Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

11.500 Yıl Önce Gömülen Kız Çocuğu, Kadın ve Çocukların Antik Toplumdaki Yerine Işık Tutuyor!

11.500 Yıl Önce Gömülen Kız Çocuğu, Kadın ve Çocukların Antik Toplumdaki Yerine Işık Tutuyor! National Geographic
Avrupa'da bir dişi bebeğin 10.000 yıllık mezarı
7 dakika
2,849
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 2 yıl öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Tüm Reklamları Kapat

İtalya'daki bir mağarada keşfedilen kemik kalıntıları, Avrupa'da Homo sapiens türü bir kız çocuğuna ait en eski kanıtı teşkil ediyor. Bu keşif, binlerce yıl önce yaşamış insan topluluklarında çocukların, özellikle de kız çocuklarının "birey" olarak algılanmasına yönelik statüsüne ışık tutuyor.

10.000 yıl önce, öldüğü sırada 40 ila 50 günlük olan küçük kıza, bilim insanları tarafından bulunduğu bölgedeki bir nehirden esinlenerek Neve adı verildi. Ölüm nedeni bilinmiyor ve ölü çocuktan geriye kalan tek şey, onun küçük kemikleri ve cesedin sarıldığı kumaşa tutturulmuş deniz kabuğu incileriydi. Kemiklerin yakınında bulunan bir baykuş pençesinin, bir "mezar taşı" görevi gördüğü düşünülüyor.

National Geographic kaşif Jamie Hodgkins liderliğindeki bir arkeolog ekibi, İtalya'nın kuzeybatısındaki bir mağarada bir çocuğun 10.000 yıllık mezarını inceledi. İyi korunmuş kemikler sayesinde, özenle gömülmüş bir bebek kızdan geldiğini gösteren nadir bir DNA analizi imkanı sunuldu.
National Geographic kaşif Jamie Hodgkins liderliğindeki bir arkeolog ekibi, İtalya'nın kuzeybatısındaki bir mağarada bir çocuğun 10.000 yıllık mezarını inceledi. İyi korunmuş kemikler sayesinde, özenle gömülmüş bir bebek kızdan geldiğini gösteren nadir bir DNA analizi imkanı sunuldu.
Jamie Hodgkins

Nadir Bulgu: Tarih Öncesi Bir Çocuk!

Arkeologlar, tarih öncesi çağlardan kalma çocukların kalıntılarını nadiren bulurlar. Yenidoğan bebeklerin kemikleri özellikle nadirdir; çok küçük ve kırılgandır oldukları için bu kemikler genelde binlerce yıl boyunca korunamaz. Yetişkinlerin kemiklerinin daha sık keşfedilmesine rağmen, gömülme ritüellerine ilişkin arkeolojik kanıtlar arasında bazen binlerce yıllık boşluklar vardır. Ayrıca ölen çocukların kemikleri bulunduğunda, bu kemiklerin içerdiği DNA genellikle parçalanmış halde olur ve bu da cinsiyeti belirlemeyi imkânsız kılar.

Tüm Reklamları Kapat

Bununla birlikte, Neve'nin kemikleri, 10.000 yıldan fazla bir süredir olağanüstü bir şekilde varlığını korumayı başarmıştır. Denver'daki Colorado Üniversitesi'nde National Geographic kaşifi olarak çalışan ve Scientific Report dergisinde yayınlanan çalışmasının baş yazarı olan paleoarkeolog Jamie Hodgkins, şöyle diyor:

Bu kadar iyi korunmuş olması, bilim insanlarının, çocuğun DNA'sını analiz etmelerini sağladı. Bu çok önemli, çünkü 11.000 ila 10.000 yıl önce, gömülme ritüellerine dair çok az kanıtımız var. Bu çağdaki çok az insan fosili kullanılabilir DNA'ya sahipti ve hiçbir kanıtın bulunmadığı büyük bir zaman boşluğu vardı.
Neve'in mezarında deniz Kabuklarıdan yapılmış yaklaşık 60 inci ve kolye bulunuyordu.
Neve'in mezarında deniz Kabuklarıdan yapılmış yaklaşık 60 inci ve kolye bulunuyordu.
Jamie Hodgkins

Bilim insanlarına göre, bebekleri gömerken sergilenen dikkat ve özen, çocukların toplumda zaten bir kişi/birey olarak görüldüğünü gösteriyor; yani çocuklar, doğdukları andan itibaren toplumun değerli bir üyesiydiler. Denver Colorado Üniversitesi'nde paleoantropolog ve çalışmanın ortak yazarı Caley Orr şöyle diyor:

Bu bulgular, bir bireyin toplumda tanınmasının ve öneminin çok küçük ve genç kızlar için zaten geçerli olduğunu gösteriyor.

