Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Kuantum Işınlama Nedir? Bir ve İki Qubit için Kuantum Işınlama Protokolü Nasıl Çalışır?

Kuantum Işınlama Nedir? Bir ve İki Qubit için Kuantum Işınlama Protokolü Nasıl Çalışır? Deltec Bank
9 dakika
2,001
 • Kuantum Mekaniği
 • Kuantum Hesaplama Teorisi

Kuantum ışınlama, belli bir yerdeki bir vericiden, bir diğer noktadaki alıcıya kuantum bilginin iletilmesidir. Kuantum bilgi, herhangi bir kuantum sistemin durumuna ait her türlü bilgidir. Kuantum sistemler, davranışları baskın olarak kuantum mekaniği ile izah edilebilen doğal sistemlerdir ve bu sistemlerin en temel özelliği, o sisteme yönelik yapılacak herhangi bir ölçüm sonucunda alınabilecek sonuçların olasılık dağılımıdır. Bu olasılık dağılımının herhangi bir andaki durumuna, kuantum durum denir. Yani kuantum ışınlama, bir kuantum sistemin içinde bulunabileceği durumların olasılık dağılımının bir noktadan diğerine aktarılmasıdır.

Her ne kadar teleportasyon veya ışınlama, bilimkurgu filmlerinde fiziksel bir nesnenin bir noktadan diğerine anlık olarak gönderimi olarak gösterilse de kuantum ışınlanmada "ışınlanan" tek şey kuantum bilgidir. Fiziksel herhangi bir nesne, bir yerden diğerine ışınlanmaz. Dahası, gönderen taraf gönderdiği sistemin kuantum bilgisinden bihaberdir. Daha da ilginci, gönderen taraf, kuantum bilginin gönderildiği yerin spesifik lokasyonunu da bilemez. Bu, alıcı ve vericinin konumlarının tam olarak bilinebildiği klasik bilgi transferinden farklıdır. Son olarak, kuantum bilgiyle birlikte klasik bilgi de iletildiği için, kuantum ışınlama yoluyla ışık hızı aşılamaz.

Bu Reklamı Kapat

Günümüzde kullanılan anlamda kuantum ışınlamasını fikrinin ortaya çıkışı 1993 yılına Cherles H. Bennett ve ekibi tarafından yayınlanan Teleporting an Unknown Quantum State via Dual Classical and Einstein-Podolsky-Rosen Channels (İkili Klasik ve Einstein-Podolosky-Rosen Kanallarını Kullanarak Bilinmeyen Bir Kuantum Durumu Işınlamak) başlıklı makaleye dayanır. Bu makalede, kuantum ışınlamanın asıl fikir ve matematiği ortaya atılmıştır.[1]

O zamandan bu zamana kadar kuantum ışınlama protokolüne çeşitli yönlerden farklı geliştirmelerde bulunulmuştur. Bu geliştirmeler sonucu kontrollü kuantum ışınlaması (CQT), döngüsel kuantum ışınlaması ve çift yönlü kuantum ışınlaması gibi farklı protokoller oluşturulmuştur.[2]

Bu Reklamı Kapat

Peki temelde bu protokol nasıl işlemektedir? Protokol, sistemeler ve ışınlanacak sistemler karmaşıklaştıkça nasıl değişir?

Kuantum Işınlama Protokolü

Bu kısımda, kuantum ışınlama protokolünün teknik taraflarını anlatacağız. Ancak yoğun matematiksel ifadeler sizi korkutmasın, hemen sonrasında bu teknik altyapının daha kolay bir dille ne anlama geldiğini de anlatacağız.

