Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Depersonalizasyon - Derealizasyon Bozukluğu Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Depersonalizasyon - Derealizasyon Bozukluğu Nedir? Belirtileri Nelerdir? Shutterstock
7 dakika
40,896
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat
Depersonalizasyon - Derealizasyon Bozukluğu
 • Türkçe Adı Depersonalizasyon - Derealizasyon Bozukluğu
 • İngilizce Adı Depersonalization - Derealization Disorder
 • DSM 300.6

Depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğu (DPDR), kişinin sürekli veya tekrarlayan depersonalizasyon veya derealizasyon yaşamasına sebep olan ruhsal bir bozukluktur.

Depersonalizasyon; kişinin kendisinden, düşüncelerinden, hislerinden ve hatta bedeninden kopmuş hissetmesini ifade eder. Bireyler, genellikle kendilerini sanki dışarıdan bir gözlemci gibi izlediklerini hissettiklerini belirtir. Ayrıca düşünceleri ve davranışları üzerinde bir kontrolleri yokmuş gibi hissedebilirler. Yani depersonalizasyon basitçe kişinin duyarsızlaşması, kendinden kopması veya kendine yabancılaşması olarak ifade edilebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Derealizasyon ise kişinin diğer insanlardan, çevresinden veya dünyadan kopmuş hissetmesini ifade eder. Derealizasyon yaşayan kişiler, çevrelerindeki dünyayı gerçek dışı veya sanki bir rüyaymış gibi algılayabilirler.

Belirti ve Semptomlar

Depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğu belirtileri genellikle görünmezdir ve kişinin öznel deneyimlerindeki değişiklikler ile ilgilidir. Çoğu zaman depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğu olan kişiler dahi belirtileri tarif etmekte zorlanabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğu tek bir tanı olarak kabul edilse de belirtiler genellikle iki kategoriye ayrılarak incelenir. Buna göre bu bozukluğa sahip kişiler, depersonalizasyon ve derealizasyondan birinin belirtilerini yaşayabildiği gibi her ikisinin belirtilerini birden de yaşayabilir.

Depersonalizasyon Belirtileri

 • Kendi vücudunuzdan kopmuş hissetmek, bazen kendi vücudunuzu yukarıdan izliyormuş veya bir film seyrediyormuş gibi hissetmek;
 • Fiziksel, zihinsel veya duygusal açıdan uyuşmuş hissetmek;
 • Vücudunuz bazı bölümlerinin yanlış boyutta veya deforme olduğunu hissetmek (şişmiş, küçülmüş veya büyümüş);
 • Duygularla anıları ilişkilendirememek, bir anıyı sanki siz yaşamamış gibi hissettiğiniz için sahiplenememek;
 • Sanki gerçek bir benliğiniz yokmuş gibi kendinizden tamamen kopmuş hissetmek;
 • Kendi hareketleriniz, davranışlarınız ve konuşmalarınız dahil olmak üzere vücudunuz üzerinde bir kontrolünüz yokmuş gibi hissetmek;
 • Duygularınızı tanımada ve tanımlamada zorluk yaşamak.

Derealizasyon Belirtileri

 • Gerçeklikten kopmuş hissetmek;
 • İnsanlar, çevre veya dünyayla sizin aranızda cam bir duvar varmış gibi hissetmek;
 • Deneyimlerinizin garip, gerçek dışı veya rüya gibi olduğunu hissetmek;
 • Başkalarını veya çevreyi puslu, yapay veya karikatürize gibi deneyimlemek;
 • Sesleri normalinden daha yüksek veya daha yumuşak olarak deneyimlemek;
 • Nesneleri boyut, şekil, renk veya mesafe olarak normalinden farklı deneyimlemek;
 • Çarpık bir zaman algısına sahip olmak, zamanın normalden daha hızlı veya daha yavaş geçtiğini hissetmek (uzak bir geçmişte yaşanan bir olayı sanki dün yaşamış gibi hissetmek veya yakın zamanda gerçekleşen bir olayın çok daha uzak bir geçmişte yaşandığını hissetmek gibi).

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

Depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğunun nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak genellikle şiddet, savaş veya çocuk istismarı gibi yaşamı tehdit eden travmatik deneyimler ile ilişkilendirilir. Bu yüzden depersonalizasyon gibi dissosiyatif semptomların gelişiminin genellikle travma ile baş etmenin bir yolu veya kişinin kontrol edemediği deneyimleriyle ilgili duygularına verdiği doğal bir tepki olduğu düşünülür. Aşağıdaki faktörler kişinindepersonalizasyon-derealizasyon bozukluğu geliştirme ihtimalini artırabilir.

