Bu Reklamı Kapat
Sorulara Dön
1

Osmanlının duraklama ve gerileme döneminde devletin içinde olsaydınız zorluklardan kurtulmak için ne yapardınız?

554 görüntülenme
 • Soruyu Takip Et
 • Raporla
4 Cevap
Cevap

Elbette öncelikle Feodalizm gibi gerici Bir yönetimi bitirirdim , Daha sonra Halife saçmalıgını bitirirdim . Daha sonra İmparatorlugu Bitirir Yerine Marksi̇zm dayali bi̇r devlet kurardim . Devlet atei̇zmi̇ Iilan ederdi̇m . Devlet atei̇st olurdu . Daha sonra kültür devri̇mi̇ yapardim . İnsanlar bi̇li̇msel düşünürdü , marksi̇st felsefeye dayali bi̇r toplum İnşa ederdi̇m ,che ni̇n yeni̇ İnsan kurami . Daha sonra sosyali̇st si̇stem kurdugum İçİn eşİtli̇kçİ olurdu .Devleti̇n ordusu İse halk ordusu olurdu . Yeni̇ çeri̇ gi̇bi̇ parali askeri̇ saçmaligi olmazdi . Şehi̇r projesi̇ yapardim yatay mi̇mari̇ye dayali şehi̇r projeleri̇ yapardim mesela %90 fabri̇ka yapardim . Halk mi̇li̇mari̇st yaşardi . Daha sonra fabri̇kalar üreti̇m artardi .Tarim sosyali̇zmi̇ yapip tarimdan daha sonra nep gi̇bi̇ ekonomi̇k program uygulardim

Yeni Ekonomi Politikası, (Rusça: Новая экономическая политика, Novaya Ekonomiçeskaya Politika, NEP), Rus ekonomisini çöküşten kurtarmak amacıyla Lenin tarafından ortaya konan ekonomik politikadır. Bazı özel işletmelere izin verilerek NEP sayesinde küçük işletmelerin kapitalizmde olduğu gibi kâr mantığıyla devam etmesini içeren politikada sosyalist devlet, bankaları, büyük sanayi kuruluşlarını ve dış ticareti tekel olarak kontrol etmeye devam etmiştir. NEP, Sovyetler Birliği Komünist Partisi 10. Kongresinde kararlaştırılmış ve resmi olarak 21 Mart 1921 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kararla köylülerden zorla alınan fazla tarımsal ürün alımı durdurulmuş, bunun yerine ürün üzerinden vergi alınmaya başlanmıştır. Sanayi kuruluşlarıyla ilgili ek kararlarla politika netleştirilmiştir.

Bu Reklamı Kapat

Osmanli yari feodal sömürü oldugu İçİn bunlari uygulardim daha sonra agir sanayi̇ üreti̇mi̇ başlatirdim . Üreti̇m araçlarini alirdim ama üreti̇m İçİn alirdim . Üreti̇m arttigi İçİnse halkin refah sevi̇yesi̇ fazla olurdu . Hemde köy ensti̇tüsü kurardim .Köy halki köyünde kalirdi . Hemde artik köylü aga - aydin di̇ye bi̇r ayrim olmazdi . Sinifsiz bi̇r toplum kurardim . Eşİtli̇kçİ herkesi̇n yetenegine göre toplum kurardim . Herkes yetenegi̇ni̇ para İçİn değİl İnsanlik İçİn yapardi . Böyleli̇kle geli̇şİm ve üreti̇m artardi . Devleti̇n adini falan değİşti̇ri̇rdi̇m . Kisacasi yeni̇ bi̇r atei̇st bi̇r devlet kurardim . Böyleli̇kle toprak avantaji ve üreti̇m araçlarinin fazlaligi . Hemde nufus artişI saglardim . Mao zedong gi̇bi̇ toplumsal devri̇m teori̇leri̇ İnşa ederdi̇m . Halk bunun sayesi̇nde aydin , atei̇st bi̇r halk olurdu . Hemde batiya karşI , di̇ğer geri̇ kalmiş feodal devletleri̇ sosyali̇st olsunlar di̇ye desteklerdi̇m böyleli̇kle li̇beral olmayan devlet dogu bloku varşova pakti gi̇bi̇ bi̇r grup kurardi . Ve üreti̇m araçlari artardi .

Daha birçok fikrim Var Zaten Kendi ideolojim olan Marksizm Leninizm i felsefi ,, Ekonomik olarak geliştiriyorum

neyse uzatmiyim fikirlerim bunlardı ....

287 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Vikipedi. Yeni Ekonomi Politikası. (7 Ocak 2021). Alındığı Tarih: 7 Ocak 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
1
 • Raporla
Cevap
Mehmet Yayla
Mehmet Yayla Yerbilimlerinde PhD. ve İnuit yerleşkelerinde eğitimci.

Şimdi Cumhuriyet kurmak, hatta hemen sosyalizm inşa etmek çok romantik düşünceler, ama Engels ve Marx'ın ifade ettiği gibi, ileri bir sistemin kurulabilmesi için, toplumsal sınıfların bir önceki sistemi yaşamış, sindirmiş ve aşmış olması gerekli. Örneğin bir sosyalizmin kurulabilmesi için endüstri devriminin yaşanmış, işçi ve burjuva sınıflarının oluşmuş, kapitalizmin tıkanma aşamasına gelmiş, sınıfların birbiriyle çatışmış, ve işçi sınıfının kazanmış olması gerekiyor. Osmanlı döneminde ise bırakın endüstriyi ve işçi sınıfını, kapitalizmi ve erken cumhuriyeti kurabilecek bir burjuva sınıfı bile yoktu.

