Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Libido Nedir? Cinsel İsteği Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Libido Nedir? Cinsel İsteği Etkileyen Faktörler Nelerdir? WomanLog
15 dakika
6,172
 • Cinsiyet ve Cinsellik Araştırmaları
 • Psikoanaliz ve Psikanalitik Teori

Libido, bir kişinin cinsel faaliyete yönelik arzuları veya isteğidir. Libido; seks hormonları ve nörotransmiterler gibi biyolojik faktörlerden, kişilik ve stres gibi psikolojik faktörlerden ve iş yaşamı veya aile yaşamı gibi sosyal faktörlerden etkilenir.[1] "Libido" sözcüğü, Latincede "hoşlanmak" veya "arzu etmek" anlamına gelen libere kelimesinden türetilmiştir.

Psikolojik olarak, bir kişinin dürtüsü bastırılabilir veya süblimleştirilebilir. Örneğin bir kişi sekse yönelik bir arzu duyabilir, ancak bu arzuya göre hareket etme fırsatına sahip olmayabilir veya kişisel, ahlaki veya dini nedenlerle bu dürtüye göre hareket etmekten kaçınabilir. Tersine, bir kişi gerçek bir cinsel arzu duymaksızın da cinsel aktiviteye girebilir. Stres, hastalık, hamilelik ve diğerleri dahil olmak üzere birçok faktör insan cinsel dürtüsünü etkiler. 2001 yılında yapılan bir inceleme, erkeklerin ortalama olarak kadınlardan daha fazla seks arzusuna sahip olduğunu bulmuştur.[2]

Tüm Reklamları Kapat

Cinsel arzular ve libido, genellikle insanlarda yakın ilişkilerin oluşmasında ve sürdürülmesinde önemli bir faktördür. Cinsel istek eksikliği veya libido kaybı, ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Cinsel bir ilişkide herhangi bir partnerin cinsel arzularındaki değişiklikler, eğer devam ederse ve çözülmezse, ilişkide sorunlara neden olabilir. Bir partnerin sadakatsizliği, partnerin değişen cinsel arzularının mevcut ilişkide artık tatmin edilemeyeceğinin bir göstergesi olabilir. Sorunlar, eşler arasındaki cinsel arzuların eşitsizliğinden veya cinsel ihtiyaçlar ve tercihler açısından eşler arasındaki zayıf iletişimden kaynaklanabilir.[3]

Libidonun sağlıklı olduğu kabul edilen genel geçer bir seviye yoktur. Bazı insanlar her gün veya günde bir kereden fazla seks yapmak ister; diğerleri yılda bir kez veya hiç... Bununla birlikte, bir süre cinsel aktivite arzusu olmayan bir kişi, hipoaktif bir cinsel istek bozukluğu yaşıyor olabilir veya aseksüel olabilir. Aşırı derecede sık cinsel dürtüleri olan veya aniden artan cinsel dürtüsü olan bir kişiyse hiperseksüalite yaşıyor olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Psikolojik Perspektifler: Tarihsel Bağlamda Libido

Psikanalizin babası olarak kabul edilen Sigmund Freud, başlangıçta yaşam enerjisini cinsellikle ilişkili olarak tasarladı ve libido, bu tasarımın kalbinde yer alıyordu; ancak daha sonra teorisini sevgi, kendini koruma, zevk ifadelerini içerecek şekilde genişletti.

Freud'a göre libido, insan davranışlarını yönlendiren dürtü veya içgüdülerden gelen psişik enerjidir. Buna göre özellikle cinsel içgüdüleri tatmin etmek için birçok insan etkinliğinde kendini gösterir.

Freud'un öğrencisi ve yakın arkadaşı Carl Gustav Jung ise libidoyu cinsellikten arındırarak daha geniş bir anlamda psişik enerjinin toplamı olarak tanımlamıştır. Jung'un bu konudaki görüşleri Freud tarafından eleştirilmiş ve ikilinin arasındaki ilişkininin bozulmasına sebep olmuştur.

Reklam
NordPass Ücretsiz şifre yöneticisi ile eksiksiz dijital güvenlik
 • Şifrelerinizi, kredi kartlarınızı ve kişisel bilgilerinizi güvenle depolayın.
 • İnternet sitelerine giriş bilgilerinizi tek tıkla yükleyin ve yeni şifreleri kolayca kaydedin.
 • Şifreniz çalınırsa, anlık bildirimler alın.
Fırsatı Yakalayın
30 günlük para iadesi garantisi

Nihayetinde libido, Freudyen anlamını korumuş ve günümüzde de hemen herkes tarafından "cinsel arzu" anlamında kullanılan bir kavram olmuştur.

