Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Empati Tükenebilir Bir Kaynaktır! Peki Yapay Zekâ Bize Empati Sunabilir mi?

Empati Tükenebilir Bir Kaynaktır! Peki Yapay Zekâ Bize Empati Sunabilir mi? Kairos
9 dakika
707
Tüm Reklamları Kapat

Empati, Covid-19 salgını sonrasında davranışsal sağlık desteği eksikliği, yaygınlaşan tükenmişlik hissi ve ruhsal sağlık sorunu yaşayan 50 milyon Amerikalının olduğu bir dönemde, muhtemelen en değerli insan kaynaklarından biridir.[1], [2]

Empati, sık sık birinin acısını anlamak ve o kişiye şefkat göstermekle ilgili bir kavram olan sempatiyle karıştırılsa da aslında kendini bir başkasının yerine koymakla ilgilidir. Bir başka deyişle empati; başka birisinin bakış açısını edinme, o kişinin deneyimsel gerçekliğini anlama ve bu gerçeği o kişiye tekrar iletme eylemidir. Bu eylem, yüksek miktarda zihinsel çaba ve toksik egodan arınmışlık gerektirir. Gerçek empati, kişinin kendi amaçlarından ve yargılarından bağımsızdır. Hassasiyet ve kabulleniş ile sunulduğunda empati, karşı tarafın belki de hayatlarında ilk kez kendisini gerçekten anlaşılmış hissetmesine yardımcı olur.

Tüm Reklamları Kapat

Bu nedenle bu yansıtıcı alanın, özel tedavi yöntemlerinin etkilerini aşması ve terapi sonuçlarında güçlü bir unsur olması şaşırtıcı değildir.[3] Birey (danışan) merkezli terapinin geliştiricisi olan Carl Rogers; empatinin gücünü, temel ve insani ihtiyacımız olan aidiyet duygusunu tatmin etme becerisiyle ilişkilendirmektedir. Peki ruh sağlığı hizmetlerindeki mevcut zorluklar göz önüne alındığında, empati duygusunu tüketmemiz gerçekten mümkün müdür? Eğer bu mümkünse, yardım almak için gözümüzü yapay zekaya çevirebilir miyiz?

Ruh Sağlığı Uzmanlarında Empatide Tükenmişlik

Toplum ruh sağlığı alanında çalışan bir terapist olduğunuzu hayal edin. Haftada 40 saatini bu alanda çalışarak geçiren birçok terapist gibi, kabarık bir danışan dosyasınız var ve danışanlarınızla çoğu zaman peş peşe ilgileniyorsunuz. Hastalar arasında, aldığınız notları yazmak için bile yeterli zaman bulamıyorsunuz.

Tüm Reklamları Kapat

Haftanın sonunda, her zamanki kişisel bakım aktivitelerinizi (sabah yoga yapmak, spor yapmak vs.) tamamlıyor olmanıza rağmen, danışanlarınızın sorunlarına yönelik belirgin bir kayıtsızlık hissettiğinizi fark ediyorsunuz. Hatta zaman zaman onlarla ilgili alaycı düşünceleriniz bile oluyor. Özellikle son derece üzücü bir hikâyeyi dinlerken, içinizde boşluktan başka bir şey hissetmiyorsunuz. Bunun asla başınıza gelmeyeceğini düşünmüştünüz. Ama oldu, resmen tükenmiş bir haldesiniz. Yani empati deponuz boşalmış durumda. Peki bunun gelmekte olduğunu nasıl anlayabilirdiniz?

Maslach'ın tükenmişlik üzerine yapmış olduğu araştırmaya göre, duygusal olarak tükenmişlik hissi ve duyarsızlaşma, tükenmişliğin iki uyarı işareti olarak kabul edilebilmektedir. Duygusal tükenmişlik, tükenmiş hissetme durumunu ifade ederken duyarsızlaşma, kayıtsız hissetme ve hatta bir danışan hakkında olumsuz düşünceler ve duygular besleme durumunu içerir. Hem duygusal tükenmişlik hem de duyarsızlaşma, bir terapistin danışanlarına yardım etme kabiliyetini tehlikeye sokabilir.

Toplum ruh sağlığı terapistlerinin incelendiği bir çalışmada, fazla iş yükünün ve çalışma saatlerinin duygusal tükenmişlik düzeylerini arttırdığı öngörülmüştür.[4] Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yapılan bir ankete göre ise psikologların %45'i, 2022 yılında tükenmişlik hissi yaşadıklarını bildirmiştir.[5] Ayrıca terapistlerin neredeyse yarısı, hastalarının tedavi taleplerini karşılayamadıklarını belirtmiştir. Genel olarak, ruh sağlığı uzmanları arasında tükenmişlik oranlarının %21 ile %61 arasında değiştiği tahmin edilmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Tükenmişliğin Empati ve Terapötik Etkenler Üzerindeki Etkisi

Duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma, tanım gereği, derin empatinin gerektirdiği bilişsel ve duygusal tüm kaynakların tükenmesini ifade eder. Bu kaynaklar zihinsel esneklik, bakış açısı edinme ve duygusal düzen olarak sıralanabilir.

