Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Hakkında Yanlış Bilinen Gerçekler: Evrimle İlgili Neleri Yanlış Biliyorsunuz?

Evrim Hakkında Yanlış Bilinen Gerçekler: Evrimle İlgili Neleri Yanlış Biliyorsunuz?
13 dakika
3,247
 • Evrimsel Biyoloji
Evrim Ağacı Akademi: Evrime Giriş Yazı Dizisi

Bu yazı, Evrime Giriş yazı dizisinin 4. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Evrim Nedir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Evrim teorisi, mekanizmaları sıkça yanlış anlaşılan veya doğrudan reddedilen, kavraması zor bir teoridir ve ilk ortaya atıldığı zaman birçok tartışmaya zemin olmuştur. Bununla beraber Türlerin Kökeni'nin yayınlanmasından 20 yıl kadar bir süre sonra biyologlar tarafından neredeyse evrensel olarak kabul görmüştür. Bu yazımızda evrim teorisi hakkında yanlış bilinen gerçekleri ele alacak; anlaşılması zor mekanizmaları ve ana hatlarıyla evrimi bu gerçekler çerçevesinde açıklayacak ve konu hakkındaki kafa karışıklığını gidermeye çalışacağız.

"Evrim Yalnızca Bir Teoridir!"

Evrim teorisini eleştirenler genellikle "teori" kelimesinin günlük dildeki anlamını bilimsel anlamıyla karıştırmakta ve teorinin önemini yabana atmaktadır. "Teori" kelimesi, bilim camiasında "zaman içinde kapsamlı bir şekilde test edilmiş ve kanıtlarla desteklenen bir kavram" anlamına; günlük konuşma dilinde ise "bir şeye yönelik bir tahmin veya açıklama" anlamına gelir. Dolayısıyla "Evrim, yalnızca bir teoridir!" dendiğinde henüz yeterli kanıtlarla desteklenmediği ve halen araştırıldığı anlaşılmaktadır. Peki atom teorisi, yerçekimi teorisi, görelilik teorisi de birer teori değil midir? Masamızda bulunan bir kalemi tutup boşluğa bıraktığımızda yere düşmez mi? Dört buçuk milyar yaşındaki dünyamızda yerçekimi teorisinin bir kanun olması için yeterince kalem yere atılmamış mıdır?

Tüm Reklamları Kapat

Yerçekimi teorisi nasıl bir kalemin boşluğa bırakılması durumunda yere düşeceğini açıklıyorsa evrim teorisi de canlılar dünyası hakkında gerçeklere ışık tutmaktadır. Teoriler bazen yanlışlanabilir veya revize edilebilir; temel aldıkları gözlem ve fikirlere yönelik anlayışımız değişebilir. Ancak bu durum teorilerin ağırlığını azaltmaz. Bilimin kendi yolunda ilerlediğini ve evrene yönelik kavrayışımızın geliştiğini gösterir.

Bununla beraber gündelik konuşma dilindeki "teori" kelimesi, bilimsel söylem bağlamında "hipotez" kavramına daha çok benzemektedir. Hipotez, gözlemlenen bir fenomene getirilen, çürütülebilecek veya desteklenebilecek geçici bir açıklama anlamına gelir. Evrim teorisi yalnızca bir hipotez olsaydı ünlü genetikçi Theodosius Dobzhansky, "Evrimin ışığı olmaksızın, biyolojide hiçbir şeyin anlamı yoktur." sözünü söyler miydi?

Tüm Reklamları Kapat

Theodosius Dobzhansky
Theodosius Dobzhansky
Wikimedia Commons

"Bireyler Evrimleşir!"

Bir birey, sahip olduğu genlerle doğar ve bu genler birey yaşlandıkça değişmez; yani bir birey, doğal seçilim mekanizması çerçevesinde evrim geçirmemekte veya çevresine adapte olamamaktadır. Evrim, bir popülasyonun genetik bileşiminin zaman içinde (nesiller boyunca), farklı alellere sahip bireylerin üremesiyle gerçekleşen değişimdir. Bireyler de yaşamları boyunca değişirler, ancak bu değişim evrim değil, gelişimdir. Yani bir türün nesiller içinde uğradığı değişiklik evrim; bir bireyin yaşamı boyunca deneyimlediği, çevresi ve genleri ile belirlenen büyüme ise gelişimdir.

