Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Bitmeyen Kavga: Dişiler ve Erkekler Arası Eşeysel Çatışma

Bitmeyen Kavga: Dişiler ve Erkekler Arası Eşeysel Çatışma Traklight
9 dakika
2,812

Erkeğini yiyen peygamber devesi dişilerini duymayan yoktur. Cinsel yamyamlık olarak bilinen bu davranış, dişilere avantaj sağlayan bir özelliktir. Çünkü bu türde erkek çiftleşebilmek adına kendini dişi ve gelecekteki yavrularına besin olarak sunar ve yaşamını feda eder. 

Erkeğinin kafasını yiyen dişi bir mantis.
Erkeğinin kafasını yiyen dişi bir mantis.
Gizmodo

Fakat pek çok türde, özellikle örümceklerde, agresif ve çiftleşmeye kolay yanaşmayan yamyam (kannibalistik) dişilere karşı boş durmayan erkekler, eşeysel çatışma sonucu karşı adaptasyonlar, savunma mekanizmaları geliştirmiştir. Örneğin bazıları, dişiler tarafından yenmemek için felç edici bir toksin salgılar ve böylece kıpırdayamayan dişi ile ölüm tehlikesi olmadan çiftleşmeyi başarırlar.

Bu Reklamı Kapat

Erkeğini yemeye çalışan dişi bir karadul.
Erkeğini yemeye çalışan dişi bir karadul.
National Geographic

Yumurtlama dönemindeki çulha kuşlarının erkekleri çiftleştikleri eşlerinin kaç yumurta yumurtladıklarını tespit etmek için yuvalara baskın yapar. Dişiler bu teftişin erkekler için daha zor ve enerji gerektiren bir işe dönüşmesini sağlamak ve potansiyel yavruları korumak için yumurtalarını gömerler ve erkeklerine karşı daha agresif davranışlar sergileyerek onları yaralar ve hatta öldürürler.

Masum ve mazlum taraf her zaman erkekler olmaz. Örneğin, fasulye kurdu Callosobruchus maculatus erkeklerinin penisi dikenli bir yapıya sahiptir ve aynı dişiyle pek çok kez çiftleşme sonrasında dişilerin üreme organlarında onarılması zor tahribatlara yol açar. Bu tahribat dişinin tekrar çiftleşmesini uzun süre ya da tamamen durdurur.

Bu Reklamı Kapat

Hermafrodit salyangozlar çiftleşmek için seçici olarak dişi veya erkek rolü üstlenirler. Erkek rolü üstlenen salyangozlar “aşk oku” denilen, kalsiyumdan oluşan ve içinde özel proteinler biriktirilmiş sert bir yapıyı dişiye saplar. Başarıyla oku saplayan erkek bu proteinler sayesinde başarısız olan erkeklerin spermlerinin depolanmasını engeller ve kendi spermlerinin yumurtaları döllenmesini garantiler. Fakat bu aşk okları dişide açık yaralara ve bazen ölüme neden olur.

Joris M. Koene ve Hinrich Schulenburg

Doğada bu örneklere benzer pek çok ölümcül davranış veya öldürücü ya da tahrip edici yapılar evrimleşmiştir. Organizmalar yaşadıkları çevre koşullarının baskısı altında yaşama şanslarını arttırmak, bir önceki nesilden daha uyumlu ve sağlıklı olmak, daha fazla yavru vermek için çevrelerine uyum sağlama yönünde evrimleşirler. Diğer bir deyişle, her türlü çevresel etken ile ortaya çıkan seçilim baskısı altında uyum başarısını azami seviyeye çekmeye çalışan adaptasyonlar gelişir. Fakat doğada dişi ve erkekler, içinde bulundukları çevreden her zaman aynı oranda ve yönde etkilenmezler. Bazen bir eşeyin uyum başarısını arttırıcı bir özellik diğer eşeyin uyum başarısının düşmesine ya da baskılanmasına neden olabilir. Eşeysel (cinsel) çatışma (İng. sexual conflict) böyle durumlarda dişi ve erkeklerin evrimsel açıdan ilgilerinin farklılaşması durumudur. Çünkü erkeklerin ve dişilerin bu süreçte çıkarları asla tam olarak çakışmaz.

