Erkeklerin ''Kankaları'' ile İlişkileri, Onları Romantik İlişkilerinden Daha Çok Tatmin Ediyor!

Erkeklerin ''Kankaları'' ile İlişkileri, Onları Romantik İlişkilerinden Daha Çok Tatmin Ediyor! Odyssey
11 dakika
49,101 Okunma Sayısı
Notlarım
Reklamı Kapat

Öncül bulgularını Sex Roles jurnalinde yayınlayan bir grup araştırmacının Men and Masculinities jurnalinde yayınladıkları bir diğer çalışmaya göre, 21. yüzyılda yaşayan erkeklerin "kankaları" ile arasındaki heteroseksüel ilişki (buna "brotherly romance", yani "kardeşçe romantizm" anlamında "bromance" deniyor), içinde bulundukları romantik ilişkilere nazaran onları daha fazla tatmin ediyor.

Ülkemizde erkekler arasındaki yakınlık zaten uzun yıllardır kabul gören bir durum; ancak özellikle Batı'da erkekler arasındaki "heteroseksüel yakınlık" (yani cinsel istek barındırmayan, romantik olmayan) yakın geçmişe kadar pek açık yaklaşılan bir durum değildi. Fakat bu artık değişiyor ve makalenin yazarlarına göre bu olumlu bir gelişme. Fakat dikkat edilmesi gereken bir risk var: Kankalık ilişkileri giderek güçlenen erkeklerin romantik yaşantılarında kurdukları bağlar daha gevşek hale gelebilir; hatta erkeklerin romantik ilişki yaşama ihtimalini azaltabilir.

Değişen Toplumsal Yargılar

Yanlış anlaşılmasın: Ne Batı'da, ne Doğu'da "kankalık" veya "bromance" ilişkisi hiç yeni bir konsept değil. Örneğin ABD tarihine baktığımızda, George Washington'un bile erkek arkadaşlarına fazlasıyla içten mektuplar yazdığını, hatta Abraham Lincoln'ün birkaç yıl boyunca bir erkekle aynı yatağı paylaştığını görüyoruz.

Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısına geldiğimizde, erkekler arası yakın ilişkilerin özellikle batıda ama genel olarak Dünya'da tabulaştığını görüyoruz. Bunun en büyük nedeni de, eşcinsellik korkusu (homofobi) gibi sapkın düşüncelerin hızla yükselişe geçmesi... Bu gerici düşüncelerin etkisi altında toplum, erkekler arası ilişkilerin veya "erkekliğin" nasıl olması gerektiğine yönelik görüşlerini de değiştirmiştir. Bir diğer deyişle 20. yüzyılın ikinci yarısı, erkeklere yönelik toplumsal cinsiyet algısını yeniden yapılandırmıştır.

Reklamı Kapat

Fakat işler yeniden değişiyor. Homofobinin ve eşcinsel karşıtlığının Batı dünyasında giderek artan miktarda "kabul edilemez" görülmesi, hele ki 2009-2017 yılları arasın ABD başkanlığı yapmış olan Barack Obama gibi devlet başkanlarının, Joe Biden gibi başkan yardımcılarıyla fazlasıyla yakın ve "bromantik" ilişkiler içerisinde olması, toplumsal algının yeniden yön değiştirmesine neden oldu.

Araştırmanın Bulguları

Araştırmacılar bu çalışmada üniversite ikinci sınıf çağındaki 30 heteroseksüel (düzcinsel) erkeği incelediler. Bu erkekleri, daha önceden romantik ilişkisi olan veya şu anda ilişkisi devam eden kişiler arasından seçtiler (bu durumun sorun yaratıp yaratmadığını yazımızın sonunda okuyabilirsiniz). Gruptaki 1 tanesi hariç tüm erkekler beyazdı. Araştırmacılar, araştırmanın bir İngiliz üniversitesinde yapılmış olması nedeniyle bu tarz bir durumun doğduğunu belirtiyorlar. Ayrıca katılımcıların hepsi spor ile ilişkili bir bölümde okuyordu; 12 tanesi ortak aldıkları bir dersten, geri kalanı ise arkadaşlarından duyarak ve rastgele seçildi. Bu erkeklerin eşcinselliğe yönelik tutumlarını ölçmek için Herek'in 1988 yılında geliştirdiği Gayler ve Lezbiyenlere Yönelik Tutumlar skalası kullanıldı ve her birinin eşcinselliğe olumlu yaklaştığı tespit edildi.

