Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Bilim İnsanları Arasında Evrim Teorisi'nin Geçerliliği Konusunda Hiçbir Görüş Ayrılığı Bulunmuyor!

Bilim İnsanları Arasında Evrim Teorisi'nin Geçerliliği Konusunda Hiçbir Görüş Ayrılığı Bulunmuyor! Genetic Literacy Project
11 dakika
8,599
 • Akıllı Tasarım
 • Gerçeklik Analizi Araştırmaları

İddia

Dünya genelindeki 1000 kadar akademisyen, Darwin'in Evrim Teorisi'nin gözden geçirilmesi gerektiğini ileri sürüyor. Dolayısıyla bilimsel camia ve genel olarak akademisyenler, evrimin gerçekliğine kuşkuyla yaklaşıyor, gerçek olmadığını düşünenlerin sayısı artıyor.

Gerçek mi?

Sahte
Sahte

Gerçek Ne?

Bilimde gerçekler çoğunluk ile belirlenmez. Buna rağmen eğer ki iddia, evrimin gerçekliğini sorgulayan bilim insanlarının çoğunlukta olması veya sayılarının dikkate değer bir düzeyde olması ise, sayısal bir analiz yapılması gerekmektedir.

Bilim insanları arasında, biyologların yaklaşık %99'u, biyoloji ve ilgi alanlardaki bilim insanlarının yaklaşık %95'i, tüm bilim insanlarının ise yaklaşık %85-90'ı evrimi bir gerçek olarak kabul etmektedir. Konuyla ilgili tüm çalışmalara buradan ulaşabilirsiniz.

Bu Reklamı Kapat

İddiaya konu olan Darwinizm karşıtı bildiriye Dünya genelinde imza atan 1043 bilim insanının temsil ettiği sayı, Dünya'daki bilim insanlarının sadece %0.023'üne denk gelmektedir.

Söz konusu Darwinizm karşıtı bildiriye karşı olarak açılan, yani evrimi bir gerçek olarak kabul edenlere yönelik bir diğer bildiri olan Steve Projesi, toplamda 143.000 kişiye denk gelen miktarda imza toplamıştır. Dahası, Uluslararası Evrim Eğitim Bildirgesi, Dünya'daki tüm saygın bilim kuruluşlarının evrimin bir gerçek olduğunu ve okullarda bu şekilde öğretilmesi gerektiğini vurgulayan bir bildirgedir ve Türkiye Bilimler Akademisi de dahil olmak üzere 68 bilim akademisince (tüm Dünya'daki bilim insanlarının yaklaşık %85'ini temsil eden akademilerce) imzalanmıştır.

Bu Reklamı Kapat

Dahası, söz konusu bildiri, köktendinci bir Hristiyan düşünce kuruluşu olan Keşif Enstitüsü tarafından, yanıltıcı olacak şekilde, imza sayısını şişirmeyi hedefleyen bir art niyetle hazırlanmıştır; çünkü evrimin gerçek olduğunu düşünen akademisyenlerin de rahatlıkla imza atabileceği bir söz dizgisine sahiptir.

Haberi yeniden gündeme getiren Demirören Haber Ajansı (DHA) gibi kaynaklar, bağlam bilgisi vermeyerek halkı yanlış yönlendirmeyi hedeflemektedirler.

Bu bildiriler hakkındaki detaylı bir analize buradaki yazımızdan ulaşılabilir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

İddianın Kökeni

İddianın temeli, Keşif Enstitüsü (Discovery Institute) isimli bir Akıllı Tasarımcı organizasyonun evrimin bilimsel arenadaki kabul edilirliğinin genişliği gerçeğine halk arasında gölge düşürmek amacıyla başlattığı yanıltıcı bir bildiriye dayanmaktadır. Bildiri, Darwinizm'den Bilimsel Bir Ayrılış (A Scientific Dissent from Darwinism) adıyla yayınlanmıştır.

Türkiye'de ise uzun bir aradan sonra Demirören Haber Ajansı (DHA) isimli ajans tarafından gündeme getirilmiştir. Haberin hazırlanış biçimi, kullanılan ton ve hiçbir arka plan bilgisinin verilmemiş oluşu, Keşif Enstitüsü'nün halk arasında düşürmeye çalıştığı gölge ile paralel bir yapıdadır. Konuyla ilgili gerekli arka plan bilgisi buradan alınabilir.