Çocukluk Deneyimleri

Çocuklukta ihmal veya istismar edilmek, yetişkinlikte dissosiyatif bozukluk geliştirme olasılığını büyük ölçüde artırır. Depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğu olan birçok kişi, çocukluk döneminde özellikle duygusal istismar ve ihmal gibi travmatik deneyimler yaşadıklarını bildirmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bir kişi; şiddet, istismar veya ihmal gibi durumların gerçekleştiği bir evde büyüdüyse bir savunma mekanizması olarak kendisini bu durumlardan uzaklaştırmış olabilir. Bu yüzden yetişkinlikte de benzer stresli durumlarla karşılaştığında depersonalizasyon eğilimlerine geri dönebilir.

Ayrıca aile içi şiddete veya istismara tanık olmak, cinsel saldırı öyküsü, beklenmedik ölümler, doğal afetler, kaza veya savaş gibi hayatı tehdit eden bir tehlikeyle karşılaşmak da depersonalizasyon eğilimi yaratabilir.

Anksiyete Bozuklukları

Anksiyete, genellikle dissosiyatif bozukluklara eşlik eder ve depersonalizasyon ile birlikte teşhis edilir. Panik atak veya yüksek düzeydeki kaygı durumları, kişinin algısını değiştirebilir ve geçici olarak depersonalizasyon veya derealizasyon semptomlarını yaşamasına sebep olabilir.

İlaç ve Madde Kullanımı

Alkol ve esrar gibi zihin veya ruh halini değiştiren maddelerin kullanımı depersonalizasyon veya derealizasyon semptomlarına sebep olabilir. Semptomlar genellikle madde kullanımının verdiği keyif kadar sürse de bazı araştırmalar madde kullanımının etkisinde olmadığında bile depersonalizasyon veya derealizasyon hissine neden olabileceğini göstermektedir.[1]

Teşhis Yöntemleri

Depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğu nadiren teşhis edilebilir. Uzmanların birçoğu bu tanıya aşina değildir. Bu yüzden doğru bir tanının konması yıllarca süren tedavilerden sonra gerçekleşebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatiksel El Kitabı'nın beşinci baskısında (DSM-5), depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğu için belirtilen tanı kriterleri şunlardır:[2]

 • Depersonalizasyon, derealizasyon veya her ikisinin birlikte olduğu ataklar sürekli veya tekrar edicidir.
 • Kişi, tüm bu deneyimler sırasında değişikliklerin gerçek olmadığının farkındadır. Yani, kişinin gerçeklik algısı bozulmamıştır; gerçeklik ve dissosiyatif deneyimleri ayırt etme yeteneğine sahiptir.
 • Semptomlar, kişinin sosyal veya mesleki hayatını sıkıntıya sokacak derecede şiddetlidir.
 • Semptomlar, bir ilaç veya madde kullanımından kaynaklanmamaktadır.
 • Semptomlar; şizofreni, panik bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu veya başka bir dissosiyatif bozukluktan kaynaklanmamaktadır.

Buna göre, depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğunun teşhis edilebilmesi için önce semptomların başka bir nedenden kaynaklanmadığından emin olunması gerekir. Dissosiyatif bozuklukları spesifik olarak teşhis edebilmek için kullanılabilecek laboratuvar testleri yoktur. Ancak semptomların nedeni olabilecek hastalık, ilaç veya madde kullanımı etkilerini ekarte etmek için çeşitli testler kullanılabilir. Bu yüzden hastanın uyuşturucu madde testi, kan testi, idrar testi, manyetik rezonans görüntüleme (MR) veya fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) gibi ek testlerden geçmesi istenebilir.

Depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğunun teşhisi kişinin semptomlarının yanı sıra klinik gözlemlere dayanarak yapılır. Bu noktada uzmanlar, tanıyı belirlemek için özel olarak tasarlanmış görüşmeler ve değerlendirme araçlarından yararlanabilir. Dissosiyatif bozukluğu olan hastalarla yapılan görüşmelerden toplanan işaretlerle tasarlanmış Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DES) bu araçlardan biridir.

Depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğu olan kişilerin yaşadığı deneyimlerin ve algısal rahatsızlığın farkında olmaları bozukluğun teşhisi için oldukça önemlidir. Ayrıca bu kriter, depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğunu diğer dissosiyatif bozukluklardan ayıran önemli bir noktadır. Bu bozukluğa sahip kişiler, yaşadığı tüm beden dışı deneyimlere rağmen bu değişimin farkındadır.

Tüm Reklamları Kapat

Ayrıca şunun da altını çizmek gerekir ki, bu belirti ve semptomların yaşanması her zaman kişide depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğu olduğu anlamına gelmez. Depersonalizasyon veya derealizasyon gibi dissosiyatif semptomları ara sıra yaşamak oldukça normaldir. Her insan hayatının bir döneminde çeşitli sebeplerden dolayı duyarsızlaşma, kendisine ve çevreye yabancılaşma gibi duygular yaşayabilir. DSM-5'te belirtildiği gibi bunun ruhsal bir bozukluk olarak tanımlanabilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekir.

Shutterstock

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğu olan bazı kişiler için iyileşme tedavi olmaksızın gerçekleşebilir. Ancak birçok insan için semptomları yönetmeye yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş tedavilere ihtiyaç vardır. Tedavi, semptomları tetikleyen unsurları anlamaya ve altta yatan stres etkenlerini ele almaya fayda sağlayabilir.

Psikoterapi

Depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğunun tedavisine yönelik araştırmalar sınırlıdır. Ancak mevcut araştırmalar, bozukluk ile baş etmenin en etkili yolunun psikoterapi olduğunu göstermektedir.

Psikoterapinin amacı, hastaların depersonalizasyon-derealizasyon bozukluklarının doğasını anlamalarına ve semptomlar ortaya çıktığında onları yönetmelerine yardımcı olmaktır. Bu sayede kaygı, stres veya sorunun büyümesine sebep olacak diğer tepkilerin tetiklenmesinin önüne geçilebilir. Özellikle bilişsel-davranışçı terapi (BDT) gibi psikoterapiler, hastanın gerçek olmayan şeyleri hissetmekle ilgili deneyimlerini ve saplantılı düşüncelerini engellemeye yönelik stratejiler öğretebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Dünyanın Merkezine Tünel Kazmak

“Merak ediyorum, acaba insanoğlunun takıntıları da, Japon balıkları gibi, koşullar ne kadarına izin verirse o kadar mı büyüyor?”

Kevin Wilson’ın karakterleri gerçekle hayal, sıradanla fantastik arasında gidip gelen bir dünyada yaşıyor. Vefat etmiş, hasta ya da yanına yaklaşılmayacak kadar huysuz aile büyüklerinin yerine ücret karşılığı ikame büyükannelik yapan bir kadın; anne babası kendiliğinden alev alarak öldükten sonra Scrabble fabrikasında harf tasnifçisi olarak çalışmaya başlayan genç; annelerinden kalan evin tek sahibi olmak için kağıttan 250’şer turna yapmak zorunda kalan kardeşler…

Gerçek hayatın neredeyse tüm kurallarının geçerli olduğu mini evrenlerde yaşayan fazlasıyla yalnız karakterler.

Fang Ailesi’yle kendine önemli bir hayran kitlesi yaratan Kevin Wilson, ilk öykü kitabı Dünyanın Merkezine Tünel Kazmak’ta yine okurunda gülme isteği ve acıma hissini aynı anda yaratmayı başarıyor.

Devamını Göster
₺130.00
Dünyanın Merkezine Tünel Kazmak

İlaç Tedavisi

Dissosiyatif semptomları tedavi etmek için Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanan herhangi bir ilaç yoktur. Ancak depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğuna katkıda bulunan diğer semptomları tedavi etmek için ilaçlar kullanılabilir. Dissosiyatif bozukluklarının yanında depresyon veya anksiyete problemleri olan kişilere sağlık uzmanları tarafından antidepresan veya anti-anksiyete ilaçları reçete edilebilir. Bununla birlikte hastanın teşhis edilmiş başka bir ruh sağlığı problemi varsa ilaç ve terapinin birlikte yürütüldüğü bir tedavi daha faydalı olabilir.