Antik İnsan Toplumlarında Kadınların Sosyal Statüsü

Çocukların hangi yaştan itibaren birey olarak kabul edildiği ve bir toplulukta kız ve erkek çocuklara eşit muamele edilip edilmediği, şimdiye kadar keşfedilen birkaç tarih öncesi çocuk mezarının yeterli kanıt sağlayamadığı sorulardır. Jena'daki İnsanlık Tarihi Enstitüsü'nde antropolog olan ve çalışmaya dâhil olmayan Michael Petraglia da daha önceden Afrika'daki bir Homo sapiens çocuğunun mezarını araştırmıştı. Meslektaşlarının sonuçlarını makul buluyor ve şöyle diyor:

Bulguların, toplumdaki erkek ve kızlara eşit davranıldığının kanıtı olduğunu da kabul ediyorum. Bu, günümüz avcıları ve toplayıcılarında gördüğümüz eşitlikçi sosyal yapılarla örtüşüyor.

Jamie Hodgkins ve Caley Orr, yaklaşık 11.500 yıl önce aynı zamanda gömülmüş olan Neve ile aynı yaştaki bir bebeğin bilinen birkaç mezarından birini karşılaştırıyor. Burada da arkeologlar ihtimam işaretleri ve mezar nesneleri buldular. Şöyle diyorlar:

Tüm Reklamları Kapat

Bu, kız çocukları da dahil olmak üzere çocukların bir birey olarak tanınmasının, ya ortak bir tarihsel kültüre derinden bağlı olduğu ya da aynı zamanda dünya çapında farklı etnik gruplarda geliştiği yorumuna izin veriyor.
Bu fosilleşmiş çene kemiği, Hominini kabilesinin yetişkin bir örneğinden kaynaklanır ve Fas'taki Djebel Irhoud arkeolojik alanında keşfedilmiştir. Kemik, anatomik olarak modern insanların dişlerine benzeyen dişleri içerir.
Bu fosilleşmiş çene kemiği, Hominini kabilesinin yetişkin bir örneğinden kaynaklanır ve Fas'taki Djebel Irhoud arkeolojik alanında keşfedilmiştir. Kemik, anatomik olarak modern insanların dişlerine benzeyen dişleri içerir.
Jean - Jacques Hublin

Jamie Hodgkins'in anlattığına göre, arkeolojide geleneksel olarak erkek bakış açısı hâkimdir. Bu nedenle Hodgkins, kadın ve kız çocuklarının hikâyelerinin çoğu durumda gözden kaçırıldığından endişe ediyor ve şöyle diyor:

Özellikle zengin bir şekilde dekore edilmiş mezarların, bir erkeğe ait olması gerektiği düşünülüyordu. Bu, erkeklerinin yüksek statüye sahip olduğu ve kadınların olmadığı konusundaki Batılı tavrıyla uyumluydu. Bununla birlikte, mevcut arkeolojik buluntular Viking döneminde yaşamış kadın savaşçılara, Demir Çağı'nda yaşamış ikili olmayan ("non-binary") liderlere ve Tunç Çağı'nda yaşamış kadın yöneticilere dair kanıtlar sağlamıştır. Kadın anlatısı arkeolojide hâlen eksiktir.
Paleontolog Jean-Jack Hublin'in Djebel Irhoud'daki yeni fosilleri ilk kez gördüğü bir fotoğrafı. Hublin ve meslektaşları, Djebel Irhoud'dan gelen Homininilerin Homo sapiens'in en erken evrimini temsil ettiğini söylüyor. Diğer araştırmacılar, kazılan örnekle ilişkili Çakmaktaşı eserlerini tarihlendirmek için Termolüminesans tarihini kullandılar. Sonuçlar, Djebel Irhoud bölgesinin yaklaşık 300.000 ila 350.000 yaşında olduğunu göstermektedir.
Paleontolog Jean-Jack Hublin'in Djebel Irhoud'daki yeni fosilleri ilk kez gördüğü bir fotoğrafı. Hublin ve meslektaşları, Djebel Irhoud'dan gelen Homininilerin Homo sapiens'in en erken evrimini temsil ettiğini söylüyor. Diğer araştırmacılar, kazılan örnekle ilişkili Çakmaktaşı eserlerini tarihlendirmek için Termolüminesans tarihini kullandılar. Sonuçlar, Djebel Irhoud bölgesinin yaklaşık 300.000 ila 350.000 yaşında olduğunu göstermektedir.
Shannon Mcpherron

