Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Yaşam Sancısı: İnsanlar Kendilerine Neden Zarar Veriyorlar? Kendine Zarar Verme Davranışını Nasıl Önleyebiliriz?

Yaşam Sancısı: İnsanlar Kendilerine Neden Zarar Veriyorlar? Kendine Zarar Verme Davranışını Nasıl Önleyebiliriz? Wikipedia Commons
Gustav Klimt, Death and Life (1910/15)
15 dakika
14,071
 • Klinik Psikoloji

Dünyaya gözlerimizi iki temel dürtünün ışığında açarız, tüm insanlık olarak içimizde yaşamın ve ölümün varlığını taşırız. Freud’a göre, yaşam dürtüsü; libidodan kuvvet alarak üretmeye, insanlarla duygusal bağ kurmaya, çoğalmaya ve canlılığı sürdürmeye çalışırken madalyonun diğer yüzünde bulunan ölüm dürtüsü ise saldırganlıktan kuvvet alarak parçalamaya, kurulan bağları koparmaya ve kendini yok ederek inorganik bir hale dönmeye çalışır.[1] Yani, aşkın tanrısı Eros ile ölümün tanrısı Thanatos sırt sırta eşlik ederler insana hayat boyunca. Hangisinin öne geçeceği ise, biraz genetik yatkınlıklarımıza ve mizacımıza biraz da benliğimizin oluştuğu erken dönem ilişkilerimize bağlıdır.

Doğumla birlikte, güvenli alanından dünyaya gözlerini açan bir bebek için yaşam ve ölüm arasındaki bu mücadele oldukça yoğun bir kaygı yaratır. Doğumla birlikte anne ile kurduğu güvenli birlik halini kaybederek ilk kaybını yaşayan bebeği, dünyaya uyumlanma gibi zorlu bir yolculuk da beklemektedir. Klein'a göre, bebek bu zorlu yolculukta açlık, libidinal arzular ve bu mücadelenin yarattığı yoğun kaygı ile onu besleyen bir memeye yönelir.[2] Bebek, önce memenin, sonra da annenin kendisindeki yıkıcı ölüm dürtüsünü yatıştırmasını arzulayarak, yaşam dürtüsüne yatırım yapar. Anne ve bebek arasında kurulan bu ilişkide hangi dürtünün baskın olacağı, tabii ki doğum deneyiminin travmatik geçip geçmemesine, annenin bebeğe bakmak isteyip istememesine, bebeğin mizacına ve sütü zevkle kabul etme yeteneğine de bağlıdır.

Bu Reklamı Kapat

Winnicott'a göre, "bebek yoktur", çünkü anne olmadan küçük bir çocuğun fiziksel ve ruhsal olarak hayatta kalması mümkün değildir.[3] Bu nedenle annenin rolü oldukça önemlidir. "Birincil annelik tasasına" sahip bir anne, içgüdüsel olarak bebeği ile özdeşim kurar, fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılar. Ancak, bu ihtiyaçlar bebeğin gelişim evrelerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Annenin aynı zamanda “yeterince iyi anne” olarak bebeğin ihtiyaç duyduğu şekilde, onu ilkel kaygılardan koruması, bebeğin kapasitesini dikkate alarak yavaşça dış gerçekliğe, yani gerçek hayata alıştırması gerekmektedir. Annenin yüzüne baktıkça kendini gören bebek zamanla hem kendi varlığının hem de ötekilerin bilincine varmaya başlar. Winnicott, bir bebeğin ağzından annenin bu "ayna rolünü" şöyle tanımlar:[4] "Baktığımda görülüyorum, demek ki varım."

Bu işlevler bebeğin dünyaya uyumlanma yolculuğunu kolaylaştırması açısından oldukça önemlidir. Ayrıca, "yeterince iyi anne" kavramının ahlaki yargılardan ve mükemmeliyetçi bir tutumdan ziyade, öncelikle bebeğin ihtiyaçlarını temel alarak, zamanla kendi bireysel ihtiyaçlarına da yönelen ve bunun dengesini kurabilen bir annelik tutumu olduğunu vurgulamak faydalı olacaktır. Ayrıca, bu annelik tutumu her zaman bebeğin biyolojik annesi (ve hatta her durumda bir dişi) tarafından verilemeyebilir. Bebeğin bulunduğu döneme bağlı olarak, ihtiyaç duyduğu ruhsal ve fiziksel bakım düzenli "bakım-veren" bir birey tarafından da karşılanabilir.[17]