Bilgiler

Bu iddiada sözü edilen bildiriyi ve bu bildiriye karşı olarak başlatılan bir diğer bildiriyi, bunların arka planını ve tüm detaylarını buradaki analizimizde işlemiştik. Dolayısıyla size tavsiyemiz, doğrudan o yazımızı okuyarak bu konuda detaylı bilgi almanızdır.

Ancak daha kısa bir özet isterseniz, DHA tarafından yapılan haberin bağlamını şöyle özetleyebiliriz:

Yaratılışçılık ve Akıllı Tasarım

Yaratılışçılık; en genel tanımıyla, Evren içinde var olan her şeyin bir anda, son halleriyle, hiçbir şekilde değişmeksizin, bir süpergüç tarafından önceden tasarlanarak, "puf" diye varlık sahnesine çıkacak biçimde yaratılıverdiğine dair inançtır. Teizmin en yaygın formlarından birisi olan yaratılışçılık, Türkiye'de olduğu gibi ABD'de de özellikle eğitim ve politika sistemine müdahale etmeye çalışmıştır. Hedef, yaratılışçılığı bir "bilim" olarak eğitim sistemine sokmak ve evrimsel biyolojinin gücünü azaltmaktır. Ancak ABD'de açılan davalar sonucunda, yaratılışçılığın "bilim dışı" olduğu, dolayısıyla ABD Anayasası'nın 1. Maddesi ile çeliştiği mahkemelerce tasdiklenmiştir. Böylece eğitimden evrimi çıkarma ve İncil'e dayalı yaratılışı sokma hayalleri suya düşmüştür.

Bu Reklamı Kapat

Bu sorunu çözmek isteyen yaratılışçılar, İncil'in Tanrı kavramını ideolojilerinde gizli tutarak, genel bir "süpergüç" kavramı ile şanslarını denemeye karar vermişlerdir. Yani herhangi bir spesifik tanrı kavramına işaret etmeksizin, genel geçer bir süpergüç kavramı yaratarak, kendilerini Akıllı Tasarımcılar (Intelligent Designers) olarak konumlandırmışlardır. Bu kişiler, evrim gibi doğa yasalarının ya çok kısıtlı etkilere sahip olduğuna inanmaktadır, ya da var olan etkilerinin bu genel geçer süpergüç tarafından denetlendiğini ileri sürmektedirler (ancak buna yönelik herhangi bir bilimsel kanıtları bulunmamaktadır). Bu yeni kurumsal kimlikleri ile evrim karşıtı ajandalarını ABD'nin eğitim sistemine sokup, evrim eğitimini çıkarmaya çalışmışlar; yaratılışçı ajandayı sürdürmeyi denemişlerdir. Ne var ki, ABD mahkemeleri bu "makyajlı kimliği" tespit etmiş ve Akıllı Tasarım'ın da yaratılışçılıktan hiçbir farkı olmadığını tasdiklemişlerdir. Tüm bu olayların gelişimini buradaki listeden İngilizce olarak görebilirsiniz.

Sadece mahkemeler tasdiklediği için değil; aynı zamanda akademik herhangi bir altyapısı bulunmuyor olmasından ötürü Yaratılışçılık da, Akıllı Tasarım da bilimsel olarak geçerli değillerdir ve Dünya'daki tüm saygın bilim cemiyetlerince reddedilmişlerdir! Bu ikili, bireysel inançlara dayalı, birbiriyle sıkı sıkıya ilişki içinde olan şahsi ideolojilerdir. Bu konuyla ilgili olarak geliştirilmiş olan Scott Skalası'na buradan göz atabilirsiniz.

Tüm hukuki yenilgilerine rağmen yaratılışçılık ve Akıllı Tasarım, kiliseler ve diğer din kurumları aracılığıyla topladıkları maddi destekler ve ABD'deki vergi muafiyetleri sayesinde çok yüksek maddi gelirlere erişerek bu ideolojilerini halk arasında yaymayı sürdürmüşlerdir.

Bunun bir uzantısı olarak, Hristiyan köktendinci kuruluşu Keşif Enstitüsü (Discovery Institute) durmaksızın halk arasında evrime yönelik algıyı zayıflatmak adına içerikler üretmiş, videolar hazırlamış ve bildiriler yayınlamıştır. İşte iddiaya konu olan bildiri de, bu çabaların bir uzantısıdır.

