Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

"Stonewalling" (Sessiz Muamele, Duvar Örme) Nedir? Romantik Partnerinizle Aranıza Soğuk Bir Duvar Çekmek, Neden Toksik Bir İlişkiye Yol Açabilir?

"Stonewalling" (Sessiz Muamele, Duvar Örme) Nedir? Romantik Partnerinizle Aranıza Soğuk Bir Duvar Çekmek, Neden Toksik Bir İlişkiye Yol Açabilir? Pexels
6 dakika
23,558
Tüm Reklamları Kapat

Türkçede duvar örme veya sessiz muamele olarak tabir edilebilecek olan "stonewalling" (veya "silent treatment"),genellikle romantik bir partnerle iletişim kurmayı kasten reddetmek anlamına gelmektedir. Bu durum, bir tartışma yaşanırken kişinin kendisini karşı tarafa kasıtlı olarak kapatması olarak tezahür edebilir. Siz partneriniz ile iletişim kurmaya çalışırken partnerin iletişim yollarını kapatması, ilişkilerde sinir bozucu, itici ve toksik bir süreci doğurabilmektedir.[1]

Eğer sevgilinizle bir konuda tartışırken, size cevap vermeyi reddettiyse ve daha önemlisi, tartışmayı sürdürecek ve belki bir sonuca bağlayacak adımları atmaya ayak dirediyse, sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi ilişkiye devam etmeye çalıştıysa, size "duvar örme" veya "sessiz muamele" uyguladığı söylenebilir.

Ancak buradaki kritik bir ayrım şudur: Stonewalling davranışı, bir tartışma esnasında suskunlaşıp ardından sakinleşip durumu yeniden revize etmek değil, aksine tartışma boyunca sessiz kalıp tartışma bittikten sonra hiçbir şey olmamış gibi bir yok sayma güdüsüyle iletişime devam etmektir.[2] Yoksa elbette sözlü bir tartışmada taraflar üzgün veya suskun bir zihinsel duruma bürünebilirler; bu, illâ duvar örme davranışının sergilendiği anlamına gelmez.

Tüm Reklamları Kapat

Sessiz muamele, esasında narsisist bireylerin karşılarındaki kişiye yaptıkları bir manipülasyon taktiğidir. Narsisist bireyler sessiz kalarak, susarak, cevap vermeyerek karşılarındaki kişiyi kendi istedikleri biçime sokmayı amaçlarlar.[2]

Stonewalling (Sessiz Muamele) Nasıl Tanımlanır?

Stonewalling, özellikle ikili ilişkilerde sıklıkla gözlemlenebilen bir durumdur. İlişki içerisindeki narsisist bir birey, sessiz muamele davranışını uygulamak için uygun bir iletişim zemini beklemekte, uygun an geldiğinde de karşısındaki kişiye sessizlikten bir duvar örerek iletişime kendini kapatmaktadır. Sessiz muameleyi tanımlayan davranışlar şu şekilde sıralanabilir:[1], [2]

 • Tartışma esnasında suskunlaşmak,
 • İletişim kurulan kişinin sorularına ısrarla cevap vermeyerek karşıdaki kişiyi bıktırmak,
 • Karşısındakini yok saymak, göz teması kurmamak,
 • Karşıdaki kişi endişeli bile olsa onun endişelerini giderecek herhangi bir tutum sergilememek,
 • Karşıdaki kişi narsisist bireyin yüz ifadesinden sorularına bir cevap almayı beklerken narsisist kişinin yüz ifadesinin hiçbir anlam içermemesi,
 • Stresten kaçmak,
 • Bir nevi bakmayarak, cevap vermeyerek, oralı olmayarak karşıdaki kişiyi psikolojik bir yokluk hissiyle baş başa bırakmak,
 • Beden dilinin küçümseyici olması,
 • Duvar ördüğünü kabul etmemek,
 • Sorunları yokmuş gibi algılamak.
Pexels

Romantik İlişkilerde Toksik Bir Tutum Olarak Sessiz Muamele

Romantik ilişkilerde karşıdaki kişinin iletişim talebine suskunlukla cevap verip görmezden gelmek, ilişkinin sürdürülebilir olması için oldukça zararlı bir etki yaratabilmektedir. Bu durum alışkanlık halini aldığında çiftler, tartışmaları çözme becerilerini kaybetmekle karşı karşıya kalabilir. Birisine duvar örmek, o kişiyle yakın duygusal bir bağ kurmayı engeller ve iletişimde kopukluk meydana getirir.[1]