Bu bilgiler ışığında ele alındığında, bir özelliğin evrimini incelerken takip edebileceğimiz en iyi yol, özelliğin popülasyon genelindeki ortalamasını alıp zaman içindeki değişimine odaklanmaktır. Örneğin, Galapagos adalarında yaşayan orta boy ispinozların gaga boyutları, doğal seçilim baskısı ile değişmiştir. Bu seçilim baskısı ile gaga boyutunun değişmesi, adada yaşayan tüm ispinozların gagalarının birer birer değiştiği anlamına gelmez. Eğer bir kimse, güçlü bir seçilim baskısına maruz kalan bir popülasyonu oluşturan tüm bireylerin gaga boyunu ölçer ve ortalamasını alır; ardından bu ölçümü birkaç yıl sonra tekrarlarsa ortalama değerin farklı olduğunu görecektir. Nihayetinde ilk ölçüm sırasında da, ikinci ölçüm sırasında da hayatta olan ispinozlar olabilir; ancak ortalama değer, seçilim baskısı çerçevesinde değişmiş, ortalama değeri değiştirecek sayıda yeni birey doğmuş ve/veya seçilim baskısı çerçevesinde uyumsuz bireyler ölmüş olabilir.

"Evrim Yaşamın Kökenini Açıklar!"

Evrimin yaşamın kökenine ilişkin bir açıklama getirdiği yaygın bir yanlış anlaşılmadır. Ancak bu, teoriyi eleştiren kimseleri "Evrim hayatın nasıl başladığını açıklayamıyor!" demekten alıkoymamaktadır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Evrim teorisi yaşamın kökenini, ilk tek hücreli canlıların nasıl meydana geldiğini açıklamaz; yaşamın ne olduğuna yönelik bir tanım getirmez. Bunun yerine popülasyonların zaman içinde nasıl değiştiğini ve yaşamın nasıl çeşitlendiğini, yani türlerin kökenini açıklar. Dünya'da yaşamın başlangıcı, çok uzun zaman önce, çok uzun süren ve muhtemelen yalnızca bir defa meydana gelmiş bir olgudur ve bu sebeple aydınlatılması özellikle zordur. Buna ek olarak biyologlar, Dünya'daki mevcut türlerin benzer mekanizmalarla tekrar bir yaşamın türemesini engellediğini savunmaktadır; zira yaşamın ilk evreleri karbonhidratlar, aminoasitler ve nükleotidler gibi organik moleküllerin dışı bir çeperle çevrili bir iç çevrede toplanmasıyla meydana gelmiştir; ve böyle bir oluşum, günümüzde tekrar türese bile muhtemelen şu anda yaşayan türlere yem olacaktır.

Ancak, DNA ya da RNA gibi bir molekül şeklinde, bir hücre içinde ya da bir ön hücre içinde bir kalıtım mekanizması bir defa oluştuğunda, mekanizmayı barındıran varlık doğal seçilim ilkesine tabi olacaktır. Dolayısıyla evrim, yaşamın kökenini açıklamasa da, organik bileşenler belirli özellikler kazandıktan sonra nasıl bir yola girdikleri hakkında birçok şey söylemektedir.

"Organizmalar, İsteyerek Evrimleşirler!

"Organizmalar, çevrede bir değişim olduğunda evrimleşir." gibi ifadeler sıklıkla kullanılmaktadır; ancak bu tür ifadelerin yanlış anlaşılması son derece kolaydır.

İlk olarak, bu tür ifadelerden organizmaların bireysel olarak evrimleştiği anlaşılmamalıdır. Zira yukarıdaki ifade, "Organizmalar, çevrede bir değişim olduğunda bu değişim çerçevesinde değişen seçilim baskılarına bir tür olarak adapte olmaktadır." gibi detaylı bir tanımın kısa halidir.

İkinci bir yanlış anlama ise başta "evrilme", "evriltme", "evrimleşme" gibi fiillerinin etken ve edilgen yapılarından kaynaklanmaktadır. Tamam, organizmalar evrimleşir ama organizmalar istediği için mi, bilinçli olarak mı evrimleşir? Örneğin "Atalarımız savana iklimlerine göç etmiş, bacaklarını da savana iklimine tipik açık arazilerde yiyecek arayabilecek ve avlanacak şekilde evrimleştirmiştir." dediğimizde evrimin bilinçli bir tercih gibi algılanmasına sebep olabiliriz. Bu cümlenin daha uygun bir ifadesi "Atalarımız savana iklimine göç etmiş, bu iklimde açık arazilerde yiyecek aramalarına ve avlanmalarına yönelik bir seçilim baskısı ile karşı karşıya kalmış; dolayısıyla bacak kasları bu seçilim baskısı çerçevesinde evrimleşmiştir." şeklinde olacaktır.