Müddet Tahminleri (Prognoz)

Depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğu olan bir kişi, semptomları tedavi esnasında üstesinden gelinebilir düzeydeki geçici streslerden kaynaklanıyorsa veya semptomlar uzun süreli değilse tam olarak iyileşebilir. Ancak tedaviye yanıt vermeyen kişilerde bozukluk kronik hale gelebilir. Bazı kişilerde bozukluk tedavi olmaksızın kendiliğinden kaybolabilir. Semptomlar sürekli veya tekrar edici olsa bile, hasta zihnini başka şeylerle meşgul edebilir veya benlik algılarından ziyade başka etkinliklere odaklanabilirse, hastalığın etkileri hayatında daha az soruna yol açabilir.

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

Akıl Hastalıkları Ulusal İttifakı'na (NAMI) göre her 4 yetişkinden 3'ü depersonalizasyon veya derealizasyon deneyimleri içeren dissosiyatif bir dönem geçirmiştir. Ancak insanların yalnızca %2'si depersonalizasyon-derealizasyon bozukluk kriterlerinin tamamını karşılamaktadır.[3], [4]

Depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğu, genç yetişkinlik veya çocukluk döneminde başlayabilir. Vakaların büyük çoğunluğu 20 yaşından önce ve yalnızca %5'i 25 yaşından sonra teşhis edilir. Depersonalizasyon veya derealizasyon teşhisi konulan kişilerin yaklaşık %72'sinde başka bir ikincil psikiyatrik tanı vardır.

Kadınların dissosiyatif bozukluk tanısı alma olasılığı erkeklerden daha yüksektir. Ancak bazı araştırmalar, depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğun erkeklerde ve kadınlarda eşit oranda görüldüğünü öne sürmektedir.

Sonuç

Depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğu kişinin kendisinden, deneyimlerinden veya çevrelerinden kopuk hissettikleri dönemler içerir. Bu dönemler, çoğu zaman kafa karıştırıcı olabilir ve kişinin çevreyle olan etkileşimini zorlaştırabilir. Depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğunun nedeni tam olarak bilinemese de semptomları erken tanımak, bu kafa karıştırıcı deneyimleri yönetmeye yardımcı olabilir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
44
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 27
 • Merak Uyandırıcı! 8
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 5
 • Üzücü! 4
 • İnanılmaz 3
 • Korkutucu! 3
 • Muhteşem! 2
 • Umut Verici! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 24/02/2024 19:12:30 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13405

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Dışkı
Astrofotoğrafçılık
Konuşma
Bebek
Köpekgil
Diş
Gerçek
Sars-Cov-2
Şüphecilik
Antik
Mühendislik
Elektrokimya
Rna
Dişler
Nanoteknoloji
Kanıt
Botanik
Kütleçekimi
Entomoloji
Bilim Felsefesi
Hastalık Yayılımı
Kurbağa
Küresel Isınma
Balık Çeşitliliği
Yangın
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Çernobil'den Sonraki En Büyük Felaket Kapımızda!
Çernobil'den Sonraki En Büyük Felaket Kapımızda!
Kızıl Cin: Türkiye'ye Düşen Nadir Yıldırım!
Kızıl Cin: Türkiye'ye Düşen Nadir Yıldırım!
Plasebo: Sadece İnanarak Hastalıklardan Kurtulabilir miyiz?
Plasebo: Sadece İnanarak Hastalıklardan Kurtulabilir miyiz?
Özgür İrade: Aldığımız Kararlarda *Gerçekten* Özgür müyüz?
Özgür İrade: Aldığımız Kararlarda *Gerçekten* Özgür müyüz?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
E. Kocabey, et al. Depersonalizasyon - Derealizasyon Bozukluğu Nedir? Belirtileri Nelerdir?. (27 Kasım 2022). Alındığı Tarih: 24 Şubat 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13405
Kocabey, E., Alparslan, E. (2022, November 27). Depersonalizasyon - Derealizasyon Bozukluğu Nedir? Belirtileri Nelerdir?. Evrim Ağacı. Retrieved February 24, 2024. from https://evrimagaci.org/s/13405
E. Kocabey, et al. “Depersonalizasyon - Derealizasyon Bozukluğu Nedir? Belirtileri Nelerdir?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 27 Nov. 2022, https://evrimagaci.org/s/13405.
Kocabey, Enes. Alparslan, Eda. “Depersonalizasyon - Derealizasyon Bozukluğu Nedir? Belirtileri Nelerdir?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, November 27, 2022. https://evrimagaci.org/s/13405.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close