Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

İnsan-Harici Hayvanlarda Ölüme Verilen Tepkiler: Hayvanlar Yas Tutar mı? Keder Hisseder mi?

İnsan-Harici Hayvanlarda Ölüme Verilen Tepkiler: Hayvanlar Yas Tutar mı? Keder Hisseder mi? Metro
Bir maymun ve yavrusu...
14 dakika
51,068
 • Karşılaştırmalı Tanatoloji

Hayvanların ölüme nasıl tepki verdikleri uzun bir süredir insanların ilgisini çekmektedir.[9] Ancak bu konudaki sistematik çalışmalar oldukça yenidir; öyle ki, bu alandaki bilimsel sahaların tanımlanması bile sadece birkaç sene öncesine dayanmaktadır.[10] Buna rağmen, özellikle de yas tutma, matem tutma, keder sergileme gibi davranışlar, hayvan davranış bilimcilerin (etologların) giderek yükselen ilgi alanları arasında bulunmaktadır.[11]

Bu yazımızda, hayvanların ölüm sonrasında sergiledikleri bazı tepkilerden yola çıkarak, bilimsel araştırmaların bu konuda neler söylediğine bakış atacağız. Bunu yapmadan önce, bazı kavramları netleştirmekte fayda görüyoruz:

Bu Reklamı Kapat

Türk Dil Kurumu'na göre yas (matem) tutmak, "çok üzülmek" ve "duyulan acı/üzüntüyü bazı davranışlarla belli etmek" anlamına gelmektedir. Keder, "acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ızdırap, tasa" gibi anlamlara gelmektedir.

Antropologlar, hayvanlarda kederi daha iyi tespit edebilmek içinse şu tanımı geliştirmiştir: Keder, öldüğünü bildikleri bir birey ardından canlıların davranışlarında meydana gelen değişimlerdir.[12] Tanımı bu şekilde yapınca, antropomorfik yaklaşım da büyük oranda ortadan kalkabilmektedir: Çünkü insanlardaki davranışsal değişimler ile insan-harici hayvanlardaki davranışsal değişimler aynı olmayabilir; ancak buna rağmen, her ikisinin de keder olarak kategorize edilmesi mümkündür. Her tür, kendince keder hissetmektedir. Buna rağmen, tanımı kısıtlandırmak adına bilim insanları, sadece ölü bir bedeni inceleme veya ondan kurtulma gibi davranışları "davranışsal değişim" olarak nitelendirmemektedirler. Bunun yerine, günlük rutinde meydana gelen değişimler, stres altındaymış gibi sergilenen davranışlar, vb. davranışsal değişimlere odaklanmaktadırlar.

Bu Reklamı Kapat

Dolayısıyla burada önemli bir ayrımı vurgulamakta fayda vardır: Bir hayvanın yas tutması, o hayvanın ölüm algısı ile eş anlamlı değildir. Ölümü algılamak ile yas tutmak arasında mantıklı bir ilişki bulunsa da, hayvanların ölümle ilgili algılarını yalnızca sergiledikleri belli başlı davranışlardan yola çıkarak izah edebilmekteyiz. Bu yazıda, bunun yarattığı güçlüklere de değineceğiz.

İnsan-Harici Hayvanlarda Ölüme Verilen Tepkileri Çalışmaktaki Zorluklar

Hayvanlarda duygu araştırmalarının en büyük problemlerinden birisi, hiçbir zaman bir hayvana gidip, "Pardon, neden böyle davranıyorsunuz acaba?" diye soramıyor olmamızdır. Bu nedenle birçok hayvan davranışına yönelik izahlarımız, o davranışın sergilendiği durumlardan yola çıkarak en makul açıklamaları geliştirmek ve bu açıklamaları deneysel koşullarda test etmek üzerine kuruludur. Bunu yaparken en sık düşülen hata, insan-harici hayvanların duygularını, insan duygularına benzetmek konusundaki aceleci yaklaşımdır. Bir hayvanın yüz ifadesi üzgün gibi gözüküyorsa, o hayvan üzgün olmalıdır.

Bu tarz bir yaklaşımın büyük bir problem olduğunun en net örneği, yunusların gülüyor gibi gözüken yüz ifadeleri ardına sığınarak, onları ufak havuzlara hapsedenlerin bu davranışlarını aklama çabasıdır: "Bakın, ne kadar da mutlu gözüküyorlar, adeta gülümsüyorlar." Halbuki yunuslar gülümsemez.[13]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Benzer bir durumu, yas tutma konusunda görmek de mümkündür. Aşağıdaki fotoğrafa bakın, ne görüyorsunuz?

