Bu Reklamı Kapat

Kahve (Kafein) Tüketimi Arttıkça, Kalp Yetmezliği Riskinin Azaldığını Gösteren Bir Çalışma Daha Yayınlandı!

Kahve (Kafein) Tüketimi Arttıkça, Kalp Yetmezliği Riskinin Azaldığını Gösteren Bir Çalışma Daha Yayınlandı! The Great Courses Daily
Bu Reklamı Kapat
Yazar Laura M. Stevens Çağrı Mert Bakırcı Editör Çağrı Mert Bakırcı
6 dakika
6,362 Okunma Sayısı
Notlarım
Bu Reklamı Kapat
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 11 ay öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Birçok deneysel çalışma, beslenme tarzı ile kalp sağlığı arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını incelemiştir. Bunların önemli bir bölümünde, beslenme dengesi ile kalp sağlığı arasında doğrudan bir ilişkinin var olduğu gösterilmiştir.[1], [2], [3] Koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve inme; Amerika Birleşik Devletleri'nde görülme sıklığının ve ölüm oranının en fazla olduğu rahatsızlıklar arasındadır.[4] Bu rahatsızlıkların önlenebilmesi için nicel olarak kişiselleştirilmiş ve risk faktörleri tanımlanmış tedavi modelleri geliştirilmiştir. Ancak bu modeller tamamiyle kişiye göre tanımlanmış modeller oldukları için, genel kapsamda yeterli olmayabilirler.[5], [6]

Bireyselleştirilmiş bu modellerin kapsamının geliştirilebilmesi için Amerikan Ulusal Kalp Enstitüsü 1940'lı yıllarda "Framingham Kalp Çalışması" isimli bir çalışma başlattı. Bu çalışma, bireylerin yaşam tarzları ile kalp sağlığı arasındaki takibe dayalı bir ekip çalışmasını organize ediyordu. Bu çalışma, başladığı ilk günden itibaren birçok yararlı sonuç üretti ve halen kullanılmaya devam ediyor.[7], [8] Bunun gibi yıllar boyu süren çalışmalar sonucunda, ölüm oranlarına yönelik bol miktarda veri toplandı. Bu veriler, istatistiksel ölüm oranlarına bakılarak tedavi yöntemleri geliştirilmesinde önemli rol oynasa da, potansiyel kalp hastalıklarını önleme girişimleri için halen yeterli değil.

Son yıllarda yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, bu veriler nicel olarak tekrar ele alınmaya başlandı. Bu yazıda ele alacağımız araştırma da, yapay zeka teknolojileri kullanılarak yapılmıştır.

Bu Reklamı Kapat

Çalışma Tasarımı

2021 yılında Laura M. Stevens ve meslektaşları, beslenme tarzı ile kalp sağlığı arasında doğrudan bir ilişkinin olup olmadığına dair kapsamlı bir çalışma yayınladılar. Çalışmada, kırmızı et tüketimi, süt tüketimi, vegan beslenme ve kahve tüketimi gibi değişkenler baz alındı. Çalışma, Amerikan Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan enstitülerinden alınan veriler ile; BioLINCC gibi yüksek dataya sahip oluşumların işbirliğiyle gerçekleştirildi. Bu analiz, hastaların 10 yıla yayılan verileri üzerinde yapılan bir çalışmaya dayanıyordu. Kategorilendirilerek yapılan bu çalışmadan alınan veriler, yukarıda bahsettiğimiz Framingham Kalp Çalışması (FHS), Kardiyovasküler Sağlık Çalışması (CHS) ve Artereskleroz Riski Sağlık Çalışması (ARIC) gibi çalışmaların verilerinden; her biri ayrı çalışma alanına ait toplamda 14.925 katılımcının sağlık bilgilerinden elde edilmiştir.[9]

Bu kısma değinmekte yarar görüyoruz: Bahsi geçen kategoriler, aşina olduğumuz üzere birbirlerinin aynısıymış gibi görünebilir. Örneğin koroner kalp hastalığı ile kalp yetmezliği aynı durummuş gibi görünebilir. Ancak kalp, çok işlevsel bir organımızdır; dolayısıyla yapı olarak karmaşıktır. Koroner kalp rahatsızlıkları, kalbi besleyen damarlarda meydana gelen anomaliler sonucu oluşan bir rahatsızlık olarak tanımlanabilir. Ancak kalp yetmezliği gibi rahatsızlığın nedeni; ani aritmiler, kalbin fonksiyonunda meydana gelen fizyolojik düzensizlikler, kapakçıkların uyumunda meydana gelen anomaliler, koroner rahatsızlıkları kapsayacak şekilde damar tıkanıkları gibi yüzlerce faktörden kaynaklanabilir. Biz bu yazımızda, kalp yetmezliğinin genel kapsamı üzerinde duruyoruz.