Yapılan bir araştırmada çiftler, iki gruba ayrıştırılıp birbirleri ile olan iletişimleri incelenmiş; iki grup içerisinde çiftlerin birbirlerine karşı eleştiri, savunma, küçümseme ve duvar örme davranışı miktarının çatışmaları çözmelerine etki ettiği tespit edilmiştir. Çiftlerin iletişimde bu tip davranışlar sergilemesinin, hem erken boşanmaya hem de geç boşanmaya neden olabildiği görülmüştür - ki bunların her ikisi de partnerler için sorunludur.[3]

Tüm Reklamları Kapat

Çiftlerin kendi aralarında birbirlerini incittikleri ve yıprattıkları ilişkiler "toksik" olarak tanımlanmaktadır. Toksik ilişkide duygusal ve fiziksel istismar mevcuttur. Çatışmanın, rekabetin, uyumsuzluğun, saygısızlığın ve bir tarafın diğerini aşağıya çekmeye çalıştığı bir enerjinin olduğu ilişkiler, "toksik" olarak nitelendirilebilir. Toksik ilişkilerde temel problem, taraflardan birinin bağımlı role bürünerek mağdur konumuna geçmesidir. Mağdurların kendilerine zarar veren bu ilişkiden kurtulmak için güce ve cesarete ihtiyaçları vardır. Bu tip ilişkilerde mağdurlar, gördükleri kötü muameleden ötürü kendilerini suçlayabilir ve karşı tarafı daha fazla memnun etmek için çabalayabilir.[4]

Bu noktada partner ile iletişimde partnerine duvar ören birisi karşı tarafı kendisine bağımlı kılmak istemektedir. Bu sayede mağdur taraf karşı tarafın sessizliğine karşı güçlenip cesaretlenene kadar o ilişki sürebilmektedir.[1]

Genellikle duvar örme davranışını erkekler, eleştirel yaklaşımı da kadınların yaptığı ifade edilmektedir.[5] Romantik ilişkiler ve evli çiftler üzerine çeşitli araştırmaları olan John M. Gottman'ın bir çalışmasında, evli çiftlerde eşine duvar ören bir erkeğin fiziksel sağlığının bozulduğu gözlemlenmiştir.[6] En nihayetinde romantik ilişkilerde bir tarafın diğerine duvar örmesi ilişkideki iletişim kanalını bozucu bir etki yaratmaktadır.

Duvar Örme Davranışının Nedenleri

"Stonewalling" davranışının nedenlerinin her zaman olumsuz ve manipülatif bir kaynaktan çıkmadığı yönünde görüşler de vardır. Duvar örme davranışının en temelde endişe, hayal kırıklığı ve korku gibi davranışlardan doğduğu ifade edilmektedir. Bu bağlamda duvar örme davranışının nedenleri şöyle sıralanabilir:[1]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

 • Çatışmadan kaçınan duygusal açıdan pasif bir kişiliğe sahip olmak,
 • Duygusal durumlarda gerilimi azaltmayı istemek,
 • Tartışılan konu üzerinde yeterince etkin olamayacağını düşünmek,
 • Partnerin tepkisinden korkmak,
 • Tartışmanın gideceği noktadan korkmak,
 • Partnerin tartışmayı çözüme kavuşturmayı istemediğini düşünmek,
 • Konuya tarafsız yaklaşmak için suskunlaşmak,
 • Umutsuz hissetmek,
 • Partnerin konuya duygusal yaklaştığını düşünmek.

Bu sayılanlar, duvar örmenin olumsuz nedenle oluşmadığını ifade eden nedenler olarak düşünülürken, kendi istediğini dikte ettirmek için suskunluğu manipülasyon olarak kullanmak, tartışmayı krize sokarak ilişkiyi bitirmeye çalışmak gibi nedenler olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Bu davranışın olumsuz nedenlerinden en önemlisi sessizlik ile karşıdaki kişi üzerinde bir hakimiyet, bir hiyerarşi kurmaktır ve karşıdakini bu duruma tabi kılmaktır.[1]

Bir Cezalandırma Tekniği Olarak Duvar Örme

Stonewalling davranışının davranışın uygulandığı kişide yarattığı birtakım problemli durumlar ortaya çıkmaktadır. Duvar ören birisi karşı tarafı terk edilmiş hissettirmektedir. Özellikle romantik ilişkilerde bu durum ilişkinin yükünü tek bir tarafın üstlenmesine yol açmaktadır. Bu durum, en sonunda ilişkinin sonlanmasına neden olmaktadır.

