Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Evrene Hükmeden Kadim Güçler: Doğadaki Dört Temel Kuvvet Hangileridir?

Evrene Hükmeden Kadim Güçler: Doğadaki Dört Temel Kuvvet Hangileridir? NASA/Shutterstock
7 dakika
52,360
Tüm Reklamları Kapat

Fiziksel kuvvetler, caddede yürümekten uzaya roket fırlatmaya ve hatta buzdolabınıza yapıştırdığınız mıknatısa kadar, her yerde işliyor. Her gün deneyimlediğimiz (ve çoğunun farkında olmadığımız) tüm kuvvetler şu dört temel kuvvete indirgenebilir:

 1. Kütleçekim Kuvveti
 2. Zayıf Nükleer Kuvvet
 3. Elektromanyetik Kuvvet
 4. Güçlü Nükleer Kuvvet

Bunlara "doğanın dört temel kuvveti" denir ve evrende gerçekleşen her şey, bu kuvvetler tarafından yönetilir.

Tüm Reklamları Kapat

Kütleçekim Kuvveti

Kütleçekim kuvveti, kütlesi ya da enerjisi olan herhangi iki şey arasındaki etkileşimdir. Köprüden bırakılan bir taşta, Güneş'in yörüngesinde dönen bir gezegende ya da Ay'ın gelgitlere sebep olmasında da görülür. Bu kuvvet, muhtemelen anlaşılması en kolay olan ve en çok aşina olduğumuz ama aynı zamanda açıklanması da en zor olan kuvvet.

Isaac Newton (güya ağaçtan düşen bir elmadan esinlenerek) kütleçekim fikrini ortaya atan ilk kişiydi. Newton, kütleçekimi iki nesne arasındaki sürekli çekim olarak tanımladı. Asırlar sonra Albert Einstein, genel görelilik teorisinden yola çıkıp; kütleçekimin bir kuvvet değil, nesnelerin uzay-zamanı bükmesinin sonucu olduğunu öne sürdü. Büyük bir nesne, uzay-zamanı; gergin çarşafın üzerine bırakılan büyük bir topun, zemine doğru esneterek daha küçük diğer nesnelerin topa doğru kaymasına sebep olmasıyla aynı şekilde etkiler.

Tüm Reklamları Kapat

Kütleçekimi; gezegenleri, yıldızları, yıldız sistemlerini ve hatta galaksileri bile bir arada tutmasına rağmen, özellikle moleküler ve atomik ölçeklerde temel kuvvetlerin en zayıf olanıdır. Şu şekilde düşünün: Bir topu veya ayağınızı kaldırmak ne kadar zor? Peki ya zıplamak? Tüm bu eylemler yer çekimini etkisiz kılmak (veya "yenmek") demek! Moleküler düzeyde ise kütleçekimi, diğer temel kuvvetlere kıyasla neredeyse hiçbir etkiye sahip değil.

Kütleçekimi
Kütleçekimi
Science Alert

Zayıf Nükleer Kuvvet

Zayıf nükleer etkileşim ya da zayıf kuvvet olarak da bilinen zayıf nükleer kuvvet, parçacık bozunumundan sorumludur. Bu bir atom altı parçacığın, bir diğerine dönüşmesidir. Örneğin, bir nötronun yakınlarında dolanan bir nötrino; kendisi elektrona dönüşürken nötronu da protona dönüştürür.

