Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Elektronlarda Spin (Dönme) Kavramı Nedir? Nasıl Keşfedilmiştir?

Elektronlarda Spin (Dönme) Kavramı Nedir? Nasıl Keşfedilmiştir? ThoughtCo
6 dakika
15,751
Tüm Reklamları Kapat

1845 yılında Michael Faraday, manyetik alan içine gömülmüş malzemelerin bazılarının içinden ışık geçerken, ışığın manyetik alandan etkilendiğini fark etti. Daha spesifik olarak tanımlamak gerekirse Faraday'ın fark ettiği şey, ışığın elektromanyetik alan içinde "titreştiği düzlemi" keşfetmek oldu. Yani ışığın bu alan içinde "döndüğünü" fark etti. Bu, ışık ile elektromanyetizma arasında bir ilişki olduğuna yönelik ilk gözlemdi.

1862 yılına geldiğimizde Faraday, manyetik alanın ışık üzerinde herhangi bir doğrudan etkisi olup olmadığını göstermeye çalıştı. Ne var ki tüm denemelerine rağmen, kendi sözleriyle "tek bir adet dahi gösterilebilir etkiye" rastlamadı. Ancak çok geçmeden, yanıldığı ortaya çıkacaktı. 1870 yılında James Clark Maxwell, ışık saçan kaynaklar ve parçacıklar ile ilgili olarak şunları yazıyordu:

Tüm Reklamları Kapat

Doğa içerisindeki hiçbir kuvvet, ışık parçacıklarının kütlesini veya osilasyon periyodunu değiştiremez.

Maxwell de yanılıyordu. 1896 yılında Zeeman, Faraday'ın zamanındakinden daha iyi teknoloji kullanarak Faraday deneylerini yeniden yapma kararı aldı. Sofra tuzunu (ki bizim için önemli olan, sofra tuzu içindeki sodyum atomlarıdır) ateşe attı ve bu karışımı bir elektromıknatıs üzerine yerleştirdi. Manyetik alanı aktive ettiğinde, sodyum atomlarından gelen spesifik ışık spektrumu frekanslarının sayısının arttığını gördü. Böylece, manyetik alanın ışık spektrumunu etkileyebileceğini ilk defa ispatlamış oldu.

Bugün bunun tam olarak nasıl olduğunu biliyoruz; ancak o dönemde elektronlar henüz keşfedilmemişti ve dolayısıyla bu olayın nasıl yaşandığının izahı 30 sene beklemek zorunda kaldı. 1897 yılında, temel parçacıklardan biri olan elektronlar keşfedildi. Protonlar 1919 yılında, nötronlar ise 1932 yılında keşfedildi.

Tüm Reklamları Kapat

1897 yılında Lorentz, Elektron Teorisi isimli teorisini ileri sürdü. Aynı yıl, kadmiyum atomlarıyla çalışan Zeeman, mavi renk spektrumuna ait çizgilerle, ışığın manyetik alandan etkilenmesine yönelik daha da iyi sonuçlar elde etmeyi başardı ve bulguları, Elektron Teorisi'ni güçlendirdi. 1902 yılında ikili, Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Ancak şuna dikkat çekmekte fayda var: Bu ödüle rağmen daha o dönemde halen, bugün Zeeman Etkisi denen bu spektrum çizgisi çoklanması olayının iyi bir açıklaması bulunmuyordu. Sadece olgu keşfedilmişti; henüz sağlam bir teori yoktu.

Zeeman Etkisini gösteren bir grafik. Bu, cıvanın 546.1 nanometre dalga boyundaki spektral çizgileri. A ile işaretlenende manyetik alan bulunmuyor. B ile işaretlenen kısımda manyetik alan var ve spektral çizgiler transvers Zeeman etkisi gösteriyor. C ile işaretlenen alanda da manyetik alan var ve boyuna Zeeman etkisi gözüküyor. Zeeman etkisi, manyetik alanın etkisi altında spektral çizgilerin birden fazla alt bileşene ayrılmasına verilen bir isim.
Zeeman Etkisini gösteren bir grafik. Bu, cıvanın 546.1 nanometre dalga boyundaki spektral çizgileri. A ile işaretlenende manyetik alan bulunmuyor. B ile işaretlenen kısımda manyetik alan var ve spektral çizgiler transvers Zeeman etkisi gösteriyor. C ile işaretlenen alanda da manyetik alan var ve boyuna Zeeman etkisi gözüküyor. Zeeman etkisi, manyetik alanın etkisi altında spektral çizgilerin birden fazla alt bileşene ayrılmasına verilen bir isim.
Wikipedia

Spektrum çizgilerinin çoklanması şu nedenle önemlidir: Böyle bir çoklanma için etkileşim gerekmektedir. Elektromanyetik Teori çerçevesinde, hareket eden bir yükün manyetik alan içinden geçerken bu alan ile nasıl etkileşeceğini biliyoruz. Lorentz Teorisi ise, elektromanyetik alan içinden geçen ışığın, alan ile etkileşiminden ötürü oluşan kaç çizgi görmemiz gerektiğini söylemektedir. Bu çizgilerin oluşumu, ışık ile elektromanyetik alan etkileşimini ispatlamaktadır.

