Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Komünite Ekolojisi: Bir Topluluğu Oluşturan Türler Arasında Ne Tür İlişkiler Vardır?

Komünite Ekolojisi: Bir Topluluğu Oluşturan Türler Arasında Ne Tür İlişkiler Vardır? Pixabay
19 dakika
545
 • Ekoloji
Evrim Ağacı Akademi: Popülasyon ve Komünite Ekolojisi Yazı Dizisi

Bu yazı, Popülasyon ve Komünite Ekolojisi yazı dizisinin 4. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Popülasyon Demografisi ve Dinamikleri: Canlı Popülasyonları Nasıl Büyüyor, Nasıl Küçülüyor?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Genel olarak bakıldığında bir türün popülasyonlarının başka bir türün popülasyonlarından izole olarak yaşadığını görmek mümkün değildir. Belirli bir habitatta bulunan ve birbirleriyle etkileşim halinde olan popülasyonlar ekolojik bir topluluk oluşturur ve bu habitatta bulunan türlerin sayısı ve bollukları, topluluğun çeşitliliği olarak bilinir. Tür çeşitliliğinin düşük olduğu Antarktika buzullarında bile çok sayıda canlı organizma bulunur; bununla beraber tropikal yağmur ormanları habitatlarının barındırdığı türlerin çeşitliliği tahmin edilemeyecek kadar büyüktür. Bilim insanları da bu çerçevede türlerin birbirleriyle ne tür etkileşimlerde bulunduklarını anlamak ve aynı kaynaklar için nasıl rekabet ettiklerini bulgulamak amacıyla topluluk seviyesinde ekolojik gözlemlerde bulunurlar.

Predasyon ve Otçulluk

Türler arası etkileşimin belki de en klasik örneği av-avcı ilişkisidir. Avcı-av etkileşiminin en dar tanımı, bir popülasyonun bireylerinin başka bir popülasyonun bireylerini öldürüp tüketmesi şeklindedir. Bir topluluktaki avcıların ve avların popülasyon büyüklükleri sabit değildir ve birbirleriyle ilişkili gibi görünen döngüler çerçevesinde değişebilirler. Av-avcı popülasyon dinamiklerinin en sık verilen örneği vaşak (avcı) ve Amerika tavşanı (av) döngüsüdür (Şekil 19.4.1).

Tüm Reklamları Kapat

Avcı ve av popülasyonu büyüklüklerinin bu döngüsü yaklaşık on yıllık bir periyoda sahiptir ve avcı popülasyonu av popülasyonunun bir ila iki yıl gerisinde kalmaktadır. Bu döngünün bir açıklaması, tavşan sayısındaki artışın vaşak için daha fazla yemek anlamına gelmesi, dolayısıyla vaşak popülasyonunun da artmasıdır. Bununla beraber vaşak popülasyonu için bir eşik mevcuttur; vaşaklar bir noktada o kadar fazla tavşan öldürürler ki tavşan sayıları azalmaya başlar, bu da vaşakların yiyecek kıtlığı çekmesiyle sonuçlanır ve popülasyonları eşgüdümlü olarak düşer. Vaşak popülasyonu düştüğünde tavşanlar için avcı baskısı da düşer, ve böylelikle tavşan popülasyonu tekrar artışa geçer.

Şekil 19.4.1: Kuzey Ontario bölgesinde Amerika tavşanı ve vaşak popülasyon döngüsü, bir av-avcı dinamiği örneği.
Şekil 19.4.1: Kuzey Ontario bölgesinde Amerika tavşanı ve vaşak popülasyon döngüsü, bir av-avcı dinamiği örneği.
Libretexts

Predasyon ve Otçulluğa Karşı Savunma Mekanizmaları

Predasyon ve predatörden kaçınma, güçlü seçici etmenlerdir. Bir av popülasyonundaki bir bireyin avcılarından daha iyi kaçmasını sağlayan herhangi bir kalıtsal karakter özelliği, sonraki nesillerde daha fazla sayıda temsil şansı bulacaktır. Bir avcının avını daha verimli bir şekilde bulup yakalamasını sağlayan özellikler de benzer şekilde daha fazla sayıda yavruya aktarılacak ve popülasyon içinde özelliğin yaygınlığında bir artışa yol açacaktır. Belirli popülasyonlar arasında gerçekleşen bu tür ekolojik ilişkiler, bu popülasyonlarda karşılıklı evrimsel tepkiler tarafından belirlenen adaptasyonlara yol açar. Türler, predasyon ve otçulluktan kaçınmak için çok sayıda mekanizma geliştirmiştir. Savunmalar mekanik, kimyasal, fiziksel veya davranışsal olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Hayvanlarda zırh veya bitkilerde diken gibi mekanik savunmalar, fiziksel teması engelleyerek avlanmayı ve otlanmayı önler (Şekil 19.4.2 a). Birçok hayvan, avlanmalarını engellemek amacıyla bitkiler aracılığıyla kimyasal savunma unsurları üretir, alır ve depolar. Birçok bitki türü de hayvanlar için zehirli ve bitkinin tüketimini engellemesi haricinde herhangi bir işlevi bulunmayan ikincil bileşikler üretir. Örneğin yüksük otu, yenildiğinde son derece zehirli olan dijitalis de dahil olmak üzere çeşitli bileşikler üretmektedir (Şekil 19.4.2 b). Biyomedikal bilimciler yüksük otu tarafından üretilen kimyasalı kalp ilacı olarak kullanmışlardır. Bu ilaç onlarca yıldır hayat kurtarmaktadır.