Tüm Reklamları Kapat

Evrim, bir kimsenin bilinçli olarak "Ben bir evrileyim" diye girdiği bir süreç değildir. Çevreler ve ortamlar değişir, bir popülasyon içinde özelliklerin ve fenotiplerin çeşitliliği belirli bireylerin seçilmesini sağlar; değişime uygun olmayan bireyler elenirken uygun olan bireyler ürer ve popülasyon genelinde bir değişiklik görülür.

Buna ek olarak doğal seçilimin etkilediği varyasyonun halihazırda popülasyonda bulunduğunu ve çevresel bir değişikliğe yanıt olarak ortaya çıkmadığını anlamak da önemlidir. Örneğin, bacak konusunda savanaya (nesiller içinde, popülasyonun genelinde) adapte olan kaslar, atalarımızda zaten bulunan, ancak farklı biçim ve boyutta olan kaslardır. Belirli bir bakteri popülasyonuna düzenli olarak antibiyotik uygulamak, zaman içinde antibiyotiğe dirençli popülasyonların seçilmesine sebep olacaktır. Antibiyotikler bu noktada büyülü bir şekilde genleri değiştirip "Şu kombinasyonlar bana direnç verir." demezler; direnç, bakterilerin gen havuzunda muhtemelen düşük frekansta bulunan bir direnç geninin seçilim baskısı çerçevesinde seçilmesi ve ifade edilmesiyle gerçekleşir. Yani antibiyotik, direnç genine sahip olmayan bakteri hücrelerini öldürür, dirençli bireylerin ise bu şekilde seçilmesini sağlar; zira direnç genine sahip olmayan bakteri popülasyonu öldükten sonra geriye yalnızca dirençli bireyler kalacaktır.

Bu başlıktan alacağınız iki ana bilgi vardır; evrimin bir hedefi veya bir bilinci yoktur. Türler, zaman içinde "daha iyi" hale gelmezler; belirli bir zamanda, belirli bir çevre içinde üremelerini ve yaşamalarını sağlayacak değişikliklere adapte olurlar, yani çevrelerinde yaşanan değişiklikleri takip ederler. Popüler kültürün aksine, evrimin daha hızlı, daha büyük, daha karmaşık ve hatta daha zeki türler yaratmak gibi bir amacı yoktur. Buna rağmen bizler de dahil olmak üzere birçok organizma evrimin "zirvesi" veya "mükemmel noktası" olarak tanımlanıyor olabilir. Ancak bunlar da içi boş sıfatlardır.

Bir türde hangi özelliklerin evrimleştiği, mevcut varyasyonun ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu ile belirlenir ve hem mevcut varyasyon, hem de çevresel faktörlerin bir yolu, gidişatı, hedefi veya amacı yoktur. Bir zamanda bir çevreye uygun olan özellik, gelecekte bir noktada ölümcül olabilir. Bu durum böcekler için ne kadar geçerliyse, bizim için de o kadar geçerlidir.

Tüm Reklamları Kapat

Pixabay

"Evrim Teorisi, Bilim İnsanlarının Hala Tartıştığı Bir Teoridir!"

Evrim teorisi, 1859 yılında ilk ortaya atıldığında birçok tartışmaya sebep olmuş, yalnızca 20 yıl içinde neredeyse her biyolog, evrimi tür çeşitliliğinin açıklaması olarak kabul etmiştir. Bu 20 yıllık süre aslına bakarsanız olağanüstü kısa bir süredir ve kısalığını Darwin'in sunduğu kapsamlı kanıtlara borçludur. Bununla beraber olağanüstü kanıtlar, bilim camiasında açılan çığır ve doğan tartışmalar, akademisyenler ve biyologlar madalyonun yalnızca bir yüzüdür. Madalyonun diğer yüzünü ise dini argümanlar oluşturmaktadır.

Evrim teorisi, madalyonun ilk yüzü olan bilim tarafı söz konusu olduğunda, türlerin hepsinin nispeten yakın bir tarihte özel olarak birer birer yaratıldığını öne süren baskın teorinin yerini almıştır. Zira bu teori, yaygın kabul görmesine rağmen o dönemlerde sallanmaya başlamış; 19. yüzyılda doğa bilimcilerin jeoloji ve canlılar dünyasına ilişkin yaptığı birçok gözlemi açıklayamadığı giderek daha belirgin bir hal almıştır. Evrim teorisinin ikna ediciliği, gücünü buradan almaktadır. Darwin'in bulguları, o dönemde doğa bilimcilerin yaptığı gözlemlerle tutarlı sonuçlar doğurmuştur ve günümüzde de olağanüstü bir açıklayıcı güce sahiptir.