Fizikçiler bu etkileşimi, "bozon" adı verilen kuvvet taşıyıcı parçacıkların değişimi yoluyla tanımlar. Zayıf nükleer kuvvet, güçlü nükleer kuvvet ve elektromanyetizmadan sorumlu spesifik bozonlar vardır. Zayıf nükleer kuvvetteki bozonlar, W ve Z bozonları adı verilen yüklü parçacıklardır. Eğer proton, nötron ya da elektron gibi atom altı parçacıklar birbirlerine 10-18 metre ya da bir protonun çapının %0.1'i kadar yaklaştıklarında bu bozonları birbirleriyle değişirler ve sonuç olarak yeni parçacıklara dönüşürler.[1]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Zayıf kuvvet, Güneş'e güç sağlayan ve Dünya'daki çoğu yaşam formu için gerekli enerjinin üretilmesinde rol oynayan nükleer füzyon tepkimelerinde kritik öneme sahiptir. Ayrıca, arkeologların antik kemik, ahşap ve diğer eski eserleri tarihlendirmek için Karbon-14'ü kullanmasının sebebi de budur. Karbon-14, altı proton ve sekiz nötrondan oluşur. Bu nötronlardan biri protona dönüşünce, Azot-14'ü elde etmiş oluruz. Bu bozunmalar; bilim insanlarının bu eserlerin kaç yıllık olduğunu saptamasına olanak sağlayan, öngörülebilir oranlarda gerçekleşir.

Elektromanyetik Kuvvet

Lorentz Kuvveti olarak da bilinen elektromanyetik kuvvet; protonlar ve elektronlar gibi yüklü parçacıklar arasında rol oynar. Zıt yükler birbirini çekerken, aynı yükler birbirini iter. Yükler arttıkça kuvvetin büyüklüğü de artar. Tıpkı kütleçekimi gibi elektromanyetik kuvvet de sonsuz mesafelerden hissedilebilir (tabii ki o mesafelerde çok çok küçük olur).

Elektromanyetik kuvvet, isminden de anlaşılacağı üzere, şu iki bileşenden oluşur: elektriksel kuvvet ve manyetik kuvvet. Başlangıçta fizikçiler, bunları birbirinden ayrı kuvvetler olarak tanımladı ancak daha sonra aynı kuvvetin iki bileşeni olduklarının farkına vardılar.

Elektrik bileşeni, hareketli ya da sabit yüklü parçacıklar arasında işleyerek yüklerin birbirini etkileyebileceği bir elektrik alan oluşturur. Ancak harekete geçtiklerinde, yüklü parçacıklar ikinci bileşen olan manyetik kuvveti oluşturmaya başlar. Parçacıklar hareket ederken etraflarında bir manyetik alan oluşmasına sebep olurlar. Yani, telefonunuzu veya dizüstü bilgisayarınızı şarja taktığınızda ya da televizyonunuzu açtığınızda kablodan cihazınıza doğru giden elektronlar; kabloyu manyetik hale getirir.

Elektromanyetik kuvvetler; aynı zamanda ışığın parçacık bileşeni olan, foton adı verilen kütlesiz kuvvet taşıyıcı bozonların yüklü parçacıklar arasında değiş tokuşu yoluyla aktarılır. Bununla birlikte, yüklü parçacıklar arasında geçiş yapan kuvvet taşıyıcı fotonlar; fotonların farklı bir tezahürüdür. Teknik olarak gerçek ve tespit edilebilen fotonlarla aynı parçacıklar olmalarına rağmen bunlar sanaldır ve saptanamaz.[2]

Tüm Reklamları Kapat

Elektromanyetik kuvvet, sık sık karşılaştığımız şu gibi olaylardan sorumludur: sürtünme, esneklik, normal kuvvet, katıları bir arada ve belirli şekillerde tutan kuvvet vb. Hatta kuşların, uçakların ve Süpermen'in uçarken maruz kaldığı hava direncinden bile sorumludur. Bütün bu eylemler yüklü (veya nötrleşmiş) parçacıkların birbirleriyle etkileşiminden meydana gelebilir. Örneğin, bir kitabı masanın üstünde tutan normal kuvvet (yer çekiminin kitabı yere çekmesi yerine); masanın atomlarındaki elektronların, kitabın atomlarındaki elektronları itmesinin bir sonucudur.