Şekil 19.4.2: Gladiçya ağacında (a) otçullara karşı mekanik bir savunma olan dikenler görülmektedir. Yüksükotunda (b) ise bitki tarafından üretilen toksinler tüketildiğinde mide bulantısı, kusma, halüsinasyon, konvülsiyon veya ölüme neden olabilir.
Şekil 19.4.2: Gladiçya ağacında (a) otçullara karşı mekanik bir savunma olan dikenler görülmektedir. Yüksükotunda (b) ise bitki tarafından üretilen toksinler tüketildiğinde mide bulantısı, kusma, halüsinasyon, konvülsiyon veya ölüme neden olabilir.
(a) Huw Williams'ın çalışmaları; (b) Philip Jägenstedt'in çalışmaları.

Birçok türün ise vücut şekilleri ve renkleri, avcılar tarafından kolaylıkla tespit edilemeyecek şekilde evrimleşmiştir. Tropikal baston böceği, bir dal şeklinde ve rengindedir. Bu da gerçek dallarla bezeli bir alanda sabit durduğunda görülmesini çok zorlaştırır (Şekil 19.4.3 a). Bu fenomenin bir başka örneği de çevresinin rengine göre kendi renklerini değiştirebilen bukalemunlardır. (Şekil 19.4.3 b).

Şekil 19.4.3: (a) Tropikal baston ve (b) bukalemun.
Şekil 19.4.3: (a) Tropikal baston ve (b) bukalemun.
(a) Linda Tanner'in çalışmaları; (b) Frank Vassen'in çalışmaları.

Bazı türlerde ise renkler, avcıları iğrenç veya zehirli oldukları konusunda uyarı niteliğiyle evrimleşmiştir. Örneğin, kral kelebeği tırtılı, kendisini potansiyel avcılara karşı zehirli veya iğrenç hale getirmek için yiyeceğindeki (bitkiler ve ipekotları) zehirleri hapseder ve açık sarı ve siyah renkleriyle çevresine zehirli olduğunu gösterir. Bunun yanında tırtıl, vücudunda hapsettiği zehirleri yetişkin formuna da aktarabilir; yetişkin kral kelebekleri ise siyah ve kırmızı renkleriyle avcıları kendinden uzak tutar. Kızılca kurbağalar da potansiyel avcılarına karşı kendilerini iğrenç kılan toksinler üretmektedir. Karınlarında bulunan parlak kırmızı veya turuncu renkleri potansiyel avcılarına sergileyerek bu avcıları saldırıdan vazgeçirirler. Bunlar, görece yaygın bir adaptasyon olan uyarı nitelikli renklendirmenin yalnızca iki örneğidir. Uyarı nitelikli renklendirme yalnızca bir avcı avını bulmak için görme yetisini kullanıyorsa ve öğrenebiliyorsa işe yarar; yani deneyimsiz bir avcı, benzer renkteki diğer bireylerden kaçınmadan önce bu bireylerden birini yemenin olumsuz sonuçlarını deneyimlemelidir (Şekil 19.4.4).

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Şekil 19.4.4 : Kızılca kurbağanın karnında, potansiyel avcıları zehirli olduğu konusunda uyaran parlak bir renk bulunur.
Şekil 19.4.4 : Kızılca kurbağanın karnında, potansiyel avcıları zehirli olduğu konusunda uyaran parlak bir renk bulunur.
Roberto Verzo

Bazı avcılar renkleri sebebiyle belirli potansiyel avlardan kaçmayı öğrenir; bazı türler ise yenmelerinde bir sakınca olmamasına/zehirli olmamalarına rağmen bu renkleri taklit edecek mekanizmaların evrimine sahne olmuşlardır. Bazı taklit vakalarında zararsız bir tür, zararlı bir türün uyarı niteliğindeki renklerini barındırır. Bu türlerin aynı avcılar tarafından avlanması takdirinde de taklit, aslında zararsız olmayan türleri de korur. Birçok böcek türü sokucu ve zehirli böceklerin bir türü olan eşek arılarının renklerini taklit ederek avcıların kendilerini avlamaktan sakınmasını sağlar (Şekil 19.4.5).