Madalyonun ikinci yüzü olan din tarafında evrimin hala kabul görmemesinin nedeni ise dini inançlarının öncül ilkesi olan yaratılış teorisidir. Evrimi kabul etmeyen dini önderler, insanlığın kökeni dahil olmak üzere tür çeşitliliği konusunda tanrısal bir varlığı dışlayan mekanik bir süreci bütünüyle reddetmekte, yaratılışçılık köprüsünün altından çok su aktığını kavrayamamaktadır. Bununla birlikte, ABD'deki başlıca mezheplerin çoğunun, evrime ilişkin kanıtların kendi teolojileriyle uyumlu olduğunu kabul eden açıklamaları olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.

Dini liderlerin evrime karşı argümanlarının niteliği de zaman içinde değişmiştir. Güncel argümanlardan birisi, teorinin biyologlar arasında hala tartışmalı olduğunu öne sürmektedir. Bu iddia, en basit haliyle doğru değildir. Evrim teorisini reddeden ya da geçerliliğini sorgulayan ve bunu dile getiren bilim insanlarının sayısı oldukça azdır. Pew Research'ün 2009 yılında yaptığı bir anket, ankete katılan 2500 bilim insanının %97'sinin türlerin evrim geçirdiğini kabul ettiğini ortaya koymuştur.[1] Teoriye verilen destek, birçok bilim insanının üye olduğu Bilimsel Gelişme için Amerikan Birliği (AAAS) gibi çok sayıda bilimsel topluluğun imzalı bildirilerine de yansımıştır. Evrim teorisini reddeden ya da sorgulayan bilim insanlarının çoğu mühendisler, doktorlar ve kimyagerler gibi biyolog olmayan kişilerdir. Evrim teorisiyle çelişen hiçbir deneysel sonuç, araştırma programı, hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış makale yoktur.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Senin Seçimin Senin Masalın

DÜNYADA BİR MİLYONDAN FAZLA SATAN SENİN SEÇİMİN SERİSİ

Kendi masalına, kendi “bir varmış bir yokmuş” macerana hoş geldin.
Bu kitapta her şey SENİN SEÇİMİN…

Gözde masal kahramanlarından hangisi olmayı seçeceksin? Peki kendi kurduğun bu dünyada, huysuz kralın sarayına mı, yedi denizlere mi yoksa karanlık ormana mı gideceksin?

Haydi o zaman! Bu büyülü kitapla, kaldır hayal gücünü dansa!

Pippa Goodhart’ın (kendisi Laura Owen mahlasıyla Sakar Cadı Vini serisinin de yazarı) dünyada 1 milyondan fazla satan Senin Seçimin serisi, 3-7 yaş arası çocuklara kendi öykülerini uydurmalarını sağlayacak bir alet çantası sunuyor. İçindeki yüzlerce görsel ve yönlendiren ama kısıtlamayan basit sorular sayesinde çocuklar her açtığında yepyeni masallar, maceralar, hikâyeler hayal ediyorlar.

“Konuşmayı ve dinlemeyi geliştirmek için harika.”
Times Eğitim Eki

“Çocukları hayal etmeye, düşünmeye ve kendi hikâyelerini yaratmaya itiyor.”
BookTrust

Devamını Göster
₺67.00
Senin Seçimin Senin Masalın

Bu konuda ortaya çıkan ve sıklıkla ifade edilen bir başka düşünce de muhalefetin bastırıldığı, yani evrim karşıtı herhangi bir çalışma yapılmasına müsaade edilmediği düşüncesidir. Ancak bilim insanlarının doğası gereği şüpheci olduğu, bilimsel fikir birliğine çok çeşitli şekillerde meydan okuyan rapor ve makalelerin de uzun bir geçmişi olduğu unutulmamalıdır. Ökaryotik kökenlerin endosimbiyotik teorisi, grup seçilimi teorisi, mide ülserinin mikrobiyal nedeni, Kretase yok oluşunun asteroid çarpması teorisi ve levha tektoniği teorisi bunlara örnek olarak verilebilir. Kanıtlarla desteklenen araştırmalar ve bilimsel değeri olan fikirler, bilim camiası tarafından dikkate alınır. Bu standartları karşılamayan araştırmalar ise doğrudan reddedilir.