Tek Qubit Kuantum Işınlama Protokolü

Tek qubit kuantum ışınlama protokolü, adından da anlaşılacağı gibi, tek qubitlik bir kuantum durumunun ışınlanmasıdır. Hatırlatma amacıyla qubit, klasik mekanik üzerine inşa edilmiş bilgisayar sistemlerinde yaygın olarak kullanılan "bit" kavramının (yani "1" ve "0" değerleri alabilen birimlerin) kuantum mekaniğindeki karşılığıdır. Klasik fizikte olanın aksine bu bitler "sadece 1" veya "sadece 0" değerlerinden birini almak zorunda değildir; "1 ve 0" değerini eş zamanlı olarak alabilir ve bir ölçüm yapılana kadar o qubit, "hem 1 hem 0; ne 1 ne de 0" gibi, klasik dünyadan aşina olmadığımız bir durumdadır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Tek qubit kuantum ışınlama protokolünün temel işleyişini açıklamak için üç arkadaş hayal edelim: İsimleri; Emir, Yunus ve Zeynep olsun. Emir'in elinde tek qubitlik bir kuantum durumu bulunsun ve bu durumu Yunus'a ışınlamak istesin. Bunun için Zeynep, dolanık iki parçacık oluşturup birini Emir'e diğerini Yunus'a göndermelidir. Emir, elindeki durum ve Zeynep'in gönderdiği durum üzerinde gerçekleştireceği bazı işlemler sonucunda klasik kanal ile Yunus'a iki bit iletir. Yunus, Emir'den aldığı bu aldığı bitlere göre önceden Zeynep'ten gönderilmiş parçacık üzerinde işlem yapar. Bunun sonucunda:

 1. Emir'in elindeki kuantum durumu Emir'in gözlemi ile yok olmuş,
 2. Yunus'un yeniden oluşturması ile Yunus'un bulunduğu konumda yeniden var olmuş

ve böylece kuantum ışınlaması gerçekleştirilmiş olacaktır.

Emir'in elindeki durum aşağıdaki gibi ifade edilsin:

∣ψ⟩=(ψ0ψ1)|\psi\rang=(\begin{matrix}
\psi_0 \\
\psi_1
\end{matrix})

Zeynep'in oluşturacağı dolaşık durumlar, Bell durumlarından olacaktır. Bell durumları (veya EPR çiftleri), iki qubit arasında oluşabilecek en basit kuantum dolanıklığı temsil edilen spesifik kuantum durumlarıdır.[3] Tek iki qubit süperpozisyonunda 4 farklı Bell durumu vardır:

Bu Reklamı Kapat

∣B0⟩=∣00⟩+∣11⟩2|B_0\rang=\frac{|00\rang+|11\rang}{\sqrt{2}}

∣B1⟩=∣01⟩+∣10⟩2|B_1\rang=\frac{|01\rang+|10\rang}{\sqrt{2}}

∣B2⟩=∣01⟩−∣10⟩2|B_2\rang=\frac{|01\rang-|10\rang}{\sqrt{2}}

∣B3⟩=∣00⟩−∣11⟩2|B_3\rang=\frac{|00\rang-|11\rang}{\sqrt{2}}

Bu Reklamı Kapat

Bunlardan ilkini kullanacağız (diğerleri de kullanılabilir ama işlem kolaylığı için tercih edilmiştir). Emir'in X noktasında olduğu kabul edilsin. Bu durumda qubitlerin dağılımı aşağıdaki gibi olur:

∣B⟩=∣0⟩X⊗∣0⟩Y+∣1⟩X⊗∣1⟩Y2|B\rang=\frac{|0\rang_X\otimes|0\rang_Y+|1\rang_X\otimes|1\rang_Y}{\sqrt{2}}

Buradan yola çıkarak, genel olarak aşağıdaki gibi bir devre çizmek mümkündür:

1 qubit kuantum ışınlama devresi
1 qubit kuantum ışınlama devresi

Böylece Emir'in gerçekleştireceği işlemler aşağıdaki gibi olur:

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Açıklamalı Genel Botanik ve Bitki Anatomisi Atlası

Boyut: 19,5 x 27,5
Sayfa Sayısı: 184
Basım: 4
ISBN No: 9786055829469

Devamını Göster
₺80.00
Açıklamalı Genel Botanik ve Bitki Anatomisi Atlası

∣ψ⟩→CNOT∣ψ′⟩→H∣ϕ⟩|\psi\rang\stackrel{CNOT}{\to}|\psi'\rang\stackrel{H}{\to}|\phi\rang

ϕ\phi'nin gözlemlenmesi ile elde edilecek iki bit Yunus'a gönderilir.