Bir maymun ve yavrusu
Bir maymun ve yavrusu
Avinash Lodhi

Birçoklarının vereceği ilk tepki, ölmüş yavrusunun yasını tutan bir anne gördüklerini düşünmektir. Çünkü biz insan türüyüz ve türümüzde bu yüz ifadesini, bu duruşu, bu tavrı gördüğümüz başlıca yer, yas tutma davranışının sergilendiği yerler. Bir örnek:

Terör saldırısı sonrası erkek kardeşini kaybeden bir kız kardeşin yası...
Terör saldırısı sonrası erkek kardeşini kaybeden bir kız kardeşin yası...
Time Magazine

Bu iki fotoğraf arasındaki benzerlikler, karelerin gösterdiği anlık yüz ifadelerinde sona ermektedir. İlk fotoğraftaki maymun, yas tutmamaktadır. Fotoğrafçı Avinash Lodhi'nin anlattığına göre, yavru bir taşa takılıp tökezlemiştir ve anne de refleks olarak bir anlığına yavruyu tutmuştur.[1] Karenin çekilmesinden bir an sonra yavru normal şekilde oynamaya devam etmiş, anne de işine bakmıştır. Ancak doğru anda çekilen bir kare, spesifik bir türün spesifik bir davranışına (veya bir davranışın anlık pozuna) gereğinden fazla anlam yüklememize ve hata yapmamıza neden olabilir.

Dilin Yarattığı Zorluklar

Birçok hayvan davranışı araştırması, araştırmacının gözlemlerini yazıya dökmesi yoluyla akademik çalışmaya dönüşür. Bu gözlemler, gözlemcinin izahıyla şekillenir, onun kattığı yorum ve tespit ettikleriyle anlam kazanır.

Amerikan İşaret Dili ile insanlarla iletişim kurabilen Washoe isimli şempanze ile ilgili bir araştırma örneğine bakalım. Washoe'yu gözlemleyen Roger Fouts, Washoe'nun bebeğinin ölümü sonrasında yaşananları şöyle yazıyor:

Bu Reklamı Kapat

Washoe bana döndü ve "Bebek?" el işaretini yaptı. Ona, "Bebek öldü, bebek gitti, bebek bitti." işaretlerini yaptım. Washoe, kundak yaptığı kollarını dizlerine bıraktı. Uzak bir köşeye gitti ve bomboş bakışlarla uzaklara daldı.

Bu tarz insansılaştırılmış anlatımlar, birçok hayvan davranışı araştırmacısının özenle uzak durduğu anlatımlardır. Çünkü bunlar, bir hayvanın davranışlarını gerçekte olduğundan daha zengin ve detaylı gösterebilir.

Karşılaştırmalı Tanatoloji

Bu durumda yapmamız gereken, hayvan davranışları biliminin (etolojinin) iyi çalışılmış yöntemlerini kullanarak, belirli hayvan davranışlarını daha yakından incelemek ve insanlaştırmadan (antropomorfize etmeden) konuya yaklaşmaktır. Çünkü bu karenin insanı yanıltıcı bir kare olması, hayvanlarda yas, keder, matem gibi duygu ve davranışlar olmadığı anlamına gelmemektedir.

Şempanze anneleri, ölmüş bir yavrudan ayrılmayı reddedebilir ve haftalarca ölü bedeni beraberinde taşıyabilir. Filler, ölen bir sürü üyesinin başından ayrılmaz, ölü bedeni inceler, ona dokunur, onun yanıbaşında dururlar; hatta civarda fil kemikleri görürlerse onlara ayrıca özen gösterirler. Köpekler ve kediler, bir arkadaşları veya sahipleri ölecek olursa yemekten ve içmekten kesilebilirler; hatta kediler, oldukça iç parçalayan bir çığlık sesi çıkarırlar. Bonobolar ölüme öfkelenirler; kimi zaman cesedin üzerine kayalar ve taş parçaları atarlar, ölü bedenin göğsüne yumruk atabilirler. Keçiler, ördekler ve domuzların bile ölen arkadaşları ardından yas tutuyor gibi gözüken davranışlar sergilediği görülmüştür. Benzer şekilde, anne yunuslar ölen yavrularını burunlarıyla önlerinde sürükleyip, onlardan ayrılmayı reddedebilirler.