"Fen Derslerinde Diğer Teoriler de Öğretilmelidir!"

Bazı dini önderlerin yaygın argümanlarından biri de evrime alternatif teorilerin devlet okullarında öğretilmesi gerektiğidir. Evrim karşıtları, bu stratejiyi gerçek kanıtlar sunmadan teorinin geçerliliği hakkında belirsizlik yaratmak amacıyla öne sürmektedir. Evrime alternatif olabilecek hiçbir bilimsel teori yoktur. Alternatif oluşturma niteliğine yaklaşmış son teori, 19. yüzyılda Lamarck tarafından ortaya atılmış ve doğal seçilim çerçevesine indirgenmiştir. Bu teori, Sovyetler Birliği'nde, 20. yüzyılın başlarında bir araştırma programında temel alınmış; ülkenin tarım araştırmalarını onlarca yıl geriye götürmüştür. "Diğer teoriler" ile ifade edilen teoriler genellikle yaratılış ve akıllı tasarım etrafında şekillenmektedir:

 • Yaratılış, test edilemez bir açıklamaya (tanrıya) dayanmaktadır, dolayısıyla bir bilimsel teori değildir.
 • Akıllı tasarımda, canlı organizmalar ve sistemlerin bilinmeyen bir tasarımcının elinden çıktığı varsayılmaktadır. Dolayısıyla, akıllı tasarımcılar ne kadar aksini savunursa savunsun, bir bilimsel teori olamaz.

Bilimsel olmayan bu teorilerin öğretilmemesi için iki neden vardır. İlki, yaşamın çeşitliliğine yönelik bu açıklamalar, bilimsel faydalılıktan uzaktır; zira ikisi de dünyayı ve evreni anlamamızı sağlayacak bir bakış açısı yaratamamaktadır. Doğal fenomenleri açıkladığı iddia edilen soyut veya bu bağlamda varsayımsal açıklamalar deneylerle test edilemez. İkinci neden ise ABD bağlamında ABD Üst Derece Mahkemesi ve daha düşük düzeydeki mahkemelerin yaratılış ve akıllı tasarım gibi dini öğretilerin öğretilmesinin ABD Anayasasının Birinci Maddesini ihlâl ettiğine karar vermiştir. İlk madde, devletin herhangi belirli bir dini desteklemesini engellemektedir.

Son olarak evrim teorisinin ve ana hatlarıyla bilimin tanımı gereği, ruhani dünyanın varlığı veya yokluğu konusunda herhangi bir görüş belirtmediğini göz önünde bulundurmak son derece önemlidir. Bilim yalnızca maddi dünyayı inceler ve bilir. Bağlı bulunduğu disiplinlerden ve kurumlardan bağımsız şekilde ve bireysel olarak ateist olduklarını açıkça ifade eden biyologlar da, dinine sıkı sıkıya bağlı biyologlar da bulunmaktadır. Biyolojideki hiçbir şey bir tanrının varlığına muhalefet değildir. Biyoloji, bir bilim olarak bu konu hakkında hiçbir şey söylemez. Her bir biyolog, her bir birey, her bir insan, her bir okur kendi dini inançlarını ve bilimsel bilgisini istediği potada eritmekte ve dünya görüşünü yaratmakta özgürdür.

