Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Kaçıngan Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Kaçıngan Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir? Ozy
16 dakika
14,811
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat
Kaçıngan Kişilik Bozukluğu
 • Türkçe Adı Kaçıngan Kişilik Bozukluğu
 • İngilizce Adı Avoidant Personality Disorder
 • ICD F60.6
 • Diğer İsimleri Çekingen Kişilik Bozukluğu, Kaçınan Kişilik

Kaçıngan Kişilik Bozukluğu, yaygın bir sosyal inhibisyon (davranışsal ketlenme) modeli, yetersizlik duyguları ve olumsuz değerlendirilmeye karşı aşırı duyarlılık ile karakterizedir. Kaçıngan kişilik bozukluğu olan kişiler, kendilerini istenmeyen ve diğerlerinden izole olarak algılayarak, sosyal etkileşimlerden belirgin bir kaçınma gösterirler.

Zayıflatıcı doğasına rağmen, Kaçıngan Kişilik Bozukluğu nispeten az çalışılmıştır. Mevcut araştırmaların çoğu tanısal yönlere odaklanırken, farmakolojik tedavilerin etkileri büyük ölçüde bilinmemektedir ve psikoterapötik müdahaleler üzerine araştırma azdır.

Tüm Reklamları Kapat

Kaçıngan Kişilik Bozukluğu'nun resmi tanımına ilişkin düşünceler karışıktır, çünkü bazıları onu esasen Sosyal Anksiyete Bozukluğu'nun daha şiddetli bir çeşidi olarak görmektedir

Belirti ve Semptomlar

Kaçıngan bireyler, sürekli kendi eksiklikleri ile meşgul olurlar ve ancak reddedilmeyeceklerine inanırlarsa başkalarıyla ilişki kurarlar. Genellikle kendilerini küçümserler ve toplumlarında genellikle olumlu olarak kabul edilen özellikleri kendi içlerinde belirleme konusunda azalmış bir yetenek gösterirler. Kayıp ve sosyal reddedilme o kadar acı vericidir ki, bu bireyler başkalarıyla bağlantı kurmaya çalışmaktansa yalnız olmayı seçerler.

Tüm Reklamları Kapat

Bu bozukluğu olan bazı kişiler, ait olma arzuları nedeniyle idealize edilmiş, kabullenici ve sevecen ilişkiler hayal eder. Genellikle arzu ettikleri ilişkilere layık olmadıklarını hissederler ve başlatmak için bir adım atmaktan utanırlar. İlişki kurmayı başarırlarsa, ilişkinin başarısız olacağı korkusuyla önceden onları terk etmeleri de yaygındır.

Reddedilme Korkusu

Kaçıngan Kişilik Bozukluğu olan hastalar, aşağıdaki durumlarda olduğu gibi, eleştirilmekten, reddedilmekten ya da insanların onları onaylamamasından korktukları için iştekiler de dahil olmak üzere sosyal etkileşimden kaçınırlar:

 • İş arkadaşlarının kendilerini eleştireceğinden korktukları için terfi almayı reddedebilirler.
 • Toplantılardan kaçınabilirler.
 • Sevileceklerinden emin olmadıkça yeni arkadaşlar edinmekten kaçınırlar.

Bu hastalar, aksini kanıtlayan titiz testlerden geçene kadar insanların eleştirel ve onaylamayacağını varsayar. Bu nedenle, bir gruba katılmadan ve yakın bir ilişki kurmadan önce, bu bozukluğu olan hastalar, tekrarlanan destek güvencelerine ve eleştirel olmayan kabullere ihtiyaç duyarlar.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Kaçıngan Kişilik Bozukluğu olan hastalar, benzer nedenlerle kişisel riskler almak veya yeni aktivitelere katılmak konusunda çok isteksizdirler. Bu gibi durumlarda, tehlikeleri abartma ve kaçınmalarını açıklamak için minimal semptomlar veya başka problemler kullanma eğilimindedirler. Güvenlik ve kesinlik ihtiyaçları nedeniyle sınırlı bir yaşam tarzını tercih edebilirler

Eleştiriye Aşırı Duyarlılık

Bu hastalar, sürekli olarak başkaları tarafından eleştirilmeyi veya reddedilmeyi düşündükleri için, biraz eleştirel, onaylamayan veya alay eden herhangi bir şeye karşı çok hassastır. Onlara herhangi bir olumsuz yanıtın işaretine karşı tetiktedirler.