Çalışma Metodu

Bu çalışmada sağlık bilgileri toplanan hastaların, kategorilerine göre belli oranda ve belli yaş aralığında takip ettikleri beslenme biçimleri incelendi. Hastalar kategorisine göre 32-64 yaş aralığı ve 64 yaş ve üzeri olacak şekilde sıralandılar. Hastaların takip ettikleri diyet programlarına göre kan basıncı, sigara kullanım sıklığı, kahve alım sıklığı, kolesterol gibi değişkenler, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi not edildi.

Bu Reklamı Kapat

Framingham Kalp Çalışması (FHS), Kardiyovasküler Kalp Çalışması (CHS) Artereskleroz Riski Kalp Çalışması (ARIC) olmak üzere 3 farklı çalışmadan alınan; katılımcıların gündelik kullanım sıklığına göre belirlenmiş belirli değişkenlerin değerlerini görmekteyiz.
Framingham Kalp Çalışması (FHS), Kardiyovasküler Kalp Çalışması (CHS) Artereskleroz Riski Kalp Çalışması (ARIC) olmak üzere 3 farklı çalışmadan alınan; katılımcıların gündelik kullanım sıklığına göre belirlenmiş belirli değişkenlerin değerlerini görmekteyiz.
Ahajournals.org

Tablodaki değişkenlere ek olarak, 200 farklı değişken daha kullanıldı. Kullanılan bu ek değişkenler, eğer bu üç kategoride de anlamlı bir süreklilik sağlıyorsa, çalışma kapsamına dahil edildi.[10] Ancak çalışmanın sonunda da göreceğimiz üzere, bu değişkenlerin sadece %20'lik bir kısmı diğer üç kategori ile uyum gösteriyordu. Bu da 222 değişkenden kabaca sadece 40 faktörün değerlendirilebileceği anlamına geliyor. Bu %20'lik kısımdaki değişkenlerin bir kısmı, aşağıdaki ikinci tabloda görülmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

3 kategoride de anlamlı uygunluk gösteren değişkenlerden bazıları. Bu tabloda görüldüğü üzere, diyet programına göre değişkenler tek tek not edilmiştir.
3 kategoride de anlamlı uygunluk gösteren değişkenlerden bazıları. Bu tabloda görüldüğü üzere, diyet programına göre değişkenler tek tek not edilmiştir.
Circulation: Heart Failure

Kahvenin Etkisi

Veri bilgilerine göre derlenen diyet listesinde; kırmızı et tüketimi, kahve tüketimi, vegan beslenme, tam yağlı süt tüketimi gibi birbirinden bağımsız beslenme biçimleri analiz edildi. Bu analizler COX Regresyon (bir diğer adıyla risk regresyonu) analizleriyle ölüm oranlarına göre titizlikle incelendi.[11] Analiz sonuçları; FHS, CHS ve ARIC skorlarıyla karşılaştırıldı.

Tüm bu beslenme biçimlerinden, sadece kahve tüketimi bu üç kategoride anlamlı bir uyum gösteriyordu. Bir diğer deyişle, sadece kahve tüketiminin kalp sağlığı ile doğrudan ilişkili olduğu bulgulandı. Bu sonuçtan sonra, diğer beslenme biçimleri çalışma kapsamı dışında tutularak sadece kahve tüketimi değişkenine odaklanıldı.

Kahve Tüketimi ile Kalp Yetmezliği Arasındaki Nicel Bağ

Sadece kahve ve kalp sağlığına odaklanan bilim insanları, verileri derlemeye devam ettiler. Günlere ve haftalara göre içilen fincan kahve sayıları hesaplandı. Sonuçlar hayret vericiydi: Gün içerisinde ortalama olarak 2 ile 3 fincan arasında kahve tüketen katılımcıların kardiyovasküler hastalıklar (CVD) ile düşük Kalp Yetmezliği (HF) arasında yüksek bir ters ilişki görüldü: Yani kahve alımı arttıkça, kalp yetmezliği riski gözle görülür bir şekilde azalıyordu. Gözle görülür diyoruz çünkü aşağıdaki tabloda (Tablo 3) bunu sizler de görebilirsiniz. Tek yapmanız gereken tablodaki sütunlarda fincan sayılarına göre hastalıklar arasında bir karşılaştırma yapmak...