Tüm bu örneklere bakıp da, "Yok canım, bunlar yas tutuyor olamaz; bir başka açıklaması vardır." demek çok zor olmaktadır. Kimi zaman alternatif açıklamalar üretmek mümkündür: Belki hayvanların ölüme duyduğu acı, bir arkadaşlarını öldüren avcıya yönelik korkudan kaynaklanmaktadır? Belki ölüm sonrası duydukları öfke, aynı avcıyı savuşturmaya yönelik bir adaptasyondur?

Bu Reklamı Kapat

Bu nedenle örnekleri daha detaylıca incelemeli, mümkün olduğunca dikkatli gözlemler sonucunda davranışların en olası sebebini ve açıklamasını ortaya çıkarmaya çalışmalıyız. İşte bunu yapan bilim dalına karşılaştırmalı tanatoloji adı verilir. Bu saha, hayvanların kendi türlerinden bireylerin ölümüne davranışsal, fizyolojik ve psikolojik olarak nasıl tepki verdiğini tespit etmeye çalışır.[14]

İnsanlarda Ölüm Algısının Bileşenleri

İnsan-harici hayvanlara bakmadan önce, insanlarda ölüm algısına kısa bir bakış atmakta fayda var. Burada ölümün mekanik detaylarına çok fazla girmeyeceğiz; onu buradaki yazımızda detaylıca işlemiştik. Burada, insanların davranışsal özellikleri bakımından ölüme yaklaşımlarını ele almaya çalışacağız.

İnsanlarda ölüme yönelik algıya baktığımızda, tüm toplumlarda ve her insan bireyinde dört ortak bileşene rastlamaktayız:

 1. Kaçınılmazlık: İnsanlar, ölümün kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ve her organizmanın bir noktada hayatını yitireceğini anlarlar.
 2. Tersinmezlik: İnsanlar, ölümün tersine çevrilemeyeceğini, ölen bir kişinin geri gelemeyeceğini anlarlar.
 3. İşlevsizlik: İnsanlar, ölü bir insanın algılayamayacağını, hissedemeyeceğini, düşünemeyeceğini veya herhangi bir fiziksel davranışta bulunamayacağını; ölen bireylerin bedenlerinin zaman içinde bileşenlerine ayrışarak yok olduğunu anlarlar.
 4. Nedensellik: İnsanlar, ölümün, bir veya birden fazla organın veya organ sisteminin işlevini sonlandırmasının bir sonucu olarak meydana geldiğini anlarlar.

Tabii ki tarih boyunca bu kavramlardan yola çıkarak çok sayıda dini ve felsefi yaklaşım geliştirilmiştir. Bu yaklaşımların birçoğunda, bu temel doğa gerçeklerinin aşılması hedeflenir. Örneğin insanların geliştirdikleri dini ritüeller, tersinmezlik ilkesini metafizik yollarla çözmeye çalışmışlar; ölümden sonra yaşam kavramını geliştirmişlerdir.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Türkiye Kabartma Haritası: Siyasi, 35x50 cm

Türkiyenin Siyasi Haritasını eşdeğer yükseltileriyle 3 boyutlu olarak dokunarak keşfedin. Masaüstü öğrenci boyutu ile şık bir kabartma haritasıdır.

Devamını Göster
₺35.00
Türkiye Kabartma Haritası: Siyasi, 35x50 cm

Buna rağmen doğa yasaları değişmez: Tüm insanlar, her neye inanıyor olurlarsa olsunlar, en azından bu dünyada yaşandığına inandıkları ölümün bu dört bileşenini algılarlar. Öyle ki, 10 yaşındaki çocuklar bile ölümle ilişkili bu dört kavram konusunda hemfikirdirler.

İnsan-harici hayvanlarda da bu tarz bir ölüm algısından söz edebilmek için, sadece sergilenen davranışlara değil, ölümle ilgili bu temel gerçeklerin ne kadarını anladıklarını tespit edebilmemiz gerekmektedir.

İnsan-Harici Hayvanlarda Yas, Keder, Matem Davranışları

Fillerde Yas-Benzer Davranışlar

Kenya'nın Samburu Ulusal Rezervi'nde Birinci Kadınlar (First Ladies) adı verilen bir fil sürüsü bulunur. Bu sürünün başında, yıllar yılı Eleanor isimli bir dişi fil bulunmuştur. Ancak Eleanor, bir gün ağır yaralı ve hortumunu yerde sürükleyen bir şekilde belirmiş ve kısa sürede çökmüştür.

