Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Sucul Maymun Hipotezi Nedir? İnsanların Ataları, Denizlerde Yaşayacak Şekilde mi Evrimleşti?

Terk Edilmiş Bir Hipotezin Anatomisi...

Sucul Maymun Hipotezi Nedir? İnsanların Ataları, Denizlerde Yaşayacak Şekilde mi Evrimleşti?
9 dakika
13,462
Tüm Reklamları Kapat

Sucul Maymun Teorisi (veya daha doğru ismiyle Sucul Kuyruksuz Maymun Hipotezi), diğer kuyruksuz maymunlardan ayrıldıktan sonraki 6 milyon yıllık insansı (hominid) evriminin bir noktasında (veya hipotezin bazı savunucularına göre tamamında), atalarımızın denizlerde yaşayacak biçimde evrimleştiğini ileri süren bir hipotezdir. Bu hipotez, iddialarını, sadece insanlarda ve sucul hayvanlarda görülen bazı anatomik ve fizyolojik özelliklere dayandırır. Bu özelliklerin yalnızca insan atalarının su ortamında evrimleşmiş olmasıyla açıklanabileceğini ileri sürer.

İlk olarak planktonlar konusunda uzman deniz biyoloğu Sir Alister Hardy tarafından 1960 yılında İngiliz Sualtı Kulübü'nde verdiği bir konuşma sırasında ileri sürülen hipotez, 1 ay sonra New Scientist dergisinde "İnsanlar Geçmişte Daha Sucul muydu?" başlığıyla yayınlanmıştır. Sonrasında, Oxford Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü yüksek lisans mezunu ve bir televizyon senaristi olan Elaine Morgan, 1982 yılında yazdığı The Aquatic Ape isimli kitabında hipotezi savunmuştur. Bu teorinin halk arasında meşhurlaşmasını sağlayan olay ise, 2009’da Elaine Morgan'ın verdiği şu TED konuşmasıdır:

Tüm Reklamları Kapat

Daha sonradan Animal Planet kanalında 2011 yılında yayınlanan Denizkızları: Beden Bulundu (Mermaids: The Body Found) isimli belgesel de bu hipoteze dayanıyordu. Hatta Dünyaca ünlü etolog Desmond Morris, 1967 tarihinde yazdığı Çıplak Maymun (The Naked Ape) isimli kitabında da bu tarz bir olasılıktan söz etmiştir. Zaten Elaine Morgan'ı bu alanda yazmaya teşvik eden de o kitap olmuştur (her ne kadar Morris, bunu ciddi bir olasılık olarak değerlendirmemiş olsa da).

Bu Bir Teori mi, Hipotez mi?

Bazı kaynaklarda bu yaklaşım, yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi, "Sucul Maymun Teorisi" olarak anlatılmakta olsa da, aslen bir hipotez olarak görmek daha doğru olacaktır. Yani teknik terimlere önem veriyorsanız ve suda yaşayan kuyruksuz maymunlarla ilgili bir yaklaşımın bir "teori" olmadığını ve bir "hipotez" olarak tanımlaması gerektiğini düşünüyorsanız, haklısın.

Tüm Reklamları Kapat

Bir açıklamanın teori olabilmesi için, eldeki verilerin "neden" ve "nasıl" o şekilde olduğunu bir bütün olarak açıklayabilecek detaya sahip olmalı ve çok sayıda delil ile desteklenmelidir. Bu açıdan bakıldığında, kuyruksuz maymunların sulara adaptif olacak biçimde evrimleştiği düşüncesi, en iyi ihtimalle bir hipotezdir. Bu nedenle bu görüşü eleştirenlerin çoğu, ondan bir hipotez olarak bahsederler.

Bunu bir "teori" olarak görebilmemizin tek yolu, kuyruksuz maymunların belli başlı bazı özelliklerinin neden ve nasıl o şekilde evrimleştiğine yönelik bir açıklama getirmeye çalışıyor olmasıdır. Ne var ki, antropoloji sahasındaki verilerin birçoğu ile uyumsuz olan bu açıklama, bir teori olarak bahsedilmeyi hak edebilecek kadar kapsamlı, iyi sınanmış ve kabul edilmiş değildir.

