Tek Doz ile Gribe Karşı Uzun Süre Koruyabilecek Evrensel Bir Grip Aşısı, Kimera Gen Rekombinasyon Teknolojisi ile Mümkün Olabilir!

Tek Doz ile Gribe Karşı Uzun Süre Koruyabilecek Evrensel Bir Grip Aşısı, Kimera Gen Rekombinasyon Teknolojisi ile Mümkün Olabilir!
Virüse enjekte edilen bir aşı
Unsplash
Yazar Patricia L. Foster Çağrı Mert Bakırcı Editör Çağrı Mert Bakırcı DuruÖzeren 2. Editör Duru Özeren
7 dakika
701 Okunma Sayısı
Notlarım
Reklamı Kapat
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 8 ay öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Kötü bir grip sezonu, bir yılda yüz binlerce ölüme yol açabilir.[1] Aşı, sizi gripten koruyabilir ama durmaksızın değişen influenza virüsünün evrimine yetişebilmek ve aşının sağlayacağı kısa ömürlü bağışıklığı yenilemek için her yıl aşı olmanız gerekiyor.[2], [3], [4] Aşının etkililiğinin bağlı olduğu başka bir etken ise, belirli bir mevsimde hangi virüs soy hattının (suşunun) en yaygın olacağı hakkında doğru tahminlerin yapılıp yapılamadığıdır.

Bu nedenler dolayısıyla tek dozda işi halleden, birden fazla grip mevsiminde kalıcı bağışıklık ve çeşit çeşit suşlara karşı koruma sağlayacak evrensel bir aşı, bilim insanları için uzun vadeli bir hedef olmuştur.

Araştırmacılar artık bu hedefe ulaşmaya bir adım daha yakın. Bilim insanları, yakın bir süre önce rekombinant genetik teknoloji ile oluşturulmuş bir aşının ilk insan deneylerini tamamladı. Bu aşı, bağışıklık sistemini, virüsün çok hızlı değişmeyen ve farklı suşlarda ortak olarak görülen spesifik bir kısmına saldırması için kandırabiliyor.

Reklamı Kapat

Bu haberler heyecan verici nitelikte; çünkü evrensel bir grip aşısının arayışında bir kilometre taşı olabilir. Peki bütün bunlar nasıl çalışıyor?

Bir influenza virüsünün 3D modeli. Genetik materyali içinde, proteinleri yüzeyden çıkıyor (HA mavi, NA kırmızı).
Bir influenza virüsünün 3D modeli. Genetik materyali içinde, proteinleri yüzeyden çıkıyor (HA mavi, NA kırmızı).
The Conversation

İstilacı Influenza Virüsünün Biyolojisi

Aynı COVID-19'a yol açan virüs gibi, influenza virüsünün de lipitten bir çeperle kaplı protein kabuğu vardır. Bu çeperden birden fazla kopyası dışarı uzanan üç çeşit protein bulunur: Kısaltması HA olan hemaglutinin, kısaltması NA olan nörominidaz ve matris proteini M2.

Virüsün farklı nesillerini farklı kılan, HA ve NA proteinlerinin özellikleridir.[2] H1N1 ve H3N2 gibi suşları duymuş olabilirsiniz; işte grip virüslerinin tuhaf isimleri, bu proteinlerin farklı mutant versiyonlarından (varyantlarından) geliyor.[5]

HA molekülünün şekli, az çok bir çiçek tomurcuğunu andırır; bir sapa ve başa sahiptir. Virüs bir kişinin içine girdiği zaman HA molekülünün başının ucu, o kişinin solunum yolu boyunca sıralanan hücrelerin yüzeylerindeki bir reseptöre bağlanır.[6]

İlk gerçekleşen bu bağlanma mühimdir; çünkü hücrenin virüsü "yutmasına" sebep olur. Virüs içeri girince, kendi genetik materyalini kopyalama işine girişir. Fakat virüsün tek zincirli RNA'sını kopyalayan enzim özensizdir; her bir yeni kopyada mutasyon adını verdiğimiz iki üç genetik hata oluşur.[7], [8]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bazı zamanlar genetik değişimler o kadar etkilidir ki, bu yeni kuşak virüsler hayatta kalamaz. Diğer zamanlarda ise yeni grip suşlarının başlangıcı olurlar. Tüm dünyadan toplanan viral numunelere bakılırsa, herhangi bir yılda yaygınlaşacak grip virüsünün, önceki yıla kıyasla HA proteinlerini üreten genlerinde 7 adet, NA proteinlerini üreten genlerinde 4 adet yeni mutasyon bulunacaktır.[9] Bu mutasyonlar, aynı influenza aşısının bir yıldan diğerine neden aynı derecede etkili olmamasının ana nedenidir.