ψ\psi durumunun Zeynep'in durumu ile tensör çarpımı:

∣ψ⟩=(ψ0ψ1)=ψ0∣0⟩+ψ1∣1⟩→⊗∣B⟩12ψ0∣000⟩+12ψ1∣100⟩+12ψ0∣011⟩+12ψ1∣111⟩=∣ψ⟩⊗∣B⟩|\psi\rang=(\begin{matrix}
\psi_0 \\
\psi_1
\end{matrix})=\psi_0|0\rang+\psi_1|1\rang\stackrel{\otimes|B\rang}{\to}{1 \over \sqrt{2}}\psi_0|000\rang+{1 \over \sqrt{2}}\psi_1|100\rang+{1 \over \sqrt{2}}\psi_0|011\rang+{1 \over \sqrt{2}}\psi_1|111\rang=|\psi\rang\otimes|B\rang

Durumun CNOT kapısından geçirilmesi:

12ψ0∣000⟩+12ψ1∣100⟩+12ψ0∣011⟩+12ψ1∣111⟩→CNOT12ψ0∣000⟩+12ψ1∣110⟩+12ψ0∣011⟩+12ψ1∣101⟩=∣ψ′⟩{1 \over \sqrt{2}}\psi_0|000\rang+{1 \over \sqrt{2}}\psi_1|100\rang+{1 \over \sqrt{2}}\psi_0|011\rang+{1 \over \sqrt{2}}\psi_1|111\rang\stackrel{CNOT}{\to}{1 \over \sqrt{2}}\psi_0|000\rang+{1 \over \sqrt{2}}\psi_1|110\rang+{1 \over \sqrt{2}}\psi_0|011\rang+{1 \over \sqrt{2}}\psi_1|101\rang=|\psi'\rang

Son olarak Hadamard kapısından geçirilmesi:

H∣ψ′⟩=12∣00⟩⊗(ψ0∣0⟩+ψ1∣1⟩)+12∣01⟩⊗(ψ0∣1⟩+ψ1∣0⟩)+12∣10⟩⊗(ψ0∣0⟩−ψ1∣1⟩)+12∣11⟩⊗(ψ0∣1⟩−ψ1∣0⟩)=∣ϕ⟩H|\psi'\rang={1 \over 2}|00\rang\otimes(\psi_0|0\rang+\psi_1|1\rang)+{1 \over 2}|01\rang\otimes(\psi_0|1\rang+\psi_1|0\rang)+{1 \over 2}|10\rang\otimes(\psi_0|0\rang-\psi_1|1\rang)+{1 \over 2}|11\rang\otimes(\psi_0|1\rang-\psi_1|0\rang)=|\phi\rang

Böylece gözlem yapıldığı ve bitlerin Yunus'a gönderilmesi sonucu Yunus'un uygulaması gereken işlemler belirlenmiş olur. Buradan, şu sonuca varılır:

∣ϕ⟩=12∣00⟩X⊗∣ψ⟩Y+12∣01⟩X⊗(σ1∣ψ⟩Y)+12∣10⟩X⊗(σz∣ψ⟩Y)+12∣11⟩X⊗(iσy∣ψ⟩Y)|\phi\rang={1 \over 2}|00\rang_X\otimes|\psi\rang_Y+{1 \over 2}|01\rang_X\otimes(\sigma_1|\psi\rang_Y)+{1 \over 2}|10\rang_X\otimes(\sigma_z|\psi\rang_Y)+{1 \over 2}|11\rang_X\otimes(i\sigma_y|\psi\rang_Y)

Bu Reklamı Kapat

Yunus'a gelebilecek dört olası bit çifti vardır: 00, 01, 10, 11. 00 gelmesi durumunda birim matris, 01 gelmesi durumunda Pauli x-spin matrisi, 10 gelmesi durumunda Pauli z-spin matrisi, 11 gelmesi durumunda Pauli y-spin matrisi uygulanmalıdır.

İki Qubit Kuantum Işınlama Protokolü

İki qubit ışınlamasında, tek qubite kıyasla sadece iki fark vardır:[4], [5] ışınlanacak durumun iki qubitli olması ve kuantum mantık kapılarının 4x4 matrisler olarak kurgulanması.