Bu Reklamı Kapat

Profesör Rebacca Saxe, 2 aylık çocuğunu kucağında tutarken
Profesör Rebacca Saxe, 2 aylık çocuğunu kucağında tutarken
MIT

Son olarak, düşünme kapasitesinin gelişmesi de bu ilkel kaygılar karşısında sağlıklı bir psikolojik gelişim için oldukça önemlidir. Bebek bedeninde ve ruhunda henüz anlam veremediği çiğ, şiddetli ve agresif duyumsamalar hisseder, ölüm dürtüsü oradadır. Bion bu duyumsamalara "beta elementi" adını vermiştir.[5] Bu duyumsamaları, anlama, üzerine düşünme ve söze dökme kapasitesi gelişmemiş bebeğin bunları anlatabileceği tek yol ağlamak ve anneye bilinçdışı bir şekilde yansıtmaktır. Anne, bu yansıtılan duygulanımı alıp bir süre taşıyarak ve bir anlam vererek bunu bebeğin sindirebileceği "alfa elementlerine" dönüştürür. Zamanla annenin bu kapasitesini içselleştirerek öğrenen bir bebek, duyumlarına ve hislerine düşünerek bir anlam vermeye başlayabilir.

Aslında, günlük hayatta henüz konuşamayan bir bebek ve "yeterince iyi annesi" arasında bu betadan alfaya dönüşümü sıklıkla gözlemleyebiliriz. Ağlayan bebeğinin yanına giden anne, bebeği önce sakinleştirmeye çalışır, bir yandan ise düşünmeye ve söze dökmeye başlar: "Karnın mı acıktı? Korktun mu sen? Yoksa gazın mı var?" gibi sorularla, bebek için anlamsız ve korkunç olanı, anlamlı ve düşünülebilir hale getirmeye çalışır. Böylece, bir çocuk karnı acıktığında, korktuğunda sadece çığlık çığlığa ağlamak ya da vurup kırmak yerine "karnım acıktı" ya da "korktum" diyebilir; yani bu duyumlarını söze dökebilir.

2-4 hafta önce doğum yapmış bir annenin bebeği ağladığında aktive olan beyin bölgeleri
2-4 hafta önce doğum yapmış bir annenin bebeği ağladığında aktive olan beyin bölgeleri
Psychiatry
2-4 hafta önce yavru sahibi olmuş bir babanın bebeği ağladığında aktive olan beyin bölgeleri
2-4 hafta önce yavru sahibi olmuş bir babanın bebeği ağladığında aktive olan beyin bölgeleri
Psychiatry

Anne-Bebek ikilisi arasında erken dönemde gelişen bu hayati bağ, beyin görüntüleme çalışmalarıyla da desteklenmeye devam etmektedir. Profesör Rebacca Saxe, bebeğini tutar ve öperken, bebekte oksitosin hormonunun seviyesinin arttığını tespit etmiştir. Oksitosin hormonunun çiftler arasındaki bağlanmayı, başkalarının duygularını anlamayı, göz teması kurma gibi sosyal davranışları arttırdığı ve stresin azalmasında etkili olduğu bulunmuştur.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Swain, bebeğinin ağlamasını duyan annede bilinçli düşünmeden sorumlu frontal korteks ile duygusal hafızanın oluşumunda önemli bir role sahip amigdalada artan nöral aktivite tespit etmiştir.[6] Aynı zamanda, bebeğinin ağlamasını duyan babada duyguların ve duygusal davranışların düzenlenmesinde etkili anterior singulat korteks, göz retinasından gelen bilgileri alıp yorumlayan görsel korteks ile öğrenme ve bellek becerileriyle ilişkili limbik sistemin bir parçası olan parahipokampal girusta artan nöral aktivite tespit etmiştir. Bu bulguları ise, Winnicott’un "birincil annelik tasası" ile ilişkilendirmiştir.

Peki ya bu süreçler herhangi bir nedenden ötürü sekteye uğrarsa ne olur? Bir bebek tüm bu şiddetli duyumları düşünecek, söze dökecek kapasiteyi geliştiremezse ve bu duyumlar "adsız dehşetler" olarak kalırsa, "yeterince iyi bir anneye" sahip olamaz ya da bir türlü gerçekliğe uyum sağlayamazsa, kaygılarını yatıştıracak sağlıklı bir “anne-bebek ilişkisi” kuramazsa ve çok erken dönemde travmatik deneyimler yaşarsa ne olur?