Freudyen Perspektif

Sigmund Freud, libido kavramının psikanalitik tanımını 1905 yılında Cinsellik Teorisi Üzerine Üç Deneme'de (İng: Three Essay on the Theory of Sexuality) yapmıştır. Esasında Freud, libido kuramının, yani cinsel uyarılmanın bir temeli olduğu düşüncesinin, cinsel yaşamdaki psişik gösterileri anlamaya ve onlar üzerinde egemen olmaya yardım etmesi için kurulan anlayışlara uygun olduğunu düşünmüştür. Bu noktada libidoyu, cinsel uyarılma alanındaki süreçleri ve değişimleri ölçmeye olanak sağlayan, değişken bir kuvvet olarak tanımlamıştır.

Elbette Freud'un libido kuramı, kişiliğin üç unsuru olarak tanımladığı id, ego ve süperego ile direkt olarak ilişkiliydi. Freud, libidoyu, "id" olarak tanımladığı şeyde, yani psişenin bilinçsiz yapısında bulunan, "içgüdüsel enerji" olarak düşünmüştü. Bu libidinal dürtülerin, süperego tarafından temsil edilen uygar insan davranışlarıyla çatışabileceğine dikkat çekti. Bunun sonucunda karşılanmayan ve çoğunlukla bilinçsiz olan ihtiyaçların psişik enerjisi savunma mekanizmaları kullanılarak başka biçimlere dağıtılır. Bu, topluma uyum sağlama ve libidoyu kontrol etme ihtiyacıdır.

İd, Ego ve Süperegonun Libido ile İlişkisi Ne?

Daha önceki yazılarımızda id, ego ve süperego kavramlarından detaylıca bahsettiğimiz için bu başlıkta konunun daha iyi anlaşılması için yalnızca bu kavramların libido ile ilişkisinden bahsedeceğiz.

İd

Freud'a göre id, tüm psişenin kaynağıdır ve kişiliğin doğuştan var olan tek bileşenidir. İd, basitçe istek ve arzuların kaynağı olarak tanımlanabilir. Haz ilkesi tarafından yönlendirilir ve tüm arzu, istek veya ihtiyaçların anında tatmin edilmesini ister. Neredeyse tamamen ilkel ve bilinçsiz olduğu için insanlar bu dürtülerin çoğunun farkında dahi değildir.

Tüm Reklamları Kapat

İd'in hemen tatmin edilmesini istediği arzu veya isteklerin gerçekleştirilmesi bazen büyük sorunlara yol açabilir. Bunu biraz düşünürseniz kolayca anlayabilirsiniz: Arzu ve isteklerimiz her zaman uygun değildir ve bunlara göre hareket etmek sosyal hayatı sıkıntıya sokabilecek sorunlara yol açabilir. Basit bir örnek, bir markette dolaşırken id'in libidinal arzuları size bir meyveyi alıp hemen yemenizi söyleyebilir.

Ego ve süperegonun gelişimi, id'in bu ilkel içgüdülerinin kontrol edilmesine ve sosyal olarak daha kabul edilebilir şekilde hareket edilmesini sağlayacaktır.

Ego

Ego, id'in libidinal enerjisini kullanmak ve bu dürtüleri kabul edilebilir şekilde ifade edilmesini sağlamakla görevli olan kişiliğin bilinçli parçasıdır. İd'in arzu ve istekleri ego tarafından gerçeklik ilkesine dayanarak sosyal olarak kabul edilebilir biçimde tatmin etmeye çalışılır. Bir önceki bölümdeki örneği düşünürsek, ego id'in bu ilkel arzusu bastırır. Bunun yerine meyveyi kasaya götürmeniz ve ödeme yapmanız gibi sosyal olarak kabul edilebilir eylemlere dönüştürür. Basitçe, ego, libidoyu sınırlar ve toplum kuralları çerçevesinde onu daha gerçekçi ve kabul edilebilir bir biçime dönüştürür.