Fincan sayılarına göre risk değerleri gözle görülür bir biçimde azalıyor. Kaydetmekte yarar var: Bu veriler 14.925 kişi arasından derlenen bilgilerden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla kapsamlı bir çalışmanın sonuçlarını görüyoruz.
Fincan sayılarına göre risk değerleri gözle görülür bir biçimde azalıyor. Kaydetmekte yarar var: Bu veriler 14.925 kişi arasından derlenen bilgilerden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla kapsamlı bir çalışmanın sonuçlarını görüyoruz.
Ahajournals.com

Kahve Tüketimi ile Kalp Sağlığı Arasındaki Bağlantı Nedir?

Laura M. Stevens ve meslektaşları, bu sorunun cevabının artan kafein düzeyinde saklı olabileceğini bildiriyorlar. Ve bu sorunun yanıtlandırılabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu görüşünde hemfikirler. Çünkü unutmayın: İki değişken arasında ilişki olması, o değişkenlerden birinin, diğerinin sebebi olduğunu garanti etmez. Yani korelasyon, nedensellik demek değildir! Bir diğer deyişle, kahve tüketimi arttıkça kalp sağlığının iyileşmesi, kalp sağlığındaki iyileşmenin nedeninin kahve olduğunu tek başına ispatlayamaz. Ancak bu tür korelasyonların tespiti, nedenselliğe giden yolda yapılacak araştırmalar için önemli bir temel sağlamaktadır.

Gerçekten de bu bulgu, bugüne kadar yapılan diğer birçok çalışmanın sonucuyla da uyumludur. Bu ve benzeri çalışmalar, son zamanlarda yapay zeka teknolojileri sayesinde daha da kapsamlı bir biçimde yapılmaya başlandı. Bu çalışma oldukça yeni yayınlanmış olsa da, bulgulamaya çalıştığı konu açısından yeni bir çalışma değil. 2007 yılında Schnoll ve meslektaşları, 2008 yılında Ziegelstein ve meslektaşları, kafeinli kahve tüketimi ile kalp sağlığı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu bulgulamışlardı.[12], [13] Bunlara benzer olan ve Japonya'da gerçekleştirilen bir diğer çalışmada ise kahve ve yeşil çay tüketiminin düşük inme ve düşük kalp krizi gibi olayları arasında doğrudan bir ilişki varlığı bulgulanmıştı.[14]