Sonrasında bu erkeklerden, kankaları ile ne tarz bir ilişki içerisinde oldukları anlatmaları istendi. Sorulan sorular, kankalık ilişkilerinin sınırlarının ne olduğunu tespit etmek amacıyla seçildi.

Katılımcıların kankalarıyla ilgili ilişkilerini nasıl tanımladıkları oldukça ilginçti. Çalışmaya katılan "Bruce" isimli katılımcı şöyle diyor:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Adeta bir çift gibiyiz. Hatta arkadaşlar bize sıklıkla karı-koca derler.

Bir diğer katılımcı olan "Martin" ise şunları söylüyor:

Bu, tıpkı bir kız arkadaşınızın olması gibi. Ama bir kız arkadaş değil gibi de...

"Aaron" isimli katılımcı, aradaki farkı modellemeye çalıştığında şöyle bir sonuç ortaya çıktı:

Dikkate almamız gereken üç faktör var: cinsellik, duygusallık ve kişilik. Kankalıkta son ikisi şarttır; bir kızlaysa biri cinsellik olmak şartıyla bunlardan ikisi yeterlidir. Bir arkadaşınızla kankalık ilişkiniz varsa, bunu tetikleyen şey o kişiye duyduğunuz ilgidir, sevgi ve dostluktur. Seks istemeniz değildir.

"Bob" ise aradaki farkı çok daha direkt anlatıyor:

Aradaki tek fark seks. Cidden.

"Chris" isimli bir katılımcı, "kankalık" ile "romantik ilişki" arasındaki fark sorulduğunda şöyle yanıt veriyor:

Reklamı Kapat

Bunu yanıtlaması gerçekten güç. Ama bir fark var demem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Fakat yine de bilmiyorum. Aradaki farkı tespit etmekte zorlanıyorum. Hissettiğim hisler farklı; ancak bunları ifade etmem çok zor. Ah, sanırım şöyle diyebilirim: Romantik ilişki bir kız ile olur, kankalık ise bir erkekle. (Gülüyor)

Tüm katılımcıların hemfikir olduğu en önemli nokta şuydu: Romantik bir ilişkide cinsel arzu vardır; ancak kankalıkta bu yoktur.

Kankalık: Romantizmden Daha Öte!

Buna rağmen araştırmacılar, seks ihtiyacı bir kenara konulduğunda, kankalık ilişkisinin tıpkı romantik bir ilişki gibi fonksiyona sahip olduğunu tespit ettiler. Örneğin bu araştırmadaki erkeklerin neredeyse tamamı (30 katılımcıdan 28'i), çok gizli sırlarını romantik ilişkilerinden ziyade kankalarına açıklamaya çok daha meyilli olduklarını belirttiler. Bu kişiler, kankalık ilişkisinin çok daha derin ve koşulsuz bir güven ilişkisine dayandığını söylediler. Bu ilişkiler içindeki duygusallığın gerçekten güven ve sevgiye dayandığını vurguladılar.

Erkeklerin romantik ilişkilerinden ziyade kankalarına açmayı tercih ettikleri konular arasında müzik zevkleri (Taylor Swift veya Beyonce gibi şarkıcıları dinleme), cinsellik konuları (seks sırasında yapmayı arzuladıkları davranışlar), duygusal zaaflar (bir ebeveynin ölmesi sonrası duyulan üzüntü) ve sağlık konuları (testiste bir kitle bulunduğunun tespiti) bulunuyor.