Şekil 19.4.5: (a) eşek arısı (Polistes sp.) ve (b) çiçek sineği (Syrphus sp.), zararsız bir türün zararlı bir türün renklerini taklit etmesi taklitçiliğin bir şeklidir.
Şekil 19.4.5: (a) eşek arısı (Polistes sp.) ve (b) çiçek sineği (Syrphus sp.), zararsız bir türün zararlı bir türün renklerini taklit etmesi taklitçiliğin bir şeklidir.
Tom Ings

Taklitçiliğin bazı başkaca vakalarında ise birçok türün aynı uyarı niteliğindeki renkleri taşımanın yanında savunma mekanizmalarına da sahip olduğu görülmektedir. Bu uyarı niteliğindeki renklerin sıklığı, potansiyel avcıların bu renkleri taşıyan türleri avlamaktan sakınmasına katkıda bulunur. Şekil 19.4.6'da benzer renklere sahip kötü tatlı kelebekler gösterilmektedir.

Şekil 19.4.6: Kötü tatlı birkaç Heliconius kelebek türü, tadı daha iyi olan türlerle benzer bir renk paleti paylaşmaktadır.
Şekil 19.4.6: Kötü tatlı birkaç Heliconius kelebek türü, tadı daha iyi olan türlerle benzer bir renk paleti paylaşmaktadır.
M. Joron, R. Papa, M. Belrtan, N. Chamberlain, J. Mavarez ve diğ.

Rekabetçi Dışlama İlkesi

Bir habitat içindeki kaynaklar genellikle sınırlıdır ve bu kaynaklara erişim konusunda birden fazla tür bir rekabet halinde olabilir. Bu bağlamda ekologlar, tüm türlerin bir ekolojik nişe, yani ilgili tür tarafından kullanılan, diğer türlerle olan etkileşimlerini de içeren belirli kaynak dizgesine sahip olduğunu bulgulamıştır. Rekabetçi dışlama ilkesi, iki türün bir habitatta aynı nişe sahip olamayacağını; yani iki farklı tür aynı kaynak için rekabet halindeyse bir topluluk içinde birlikte var olamayacağını, iki tür arasında kaynak kullanımında bir örtüşmenin olduğu ve bu örtüşmeden bir rekabetin doğduğu durumlarda, paylaşılan kaynağa olan bağımlılığı azaltan özelliklerin seçileceğini, bu yolla örtüşmenin azalacağını ifade eder. Eğer türlerden birinde rekabeti azaltacak bir evrim meydana gelmezse, kaynağı daha verimli şekilde kullanan tür, diğer türü yok edecektir. Bu ilkenin deneysel bir örneği, Şekil 19.4.7'de Paramecium aurelia ve Paramecium caudatum olmak üzere iki protozoon türü ile gösterilmektedir. Laboratuvarda ayrı ayrı yetiştirildiklerinde her iki tür de rahatlıkla yaşar. Ancak aynı test tüpüne (habitat) bir arada konulduklarında, P. aurelia yiyecek bağlamında P. caudatum'a baskın gelir ve P. caudatum'u yok olmaya sürükler.

Şekil 19.4.7: Paramecium aurelia ve Paramecium caudatum ayrı ayrı oldukça iyi düzeylerde büyüyebilmektedir; ancak aynı kaynaklar için rekabet etmeleri gerektiğinde P. aurelia, P. caudatum'a üstün gelir.
Şekil 19.4.7: Paramecium aurelia ve Paramecium caudatum ayrı ayrı oldukça iyi düzeylerde büyüyebilmektedir; ancak aynı kaynaklar için rekabet etmeleri gerektiğinde P. aurelia, P. caudatum'a üstün gelir.
Libretexts

Simbiyoz

Simbiyotik ilişkiler, farklı türlerin bireyleri arasındaki yakın ve uzun vadeli etkileşimlerdir ve üç türü bulunur. Bir türün fayda gördüğü, diğer türün fayda görmediği ve zarar görmediği türdeki simbiyotik etkileşim komensal; iki türün de fayda gördüğü simbiyotik etkileşim mutualistik, bir türün fayda gördüğü, diğer türün zarar gördüğü simbiyotik etkileşim ise parazitik olarak değerlendirilir.

Komensalizm

Komensal ilişki, bir türün yakın ve uzun vadeli bir etkileşimden fayda sağlarken diğerinin ne fayda ne de zarar gördüğü durumlarda ortaya çıkar. Ağaçlara yuva yapan kuşlar, komensal ilişkinin iyi bir örneğidir (Şekil 19.4.8). Ağaç, dalları arasındaki yuvanın varlığından zarar görmez; zira yuvalar hafiftir, dalın yapısal bütünlüğü üzerinde çok az baskı oluşturur ve ağacın fotosentez amacıyla kullandığı yaprakların çoğunluğu yuvanın üzerindedir. Buna karşın kuş, ağaca yuva yapmaktan büyük fayda sağlar; zira böylelikle yumurtalarını ve yavrularını avcı tehdidinden koruyabilir. Birçok potansiyel komensal ilişki bulunmaktadır, ancak bu ilişkilerin komensal niteliğini kanıtlamak, ilişki taraflarından atıl olanın herhangi bir fayda görüp görmediğini belirlemenin zorluğu sebebiyle zordur.