Bu sorular, yani genetik yatkınlıkların üzerine eklenen tüm bu travmatik deneyimler, bizi farklı ve ortak yönleri olan çeşitli ruhsal hastalıklara ulaştırabilir. Sanıyoruz hepsini ortak bir noktada toparlamaya çalışırsak da libidodan ziyade saldırganlığın, yaşamdan ziyade ölüm dürtüsünün baskın olduğu kişinin bilinçli ya da bilinçsizce kendine zarar verdiği davranışlara ulaşırız. Günümüzde gittikçe artan, kendine zarar verme davranışına ve ayrıca intihara bu temel çerçeveden yola çıkarak, birlikte biraz daha yakından bakabiliriz.

Kendine Zarar Verme Davranışı

Her eylem ve her düşünce, geçmişte kendisinden önce gelen şeylerin yankısı veya gelecekte sersemletinceye kadar kendisini tekrarlayacak şeylerin sadık habercisidir.[7] - Jorge Luis Borges
Vincent van Gogh - Bandajla sarılmış kulağı ile öz portresi (1889)
Vincent van Gogh - Bandajla sarılmış kulağı ile öz portresi (1889)
Wikimedia Commons

Kendine zarar verme davranışının ruh sağlığı literatüründe çok farklı tanımları yapılmıştır. Genel olarak kişinin kendisine fiziksel ve psikolojik olarak zarar verici davranışlarda bulunması olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda, kendine zarar verme davranışı "tekrarlayıcı, kişinin ölüm isteği olmadan, doku hasarı ile sonuçlanan kendi bedenine yönelik girişimidir".[8] Bu davranışlar, kendini kesmek ve yakmak gibi doğrudan olabildiği gibi, aşırı ya da az yemek, aşırı sigara ya da uyuşturucu madde kullanmak, hatta ihtiyaç duymasına rağmen ilaç tedavisini kesmek gibi dolaylı da olabilir. Kendine zarar verme davranışı genel olarak dört ana gruba ayrılmıştır;[9]

 1. Tipik kendine zarar verme davranışları: başını vurmak, kendine vurmak, tırnak yemek, dudak ısırmak, saç yolmak, bedenini tırmalamak.
 2. Psikotik kendine zarar verme davranışları: organları kesmek, beden uzuvlarını kesmek, göz çıkarmak.
 3. Kompulsif kendine zarar verme davranışları: saç yolmak, deriyi çimdiklemek, tırnak yemek.
 4. Dürtüsel kendine zarar verme davranışları: kendini kesmek, kendini yakmak ve kendine vurmak.

Tekrarlayan kendine zarar verme davranışında kendini kesme %72, kendini yakma %35, kendine vurma %30 ve yaraların iyileşmesine izin vermeme %22 en sık kullanılan yöntemlerdir. Vücutta en sık zarar verilen bölgeler kollar (%74), bacaklar (%44), karın (%25) ve %23 ile kafadır.[10]

Bu Reklamı Kapat

Tüm bu kendine zarar verme davranışlarında öncelikli niyet yaşamını sonlandırmak olmamasına rağmen kimi zaman ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle, kişiye ve boyutlarına bağlı olarak kendine zarar verme davranışları yaklaşan intihar teşebbüsünün ilk adımları olarak da değerlendirilebilir.

Yapılan yaygınlık çalışmalarına göre, toplumda her 600 kişiden birinin tedaviye ihtiyaç duyacak biçimde kendine zarar verdiği belirlenmiştir.[8] Genellikle, kendine zarar verme davranışının ergenlik döneminde ve genç yetişkinlikte daha yoğun olduğu da tespit edilen veriler arasındadır. [11] Ancak bu yaygınlık oranlarının, kendine zarar verme davranışının ruh sağlığı literatüründe farklı tanımları bulunduğu için istatistiksel anlamda yeterince güvenilir olmayabileceği akılda tutulmalıdır. Literatürdeki bu karmaşayı düzenlemek ve tedavi çalışmalarını yoğunlaştırmak amacıyla Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (DSM-5)[12] 'nın son versiyonunda, "intihar niyeti taşımayan kendine zarar verme davranışı" ve "intihar" ayrı ayrı iki tanı olarak verilmiştir.