Mental Health Association

Gergin, endişeli görünümleri alay konusu olabilir, bu da kendilerinden şüphe duyduklarını doğrular gibi görünebilir.

Diğer Semptomlar

Düşük benlik saygısı ve yetersizlik duygusu bu hastaları sosyal ortamlarda, özellikle de yeni olanlarda engeller. Hastalar kendilerini sosyal açıdan beceriksiz, çekici olmayan ve diğerlerinden daha aşağı olarak düşündükleri için yeni insanlarla etkileşimler engellenir. Sessiz ve çekingen olma eğilimindedirler ve ortadan kaybolmaya çalışırlar çünkü bir şey söylerlerse başkalarının bunun yanlış olduğunu söyleyeceğini düşünmeye eğilimlidirler. Alay edilmemek veya aşağılanmamak için kendilerinden bahsetmek istemezler. Eleştirildiklerinde kızaracaklarından veya ağlayacaklarından endişe ederler.

Kaçıngan Kişilik Bozukluğu olan hastalar, sosyal etkileşim için özlem duyarlar, ancak refahlarını başkalarının ellerine bırakmaktan korkarlar. Bu hastalar insanlarla etkileşimlerini sınırladığından, nispeten izole olma eğilimindedirler ve ihtiyaç duyduklarında onlara yardımcı olabilecek bir sosyal ağları yoktur.

Tüm Reklamları Kapat

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

Kişilik bozukluklarının gelişimi, çeşitli genetik, mizaç ve çocukluk faktörlerine atfedilir. Kaçıngan Kişilik Bozukluğu'nda etiyolojik yönlerin bulguları seyrek olmakla birlikte, genetik yatkınlık, çocuksu mizaç, erken çocukluk ortamı ve bağlanma stilinin hepsinin Kaçıngan Kişilik Bozukluğu'nun gelişiminde rol oynadığı öne sürülmüştür. Kaçıngan Kişilik Bozukluğu için kalıtım katsayısı 0.64 olarak tahmin edilmiştir. Kaçıngan Kişilik Bozukluğu için daha büyük bir diyatez ile ilişkili infantil mizaç özellikleri, katılık, aşırı duyarlılık, düşük yenilik arayışı, yüksek zarardan kaçınma ve aşırı aktif davranışsal engellemeyi içerir.

Çalışmalar, mizaç ve bağlanma arasındaki dinamik ilişkinin Kaçıngan Kişilik Bozukluğu'nun gelişimini daha da kötüleştirebileceğini ortaya koymaktadır. Bu fenomen, hali hazırda minimal düzeyde dışavurumcu olan bebeğin sıkıntısının, bakım verenin, uyumsuz davranış kalıplarını güçlendiren, küçümseyen tepkisiyle karşılanmasıyla kendini gösterir. Bakıcılarla olan bu erken etkileşimler, yakınlık ve güven korkusuyla sonuçlanır ve ayrıca bir aşırı uyanıklık durumuna yol açar. Nihayetinde, bu olumsuz şemalar, algılanan olası sıkıntıyı ortadan kaldırmak için kaçınmacı başa çıkma stratejilerini hızlandırır.

Diğer ilgili faktörler arasında asgari ebeveyn teşviki, bakıcı suçluluk duygusu, ihmal ve istismar sayılabilir. Kaçıngan Kişilik Bozukluğu olan yetişkinlerin retrospektif çalışmaları, çocuklukta yüksek düzeyde duygusal istismar (%61) bildirmiştir. Bununla birlikte, fiziksel istismar, başka bir kişilik bozukluğu veya travma sonrası stres bozukluğu tanısı ile daha yakından bağlantılı olabilir.

Genetik faktörlerin Kaçıngan Kişilik Bozukluğu'na ve sosyal fobiye neden olduğu varsayılmıştır. Norveçli genç yetişkinler üzerinde yapılan ikiz bir çalışma, kaçınmacı kişilik bozukluğu için %35'lik bir genetik etki bulmuştur; bu genlerin çoğu (%83) diğer kişilik bozukluklarıyla da ilişkilidir.

Tüm Reklamları Kapat

Teşhis Yöntemleri

Kaçıngan Kişilik Bozukluğu, doğrudan davranışsal gözlem ve zihinsel durum muayenesi ile birlikte öyküye dayalı klinik bir tanıdır. Birinci Basamak, Çocuk ve Ergen Versiyonu için Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı'nda (DSM-PC), Kaçıngan Kişilik Bozukluğu tanısı kullanılmamaktadır; ancak sosyal fobiden bahsedilmektedir.

Klinik Sunum ve Muayene

Kaçıngan hastayla yapılan ilk görülme, klinisyen için bir zorluk teşkil edecektir. Bu hastalar genellikle ketumdur. "Aptalca bir şey söylemenin" olası utançlarından sürekli korkuları, görüşme sürecini bozacaktır. Görüşmeyi yapan kişi, hastanın gelecek vaat etmeye yetecek kadar kendinden emin hissettiği terapötik bir ittifak oluşturmak için inceliğini kullanmalıdır.

Kaçıngan Kişilik Bozukluğu şüphesi olan hastalarda, diğer psikiyatrik bozuklukların, özellikle majör depresyon, madde kötüye kullanımı ve diğer anksiyete bozukluklarının varlığının değerlendirilmesi son derece önemlidir. İnsanlarla ilişkiye girme korkusunun çocuk istismarı ve ihmali geçmişine dayanma olasılığı araştırılmalıdır.

Sosyal anksiyete bozuklukları genellikle diğer aile üyelerinde bulunduğundan, aile psikiyatrik öyküsü faydalıdır. Ebeveynlerin, eşlerin ve bakıcıların kendi psikiyatrik durumları için tedavi edilmesi, sevk edilen hastadaki sonucu iyileştirebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Barnaby Rudge: A Tale of the Riots of 'Eighty (Charles Dickens)

Barnaby Rudge: A Tale of the Riots of Eighty is a historical novel by British novelist Charles Dickens. Barnaby Rudge was one of two novels (the other was The Old Curiosity Shop) that Dickens published in his short-lived (1840–1841) weekly serial Master Humphrey’s Clock. Barnaby Rudge is largely set during the Gordon Riots of 1780.

Barnaby Rudge was the fifth of Dickens’ novels to be published. It had initially been planned to appear as his first, but changes of publisher led to many delays, and it first appeared in serial form in the Clock from February to November 1841.

It was Dickens’ first historical novel. His only other is A Tale of Two Cities (1859), also set in revolutionary times. It is one of his less popular novels and has rarely been adapted for film or television. The last production was a 1960 BBC production; prior to that, silent films were made in 1911 and 1915.

Warning: Unlike most of the books in our store, this book is in English.
Uyarı: Agora Bilim Pazarı’ndaki diğer birçok kitabın aksine, bu kitap İngilizcedir.

Devamını Göster
₺230.00
Barnaby Rudge: A Tale of the Riots of 'Eighty (Charles Dickens)

Kaçıngan Kişilik Bozukluğu ile ilişkili spesifik bir fizik muayene bulgusu yoktur. Hastanın işitme keskinliğini ölçmek için bir işitme değerlendirmesi, genel bir taramanın parçası olmalıdır. Kaçıngan Kişilik Bozukluğu, fiziksel koşulları bozan veya kronik hastalıkları sınırlayan hastalarda daha yaygın olabilir. Çocuklarda Kaçıngan Kişilik Bozukluğu ile motor bozukluk arasında bir ilişki olabilir. Yetişkinlerde, kaçıngan kişilik bozukluğu ile obezite arasında bir bağlantı bulunmuştur.

DSM

DSM-5, Kaçıngan Kişilik Bozukluğu'nun tanısı için aşağıdakileri listeler, klinik tanı için hastada bu semptomlardan dördü mevcut olmalıdır:

 • Onaylanmama, eleştirilme veya reddedilme gibi korkular nedeniyle önemli kişiler arası teması içeren bir uğraşla ilgili faaliyetlerden kaçınma,
 • Sevildiğinden emin olmadıkça insanlarla ilişkiye girmek istememek,
 • Alay edilme veya utanma korkusu nedeniyle yakın ilişkilerde kendini frenleme (tutma),
 • Sürekli normal sosyal durumlarda reddedilmek veya eleştirilmekle ilgili zihinsel olarak meşguliyet,
Forbes
 • Yetersizlik duygusu nedeniyle yeni kişilerarası durumlarda ketlenme gösterme,
 • Kendini sosyal olarak beceriksiz, kişisel olarak çekici olmayan ve diğer insanlardan aşağı görme,
 • Utanç verici olabileceği için kişisel riskler almak veya yeni faaliyetlere girişmek konusunda alışılmadık derecede isteksizlik.

ICD

Dünya Sağlık Örgütü'nün ICD-10'u, Kaçıngan Kişilik Bozukluğu'nu Endişeli Kişilik Bozukluğu olarak listeler ve aşağıdakilerden en az dördünün varlığı ile karakterizedir:

 • Kalıcı ve yaygın gerginlik ve endişe duyguları,
 • Kişinin sosyal olarak beceriksiz, kişisel olarak çekici olmadığı veya diğerlerinden daha aşağı olduğu inancı,
 • Sosyal durumlarda eleştirilme veya reddedilme ile aşırı zihinsel meşguliyet,
 • Sevildiğinden emin olmadıkça insanlarla ilişkiye girme isteksizliği,
 • Fiziksel güvenliğe sahip olma ihtiyacı nedeniyle yaşam tarzındaki kısıtlamalar,
 • Eleştirilme, onaylanmama veya reddedilme korkusu nedeniyle kişiler arası önemli teması içeren sosyal veya mesleki faaliyetlerden kaçınma.

Klinik tanı için aynı zamanda bir dizi genel kişilik bozukluğu ölçütlerinin de karşılanması gereklidir.

Alt Türler

Psikolog Theodore Millon, çoğu hastada semptomların karışık bir resmini sunduğundan, kişilik bozukluklarının ana kişilik bozukluğu tipiyle bir veya daha fazla ikincil kişilik bozukluğu tipinin bir karışımı olma eğiliminde olduğunu belirtir. Kaçıngan Kişilik Bozukluğu'nun dört yetişkin alt tipini tanımlamıştır:

 • Fobik Kaçıngan (bağımlı özellikler dahil): Kendilerini rahatsız eden her türlü durumdan veya bağlamdan kaçıngan kişiler tarafından karakterize edilir. Bu tür kaçıngan kişilik bozukluğu, belirli bir durumun nasıl başarısız olacağını canlı bir şekilde hayal etmek ve en çok o sonuçtan korkmak gibi geleceğe dair çok özel korkularla birlikte gelir.
 • Çelişkili Kaçıngan (negatif özellikler dahil): Kendilerine, başkalarına ve genel olarak hayata karşı genel olarak karamsar bir bakış açısına sahip kişiler tarafından karakterize edilir. Bu tür Kaçıngan Kişilik Bozukluğu, son derece olumsuz görüşlere, özellikle de içe dönük olumsuz görüşlere sahiptir.
 • Aşırı Duyarlı Kaçıngan (paranoid özellikler dahil): Ara sıra paranoyaya yol açacak kadar güçlü ketlenmelere sahip kişiler ile karakterize edilir. Bu tür Kaçıngan Kişilik Bozukluğu, paranoyak düşünce, sürekli gerginlik ve korku ve terörün vurguladığı başkalarına karşı diken üstünde bir tavırla mücadele eder.
 • Kendini Terk Eden Kaçıngan (depresif özellikler dahil): Sürekli olarak başkalarına konsantre oldukları için kendi ihtiyaç ve arzularının farkında olmayan insanlar ile karakterize edilir. Bu tür Kaçıngan Kişilik Bozukluğu, kendine saygısızlıkla birlikte tehlikeli bir şekilde depresyon ve intihar düşüncesi belirtileri gösterir.

Yukarıdakilere ek olarak, 1993 yılında, Lynn E. Alden ve Martha J. Capreol, Kaçıngan Kişilik Bozukluğu'nun iki alt tipini daha önerdiler:

 • Soğuk Kaçıngan: Başkalarına karşı olumlu duygular yaşayamama ve ifade edememe ile karakterizedir.
 • Sömürülebilir Kaçıngan: Başkalarına karşı öfkesini ifade edememe veya başkalarından gelen zorlamalara karşı koyamama ile karakterizedir. Başkaları tarafından kötüye kullanım riski altında olabilir.

Ayırıcı Tanı

Daha önce de belirtildiği gibi, Kaçıngan Kişilik Bozukluğu'nun başlangıçta patolojik kaygı yelpazesi içinde bir sınıflandırmayı temsil ettiğine inanılıyordu. Uzmanlar, Kaçıngan Kişilik Bozukluğu fenomenolojisinin ancak Sosyal Anksiyete Bozukluğu ile paralel olarak var olabileceğini öne sürdüler; ancak, bu varsayım o zamandan beri ortadan kaldırılmıştır, çünkü Kaçıngan Kişilik Bozukluğu olan bireylerin kabaca üçte ikisi Sosyal Anksiyete Bozukluğu için standart kriterleri karşılamamaktadır.

Paylaşılan savunmasızlık faktörleri ve ortak tanı kriterleri, Bağımlı Kişilik Bozukluğu gibi diğer C kümesi bozuklukları ile benzer klinik tablolara neden olur. Şüphesiz benzer olmakla birlikte, Bağımlı Kişilik Bozukluğu'nda temel kaygı ve fiziksel yakınlık arzusu, terk edilme korkusundan kaynaklanırken, Kaçıngan Kişilik Bozukluğu olanları olası reddedilme ruminasyonları tüketir.

Hem Kaçıngan Kişilik Bozukluğu'nda hem de Şizoid Kişilik Bozukluğu'nda tanık olunan yaygın izolasyon, Kaçıngan Kişilik Bozukluğu'nun aktif ayrılmasını pasif ayrılmanın şizoid özelliğiyle karşılaştırarak tanısal olarak ayırt edilebilir. İlki, reddedilmeyi önleme dürtüsüyle sosyal katılımdan "aktif olarak" kaçınma durumunu oluştururken, ikincisi kararsız "pasif" izolasyon, tam bir ilgi eksikliğinden kaynaklanır. Ayrıca, Şizoid Kişilik Bozukluğu'na sahip olanlar, sosyal reddedilmeye karşı duyarsız ve kişilerarası etkileşime kayıtsızdır.

Aslında, Kaçıngan Kişilik Bozukluğu'nun davranış kalıpları, değişen patolojileri taklit edebilir. Bu nedenle, teşhisin doğruluğunu sağlamak için, klinisyenlerin davranışsal belirtilerin altında yatan itici gücü araştırması akıllıca olacaktır.

Tüm Reklamları Kapat

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Sadece Kaçıngan Kişilik Bozukluğu olan hastalara odaklanan çok tedavi çalışması yoktur. Erken çalışmalar, Kaçıngan Kişilik Bozukluğu olan hastaların öncelikle davranışsal tekniklere iyi yanıt verdiğini göstermiştir. Bu sonuçları, daha fazla bilişsel tedavi unsurunu entegre eden çok az sayıda yeni çalışma izlemiştir. Daha yakın zamanlarda, şema tedavisi Kaçıngan Kişilik Bozukluğu tedavisi için iyi sonuçlar göstermiştir.

Kaçıngan Kişilik Bozukluğu tedavisi için FDA onaylı herhangi bir farmakolojik ajan bulunmamasına rağmen, anekdot raporları, serotonine özgü geri alım inhibitörleri gibi Sosyal Anksiyete Bozukluğu için belirtilen psikotropiklerin uygulanmasını takiben semptomatolojinin geliştiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, eşlik eden psikiyatrik hastalıkların tedavisi şüphesiz hastanın yaşam kalitesini iyileştirecektir.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Erken bilişsel davranışçı terapi programları ağırlıklı olarak bir grup formatında verildi. Tedaviler arasında maruz kalma egzersizleri (dereceli in vivo maruz kalma) veya sistematik duyarsızlaştırma, rol oyunlarında davranışsal prova, video geri bildirimi dahil kendi imaj çalışması ve sosyal beceri eğitimi yer aldı. Sonuçlar, Kaçıngan Kişilik Bozukluğu lan bireyler için orta ila iyi ve çoğunlukla stabil iyileşmeler gösterdi.

Örneğin, yapılan bir çalışmada, 4 günlük yoğun bir grup bilişsel davranış terapisi programından sonra Negatif Değerlendirme Korkusu Anketi değerlendirmesinde %40'lık bir iyileşme oranı bildirilmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Kişilik bozuklukları için bilişsel terapinin ve sosyal kaygının bilişsel modelinin tanıtılmasından sonra Kaçıngan Kişilik Bozukluğu'nun tedavisine ilişkin sonraki çalışmalar daha fazla bilişsel teknik içermeye başladı. Kaçıngan Kişilik Bozukluğu tedavisinde bilişsel unsurlar, bireyselleştirilmiş bir sosyal korku modelinin geliştirilmesini, işlevsiz temel inançların tanımlanmasını, daha uyumlu bilişlerin ve inançların geliştirilmesini ve “güvenli davranışlara” meydan okumak için davranış deneylerini kapsar.

Şema Terapi

Şema terapi, tatmin edilmemiş temel ihtiyaçların ve bunlara karşılık gelen gelişmiş başa çıkma tarzlarının bir sonucu olarak gelişen bilişler, duygular ve davranışlardan oluşan anlık zihin durumları olarak tanımlanan şema modlarıyla çalışmaya odaklanır. Bu yaklaşım bilişsel-davranışçı, psikodinamik ve Gestalt terapi tekniklerini bütünleştirir.

Kaçıngan Kişilik Bozukluğu tedavisinde en uygun şema modları, yalnızlık, değersizlik ve sevilmeme duygularıyla karakterize olan Yalnız Çocuk modu; durumsal kaçınmanın etkinleştirildiği Kaçınma Koruyucu modu ve içsel ihtiyaçlardan, duygulardan ve duygusal temastan kaçınma ile karakterize edilen Müstakil Koruyucu modudur. Ayrıca, kişinin kendini cezalandırmayı veya suçlamayı hak ettiği duygusunun etkinleştirildiği bir Cezalandırıcı Ebeveyn modu etkindir.

İlaç Tedavisi

Kaçıngan Kişilik Bozukluğu olan bireyler için FDA tarafından özel olarak test edilmiş veya onaylanmış hiçbir ilaç yoktur. Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar) ve serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörlerinin (SNRI'ler) sosyal anksiyete bozukluğu için etkili olduğu bulunmuştur. Ek olarak, bazı araştırmalarda benzodiazepinler, monamin oksidaz inhibitörleri (MAOI'ler) ve antikonvülzan gabapentinin Kaçıngan Kişilik Bozukluğu olan erişkinlerde sosyal anksiyete tedavisinde etkili olduğu bildirilmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri

Bu ajanlar başlangıçta serotoninin presinaptik geri alımını bloke ederek sinapsta daha fazla nörotransmitterin bulunmasına izin verir. Kaçıngan kişilik bozukluğunu tedavi etmek için FDA tarafından hiçbir ilaç onaylanmamasına rağmen, SSRI'lar paroksetin (Paxil) ve sertralin (Zoloft) ve SNRI venlafaksin (Effexor), sosyal anksiyete bozukluğunu tedavi etmek için FDA onaylıdır.

SSRI'lar, diğer antidepresan sınıflarına göre büyük ölçüde tercih edilir. SSRI'ların olumsuz etki profili daha az belirgin olduğundan, daha iyi uyum teşvik edilir. SSRI'lar, trisiklik antidepresanlarla ilişkili kardiyak aritmi riskine sahip değildir. Aritmi riski özellikle aşırı doz vakalarında geçerlidir ve duygudurum bozukluğu olan bir çocuk veya genç yetişkin tedavi edilirken intihar riski her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

Depresif ve anksiyete bozukluğu olan çocuklar ve genç yetişkinler üzerinde yapılan kısa süreli çalışmalarda, tüm antidepresanlar artık artan intihar davranışı oranlarına (plaseboda %4'e karşı %2) ilişkin bir kara kutu uyarısı taşıyor. Mevcut öneriler, herhangi bir antidepresanı başlatırken veya arttırırken intiharın yakından izlenmesini içerir. Bu potansiyel risk, ruh sağlığı topluluğu içinde tartışılmaktadır. Doktorların, pediyatrik popülasyonda SSRI'lar ve SNRI'ler ile tedaviyi düşünürken bu bilgilerden haberdar olmaları ve uygun önlemleri almaları tavsiye edilir.

Bu gruptaki ilaçlar aşağıdakileri içerebilir:

Tüm Reklamları Kapat

 • Sertralin (Zoloft): Zoloft ve diğer SSRI ilaçları, Kaçıngan Kişilik Bozukluğu ve sosyal fobi için birinci basamak tedavi olarak kabul edilir. SSRI'ların faydaları, nispeten yüksek tolerans, uygulama kolaylığı ve aşırı dozda göreceli güvenlik içerir.

Benzodiazepinler

Bu ajanlar, gama-aminobütirik asit (GABA) reseptör kompleksi üzerindeki spesifik bir benzodiazepin reseptörüne bağlanır, böylece reseptörü için GABA afinitesini arttırır. Ayrıca GABA bağlanmasına tepki olarak klor kanalının açılma sıklığını da arttırırlar. GABA reseptörleri, postsinaptik nöron hiperpolarizasyonu ile sonuçlanan, postsinaptik inhibisyona aracılık eden klor kanallarıdır. Nihai sonuç, yatıştırıcı-hipnotik ve anksiyolitik bir etkidir. Yüksek potensli (etkili) benzodiazepinlerin yetişkinlerde sosyal fobinin tedavisinde etkili olması muhtemeldir.

Bu gruptaki ilaçla aşağıdakileri içerebilir:

 • Klonazepam (Klonopin): Sosyal kaygıyı tedavi etmek için klinik olarak kullanılır, ancak bu popülasyonda etkinliğini belgelemek için hiçbir kontrollü çalışma yapılmamıştır. Bu ilacın beyindeki GABAa reseptöründe, özellikle de limbik bölgelerde çalıştığına inanılmaktadır.

Müddet Tahminleri (Prognoz)

Kaçıngan Kişilik Bozukluğu, kişilik bozuklukları ailesi içindeki tanımıyla ima edildiği gibi, kronik bir bozukluk olarak kabul edilir. Bununla birlikte, bazı çalışmalar, zaman ve tedavi ile Kaçıngan Kişilik Bozukluğu tanısı konanların bir alt kümesinin sonunda artık tanı kriterlerini karşılamayacağını öne sürmüştür. Spesifik olarak, bir çalışma, ilk tanıdan on yıl sonra, 0,51 olarak tahmin edilen tanı kararlılığını ortaya çıkarmıştır.

Komplikasyonlar

Kaçıngan kişilik davranış kalıpları genellikle daha fazla psikiyatrik komorbiditeye ve yaşamdan genel bir memnuniyetsizlik eksikliğine neden olur. Kaçıngan Kişilik Bozukluğu olan birinin depresyon, madde bağımlılığı ve yeme bozukluklarından muzdarip olması nadir değildir. Bu hoşnutsuzluk, Kaçıngan Kişilik Bozukluğu olan kişilerde intihar düşüncesi ve intihar girişimi insidansı daha yüksek olduğu için istatistiksel olarak temsil edilir.

Tüm Reklamları Kapat

Daha az belirgin, ancak daha az ciddi olmayan, kaçıngan hastanın kötü benlik saygısı, doğum sonrası depresyon için artan diyatezleri hızlandırabilen işlevsiz mükemmeliyetçiliğe yol açabilir. Bu zararlı komplikasyonlar nedeniyle, Kaçıngan Kişilik Bozukluğu'nun erken teşhisi ve ardından yoğun müdahale çok önemlidir.