İstilacı grip parçalarına saldırıp onları etkisiz hale getirmek için birçok antikor (beyaz) salan bir bağışıklık hücresinin (solda) bilgisayar illüstrasyonu.
İstilacı grip parçalarına saldırıp onları etkisiz hale getirmek için birçok antikor (beyaz) salan bir bağışıklık hücresinin (solda) bilgisayar illüstrasyonu.
The Conversation

Grip ile Mücadele

Grip virüsü bulaştığında bağışıklık sisteminiz bunu defetmek için antikor üretir. Bu antikorların büyük bir çoğunluğu HA'nın başı ile etkileşip, virüsün hücrelerinize girmesini önler.[10]

Ama bu güçlü tepkinin bir dezavantajı da vardır. Virüsün başına karşı olan bağışıklık tepkisi çok kuvvetli olduğu için, virüsün diğer kısımlarına çok dikkat edilmez. Bu da demektir ki bağışıklık sisteminiz, gelecekte oluşacak ve farklı bir HA başına sahip olacak olan hiçbir enfeksiyonu defetmeye hazır olmayacaktır; virüsün geri kalanı tıpatıp aynı olsa bile!

Günümüz grip aşıları, influenza virüsünün inaktif versiyonlarıdır ve bu yüzden yalnızca HA başını hedefleyen antikorların oluşumunu teşvik ederek çalışırlar. Ve aşının her çeşidinin genelde tek bir belirli suşa karşı çalışması bundan dolayıdır. Fakat grip yayıldıkça genetik değişimin yüksek hızı, aşı sayesinde üretilmiş antikorlardan kaçabilecek HA başının yeni varyasyonlarını oluşturabilir. Bu yeni ve dirençli virüsler nedeniyle o mevsimin aşısı bile etkisiz kalacaktır.

Reklamı Kapat

HA molekülünün sapı, genetik olarak baş kısmından çok daha stabildir. Ve farklı grip nesillerinin HA sapları da baş bölgelerine nazaran birbirlerine daha benzerdir. Dolayısıyla insanları farklı grip nesillerinden korumanın bariz bir yolu, aşılarda sadece HA sapını kullanmak olurdu. Ne yazık ki başsız bir sap içeren aşılar, enfeksiyonu önlüyor gibi gözükmemektedir. Bilim insanları şu anda bu probleme birkaç farklı çözüm aramaktadır.[11]

Yeni Bir Çeşit Grip Aşısı

Mount Sinai'da Icahn Tıp Fakültesinden Florian Krammer'ın liderlik ettiği bir grup bilim insanı, evrensel bir grip aşısı olacağını umdukları çalışmalarının ilk insanlar üzerindeki klinik deneylerini yakınlarda tamamladı.[12]

Araştırmacılar, rekombinant genetik teknolojisini kullanarak kimera HA proteinli grip virüsleri yarattı.[13] Bunlar, temel olarak farklı virüs suşu parçalarından yapılan bir yama işi gibidirler. Hatta buradaki "kimera" sözcüğü, Yunan mitolojisinden tek bir vücutta çeşitli canlıların farklı uzuvlarından oluşan bir yaratığa atıf yapmaktadır ve aşıları tarif etmek için çok hoş bir benzetmedir.

Bu araştırmanın bir parçası olarak, klinik bir deneye katılmayı kabul eden gönüllüler, 3 ay aralıkla 2 aşı oldular. İlk dozun içerisinde kendi HA sapına sahip, başı ise bir kuş influenza virüsünden alınan inaktif hale getirilmiş bir H1N1 virüsü bulunuyordu. Bu virüsü içeren aşı; tanınmayan baş bölgesine karşı orta derecede bir antikor yanıtına, sapına karşı ise güçlü bir yanıta sebep oldu. Bu örüntüden çıkan sonuç, deneklerin bağışıklık sisteminin önceden hiç baş kısmı ile karşılaşmadığı; ama sapı, eski grip aşıları veya enfeksiyonlarda gördüğüydü.