Tüm Reklamları Kapat

Şekil 19.4.8: Maskeli dokumacı türünde bir kuş, Zambiya'da bulunan Zambezi Vadisi'nde bir ağaca yuva yapmaya başlıyor. Bu, bir türün (kuş) fayda sağladığı, diğer türün (ağaç) ise ne fayda sağladığı ne de zarar gördüğü bir komensal ilişki örneğidir.
Şekil 19.4.8: Maskeli dokumacı türünde bir kuş, Zambiya'da bulunan Zambezi Vadisi'nde bir ağaca yuva yapmaya başlıyor. Bu, bir türün (kuş) fayda sağladığı, diğer türün (ağaç) ise ne fayda sağladığı ne de zarar gördüğü bir komensal ilişki örneğidir.
Wikimedia Commons

Mutualistik Simbiyoz

Mutualistik simbiyozda iki tür de etkileşimlerinden fayda görür. Örneğin termitler, bağırsaklarında yaşayan protistler ile mutualistik bir ilişki içindedir (Şekil 19.4.9a). Protistler, hücrelerinde bulunan, simbiyotik etkileşim içinde olduğu bakteriler sayesinde selülaz enzimi üretebilir ve termitlerin yediği selülozu sindirebilir. Termitler protistler veya bu protistlerin hücrelerinde bulunan bakteriler olmaksızın aldığı besinlerden elde ettiği selülozu sindiremez. Bu bağlamda, üçlü simbiyotik ilişki çerçevesinde protistler, koruyucu bir çevre ve termitin sağladığı sürekli besinden fayda sağlar; bakteriler, iki kat koruyucu çevre ve iki kaynaktan aldığı devamlı besinden fayda sağlar; termitler ise selülozun sindiriminden fayda sağlar.

Likenler ise bir mantar ile fotosentetik algler veya siyanobakteriler arasındaki mutualistik bir ilişkiye sahne olur (Şekil 19.4.9 b). Algler tarafından üretilen glikoz her iki organizma için de besin sağlar; likenin fiziksel yapısı algleri dış etmenlerden korur ve atmosferdeki bazı besin maddelerine erişebilmelerini sağlar. Likenlerin algleri, doğru ortam sağlandığında bağımsız olarak yaşayabilir, ancak mantar partnerlerinin çoğu kendi başlarına yaşayamaz.

(a) Termitler, bağırsaklarında bulunan simbiyotik protozoa ile mutualistik bir ilişki içinde, her iki organizmanın da termitin sindirdiği selülozdan enerji elde etmesini sağlar. (b) Liken, yakın ilişki içinde yaşayan simbiyotik fotosentetik alglere barındıran bir tür mantardır.
(a) Termitler, bağırsaklarında bulunan simbiyotik protozoa ile mutualistik bir ilişki içinde, her iki organizmanın da termitin sindirdiği selülozdan enerji elde etmesini sağlar. (b) Liken, yakın ilişki içinde yaşayan simbiyotik fotosentetik alglere barındıran bir tür mantardır.
(a) S. Bauer; (b) C. Zanker

Parazitizm

Parazit, beslendiği organizmayı doğrudan öldürmek yerine bu organizmadan beslenen bir organizmadır. Bu ilişkide parazit fayda sağlar, ancak beslenen organizma, yani konak zarar görür. Parazit, konağın normalde hayatını sürdürmesi için tükettiği kaynakları hortumladığı için konak genellikle zayıf düşer. Parazitler konaklarını öldürebilir, ancak konağın bir başka konağa yayılmadan önce üreme döngüsünü tamamlamaya yönelik, öldürme sürecini yavaşlatan bir seçilim de bulunmaktadır.

Parazitlerin üreme döngüleri genellikle çok karmaşıktır ve bazen birden fazla konak türüne ihtiyaç duyarlar. Domuz eti, balık veya sığır eti gibi kontamine olmuş, az pişmiş et tüketildiğinde tenya, insanlarda hastalığa neden olur. Konağın bağırsağında birkaç yıl yaşayabilen tenya, konağın tükettiği besinlerden beslenir ve vücuduna segmentler ekleyerek 15 metre uzunluğa kadar ulaşabilir. Parazit, yaşam döngüsünü tamamlamak için bir konak türünden ikinci bir konak türüne geçer.