Kankalık ilişkileri cinsel bir temele dayanmasa da, fazlasıyla fiziksel de olabiliyor. Örneğin 30 katılımcının 29'u, daha önceden kankalarıyla birbirlerine sarıldıklarını, birçoğu ise bunun sıklıkla yaşandığını belirtiyor. Erkekler, bu davranışlarını sevgililerinden de gizlemiyorlar. Birçoğu, sevgililerinin bundan haberdar olduğunu ve bunda herhangi bir sakınca görmediklerini belirtiyorlar.

Reklamı Kapat

Öpüşme de kanka ilişkilerinde görülen fiziksel davranışlar arasında bulunuyor. Katılımcılardan "Max" şöyle söylüyor:

Kankamı rahatlıkla öperim, ona onu sevdiğimi söylerim.

"Beck" ise şöyle diyor:

Bizim neslimizdeki erkekler arasında şefkati göstermek için fazlasıyla yanaktan öpme bulunuyor.

Neden?

Burada karşımıza çıkan en önemli soru, "Neden?" sorusu. Erkekler neden sevgililerine nazaran kankalarına bu kadar yakın olmayı tercih ediyorlar?

Araştırmacılar bunun en önemli nedeninin önyargıdan kaçmak olduğunu belirtiyorlar. Erkekler, sevgililerinin kendileriyle ilgili yargılarını olumlu yönde değiştirmek adına normalde davranacaklarından farklı davranıyorlar. Erkeklere karşı ise bu farklılığı göstermek zorunda hissetmiyorlar. Örneğin erkekler, sevgilileriyle çeşitli konularda çatışmak veya onlarla yüzleşmek istemedikleri için, bazı konuları onlardan gizleyebiliyorlar ve kankalarına bunları çok daha rahat açıklayabiliyorlar. Katılımcılardan "Harvey" ve "Beck" isimli katılımcıların söylediklerini şöyle derleyebiliriz:

Romantik bir ilişkideyken kendini olduğundan daha iyi yansıtmaya çalışırsın. İlişkinin başındaki standartları korumak ve sürdürmek istersin. Ancak bir erkekleyken onları etkilemek zorunda değilsinizdir. Birbiriniz etrafında çok rahat davranabilirsiniz. Kimi zaman kız arkadaşımlayken sanki yumurta kabukları üzerinde yürüyormuşum gibi hissedebiliyorum.

Katılımcıların vurguladığı konulardan bir diğeri ise kıskançlık. Erkekler, kız arkadaşlarına bir diğer kadından söz ettiklerinde şüpheyle karşılandıklarını belirtiyorlar. Üstelik sözü geçen kadınlarla ilgili konu, cinsellik veya fiziksel çekicilik içermiyor olsa bile! Ancak diğer erkek arkadaşlarına bu konuyu açtıklarında, ortada herhangi bir kıskançlık duygusu olmadığı için daha rahat muhabbet edebildiklerini söylüyorlar.

Erkeklerin ilişkilerini etkileyen konulardan bir diğeri, sevgililerinin seksi, bir ödüllendirme mekanizması olarak kullanıyor olmaları. "Nathan" şöyle söylüyor:

Agora Bilim Pazarı
Güzel Dediniz Bay Feynman – Bir Dâhiden Alıntılar

“‘Bilmeden nasıl yaşayabiliyorsun?’ diye soranlar çıkar arada. Ne demek istediklerini hiç anlamamışımdır. Ben her zaman bilmeden yaşarım. Orası kolay. Benim asıl bilmek istediğim, nasıl bilir hale geldiğimiz.”
Bilime ve bilmeye dair muazzam bir tutku ve bu tutkuyu elle tutulabilir hale getiren bir anlatma becerisi: Nobel Fizik Ödülü sahibi Richard Feynman’ı benzersiz yapan buydu. Bünyesini sarmış merakın, dinleyen herkese bulaşmasını sağlayan bir ifade yeteneği.
GÜZEL DEDİNİZ BAY FEYNMAN, 20. yüzyılın en önemli şahsiyetlerinden birinin sadece bilime dair değil, sanattan çocukluğa, doğadan hayal gücüne, dinden politikaya pek çok alandaki zekâ ve mizah yüklü sözlerini bir araya topluyor. Kızı Michelle Feynman tarafından derlenen ve giriş yazılarını ünlü fizikçi Brian Cox ile çellist Yo-Yo Ma’nın kaleme aldığı bu kitap, bir dâhinin dünyaya benzersiz bakış biçimini ortaya koyan küçük bir hazine sandığı.
“Dünya, titreşen şeylerin oluşturduğu dinamik bir keşmekeştir.”

Bilgiler ve Uyarılar:

 1. Bu ürün sipariş alındıktan 1-3 gün içinde postalanacaktır.
 2. Lütfen sipariş vermeden önce iade ve ürün değişikliği ile ilgili bilgilendirmemizi okuyunuz.
 3. Bu kampanya, Domingo Yayınevi tarafından Evrim Ağacı okurlarına sunulan fırsatlardan birisidir.
Devamını Göster
₺32.00 ₺36.00
Güzel Dediniz Bay Feynman – Bir Dâhiden Alıntılar

Eğer kız arkadaşım yerine erkek arkadaşlarımla dışarı çıkmayı tercih edersem, kız arkadaşım benimle 1 hafta kadar seks yapmıyor.

Seks: Beklentiler ve Beklentilerin Yokluğu

Bunların birçoğu, ilişkilerdeki "beklenti" konusuna geliyor gibi gözüküyor. Araştırmaya katılan erkeklerin birçoğu, romantik ilişkilerdeki beklentilerin çok daha yüksek olduğunu belirtiyor. "Henry" isimli katılımcı şöyle anlatıyor:

Kız arkadaşım her zaman önceliğin kendisinde olmasını gerektiğini düşünüyor. Bir ilişkiden beklentileri çok yüksek. Ve onlara öncelik veriyor olmamızın nedeni seks. Çünkü bu dürtüyü kontrol edemiyoruz.

Ancak katılımcıların hepsi, romantik ilişkilerinin seks ile ilgili beklentiler üzerine kurulu olmasının problemli olduğunu kabul ediyor. Duygusal ilişkilerin duygusal tarafının cinsellik üzerine inşa edilmesini doğru bulmuyorlar. Hatta bazıları, partnerlerine duydukları duygusal yakınlığı arttıran faktörün sekse ulaşmak ve romantizmi korumak olduğunu hissettiklerini söylüyor.

Çatışma Çözümlenmesi

Sosyal hayvanların inşa ettiği toplumsal yapının en önemli parçalarından birisi, bireyler arası çatışmanın çözümlenmesi ve bir sonuca vardırılmasıdır. Bu durum, romantik ilişkiler ve kankalık ilişkilerinde de önemli bir role sahiptir.

Araştırmaya katılan erkekler, kankalarıyla yüzleştikleri problemlerin, romantik ilişkilerdekine göre çok daha hızlı ve verimli bir şekilde çözümlendiğini düşünüyor. "Toby", "Andy" ve "Harvey" isimli katılımcıların söyledikleri şöyle derlenebilir:

Kız arkadaşım 2 sene önce yaptığım bir hatayı depoluyor ve hemen hatırlayıveriyor. Tam zamanı ve yeri ile birlikte! Erkeklerle ise bir sorun varsa, bitiveriyor. Kadınlar bir şeyleri hatırlamakta çok iyiler. Genel olarak kadınların tartışmalarda daha duygusal olduğunu düşünüyorum. Yani onların sinirini bozacak bir şey söylediğinizde, erkekler kadınlara göre bunu daha iyi karşılıyorlar.