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

Genel yetişkin popülasyonunda, kaçıngan kişilik bozukluğu prevalansının %2,1–2,6 olduğu tahmin edilmektedir. Ayaktan psikiyatri tedavisi gören erişkinlerde bu oran %3,6 olarak bildirilmiştir. Genç yetişkinler üzerinde yapılan bir ikiz araştırma, erkeklerde %1.4 ve kadınlarda %2.5'lik bir kaçınmacı kişilik bozukluğu oranı bulmuştur. Kaçıngan Kişilik Bozukluğu'nun erkeklerde ve kadınlarda eşit derecede yaygın olduğu tahmin edilmektedir.

Kaçıngan Kişilik Bozukluğu genellikle 18 yaşından küçük bireylerde teşhis edilmez; bununla birlikte, çoğu hasta çocuklukta veya ergenlikte bir başlangıç ​​bildirmektedir ve çoğu, yaşamları boyunca devam eden sosyal kaygı bildirmektedir.

Önlem Yöntemleri

Doğası gereği sinsi olan Kaçıngan Kişilik Bozukluğu, tanımlayıcı bir tetikleyici olay veya ayırt edilebilir bir başlangıç ​​zamanı olmaksızın kronik ve yaygın bir hastalıktır. Bozukluk için caydırıcı öneriler erken dönem bakıcılarına verilir ve besleyici ve teşvik edici bir çocukluk ortamı sağlamak bozukluğun gelişmesini engelleyebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Ek olarak, anksiyete semptomlarını tetikleyebileceği için kafeinden kaçınmak faydalı olabilir.

Hastalığın Tarihi

Kaçıngan kişilik, bir süre böyle adlandırılmasa da, 1900'lerin başlarına kadar çeşitli kaynaklarda tanımlanmıştır. İsviçreli psikiyatrist Eugen Bleuler, 1911 tarihli "Dementia Praecox: Or the Group of Schizophrenias" adlı çalışmasında, Kaçıngan Kişilik Bozukluğu belirtileri gösteren hastaları tanımlamıştır. Kaçıngan ve şizoid örüntüler, Kretschmer ilk görece eksiksiz tanımlamayı sağlarken bir ayrım geliştirene kadar sıklıkla karıştırılmış veya eşanlamlı olarak anılmıştır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
62
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 22
 • Muhteşem! 7
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 4
 • Bilim Budur! 3
 • İnanılmaz 3
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Umut Verici! 1
 • Üzücü! 1
 • Güldürdü 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 04/12/2023 09:37:35 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12554

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Balıklar
Psikiyatri
Uzay Aracı
Covıd-19
Görme
Ahlak
Hominid
Koku
Yörünge
Patlama
Primatlar
İyi
Kromozom
Jinekoloji
Beslenme
Yakınsak Evrim
Enerji
Karbonhidrat
Öğrenme Teorileri
Şehir
Mikrop
Hukuk
Bilgi
Zehir
Zehirli Mantar
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Maymunlar Taş Devrine Girdi mi?!
Maymunlar Taş Devrine Girdi mi?!
Antarktika'daki Canlıların Kaçamadığı Ölümcül Buz Büyüsü!
Antarktika'daki Canlıların Kaçamadığı Ölümcül Buz Büyüsü!
Kötü Bilim: Bilim Kötüye Nasıl Kullanılır?
Kötü Bilim: Bilim Kötüye Nasıl Kullanılır?
İçtiğiniz Çay/Kahve Size Zarar Veriyor Olabilir mi?
İçtiğiniz Çay/Kahve Size Zarar Veriyor Olabilir mi?
Kötü Olduğunu Bildiğiniz Şeyleri Yapmaya Neden Devam Ediyorsunuz?
Kötü Olduğunu Bildiğiniz Şeyleri Yapmaya Neden Devam Ediyorsunuz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
B. Albayrak, et al. Kaçıngan Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?. (5 Ekim 2022). Alındığı Tarih: 4 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/12554
Albayrak, B., Bakırcı, Ç. M. (2022, October 05). Kaçıngan Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?. Evrim Ağacı. Retrieved December 04, 2023. from https://evrimagaci.org/s/12554
B. Albayrak, et al. “Kaçıngan Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 05 Oct. 2022, https://evrimagaci.org/s/12554.
Albayrak, Burak. Bakırcı, Çağrı Mert. “Kaçıngan Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, October 05, 2022. https://evrimagaci.org/s/12554.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close