Tüm Reklamları Kapat

Bir başka parazit olan Plasmodium falciparum ise dünyanın birçok yerinde önemli bir hastalık olarak kabul edilen sıtmaya sebep olur. İnsan karaciğerinde ve kırmızı kan hücrelerinde yaşayan organizma, insan konaklarında eşeysiz olarak çoğalır ve yaşam döngüsünü tamamlamak için kanla beslenen sivrisineklerin bağırsaklarında eşeyli olarak ürer. Böylece sıtma, insandan sivrisineğe, sivrisinekten de insana geçme yoluyla eklembacaklılarla bulaşan birçok bulaşıcı hastalıktan biri haline gelir.

https://www.youtube.com/watch?v=fzIDE0ippf4

Toplulukların Özellikleri

Topluluklar, yapıları (popülasyonların sayısı, büyüklüğü ve etkileşimleri) ve dinamikleri (üyelerin ve etkileşimlerinin zaman içinde nasıl değiştiği) ile karakterize edilebilen karmaşık sistemlerdir. Topluluk yapısını ve dinamiklerini anlamak, ekosistemler üzerindeki etkileri en aza indirmemizi ve faydalandığımız ekolojik toplulukları yönetebilmemizi mümkün kılar.

Biyoçeşitlilik

Ekologlar, toplulukların temel özelliklerinden biri olan biyoçeşitliliği kapsamlı bir şekilde incelemişlerdir. Bu bağlamda kullanılan bir biyoçeşitlilik ölçütü, belirli bir alandaki türlerin sayısı ve bu türleri oluşturan bireylerin bolluğudur. Söz konusu alan bir habitat, bir biyom veya biyosferin tamamı olabilir. Tür zenginliği dünya genelinde değişiklik göstermektedir (Şekil 19.4.11) ve ekologlar biyoçeşitliliği belirleyen faktörleri anlamaya çalışmaktadır. Biyoçeşitliliği belirleyen birçok faktör bulunur ve bu faktörlerden birisi enlemdir; tür zenginliği ekvatora yaklaştıkça artmakta, kutuplara gittikçe düşmektedir. Ada biyocoğrafyası, izole adalarda bulunan büyük tür zenginliğini açıklamaya çalışır ve bu alan kapsamında tür zenginliği, ada boyutu ve anakaradan uzaklık arasında ilişkiler tespit edilmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Solucanlara Piyano Çalan Adam
Yaşamının çok büyük bir bölümünü üniversite koridorlarında geçirmiş ve her şeye rağmen genç kalabilmeyi başarmış bir bilim insanı olarak Sargun Tont bu kitabında bilim ve futbol ilişkisinden sanatkâr mikroplara, şarabın kültürel ekolojisinden kurtarıcı robotlara, Eric Kandel’in Nobel ödülüne uzanan sıra dışı yaşam öyküsünden Charles Darwin’in en çok takdir ettiği hayvanlara kadar bilinmedik pek çok konuda okuyucularını unutulmayacak bir yolculuğa çıkarıyor.

 • Yayın Tarihi: 09.08.2019
 • Baskı Sayısı: 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 244
 • Cilt Tipi: Karton Kapak
 • Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
 • Boyut: 13.5 x 21 cm
 • ISBN: 9786058067882
Devamını Göster
₺56.00
Solucanlara Piyano Çalan Adam

Göreli tür bolluğu veya zenginliği, bir sistemdeki tüm türlerin toplam birey sayısına göre bir türdeki birey sayısıdır. Aşağıda açıklanan temel türler, genellikle en yüksek göreli tür bolluğuna sahiptir.

Şekil 19.4.11: Kuzey Amerika'da bulunan tür zenginliği enlemlerle ilişkilendirilmektedir.
Şekil 19.4.11: Kuzey Amerika'da bulunan tür zenginliği enlemlerle ilişkilendirilmektedir.
NASA, CIESIN, Columbia Üniversitesi

Temel Türler

Temel türler (İng: "foundation species"), bir topluluğun "tabanı" veya "ana kayası" olarak kabul edilir ve topluluğun genel yapısı üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Genellikle primer üretici olan bu türler, tipik olarak bol miktarda bulunur. Örneğin, bir kahverengi alg türü olan su yosunu, Kaliforniya kıyılarındaki yosun ormanlarının taban türüdür.

Temel türler, çevreyi fiziksel olarak değiştirme yoluyla habitat üretebilir ve sürdürebilir. Bu durumun örnekleri arasında bir üst paragrafta bahsedilen su yosunları veya bir ormanda bulunan ağaç türleri yer almaktadır. Mercan resiflerinin fotosentetik mercanları, çevreyi değiştirme yoluyla habitatlarını yapılandırmaktadır (Şekil 19.4.12). Canlı ve ölü mercanların dış iskeletleri resif yapısının büyük bir kısmını oluşturur ve diğer birçok türü dalgalardan ve okyanus akıntılarından korur.