"Hamish" isimli katılımcı ise şöyle diyor:

Kankam beni sinir ettiğinde ona 'Şerefsizlik yapmayı bırak.' diyerek olayı çözümleyebiliyorum. Bunu bir kıza söyleyemezsiniz, başınız her türlü belaya girer. Kimi zaman kankalarımla ters düşeriz, ancak kısa bir süre sonra 'Ah evet, haksızmışım, bunu yapmamalıydım.' diyerek yolumuza devam edebiliriz. Sonrasında biter, artık konusu bir daha açılmaz. Yolumuza devam ederiz. Kadınlarda ise böyle değil. Bence bunun nedeni, birbirimize daha dürüst olmamız ve birbirimizi daha kolay affetmemiz.

Bunlardan Ne Öğreniyoruz?

Zaman değişiyor. 1980'lerdeki hegomonik maskülinite yıkılıyor. Erkekler, diğer erkeklerle çok daha üst düzey ve daha karmaşık ilişkiler inşa etmeye başladılar. 1994 yılında Walker'ın yaptığı çalışmanın ortaya koyduğu üzere, eskiden bir erkeğin diğer bir erkekle fazlasıyla yakın olduğu belirtildiğinde geleneksel olarak bu iddiayı reddetmeye meyillilerdi; ancak artık bunu kabullenip açıkça bundan bahsedebiliyorlar. 1974'te Komarovsky'nin ortaya koyduğu üzere erkekler eskiden sırlarını ve gizli bilgilerini sadece kadınlara açıklamayı uygun görürlerdi; ancak artık bu durum değişti.

Araştırmaya katılan erkeklerin çoğu, kadınları ilişkilerinin ana denetleyicisi olarak gördüklerini belirttiler. Bu da onların bu ilişkilerden rahatsızlık duymalarına neden oluyor olabilir. Bu çalışmada endişe verici nokta, erkeklerin ilişkide oldukları kadınlarla bir takım olmak yerine, "biz ve onlar" şeklinde iki kutuplu bir dünya algısı içerisinde bulunuyor olmaları; ilişkideki sorunlardan kadınları suçlu tutuyor olmaları.

Reklamı Kapat

Erkekler, ait oldukları yerin net bir şekilde diğer erkeklerle olduğunu vurguluyorlar; eski ve süren ilişkilerindeki kadınlara daha az saygı duyuyorlar. Tıpkı modern sinema filmlerinde kadınların sadece erkeklerin cinsel isteklerini tatmin eden araçlar olduğunun durmaksızın vurgulanması gibi, araştırmaya katılan erkekler de ilişkide oldukları kadınlardan genellikle olumsuz bir şekilde bahsettiler.

Çalışmanın yazarları şöyle diyorlar:

Hollywood çerçevesinde genellikle seksist perspektifler esprili ve eğlenceli bir şekilde aktarılır. Bu, büyük bir problem.

Araştırmanın Eksikleri

Araştırmada 30 katılımcı olduğundan söz etmiştik; ancak bu, birçok psikoloji ve sosyoloji araştırması için normal ve kabul edilebilir bir sayı. Araştırmacılar, veri doyumu noktasına kaç katılımcı ile ulaştıklarını tespit edebiliyorlar. Böylece, ek bir veri alamadıkları noktada yeni katılımcı kabul etmeyi durdurabiliyorlar. Çünkü 30 yerine 60 kişi kullanıldığında da, o 30 kişilik ekipten aldıkları bilgiyi sadece tekrar eden şekilde almış oluyorlar; ek bir bilgi edinemiyorlar. Buna rağmen, 30 kişilik bir araştırma elbette tüm erkeklere genellenemez; sadece belirli bir demografik grupta bu yönde bir ilerleme olduğuna dair fikir verebilir.

Araştırmacıların aynı 30 deneği kullanarak hazırladıkları
Araştırmacıların aynı 30 deneği kullanarak hazırladıkları "Sex Roles" dergisindeki makalede bu sayının yeterliliğiyle ilgili açıklamaları...
Sex Roles

Bir diğer kısıt, araştırmanın sadece İngiltere'de yapılmış olması. Batı ve Doğu arasındaki kültürel, toplumsal ve sosyolojik farklardan ötürü tekil araştırmaların küresel olarak genellenmesi mümkün değil.