İki qubitlik ışınlanacak durum aşağıdaki gibi yazılabilir:

∣ψ⟩=ψ0∣00⟩+ψ1∣01⟩+ψ2∣10⟩+ψ3∣11⟩|\psi\rang=\psi_0|00\rang+\psi_1|01\rang+\psi_2|10\rang+\psi_3|11\rang

Bu Reklamı Kapat

Zeynep'in dağıtacağı qubitler de iki qubit için yazılmış Bell durumlarından başka bir şey olmayacaktır. Bu durumda dört grupta toparlanabilecek on altı Bell durumu olacaktır.

İlk grup:

∣B0⟩=∣0000⟩+∣1111⟩+∣0101⟩+∣1010⟩2|B_0\rang=\frac{|0000\rang+|1111\rang+|0101\rang+|1010\rang}{2}

∣B1⟩=∣0000⟩−∣1111⟩+∣0101⟩−∣1010⟩2|B_1\rang=\frac{|0000\rang-|1111\rang+|0101\rang-|1010\rang}{2}

Bu Reklamı Kapat

∣B2⟩=∣0000⟩−∣1111⟩−∣0101⟩+∣1010⟩2|B_2\rang=\frac{|0000\rang-|1111\rang-|0101\rang+|1010\rang}{2}

∣B3⟩=∣0000⟩+∣1111⟩−∣0101⟩−∣1010⟩2|B_3\rang=\frac{|0000\rang+|1111\rang-|0101\rang-|1010\rang}{2}

İkinci grup:

∣B4⟩=∣0001⟩+∣0100⟩+∣1011⟩+∣1110⟩2|B_4\rang=\frac{|0001\rang+|0100\rang+|1011\rang+|1110\rang}{2}

Bu Reklamı Kapat

∣B5⟩=∣0001⟩+∣0100⟩−∣1011⟩−∣1110⟩2|B_5\rang=\frac{|0001\rang+|0100\rang-|1011\rang-|1110\rang}{2}

∣B6⟩=∣0001⟩−∣0100⟩+∣1011⟩−∣1110⟩2|B_6\rang=\frac{|0001\rang-|0100\rang+|1011\rang-|1110\rang}{2}

∣B7⟩=∣0001⟩−∣0100⟩−∣1011⟩+∣1110⟩2|B_7\rang=\frac{|0001\rang-|0100\rang-|1011\rang+|1110\rang}{2}

Üçüncü grup:

Bu Reklamı Kapat

∣B8⟩=∣0010⟩+∣0111⟩+∣1000⟩+∣1101⟩2|B_8\rang=\frac{|0010\rang+|0111\rang+|1000\rang+|1101\rang}{2}

∣B9⟩=∣0010⟩+∣0111⟩−∣1000⟩−∣1101⟩2|B_9\rang=\frac{|0010\rang+|0111\rang-|1000\rang-|1101\rang}{2}

∣B10⟩=∣0010⟩−∣0111⟩+∣1000⟩−∣1101⟩2|B_{10}\rang=\frac{|0010\rang-|0111\rang+|1000\rang-|1101\rang}{2}

∣B11⟩=∣0010⟩−∣0111⟩−∣1000⟩+∣1101⟩2|B_{11}\rang=\frac{|0010\rang-|0111\rang-|1000\rang+|1101\rang}{2}

Bu Reklamı Kapat

Dördüncü grup:

∣B12⟩=∣0011⟩+∣0110⟩+∣1001⟩+∣1100⟩2|B_{12}\rang=\frac{|0011\rang+|0110\rang+|1001\rang+|1100\rang}{2}

∣B13⟩=∣0011⟩+∣0110⟩−∣1001⟩−∣1100⟩2|B_{13}\rang=\frac{|0011\rang+|0110\rang-|1001\rang-|1100\rang}{2}

∣B14⟩=∣0011⟩−∣0110⟩+∣1001⟩−∣1100⟩2|B_{14}\rang=\frac{|0011\rang-|0110\rang+|1001\rang-|1100\rang}{2}

Bu Reklamı Kapat

∣B15⟩=∣0011⟩−∣0110⟩−∣1001⟩+∣1100⟩2|B_{15}\rang=\frac{|0011\rang-|0110\rang-|1001\rang+|1100\rang}{2}

Bunlardan ilkini kullanacağız (diğerleri de kullanılabilir ama işlem kolaylığı için tercih edilmiştir). Emir'in X noktasında olduğu kabul edilsin. Bu durumda qubitlerin dağılımı aşağıdaki gibi olur.