Pixabay

Özet

 • Evrim teorisi, anlaşılması zor bir teoridir ve bu sebeple genellikle yanlış anlaşılmaktadır.
 • Evrim teorisinin içerdiği "teori" kelimesi, bilimsel anlamı ve gündelik konuşma dilindeki anlamı arasındaki ayrım sebebiyle birçok yanlış anlaşılmaya sebep olmaktadır. Evrim teorisi bir teoridir; ancak bilimsel anlamıyla teori, belirli fenomenlerin uzun süreler boyunca birçok açıdan incelenmesi, test edilmesi ve bir açıklamaya kavuşturulmasıyla ortaya çıkar ve incelenen fenomene yönelik "neden" ve "nasıl" sorularını cevaplayan bir çatı terimdir.
 • Evrim hakkında bir başka yanlış anlaşılma da bireylerin evrimleştiği düşüncesidir. Bireyler evrimleşmez; bireylerin dahil olduğu popülasyonların gen frekansları zaman içinde değişir ve evrim bu şekilde gerçekleşir. Dolayısıyla evrim, ağırlıklı olarak bireysel boyutta değil, toplum veya popülasyon boyutunda incelenmektedir.
 • Evrimin genellikle yaşamın başlangıcına yönelik açıklamalar getirdiği varsayılmaktadır. Oysa evrim teorisi kapsamında bu konu hakkında herhangi bir düşünce, gözlem, ifade veya kanıt yer almamaktadır. Zira evrim teorisi, yaşam başladıktan sonra neler olduğunu konu alır.
 • Evrimin bir amaca hizmet ettiği de bir başka yanlış anlaşılmadır. Evrimin "en hızlı", "en büyük", "en güçlü" türü meydana getirmek gibi bir amacı yoktur; ki evrimin zaten amacı yoktur. Evrim bir doğal fenomendir; dolayısıyla hiçbir şeyi amaçlayamaz.
 • Bu bağlamda bir başka yanlış anlaşılma da organizmaların bireysel olarak evrim geçirebileceği düşüncesidir. Bu da yanlıştır. Değişiklikler seçilim baskısı etrafında popülasyon düzeyinde meydana gelir. Örneğin bakteriler, frekansı düşük de olsa antibiyotik direnci genlerine sahiptir. Bakterilerin yaşadığı bir alana antibiyotik uygulanırsa antibiyotik, seçilim baskısı yaratacak; bu antibiyotik direnci genine sahip bakteriler hayatta kalacak ve üreyecek, diğerleri ise elenecektir. Böylelikle popülasyon düzeyinde evrim gerçekleşir.
 • Evrim hakkında bir başka bilgi eksikliği de bilim camiasındaki konumuyla ilgilidir. Birçok evrim karşıtı kimse, evrimin hala bilim insanları arasında tartışmalı bir konu olduğunu öne sürmektedir; ancak bilim insanlarının büyük bir çoğunluğu evrim teorisini çoktan kabul etmiştir.
 • Evrim, biyoloji veya bilim alanları, bir tanrının varlığına muhalefet değildir. Bu alanlar tanrının, ruhların, burçların ve daha nicesinin varlığına veya yokluğuna dair hiçbir şey söylemez; yalnızca maddi/somut fenomenleri inceleyerek açıklamalar getirir. Dolayısıyla bilim ve inancı, evrim ve dini, burçlar ve bilimsel düşünceyi, ve böyle daha nicesini bir potada eriterek bir hayat görüşü oluşturmak evrimin veya biyolojinin görevi değildir, bireyin dünyaya karşı görevidir.
Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Evrime Giriş Yazı Dizisi

Bu yazı, Evrime Giriş yazı dizisinin 4. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Evrim Nedir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
39
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 15
 • Bilim Budur! 15
 • Muhteşem! 5
 • İnanılmaz 4
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ A. Kohut. Public Praises Science; Scientists Fault Public, Media. (9 Temmuz 2009). Alındığı Tarih: 23 Aralık 2022. Alındığı Yer: Pew Research | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 27/01/2023 01:42:05 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13671

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Kütle
Eğilim
Enzim
Tüyler
Sağlık Bakanlığı
Vejetaryen
Dalga
Amerika
Sahte
Genetik Değişim
Evren
Arı
Beslenme Bilimi
Köpekbalığı
Balık Çeşitliliği
Öne Çıkan
Analiz
Manyetik
Moleküler Biyoloji
Kan Hastalıkları
Mikoloji
Stephen Hawking
Doğa Yasası
Güve
Gazetecilik
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
L. Texts, et al. Evrim Hakkında Yanlış Bilinen Gerçekler: Evrimle İlgili Neleri Yanlış Biliyorsunuz?. (14 Ocak 2023). Alındığı Tarih: 27 Ocak 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13671
Texts, L., Karagözoğlu, M. (2023, January 14). Evrim Hakkında Yanlış Bilinen Gerçekler: Evrimle İlgili Neleri Yanlış Biliyorsunuz?. Evrim Ağacı. Retrieved January 27, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13671
L. Texts, et al. “Evrim Hakkında Yanlış Bilinen Gerçekler: Evrimle İlgili Neleri Yanlış Biliyorsunuz?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, 14 Jan. 2023, https://evrimagaci.org/s/13671.
Texts, Libre. Karagözoğlu, Mert. “Evrim Hakkında Yanlış Bilinen Gerçekler: Evrimle İlgili Neleri Yanlış Biliyorsunuz?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, January 14, 2023. https://evrimagaci.org/s/13671.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.