Ölümünden kısa bir süre önce, bir diğer fil ailesinin kraliçesi (daha doğrusu matriarkı; dişi lideri) olan Grace, Eleanor'un çökmüş vücuduna yaklaşıp, onu hortumu ile ayağa kaldırmaya çalışmıştır. Eleanor buna tepki veremeyince, Grace homurdanıp, stresli bir şekilde sesler çıkarmaya başlamıştır.

Eleanor'un ölmeye yakın bedenini terk etmeyi reddeden Grace, Eleanor'un ölümü sonrasında da hortumu ve ayaklarıyla ona dokunup, iteleyip kakalamıştır. Sonraki hafta boyunca 5 ayrı fil ailesi Eleanor'un ölü bedenini ziyaret etmiş, etrafında dolanmış, dokunmuş, koklamış, itelemiş, kakalamış ve incelemiştir. Kimisi sadece meraktan bu davranışları sergiliyor olsa da, How Animals Grieve (Hayvanlar Nasıl Yas Tutar?) başlıklı kitabın yazarı Barbara J. King, bazı fillerin Eleanor'un başındaki davranışının açıkça keder ve yas olduğunu söylemektedir.

King'e göre sadece filler değil, aynı zamanda şempanze ve bonobolar gibi büyük kuyruksuz maymunlar, yunuslar gibi denizel memeliler ve hatta atlar, tavşanlar, kediler, köpekler ve bazı kuş türleri de yas tutabilmektedir.

Kargalarda Yas-Benzeri Davranışlar

Bir karganın ölümü sonrası diğer kargaların davranışlarını inceleyecek olursanız, çok ilginç bir gerçekle karşılaşırsınız: Etrafta tek bir karga bile varsa, ölü karganın ardından çıkardığı sesler kısa sürede birden fazla karganın bölgeye toplanmasına neden olur. Sonrasında bu kargalar, ölü beden üzerinden yakın sortiler yaparak uçarlar, bedene dokunurlar, normalde çıkarmadıkları seslerle çığlıklar atarlar. Hatta bazı kargalar, etraftan topladıkları çim ve toprak parçalarını ölü bedenin üzerine veya yakınlarına bırakırlar. Nihayetindeyse arkalarını dönüp, uçup giderler. Washington Üniversitesi vahşiyaşam bilimcisi John Marzluff, bu kargaların adeta ölü ardından yas tuttuğunu söylüyor.

Ölü bir türdaşı ardından yas-benzeri davranışlar sergileyen bir karga
Ölü bir türdaşı ardından yas-benzeri davranışlar sergileyen bir karga
National Audubon Society

Bu tarz anlatımlarda bilim insanlarının seçtiği "adeta" veya "yas-benzeri" gibi sözcükler, onların konuya ihtiyatlı yaklaşımının altını çizmektedir. Hemen sonuca atlayıp, bir karga veya filin gerçekten yas tuttuğunu, ölümü anladığını söylemek istemeyiz; çünkü bunu anlayıp anlamadıklarını bilmiyoruz. Fakat birden fazla hayvan türünde, çok spesifik bir olay (bir bedenin ölümü) sonrasında gösterilen çok benzer davranışlar, hayvan bilimcilerin bu olasılığa daha güçlü bir şekilde eğilmesine neden olmaktadır.

Şempanzelerde Yas-Benzeri Davranışlar

Şempanzeler üzerinde uzmanlaşan primatologlar, birçok defa ölü bir yavru veya yetişkinin ardından seremoni-benzeri davranışlar sergileyen kuyruksuz maymunlardan söz etmektedirler. Örneğin bir keresinde bir şempanze annesi, ölü yavrusunun elinden alınmasına izin vermemiş, haftalarca ölü bedenini yanında taşımıştır. Öyle ki yavrunun cansız bedeni, annenin kollarında bozunmaya başlamıştır. Ölü bedenlerin bozunmasıyla ilgili olarak buradaki yazımızı okuyabilirsiniz.