Neve'nin mezarı, Avrupa'da şimdiye kadar keşfedilen türünün en eskisidir. Jamie Hodgkins ise bunun uzun sürmeyeceğini düşünüyor ve ekliyor:

Daha fazla DNA analizi olacak ve geçmişten kalma daha fazla kadın izine rastlayacağız. Ayrıca arkeolojideki kadınların sayısının artmasıyla da değişimler olacağını tahmin ediyoruz. Arkeolojik bulgulara çok dar bir açıdan bakarsanız, tarih boyunca var olmuş çeşitliliğin genişliğine yönelik bir körlük geliştirme riskiniz vardır.
Araştırmacılar, Djebel Irhoud'dan birkaç fosili taradılar ve bir zamanlar orada yaşayan ilk insanlardan birinin kafatasının kompozit bir Rekonstrüksiyonunu yarattılar.
Araştırmacılar, Djebel Irhoud'dan birkaç fosili taradılar ve bir zamanlar orada yaşayan ilk insanlardan birinin kafatasının kompozit bir Rekonstrüksiyonunu yarattılar.
Philipp Gunz

Arma Veirana'daki Kazılar

Neve'nin kemiklerinin bulunduğu Arma Veirana adlı İtalyan mağarası, evrimciler arasında ünlüdür. 2014 yılında yapılan kazılar, bu mağaranın 44.000 yıl önce Neandertaller (Homo neanderthalensis) ve en erkeni 30.000 yıl önce olmak üzere erken modern insanlar (Homo sapiens) tarafından kullanıldığını ortaya koymuştur. Bu, burada bulunan fosillerin ve eserlerin, son Neandertaller ile ilk modern insan arasındaki geçiş aşamasından geldiği anlamına gelir – ki bu, bilim insanlarının daha fazla bilgi edinmek için can attığı bir dönemdir.

Ekip, 2017 yılında mağaranın izlerini ararken, yanlışlıkla çok eski bir Homo sapiens bebeğinin ilk kemiklerini keşfetti. Bulgular, o yılki kazı planının son gününe denk geldiği için, mezar anca bir sonraki yıl yapılan yeni keşiflerin bir parçası olarak tamamen ortaya çıkarılabildi. Bu noktada Hodgkins, kızına hamileydi; bu yüzden Neve'nin keşfi onu özel bir şekilde etkiledi. Şöyle diyor:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Tortuları filtreledim; dişleri ve küçük el kemiklerini buldum. Bu, kalp kırıcı bir manzaraydı, çünkü ellerimiz, vücudumuzun çok samimi, çok içten bir parçası.
Bu resimde güneyden görülebilen Djebel Irhoud kazı alanındaki diğer mevduatlar bir tür eski tünelde yer almaktadır. Daha sonra, en azından kısmen Madencilik çalışmaları ile ortaya çıkarıldı.
Bu resimde güneyden görülebilen Djebel Irhoud kazı alanındaki diğer mevduatlar bir tür eski tünelde yer almaktadır. Daha sonra, en azından kısmen Madencilik çalışmaları ile ortaya çıkarıldı.
Shannon Mcpherron

Kemiklerin yanı sıra bilim insanları, iki farklı deniz kabuğu türünden yaklaşık 60 boncuk ve kolye buldular. Bunlar, ölü çocuğun içine sarıldığı çürümüş örtüyü süslemişlerdi. Bu nedenle ya grubun bir üyesi deniz kabuklarını toplamak için üç kilometre uzaktaki kıyıya gitmiş olmalıydı ya da bir takas yoluyla satın almış olmalılardı. Tempe'deki Arizona State Üniversitesi'nde antropolog olan Claudine Gravel-Miguell'e ve çalışmanın ortak yazarına göre birçok süs, daha önce topluluğun diğer üyelerine tarafından kullanıldıklarına işaret olabilecek şekilde, bolca kullanım izine sahipti.

Djebel Irhoud'un çenesinin sanal bir kopyası, bilim adamlarının fosildeki deformasyonları ve parçalanmaları düzeltmelerini sağlar.
Djebel Irhoud'un çenesinin sanal bir kopyası, bilim adamlarının fosildeki deformasyonları ve parçalanmaları düzeltmelerini sağlar.
Jean - Jacques Hublin
Taş uçları, çizikler ve kesikler de dahil olmak üzere bu Orta Taş Çağı araçları, Djebel Irhoud'daki altıncı ve yedinci kazı katmanlarında bulunmuştur. Yeni keşfedilen Hominini temsilcisinin tüm parçaları, bir diş hariç, yedinci katmanın alt Birikintilerinden gelir. Bu, türümüzün – modern Homo sapiens – ortaya çıkışının ve Orta Taş Çağı başlangıcının birbirine yakın olduğunu ve bilim adamlarının Pan-Afrika Kökenli olabileceğini söylüyor.
Taş uçları, çizikler ve kesikler de dahil olmak üzere bu Orta Taş Çağı araçları, Djebel Irhoud'daki altıncı ve yedinci kazı katmanlarında bulunmuştur. Yeni keşfedilen Hominini temsilcisinin tüm parçaları, bir diş hariç, yedinci katmanın alt Birikintilerinden gelir. Bu, türümüzün – modern Homo sapiens – ortaya çıkışının ve Orta Taş Çağı başlangıcının birbirine yakın olduğunu ve bilim adamlarının Pan-Afrika Kökenli olabileceğini söylüyor.
Mohammed Kamal