Bir elektromanyetizma ürünü olan şimşek
Bir elektromanyetizma ürünü olan şimşek
Wikipedia

Güçlü Nükleer Kuvvet

Güçlü nükleer kuvvet (güçlü kuvvet ya da güçlü nükleer etkileşim) dört temel kuvvet arasında en güçlü olandır. Kütleçekim kuvvetinden 6 bin trilyon kere trilyon kere trilyon (Bu, 6'dan sonra 39 sıfır demek!) kat daha güçlüdür.[1] Bunun sebebi maddeyi oluşturan temel parçacıkları, daha büyük parçacıklar oluşturabilmek için birbirine bağlamasıdır. Güçlü nükleer kuvvet, atomun çekirdeğindeki protonları ve nötronları, ve bunları oluşturan kuarkları bir arada tutar .

Tıpkı zayıf kuvvet gibi, güçlü nükleer kuvvet de atom altı parçacıklar ancak birbirlerine çok yaklaştıklarında etkin hale gelir. Parçacıklar birbirlerine 10-15 metre ya da kabaca bir protonun çapından daha yakın mesafede olmalıdır.[1]

Güçlü nükleer kuvvet biraz tuhaftır; çünkü diğer kuvvetlerin aksine, parçacıklar birbirlerine yaklaştıkça zayıflar. Maksimum güce, parçacıklar birbirlerine en uzak mesafede olduğunda ulaşır.[3] Menzile girdiklerinde; gluon adı verilen kütlesiz, yüklü bozonlar kuarklar arasındaki güçlü kuvveti iletir ve onları yapıştırılmış halde tutar. Güçlü kuvvetin küçük bir kısmı olan "kalıntı" güçlü kuvvet, protonlar ve nötronlar arasında rol oynar. Çekirdekteki protonlar aynı yüklü olduklarından birbirini iter ancak kalıntı güçlü kuvvet bunun üstesinden gelebilir, böylece çekirdekteki parçacıklar bir arada kalır.

Tüm Reklamları Kapat

Doğadaki dört temel kuvvet
Doğadaki dört temel kuvvet
Awarenergy (Twitter)

Doğayı Birleştirmek...

Dört temel kuvvet hakkında en çok öne çıkan soru; bu kuvvetlerin tek, büyük bir kuvvetin farklı dışavurumları olup olmadığıdır. Eğer öyleyse, birbirleriyle birleşebiliyor olmaları lazım ve bunu gösteren kanıtlar var! Harvard Üniversitesi'nden Sheldon Glashow ve Steven Weinberg, Imperial College London'dan Abdus Salam'la birlikte; "elektrozayıf kuvvet" kavramını oluşturmak için elektromanyetik kuvvet ve zayıf kuvveti birleştirmelerinden ötürü 1979 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldüler.

Büyük Birleşik Teori adı verilen teori için çalışan fizikçiler; modellerin öngördüğü ancak araştırmacıların henüz gözlemlemediği bir elektronükleer kuvveti tanımlamak için, elektrozayıf kuvvetle güçlü kuvveti birleştirmeyi amaçlıyorlar. Eğer bu da gerçekleşirse yapbozun son parçası olarak da; tüm evrenin işleyişini teorik bir çerçevede açıklamamızı mümkün kılacak bir ''Her Şeyin Teorisi'' ni geliştirmek için, elektronükleer kuvvet ile kütleçekim kuvvetini birleştirmemiz gerekecek.

Bununla beraber, fizikçiler makro evrenle mikro evreni birleştirmenin oldukça zor olduğunu düşünüyorlar; çünkü büyük, astronomik ölçeklerde kütleçekimi ön plana çıkıyor ve en iyi şekilde Einstein'ın genel görelilik teorisiyle açıklanıyor. Moleküler, atomik veya atom altı ölçeklerde ise kuantum mekaniği doğayı en iyi şekilde açıklıyor. Şu ana kadar kimse bu iki dünyayı (makro ve mikro) birleştirmeyi başaramadı.

Kuantum kütleçekimi üzerine çalışan fizikçiler; kuvveti, birleşmeye yardımcı olabilecek şekilde, kuantum dünyası üzerinden tanımlamayı amaçlıyorlar. Bu yaklaşımın temeli; graviton adı verilen, kütleçekimi taşıyan teorik kuvvet taşıyıcı bozonların keşfi olacaktır. Kütleçekimi, fizikçilerin kuvvet taşıyıcı bozonlar olmadan açıklayabildikleri tek temel kuvvettir. Ancak diğer temel kuvvetlerin açıklanmaları bozonları gerektirdiğinden; fizikçiler, araştırmacıların henüz keşfedemediği gravitonların atom altı ölçekte var olması gerektiğini düşünüyorlar.