Aşağıdaki videoda, Zambiya'daki bir öksüz şempanze barınağında zatürre nedeniyle hayatını kaybeden 9 yaşındaki bir şempanzenin ölümü sonrasında, sürünün diğer bireylerinin davranışlarını izleyebilirsiniz:

Bu Reklamı Kapat

Bu konuyu "Şempanzeler sadece merak ediyor." diye geçiştirememe sebeplerimizin başında, şempanzelerin tekil bireylerinin ayrı ayrı ölü bedene denk gelip de meraklarını gidermek olmaması geliyor. Kamera kayıtlarını inceleyen uzmanlar, sürünün bir üyesinin ölü bedeni fark etmesinden kısa bir süre sonra 40 civarında şempanzenin ceset başında toplandığını ve sırayla bedeni inceleyip, olan biteni anlamaya çalıştıklarını gördüklerini söylüyorlar. Ölünün etrafında toplanan bireyler, fazlasıyla dar bir alana toplanıyorlar; birbirlerine pek mesafe bırakmıyorlar. Bunlar, şempanzelerin normal davranışlarıyla uyumlu bir durum değil; öyle ki, normalde bu kadar çok sayıda şempanzeyi bu kadar dar bir alana toplayacak olsanız, gürültü ve kavgadan geçilmediğini görürdünüz. Burada ise şempanzeler son derece sakin ve sessiz bir şekilde bedeni inceliyorlar. Bu da, yaşanan olayın (bir bireyin ölümünün) şempanzeler için özel bir anlam ifade ediyor olabileceğini gösteriyor.

Videonun özellikle de 02:30 kısmından itibaren izleyebileceğiniz gibi, şempanzelerin ölü bedenleri inceleme davranışı sadece göz ucuyla bakıp, azıcık dokunup hayatına devam etmekten ibaret değildir. Şempanzeler, ağızdan tırnaklara kadar her yapıyı dikkatlice incelerler. Bu yakın inceleme davranışı da hayvanların ölümün en azından fiziksel etkilerini ayırt etme çabası gösterdiklerinin bir işaretidir.

Bunu daha yakından anlamak isteyen bilim insanları, kaybı yaşayan annenin hormonlarını takip ederler. Araştırmalar bu konuda nettir: Ölüme bağlı olarak annenin hormonlarında değişimler yaşanmaktadır ve bu da davranışları kökünden değiştirmektedir. Buna rağmen, hormonların açıklayamadığı bazı vakalar da tespit edilmiştir: Örneğin bir vakada anne, henüz hormonlar dikkate değer miktarda eski haline dönmeden çok önce "yasını tuttuğu" yavrusunu terk etmiştir. Dolayısıyla bu davranışlar sadece istem dışı hormonal salgılarla kontrol edilmiyor gibidir.

Yunus ve Balinalarda Yas-Benzeri Davranışlar

2010 yılında Washington State Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada, bir katil balinanın yeni ölmüş yavrusunu 6 saat kadar burnuyla sürüklediği görülmüştür. Bu, bu alanda yapılan ilk gözlem de değildir: Daha önceden kambur balinaların eşlerinin karaya vurması halinde yas tutar gibi ağladıkları, hapsedilmiş yunusların havuzun dibinde öylece yattığı ve depresif bir hâl takındıkları, yakın arkadaşları öldüğünde yas-benzeri davranışlar sergiledikleri gözlenmiştir. 2015 yılında yapılan bir diğer çalışmada, benekli yunuslarda da ölen bir yavrunun ardından kimi zaman saatlerce sürebilen yas-benzeri davranışlar tespit edilmiştir. Araştırmanın başyazarı Filipe Alves şöyle diyor:

Bu Reklamı Kapat

Anne tarafından birbirine bağlı (matrilineyal) sistemler içinde yaşayan katil balinalar veya filler gibi türlerde, bireyler birbiriyle akraba olan gruplar halinde bulundukları ve kimi zaman bu gruplar içinde 4 nesli kapsayan sayıda bireyler olduğu, yani kimi zaman bu bireyler 60 yılı beraber geçirdikleri düşünülecek olursa, sergiledikleri davranışın keder ve yas tutma olduğuna inanabilirim, evet.
Ölü yavrusunu sürükleyen bir şişeburunlu yunus
Ölü yavrusunu sürükleyen bir şişeburunlu yunus
Whales and Dolphins

Science dergisinde yayımlanan bir çalışma, denizel memelilerde yas-benzeri davranışları tespit eden, 1970-2016 yılları arasında yazılmış 78 akademik makaleyi incelemiştir. Günümüzde tanımlanmış 88 denizel memeli türünden sadece 20 tanesinde ölüm-sonrası özen gösterme davranışı (ya da kısaca keder) gözlenmiştir. Üstelik gözlenen bu davranışların %75'ini, yavrularını kaybeden dişiler sergilemiştir. Erkekler arasında yas-benzeri davranışlara çok nadir rastlanmaktadır.

