Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

"Stonewalling" (Sessiz Muamele, Duvar Örme) Nedir? Romantik Partnerinizle Aranıza Soğuk Bir Duvar Çekmek, Neden Toksik Bir İlişkiye Yol Açabilir?

"Stonewalling" (Sessiz Muamele, Duvar Örme) Nedir? Romantik Partnerinizle Aranıza Soğuk Bir Duvar Çekmek, Neden Toksik Bir İlişkiye Yol Açabilir? Pexels
6 dakika
7,976
 • İletişim Bilimleri
 • Sosyal Psikoloji

Türkçede duvar örme veya sessiz muamele olarak tabir edilebilecek olan "stonewalling" (veya "silent treatment"),genellikle romantik bir partnerle iletişim kurmayı kasten reddetmek anlamına gelmektedir. Bu durum, bir tartışma yaşanırken kişinin kendisini karşı tarafa kasıtlı olarak kapatması olarak tezahür edebilir. Siz partneriniz ile iletişim kurmaya çalışırken partnerin iletişim yollarını kapatması, ilişkilerde sinir bozucu, itici ve toksik bir süreci doğurabilmektedir.[1]

Eğer sevgilinizle bir konuda tartışırken, size cevap vermeyi reddettiyse ve daha önemlisi, tartışmayı sürdürecek ve belki bir sonuca bağlayacak adımları atmaya ayak dirediyse, sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi ilişkiye devam etmeye çalıştıysa, size "duvar örme" veya "sessiz muamele" uyguladığı söylenebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Ancak buradaki kritik bir ayrım şudur: Stonewalling davranışı, bir tartışma esnasında suskunlaşıp ardından sakinleşip durumu yeniden revize etmek değil, aksine tartışma boyunca sessiz kalıp tartışma bittikten sonra hiçbir şey olmamış gibi bir yok sayma güdüsüyle iletişime devam etmektir.[2] Yoksa elbette sözlü bir tartışmada taraflar üzgün veya suskun bir zihinsel duruma bürünebilirler; bu, illâ duvar örme davranışının sergilendiği anlamına gelmez.

Sessiz muamele, esasında narsisist bireylerin karşılarındaki kişiye yaptıkları bir manipülasyon taktiğidir. Narsisist bireyler sessiz kalarak, susarak, cevap vermeyerek karşılarındaki kişiyi kendi istedikleri biçime sokmayı amaçlarlar.[2]

Tüm Reklamları Kapat

Stonewalling (Sessiz Muamele) Nasıl Tanımlanır?

Stonewalling, özellikle ikili ilişkilerde sıklıkla gözlemlenebilen bir durumdur. İlişki içerisindeki narsisist bir birey, sessiz muamele davranışını uygulamak için uygun bir iletişim zemini beklemekte, uygun an geldiğinde de karşısındaki kişiye sessizlikten bir duvar örerek iletişime kendini kapatmaktadır. Sessiz muameleyi tanımlayan davranışlar şu şekilde sıralanabilir:[1], [2]

 • Tartışma esnasında suskunlaşmak,
 • İletişim kurulan kişinin sorularına ısrarla cevap vermeyerek karşıdaki kişiyi bıktırmak,
 • Karşısındakini yok saymak, göz teması kurmamak,
 • Karşıdaki kişi endişeli bile olsa onun endişelerini giderecek herhangi bir tutum sergilememek,
 • Karşıdaki kişi narsisist bireyin yüz ifadesinden sorularına bir cevap almayı beklerken narsisist kişinin yüz ifadesinin hiçbir anlam içermemesi,
 • Stresten kaçmak,
 • Bir nevi bakmayarak, cevap vermeyerek, oralı olmayarak karşıdaki kişiyi psikolojik bir yokluk hissiyle baş başa bırakmak,
 • Beden dilinin küçümseyici olması,
 • Duvar ördüğünü kabul etmemek,
 • Sorunları yokmuş gibi algılamak.
Pexels

Romantik İlişkilerde Toksik Bir Tutum Olarak Sessiz Muamele

Romantik ilişkilerde karşıdaki kişinin iletişim talebine suskunlukla cevap verip görmezden gelmek, ilişkinin sürdürülebilir olması için oldukça zararlı bir etki yaratabilmektedir. Bu durum alışkanlık halini aldığında çiftler, tartışmaları çözme becerilerini kaybetmekle karşı karşıya kalabilir. Birisine duvar örmek, o kişiyle yakın duygusal bir bağ kurmayı engeller ve iletişimde kopukluk meydana getirir.[1]