İş hayatında duvar ören birisi, iş arkadaşlarını cezalandırılmış hissettirmektedir. Bu durumda cezalandırılmış hisseden kişilerin işteki performansları düşebilmekte ve duvar ören kişiye karşı güvensiz olduğu görülebilmektedir. Bu, bir nevi iş yaşamında sosyal dışlanmışlık hissine neden olduğu için, çalışma ortamını olumsuz etkiye maruz bırakmaktadır.

Esasında her türden ilişkide duvar örmek, duvar örülen kişilerin kafasını karıştırabilmekte, kişileri belirsizlik hissiyle baş başa bırakabilmektedir. Bir müddet sonra duvar örülerek duygusal olarak manipülasyona uğrayan ve iletişimden dışlanan kişi kendisini yetersiz hissedip psikolojik olarak olumsuz etkilenebilmektedir.[7]

Ayrıyeten yapılan bir çalışmada, duvar örme davranışının büyük şirketlerin kriz anında duvar örme davranışı göstererek krizi olumlu yöne çevirdiği, bir bakıma kriz yönetimi yaptığı ifade edilmekte, en nihayetinde çalışma bu davranışın şirketlerin kendilerini savunmaları için stratejik kullanımına işaret etmektedir.[8]

Sonuç

Stonewalling, yani duvar örme davranışı, karşılıklı iletişimde iletişimin sürdürülebilir yönünü zedeleyici bir etki yaratmaktadır. İletişimde her iki taraf bu taktiği kullandığı takdirde, birisi diğerinin varlığını engelleme, görmezden gelme yaklaşımı sergilemektedir. Bu davranışın hâkim olduğu romantik ilişkilerde taraflara genellikle aile terapisi veya çift terapisi önerilmektedir.[9]

Tüm Reklamları Kapat

Duvar örme davranışına maruz kalan ilişkilerde her ne kadar terapi önerilse bile, duvar ören kişinin terapiye sıcak bakmayacağı ihtimali de gözetilmelidir. En nihayetinde iletişimde kopukluğa neden olan duvar örmek, iletişimde sorunları daha da büyütüp tartışmaları çözümsüz bırakabilen bir kısır döngüye girileceğini ve bu durumun ilişkiyi toksikleştireceğini ifade etmek mümkün olabilmektedir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
28
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 12
 • İnanılmaz 4
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 20/06/2024 09:50:47 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11886

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Saç
Carl Sagan
Ana Bulaşma Mekanizması
Küresel
Yapay Zeka
Fotosentez
Aminoasit
Geometri
Sağlık
Ses Kaydı
İlişki
Avcı
Einstein
İhtiyoloji
Gelişim
İnsan Türü
Mikroevrim
Ağaç
Doğal
Evrim Tarihi
Dil
Video
Kimyasal
Yıldızlar
Doğru
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
D. Aydın, et al. "Stonewalling" (Sessiz Muamele, Duvar Örme) Nedir? Romantik Partnerinizle Aranıza Soğuk Bir Duvar Çekmek, Neden Toksik Bir İlişkiye Yol Açabilir?. (21 Haziran 2022). Alındığı Tarih: 20 Haziran 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11886
Aydın, D., Bakırcı, Ç. M. (2022, June 21). "Stonewalling" (Sessiz Muamele, Duvar Örme) Nedir? Romantik Partnerinizle Aranıza Soğuk Bir Duvar Çekmek, Neden Toksik Bir İlişkiye Yol Açabilir?. Evrim Ağacı. Retrieved June 20, 2024. from https://evrimagaci.org/s/11886
D. Aydın, et al. “"Stonewalling" (Sessiz Muamele, Duvar Örme) Nedir? Romantik Partnerinizle Aranıza Soğuk Bir Duvar Çekmek, Neden Toksik Bir İlişkiye Yol Açabilir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 21 Jun. 2022, https://evrimagaci.org/s/11886.
Aydın, Dilara. Bakırcı, Çağrı Mert. “"Stonewalling" (Sessiz Muamele, Duvar Örme) Nedir? Romantik Partnerinizle Aranıza Soğuk Bir Duvar Çekmek, Neden Toksik Bir İlişkiye Yol Açabilir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, June 21, 2022. https://evrimagaci.org/s/11886.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close