Uzmanlar bu davranışları sosyal beyin hipotezi ile açıklamaktadırlar. Bu hipoteze göre, sosyal çevrelerde yaşayan türlerde ölüm algısı daha gelişmiş olmalıdır, çünkü karmaşık sosyal ilişkiler kurabilmek, daha iri beyinlerin evrimini gerektirmektedir. Ancak beyinler irileştikçe, insanlarda da gördüğümüz gibi, karmaşık duygular da gelişmektedir.

Böceklerde Nekroforez

Hayvanlar Alemi'nde yas-benzeri davranışları görmek için illa omurgalı hayvanlara odaklanmamız gerekmez. Omurgasız hayvanlarda da çok ilginç davranışlar bulmak mümkündür.

Antik zamanlardan bu yana arılar, karıncalar, termitler gibi sosyal böceklerin kolonilerinde ölen bireyleri sistematik olarak yuva dışına çıkardıkları bilinmektedir. Bu davranışa nekroforez denmektedir. Hatta bazı böcekler, yuva içinde ölmemiş olsa da, türdaşları tarafından bir başka noktaya taşınabilir veya yuvadaki diğer bireyler tarafından etrafı sarılarak incelenebilir.

Bu Reklamı Kapat

Bu davranışlara yüz çevirmememiz gerektiğini gösteren en net örnek, bunu cenaze törenine benzeten araştırmacıların, kolonilerdeki bakıcı bireyleri keşfetmesidir. Bakıcılar, bu tarz ölü bireyleri hızlıca tespit edip koloniden uzaklaştıran bireylerdir. Bakıcı olmayan bireyler de ölü bireylere ilgi duyabilseler de, bakıcılar bu konuda çok daha fazla özelleşmişlerdir. Eğer ki bu davranışların bir anlamı olmadığını düşünmüş olsalar, belki de kolonilerin hiyerarşisinin en önemli parçalarından birisi çok daha geç keşfedilebilecekti.

Bakıcılar, tespit ettikleri ölüleri yaklaşık 100 metre kadar uzağa taşıyıp bırakırlar. Kimi zamansa ağırlığı daha fazla taşıyamayıp, yere çakıldıkları noktaya kadar götürdükleri gözlenmiştir. Bazı gözlemlerdeyse bazı böceklerin ölülerini yuvanın atıklarıyla aynı yerde topladığı, hatta kimi durumda ölü bireyleri yedikleri görülmüştür. Bazı karınca ve termitlerin, ölülerini toprak altına gömdükleri de bilinmektedir. Tüm bunlar, ölü bedenlerde bulunabilecek hastalıkların koloniye yayılmasını önleyen davranışlar olarak görülmektedir.

Böceklerin bu davranışına birçok anlam yüklemek mümkün olsa da, yapılan fizyolojik çalışmalar bu davranışı tetikleyen ana unsurun ölü bedenden yayılan oleik asit gibi kimyasallar olduğunu göstermektedir. Yapılan çalışmalarda cansız cisimlere ve hatta sağlıklı bireylere bulaştırılan oleik asit varlığında böceklerin nekroforez davranışını aynen sergilediği gösterilmiştir. Dolayısıyla, yazının başında da sözünü ettiğimiz gibi, yas-benzeri bir davranışın görülmesi, bu canlıların ölümü algıladıkları anlamına gelmemektedir.

Sonuç

Birçok hayvanda öyle veya böyle yas tutmaya benzer davranışlar olduğu aşikardır. Ancak bunların gerçekten yas tutma davranışı olup olmadığı, eğer öyleyse bile hayvanların ölümü algılayıp algılayamadıkları konusunda halen soru işaretleri mevcuttur.