Freud, id ve ego arasındaki ilişkiyi açıklamak için at ve sürücü benzetmesini yapmıştır. Bu durumda ego, atın üstün gücünü kontrol almak zorunda olan sürücü gibidir. Ancak id'in kontrol edilmediğinde nereye gitmek istiyorsa gidebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Süperego

Süperego; ebeveyn ve toplumdan içselleştirilen ideal ve ahlakı içeren kişiliğin son parçasıdır. Başkalarıyla iletişim ve etkileşim yoluyla öğrendiğimiz "kötü" olarak görülen bilgileri barındırır. Bu davranışlar genellikle yasaktır ve gerçekleştirildiğinde cezalara, suçluluk ve pişmanlık gibi duygulara sebep olur. Basitçe süperego, vicdanın sesidir.

Süperego'nun temel işlevi, id'in libidinal arzularını, özellikle de saldırganlık ve cinsellikle ilişkili toplum tarafından hoş karşılanmayan dürtüleri kontrol etmektir. Aynı zamanda egonun gerçekçi hedefler yerine ahlaki hedeflere yöneltmeye çalışır. Egonun id'in libidinal arzularına boyun eğdiği durumlarda, süperego suçluluk duygusu yaratarak egoyu cezalandırabilir.

İd, Ego ve Süperego Etkileşimi

Birbiriyle rekabet eden kişiliğin bu üç unsuru arasında bir çatışmanın olması kaçınılmazdır. Ego, id’in libido tarafından yaratılan ilkel arzuları ile süperego tarafından idealist standartlar arasında arabuluculuk yapmalıdır.

İd'i çok gelişmiş kişiler libidonun talepleri doğrultusunda hareket edebilir. Çevrelerinden çok kendi arzularını önemseyen ve bu arzuları hemen tatmin etmeye çalışan kişiler olabilir. Süperegosu çok gelişmiş kişiler ise ahlaki değerlere, toplumun ve kültürün dayattığı kurallara aşırı bağımlı, basitçe "el alem ne der" düşüncesine sahip olabilir. Bu noktada egonun daha güçlü olması sorunları çözebilen, toplumsal sorunlara duyarlı, başarısızlıkların farkında olan ve ders almayı, telafi etmeyi bilen bir kişiliğin oluşmasını sağlayabilir. Freud’a göre sağlıklı bir kişiliğin anahtarı bu üç unsur arasındaki dengedir. Eğer ego, id ve süperego arasında iyi bir arabuluculuk yaparsa sağlıklı bir kişilik ortaya çıkacaktır.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Felsefe Fikri

TÜM DÜNYADA BİR MİLYONDAN FAZLA SATAN

GERÇEKTEN BİLMENİZ GEREKEN 50 FİKİR SERİSİNDEN

“Felsefenin amacı, ifade etmeye değmez görünecek kadar basit bir şeyle başlayıp, hiç kimsenin inanmayacağı kadar paradoksal bir şeyle bitirmektir.” Bertrand Russell

“Tam doğru diye bir şey yoktur; tüm doğrular yarı doğrudur. İşleri karıştıran, onları tam doğrularmış gibi ele almaya çalışmaktır.” Alfred North Whitehead

Kabul, konuyu “Felsefe yapma!” diye kestirip atabilmek büyük konfor. Felsefenin çetin sorularıyla cebelleşmektense filozoflara fildişi kulelerde yaşayan ve “kaşıyacak bir şey olsun diye uyuz icat eden” gerçek hayattan kopuk muhteremler klişesiyle bakmak mümkün. Ama klişeler üstünden yaşamak yerine kendi yolumuzu çizmek istiyorsak; “ne yapabilirim?” değil “ne yapmalıyım?” sorusunun cevabını arıyorsak yüzümüzü dönmemiz gereken yer felsefedir. Bırakın hayattan kopuk olmayı, tam da hayatın özüne dair konuşan şey felsefedir.

Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Felsefe Fikri, anlatım dilinden tasarımına kadar kolay anlaşılabilir olmayı hedeflemiş, okuru dolambaçlı yollarda yalnız bırakmayan ideal bir felseye giriş kitabı. Her zaman felsefenin odağında olmuş bilgi, bilinç, kimlik, etik, hukuk ve estetik gibi kavramlar hakkındaki tartışmaları, kavanozdaki beyin problemi, Platon’un mağarası, berber paradoksu, ünlü “düşünüyorum öyleyse varım” önermesi ve tutuklu ikilemi gibi keyifli ve zihin açıcı başlıklar üzerinden okurla paylaşıyor. Önyargılarını kırıp adabıyla felsefe yapmak isteyen herkes için hayli faydalı bir kitap.