Kendine Zarar Verme (DSM-5)

DSM-5’e göre; intihar niyeti taşımayan kendine zarar verme davranışın tanısal kriterleri şu şekilde belirlenmiştir:

A. Kişinin son bir yıl içinde, beş̧ veya daha fazla günde, kendi bedeni üzerinde ağrı, kanama veya bereye yol açacak şekilde istemli olarak hasar oluşturması (örn., kesme, yakma, bıçaklama, vurma, aşırı miktarda ovalama) ve bunu sosyal amaçlı (küpe, dövme vb.) değil, sadece hafif veya orta düzeyde bir fiziksel zarara yol açma beklentisiyle yapması. Ölüm niyeti olmadığı ya hasta tarafından bildirilir, ya da hastanın deneyimlerinden, ölüme yol açma potansiyeli olmadığını bildiği yöntemleri kullanmasından anlaşılır (Eğer emin olunamıyorsa, başka türlü adlandırılamayan (BTA) Tip 2 ile kodlanır). Bu davranış sık görülen ve önemsiz bir nitelikte olmamalıdır, örneğin yara yolma veya tırnak yeme gibi.

Bu Reklamı Kapat

B. İstemli yapılan bu yaralama aşağıdakilerden en az ikisi ile ilintili olmalıdır:

 • Kendine zarar verme eyleminin hemen öncesinde depresyon, kaygı, gerginlik, öfke ve genel bir huzursuzluk hali veya özeleştiri gibi olumsuz duygu ve düşüncelerin ortaya çıkması.
 • Bu eylemde bulunmadan önce kişinin bir süre yapmak istenen ve karşı konması güç olan bu davranışla meşgul olması.
 • Her seferinde kendine zarar verme eyleminin ortaya konmasına neden olmasa da, kendini yaralama itkisinin sık olarak hissedilmesi.
 • Bu eylem bir amaç için yapılır: olumsuz bir duygu/biliş durumunu veya kişiler arası oluşan bir zorluğu giderebilmek veya olumlu bir duygudurumu başlatabilmek için. Hasta bunları ya kendine zarar verdiği sırada veya hemen sonrasında elde edebilmek için yapar.

C. Bu davranış ve bu davranışın sonuçları kişiler arası, akademik veya diğer önemli işlevsellik alanlarında belirgin düzeyde sıkıntı veya bozulma yaratır.

D. Bu davranış özellikle psikoz, deliryum veya entoksikasyon durumlarında ortaya çıkmamalıdır. Gelişimsel bozukluğu olan kişilerde bu davranış, tekrarlayıcı stereotipi örüntüsünün bir parçası olmamalıdır. Bu davranış, diğer akıl hastalıkları veya tıbbi bozukluklardan dolayı ortaya çıkmamalıdır. (psikotik bozukluk, YGB, zihinsel yetersizlik, Lesch-Nyhan Sendromu)

* Potansiyel BTA Kategorileri:

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Psikoloji (Myers, Dewall) - 11. Baskıdan Çeviri, Psikoloji Ders Kitabı
 • Boyut: 24,0*28,0
 • Sayfa Sayısı: 888
 • Basım: 11
 • ISBN No: 9786053556176
Devamını Göster
₺430.00
Psikoloji (Myers, Dewall) - 11. Baskıdan Çeviri, Psikoloji Ders Kitabı

 • Tip 1, Eşik-altı: Son 12 ay içinde 5’ten daha az sayıda kendine zarar verir.
 • Tip 2: Niyet belirsizdir; özkıyıma da eğilimlidir.

İntihar niyeti taşımayan kendine zarar verme davranışı, pek çok ruh sağlığı problemiyle birlikte görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre, psikotik bozukluklar, depresyon, cinsel kimlik bozukluğu, yeme bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu ve sınır durum kişilik bozukluğu olan bireylerde kendine zarar verme davranışının daha sık görüldüğü tespit edilmiştir. [11] Ayrıca, çocukluk döneminde istismara uğrayan bireylerde kendine zarar verme davranışına daha sık rastlandığı belirlenmiştir.