Bu Reklamı Kapat

Her iki ideoloji de, Hristiyan argümanlarının İslamlaştırılması yoluyla ülkemize de ihraç edilmiş ve aynı argümanlar, kültüre harmanlanarak birçok kişi ve kurum tarafından halk arasında yayılmıştır ve halen de yayılmaktadır. Türkiye'de meşhur olan birçok yaratılışçı ve akıllı tasarımcı kişi ve kurum, ABD'deki yaratılışçılar ve akıllı tasarımcılar tarafından fonlanmış ve/veya fonlanmaktadır. Bu kişiler, halk arasında bilime yönelik ilgiyi sönümlemek adına faaliyetler yürütmekte, evrim veya iklim değişimi gibi bilimsel gerçeklerin halkça anlaşılmasının önüne geçmeyi hedeflemektedir.

Keşif Enstitüsü'nün Darwinizm'den Ayrılış Bildirisi

Gelelim söz konusu bildiriye... Bildirinin tüm detaylarını burada işledik; dolayısıyla size tavsiyemiz, buradaki özettense oradaki detayları okumanızdır. Ancak burada kısa bir özetle geçmek, işin detaylarının art niyetini görmeyi sağlayacaktır.

Söz konusu  bildiride aynen şunları yazar:

Rastgele mutasyonların ve doğal seçilimin yaşamın karmaşıklığına sebep olabileceği konusunda şüpheciyiz. Darwinsel teorinin dikkatle incelenmesinin teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Görüleceği üzere bu ifade, "Evrime karşıyım." demek değildir! İfade, bilimsel bir kurama şüphe ile yaklaşılması gerektiğine katıldığımızı göstermektedir. Zaten bilimde her şeye şüphe ile yaklaşırız. Tabii ki Evrim Kuramı'na da şüphe ile yaklaşmalıyız! Dolayısıyla yukarıdaki bildiriye biz de, evrimsel biyologlar olarak imzamızı atabiliriz!

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Molekülden Hücreye, Dokudan Fizyolojiye Biyoloji Deneyleri
 • Boyut: 21 x 29
 • Sayfa Sayısı: 400
 • ISBN No: 978654414062
Devamını Göster
₺202.00
Molekülden Hücreye, Dokudan Fizyolojiye Biyoloji Deneyleri

Ancak Evrim Kuramı'na kişisel inançlarla yaklaşmak ile, şüphe ile yaklaşmak arasında oldukça büyük bir fark vardır. Keşif Enstitüsü'nün ayırmayı başaramadığı budur. Amaç, köktendinci ideolojiyi genele dikte etmek olduğunda, bu kişilerin bilimsel bir teoriye "şüphe ile yaklaşma" talebi anlamsız olmaktadır. Şüphe ile yaklaşılması gereken şeylerin başında, Keşif Enstitüsü gibi kurumların amaç ve emelleri gelmektedir.

Kaldı ki, bildirideki ifadenin kendisi bilimsel olarak doğru bile değildir. Bildirinin ilk cümlesinde sözü geçen mekanizmalar, evrimin sadece küçücük bir kısmıdır: Rastgele mutasyonlar ve Doğal Seçilim, evrimin bugüne kadar tanımlanmış onlarca mekanizmasından sadece ikisidir. Evrimsel biyologlar, türlerin değişimini ve karmaşıklığını açıklamak için bu iki mekanizmadan çok daha fazlasını kullanırlar. Dolayısıyla elbette ki bu ikisi canlılığın çeşitliliğinden sorumlu değildir, çok ama çok daha fazlası vardır.

Demirören Haber Ajansı'nın Algı Yönetimi

Ajans tarafından yapılan haberde, şu cümlelere yer veriliyor.

Bildirgeyi imzalayanlar arasında Harvard, Yale, Colombia, Cornell, Princeton Üniversitesilerinde doktora yapan akademisyenler yer alıyor.

RationalWiki sitesi tarafından imzacılar üzerinde yapılan detaylı incelemede, bu bildiriye imza atanların büyük bir kısmının evrim hakkında görüş bildirecek akademik yeterliliğe sahip olmadığı, birçoğunun biyoloji ve ilişkili bilimlerle alakasız sahalarda çalışmalar yürüttüğü, hatta bazılarının hiçbir akademik çalışması bulunmadığı veya akademik unvanı aldıktan sonra bilimsel çalışmalarını sonlandırdığı görülmektedir.