Ancak bu, çok da önemli bir konu değildir; çünkü terimleri nasıl tanımladığınıza bağlı olarak Sucul Maymun Hipotezi bir teori olarak da görülebilir. Önemli olan, bundan ne kastettiğiniz ve bunun gerçekten işlevsel bir tanım olup olmadığıdır. Bu konuda daha fazla bilgiyi buradaki yazımızdan alabilirsiniz.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Sucul Maymun Hipotezi Neyi Savunuyor?

Sucul Maymun Hipotezi'nin argümanlarını beş ana başlık altında toplamak mümkündür:

Kıllarını Yitirmiş İnsanlar

İlk olarak; bizim kürkümüz yok. Sadece suda yaşayan yunus ve balina gibi memelilerin ve hipopotam, domuz ve fil gibi çamurda yuvarlanan canlıların kürkü yoktur. Kürkün yokluğu daha verimli yüzmeyi sağlar ve sudaki hızı artırır. Standart model insanların kürklerini kaybetmesini, ormanların gölgesinden sıcak savanlara geçişe bir adaptasyon olarak görür; ama bu sıkıntılı bir açıklamadır; çünkü güneş altında çok zaman geçiren diğer hayvanlar güneşten korunmak için kürklerini korumuşlardır. Bu nedenle su yaşantısına adapte olmuş iyi bir kuyruksuz maymun, kürksüz olurdu.

Deri Altı Vücut Yağları

İkinci olarak; diğer büyük kuyruksuz maymunların aksine, deri altı vücut yağına sahibiz, tıpkı yunuslar ve balinalar gibi... Standart model savanlarda avlanmak ve hayatta kalmak için hıza ihtiyaç duyan canlıları neden kalın bir yağ tabakası ile kaplasın? Aksine vücut yağlarımızın soğuk sudan korunmak ve kaldırma kuvvetimizi artırmak maksadıyla var olduğunu düşünmek kulağa çok daha mantıklı geliyor. Bu nedenle su yaşantısına adapte olmuş iyi bir kuyruksuz maymun, yağlı bir vücuda sahip olurdu.

İki Ayak Üzerinde Yürüme (Bipedalizm)

Üçüncüsü; biz insanlar bipedal hayvanlarız, yani iki ayağımız üzerinde duruyoruz. Bu suda daha derinlere gidebilmemizi ve yüzerken kol ve bacaklarımızı köpeklerin yüzüşü gibi değil de daha koordineli bir şekilde hareket ettirebilmemizi sağlamaktadır. Standart modele göre bu savanlarda yaşamak içindir; ama savanlarda yaşayan diğer hayvanların kaçı böyle bir adaptasyon geliştirdi? Hiçbiri. Aslan gibi avcılardan antilop gibi kurbanlara kadar dört ayak üzerinde hareket etmek savanlar için en idealidir. Bu nedenle su yaşantısına adapte olmuş iyi bir kuyruksuz maymun, iki ayaklı olurdu.

Bilinçli Nefes Kontrolü

Dördüncüsü; neredeyse diğer tüm hayvanların otonom soluk alış-verişinden farklı olarak biz nefesimizi bilinçli olarak kontrol edebiliriz. Peki başka hangi memeliler bunu yapabilir? Doğru tahmin ettiniz, suda yaşayanlar. Suda yaşayan memeliler derinlere dalarken derin bir nefes alırlar, normal zamanlarda ise daha az miktarda nefes alırlar. Bu nedenle su yaşantısına adapte olmuş iyi bir kuyruksuz maymun, nefesini kontrol edebilirdi.