Kendine Zarar Verme Davranışı Nedenleri: İstismar, İhmal ve Kendine Zarar Verme Davranışı

Salvador Dali, Design for Set Curtain for Labyrinth I (1941)
Salvador Dali, Design for Set Curtain for Labyrinth I (1941)
Wikiart

Çocuk İhmal ve İstismarı

Çocuk istismarı; çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen, sağlıklarına zarar veren, fiziksel, duygusal, cinsel ve zihinsel gelişimlerinde derin yaralar bırakan tutum ve davranışlardır. Çocuk istismarı, fiziksel, cinsel ve duygusal istismar olarak üç ana gruba ayrılmıştır. Fiziksel istismar, çocuğun beden bütünlüğüne zarar veren davranışların tümüdür. Cinsel istismar, çocuğun bir yetişkin ya da kendisinden yaşça büyük bir çocuk tarafından cinsel tatmin için kullanılmasıdır. Duygusal istismar ise, alay etme, zorbalık yapma, aşırı eleştirel tutumlarda bulunma gibi çocuğun zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyen tutumlardır.

Çocuk ihmali ise, 18 yaşın altındaki tüm çocukların ve ergenlerin fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarının bakım vermekle yükümlü yetişkinlerce karşılanmamasıdır. Çocuğun fiziksel olarak barınma, beslenme, hijyen ihtiyaçlarının karşılanmaması gibi duygusal olarak ihtiyaç duyduğu sevgi ve şefkatin verilmemesi çocuk ihmaline örnek olan tutumlardır.

Yapılan araştırmalar, kendine zarar verme davranışında bulunan bireylerin %60’ının erken çocukluk döneminde fiziksel ve/veya cinsel travmaya, ihmale maruz kaldığını tespit etmiştir.[8] Yani bu bireyler, erken çocukluk döneminden itibaren ölüm dürtüsünün kapsanamadığı bir çevrede büyümüşlerdir. Ancak, unutulmamalıdır ki onları hayata bağlayan yaşam arzusu da varlığı korumaktadır ve uygun koşullar oluşturulduğunda tekrar öne geçmek için hazırdır.

Kendine Zarar Verme Davranışının Nedenleri

En sık rastlanan intihar niyeti taşımayan kendine zarar verme davranışı olan kendini kesme davranışının nedenleri araştıran nörobiyolojik çalışmalar kendine zarar verme davranışının opiyat, dopamin ve serotonin seviyelerindeki düzensizliklerle alakalı olabileceğini tespit etmişlerdir. Özellikle, serotonin miktarının azalması öfke ve depresyon duygulanımlarının artmasına neden olduğu tespit edilmiştir. Kendini kesen kişilerin öfkeli, dürtüsel, kaygılı ve agresif olmalarını beyindeki serotonin seviyesindeki düşüşe bağlı bulmuşlardır. [13] Ruhsal nedenlere yoğunlaştığımızda[14] ise şu nedenler ortaya çıkmaktadır;

 1. Depresyon ve Boşluk Hissi: Kendine zarar veren bireyler, hislerini “donuk ya da ölü” olarak tanımlıyor. Ruhsal olarak ise, boşluk içinde olduklarını belirten bireyler için yaşadıklarını hissetmenin, hislerini canlandırmanın bir yolu olarak bedenini yaralama ortaya çıkabiliyor. Bütünüyle cansız hissederken gördükleri kanayan bir beden ölmediklerinin kanıtı haline gelebiliyor.
 2. Duygusal Acıları Bastırmaya Çalışmak: Yoğun duygusal acıyı ruhsal olarak işlemekte ve sindirmekte zorlanan bireyler, bu acıyı somutlaştırarak bedenine yönlendirebiliyor. Ağrıyan bir ruhun yerini alan beden daha anlaşılır hale gelebiliyor.
 3. Rahatlamak: Ruhsal acıyı bedene aktararak somutlaştıran bireyler, birkaç dakika boyunca fiziksel ve ruhsal olarak rahatlayabiliyor. Ruhsal olarak yaşadıkları zorlukların, bedenlerinden atıldığını hissedebiliyor. Ancak, bu his zamanla yerini kaygı ve utanca bırakabiliyor.
 4. Kendilerini Cezalandırmak: Özellikle, ihmal ve istismara uğrayan kişiler sıklıkla başlarına gelen travmatik olaylardan kendilerini sorumlu tutarak, yoğun suçluluk ve utanç yaşayabilirler. Bu travmatik olayları hak ettiğini düşünen kişiler, bir süre sonra tekrar tekrar bedenlerine zarar vererek kendilerini cezalandırıyor.
 5. Kontrolü Ele Almak: Özellikle, ihmal ve istismara uğrayan kişilerin en sık yaşadıkları duygulardan biri bedensel ve ruhsal olarak kontrolü kaybetme hissi. Kendine bedensel olarak zarar vermek ise, bedenlerine ne yapacaklarına kendilerinin karar verdiğini, ruhsal olarak canlarını yakmanın kendi kontrollerinde olduğunu hissettirebiliyor.
 6. İntikam Almak: Özellikle, ihmale uğrayan kişilerin yakınlarına karşı yaşadıkları yoğun duygular bir süre sonra kendisine yönelebilir ve yaşadıklarının intikamını almak, yakınlarını cezalandırmak için kişi kendi bedenini kesebilir.
 7. Öfke: Kontrol edilmesi en zor duygulardan biri olan agresyonun yoğunlaşması ve kendine yönelmesi ile kişi kendini kesebilir.