Mercanlar mercan ekosistemlerinin temel türleridir.
Mercanlar mercan ekosistemlerinin temel türleridir.
J. E. Maragos, USFWS

Kilit Taşı Türleri

Kilit taşı türler (veya kısaca "kilit türler"), ekosistemlerde çeşitli türlerin yaygınlığını, ekolojik topluluğun yapısını ve bazı durumlarda biyoçeşitliliğini sürdürmede üst düzey etkilere sahip türlerdir.

Pisaster ochraceus (gelgit deniz yıldızı), Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatı kesiminde bulunan kilit taşı bir türdür (Şekil 19.4.13). Çalışmalar, bu deniz yıldızının bağlu bulunduğu topluluklardan ayrılması halinde doğal avları olan midye popülasyonlarının arttığını, bunun da tür kompozisyonunu tamamen değiştirdiğini ve habitat biyoçeşitliliğini azalttığını bulgulamaktadır. Bir başka kilit taşı tür ise bulunduğu topluluğun gereksinim duyduğu inorganik bir besin olan fosforun neredeyse tamamını sağlayan Astyanax aeneus'tur (bantlı tetra balığı). Bantlı tetralar, besinlerini büyük ölçüde karasal ekosistemde yaşayan böceklerden elde eder ve sucul ekosisteme fosfor bırakır. Bu balıkların neslinin tükenmesi, topluluktaki popülasyonlar arasındaki ilişkileri ve muhtemelen biyolojik çeşitliliği önemli ölçüde etkileyecektir.

Şekil 19.4.13: Pisaster ochraceus deniz yıldızı kilit taşı bir türdür
Şekil 19.4.13: Pisaster ochraceus deniz yıldızı kilit taşı bir türdür
J. Kirkhart

Topluluk Dinamikleri

Topluluk dinamikleri, topluluk yapısı ve kompozisyonunda zaman içinde meydana gelen değişikliklerdir ve bu değişiklikler, genellikle volkan patlamaları, depremler, fırtınalar, yangınlar ve iklim değişikliği gibi çevresel afetlerin ardından yaşanmaktadır. Bu bağlamda topluluk dengesi, türlerin tipi ve ilişkilerinin zaman içinde değiştiği, ancak sayılarının görece sabit kaldığı dinamik bir durum anlamına gelir ve tür sayısı görece sabit olan toplulukların dengede olduğu düşünülür. Bir topluluk, bir çevresel kargaşanın ardından denge haline geri dönebilir veya dönemeyebilir.

Süksesyon, ciddi bir afetin ardından, bir topluluğu oluşturan türlerin zaman içinde sıralı olarak ortaya çıkması ve kaybolması anlamına gelir. Primer süksesyonda yeni açığa çıkan veya oluşan bir kaya, canlı organizmalar tarafından kolonize edilir; sekonder süksesyonda ise ekosistemin bir kısmı bozulur ve önceki topluluğun kalıntıları mevcudiyetini sürdürür. Her iki durumda da az ya da çok kalıcı bir topluluk oluşana kadar türler sıralı bir değişime uğrar.

Primer Süksesyon ve Öncü Türler

Primer süksesyon, bir afetin ardından yeni bir alan ortaya çıktığında meydana gelir. Bunun bir örneği Hawaii Büyük Ada bölgesinde yaşanan volkan patlamasıdır. Bu bölgede lavlar okyanusa akarken devamlı olarak yeni alanlar oluşturmakta; ada her yıl 32 dönüm kadar genişlemektedir. Ayrışma ve diğer doğal güçler oluşan kayaları parçalamakta, liken ve bazı bitki türleri gibi öncü türlere alan yaratmaktadır (Şekil 19.4.14). Bu türler de mineral açısından zengin lavların parçalanmasında ve toprağa dönüşmesinde rol oynayarak ot, çalı ve ağaç gibi daha az dayanıklı ve daha rekabetçi türlerin gelişimine önayak olur. Bu türler de primer türlerin yerini alır ve zaman içinde alan, primer türlerden çok daha farklı bir dizi organizma ile denge haline ulaşır.

Şekil 19.4.14: Hawaii, Maui'deki lavlarda primer süksesyon sırasında ortaya çıkan sukkulent türler.
Şekil 19.4.14: Hawaii, Maui'deki lavlarda primer süksesyon sırasında ortaya çıkan sukkulent türler.
F. Starr, K. Starr

Sekonder Süksesyon

İkincil süksesyonun klasik bir örneği, orman yangını ile arınan meşe ve ceviz ormanlarında görülmektedir (Şekil 19.4.15). Orman yangınları bitki örtüsünün büyük bir kısmını bertaraf etmektedir ve yangına yakalanan hayvanlar kaçamamaları takdirinde hayatlarını kaybederler. Bununla beraber bertaraf olan hayvan ve bitkilerin barındırdığı besinler, kül formunda toprağa geri döner. Yani bir yangın sonrasında topluluk önemli ölçüde değişir; ancak yangın, beraberinde hızlı re-kolonizasyon için temel teşkil eden bir toprak ekosistemini de getirmektedir.