En temelde, erkekler ve dişiler farklı boyutlarda ve sayılarda yumurta ve sperm üretirler (anizogami), yani gametlerine yaptıkları yatırım eşit değildir. Dolayısıyla üreme başarılarını farklı yollar izleyerek en üst düzeye çıkarma çabasındadırlar.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bunun klasik bir örneği şudur: Erkeklerde çiftleşme sıklığı ile sahip olunan yavru sayısı doğru orantılı artarken, dişilerde yavru sayısı üretebildikleri yumurta sayısıyla sınırlıdır (Bateman prensibi). Bu durumda seçilim, erkeklerde daha ziyade çiftleşebilme yeteneğini arttırmaya yönelik işlerken, dişilerde bu tip bir seçilim baskısı bulunmaz. Yani farklı genetik çıkarlarından dolayı, belirli bir özellik için (mesela çiftleşme sıklığı), iki eşey farklı ideal değerlere (optimum) sahip olabilir. Sonuç olarak eşeyler arasında antagonistik seçilim, diğer bir deyişle eşeysel çatışma meydana gelecektir. Bu temel farklılıklardan dolayı eşeyli üreyen tüm türlerde eşeysel çatışma kaçınılmazdır. Çatışmanın şekline ve evrimsel açıdan nasıl çözüldüğüne bağlı olarak, erkeklerle dişiler arasında gözlenebilen, yukarıda örneklerini verdiğimiz gibi açık bir davranış çatışmasına neden olabilir veya olmayabilir.

Burada seçilimden bahsettiğimiz için, antagonistik seçilimin etkileri, yani eşeysel çatışma, teknik olarak genler düzeyinde ortaya çıkar. Seçilimin hedefine göre çatışma lokuslar içi ya da lokuslar arasında meydana gelir. Genetik alanında lokus, bir genin veya genin farklı varyantlarını temsil eden alellerinden birinin kromozomdaki fiziksel konumudur. Üremek için bir araya gelmiş partnerler akraba olmadıkça genetik olarak farklıdır, yani genomlarının büyük kısmı benzer olsa da bazı genler için genin farklı varyantlarını yani alellerini taşırlar. Akraba olmayan iki bireyin aynı aleli paylaşma olasılığı düşüktür. Eşeysel çatışma lokuslar içinde meydana geldiğinde, bir alel bir eşey için yararlı özelliklerin ortaya çıkmasında etkili olurken diğer eşey için zararlıdır. Burada yarar veya zarar durumu genin bu alelinin bireyin uyum ve üreme başarısına etkisi olarak ölçülür.

Örneğin, tavus kuşlarının erkeklerinde gözlenen uzun ve ihtişamlı kuyrukların seçilmesinin nedeni, dişilerin uzun ve daha renkli kuyruğa sahip erkeklerle çiftleşmeyi tercih etmesidir. Fakat uzun kuyruk uçuş yeteneğini kısıtlayıcı ve avcılara hedef olmak açısından bir miktar maliyetli olsa bile, seçilim erkeklerin üreme başarısını arttırdığı için uzun kuyruk yönünde devam eder. Öte yandan erkekler tarafından kuyruk uzunluğu açısından seçilmeyen dişilerin kuyrukları, doğal seçilimin etkisiyle, uçuş verimliliğini en üst düzeye çıkaran daha orta kuyruk boyutuna evrilir. Yani iki eşeyin kuyruk uzunluğu açısından optimumları farklıdır.