Dahası, bu araştırmaların yanıtlaması gereken birçok diğer soru bulunmaktadır: Örneğin, ölen bireyin yaşının, diğer bireylerin davranışları üzerindeki etkisi nedir? Erkekler ile dişiler arasında ölüme verilen tepkiler arasındaki farklar ne düzeydedir ve neden kaynaklanmaktadır? Ebeveynler ile yavrular arasındaki bağın, ölüm sırasında görülen depresyon-benzeri ilişkilerin şiddeti ile bir ilgisi var mıdır?

doi: 10.47023/ea.bilim.7756

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 35
 • Merak Uyandırıcı! 19
 • Bilim Budur! 9
 • Muhteşem! 6
 • İnanılmaz 6
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 5
 • Üzücü! 4
 • Umut Verici! 1
 • Güldürdü 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ R. Waugh. Mother Monkey Is Caught ‘Crying’ As She Clutches Her Baby (But Is It What It Seems?) Read More: Https://Metro.co.uk/2017/05/09/Mother-Monkey-Is-Caught-Crying-As-She-Clutches-Her-Baby-But-Is-It-What-It-Seems-6625780/?Ito=Cbshare Twitter: Https://Twitter.com/Metrouk | Facebook: Https://Www.facebook.com/Metrouk/. (9 Mayıs 2017). Alındığı Tarih: 18 Nisan 2019. Alındığı Yer: Metro | Arşiv Bağlantısı
 • B. J. King. When Animals Mourn: Seeing That Grief Is Not Uniquely Human. (11 Nisan 2013). Alındığı Tarih: 18 Nisan 2019. Alındığı Yer: NPR | Arşiv Bağlantısı
 • J. Kruger. The Mystery Of Animal Grief. (15 Nisan 2013). Alındığı Tarih: 18 Nisan 2019. Alındığı Yer: Time | Arşiv Bağlantısı
 • J. R. Anderson. (2016). Comparative Thanatology. Current Biology, sf: R553-R556. doi: 10.1016/j.cub.2015.11.010. | Arşiv Bağlantısı
 • V. Morell. Do Dolphins Feel Grief?. (19 Haziran 2018). Alındığı Tarih: 18 Nisan 2019. Alındığı Yer: Science | Arşiv Bağlantısı
 • G. Bearzi, et al. (2018). Whale And Dolphin Behavioural Responses To Dead Conspecifics. Zoology, sf: 1-15. doi: 10.1016/j.zool.2018.05.003. | Arşiv Bağlantısı
 • J. Daley. Study Suggests Dolphins And Some Whales Grieve Their Dead. (20 Haziran 2018). Alındığı Tarih: 18 Nisan 2019. Alındığı Yer: Smithsonian Magazine | Arşiv Bağlantısı
 • SciShow. Do Animals Mourn Their Dead?. (7 Kasım 2017). Alındığı Tarih: 18 Nisan 2019. Alındığı Yer: YouTube | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. E. Brown. (2015). Grief In The Chimpanzee. The American Naturalist. doi: 10.1086/272298. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ M. Bekoff. (2000). Animal Emotions: Exploring Passionate Naturescurrent Interdisciplinary Research Provides Compelling Evidence That Many Animals Experience Such Emotions As Joy, Fear, Love, Despair, And Grief—We Are Not Alone. BioScience, sf: 861-870. doi: 10.1641/0006-3568(2000)050[0861:AEEPN]2.0.CO;2. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ P. Willner. (1984). The Validity Of Animal Models Of Depression. Psychopharmacology, sf: 1-16. doi: 10.1007/BF00427414. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ B. E. Rollin. (2011). Animal Pain: What It Is And Why It Matters. The Journal of Ethics, sf: 425-437. doi: 10.1007/s10892-010-9090-y. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ L. Marino. Sorry: Dolphins Aren’t Smiling. (15 Ocak 2014). Alındığı Tarih: 29 Ağustos 2020. Alındığı Yer: Reader's Digest | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. Gonçalves, et al. (2018). Comparative Thanatology, An Integrative Approach: Exploring Sensory/Cognitive Aspects Of Death Recognition In Vertebrates And Invertebrates. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. doi: 10.1098/rstb.2017.0263. | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 10/08/2022 08:57:32 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7756

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Gün
Modern
Evrimsel
Evrim Kuramı
Biyoloji
Hayvanlar Alemi
Güve
Beslenme Bilimi
Sosyal Medya
Sars-Cov-2
Diyabet
Nöron Hücresi
Mühendislik
Araştırma
Astronomi
Onkoloji
Balıklar
Obezite
Diş Hekimliği
Arkeoloji
Goril
Ara Geçiş Türleri
Kilo
Antropoloji
Kan Hastalıkları
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.