Tüm Reklamları Kapat

Yağ Bezlerimiz

Beşincisi; derimizi yağlı tutmak için yağ bezlerine sahibiz. Yağlı bir deri yüzeyi savanlarda işlevsizdir; fakat bilinen tek işlevi olan su geçirmezlik açısından oldukça iyidir. Bu nedenle su yaşantısına adapte olmuş iyi bir kuyruksuz maymun, sudan korunmak için yağlı bir deri yüzeyine sahip olurdu.

***

Bunların hepsi epey ikna edici görünüyor, değil mi? Eğer türümüzün ataları, şempanzelerden ayrıldığımız zamandan başlayan ve Afrika’nın kuruduğu 5 milyon yıl öncesinde biten 2 milyon yıllık bir süre zarfı boyunca sucul bir evreden geçtiyse, o zamandan bu yana 2 ayaklı karasal yaşama ayak uydurmak için yeterli bir zaman vardı. Ve bu süreçte yaşanan evrimsel değişimler, insanlarla diğer büyük kuyruksuz maymunlar arasında bugün görebildiğimiz geniş boşluğu oluşturdu.

Buna rağmen, bilimin bir çok dalında olduğu gibi antropolog olmayanlara (deniz biyologu Hardy ve senaryo yazarı Morgan gibi) çok "açık" görünen şeyler her zaman hikayenin tamamı olmayabilir. İnsanın evrimine yönelik yaygın olarak kabul edilen standart model, rastgele varsayımlarda bulunarak ya da eldeki verilere şöylece bir göz atıp, aceleci tahminlerde bulunarak oluşturulmadı. Aksine; antropoloji, paleontoloji, primatoloji, insan biyolojisi ve paleoantropoloji alanlarında yapılan çalışmalardan elde edilen deliller sonucunda oluştu. Hayatlarını bu alanlara adamış olan insanlar çok daha geniş bir bakış açısına sahipler ve çoktan bundan çok daha ayrıntılı ve sağlam teoriler oluşturdular ve oluşturmaya devam ediyorlar. Onların bu iddialara yanıtlarıysa genel olarak şu şekilde:

Tüm Reklamları Kapat

Sucul Maymun Hipotezi Neden Yanlıştır?

Yukarıdaki sırayla, hipotezin argümanlarını çürütmek mümkündür:

Kürksüz Olmak, Su Yaşantısı ile İlgili Olmak Zorunda Değildir!

İlk olarak; insanların kürklerinin olmadığı doğru; ama kürksüzlüğün suda yaşamanın bir göstergesi olduğu doğru değildir. Yunuslar ve deniz ayıları gibi sucul memeliler on milyonlarca yıldır yüzme konusunda radikal adaptasyonlar geçirmiş uzman yüzücülerdir. Hipopotam gibi diğerleri ise irileşmek yönünde adaptasyonlar geçirmiştir. Geriye kalan fok, su samuru ve kunduz gibileri ise hala bir kürke sahiptir.

Sucul Olmayan Hayvanlarda da Deri Altı Yağları Vardır!

İkinci olarak; Sucul Maymun Hipotezi'nin destekçileri tarafından ortaya atılan vücut yağı ile ilgili iddialar ise aslında doğru değildir. İnsanlar diğer büyük kuyruksuz maymunların sahip olduğuna benzer bir şekilde ve kürksüz sucul memelilerin yağından farklı olarak deri altı vücut yağına sahiptir. Suda yaşayan bir kuyruksuz maymun türünün deri altı yağı, balinanın yalıtıcı ve yüzmeye yönelik vücut yağından farklı olurdu.

Bipedalizm Kara Hayvanlarına Özgü Bir Adaptasyondur!

Üçüncü olarak; iki ayak üzerinde yürümek sadece kara hayvanlarında görülen bir adaptasyondur, suda yaşamaya yarayan bir adaptasyon değildir. Bazen ya da her zaman iki ayağını kullanan memelilerin (kangurular, primatlar ve ayılar gibi) hepsi kara hayvanlarıdır. Tüm sucul memelilerin hepsi ya hipopotamlar gibi dört ayaklı ya da uzman yüzücüler olan yunuslar gibi hiç ayakları yoktur. Suda yaşayan bir kuyruksuz maymun bipedal olmazdı.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Optik
 • Boyut: 20,0*28,0
 • Sayfa Sayısı: 640
 • Basım: 3
 • ISBN No: 9786053552208
Devamını Göster
₺384.00
Optik

Kara Hayvanları da Nefeslerini Kontrol Edebilirler!