Öncelikle, kendine zarar verme davranışı ölüm dürtüsünün öne geçmeye başladığının işaretlerinden biridir. Erken çocukluk döneminde, anne ve/veya bebekten kaynaklı nedenlerle sağlıklı bir anne-bebek ilişkisi kuramayan kişilerde bu nedenlere daha sık rastlanır. Annenin "ayna rolü" sayesinde kendinin bilincine varmaya başlayan bir bebekte bu süreç sekteye uğrarsa, baktıkça görüldüğünü hissetmezse benlik gelişimi sekteye uğrayarak boşluk hissetmeye başlayabilir. Henüz anlam veremediği çiğ, şiddetli ve agresif duyumları yumuşatacak bir anne figürü olmazsa ya da bebek bu duyumları yumuşatılıp verildiği zaman almakta zorlanırsa, hissettikleri üzerine düşünme ve söze dökme kapasitesi yeterince gelişemez. O zaman ise karşımıza dürtüsellik ve eyleme dökmek çıkar. Duygusal acılarına bir anlam veremeyen kişiler, bu acılarını eyleme dökerek dürtüsel bir şekilde kendi bedenlerine zarar verebilirler. Kesilen bir vücut bölgesinin ağrı ve acısı daha az kafa karıştırıcı, geçici de olsa rahatlatıcı hale gelir. Aynı zamanda, öfkelerini dile getirerek rahatlama sağlamakta zorlanır ve eyleme dökerek bir şey yapmak isterler. Bu yoğun agresyon bazen eşyalara, bazen yakınlarında bulunan kişilere bazen ise kendi bedenlerine yönlendirilebilir.

Bir yandan ise, erken çocukluk döneminde ihmal ve istismara uğrayan kişiler için bu deneyimlerin tümü oldukça travmatiktir. Hem deneyimin kendisini hem maruz bırakan kişiyi hem de uyandırdığı duyguları küçük bir çocuk anlamak ve sindirmekte oldukça zorlanır. Örneğin, erken çocukluk döneminde ebeveynleri tarafından şiddete uğrayan bir çocuk için bu durum oldukça travmatiktir. Şiddeti ve cezalandırılmayı hak ettiğini düşünebilir, kendini suçlayabilir. Ne zaman şiddet göreceğini kestiremediği ve bedenini koruyamadığı için kontrolünü kaybettiğini hissedebilir. Bedenine zarar vermek ise, hem hak ettiğini düşündüğü gibi kendini cezalandırmanın hem de kontrolü ele almanın bir yolu haline gelebilir. Ayrıca, duygusal bakım alabileceği kişilerle şiddet üzerinden ilişki kurmayı öğrenir, şiddet normalleşir ve kimi zaman bir sevgi göstergesi haline gelebilir. Ebeveynlerinin kendisini "sevdiğini, korumaya çalıştığını, ona doğru yolu göstermek için dövdüğünü" düşünebilir. Rasmussen'in[15] çalışmasında yer almış bir yetişkinin sözleri buna örnek olabilir:

…Keşke şimdi de kırbaçlanabilseydim; çünkü kırbaçlanmak, insanların daha sonra dinlemesini ve bilmelerini sağlamanın bir yoludur. Eğer beni yine kırbaçlayacak bir annem olabilseydi, ben de hayatıma bir düzen verebilirdim. (s.223)