∣B0⟩=∣00⟩X⊗∣00⟩Y+∣11⟩X⊗∣11⟩Y+∣01⟩X⊗∣01⟩Y+∣10⟩X⊗∣10⟩Y2|B_0\rang=\frac{|00\rang_X\otimes|00\rang_Y+|11\rang_X\otimes|11\rang_Y+|01\rang_X\otimes|01\rang_Y+|10\rang_X\otimes|10\rang_Y}{2}

Böylece ket vektörleri iki qubit için yazılabilir. Bunun dışında Hadamard kapısının genişletilmesi gerekir. Hadamard kapısının yapısı gereği bu sağlanır.

Bu Reklamı Kapat

H2N=H⊗H2N−1H_{2^N}=H\otimes H_{2^{N-1}}

H4=H2⊗H2=12(111−1)⊗12(111−1)=12(111−1111−1111−1−1−1−11)H_4=H_2\otimes H_2={1 \over \sqrt{2}}\begin{pmatrix}
1 & 1 \\
1 & -1
\end{pmatrix} \otimes {1 \over \sqrt{2}}\begin{pmatrix}
1 & 1 \\
1 & -1
\end{pmatrix}={1 \over 2}\begin{pmatrix}
\begin{matrix}
1 & 1 \\
1 & -1
\end{matrix} & \begin{matrix}
1 & 1 \\
1 & -1
\end{matrix} \\
\begin{matrix}
1 & 1 \\
1 & -1
\end{matrix} & \begin{matrix}
-1 & -1 \\
-1 & 1
\end{matrix}
\end{pmatrix}

Genelleştirilmiş Bell ölçümlerinin yapılması sonucunda on altı olası dörtlü bit grubu oluşur:

 • 0000 gelmesi durumunda dört boyutlu birim matris,
 • 0001 gelmesi durumunda I2⊗σxI_2\otimes \sigma_x,
 • 0010 gelmesi durumunda σx⊗I2\sigma_x\otimes I_2,
 • 0011 gelmesi durumunda σx⊗σx\sigma_x\otimes \sigma_x matrisleri uygulanır.

On altı sonuç için de farklı sonuçlar elde edilir ama şimdi sadece ilk grup için gösterdik.

Bu Reklamı Kapat

Basitleştirilmiş Açıklama

Görülebileceği gibi kuantum ışınlama, bilimkurgu filmlerinde imâ edildiği gibi "bir cismin en küçük parçalarına ayrılması ve sonra tekrar birleştirilmesi" gibi bir süreç değildir! Bu işleyişte herhangi bir şekilde doğrudan bir cisimden bile bahsedilmemektedir. Burada var olan bir kuantum bilgisinin bir noktadan diğer noktaya hareket ettirilmeden aktarılmasıdır. 

Burada, konunun daha iyi anlaşılması için bir benzetim yapmak mümkün olabilir: Emir'in bir cam biblosu olsun ve Yunus'a göndermek istesin; ama cam biblo, hareket ettirilmesi durumunda parçalanıyor olsun. Biblo, Yunus'a nasıl ulaştırılabilir?

Kuantum ışınlama devresini bu benzeştirmeye uyarlayacak olursak yapılan işlem, bazı hazırlıklar yapılarak bibloyu bilerek kırmaktır. Öncesine yapılan hazırlıklar nedeniyle kırıldığı durumdaki biblonun parçalarının etrafa saçılışına göre biblo Yunus tarafından birebir sentezlenebilecektir. Böylece biblo sağ salim aslında hareket etmeden "taşınmış" olur.

Fark edileceği üzere aslında taşınan biblo değil, kırılırken etrafa saçılışına ait bilgilerdir. Dolayısıyla öncesinde yapılacak hazırlıklar da kırılış anındaki verilere yönelik olacaktır.