Bu durumda kuyruk uzunluğuna etki eden aynı lokustaki farklı aleller, dişiler ve erkekler için farklı seçilim baskısı altında olacaktır. Bir lokustaki alellerden birini annesinden birini babasından alan bir yavru için sahip olduğu bu alel kombinasyonu, yavrunun dişi veya erkek olması durumuna göre, ona uyum ve üreme başarısı açısından yararlı ya da zararlı olacaktır. Örnegin A aleli erkeklerin uzun kuyruk uzunluğuna sahip olmasını sağlarsa, bu aleli taşıyan dişilerin optimumundan sapmasına neden olur ve A aleli dişide seçilime uğrar.

Bu durum evrimsel süreç sonunda eşeye mahsus gen dışavurumuyla sonuçlanır, yani ilgili gen yalnızca bir eşeyde ifade olur (eşey sınırlı ifade edilen genler), fakat bu uzun süren bir süreçtir. Örneğin tavus kuşlarının erkeklerinin görkemli kuyruğa sahip olmasını sağlayan genler artık dişilerinde ifade olmaz ve doğada sıkça gözlemlediğimiz eşeysel morfolojik farklılıklar meydana gelir (dişi ve erkeklerin dış görünüşlerinin farklı olması).

Bu Reklamı Kapat

Çatışma farklı eşeylerde bağımsız olarak evrimleşmiş farklı genler arasında da olur. Örneğin çiftleşme sıklığının A lokusu ve B lokusundaki genlerin etkileşimi sonucu ifade edildiğini düşünelim. Erkeklerde A lokusu daha çok çiftleşebilmesini sağlarken, dişilerde B lokusu daha az sıklıkta çiftleşmeye neden olsun. Lokus A’daki aleller erkeklerin üreme başarısını arttıracağı için popülasyonda gözlenme oranları zamanla artar fakat aynı zamanda dişiler için zararlı olan bir alel de artmış olacaktır. Benzer şekilde lokus B’deki genlerin popülasyonda artması da erkekler için zararlı sonuçlanacaktır.

İşte bu durum lokuslar arası eşeysel çatışmayı ifade eder. Evrimsel süreçte çözüm, birlikte evrim (co-evolution) olarak adlandırılan bir mekanizmadır. Birlikte evrim boyunca, erkeklerdeki bir dizi özellik (ısrarcı adaptasyonlar), dişilerde farklı bir özellik kümesiyle (direnç adaptasyonları) etkileşime girer. Yani dişisinin kendi spermleriyle döllenmiş yumurtalarının varlığından emin olmak isteyen çulha kuşu erkeğinin yağmacılık özelliği karşısında dişiler, yumurtalarını gömmek ve agresif davranışlar gibi adaptasyonlar geliştirir. Yeşilbaşlı gövel ördek erkeklerinin, dişileri “çiftleşmeye zorlaması” sonucu dişide kendi üzerine kıvrılan engelleyici bir döl kanalının evrilmiş olması bu tür seçilime başka bir örnektir.

Çatışmanın Galibi Kim?

Teoriler, birkaç farklı ama birbiriyle çatışmayan senaryo öneriyor: erkek kazanır, dişi kazanır, uzlaşırlar veya evrimsel süreçte sonsuza dek sonuca ulaşmayı kovalarlar. Her senaryonun doğada gerçek örnekleri var. Bazı durumlarda erkekler kazanır, çünkü dişiler için kendi oğullarınında kazanacağı anlamına gelir, yani kaybederek kazanmayı seçerler. Örneğin meyve sineklerinde çiftleşme esnasında spermlerle birlikte aktarılan bazı seminal sıvı proteinleri dişilerin daha erken ölmesine neden olur. Fakat dişilerde bu proteinlere karşı geliştirilmiş bir adaptasyon şimdilik tespit edilmedi. Bu durumda eğer bu proteinler dişinin erkek yavrularının doğada hayatta kalma ya da üreme açısından daha başarılı olmasını sağlayacaksa dişiler kaybederek kazanmayı seçmiş olabilirler.

Çatışmanın sonuçları karmaşık ve öngörülmesi zor olabilir. En iyi durum modellerinde, kazanan genellikle kar-zarar hesaplarına bağlı olarak evrimleşir. Fakat bir özelliğin görece yararlı ya da zararlı olduğu çevre şartları oldukça dinamik ve değişken ise, dengeler bu çevre şartlarına göre sürekli değişebilir.