Ama bir sorun da vardı: Gerçekte gözlenen çizgi sayısı, teorinin "olması gerektiğini" söylediğinden hep 2 kat daha fazla çıkıyordu. İşte açıklaması olmayan ana konu buydu: Elektronda yük haricinde ek bir özellik olmalıdır ve bu özellik her neyse, 2 kat çizgiye neden olan şey de o olmalıdır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bu öylesine zorlu bir problemdi ki, 1925 yılında Pauli, manyetik alan içindeki atomların spektrum çizgilerinin çoklanmasıyla ilgili olarak "klasik yöntemlerle tanımlanamaz" yazdı. Bu noktadan sonra, elektronlara farklı bir gözle bakılmaya başlandı. Cevap, kuantum mekaniğinden gelecekti.

O dönemde bir lisansüstü öğrencisi olan Kronig, bu özelliğin ana nedeninin elektronların kendi etrafında dönmesi yani spin adı verilen bir özellik olması gerektiğini ileri sürdü. Dahası, bu dönmenin, indirgenmiş Planck sabiti birimiyle tam sayıların yarısı kadar olması gerektiğini tespit etti. Ne yazık ki deneysel veriler, yukarıda anlattığımız gibi, teorinin öngördüğünden hep 2 kat kadar fazla çıkıyordu. Kronig bunun büyük bir hata olduğunu düşündü ve bu nedenle araştırma sonuçlarını yayınlamak istemedi.

O dönemde Kronig gibi oldukça genç olan Uhlenbeck ve Goudsmit, Kronig ile aynı sonuca varan çalışmalar yaptılar. Fakat Kronig'in aksine, çok büyük bir hata yaptıklarının farkına varamadan, "elektronların kendi etrafında döndüklerini" ileri sürdükleri makaleleri çoktan yayınlanmıştı bile.

Hata şuydu: Elektronlar, gerçekte kendi etrafında dönemezler; çünkü dönebilecekleri bir eksenleri yoktur! Elektronlar, nokta parçacıklardır. Eğer dönecek olurlarsa, yörüngesel hızları ışık hızının 100 katı kadar olurdu. Dolayısıyla söz konusu rotasyon, mikroskobik seviyede olan bir dönme olamazdı.

Buna rağmen elektronun kendi etrafında döndüğünü düşünmek, pratik açıdan oldukça faydalıydı. Pauli, dışlama (dışarlama) ilkesi adı verilen ilkeyi 1926 yılında ileri sürdü ve elementlerin periyodik tablosunu fiziksel bir perspektiften açıklamayı başardı. Bu prensip, yarı tam sayı parçacıklardan ikisinin hiçbir zaman birbiriyle aynı olamayacağını söylüyordu. Bu prensip aslen kuantum mekaniği açısından düşünülmeliydi; ancak nedensellik ilkesi çerçevesinde kuantum alan teorisinden de çıkarılabiliyordu.

Tüm Reklamları Kapat

1926 yılında Thomas; Kronig, Uhlenbeck ve Goudsmit tarafından yapılan hesaplardaki 2 katlık hatanın özel görelilikten kaynaklandığını fark etti. 1928 yılında Dirac, elektronların neden döndüğünü düşünmemiz gerektiği üzerine kafa yormaya başladı ve elektronların görelilik teorisini sil baştan inşa etmeye karar verdi. Bunu yaparken, Schrödinger-Pauli Denklemi'ni zarif bir şekilde genelleştirmeyi başardı. Bu sayede, spin kavramını da kendiliğinden denklemlerden çıkarmayı başardı.

Sadece bu da değil: Sadece elektronlara yönelik bir denklem geliştirmedi; aynı zamanda, elektronlarla aynı kütleye sahip pozitif yüklü parçacıklar için de bir denklem geliştirdi. 1931 yılında pozitron adı verilen bu parçacıklar ilk defa keşfedildi.

