Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Metal Ametal ve Yarı Metal Nedir

Metal Ametal ve Yarı Metal Nedir
Metallerin, ametallerin ve yarı metallerin periyodik tablodaki dağılımı.
4 dakika
42,924
 • Blog Yazısı
Blog Yazısı
Tüm Reklamları Kapat

Metallik Nedir?

Metaller periyodik tablonun sol tarafında bulunan (Hidrojen hariç). İletken olan + yüklü iyonlaşan dışı parlak atomik yapılı maddelerdir. Periyodik tabloda en çok metaller bulunmaktadır. Demir (Fe) bakır (Cu) nikel (Ni) gibi maddeler metaldir. Cıva hariç öbür metallerin erime noktaları oldukça yüksektir. En yüksek erime noktasına sahip olan tungstenin erime noktası 3.422 °C dir. Metaller kendi aralarında bileşik oluşturamazlar, ama eriyerek alaşım dediğimiz yapıları oluşturabilirler. Periyodik tabloda soldan sağa ve yukarıdan aşağı doğru metallik arttığı için en metalik element fransiyumdur. İletken madde olarak kullanılırlar. Özellikle bakır maliyeti ucuz ve iletkenliği çok iyi bir metal olduğu için elektrik devrelerinde tercih edilmektedir. Ayrıca oksijenle tepkimeye girerlerse çoğunlukla bazik oksitler oluşturabilirler.

Metaller şu şekilde sınıflandırılır:

Aktif Metaller Elektron verme eğilimi hidrojenden büyük olan metallere denir.

Tüm Reklamları Kapat

Na, K, Ca, Fe, Mg, Zn, Ni, Cr, Pb, Sn gibi örnekler verilebilir.

Pasif Metaller Elektron verme eğilimi hidrojenden küçük olan metallere denir.

Cu, Hg, Ag, Au, Pt gibi örnekler verilebilir.

Yarı Soy Metaller Pasif metallerden Cu, Hg ve Ag’e yarı soy metal denir.

Tüm Reklamları Kapat

Soy Metaller Pasif metallerden Au ve Pt’e soy metaller denir.

Amfoter Metaller Asit ve kuvvetli bazlarla tepkimeye giren aktif metallere denir.

Be, Zn, Al, Sn, Pb, Cr metalleri amfoter metaldir.

Ametallik Nedir?

Ametaller metal ve yarı metal olmayan maddelerdir. Flor klor karbon hidrojen gibi elementler birer ametaldir. ametaller iyonlaşmada katmanlarını doldurmak için - yüklü olarak iyonlaşırlar. Metallerle iyonik bağ ile iyonik bileşikleri oluştururlar. Erime ve kaynama noktaları metallere göre düşüktür. Bükülemezler kendi aralarında kovalent bağ ile bileşik yapma özellikleri vardır. Bu yüzden atomik halde bulunmazlar. Periyodik tablonun sağ tarafından bulunmaktadırlar. katı, sıvı ve gaz olarak 3 farklı halde de bulunabilirler. soygazlar dediğimiz 8A grubu bir ametal grubudur. İyonlaşmaları çok zordur ve bileşik yapmazlar. Grafit ve Fulleren hariç elektriği ve ısıyı iletmezler. oksijenli bileşiklerin sulu çözeltileri asidik özellik göstermektedir. 4A 5A 6A 7A ve 8A bir ametal grubudur. Halojenlerde ametaller arasında yer almaktadır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Yarı metaller

Periyodik tabloda metaller ve ametaller arasında zikzak şeklinde giden elementler yarı metallerdir. Yarı metaller kimyasal özelliklerini ametallerden fiziksel özelliklerini metallerden almaktadır. Diyot ve transistör gibi modern elektroniğin temel parçalarının ham maddeleridirler. Elektriği metallerden kötü ama ametallerden de iyi iletmektedirler. Metallerle tepkime verirken ametal, ametallerle tepkime verirken de metal gibi davranırlar. En dikkat çekici özellikleri iletkenliklerinin değiştirilebilir olmasıdır. Özellikle silisyum bu alanda çok rağbet görmektedir. Bunun yanı sıra parlak veya mat olabilirler. İşlenebilir, tel veya levha hâline getirilebilirler. Kırılgan değildirler. Yarı metaller toplam sekiz tanedir.