Dördüncüsü; sadece insanların ve suda yaşayan memelilerin nefeslerini kontrol edebildiği doğru değildir. Birçok primat türü ve köpekler nefesini tutabilir. Biz insanlar çok daha iyi bir nefes kontrolüne sahibiz; ama nefesimizi aynı zamanda konuşmak için ve yunuslar da dahil tüm hayvanlar aleminde bulunmayan yeteneklerimiz için de kullanıyoruz. Suda yaşayan bir kuyruksuz maymun, insanın üst düzeyde gelişmiş nefes kontrolüne ihtiyaç duymazdı.

Yağ Bezleri Karasal Lemurlarda da Bulunur!

Beşincisi; biz insanlar gerçekten de derimizi yağlı tutmaya yarayan büyük yağ bezlerine sahibiz. Bunu yapan tek bir memeli daha var ve o da suda yaşayan bir memeli değildir. Lemur. Neden insanların ve lemurların bu özelliğe sahip olduğu tam olarak anlaşılmış değil; ama büyük yağ bezlerinin yüzmekle alakasız olduğu açık. Suda yaşayan bir kuyruksuz maymun büyük yağ bezlerine ihtiyaç duymazdı, en azından hayvanlar aleminde buna işaret eden herhangi bir delil yok.

Çürütülmüş Olan Bu Hipotez Neden Bu Kadar Popüler?

Sucul Maymun Hipotezi'nin gerçekten ilginç yanlarından biri neden bu kadar uzun süredir ortalıkta olduğu ve insanların bugün hala onu ciddiye aldığıdır. En önemli sebeplerden biri basit olması ve görünürde insanlar ve diğer büyük kuyruksuz maymunlar arasındaki bazı farkları "sıra dışı" bir şekilde açıklaması...

"Balıkları kılsız ve yağlı olarak düşünürüz, insanlar da kılsız ve yağlı, o zaman yüzmeye uyum sağlamış olmalılar." Bu tür bir yaklaşım, yüzeysel olarak mantıklı ve ikna edici görünüyor. Bu yüzden kolayca anlaşılabilir ve yayılabilir. Derli toplu, bir lokmada yutulabilir, bilime çok aşina olmadan insanların tüketimine hazır, kolay anlaşılır bir bilimsel iddia kırıntısı...

Birçok "uç teori" gibi, Sucul Maymun Hipotezi de “alışılmışın dışında olduğu için düzen tarafından bastırılanlar” gibi sonsuza kadar popüler kalacak sahtebilim savunuları ardına sığınmaktadır. Elaine Morgan, başka yerlerde de sıklıkla yaptığı gibi, TED konuşmasında da tarihin insanların hatalı çıktığı vakalarla dolu olduğunu söylemiştir. Buna, cehalete başvurma safsatası demekteyiz. Bir şeyin nasıl olduğunu tam olarak bilmiyor olmamız, onunla ilgili düşüncemizin doğru olması gerektiği anlamına gelmemektedir. Kaldı ki, yukarıda da izah ettiğimiz gibi, insanı diğer kuyruksuz maymunlardan ayıran özellikler yaygın antropolojik teorilerle çok daha rahatlıkla izah edilebilmektedir.

İnsanın Su Yaşantısıyla Gerçek İlişkisi Nedir?