Yangından önce bitki örtüsü, bitkilerin birincil enerji kaynağı olan güneş ışığına erişimi olan uzun ağaçlar tarafından domine edilmektedir. Bu ağaçların yükseklikleri daha alçakta yaşayan türleri ve zemini gölgelemektedir. Yangınla beraber bu uzun ağaçlar baskınlığını kaybeder ve yangın sonrasında büyüyen ilk türler genellikle tek yıllık bitkiler olur. Bu tek yıllık bitkileri ise hızla büyüyen ve yayılan diğer öncü türler takip eder. Yabani otların yıllar içinde sebep olduğu çevresel değişimler küçük çam, meşe ve ceviz ağaçlarının yanında çalılıklar için de uygun ortam sağlar. Nihayetinde, yaklaşık 150 yıllık bir periyodda orman denge noktasına ulaşır ve yangın öncesi topluluğa benzer bir hal alır. Bu denge hali, doruk veya klimaks topluluk olarak adlandırılmaktadır ve bir sonraki afete kadar varlığını sürdürür. Doruk toplulukları genellikle belirli bir iklim ve jeolojik durumun özellikleri çerçevesinde belirlenir. Topluluk, denge haline bir defa ulaştığında yangın öncesi haliyle benzer bir nitelik kazansa da dinamiktir ve tür bolluğu ve kimliği bağlamlarında kalıcı değişiklikler barındırabilir. Bir bölgede yürütülen tarım faaliyetlerinin ardından yaşanan doğal ekosisteme geri dönüş de bir sekonder süksesyon süreciyle gerçekleşir.

Tüm Reklamları Kapat

Şekil 19.4.15: Bir orman yangınından sonra bir meşe ve ceviz ormanında görülen ikincil süksesyon. Aynı bölge, üç ayrı zaman.
Şekil 19.4.15: Bir orman yangınından sonra bir meşe ve ceviz ormanında görülen ikincil süksesyon. Aynı bölge, üç ayrı zaman.
Libretexts

İstilacı Türler

İstilacı türler, doğal alanlarının dışında bir bölgeye getirildiklerinde etkileşime girdiği topluluğu değiştiren yabancı organizmalardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde mor salkım otu (Lythrum salicaria) ve zebra midyesi (Dreissena polymorpha) gibi istilacı türler su ekosistemlerini değişikliğe uğratmış; bazı ormanlar akdiken (Rhamnus cathartica) ve sarımsak otunun (Alliaria petiolata) yayılması nedeniyle tehdit altındadır. Bazı iyi bilinen istilacı hayvanlar arasında dişbudak zümrüt kurdu (Agrilus planipennis) ve Avrupa sığırcığı (Sturnus vulgaris) bulunmaktadır. Gerek ormanda, gerek yazın yaptığınız bir tekne gezintisinde, gerek sokakta yürürken en az bir istilacı türle karşılaşmışsınızdır.

İstilacı türlerin yakın zamanda fazlasıyla çoğaldığı bir vaka, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Asya sazanları vakasıdır. 1970'li yıllarda havuzları fazla planktondan arındırmak amacıyla yayınbalığı havuzları ve atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere ABD'ye getirilen bu balıklardan bazıları, kapatıldığı bölgelerden kaçmış, 1980'li yıllara gelindiğinde ise Mississippi Nehir havzasının Illinois ve Missouri Nehirleri dahil olmak üzere birçok kolunu kolonize etmiştir.

Hızlı üreyen ve doymak bilmeyen bu balıklar, yiyecek ve kaynak konusunda yerli türlerle rekabete girmesi halinde bu türlerin yok olmasına yol açabilir. Örneğin, aynı familyanın bir türü olan ot sazanı, fitoplankton ve su bitkileriyle beslenmektedir. Fitoplankton ve su bitkileri için yerli türlerle rekabete giren bu balıklar, su bitkilerini tüketerek yerli balıkların yumurtladığı habitatları değişime uğratır. Bir başka tür olan gümüş sazan ise zooplanktonlarla beslenen yerli balıklarla rekabet halindedir.