2009 tarihli bir APA Uygulama Anketi; psikologların %40 ila %60'ının kaygı, depresyon ve tükenmişlik nedeniyle mesleki işlevlerinde aksaklık yaşadığını ortaya koymuştur. Buna ek olarak, sağlık merkezlerinde görevli psikologlar üzerine yapılan bir çalışmada bu çalışanların neredeyse %40'ı "aşırı yüklenmiş" hissederek çalışmalarını sürdürdüğünü belirtmiştir.[6]

Dahası empatiye yönelik tehditler, ruh sağlığı alanının da ötesine uzanmaktadır. Amerikan öğrenciler üzerine gerçekleştirilen bir çalışma, 1979 ile 2009 yılları arasında empatik kaygı ve bakış açısı edinme konusunda %40'lık bir azalma olduğunu ortaya koymuştur.[7] Sara Konrath; bu gerilemeyi sosyal kopukluk, daha küçük aile yapılanmaları ve eğitim ortamındaki bireysel başarının öneminin büyümesiyle ilişkilendirmektedir.

Empati erozyonunun incelenmesinde, birbirinden ayrı fakat bağlantılı iki konuyu ele almak gerekmektedir: Değer ve çaba. Konrath'a göre Amerika Birleşik Devletleri'nde empati, daha kolektivist kültürlere göre nispeten daha az değerli bulunmaktadır. 2021 yılında yapılan bir ankete göre ise, geçtiğimiz yıllarda Amerikalıların %42'si empatinin azaldığını hissederken, %25'i empatinin "önemli olmadığını" belirtmiştir.[8] Bu durum, empatiyi geliştirmek veya sürdürmek için gerekenden deha az çaba harcandığı anlamına gelebilir.

Yapay Zekâ Empatisinin Potansiyeli

Yapay Zekâ, günümüzde duygusal sıkıntıları tanıyıp bunlara karşılık verebilme noktasına dek ilerlemiştir. Bu karşılıklar; farkındalık egzersizleri, rahatlama teknikleri ve bireylerin ruh sağlığı uzmanlarıyla bağlantı kurmasını sağlama gibi unsurları içerebilir.

Tüm Reklamları Kapat

MIT'nin duygusal hesaplama alanında önde gelen araştırmacılarından Rosalind Picard, yapay zekâ tarafından simüle edilen empatinin öfke ve yaratıcı problem çözmedeki etkilerini incelemiştir.[9], [10] Empati yapmayan bir kontrol grubuna kıyasla diğer katılımcılar, sanal bir aracının "Neredeyse buldun!" veya "Gerçekten iyi bir tahmin!" gibi empatik dönütlerini aldıklarında, Wordle oyununda belirgin ölçüde daha iyi performans sergilemiştir. Yapay zekanın verdiği yanıtlar, aynı zamanda oyun performansını düşürecek öfke duygusunu nötralize etmiştir.

Yapay zekânın sağlayacağı empati aynı zamanda insanların ruh halini de etkileyebilir. Ruh sağlığı destek uygulaması Wysa üzerinde test yapan araştırmacılar, empatiye dayalı yapay zekâ iletişiminin depresyonu olan kullanıcıların ruh halini daha iyi bir noktaya getirdiğini keşfetmişlerdir.[11] Bir diğer sohbet tabanlı yapay zekâ olan Woebot'un kullanıcıları ise madde kullanımı, depresyon ve anksiyete konularında önemli iyileşmeler bildirmişlerdir.[12]

Yapay zekâ empatisinin bu bulgulara olan katkıları belirsiz olsa da Wysa ile yapılan bir çalışma, kullanıcılar ve sohbet robotu arasındaki bağın kalitesini değerlendirmiştir.[13] Uygulama geliştiricileri, uygulama kullanımının sadece sekizinci gününde duygusal bağlantı ölçüsünde artış gözlemlemiştir. Bu gözlemin daha da şaşırtıcı olan tarafı ise, Wysa ile çalışmadan edinilen puanların, geleneksek yüz yüze Bilişsel Davranışçı Terapi ile elde edilen puanlara benzer olmasıdır.