RationalWiki'den bağımsız olarak, DHA'nın öne çıkardığı üniversitelere ve güncel imzacılar listesine odaklanacak olursak, tüm imzacılar arasında:

 • Harvard Üniversitesi'nden bildiriye imza atan sadece 4 kişi bulunmaktadır; bunların sadece 2 tanesi Harvard'da akademisyendir (diğer ikisi doktoralarını oradan almıştır) ve bunlardan da sadece 1 tanesi (Paul Ashby) evrim ya da yaratılışçılık konusunda akademik altyapıya sahiptir.
 • Yale Üniversitesi'nden sadece 1 akademisyen bulunmaktadır. Mark Pritt, Yale Üniversitesi Matematik Bölümü'ndendir. Listede bulunan bir diğer isim, doktorasını Yale Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri'nden almıştır.
 • ABD'de "Colombia" diye bir üniversite bulunmamaktadır. Doğrusu, Columbia Üniversitesi'dir. Columbia Üniversitesi'nden bildiriye imza atan sadece 2 kişi bulunmaktadır. Bunlardan biri, tıp fakültesinde patolog olan Frederick T. Zugibe'dir. İsminde Columbia geçen diğer üniversiteler, Columbia İncil Okulu, University of British Columbia gibi okullardır.
 • Cornell Üniversitesi'nden 13 kişi imza atmıştır. Bunlar arasında 1 bilgisayar bilimci, 1 makina ve havacılık mühendisi, 1 inşaat ve çevre mühendisi, 2 fizikçi, 1 astrofizikçi, 1 bahçıvan, 1 pomolog (meyve bilimci) bulunmaktadır. Sadece 5 tanesi evrimle ilişkili olabilen sahalardandır: biyokimya, hayvan bilimi, moleküler farmakoloji, bitki patolojisi, genetik. İmzacılardan biri ise, üniversitenin matematik ve bilgisayar bilimlerinden doktora almıştır.
 • Princeton Üniversitesi'nden 14 kişi imza atmıştır. Bunlardan 10 tanesi Princeton Üniversitesi ile ilişkilidir; diğerleri Princeton Üniversitesi'nden doktoralarını almış veya post-doc olarak çalışmıştır; ancak artık başka kurumlarda çalışmaktadırlar. O 10 imzacı arasında 1 jeofizikçi, 1 matematikçi, 1 makina mühendisi, 2 kimya mühendisi, 1 psikolog bulunmaktadır. Evrimle ilişkili olabilecek sahalarda çalışan sadece 4 kişi vardır ve hepsi kimyagerdir.

Türkiye'den İmzacılar

Ülkemizden de bu bildiriye imza atan isimleri görmek mümkün. Bu kişiler şöyle:

Bir Yaratılışçı Klasiği: Din ile Bilimi Yüz Yüze Getirmek...

Ayrıca bu iddianın sahibi olan ideolojinin ve savunucularının bir diğer sorunu, durmaksızın şahsi inançlar ile bilimi karşı karşıya getirerek izleyiciler üzerinde duygusal bir yük yaratma ve onları bu duygusal yük aracılığıyla bilimden uzaklaştırma çabası güdüyor olmalarıdır.

Her ne kadar ideologlar, evrimi ateizm ile ilişkilendirmeye çalışıyor olsalar da, bilim insanlarının %90'ından fazlası evrimi kabul etmesine rağmen, %50'si civarı inançlı kişilerdir. Eğer dedikleri doğru olsaydı, bu iki oranın birbirine eşit veya yakın olmasını beklerdik. Dolayısıyla rahatlıkla söyleyebiliriz ki evrimin gerçekliğinin kabulünün inançlar ile doğrudan bir ilgisi yoktur; olsa olsa burada anlattığımız gibi bir dolaylı etkisi olabilir. Bu dolaylı ilişkiyi şöyle özetleyebiliriz:

Bilim ile din arasında bir çatışma varsa, bu çatışma kişinin kendi iç dünyasında olan bir çatışmadır. Bilim gerçekleri ortaya koyar veya en azından en objektif ve güvenilir şekilde gerçeklere olabildiğince yaklaşmayı hedefler. Ortaya konulan bu gerçekleri şahsi inançlarımız ve felsefemiz dahilinde nasıl yorumlayacağımız, bize ve kendi dünya görüşümüze kalmıştır. Ateist bir insan bu gerçeklere bakarak Evren'in doğal nedenlerle bu şekilde olduğunu düşünür. Deist biri bu gerçeklere bakarak, Evren'in en başta bir süpergüç tarafından yaratıldığını, ancak sonrasında doğal yollarla günümüze kadar geldiğini düşünür. Teist biri bu gerçeklere bakarak, Evren'in hem bir süpergüç tarafından yaratıldığını, hem de onun tarafından her an yönetildiğini düşünür. Ancak bunların hiçbiri, evrimin gerçekliğini değiştirmez.