Illinois Nehri'nin bazı bölgelerinde topluluk biyokütlesinin %95'ini Asya sazanları oluşturmaktadır. Bu balıklar yenebilir nitelikte olmasına karşın bol kılçıklıdır ve ABD'de tercih edilen bir besin kaynağı olamamışlardır. Buna ek olarak bu türler, Büyük Göllerde yerel ekonomi ve rekreasyonel balıkçılık için son derece önemli olan yerli balık ve balıkçılık kaynaklarını tehdit etmektedir. Asya sazanı, bununla da kalmayıp yaklaşan motorlu teknelerin sesinden korkmakta, kendini su yüzüne fırlatarak teknede seyahat eden insanlara zarar verebilmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Büyük Göller bölgesi, bu bölgede gerçekleştirilen somon ve göl alabalığı balıkçılığı faaliyetleri Asya sazanlarının tehdidi altındadır. Henüz Büyük Göller bölgesine ulaşamamış bu sazanların Mississippi Nehri ve Büyük Göller havzaları arasındaki tek geçit olan Chicago Kanalına ulaşmasını engellemeye yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar arasında elektrikli bariyer gibi yöntemler de yer almasına karşın Kanada'nın birkaç eyaleti, Chicago Kanalının Michigan Gölü'ne geçit veren kısımlarının tamamen kapatılması yönünde adli girişimlerde bulunmuş; yerel ve ulusal politikacılar sorunun çözülmesine yönelik görüşlerini bildirmiştir. Ancak ana hatlarıyla ele alındığında hükümetler, istilacı türlerin yayılmasının engellenmesi veya yavaşlatılması konusunda etkili olamamıştır.

Asya sazanı çerçevesinde doğan sorunlar, nüfus ve topluluk ekolojisi, balıkçılık yönetimi ve politikanın insan gıda arzı ve ekonomisi için hayati öneme sahip konularda nasıl kesiştiğini göstermektedir. Asya sazanı gibi sosyo-politik sorunlarda bir habitatı işgal eden belirli bir türün üyelerinin incelenmesi olarak özetlenebilecek popülasyon ekolojisi disiplinine ve bir habitat içindeki tüm türlerin etkileşiminin incelenmesi olarak özetlenebilecek topluluk ekolojisi disiplinlerine kapsamlı bir şekilde başvurulmaktadır.

Bölüm Özeti

 • Topluluklar, belirli bir alanda yaşayan tüm türleri barındırır.
 • Bu türlerin çeşitliliği biyoçeşitlilik olarak adlandırılmaktadır.
 • Birçok organizmada avlanma ve otlanmaya karşı mekanik savunmalar, uyarı niteliğinde renklendirme ve taklitçilik gibi mekanizmalar evrimleşmiştir.
 • Aynı habitat içinde aynı kaynaklar için doğrudan rekabet eden iki tür bir arada yaşayamaz.
 • Türler, komensalizm, mutualizm veya parazitizm gibi simbiyotik ilişkiler kurabilir.
 • Topluluk yapıları, bu toplulukların içerdiği temel ve kilit taşı türler ile tanımlanır.
 • Ekolojik topluluklar, çevresel afetlerden sonra istikrarlı bir topluluk yapısı oluşana kadar farklı bitki türlerinin öngörülebilir bir şekilde ortaya çıkışına, yani süksesyona uğrar.
Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Popülasyon ve Komünite Ekolojisi Yazı Dizisi

Bu yazı, Popülasyon ve Komünite Ekolojisi yazı dizisinin 4. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Popülasyon Demografisi ve Dinamikleri: Canlı Popülasyonları Nasıl Büyüyor, Nasıl Küçülüyor?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
17
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 20/03/2023 18:08:31 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13577

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Akış
İçerikler
Sosyal
Gündem
Yağ
Görme
Hastalık Kataloğu
Evrimsel
Sağlık Bakanlığı
Mühendislik
Doğru
Karanlık Enerji
Tespit
Diş Hastalıkları
Paleontoloji
Etimoloji
İmmünoloji
Hastalık
Öne Çıkan
Hücre Biyolojisi
Zooloji
Kan
Yeni Koronavirüs
Bilimsel
İnfografik
Hava
Sars-Cov-2 (Covid19 Koronavirüs Salgını)
Çiftleşme
Dil
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
L. Texts, et al. Komünite Ekolojisi: Bir Topluluğu Oluşturan Türler Arasında Ne Tür İlişkiler Vardır?. (13 Aralık 2022). Alındığı Tarih: 20 Mart 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13577
Texts, L., Karagözoğlu, M. (2022, December 13). Komünite Ekolojisi: Bir Topluluğu Oluşturan Türler Arasında Ne Tür İlişkiler Vardır?. Evrim Ağacı. Retrieved March 20, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13577
L. Texts, et al. “Komünite Ekolojisi: Bir Topluluğu Oluşturan Türler Arasında Ne Tür İlişkiler Vardır?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, 13 Dec. 2022, https://evrimagaci.org/s/13577.
Texts, Libre. Karagözoğlu, Mert. “Komünite Ekolojisi: Bir Topluluğu Oluşturan Türler Arasında Ne Tür İlişkiler Vardır?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, December 13, 2022. https://evrimagaci.org/s/13577.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.