Yapılan bir araştırmada çiftler, iki gruba ayrıştırılıp birbirleri ile olan iletişimleri incelenmiş; iki grup içerisinde çiftlerin birbirlerine karşı eleştiri, savunma, küçümseme ve duvar örme davranışı miktarının çatışmaları çözmelerine etki ettiği tespit edilmiştir. Çiftlerin iletişimde bu tip davranışlar sergilemesinin, hem erken boşanmaya hem de geç boşanmaya neden olabildiği görülmüştür - ki bunların her ikisi de partnerler için sorunludur.[3]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Çiftlerin kendi aralarında birbirlerini incittikleri ve yıprattıkları ilişkiler "toksik" olarak tanımlanmaktadır. Toksik ilişkide duygusal ve fiziksel istismar mevcuttur. Çatışmanın, rekabetin, uyumsuzluğun, saygısızlığın ve bir tarafın diğerini aşağıya çekmeye çalıştığı bir enerjinin olduğu ilişkiler, "toksik" olarak nitelendirilebilir. Toksik ilişkilerde temel problem, taraflardan birinin bağımlı role bürünerek mağdur konumuna geçmesidir. Mağdurların kendilerine zarar veren bu ilişkiden kurtulmak için güce ve cesarete ihtiyaçları vardır. Bu tip ilişkilerde mağdurlar, gördükleri kötü muameleden ötürü kendilerini suçlayabilir ve karşı tarafı daha fazla memnun etmek için çabalayabilir.[4]

Bu noktada partner ile iletişimde partnerine duvar ören birisi karşı tarafı kendisine bağımlı kılmak istemektedir. Bu sayede mağdur taraf karşı tarafın sessizliğine karşı güçlenip cesaretlenene kadar o ilişki sürebilmektedir.[1]

Genellikle duvar örme davranışını erkekler, eleştirel yaklaşımı da kadınların yaptığı ifade edilmektedir.[5] Romantik ilişkiler ve evli çiftler üzerine çeşitli araştırmaları olan John M. Gottman'ın bir çalışmasında, evli çiftlerde eşine duvar ören bir erkeğin fiziksel sağlığının bozulduğu gözlemlenmiştir.[6] En nihayetinde romantik ilişkilerde bir tarafın diğerine duvar örmesi ilişkideki iletişim kanalını bozucu bir etki yaratmaktadır.

Duvar Örme Davranışının Nedenleri

"Stonewalling" davranışının nedenlerinin her zaman olumsuz ve manipülatif bir kaynaktan çıkmadığı yönünde görüşler de vardır. Duvar örme davranışının en temelde endişe, hayal kırıklığı ve korku gibi davranışlardan doğduğu ifade edilmektedir. Bu bağlamda duvar örme davranışının nedenleri şöyle sıralanabilir:[1]

 • Çatışmadan kaçınan duygusal açıdan pasif bir kişiliğe sahip olmak,
 • Duygusal durumlarda gerilimi azaltmayı istemek,
 • Tartışılan konu üzerinde yeterince etkin olamayacağını düşünmek,
 • Partnerin tepkisinden korkmak,
 • Tartışmanın gideceği noktadan korkmak,
 • Partnerin tartışmayı çözüme kavuşturmayı istemediğini düşünmek,
 • Konuya tarafsız yaklaşmak için suskunlaşmak,
 • Umutsuz hissetmek,
 • Partnerin konuya duygusal yaklaştığını düşünmek.

Bu sayılanlar, duvar örmenin olumsuz nedenle oluşmadığını ifade eden nedenler olarak düşünülürken, kendi istediğini dikte ettirmek için suskunluğu manipülasyon olarak kullanmak, tartışmayı krize sokarak ilişkiyi bitirmeye çalışmak gibi nedenler olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Bu davranışın olumsuz nedenlerinden en önemlisi sessizlik ile karşıdaki kişi üzerinde bir hakimiyet, bir hiyerarşi kurmaktır ve karşıdakini bu duruma tabi kılmaktır.[1]

Tüm Reklamları Kapat

Bir Cezalandırma Tekniği Olarak Duvar Örme

Stonewalling davranışının davranışın uygulandığı kişide yarattığı birtakım problemli durumlar ortaya çıkmaktadır. Duvar ören birisi karşı tarafı terk edilmiş hissettirmektedir. Özellikle romantik ilişkilerde bu durum ilişkinin yükünü tek bir tarafın üstlenmesine yol açmaktadır. Bu durum, en sonunda ilişkinin sonlanmasına neden olmaktadır.