Reklamı Kapat

İkinci aşıda aynı H1N1 virüsü bulunuyordu; ama HA başı, farklı bir kuş virüsündendi. Bu doz, tekrardan, yeni başa karşı orta derecede bir antikor yanıtına yol açtı; ama HA sapının yanıtını arttırdı. İki aşı dozundan sonra deneklerin sap antikor yoğunluk ortalamalarının, başlangıçtaki seviyelerinin 8 katı olduğu sonucuna ulaşıldı.

Araştırmacılar, aşı H1N1 virüs neslinin HA sapını temel almış olsa da, oluşan antikorların diğer nesillerden HA saplarına da tepki verdiğini keşfetti. Laboratuvar testlerinde, aşılı gönüllülerden gelen antikorların, 1957 Asya grip salgınına yol açan H2N2 virüsü ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (İng: "Centers for Disease Control and Prevention" veya kısaca "CDC") tarafından gelecek salgınlar için endişe sebebi olarak görülen H9N2 virüsüne de saldırdığı gözlendi.[14], [15] Antikorlar, daha uzaktan bir akraba olan H3 viral neslinin sapına tepki vermedi.

Antikor yanıtı uzun da sürdü: 1.5 yıl sonrasında bile gönüllülerin kanında, deneyler başlamadan önceye kıyasla yaklaşık olarak 4 kat fazla HA sapı antikoru vardı.

Proteinin başına karşı verilen güçlü bağışıklık yanıtından kaçınmak, bağışıklık hücreleri proteinin daha stabil sapına odaklanabilir demektir.
Proteinin başına karşı verilen güçlü bağışıklık yanıtından kaçınmak, bağışıklık hücreleri proteinin daha stabil sapına odaklanabilir demektir.
The Conversation

Bu, en nihayetinde, olumsuz etkileri tespit etmek için yapılan bir faz 1 klinik deney testi olduğu için (ki o etkilerin minimal oldukları bulundu), araştırmacılar yeni antikorlarının onları koruyup korumadığını görmek için, aşılı insanları gribe maruz bırakmadı.

Yine de deneklerin antikorları içeren kan serumlarını, onları grip virüsüne karşı korur mu öğrenebilmek için farelere enjekte ettiler. Gönüllülerden onlara destek aşısı verildikten 1 ay sonra (yani antikor seviyeleri yüksekken) alınan serumla aşı olan farelerin, virüs ile enfekte olduktan sonra, aşısız gönüllülerin kan serumu ile aşı olan farelerden %95 daha sağlıklı oldukları gözlendi. Gönüllülerden, deneylerin başlangıcından 1 yıl sonra toplanmış serumu almış olan fareler bile %30 daha az hastalardı.

Bu sonuçlar gösteriyor ki, kimera grip proteini içeren aşılar, influenza virüsünün birkaç farklı nesline karşı uzun süreli bağışıklık sağlayabilir.[15] Bu yaklaşımın farklı çeşit ve nesil influenzalarda da işe yaraması için bilim insanlarının bunu çok iyi değerlendirmesi gerekecek. Ama bu ilk insan deneyinin başarısı bir gün tek bir iğne olup, nihayet gripten kurtulabileceğiniz anlamına geliyor.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Tebrikler! 2
 • Bilim Budur! 2
 • Umut Verici! 2
 • İnanılmaz 1
 • Muhteşem! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: The Conversation | Arşiv Bağlantısı

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 07/12/2021 03:45:33 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10301

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Reklamı Kapat
Size Özel
İçerikler
Instagram
Sinek
Elektron
Habercilik
Madde
Karadelik
Tıp
Fosil
Yeşil
Beslenme Bilimi
Bilim İnsanı
Beslenme
Popülasyon
Vücut
Mitler
Mikrop
Amerika Birleşik Devletleri
Hipotez
Uydu
Nörobiyoloji
Anne
Bilimsel
Enerji
Genetik Müdahale
Covid-19
Atom
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et