Peki terapistler yapay zekanın işlerini devralmasından endişe duymaya başlamalı mı? Yapay zekanın işleri devralmasına yönelik endişelerin çoğu veri girişi, muhasebe, imalat ve müşteri hizmetleri endüstrileri etrafında yoğunlaşmıştır. Ancak yapay zekanın, insan etkileşimlerindeki çok yönlülüğünün katlanarak artması, soyut düşünme ve insan duygularını anlama gerektiren roller için bir aday olmasını sağlamaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Gerçekçi ve terapist-vari konuşmalar yapma potansiyeli, Woebot ve Wysa gibi kurallara bağlı olan yapay zekâ modellerinden ziyade ChatGPT gibi büyük modellerde daha fazladır.

Büyük Dil Modellerine Karşı Kuralcı Empati

Woebot ve Wysa, empatik yapay zekayı esasen kurallara dayalı modeller aracılığıyla kullanırlar. Sadece önceden programlanmış cevaplar kütüphanesinden seçim yapabilirler ve yeni tümceler oluşturamazlar.

Buna karşın ChatGPT gibi büyük dil modelleri, doğal dil yanıtları üretmek için geniş bir metin veri kümesinden yararlanır ve yanıtlarını kelimelerin birbirini takip etme olasılıklarına dayanarak oluşturur. ChatGPT aynı zamanda insan geri bildirimlerinden, pekiştirmeli öğrenme olarak adlandırılan yöntemle kullanıcı yanıtlarına göre çıktısını ayarlayabilir. Daha esnek olan bu dil modeli, olası herhangi bir ifadeye orijinal empatik yanıtlar üretebilir. Araştırmacılar, insanların çok kısa süreli etkileşimlerin ardından yapay zekâya insan gibi nitelikler atfetme eğiliminde olduğunu ortaya koymuşlardır.[14]

Ancak araştırmacılar, büyük dil tabanlı yapay zekâ modellerinin empati etkilerini insan sağlığı açısından henüz incelememiştir. Yine de bu etkilerin Wysa ve Woebot gibi kuralcı yapay zekâ modellerinden daha geniş kapsamlı olması beklenen bir durumdur.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı

Bir Psikoloji Doktorunun Gözünden ChatGPT'nin Empati Yeteneği

ChatGPT-4'ün tükenmişlik hislerine, empatiye dayalı yanıt verme becerisini görmek istedim. ChatGPT'nin karmaşık yansıtıcı dinleme kalitesini değerlendirmek için empatik bir konuşma biçimi olan, 15 senelik motive edici görüşmelere dayanan deneyimime güvendim.

Empatiye dayalı bir iletişimin yapı taşı olduğu kabul edilen karmaşık yansıtma, birinin söylediği şeylerdeki söylenmemiş anlamı veya duyguyu anlatır. Örneğin, size "Keşke kardeşim benden para istemeyi bıraksa!" diyen birine, karşılık olarak şöyle bir karmaşık yansıtma yapabilirsiniz: "Kardeşin vermek istediğin mesajı almadığından ötürü hayal kırıklığı yaşıyorsun."

Deneyimize dönersek ,ChatGPT'den beni tavsiye vermeden, sadece empati kurarak dinlemesini istedim. Sohbet şu şekilde ilerledi:

Ben: Bugün zor bir gün geçirdim ve sadece empati kurarak beni dinlemeni rica ediyorum. Tavsiye istemiyorum, sadece dinleyebileceğin en iyi şekilde beni dinlemeni istiyorum.

ChatGPT: Buradayım ve seni dinlemeye hazırım. Zor bir gün geçirmeni anlıyorum. İnsanı tavsiye vermeden, sadece empati kurarak dinleyebilen birinin olması çok önemlidir. Düşüncelerini ve duygularını paylaşmaktan çekinme, sana destek olmak ve anlayış sunmak için burada olacağım.

Şu ana kadar her şey yolunda. ChatGPT, etkileşimimize açıklık ve onaylama ile başlıyor. Buna ek olarak, bireyselliğimi destekliyor ve eğer istersem daha fazlasını paylaşabileceğim noktasında beni teşvik ediyor. Devam edelim:

Ben: Terapiyi gerçekten seviyordum. Her gün işe gitmeyi ve insanlara yardımcı olabileceğimi bilmeyi dört gözle beklerdim. Fakat son zamanlarda sanki o heyecan kaybolmuş gibi. Çok zahmetli bir iş gibi hissettiriyor.

ChatGPT: Görünüşe göre zor zamanlardan geçiyorsunuz, terapist olarak işinize duyduğunuz tutkunun azaldığını ve günlük rutinin bir tatmin kaynağından ziyade, bir yük gibi hissettirmeye başladığı bir dönemdesiniz. Önceden sevdiğimiz bir şey, bir mücadeleye dönüştüğünde zor gelebilir.

ChatGPT tekrardan endişemin kaynağına, işime duyduğum tutkuyu kaybettiğim gerçeğine ulaşıyor. Ayrıca kaybolma hissimi, zaman içerisindeki deneyimimi de göz önünde bulunduruyormuş gibi vurguluyor.