İş hayatında duvar ören birisi, iş arkadaşlarını cezalandırılmış hissettirmektedir. Bu durumda cezalandırılmış hisseden kişilerin işteki performansları düşebilmekte ve duvar ören kişiye karşı güvensiz olduğu görülebilmektedir. Bu, bir nevi iş yaşamında sosyal dışlanmışlık hissine neden olduğu için, çalışma ortamını olumsuz etkiye maruz bırakmaktadır.

Esasında her türden ilişkide duvar örmek, duvar örülen kişilerin kafasını karıştırabilmekte, kişileri belirsizlik hissiyle baş başa bırakabilmektedir. Bir müddet sonra duvar örülerek duygusal olarak manipülasyona uğrayan ve iletişimden dışlanan kişi kendisini yetersiz hissedip psikolojik olarak olumsuz etkilenebilmektedir.[7]

Ayrıyeten yapılan bir çalışmada, duvar örme davranışının büyük şirketlerin kriz anında duvar örme davranışı göstererek krizi olumlu yöne çevirdiği, bir bakıma kriz yönetimi yaptığı ifade edilmekte, en nihayetinde çalışma bu davranışın şirketlerin kendilerini savunmaları için stratejik kullanımına işaret etmektedir.[8]

Tüm Reklamları Kapat

Sonuç

Stonewalling, yani duvar örme davranışı, karşılıklı iletişimde iletişimin sürdürülebilir yönünü zedeleyici bir etki yaratmaktadır. İletişimde her iki taraf bu taktiği kullandığı takdirde, birisi diğerinin varlığını engelleme, görmezden gelme yaklaşımı sergilemektedir. Bu davranışın hâkim olduğu romantik ilişkilerde taraflara genellikle aile terapisi veya çift terapisi önerilmektedir.[9]

Duvar örme davranışına maruz kalan ilişkilerde her ne kadar terapi önerilse bile, duvar ören kişinin terapiye sıcak bakmayacağı ihtimali de gözetilmelidir. En nihayetinde iletişimde kopukluğa neden olan duvar örmek, iletişimde sorunları daha da büyütüp tartışmaları çözümsüz bırakabilen bir kısır döngüye girileceğini ve bu durumun ilişkiyi toksikleştireceğini ifade etmek mümkün olabilmektedir.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
20
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 10
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • İnanılmaz 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 02/04/2023 03:16:44 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11886

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Genetik Mühendisliği
Dağılım
İlaç
Beslenme
İnsan Sağlığı
Hematoloji
Hastalık
İnfografik
Argüman
Ağrı
Terapi
Önyargı
Yağ
Karadelik
Doğa Yasası
Diş Hastalıkları
Kitap
Evrimsel Antropoloji
Darwin
Uyku
Öğrenme Alanı
Hominidae
Biyokimya
Öne Çıkan
Fotosentez
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Size Özel
Güncel
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
D. Aydın, et al. "Stonewalling" (Sessiz Muamele, Duvar Örme) Nedir? Romantik Partnerinizle Aranıza Soğuk Bir Duvar Çekmek, Neden Toksik Bir İlişkiye Yol Açabilir?. (21 Haziran 2022). Alındığı Tarih: 2 Nisan 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11886
Aydın, D., Bakırcı, Ç. M. (2022, June 21). "Stonewalling" (Sessiz Muamele, Duvar Örme) Nedir? Romantik Partnerinizle Aranıza Soğuk Bir Duvar Çekmek, Neden Toksik Bir İlişkiye Yol Açabilir?. Evrim Ağacı. Retrieved April 02, 2023. from https://evrimagaci.org/s/11886
D. Aydın, et al. “"Stonewalling" (Sessiz Muamele, Duvar Örme) Nedir? Romantik Partnerinizle Aranıza Soğuk Bir Duvar Çekmek, Neden Toksik Bir İlişkiye Yol Açabilir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 21 Jun. 2022, https://evrimagaci.org/s/11886.
Aydın, Dilara. Bakırcı, Çağrı Mert. “"Stonewalling" (Sessiz Muamele, Duvar Örme) Nedir? Romantik Partnerinizle Aranıza Soğuk Bir Duvar Çekmek, Neden Toksik Bir İlişkiye Yol Açabilir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, June 21, 2022. https://evrimagaci.org/s/11886.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.