Bu Reklamı Kapat

Bu hazırlıklar, ışınlama protokolünde Bell ölçümleri ve Bell durumları ile tensör çarpımıdır. Bunu (Bell durumları ile tensör çarpımını) da bir "canlı yayın"a benzetebiliriz. Zeynep'in yaptığı, bir canlı yayın başlatmak olacaktır. Emir ise canlı yayında gönderilecek bilgilere yönelik bilgi almak için bibloya bazı sensörler yerleştirecektir.

Bu sensörlerden bilgi çekme işlemi, benzetimde CNOT kapısını temsil etmektedir. CNOT (yani "Controlled-Not") kapısı, ilk qubiti kontrol qubiti olarak ve ikinci qubiti hedef qubit olarak kullanılır ve Emir'in elindeki durumun özelliklerinin, Emir'in durumu değiştirilmeden gerektiği ölçüde (kontrol qubitinin 0 gelmesi durumunda etkilemeyerek, kontrol qubitinin 1 gelmesi durumunda hedef qubitin durumunu değiştirerek) Zeynep tarafından gönderilmiş qubite işenmesini sağlar. Sonuçta ışınlamada bilgi aktarımı Zeynep'in gönderdiği durumların kuantum dolanıklılığı ile sağlanacaktır. Bu çerçevede aktarılmak istenen durumun bu aracı duruma aktarılması kolayca anlaşılabilir.

Ancak CNOT, kendi başına yeterli olmayacaktır. Bunun nedeni durumun kuantum süperpozisyonunda olması ve durumu ışınlamak isteyenin de durumun ne olduğunu bilmiyor olmasıdır. Bu yüzden gözlemden önce sistemi kontrol qubitine göre süperpozisyona sokacak bir işlem (Hadamard kapısı) gerçekleştirilmelidir.

Sistem karmaşıklaştıkça (qubit sayısı arttıkça) olası gönderilecek bitlerin sayısı ve buna bağlı olarak Yunus'un yapması gereken olası işlemlerin sayısı artacaktır. Daha büyük qubit sayıları için gerekli işlemlerin hesaplanması için bilgisayarlar kullanılabilir veya daha genel olarak rastgele sayıda qubitte ışınlama için genelleştirilmiş kuantum ışınlaması algoritmaları kullanılabilir.[6]

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 2
 • Bilim Budur! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ C. H. Bennett, et al. (1993). Teleporting An Unknown Quantum State Via Dual Classical And Einstein-Podolsky-Rosen Channels. Physical Review Letters, sf: 1895. doi: 10.1103/PhysRevLett.70.1895. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ ieeexplore.ieee.org. Cyclic And Bidirectional Quantum Teleportation Via Pseudo Multi-Qubit States. Alındığı Yer: ieeexplore.ieee.org doi: 10.1109/ACCESS.2019.2907963. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ M. A. Nielsen. (2010). Quantum Computation And Quantum Information. ISBN: 9781139495486. Yayınevi: Cambridge University Press.
 • ^ G. Rigolin. (2005). Quantum Teleportation Of An Arbitrary Two-Qubit State And Its Relation To Multipartite Entanglement. Physical Review A, sf: 032303. doi: 10.1103/PhysRevA.71.032303. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. Lee, et al. (2002). Multipartite Entanglement For Entanglement Teleportation. Physical Review A, sf: 052318. doi: 10.1103/PhysRevA.66.052318. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ N. Fatahi, et al. (2021). Quantum Teleportation Of A N-Qubit Entangled State By Using A ( $$N+1$$ N + 1 )-Qubit Cluster State. Quantum Information Processing, sf: 1-10. doi: 10.1007/s11128-021-03308-5. | Arşiv Bağlantısı
 • E. Rızaoğlu, et al. (2021). Kuantum Mekaniği Mahematica Uygulamalı. ISBN: 978-625-449-206-9. Yayınevi: Alfa Bilim. sf: 506,507,508.
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 18/05/2022 13:14:48 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11662

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Primatlar
Gıda
Biyografi
Bilim İnsanı
Kadın Doğum
Ağız Sağlığı
Dalga
Kertenkele
Makale
İnsan Türü
Astrobiyoloji
Önlem
Grip
Türleşme
Doğa Yasaları
Renk
Köpekler
Periyodik Cetvel
Balıkçılık
Elektromanyetizma
Kuyrukluyıldız
Entomoloji
Allah
Hominid
Psikoloji
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et