Ben Dupré referans yayıncılığı kariyerine başlamadan önce Exeter Üniversitesi’nde Klasikler üzerine okudu. 1993-2004 yılları arasından Oxford University Press’in referans kitaplar bölümünü yönetti. Çetrefilli konuları ve zorlu fikirleri okura basit bir dille aktarabilmek konusunda 20 yıllık bir deneyime sahip. Ailesiyle birlikte Oxford’un kuzeyinde yaşıyor.

Devamını Göster
₺102.00
Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Felsefe Fikri

Bir önceki bölümde bahsettiğimiz gibi kişilik unsurları arasında çıkan çatışmayı engellemek için karşılanmayan arzuların psişik enerjisi ego savunmaları ile başka biçimlere dağıtılabilir. Freud’a göre ego savunmalarının aşırı kullanımı onun "nevroz" olarak tanımladığı zihinsel sorunlara yol açabilir. Bu yüzden ona göre psikanalizin amacı, libidonun yarattığı bu bilinçdışı dürtüleri bilinç düzeyine getirmek ve hastanın ego savunmalarına olan bağımlılığını azalmaktır.

Analitik Psikoloji

İsviçreli psikiyatrist Carl Gustav Jung'a göreyse libido, cinsel arzuyla sınırlı olmayan, psişik enerjinin toplamıdır.[4], [5] Jung'un "Libido Kavramı" adlı eserinde belirttiği gibi:[6]

Libido, ahlaki veya başka türlü herhangi bir otorite tarafından kontrol edilmeyen bir arzu veya dürtüyü ifade eder. Libido, doğal durumundaki iştahtır. Genetik bakış açısından libidonun özünü oluşturan açlık, susuzluk, uyku ve seks gibi bedensel ihtiyaçlar ve duygusal durumlar veya duygulardır.

Dualite (karşıtlık), psişenin enerjisini (veya libidosunu) yaratır ve Jung'un kendisini sadece sembollerle ifade ettiğini ileri sürer:

Yaşam sürecinde kendini gösteren ve öznel olarak çabalama ve arzu olarak algılanan enerjidir.

Bu semboller, psikanaliz sürecinde libido içeriğini somutlaştıran, aksi takdirde herhangi bir kesin formdan yoksun "fantezi-imgeler" olarak tezahür edebilir. Genelde ruhsal bir özlem, hareket, yer değiştirme ve yapılanma olarak algılanan arzu, analiz yoluyla kavranabilen tanımlanabilir biçimlerde kendini gösterir.

Daha dar bir tanımla, libido, bireyin cinsel aktiviteye girme dürtüsüne de atıfta bulunur ve zıt anlamlısı, "mortido" veya "destrudo" olarak adlandırılan "yıkım gücü"dür.[7]

Libido, Psikoseksüel Gelişim ve Fiksasyon

Freud, libido kavramını çocuksu cinselliğe dayandırdı. Ona göre insanlar “çok biçimli sapık” (polymorphously perverse) olarak doğmuştur. Yani, herhangi sayıda nesnenin insanlar için zevk kaynağı olabileceğini ve bu yüzden libidonun bireylerde nesnesini değiştirerek geliştiğini iddia etmiştir. Ayrıca insanların gelişim aşamasında farklı ve belirli nesnelere sabitlendiklerini savunmuştur.

Freud, bu düşüncelerini Karl Abraham’ın çalışmalarına da dayanarak libidonun belirli bir alana odaklandığı düşüncesini içeren psikoseksüel gelişim teorisini oluşturdu. Freud’a göre tüm insanlar psikoseksüel gelişimin bir dizi evresinden geçmektedir. Her evreyi başarılı bir şekilde tamamlayan çocuk gelişimin bir sonraki evresine geçer ve sonunda sağlıklı bir yetişkine dönüşür.

Psikoseksüel gelişimin her evresi, libidonun belirli bir bölümü ile ilişkilidir. Bu bölgeler, zevk kaynağı olabildiği gibi çatışma kaynağı da olabilir. Bu evrelerden şu şekilde bahsedebiliriz:

 • Oral evrede (0-1 yaş) hazzın birincil kaynağı ağızdır. Bu dönemde libido oral bölgeye odaklandığından bebekler emme, ısırma ve ağzına bir şeyler koyma gibi eylemler gerçekleştirirler.
 • Anal evrede (1-3 yaş) haz anüsün içine sokmaktan değil, dışarı itmek ile sağlanır. Daha basit şekilde: kaka yapma. Bu aşamada libido anal bölgeye odaklandığından çocukların tuvalet eğitimini öğrenmesi ve mesaneyi kontrol edebilmesi büyük bir zevk ve gerginlik kaynağı olmaktadır.
 • Fallik evre (3-6 yaş) ise hem erkek hem de kız çocuklarının penise takılı kaldığı dönemdir.
 • Latent evre (6 yaş – ergenlik) cinsel enerjinin bastırıldığı ve libidonun uykuda olduğu dönemdir. Cinsel enerji hala mevcut olsa da çocuklar bunu akranları ile sosyal beceri ve ilişkiler geliştirerek diğer alanlara yöneltir.
 • Genital evre (Ergenlik – Ölüm) ergenliğin başlamasıyla birlikte libidonun yeniden uyandığı ve aktif bir cinsel çekimin kendini gösterdiği dönemdir.

Freud'a göre kişi, bazı gelişim evrelerinin taleplerine yeterince uyum sağlayamayabilir ve libidinal enerjinin bu evrelerde sabitlenmesi ile sonuçlanabilir. Bu çatışma çözülene kadar kişi bu aşamada sıkışıp kalır. Freud, kişinin gelişim evrelerinin bir önceki aşamasında sabit kalmasını "fiksasyon" olarak adlandırmıştır. Örneğin oral evrede bir fiksasyon meydana gelirse yetişkinlikte libidinal enerji bu aşamaya odaklanmış olacaktır. Bu, kişide tırnak yeme, sigara içme ve diğer alışkanlıklar gibi sorunlara neden olabilir. Ayrıca kişi öpüşmek veya oral seksten cinsel ilişkiye kıyasla daha fazla zevk alabilir.

Freud bir önceki aşamada takılı kalan kişilerin yetişkinlikte belirli patolojik özellikler üretebileceğini düşünüyordu. Bu yüzden libidinal enerjinin serbest bırakılması ve saplantıların bilinçli farkındalığa getirilmesi gerekiyordu.

Tüm Reklamları Kapat

iStockphoto

Eros ve Thanatos

Freud bu konudaki fikirlerini geliştirmeye devam ettikçe libidoyu cinsel dürtüler dışında hayatta kalma içgüdüleri gibi diğer motivasyonları da kapsayacak şekilde genişletti. Başlangıçta insan davranışlarının çoğunun yaşam içgüdülerinden kaynaklandığını düşünse de bunun tek başına insan davranışlarını açıklamada yeterli olmayacağını fark etti. 1920’de yazdığı Haz İlkesinin Ötesinde (“Beyond the Pleasure Principle”) adlı metinde tüm içgüdülerin yaşam içgüdüsü ve ölüm içgüdüsü olmak üzere iki sınıftan birine girdiğini ifade etti. Bu kavramlar daha sonra Eros ve Thanatos olarak adlandırıldı.

Yaşam İçgüdüsü (Eros)

Bazen cinsel içgüdü olarak da adlandırılan yaşam içgüdüsünün yarattığı enerji libidodur. Yaşam içgüdüsü, genellikle cinsel dürtüler ile ilişkilendirilse de aynı zamanda açlık, susuzluk ve acıdan kaçınma gibi temel içgüdüleri de içerir. Hayatta kalma, zevk ve üreme ile ilgilenir.

Yaşam içgüdüsü veya Eros, bireyleri hayatlarını olumlu şekilde etkileyecek ve kendi yaşamlarını sürdüren eylemlerde bulunmaya zorlar. Cinsel dürtülerle kendini gösterir ve insanları yeni bir hayat yaratmaya teşvik eder.

Ölüm İçgüdüsü (Thanatos)

Freud, yaşam içgüdüsünün karşısına kendi kendini yok eden ölüm içgüdüsü koymuştur.

Tüm Reklamları Kapat

Ölüm içgüdüsü veya Thanatos, yaşam içgüdüsünün aksine yaşamı sürdürmeyi reddeder ve insanı ölüme doğru sürükler. Freud, ölüm içgüdüsünün insanların dışa dönük olarak başkalarına karşı gösterdiği saldırgan tutumlarda gösterdiğine inanıyordu. Ancak bu dürtü içe doğru da yönlendirilebilir ve kendine zarar verme veya intihar gibi eylemlerde kendini gösterebilirdi.

Freud, klinik gözlemlere dayanarak ölüm travmatik bir olay yaşayan insanların sıklıkla bu durumu tekrar yarattığını iddia etti. Örnek olarak kişinin kendisine zarar veren aynı tipte insanlara karşı ilgi duyması verilebilir. Kişi benzer hataları tekrar tekrar deneyimleyerek kendini yıkıma doğru sürüklemektedir. Freud’un kaydettiği bir başka örnek ise Birinci Dünya Savaşı'ndan dönen askerlerin deneyimlediği travmatik olayları rüya yoluyla tekrar etme eğiliminde olmasıdır.

Freud, bu gözlemlere dayanarak insanların yıkım veya ölüm arzusuna sahip olduğunu, ancak yaşam içgüdüsünün bunu büyük ölçüde dengelediği sonucuna varmıştır.

Modern Libido Tanımı

Freud'un çok kapsamlı düşüncelerine rağmen libido kavramı günümüzde genellikle cinsel dürtü, arzu veya isteğe atıfta bulunmak için kullanılmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Libido, cinsiyetten bağımsız olarak hormon, öğrenilmiş davranışlar ve beyin fonksiyonu tarafından motive edilir. Hormonal değişiklik, stres veya zihinsel durum gibi farklı etkenlere göre libidoda dalgalanmalar meydana gelebilir.

Libidonun yüksek olması, cinselliğin arzulanmasına sebep olabilir ve kişiyi bu cinselliğin yaşanması için cinsel parter veya mastürbasyon arayışına yöneltebilir. Bu oldukça normal olsa da yaşam kalitesini olumsuz etkileyen aşırı yüksek libido, hormonal bir dengesizliğin veya nörolojik bir bozukluğun belirtisi olabilir. Tam tersi şekilde düşük libido, cinselliğe olan ilginin düşmesine ya da tamamen yok olmasına sebep olabilir. Bu da kişinin yakın ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Teşhis edildikten ve bu sorunun nedeni anlaşıldıktan sonra her iki libido problemi de tedavi edilebilir.

Libidoyu Etkileyen Faktörler

Libido, psikolojik ve fiziksel olmak üzere birçok faktörden etkilenebilir. Bu faktörlere bağlı olarak cinsel arzular bozulabilir veya azalabilir. Erkekler ve kadınlarda farklılık göstermek üzere belirli yaş dönemlerinde libidoda artış veya azalış meydana gelebilir.

Cinsiyet şartlandırılması da libidoyu güçlü bir şekilde etkiler. Örneğin seksin kirli olduğu veya kadınların seks gibi isteklerinin olmaması öğretilen kadınların yüksek bir libidoya sahip olma olasılıkları düşüktür.

Tüm Reklamları Kapat

Psikolojik Faktörler

Libidoda azalma; mahremiyet eksikliği, stres, dikkat dağınıklığı ve depresyon gibi birçok psikolojik faktörden kaynaklanabilir.

 • Cinsel performans kaygısı, erken boşalma ve ağrılı seks, kişinin bu sorunların tekrarlanacağı korkusuyla cinsel ilişkiden kaçınmasına sebep olabilir.
 • Zaman ve mahremiyet eksikliği libidonun azalmasına sebep olabilir. İş ve ev hayatının getirdiği sorumluluklar yakınlık ve cinsel ilişki için yeterli bir zaman bırakmayabilir.
 • Partnerler arasındaki cinsel uyumsuzluk ve partnerlerin rahat olmadığı bir cinsel ilişki libidonun azalmasına sebep olabilir.
 • Stres ve yorgunluk libidoyu etkileyebilir.
 • Depresyon gibi zihinsel sağlık problemleri motivasyon eksikliğine, düşük enerjiye ve cinsel ilişkiye karşı isteksizliğe sebep olabilir.
 • Cinsel istismar ve saldırı gibi geçmiş travmatik deneyimler cinsel arzuyu etkileyebilir.

Fiziksel Faktörler

Yaşam Tarzı

Çok zayıf olmak, obez olmak veya yetersiz beslenme, hormonlardaki bozulmalar yüzünden düşük libidoya sebep olabilir. Ayrıca sigara, uyuşturucu veya aşırı alkol tüketimi ve yeteri kadar fiziksel aktivite yapmamak libidoyu olumsuz etkileyebilir.

Adet Döngüsü

Kadınların cinsel istekleri adet döngüleri ile ilişkilidir. Regl döneminin ilk gününden östrojen seviyesi yavaş yavaş artış gösterir ve en yüksek seviyeye ovulasyon (yumurtlama) döneminde ulaşır. Bu yüzden birçok kadın ovulasyondan hemen önce yoğun bir cinsel istek duyar. Bazı araştırmalar erkeklerin libido düzeylerinin de kadın partnerlerinin adet döngüsü ile ilişkili olduğunu ileri sürer. Bu yüzden erkekler temelde cinsel kalıplarını partnerlerine uygun şekilde tasarlamıştır.

İlaçlar

Düşük libido doğum kontrol hapları, beta blokerler, SSRI ve diğer antidepresanlar gibi birçok ilaçtan kaynaklanabilir. Bazı araştırmalar hap gibi doğum kontrol yöntemlerinin seks hormon bağlayıcı gloubulin (SHBG) düzeylerini yükselterek kadınlarda düşük libidoya sebep olduğunu göstermektedir. Doğum kontrol yöntemlerinin terk edilmesinden sonra bile SHBG düzeylerinin yüksek kaldığı ve bu yüzden libido üzerinde etkisinin sürdüğü düşünülmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Sonuç

Özetle libido, bir kişinin cinsel dürtüsünü ve cinsel iştahını tanımlar. Bir kişinin fiziksel sağlığı, ruh hali, beyin işlevi ve hormonal işlevinden etkilenebilir. Libido kişiden kişiye farklılık gösterir ve "normal" bir cinsel dürtünün ne olduğu konusunda kesin bir tanım yoktur.

Bununla birlikte, yüksek libido veya düşük libido sizi rahatsız ediyorsa veya ilişkilere veya cinsel işleve müdahale ediyorsa, sağlık uzmanınızla konuşun. Sebebin psikolojik, fiziksel, patolojik veya farmasötik olmasına bağlı olarak yardımcı olabilecek tedaviler olabilir.

Ayrıca evet, cinsel istek hassas bir konu olabilir. İster libidonuz aşırı yüksekmiş gibi hissedin, ister seks için hiç iştahınız olmasın, sorun hakkında düşünmekten rahatsızlık duyabilirsiniz. Dolayısıyla eşinizle veya sağlık uzmanınızla bunun hakkında konuşmayı istemeyebilirsiniz.

Ancak unutmayın: Hem eşiniz hem de sağlık hizmeti sağlayıcınız size yardım etmekten başka bir şey istemez. Çözüm her zaman basit olmasa da, sorunla yüzleşirseniz ve aranıza mahcubiyet ya da utancın girmesine izin vermezseniz, genellikle yardımcı olabilecek bir tedavi vardır.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
31
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 11
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • Muhteşem! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Üzücü! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ H. E. Fisher, et al. (2006). Romantic Love: A Mammalian Brain System For Mate Choice. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, sf: 2173-2186. doi: 10.1098/rstb.2006.1938. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ R. F. Baumeister, et al. (2004). Is There A Gender Difference In Strength Of Sex Drive? Theoretical Views, Conceptual Distinctions, And A Review Of Relevant Evidence. SAGE Publications, sf: 242-273. doi: 10.1207/S15327957PSPR0503_5. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Mayo Clinic. Low Sex Drive In Women - Symptoms And Causes. Alındığı Tarih: 9 Kasım 2022. Alındığı Yer:  Mayo Clinic | Arşiv Bağlantısı
 • ^ P. Gay. (2006). Freud. ISBN: 9781904435532.
 • ^ F. Luton. Libido – Jung’s Concept And Libido Intentionality And Purpose. Alındığı Tarih: 9 Kasım 2022. Alındığı Yer: Frith Luton | Arşiv Bağlantısı
 • ^ C. G. Jung. (2014). Collected Works Of C.g. Jung, Volume 5. ISBN: 9781400850945. Yayınevi: Princeton University Press.
 • ^ E. Berne. A Layman's Guide To Psychiatry And Psychoanalysis. ISBN: 9780345309228.
 • S. Freud. (1993). Cinsiyet Üzerine. ISBN: 975-468-022. Yayınevi: Say Yayınları.
 • S. Freud. (1995). Psikanaliz Ve Uygulama. ISBN: 975-468-033-7. Yayınevi: Say Yayınları.
 • S. Freud. (2016). Haz İlkesinin Ötesinde. ISBN: 9789753423007. Yayınevi: Metis Yayıncılık.
 • N. Abel‐Hirsch. (2017). The Life Instinct. The International Journal of Psychoanalysis, sf: 1055-1071. doi: 10.1111/j.1745-8315.2010.00304.x. | Arşiv Bağlantısı
 • GoodTherapy.. Libido. (8 Kasım 2015). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2022. Alındığı Yer: GoodTherapy | Arşiv Bağlantısı
 • K. Cherry. What Is The Libido In Psychology?. (17 Şubat 2022). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2022. Alındığı Yer: Verywell Mind | Arşiv Bağlantısı
 • K. Cherry. What Are Freud's Stages Of Psychosexual Development?. (27 Temmuz 2022). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2022. Alındığı Yer: Verywell Mind | Arşiv Bağlantısı
 • S. Mcleod. Freud's 5 Stages Of Psychosexual Development. (5 Şubat 2008). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2022. Alındığı Yer: Simply Psychology | Arşiv Bağlantısı
 • G. Kassel. What Are The Psychosexual Stages Of Development?. (20 Şubat 2020). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2022. Alındığı Yer: Healthline | Arşiv Bağlantısı
 • K. Cherry. Freud's Theories Of Life And Death Instincts. (28 Mart 2022). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2022. Alındığı Yer: Verywell Mind | Arşiv Bağlantısı
 • Encyclopedia. Life Instinct (Eros). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2022. Alındığı Yer: Encyclopedia | Arşiv Bağlantısı
 • Encylopedia. Libido. (11 Mayıs 2018). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2022. Alındığı Yer: Encylopedia | Arşiv Bağlantısı
 • New World Encyclopedia. Libido - New World Encyclopedia. Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2022. Alındığı Yer: New World Encyclopedia | Arşiv Bağlantısı
 • Exploring Your Mind. Sigmund Freud: Libido Is About More Than Just Sex. (22 Ocak 2018). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2022. Alındığı Yer: Exploring Your Mind | Arşiv Bağlantısı
Sıkça Sorulan Sorular

Libido, bir kişinin cinsel faaliyete yönelik arzuları veya isteğidir. Libido; seks hormonları ve nörotransmiterler gibi biyolojik faktörlerden, kişilik ve stres gibi psikolojik faktörlerden ve iş yaşamı veya aile yaşamı gibi sosyal faktörlerden etkilenir.

Libido; seks hormonları ve nörotransmiterler gibi biyolojik faktörlerden, kişilik ve stres gibi psikolojik faktörlerden ve iş yaşamı veya aile yaşamı gibi sosyal faktörlerden etkilenir.

Libidonun sağlıklı olduğu kabul edilen genel geçer bir seviye yoktur. Bazı insanlar her gün veya günde bir kereden fazla seks yapmak ister; diğerleri yılda bir kez veya hiç...

Freud'a göre libido, insan davranışlarını yönlendiren dürtü veya içgüdülerden gelen psişik enerjidir. Buna göre özellikle cinsel içgüdüleri tatmin etmek için birçok insan etkinliğinde kendini gösterir.

2001 yılında yapılan bir inceleme, erkeklerin ortalama olarak kadınlardan daha fazla seks arzusuna sahip olduğunu bulmuştur.

Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 31/01/2023 19:33:11 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12188

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Galaksi
Gıda Güvenliği
Sosyal
Hızlı
Ölümden Sonra Yaşam
Stephen Hawking
Evrim Kuramı
Doğa Olayları
Filogenetik
Köpekbalığı
Müfredat
Ortak Ata
Dünya
Sosyal Mesafelendirme
Sürüngen
Evrimsel Biyoloji
Oyun
Evrim Teorisi
Sağlık Bakanlığı
Yumurtalık
Manyetik
Yanlış
Egzersiz
İyi
Entomoloji
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
E. Kocabey, et al. Libido Nedir? Cinsel İsteği Etkileyen Faktörler Nelerdir?. (9 Kasım 2022). Alındığı Tarih: 31 Ocak 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/12188
Kocabey, E., Bakırcı, Ç. M. (2022, November 09). Libido Nedir? Cinsel İsteği Etkileyen Faktörler Nelerdir?. Evrim Ağacı. Retrieved January 31, 2023. from https://evrimagaci.org/s/12188
E. Kocabey, et al. “Libido Nedir? Cinsel İsteği Etkileyen Faktörler Nelerdir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 09 Nov. 2022, https://evrimagaci.org/s/12188.
Kocabey, Enes. Bakırcı, Çağrı Mert. “Libido Nedir? Cinsel İsteği Etkileyen Faktörler Nelerdir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, November 09, 2022. https://evrimagaci.org/s/12188.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.