İyonlaşma ve metallik

İyonlaşma hakkında daha önceden detaylı bir yazı yayımlamıştık. Burada ise bunun metalik halini işleyeceğiz. Metallerin son katmanları daha boş olduğu için elektron vermeleri daha kolaydır. İyonlaşarak katyon oluştururlar. İyonlaşma enerjisi periyodik tabloda sağdan sola ve üstten alta doğru gidildikçe azaldığı için metalik özellik ile iyonlaşma enerjisi ters orantılıdır. Elektronegatiflik de aynı şekilde metalik özellik ile ters orantılıdır. Yani metallik ile birlikte atomun elektron alma isteği ile iyonlaşma enerjisi düşer. Özellikle 1A ve 2A grubu bu özelliği çok göstermektedir.

elementlerin elektronegatiflikleri
elementlerin elektronegatiflikleri

Ametallik ve İyonlaşma

Ametaller iyonlaşmada anyon oluşturan elementlerdir. Elektron alırlar. son katmanları metallere göre daha dolu olduğu için elektron vermektense almayı tercih ederler. Elektronegatiflikleri oldukça yüksektir. İyonlaşma enerjileri yüksektir en yüksek iyonlaşma enerjisine sahip olan helyum bir ametaldir.

Metal-Asit Tepkimeleri

Metallerin kendi aralarında grupları ve her bu grupların farklı özellikleri olduğu için asitlerle olan tepkimeler metalin türüne göre farklı gerçekleşebilir.

Asit Aktif Metal Tepkimeleri

Aktif metaller ile asitlerin tepkimeleri sonucunda tuz ve hidrojen gazı dediğimiz kimyasallar oluşmaktadır. Mesela

Na+Hcl→H2+NaCl tepkimesi buna örnek olarak gösterilebilir

Tüm Reklamları Kapat

Asit Yarı Soy Metal Tepkimeleri

Bakır Civa Gümüş gibi yarı soy metaller oksijen içeriği olarak yüksek seviyede olan asitlerle tepkimeye girebilirler (HNO3 ve H2SO4 gibi). Bunun sonucunda da ametal oksit adını verdiğimiz kükürt dioksit, azot dioksit, azot monoksit gibi yapıları oluştururlar.

Cu(k) + 2H2SO4(suda)→ CuSO4(suda) + SO2(g) + 2H2O(s)

Burada bakır yarı soy metal olup oksijence içeriği zengin olan sülfürik asit ile tepkimeye girerek bakır sülfat kükürt dioksit ve su oluşturmuştur

Tüm Reklamları Kapat

Asit Soy Metal Tepkimeleri

Soy metaller sadece kral suyu dediğimiz hidroklorik asit ve nitrik asit karışımında tepkimeye girebilirler.

Au(k) + Kral Suyu→ HAuCl4(k) + 3NO2(g) + 3H2O(s) gibi

Asit Amfoter Metal Tepkimeleri

Amfoter metallerin su ile tepkimeye girmemek gibi bir özelliği vardır. Bu sayede su ile ilgili işlerde bu metaller tercih edilebilirler. Asitler ile tepkimeye girdiklerinde tuz ve hidrojen dediğimiz yapıları oluştururlar.

Zn(k) + H2SO4(suda)→ ZnSO4(suda) + H2(g)

Tüm Reklamları Kapat

Asit Bazik Oksit Tepkimeleri

Asitler bazik oksit dediğimiz maddeler ile tepkimeye girdiklerinde tuz ve su oluştururlar. Bu tepkimelerin önemli bir yanı pas çözücü olmasıdır. Bu açıdan önemli tepkimelerdir.

Fe2O3 + 6HCl→ 2FeCl3 + 3H2O

Okundu Olarak İşaretle
17
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Raporla
Mantık Hatası Bildir
Yukarı Zıpla
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 4
 • Muhteşem! 1
 • Tebrikler! 1
 • Bilim Budur! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • B. Hazer. (2012). Genel Kimya. ISBN: 9786054259748.
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 13/06/2024 10:29:43 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13190

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Uterus
Göç
Evrenin Genişlemesi
Sağlık Personeli
Fizyoloji
Ara Tür
Deri
Kimyasal Bağ
Allah
Şeker
Lazer
Kalp
İletişim
Tekillik
Doku
Özel Görelilik
Plastik
Primatlar
Diş Hekimliği
Hastalık Yayılımı
Tohum
Karbonhidrat
Yörünge
Doğal
Kamuflaj
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close