İnsanların gömülmesi kültürü

İspanya'nın Burgos kentinde bulunan Centro Nacional de Investigació sobre la Evolució Humana (CENİEH) Direktörü olan Paleoantropolog María Martinón-Torres'e göre, Arma Veirana'daki mezar yeri insanların ölülerle nasıl başa çıktıklarına dair güzel bir örnek. Şöyle diyor:

Mezarların yüz binlerce yıldır hem Neandertaller hem de erken modern insanlar tarafından yapıldığını görüyoruz.

María Martinón-Torres yeni çalışmaya katılmadı; ancak türlerin Avrupa'ya yerleşmesinden on binlerce yıl önce, yani yaklaşık 78.000 yıl önce Afrika'da gömülü olan bir Homo sapiens çocuğunun kalıntılarının araştırılmasına katılmıştı. Ayrıca, İtalyan mağarasındaki bulguları, bebeklerin doğumdan itibaren erken insan topluluklarının tam teşekküllü üyeleri olarak kabul edildiğinin kanıtı olarak yorumluyor ve şöyle diyor:

Çocukların bir "birey" olarak tanındığına dair kanıtlar hem erken Homo sapiens hem de Neandertaller toplumlarında bulundu. Afrika'daki cenazelere dair en eski kanıtlar, cesetleri dikkatle ve sevgiyle gömülmüş olan çocuklarla ilgilidir.

Çocukların erken ölümü Hominini ve bazı primatlarda yoğun bir duyguya neden oluyor. Bunu, günümüz insanlarından da biliyoruz ve şempanzelerde de ölü bebekleri ve çocukları arkasından yas tuttukları gözlemlendi.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
46
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 23
 • Merak Uyandırıcı! 8
 • Bilim Budur! 6
 • Muhteşem! 4
 • Umut Verici! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • İnanılmaz 3
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: National Geographic | Arşiv Bağlantısı
 • T. M.. Frühe Moderne Menschen: Ältestes Grab Eines Weiblichen Babys In Europa Gefunden. (20 Aralık 2021). Alındığı Tarih: 23 Eylül 2022. Alındığı Yer: National Geographic | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 21/06/2024 14:49:30 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11301

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Homo Sapiens
Dişler
İfade
Protein
Ateş
Video
Genom
Kan
Balık Çeşitliliği
Algoritma
Doğa Gözlemleri
Uzay
Dinozorlar
Sağlık Personeli
Tehlike
Canlılık
Biyografi
Ağız Sağlığı
Deprem
Evrimsel Biyoloji
Çocuklar İçin Bilim
Komplo Teorisi
Matematik
Coğrafya
Freud
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
T. Metcalfe, et al. 11.500 Yıl Önce Gömülen Kız Çocuğu, Kadın ve Çocukların Antik Toplumdaki Yerine Işık Tutuyor!. (17 Ocak 2022). Alındığı Tarih: 21 Haziran 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11301
Metcalfe, T., Amani, L., Bakırcı, Ç. M. (2022, January 17). 11.500 Yıl Önce Gömülen Kız Çocuğu, Kadın ve Çocukların Antik Toplumdaki Yerine Işık Tutuyor!. Evrim Ağacı. Retrieved June 21, 2024. from https://evrimagaci.org/s/11301
T. Metcalfe, et al. “11.500 Yıl Önce Gömülen Kız Çocuğu, Kadın ve Çocukların Antik Toplumdaki Yerine Işık Tutuyor!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Lale Amani, Evrim Ağacı, 17 Jan. 2022, https://evrimagaci.org/s/11301.
Metcalfe, Tom. Amani, Lale. Bakırcı, Çağrı Mert. “11.500 Yıl Önce Gömülen Kız Çocuğu, Kadın ve Çocukların Antik Toplumdaki Yerine Işık Tutuyor!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Lale Amani. Evrim Ağacı, January 17, 2022. https://evrimagaci.org/s/11301.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close