Kıyı şeridinde yaşayan ve bu bölgelerde yüzlerce ve binlerce nesil boyunca kalan türler, belki doğrudan suda yaşamak için evrimleşmemiş diğer özelliklerini kullanarak (ve bir miktar, nesiller içerisinde değiştirerek), suda yaşamaya daha uygun özellikler edinebilirler. Suda yaşamaktan kasıt illa denizin dibinde saatlerce yaşamak değildir; su içerisinde avlanma, avcılardan kaçarken suya sığınabilme, sudaki avcılardan korunabilme gibi yetenekler bile, buna adaptasyonun bir göstergesi olabilir. Örneğin bir aslan ile bir insanın sudaki bir avcıdan kaçma becerisi veya suda avlanma başarısı birbirinden farklı olabilir ve bunun sebebi, insanların ve atalarının daha sucul bir ortamda yaşamasından ötürü geçirdikleri evrimsel değişimler olabilir.

Türümüzün ve atalarının göç yollarına bakıldığında, gerçekten de çok uzun yıllar sahil şeridinde bulundukları ve buradan uzaklaşmadıkları görülür. Bu süreç içerisinde, seçilime bağlı olarak bazı adaptasyonlar kazanmış olmaları muhtemeldir. Belki bunları "Sucul İnsanlar" olarak ilan etmek, bazı bilim insanları için abartılı gelmektedir ve karşıtlarının fazlalığı bu yüzdendir; ancak sanıyoruz ki bu araştırmacılar da, su çevresinde yaşamanın, insan ve atalarının evriminde, diğer savana hayvanlarına göre çok daha büyük bir yeri olduğunu ve buna bağlı bazı adaptasyonların muhtemel olduğunu kabul edeceklerdir.

Okurlarımızı aydınlatmak açısından, bunu eklemeyi uygun gördük.

Teşekkür: Yaptığı çeviriyle bu yazıya katkı sağlayan Korah Melih Yatağan'a teşekkür ederiz.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
19
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Merak Uyandırıcı! 9
 • Bilim Budur! 5
 • Tebrikler! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • İnanılmaz 2
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Türev İçerik Kaynağı: Skeptoid | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 03/10/2023 17:59:44 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/1440

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Göğüs
Bilgi
Patlama
Öğrenme
Genetik Müdahale
Homo Sapiens
Elektron
Hayatta Kalma
Hastalık Yayılımı
Hematoloji
Sanat
Irk
Nadir
Jinekoloji
Sinirbilim
Biyografi
Epistemik
Uzay
Galaksi
Tercih
Kimyasal Bağ
Bilgisayar
Ribozim
Önyargı
Atom
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Büyük Elmas Yalanı: Aşıkları Nasıl Kandırıyorlar?
Büyük Elmas Yalanı: Aşıkları Nasıl Kandırıyorlar?
Oppenheimer Kumarı: Tek Bir Atom Bombası Dünyayı Yok Edebilir mi?
Oppenheimer Kumarı: Tek Bir Atom Bombası Dünyayı Yok Edebilir mi?
Evrendeki En Sıcak Şey, Ne Kadar Sıcak Olabilir?
Evrendeki En Sıcak Şey, Ne Kadar Sıcak Olabilir?
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Karadeliğin İçinden Kurtulabilir miydiniz?
Karadeliğin İçinden Kurtulabilir miydiniz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Sucul Maymun Hipotezi Nedir? İnsanların Ataları, Denizlerde Yaşayacak Şekilde mi Evrimleşti?. (30 Eylül 2013). Alındığı Tarih: 3 Ekim 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/1440
Bakırcı, Ç. M. (2013, September 30). Sucul Maymun Hipotezi Nedir? İnsanların Ataları, Denizlerde Yaşayacak Şekilde mi Evrimleşti?. Evrim Ağacı. Retrieved October 03, 2023. from https://evrimagaci.org/s/1440
Ç. M. Bakırcı. “Sucul Maymun Hipotezi Nedir? İnsanların Ataları, Denizlerde Yaşayacak Şekilde mi Evrimleşti?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 30 Sep. 2013, https://evrimagaci.org/s/1440.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Sucul Maymun Hipotezi Nedir? İnsanların Ataları, Denizlerde Yaşayacak Şekilde mi Evrimleşti?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, September 30, 2013. https://evrimagaci.org/s/1440.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close