Tabii şunu da vurgulamakta fayda var: Araştırmacıların daha araştırmanın en başından "kankalar vs. sevgililer" tarzındaki yaklaşımları, araştırmanın sonuçlarını bir miktar etkilemiş ve katılımcıları "kankaları ile sevgilileri arasında seçmeye" itmiş olabilir.

Son olarak, araştırmanın genel olarak homojen bir katılımcı kitlesine sahip olduğu söylenebilir: Üniversite ikinci sınıf, beyaz derili, İngiltere'de yaşayan erkekler... Erkeklere ait farklı alt demografilerde bu araştırma tekrarlanarak benzer örüntülerin oluşup oluşmadığı tespit edilmeli. Araştırmacılar bunlarla ilgili olarak şöyle yazıyor:

Reklamı Kapat

Katılımcı sayısındaki eksiklerden ötürü bu araştırmada ırk veya sınıf analizi yapmamaktayız; dolayısıyla bulgularımız tek birbeyaz, orta sınıf, heteroseksüel, lisans öğrencisi olan erkeklerle sınırlıdır.

Sonuç

Bu çalışmanın en kritik sonucu, erkeklerin diğer erkeklerle olan ilişkilerini daha masrafsız ve karşılıksız buluyor olmaları. Bir diğer deyişle, kadınlarla olan ilişkilerinin şartlar ve koşullarla geldiğini düşünüyorlar. Bu da onları erkeklerle olan ilişkilerini güçlendirmeye itiyor.

Araştırmacıların belirttiğine göre, erkeklerin hemcinsleriyle olan ilişkilerinde daha özgür ve açık olmaları genel olarak ilerici ve olumlu bir gelişme. Erkekler bu durumdan uzun vadede, daha verimli ilişkiler kurmak yoluyla faydalanabilir. Ancak bu durum, geleneksel kadın-erkek ilişkilerinin dinamiklerini değiştirebilir. Şöyle yazıyorlar:

Kankalık ilişkilerinin yükselişte olması, kadınlar açısından özgürleştirici ve sosyal açıdan pozitif bir gelişme olmayabilir.

Bunun en önemli sonuçlarından birisi, erkeklerin yaşam tarzlarını değiştirmeleri olabilir. Örneğin erkekler, kadınlarla aynı çatı altında yaşamak yerine diğer erkeklerle bir arada yaşamaya daha meyilli hale gelebilirler. Bu da romantik ilişkilerin kurulma yaşını arttırabilir ve bu ilişkilerin derinliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Buna bağlı olarak yuva kurup, çocuk yapma yaşı da giderek daha ileri yaşlara kayabilir. Bir katılımcı, bu durumu şöyle özetliyor:

Aşklar geçicidir. Bir kanka ise ömür boyu yanınızda olabilir.
Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Merak Uyandırıcı! 14
 • Tebrikler! 11
 • Bilim Budur! 9
 • Muhteşem! 6
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 6
 • Umut Verici! 6
 • Üzücü! 5
 • Güldürdü 4
 • İnanılmaz 3
 • Korkutucu! 2
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 19/04/2021 01:01:35 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7464

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Reklamı Kapat
Güncel
Karma
Agora
Instagram
Ağız
Devir
Dünya
Santigrat Derece
Canlı
Elektrokimya
Video
Genetik Mühendisliği
Acı
Uçuş
Yapay
Kanser Tedavisi
Kadın
Nükleotit
Cinsiyet Araştırmaları
Haber
Mühendislik
Taksonomi
Değişim
Sinir
Uzaylı
Işık Hızı
Hayvanlar
Oyun Teorisi
Coronavirus
Daha Fazla İçerik Göster
Daha Fazla İçerik Göster
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku