedir. Ancak tamamen menopoza girene kadar yumurtlamanın devam ettiği tıbbi olarak doğrulanmaktadır.

Buna ilaveten uzmanların kadınlara menopoz öncesi dönemi daha sakin atlatmaları için egzersiz, spor ve dengeli beslenme gibi çeşitli sağlıklı yaşam önerileri sunduğu bilinmekte, ve ayrıca gerekli durumlarda uzman yardımı almaktan çekinmemeleri gerektiğini söyledikleri görülmektedir. Menopoz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak da kadınların menopoz dönemine girme süreçlerini daha sakin atlatmalarına yardımcı olabilir.[10]

Sonuç

Kadın bedenine ait fizyolojik bir döngü olan regl 20’li, 30’lu ve 40’lı yaşlardaki kadınlarda çeşitli değişkenler hesaba katılmadığı takdirde ortalama 1 haftalık bir süreç üzerinden deneyimlenmektedir. Rahmin iç tabakasındaki duvarın dökülmesi ile yumurtlama meydana gelir ve bu menstrüasyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleştiğini gösterir. Kadınların regl dönemlerinde yaşanan ortaklıklar ve farklılıklar, yaş, sosyoekonomik durum, kültürel yapı, sosyal hareketlilik, beslenme düzeni, psikolojik yapı ve çocuk doğurma gibi farklı bağlamlar da hesaba katılarak değerlendirilebilmektedir. Menstrüasyonun düzenli olup olmadığı veya premenstrüal sendrom, premenopoz ve polikistik over sendromu gibi faktörlerin regl döneminin deneyimlenmesinde etkili olup olmadığı kadınların bu deneyimlerini anlamak açısından dikkat edilmesi gereken faktörlerdir.

En nihayetinde kadınların 20’li, 30’lu ve 40’lı yaşlarında regl dönemlerinin nasıl değiştiğini anlamak için regl döneminde farklı deneyimler yaşadığına dair herhangi bir şikâyet ile sağlık hizmetlerine başvuran her kadını bireysel olarak biyolojik yapı, psikolojik etkenler, kültürel kodlar, sosyoekonomik durum ve fizyolojik yapı üzerinden değerlendirmek gerektiği söylenebilir.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
14
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 22
 • Muhteşem! 5
 • Bilim Budur! 5
 • Merak Uyandırıcı! 5
 • Umut Verici! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Korkutucu! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/02/2023 18:25:12 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10973

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Galaksi
Gıda Güvenliği
Sosyal
Hızlı
Ölümden Sonra Yaşam
Stephen Hawking
Evrim Kuramı
Doğa Olayları
Filogenetik
Köpekbalığı
Müfredat
Ortak Ata
Dünya
Sosyal Mesafelendirme
Sürüngen
Evrimsel Biyoloji
Oyun
Evrim Teorisi
Sağlık Bakanlığı
Yumurtalık
Manyetik
Yanlış
Egzersiz
İyi
Entomoloji
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
D. Aydın, et al. Menstrüasyon ve Yaş İlişkisi: Regl Dönemi 20'li, 30'lu ve 40'lı Yaşlarda Nasıl Değişir?. (11 Eylül 2021). Alındığı Tarih: 1 Şubat 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/10973
Aydın, D., Emektar, D. (2021, September 11). Menstrüasyon ve Yaş İlişkisi: Regl Dönemi 20'li, 30'lu ve 40'lı Yaşlarda Nasıl Değişir?. Evrim Ağacı. Retrieved February 01, 2023. from https://evrimagaci.org/s/10973
D. Aydın, et al. “Menstrüasyon ve Yaş İlişkisi: Regl Dönemi 20'li, 30'lu ve 40'lı Yaşlarda Nasıl Değişir?.” Edited by Dilan Emektar. Evrim Ağacı, 11 Sep. 2021, https://evrimagaci.org/s/10973.
Aydın, Dilara. Emektar, Dilan. “Menstrüasyon ve Yaş İlişkisi: Regl Dönemi 20'li, 30'lu ve 40'lı Yaşlarda Nasıl Değişir?.” Edited by Dilan Emektar. Evrim Ağacı, September 11, 2021. https://evrimagaci.org/s/10973.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.