Bu travmatik deneyimler beden ve şiddete maruz kalınan ilişkiler üzerinden figürler farklı olsa da tekrar tekrar sahnelenmeye başlar. Freud yaşanan bu travmatik deneyimlerin, rüyalar ve eyleme dökmelerle tekrar tekrar sahnelenmesine "yineleme zorlantısı" demiştir.[16] Yapılan bu davranışlar ve seçimlerde amaç tekrarlayan sahneyi değiştirmek olsa da sonuç genellikle travmanın tekrarı haline gelir. Tekrarlayan bu travmatik deneyimler ise, kişinin ruhsal tahammülünü, çevresiyle kurduğu bağları, hayata yatırım yapma arzusunu aşındırarak ölüm dürtüsünün öne geçmesine ve kişinin intiharın eşiğine gelmesine neden olabilir. Yine de tüm bu sebepler, yaşam arzusunun tamamen yok olduğu anlamını taşımamaktadır. Tüm bu zorlu duyguların yoğunluğuyla karanlıkta kalan yaşam arzusu farklı bir ilişkisel deneyim yaşayabilme, bedenine zarar verme haricinde yollar bulabilme umuduyla beklemeye devam etmektedir.

Yazımızın ilk kısmı burada sona erdi. İkinci kısımda hep birlikte, yaşam ve ölüm dürtüsü arasındaki dengeyi koruyarak, intiharın karanlığı üzerine düşünmeye devam edebiliriz.

Okundu Olarak İşaretle

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 21
 • İnanılmaz 11
 • Üzücü! 10
 • Muhteşem! 6
 • Umut Verici! 5
 • Bilim Budur! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Güldürdü 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Grrr... *@$# 1
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ S. Freud. (2001). Haz İlkesinin Ötesinde. Yayınevi: Metis Yayınevi.
 • ^ M. Klein. (2014). Haset Ve Şükran. Yayınevi: Metis Yayınları.
 • ^ D. W. Winnicott. (1975). “Primary Maternal Preoccupation”, Through Paediatrics To Psycho- Analysis. International Psychoanalytical Library, sf: 300-306. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ D. W. Winnicott. (2014). Oyun Ve Gerçeklik. Yayınevi: Metis Yayınları.
 • ^ W. R. Bion. (2017). Tereddütlü Düşünceler Psikanaliz Üzerine Seçilmiş Makaleler. Yayınevi: Metis Yayınları.
 • ^ J. E. Swain. (2008). Baby Stimuli And The Parent Brain: Functional Neuroimaging Of The Neural Substrates Of Parent-Infant Attachment. Pschiatry Edgmont, sf: 28-36. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. L. Borges. (2019). Alef. Yayınevi: İletişim Yayınları.
 • ^ a b c A. Aksoy, et al. (2003). Kendine Zarar Verme. Anadolu Psikiyatri Dergisi, sf: 226-236. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ D. Sieman. (2001). Self-Injury Behavior: Assessment And Treatment. Yayınevi: American Psychiatric Publishing.
 • ^ A.R. Favazza. (1992). Repetitive Self-Mutilation. Psychiatric Annal, sf: 60-63. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b A. Cipriano, et al. (2017). Nonsuicidal Self-Injury: A Systematic Review. Frontiers in Psychology, sf: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01946. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A.P.A.. (2013). The Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders, Fifth Edition. Yayınevi: American Psychiatric Association.
 • ^ B. Van der Kolk, et al. (1991). Childhood Origins Of Self-Destructive Behavior. Am J Psychiatry, sf: 1665-1671. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A.R. Favazza. (1996). Bodies Under Siege. Yayınevi: John Hopkins University Press.
 • ^ A. Rasmussen. (Doktora Tezi, 1988). Chronically And Severely Battered Women: A Psychodiagnostic Investigation.
 • ^ S. Freud. Moses And Monotheism: Three Essays. (25 Eylül 1939). Alındığı Tarih: 19 Ekim 2020. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ N. F. P. Gilfoyle, et al. Application For Leave To File Brief Amici Curiae In Support Of Parties Challenging The Marriage Exclusion. Alındığı Tarih: 28 Ekim 2020. Alındığı Yer: American Psychological Association | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 25/09/2022 04:18:31 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9453

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Sağlık
Element
Asteroid
Öğrenme Alanı
Yumurta
Ağız Sağlığı
Plastik
Köpek
Şüphecilik
Ribozim
Aşılar
Cinsiyet Araştırmaları
Toprak
Canlılık Ve Cansızlık Arasındaki Farklar
Cinsiyet
Duygu
Veri
Yüksek
Doğum
Şehir Hastanesi
Hayvanlar
Yıl
Elektron
Böcek
Çocuklar İçin Bilim
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.