Hikayeyi daha da karmaşık hale getiren ise, evrenin kabaca %95'ini oluşturan karanlık madde ve karanlık enerjinin görünmez alanı. Karanlık madde ve karanlık enerjinin tek bir parçacıktan mı yoksa kendi kuvvetleri ve taşıyıcı bozonları olan bir parçacıklar takımından mı oluştuğunu bilmiyoruz. Şu anda ilgi çeken birincil taşıyıcı parçacık, görünür ve görünmez evren arasındaki etkileşimlere aracılık edebilecek olan teorik karanlık foton. Eğer karanlık fotonlar gerçekten varsa bu, karanlık maddenin görünmez dünyasına ve beşinci bir temel kuvvetin keşfine açılacak bir kapı olur. Gerçi şu ana kadar karanlık fotonların varlığını destekleyen bir kanıtımız yok ve hatta bazı araştırmalar bu parçacıkların var olmadığına dair güçlü kanıtlar öne sürdü.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
84
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

İçerikle İlgili Sorular
Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 35
 • İnanılmaz 15
 • Merak Uyandırıcı! 15
 • Bilim Budur! 13
 • Muhteşem! 7
 • Umut Verici! 7
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 5
 • Güldürdü 1
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Space | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 04/10/2023 00:39:36 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9552

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Göğüs
Bilgi
Patlama
Öğrenme
Genetik Müdahale
Homo Sapiens
Elektron
Hayatta Kalma
Hastalık Yayılımı
Hematoloji
Sanat
Irk
Nadir
Jinekoloji
Sinirbilim
Biyografi
Epistemik
Uzay
Galaksi
Tercih
Kimyasal Bağ
Bilgisayar
Ribozim
Önyargı
Atom
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Büyük Elmas Yalanı: Aşıkları Nasıl Kandırıyorlar?
Büyük Elmas Yalanı: Aşıkları Nasıl Kandırıyorlar?
Oppenheimer Kumarı: Tek Bir Atom Bombası Dünyayı Yok Edebilir mi?
Oppenheimer Kumarı: Tek Bir Atom Bombası Dünyayı Yok Edebilir mi?
Evrendeki En Sıcak Şey, Ne Kadar Sıcak Olabilir?
Evrendeki En Sıcak Şey, Ne Kadar Sıcak Olabilir?
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Karadeliğin İçinden Kurtulabilir miydiniz?
Karadeliğin İçinden Kurtulabilir miydiniz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
J. Rehm, et al. Evrene Hükmeden Kadim Güçler: Doğadaki Dört Temel Kuvvet Hangileridir?. (22 Kasım 2020). Alındığı Tarih: 4 Ekim 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/9552
Rehm, J., Ergül, A., Özdil, A. Ş. (2020, November 22). Evrene Hükmeden Kadim Güçler: Doğadaki Dört Temel Kuvvet Hangileridir?. Evrim Ağacı. Retrieved October 04, 2023. from https://evrimagaci.org/s/9552
J. Rehm, et al. “Evrene Hükmeden Kadim Güçler: Doğadaki Dört Temel Kuvvet Hangileridir?.” Edited by Ayşegül Şenyiğit Özdil. Translated by Ali Ergül, Evrim Ağacı, 22 Nov. 2020, https://evrimagaci.org/s/9552.
Rehm, Jeremy. Ergül, Ali. Özdil, Ayşegül Şenyiğit. “Evrene Hükmeden Kadim Güçler: Doğadaki Dört Temel Kuvvet Hangileridir?.” Edited by Ayşegül Şenyiğit Özdil. Translated by Ali Ergül. Evrim Ağacı, November 22, 2020. https://evrimagaci.org/s/9552.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close