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 23
 • Tebrikler! 23
 • İnanılmaz 17
 • Merak Uyandırıcı! 12
 • Bilim Budur! 10
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 9
 • Umut Verici! 7
 • Grrr... *@$# 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Türev İçerik Kaynağı: Circulation: Heart Failure | Arşiv Bağlantısı
 • ^ D. Aune, et al. (2016). Whole Grain Consumption And Risk Of Cardiovascular Disease, Cancer, And All Cause And Cause Specific Mortality: Systematic Review And Dose-Response Meta-Analysis Of Prospective Studies. BMJ, sf: i2716. doi: 10.1136/bmj.i2716. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ P. Tighe, et al. (2010). Effect Of Increased Consumption Of Whole-Grain Foods On Blood Pressure And Other Cardiovascular Risk Markers In Healthy Middle-Aged Persons: A Randomized Controlled Trial. The American Journal of Clinical Nutrition, sf: 733-740. doi: 10.3945/ajcn.2010.29417. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. Ramel, et al. (2010). Moderate Consumption Of Fatty Fish Reduces Diastolic Blood Pressure In Overweight And Obese European Young Adults During Energy Restriction. Nutrition, sf: 168-174. doi: 10.1016/j.nut.2009.04.002. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ E. J. Benjamin, et al. (2019). Heart Disease And Stroke Statistics—2019 Update: A Report From The American Heart Association. Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health). doi: 10.1161/CIR.0000000000000659. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ D. Jones, et al. Strengths And Limitations Of The Ascvd Risk Score And What Should Go In The Risk Discussion. (20 Şubat 2021). Alındığı Tarih: 21 Temmuz 2014. Alındığı Yer: American College of Cardiology | Arşiv Bağlantısı
 • ^ B. A. Goldstein, et al. (2017). Opportunities And Challenges In Developing Risk Prediction Models With Electronic Health Records Data: A Systematic Review. Journal of the American Medical Informatics Association, sf: 198-208. doi: 10.1093/jamia/ocw042. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. D. C. Goff, et al. (2013). 2013 Acc/Aha Guideline On The Assessment Of Cardiovascular Risk. Circulation, sf: S49-S73. doi: 10.1161/01.cir.0000437741.48606.98. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Framingham Heart Study, et al. Three Generations Of Research On Heart Disease. (20 Şubat 2021). Alındığı Tarih: 20 Şubat 2021. Alındığı Yer: Framingham Heart Study | Arşiv Bağlantısı
 • ^ T. Package. Https://Cran.r-Project.org/Web/Packages/Survival/Survival.pdf. (20 Şubat 2021). Alındığı Tarih: 20 Şubat 2021.
 • ^ A. B. Pedersen, et al. (2017). Missing Data And Multiple Imputation In Clinical Epidemiological Research. Clinical Epidemiology, sf: 157-166. doi: 10.2147/CLEP.S129785. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Stats Direct, et al. Cox Regression. (21 Şubat 2021). Alındığı Tarih: 21 Şubat 2021. Alındığı Yer: Stats Direct | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. A. Greenberg, et al. (2008). Caffeinated Coffee Consumption, Cardiovascular Disease, And Heart Valve Disease In The Elderly (From The Framingham Study). American Journal of Cardiology, sf: 1502-1508. doi: 10.1016/j.amjcard.2008.07.046. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. A. Greenberg, et al. (2007). Caffeinated Beverage Intake And The Risk Of Heart Disease Mortality In The Elderly: A Prospective Analysis. The American Journal of Clinical Nutrition, sf: 392-398. doi: 10.1093/ajcn/85.2.392. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Y.Mineharu, et al. (2011). Coffee, Green Tea, Black Tea And Oolong Tea Consumption And Risk Of Mortality From Cardiovascular Disease In Japanese Men And Women. BMJ. doi: 10.1136/jech.2009.097311. | Arşiv Bağlantısı
 • D. Wikoff, et al. (2017). Systematic Review Of The Potential Adverse Effects Of Caffeine Consumption In Healthy Adults, Pregnant Women, Adolescents, And Children. Food and Chemical Toxicology, sf: 585-648. doi: 10.1016/j.fct.2017.04.002. | Arşiv Bağlantısı
 • M. Ding, et al. (2013). Long-Term Coffee Consumption And Risk Of Cardiovascular Disease. Circulation, sf: 643-659. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.005925. | Arşiv Bağlantısı
 • E. Mostofsky, et al. (2012). Habitual Coffee Consumption And Risk Of Heart Failure. Circulation: Heart Failure, sf: 401-405. doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.112.967299. | Arşiv Bağlantısı
 • D. You. (2011). Possible Health Effects Of Caffeinated Coffee Consumption On Alzheimer's Disease And Cardiovascular Disease. Toxicological Research, sf: 7-10. doi: 10.5487/TR.2011.27.1.007. | Arşiv Bağlantısı
 • M. V. Dusseldorp, et al. (1989). Effect Of Decaffeinated Versus Regular Coffee On Blood Pressure. A 12-Week, Double-Blind Trial.. Hypertension, sf: 563-569. doi: 10.1161/01.HYP.14.5.563. | Arşiv Bağlantısı
 • K. Ramalakshmi, et al. (2010). Caffeine In Coffee: Its Removal. Why And How?. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, sf: 441-456. doi: 10.1080/10408699991279231. | Arşiv Bağlantısı

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 29/01/2022 08:19:09 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10171

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Maskeler
Kanat
Afrika
Habercilik
Araştırmacılar
Gaz
Hominidae
Antikor
İnsanın Evrimi
Canlılık Ve Cansızlık Arasındaki Farklar
Yıldız
Tümör
Sürüngen
Organ
Protein
Bilim Felsefesi
Uzay
Doğum
Jeoloji
Olasılık
Köpek
Büyük
Dinozor
Regülasyon
Deney
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et