İşte bireylerin iç dünyasına karışıp, onları şu veya bu ideoloji ile yoğurmaya çalışan kişi ve kurumlar neredeyse istisnasız olarak art niyetlidir ve belirli üst emellere sahiplerdir. Bu nedenle, eğer ki amaç bilimsel gerçekleri öğrenmek ve sonrasında kendi iç dünyamızda bunları değerlendirmek ise, Keşif Enstitüsü gibi yanıltıcı, bilimsel dayanağı bulunmayan, bilim karşıtı organizasyonlara karşı temkinli olmakta fayda vardır.

Bu Reklamı Kapat

Steve Projesi ve Evrimin Bilim Camiasındaki Kabulü

Akıllı tasarımcıların iddiasının temelsizliğini göstermek isteyen Amerika'nın eğitim ve bilim konusunda en önde gelen kurumlarından biri olan Ulusal Bilim Eğitimi Merkezi, Steve Projesi adı altında bir parodi deney yapmaya karar vermiştir. Bu parodi deneyde bilim camiasında bulunup, ismi Steve veya türevleri (Stephen, Stephanie, vs.) olan bilim insanlarının şu bildiriye imza atması istenmiştir:

Evrim Kuramı; son derece sağlam kanıtlarla desteklenen, bir bilim olan Biyoloji açısından bütünleştirici nitelikteki, varlığını destekleyen sayısız veri bulunan, tüm canlıların ortak bir atadan geldiğini gösteren bilimsel geçerliliğe sahip bir kuramdır. Her ne kadar Evrim Kuramı'nın nasıl ve ne yöntemlerle işlediği konusunda hala münazaralar varsa da; Evrim'in varlığı ya da Doğal Seçilim'in doğadaki gerçekliği konusunda geçerli hiçbir tartışma bulunmamaktadır. Tamamen bir sahte-bilim (pseudoscience) olan Akıllı Tasarım ve benzerlerinin okulların müfredatında bulunması bilimsel olarak uygunsuzdur ve pedagojik olarak sorumsuzluktur.

2019 itibariyle bildiriye imza atan sadece ABD'de yaşayan ve ismi Steve (ve türevleri) olan bilim insanlarının sayısı 1437 kişidir.

Steve isminin ve türevlerinin ABD'deki tüm popülasyonun %1'ine karşılık gelmektedir. Yani bildirinin istatistiki karşılığı şudur: Evrimin gerçekliğini kabul edip, Akıllı Tasarım gibi ideolojilere karşı olan toplamda 143.700 kişidir. Üstelik Ulusal Bilim Eğitimi Merkezi'nin bildirisi çok da açık, net ve isabetlidir.

Yani Keşif Enstitüsü'nün tüm Dünya'daki bilim insanları arasında 18 yılda topladığı 1043 imzaya karşı; 16 senede, sadece ABD akademisinde bulunan ve sadece Steve ismi (ve türevlerine) sahip olan evrim destekçisi 1437 akademisyen imzası toplanmıştır.

Bu Reklamı Kapat

Bu bildirilerin bize verdiği tek bilgi şudur: Akademik camia, evrimi genel geçer olarak kabul etmektedir.

Detaylar İçin

Konunun epey detayı bulunuyor.

Tüm bunları, buradaki analizimizde detaylıca işlemiştik; dolayısıyla lütfen o yazıyı okuyarak bu konudaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Okundu Olarak İşaretle

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 9
 • Bilim Budur! 3
 • Güldürdü 3
 • Muhteşem! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Umut Verici! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 07/10/2022 20:05:02 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7615

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Balık Çeşitliliği
Biyokimya
Transkripsiyon
Asteroid
Cinsel Yönelim
Tıp
Bilim İnsanı
İmmünoloji
Bilim Tarihi
Stephen Hawking
Manyetik
Irk
Wuhan
Kurbağa
İnsanlık
Yapay Zeka
İntihar
Mitler Ve Gerçekler
Kuantum Fiziği
Biyoloji
Gözlem
Görme
Diş
Kültür
Yumurta
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.