Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

İnsanda Burun Çeşitliliği: İnsanların Burun Deliği Şekilleri Neden Farklı ve Bu Farklı Tipteki Burun Deliklerinin İşlevi Nedir?

İnsanda Burun Çeşitliliği: İnsanların Burun Deliği Şekilleri Neden Farklı ve Bu Farklı Tipteki Burun Deliklerinin İşlevi Nedir? Breathe Simple
6 dakika
11,973
Tüm Reklamları Kapat

İnsan burnu dendiğinde akla gelen ilk şey kuşkusuz nefes alma ve koku alma yetisidir; ancak eğer birçok insan gibi siz de alerjilerden mustaripseniz, burun kelimesi zihninizde ilk olarak nefes alma problemlerini çağrıştırabilir. Bu yazımızda yaşamın en temel gereksinimi, yani nefes almamızı sağlayan organ olması ve mekanizmasını bir kenara koyup, yüzümüzdeki en tuhaf görünümlü organlardan biri olduğunu düşündüğümüz burnun yapısına odaklanacağız. Sahi, burun şeklini belirleyen nedir?

Son yıllarda değişen güzellik ve estetik algısı nedeniyle gerçekleştirilen estetik operasyonlar neticesinde birçok kişinin burun şekli birbirine benzemeye başlamışsa da, her birimizin oldukça çeşitli burun yapıları olduğu bir gerçektir. Bununla beraber, farklı coğrafyalarda yaşayan kişilerin burun yapılarının birbirine daha benzer olmaya meyilli olduğunu fark etmiş olabilirsiniz: Kafkasyalılar dar ve uzun (leptorrhine) burunlara sahipken, Afro- Amerikalıların yassı (platyrrhine), Asyalıların ise ikisinin arası şekilli (Avrupalılara oranla daha kısa, burun ucu geniş ve yuvarlak) burunları vardır.[1] Bu durum; tıpkı deri renkleri gibi, burun ve burun deliği şekilleri de, türümüzün Dünya'ya yayılışı sırasında karşılaştığı çevre şartlarına uyum sağlayacak biçimde evrimleşmesinin bir ürünü olduğuna işaret etmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Nijeryalı bir kadının portresi
Nijeryalı bir kadının portresi
flickr
Kamboçyalı bir kadın portresi
Kamboçyalı bir kadın portresi
flickr
İsveçli bir kadın portresi
İsveçli bir kadın portresi
flickr

Neden Burunlarımız Birbirinden Bu Kadar Farklı?

Araştırmacılar bu soruya yanıt bulabilmek için Latin Amerika ülkelerinde yaklaşık 6000 kişi üzerinde genetik testler gerçekleştirdi ve bu çalışmalarını 19 Mayıs 2016 tarihinde Nature Communications dergisinde yayınladı.[1] Makalede burun şekil çeşitliğine birden çok genin sebep olduğu tespit edildi: Burun genişliği GLI3 ve PAX1 genleri ile şekillenirken, burun kemiğinin RUNX2 isimli gen ile, burun ucu şeklinin ise DCHS2 isimli gen tarafından oluşturulduğu keşfedildi.[2] Araştırmacılar bu çeşitliliğin yaşanan iklim koşullarına ve neme adaptasyon neticesinde gerçekleşmiş olabileceği, soğuk iklime adapte olabilmek için daha küçük burun deliklerinin şekillendiği teorisini öne sürdüler.

Ancak bu çalışma tek başına yeterli değildi. Amerika, İrlanda ve Belçikalı bilim insanlarının yürüttüğü diğer bir araştırma neticesinde 2017 tarihinde PLOS Genetics dergisinde yayınlanan bir makalede ise, doğrudan insan burun şekli, genetik değişiklikler ve iklim adaptasyona dair çarpıcı sonuçlar ortaya konmuştur.[3] Bu çalışmada; ataları Güney Asya, Doğu Asya, Batı Afrika ve Kuzey Avrupalı 476 gönüllünün 3D yüz modellemesi ve yüz ölçüleri alınmıştır. Araştırmacılar burna dair yedi karakteristik özelliğin yalnızca iki tanesinin nüfus arasında değişiklik gösterdiğini, bunun zaman içinde rastgele gelişmesi beklenen gen değişimlerinden fazla olduğunu, yani insan burnunun (burun delik genişliğin) bu kadar farklı şekillenmesinin yalnızca genetikle ya da tesadüfle izah edilemeyeceğini tespit etmiştir. Dolayısı ile bu farklığın doğal seleksiyon sonucu olup olmadığının incelenmesi gerekmiştir.[4]

Tüm Reklamları Kapat

Bu tür çalışmalar sonucunda, iklimin tıpkı ten rengimizde olduğu gibi, burun şeklimizde de ana etken olup olmadığı sorusu gündeme gelmiştir. Buna cevap vermek için yapılan araştırmalarda, burun ve burun deliği genişliği yaşanan coğrafyaların sıcaklık ve nem oranları ile birlikte değerlendirildi. Bunun sonucunda, burun deliği genişliğinin sıcaklık ve nem ile pozitif korelasyon içinde olduğu tespit edilmiş ve daha sıcak iklimlerde daha geniş, aksine soğuk iklimlerde daha dar burun deliklerin yaygın olduğu görülmüştür.