Ulema tayfası herhangi bir teknolojik gelişme ve endüstrileşmenin önünde engeldi: "(...) o dönem Osmanlı ulemasının ve toplumun İslami anlayış biçiminin sanayileşme yoluyla gerçekleşecek bir zenginleşmeye pek elverişli olmamasıdır. Osmanlı fakihlerin bir kısmının kamu ya da özel teşebbüs eliyle iş yapma konusunda azimet ağırlıklı fetvaları ile bazı tasavvufi yorumların toplumun teşebbüs ve rekabet yönündeki zihniyetini kısıtlamıştır. Böylece, toplumun dini referanslı iktisadi zihniyet birikimi ve çoğunlukla yenilgilerle sonuçlanan savaş ortamı üretme, büyüme ve zenginleşme gibi hususlara yeterince fırsat vermemiştir. İlk çağlardan sonra, İslam dünyasında bilhassa gerileme dönemlerinde asırlardır İslam iktisat düşüncesine büyük ölçüde hâkim olan devletçi-korumacı iktisat ahlakı ve zihniyeti ile politikalar, Osmanlı döneminde de (yine bilhassa gerileme dönemlerinde) piyasa sürecini ve girişimci-rekabetçi ekonomik ortamın gelişmesini önemli ölçüde sınırlamıştır (Ekrem Erdem, "Sanayi devriminin ardından Osmanlı sanayileşme hamleleri: sanayi politikalarının dinamikleri ve zaafiyetleri" 2008)

Bu Reklamı Kapat

Bunla bağlantılı bir sorun ise Osmanlı ekonomisinin fetihler aracılığıyla gelen "ganimet" ile, yani sıcak para ile dönmesi. Uzun vadede bu kolaycılık herhangi bir sanayi oluşumuna olanak sağlamıyor. Dolayısıyla, yapılması gereken şey muhtemelen, gelen ganimetlerin (ki gerileme döneminde artık ganimet gelmiyordu, yani bu kurtarma projesi için artık çok geçti) en azından bir kısmını sanayi yatırımına dönüştürecek bir burjuva kesiminin oluşmasına ve gelişmesine, zamanla hanedan ve feodal kesimle çelişip sermayeyi kendi elinde toplamasına olanak sağlamak olurdu.

Ancak bu aşamadan sonra, yani burjuvazi baskın güç olarak ortaya çıkınca, burjuvazi ile çelişmeye başlayan gerçek bir işçi sınıfı da oluşur ve zamanla belirleyici güç haline gelip, toplumu demokrasiye ve sosyalizme doğru ilerletmeye başlardı. Burjuvazi ile güçlü bir işçi sınıfı arasındaki çatışma aynı zamanda kaçınılmaz olarak burjuvazinin makineleşmeye, yani teknolojiye yatırım yapmasına yol açar, dolayısıyla toplumun bilimsel gelişmeyi yakalamasını sağlardı.

377 görüntülenme

Kaynaklar

 1. K. Marx. Kapitalizm Öncesi Ekonomi Şekilleri. (4 Şubat 2021). Alındığı Tarih: 4 Şubat 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 2. H. Yurtsever. Tarihten Güncelliğe Sınıf Savaşları Ve Devlet. (4 Şubat 2021). Alındığı Tarih: 4 Şubat 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 3. F. Engels. Feodalitenin Çöküşü Ve Burjuvazinin Yükselişi. (4 Şubat 2021). Alındığı Tarih: 4 Şubat 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
1
 • Raporla
Cevap
Yiğit S.
Yiğit S. Merhaba ,Burçin Durmaz

Ben olsaydım Osmanlı Devleti'ni ne yapar ne eder bir şekilde cumhuriyet yönetimine sokardım , eğer olmasaydı padişahların yetkilerini kısıtlar ve sadece sembolik olarak bırakırdım fakat bunların işe yarayabilmesi için sanayi inkılaplarına özen ve önem gösterirdim . Eğitim dinden bağımsız olurdu bilim yönetim kurulları toplar ve bilime din ile cevap verme yetkisini Şeyhülislam'ın elinden alırdım. Buna ek olarak saraydaki şatafatlı hayatın paralarını askeriye ,eğitim ve bilim kurumlarına ayırırdım . Süveyş kanalı , İstanbul boğazı ve Basra körfezini yeni reform hareketleriyle parasal yapılandırmaya sokardım. Balkan halklarına çeşitli haklar vererek Müslüman-Gayrimüslim ayrımını kaldırırdım .

242 görüntülenme

Kaynaklar

 1. İlber Ortaylı. (2016). İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. Yayınevi: Timaş. sf: 335.
0
 • Raporla
Cevap
Oguz Han
Oguz Han Sıradan Vatandaş

Hanedanı kısırlaştırırdım. Ortalık biraz karışır biraz parçalanır lakin bence daha dinamik bir ortam oluşurdu. Tıpkı kuruluş dönemindeki daha renkli ortam gibi. Yeniden toparlanmanın yolunu insanlar illaki bulurdu. Bence bütün sorunlarının temelinde, Osmanlı'nın sorunu 1500'den öncesinin rüyası olan düzene ulaştığı gibi 16. yy'a girmek ve bundan kurtulamamaktır.

136 görüntülenme
0
 • Raporla
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
İlginizi Çekebilecek Sorular
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et