Sadece bu iki sohbet parçasını değerlendirdiğimde, gözetimini yaptığım lisansüstü ruh sağlığı danışmanlığı öğrencilerinin çalışma örnekleri ile aynı düzeyde, oldukça karmaşık yansıtıcı dinleme becerileri gözlemliyorum.

Tüm Reklamları Kapat

Ancak konuşma ilerledikçe ChatGPT'nin "zorlayıcı", "anlaşılabilir" ve "önemli" gibi sözcükleri oldukça fazla kullandığını fark ettim. ChatGPT'ye bu sözcükleri bu kadar sık kullanmaması yönünde ek bir talimat verdim ve bu talimata sadık kalarak ilerledi. Özetle, ChatGPT’nin empati becerilerine sağlam bir B+ verirdim.

Geleceğe yönelik düşündüğümüzde bazı insanlar, yapay zekâ empatisinin ruh sağlığı alanına entegre edilmesi konusunda tehditlerin fırsatların önüne geçtiğinden endişe edebilirler. Benim deneyimlerimde de ChatGPT'nin tükenmişlik nedeniyle terapist olarak işimin tehlikeye girebileceğini ya da lisanslı bir ruh sağlığı uzmanı tarafından değerlendirilmem gerektiğini hiçbir zaman söylemediğini not düşmek isterim.

Yapay zekâ teknolojisi hız kazandıkça ve ChatGPT'de olduğu gibi kamu kullanımı bir test alanı haline geldikçe duygusal destek için yapay zekâya güvenmek isteyen kullanıcıları koruyan güçlü etik önlemlere ihtiyacımız olacaktır.

Yapay zekâ geliştiricilerinin, insan gibi hisseden ve insan gibi davranan bir yapay zekanın olası yanlış anlaşılmalarının ve olumsuz etkilerinin inceliklerini anlamak için düzenli olarak psikologlara ve diğer ruh sağlığı uzmanlarına danışması gerekmektedir. Anlayış ve rahatlık sunması açısından yapay zekâ empatisinin, yeterli önlemler alındığında ve daha uygun alternatiflerin bulunmadığı durumlarda bir yeri olabileceği öngörülmektedir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
24
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 6
 • Bilim Budur! 4
 • Muhteşem! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • İnanılmaz 1
 • Umut Verici! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Korkutucu! 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Psychology Today | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 06/12/2023 11:33:30 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/15688

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Kadın Sağlığı
Psikoloji
Duygu
Tohum
Olasılık
Güve
Kan Hastalıkları
Davranış
Mitler
Antibiyotik
Gen
Hastalık Yayılımı
Stres
Avrupa
Uterus
Makine
Diş Sorunları
Ara Tür
İnfografik
Çocuklar
Hasta
Çalışma
Patojen
Dağılım
Hastalık
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Yere Düşen Yemeğe Mikroplar Kaç Saniyede Bulaşır?
Yere Düşen Yemeğe Mikroplar Kaç Saniyede Bulaşır?
Cinsel Bölgelerimiz Neden Kıllı?
Cinsel Bölgelerimiz Neden Kıllı?
Seçimler Ne Kadar Güvenli?
Seçimler Ne Kadar Güvenli?
Matematikten Neden Bu Kadar Korkuyorsunuz?
Matematikten Neden Bu Kadar Korkuyorsunuz?
Neden Öpüşüyoruz?
Neden Öpüşüyoruz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
S. Glassman, et al. Empati Tükenebilir Bir Kaynaktır! Peki Yapay Zekâ Bize Empati Sunabilir mi?. (6 Ekim 2023). Alındığı Tarih: 6 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/15688
Glassman, S., Ünverdi, N. C., Alparslan, E. (2023, October 06). Empati Tükenebilir Bir Kaynaktır! Peki Yapay Zekâ Bize Empati Sunabilir mi?. Evrim Ağacı. Retrieved December 06, 2023. from https://evrimagaci.org/s/15688
S. Glassman, et al. “Empati Tükenebilir Bir Kaynaktır! Peki Yapay Zekâ Bize Empati Sunabilir mi?.” Edited by Eda Alparslan. Translated by Nadire Ceren Ünverdi, Evrim Ağacı, 06 Oct. 2023, https://evrimagaci.org/s/15688.
Glassman, Scott. Ünverdi, Nadire Ceren. Alparslan, Eda. “Empati Tükenebilir Bir Kaynaktır! Peki Yapay Zekâ Bize Empati Sunabilir mi?.” Edited by Eda Alparslan. Translated by Nadire Ceren Ünverdi. Evrim Ağacı, October 06, 2023. https://evrimagaci.org/s/15688.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close