Bu Reklamı Kapat

Başta söylediğimiz gibi eşeyli üreyen türlerde çatışma kaçınılmaz ise insanlarda durumun pek de farklı olmasını beklememeliyiz. Bizde erkeğini yiyen dişiler, dikenli penis yapıları ve aşk okları yok, fakat eşeysel çatışma sonucu ortaya çıkan davranışlardan bahsedebiliriz. Davranışlara geçmeden önce, lokus içi eşeysel çatışmanın en ünlü örneğinden bahsetmeden olmaz. Primatlardan beri erkekler daha yuvarlak hatlı dişileri seçer, özellikle insanlarda dolgun göğüsler, yuvarlak ve iri kalçalar ilgi çeker. Çünkü bu dişinin hamile kalıp çocuk doğurabilecek kadar yağı vücudunda taşıdığına, yavruları bolca besleme kapasitesine sahip olduğuna dair sinyaller göndermesini sağlar. Aksine dişiler ise erkekleri daha sert ve kuvvetli hatlarda seçerler çünkü yuvayı ve yavruları düşmanlara karşı koruyabilecek güçte olmalıdır.

İnsanlarda eşeysel çatışma araştırmaları genellikle evrimsel psikoloji alanında yapılmaktadır ve oldukça kısıtlıdır. Nasıl ki hayatta kalmamızı ve ürememizi sağlayan her tür organımız doğal seçilimle biçimlendiyse, davranışlar da benzer bir süreçten geçer ve organizmanın çevresi için uyum ve üreme başarısını arttırıcı yönde olmalıdır. Evrimsel psikolojide davranışların evrimi için asıl ilgilenilen organ beyindir. Yani evrimsel psikoloji, evrimsel ilkelerin insan zihninin incelenmesine uygulanmasını temsil eder.

Doğadaki çoğu türün aksine insanlarda çiftleşme, ortak bir hedefi olan karşı eşeydeki iki kişi arasında bir girişim olarak görülse de, insan erkek ve dişilerinin evrimsel çıkarları kesinlikle ortak değildir. Erkek ve kadınlarda aldatma oranlarını inceleyen bilimsel literatürün gözden geçirilmesi, insanoğlunun kesinlikle tekeşli bir tür olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla benzer adaptasyonların davranışsal boyutta evrilmiş olmasını bekleyebiliriz. Örneğin, kadın ve erkeklerin çiftleşme içgüdüsüyle birbirini düşünceler, duygular ve kelimeleri kullanarak manipüle edici davranışlar sergilemesi eşeysel çatışmanın insandaki ifadesi olabilir. Diğer bir deyişle, yüz ifadeleri, sözlü ve sözsüz iletişim, taklit ve diğer yollarla potansiyel partnerlerin duygusal durumlarını dolayısıyla nörotransmitter ve hormon sistemlerini değiştirerek sağlanan bir manipülasyon eşeysel çatışma ve olası evrimsel adaptasyonları tetikliyor olabilir.

Bu alanda kaydedilen ilerlemeler, evrimsel bakış açısının insan davranışlarını anlamaya yönelik araştırmalarda ne denli önemli ve yararlı olduğunu da ispatladı. Umarız bu gelişmeler, psikoloji, antropoloji ve sosyoloji gibi sosyal alanda araştırmalarına devam eden bilim insanlarına yeni bir yön gösterir.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 7
 • Grrr... *@$# 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 28/06/2022 15:34:12 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/5158

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Canlılık Cansızlık
Yiyecek
Epidemik
Balık Çeşitliliği
Risk
Doğru
Yıldız
Uçuş
Güve
Evrim
Kırmızı
Uzun
Ağız Sağlığı
İnfografik
Evrim Kuramı
Koku
Bitki
Parçacık
Gelişim
Olasılık
Memeli
Oyun
Tarih
Cinsiyet
Hidrotermal Baca
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.