Bunlardan yola çıkan bilim insanları, burun şeklinin özelliklerinin hepsi olmasa bile, en azından burun deliği yapısının, yaşanan coğrafyanın iklim ve nem oranına bağlı olarak, doğal seçilimle şekillendiği sonucuna varmışlardır. Peki, burun deliği genişliğinin sıcak ya da soğuk havada hayatta kalma açısından bize katkısı nedir?

Burun Deliği Şekli ve Doğal Seçilim

Farklı geometrik şekiller ile yapılan havanın sıvı dinamiği araştırmalarına dayanılarak, hava yolunun dar olduğu alanlarda içeri giren havanın daha düzensiz, dalgalı ("türbülant") olduğunu ve bu sayede burun boşluğu içinde astar görevi gören mukoza membranları ve havanın daha iyi karışmasına yardımcı olduğunu biliyoruz. Yani daha dar hava yolları, soğuk iklimlerde her zaman daha faydalıyken, aksine sıcak iklimlerde zararlı bile olabilir. Dolayısı ile burun şekli, aldığımız havanın ciğerlerimize inmeden önce bir nevi emniyet kontrolünü gerçekleştirmeye yaramakta, bu da içinde olduğumuz iklim koşullarına adapte olmamız ve dolayısı ile hayatta kalma şansımızı yükseltmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Yukarıdaki insan fotoğraflarında da görebileceğimiz üzere, soğuk ve kuru iklimlerde yaşan kişilerin burunları dar, sıcak ve nemli iklimlerde yaşayan kişilerin burunları daha geniş ve Asya gibi daha karışık iklimlerde yaşayan kişilerin burunları daha ortalama şekle sahiptir.

Bu araştırmanın tıbbı bir boyutu da olabilir: Zira adaptasyonlar, bazı popülasyonlarda bazı hastalıklara yatkınlık açısından da yol göstericidir. Araştırmacılar, atalarımızın geldiği iklimlerden farklı iklimlerde yaşamamız durumunda burun şeklimizin solunum yolları hastalıklarına maruz kalma riskimizi artırıp artırmadığına dair tıbbi bir inceleme yapılmasının faydalı olabileceğini öne sürmektedirler.[5] Günümüz dünyasında atalarının doğum yerinden uzakta yaşayan milyonlarca insan olduğu düşünülünce, Nijerya`da yaşamaya başlayan bir Norveçlinin, Nepal'de tırmanış eğitmenliği yapan bir Kenyalının yerel halka oranla solunum yolları hastalıklarına ya da nefes alma problemlerine daha yatkın olup olmadığı sorusu incelemeye değer görülmektedir.

Bununla beraber, çevresel faktörlere uyum süreci bakımından da bu bulguların incelenmesi önemli sonuçlar keşfedilmesini sağlayabilir.

Sonuç ve İtirazlar

Araştırmanın öncüsü Arslan A. Zaidi, bu çalışma sonuçlarının Amerikan yerlileri ve Eskimolar gibi grupların da eklenerek daha geniş etnik kökenli gruplarla doğrulanmasının faydalı olabileceğini, burun deliği örneğinin deri pigmentleri gibi bir istisna olduğunu ve normalde çeşitliliğin çok yüksek oranda genetik sürüklenmeden kaynaklandığını belirtmiştir. Yani buruna dair diğer şekil çeşitliği rastgele sürüklenen genler iken, burun deliği şeklinin istisnai olarak doğal seleksiyon kaynaklı olduğunu belirtmiştir. Yukarıda da izah edildiği üzere çalışma bulgularının, günümüzde atalarımızdan çok farklı coğrafyalarda yaşamamız bakımından önem arz ettiğini vurgulamıştır.

Ancak burun şekli ve burun delikleri üzerine yapılan bu çalışmalar, genel geçer olarak kabul görmüş değildir. Özellikle de araştırmaya katılmayan kişiler, bu açıklamayı eleştirmektedir. Örneğin New York Buffalo Üniversitesi'nden Noreen von Cramon-Taubadel, araştırma grubundan Kuzey Avrupalılar haricinde somut bir bulgu olmadığı, burun çeşitliliği doğal seleksiyondan kaynaklansa dahi bunun iklimle nedenselliğinin açıkça ortaya konamadığını vurgulamaktadır.[6]

Dolayısıyla burun şeklinin ve burun deliklerimizin yapısının, anlamlı bir uyum başarısı sağlaması nedeniyle doğal seçilim yoluyla mı, yoksa küçük popülasyonların geniş coğrafyalara yayılması sırasında görülen genetik sürüklenme (ve kâşif etkisi) yoluyla mı olduğu sorusu, özünde halen gizemini korumaktadır. Gelecekte yapılacak çalışmalar, bu soru işaretlerini aydınlatabilir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
71
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 36
 • Merak Uyandırıcı! 24
 • İnanılmaz 9
 • Bilim Budur! 6
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 6
 • Muhteşem! 3
 • Umut Verici! 2
 • Üzücü! 1
 • Korkutucu! 1
 • Güldürdü 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ a b K. Adhikari, et al. (2016). A Genome-Wide Association Scan Implicates Dchs2 , Runx2 , Gli3 , Pax1 And Edar In Human Facial Variation. Nature Communications, sf: 1-11. doi: 10.1038/ncomms11616. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ N. Davis. Scientists Sniff Out Genes Controlling Human Nose Shapes. (19 Mayıs 2016). Alındığı Tarih: 24 Ocak 2021. Alındığı Yer: The Guardian | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. A. Zaidi, et al. (2017). Investigating The Case Of Human Nose Shape And Climate Adaptation. PLOS Genetics, sf: e1006616. doi: 10.1371/journal.pgen.1006616. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ M. S. A. Zaidi. How Environment Shapes…Your Nose. (29 Ağustos 2017). Alındığı Tarih: 24 Ocak 2021. Alındığı Yer: The Science Breaker doi: 10.25250/thescbr.brk057. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ PLOS. Climate Had A Hand In Shaping The Human Nose. (16 Mart 2017). Alındığı Tarih: 24 Ocak 2021. Alındığı Yer: EurekAlert! | Arşiv Bağlantısı
 • ^ N. Davis. Climate Shaped The Human Nose, Researchers Say. (16 Mart 2017). Alındığı Tarih: 24 Ocak 2021. Alındığı Yer: the Guardian | Arşiv Bağlantısı
 • J. Park, et al. (2015). Nasal Analysis And Anatomy: Anthropometric Proportional Assessment In Asians—Aesthetic Balance From Forehead To Chin, Part Ii. Seminars in Plastic Surgery, sf: 226-231. doi: 10.1055/s-0035-1564818. | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/12/2023 03:26:49 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10020

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Küresel Isınma
Lazer
Işık Yılı
Virüs
Fobi
2019-Ncov
Davranış
Habercilik
Zihin
Gözlem
Acı
Dünya Dışı Yaşam
Skeptisizm
Kromozom
Komplo Teorisi
Ekosistem
Molekül
Abd
Nötron Yıldızı
Kuş
İnsan
Doğa Yasası
İntihar
Algı
Ahlak
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Kurtlar Neden Dolunayda Ulur?
Kurtlar Neden Dolunayda Ulur?
Psikolojiyle İlgili 10 Sorunuza 10 Cevap! | Sorun Var #6
Psikolojiyle İlgili 10 Sorunuza 10 Cevap! | Sorun Var #6
Kulaklarınız Neden Çınlıyor?
Kulaklarınız Neden Çınlıyor?
Euler Diski Neden Durmuyor?
Euler Diski Neden Durmuyor?
Son Çiçek Salgını Bir Lab Sızıntısı Nedeniyle Başlamış Olabilir mi?
Son Çiçek Salgını Bir Lab Sızıntısı Nedeniyle Başlamış Olabilir mi?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
G. Demirci, et al. İnsanda Burun Çeşitliliği: İnsanların Burun Deliği Şekilleri Neden Farklı ve Bu Farklı Tipteki Burun Deliklerinin İşlevi Nedir?. (28 Ocak 2021). Alındığı Tarih: 1 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/10020
Demirci, G., Bakırcı, Ç. M. (2021, January 28). İnsanda Burun Çeşitliliği: İnsanların Burun Deliği Şekilleri Neden Farklı ve Bu Farklı Tipteki Burun Deliklerinin İşlevi Nedir?. Evrim Ağacı. Retrieved December 01, 2023. from https://evrimagaci.org/s/10020
G. Demirci, et al. “İnsanda Burun Çeşitliliği: İnsanların Burun Deliği Şekilleri Neden Farklı ve Bu Farklı Tipteki Burun Deliklerinin İşlevi Nedir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 28 Jan. 2021, https://evrimagaci.org/s/10020.
Demirci, Gökçen. Bakırcı, Çağrı Mert. “İnsanda Burun Çeşitliliği: İnsanların Burun Deliği Şekilleri Neden Farklı ve Bu Farklı Tipteki Burun Deliklerinin İşlevi Nedir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, January 28, 2021. https://evrimagaci.org/s/10020.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close