Sonradan yapılan çalışmalar, Dirac Denklemi'nin yüksek enerji düzeylerinde geçersiz olduğunu ortaya koydu. Tüm enerji seviyelerini kapsayan bir elektron ve foton teorisinin inşa edilmesi için 25 yıl daha gerekti. Bu teoriye birçokları katkı sağladı; ancak Kuantum Elektrodinamik Teorisi olarak bildiğimiz teorinin babaları olan Feynman, Schwinger ve Tomonaga, bu önemli teorinin inşası sayesinde Nobel Ödülü'ne layık görüldüler.

Böylece teorik fizik ile deneysel fizik arasındaki dans, birçok Nobel Ödülü'nden geçerek bize elektronların spin davranışının izahını verdi.

Tüm Reklamları Kapat

Spinin ne olduğunu iyi anlamak gerekiyor: Temel parçacık spini, parçacığı betimleyen özelliklerden birisidir; tıpkı kütle veya yük gibi. Bir hareket karşılığı yoktur. Ama ilginçtir ki parçacık yüklü ise, manyetik alan ile etkileşirken spini bu olayda rol oynamaktadır ve sanki yüklü bir parçacık "dönüyormuş gibi" davranmaktadır. Ama bu gerçek bir dönme olmaz, çünkü dönme olarak bildiğimiz davranışı sergiliyor olsa, bir elektron normalden biraz daha yavaş veya biraz daha hızlı da dönebilmelidir; ancak gerçekte böyle bir durum yoktur. Sadece 2 "dönme" hali vardır. Bu açıdan spin, aslında bir parçacığın en önemli özelliğidir diyebiliriz; çünkü diğer parçacıklar ile bir arada nasıl duracak onu belirlemektedir.

Spin eğer "yarım" ise parçacığa fermiyon, "tam" ise bozon adını vermekteyiz. Fermiyonlar bir arada bulunamaz, bozonlar ise bir arada bulunmak isterler. Bu da, maddenin doğasını anlamak konusunda bize çok önemli bilgiler vermektedir. Bu konuda daha fazla bilgiyi buradaki yazımızdan alabilirsiniz.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
83
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 21
 • Merak Uyandırıcı! 21
 • Bilim Budur! 11
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 10
 • Muhteşem! 9
 • İnanılmaz 4
 • Grrr... *@$# 3
 • Umut Verici! 2
 • İğrenç! 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Korkutucu! 0
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 04/12/2023 07:13:20 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8193

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Balıklar
Psikiyatri
Uzay Aracı
Covıd-19
Görme
Ahlak
Hominid
Koku
Yörünge
Patlama
Primatlar
İyi
Kromozom
Jinekoloji
Beslenme
Yakınsak Evrim
Enerji
Karbonhidrat
Öğrenme Teorileri
Şehir
Mikrop
Hukuk
Bilgi
Zehir
Zehirli Mantar
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Maymunlar Taş Devrine Girdi mi?!
Maymunlar Taş Devrine Girdi mi?!
Antarktika'daki Canlıların Kaçamadığı Ölümcül Buz Büyüsü!
Antarktika'daki Canlıların Kaçamadığı Ölümcül Buz Büyüsü!
Kötü Bilim: Bilim Kötüye Nasıl Kullanılır?
Kötü Bilim: Bilim Kötüye Nasıl Kullanılır?
İçtiğiniz Çay/Kahve Size Zarar Veriyor Olabilir mi?
İçtiğiniz Çay/Kahve Size Zarar Veriyor Olabilir mi?
Kötü Olduğunu Bildiğiniz Şeyleri Yapmaya Neden Devam Ediyorsunuz?
Kötü Olduğunu Bildiğiniz Şeyleri Yapmaya Neden Devam Ediyorsunuz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
P. D. B. Tekin, et al. Elektronlarda Spin (Dönme) Kavramı Nedir? Nasıl Keşfedilmiştir?. (11 Ocak 2020). Alındığı Tarih: 4 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/8193
Tekin, P. D. B., Bakırcı, Ç. M. (2020, January 11). Elektronlarda Spin (Dönme) Kavramı Nedir? Nasıl Keşfedilmiştir?. Evrim Ağacı. Retrieved December 04, 2023. from https://evrimagaci.org/s/8193
P. D. B. Tekin, et al. “Elektronlarda Spin (Dönme) Kavramı Nedir? Nasıl Keşfedilmiştir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 11 Jan. 2020, https://evrimagaci.org/s/8193.
Tekin, Prof. Dr. Bayram. Bakırcı, Çağrı Mert. “Elektronlarda Spin (Dönme) Kavramı Nedir? Nasıl Keşfedilmiştir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, January 11, 2020. https://evrimagaci.org/s/8193.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close