Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
Anonim
Anonim Üye
0

İnancın bilimle bir alakası olmamasına rağmen, ateistler dini bilimle açıklamaya ve reddetmeye çalıştıkları için mi genelde haklı görünürler?

848 görüntülenme
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Soruyu Takip Et
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
3 Cevap
Ufuk Derin
Skeptik

Birçok farklı bakış açısı ile bakabilecek bir soru. Sadece "ateist (veya non-teist)ler" açısından değil inançlı açıdan da farklı bakış açıları olabilir.

Daha kolay anlaşılması için bir örnekle bakalım. (Farklı konular da olabilir ama örnek olarak) Bilimsel konu olarak evrimi ele alalım.

Tüm Reklamları Kapat

 1. Dinde geçen metinleri bilimsel bir bilgi olan evrimi destekleyen şekilde anlatan ya da yorumlayan ya da yorumlanabileceğini düşünen olabilir. (Bu düşünce tarzında inanç ile bilimin alakası olduğu kabul "edilebilir" ve bilime karşı değildir.)
 2. Dinde geçen metinlerin o zamandaki insanların anlaması için bir benzetme olduğu söylenebilir. (Bu düşünce tarzında inanç ile bilimin alakası olduğu reddedilir. İnanan kişi bilime karşı değildir.)
 3. Yaratılışçılık akımında (özellikle genç dünya yaratılışçılığında) olduğu gibi dini metinlerin bilimsel bilgilerle çeliştiği dolayısı ile aslında evrimin bilimsel bir gerçek olmadığı, asıl bilimsel gerçeğin dini metinde geçen "Tanrı'nın bütün canlıları son halleri ile yarattığı ve canlıların değişmediği" olduğu düşünülür. (Bu düşünce tarzında inanç ile bilimin alakası olduğu kabul edilir ancak inanan kişiye göre evrim gibi bilimsel gerçekler aslında bilimsel gerçek değil, yalandır. Dolayısı ile bilimin açıkladığı verilere bir karşıtlık vardır.)
 4. Dini metinlerin bilimin açıklamaya çalıştığı bazı konuları açıklamaya çalıştığı, evrim gibi bilimsel bilgilerle çeliştiği, bunu bilime uydurmaya çalışmanın gereksiz olacağı dolayısı ile dini inancın reddedildiği görüş. (Bu düşünce tarzında inanç ile bilimin alakası olduğu kabul edilir yani bilimin açıkladığı bazı bilgilerin dinler tarafından da açıklanmaya çalışıldığı kabul edilir ancak bilimsel bilgilerle çeliştiği için din reddedilir.)
292 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Cevaplayan: Ufuk Derin. Dunyanin 4 Milyarlık Yasi 6 Gunde Yaratılışa Ters Mi?. (14 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 14 Kasım 2020. Alındığı Yer: Evrim Ağacı S&C Platformu | Arşiv Bağlantısı
 2. Ç. M. Bakırcı. Yaratılış / Evrim Sürekliliği Skalası (Scott Skalası): Evrimin Felsefi Yorum Sürekliliği. (8 Mart 2018). Alındığı Tarih: 14 Kasım 2020. Alındığı Yer: Evrim Ağacı | Arşiv Bağlantısı
2
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Oguz Han
Oguz Han
11K UP
Dinsiz Vatandaş

''İnancın bilimle hiç alakası yok'' doğru bir laf değil. Dinler de bilim de mümkün mertebede her şeye karışıyor. Teoloji, dinler tarihi vs. dinleri ve inançları ele alan bilim dalları veya disiplinler değil mi? Keza cevabını bilimde aradığımız pek çok soruya dinden de cevap bulunmadı mı? Bir kaç yüzyıl öncesine kadar Akdeniz ve Orta Doğu'da yazılan tarihler geçmiş için İsrailiyat'tan faydalanılmıyor muydu? Şecer-i Terakime'de Türklerin kökeni Nuh'a oradan da Adem'e kadar dini bilgiler üzerinden takip edilir mesela. Aynı şekilde canlılar ve kainat üzerine de din çok görüş belirtir. Yani bilim ve din bir birlerine hiç sataşmayan şeyler değiller.

Ateistler haklı görülüyor mu? Ateistten kastını din karşıtı olarak alıyorum, hayır bence nüfusun büyük kısmı bu gibi konularda Ateistleri haklı görmüyorlar. Öyle olsaydı inanç-inançsızlık oranları bu noktada olmazdı. Nispeten daha entelektüel kesimde Ateistler daha ciddi görünüyor olabilir. Bunun sebebinde sunduğun sebebin illaki yeri vardır. Bana göre esas sebepler dinlerin egemen olduğu dönemlerin geçmiş olması. Modern dünyanın ahlaki yapısı dinlere uymuyor(çok eşlilik, cinsiyet rolleri meseleleri, hümanizme aykırı şekillenmiş diğer pek çok değer vs.) siyasi yapısı uymuyor, hukuk uymuyor, doğaya yaklaşımı uymuyor... Dini hukuka sahip ülkeler geri kalmış ve yabani görülüyor. Bugün kalburüstü ülkelerin neredeyse tamamına seküler değerler hüküm sürüyor.

Tüm Reklamları Kapat

Durum buyken dini görüşler çağ dışı kalıyor. İnsanlar dine nazaran bilim ve teknolojinin ürünleriyle daha iç içe. Hastalandığında tıp, ticarette modern ekonomi, haklarını savunurken demokrasi ile iç içeler. Tüm bunlar anlamasalarda gözlerinde bilimi daima itibarlı kılıyor. Ateistler bilimi önleyici ekstra değerlere sahip olmak zorunda değiller. Bu da onları çoğunlukla bilime daha yakın kılıyor. Benim görüşüm bu, din sadece çağ dışı kaldı, Ateistler bu çağa daha iyi uyum sağlıyorlar.

130 görüntülenme

Kaynaklar

 1. genelturktarihi. Şecere-I Terakime- Türklerin Soykütüğü. (14 Kasım 2020). Alındığı Tarih: 14 Kasım 2020. Alındığı Yer: http://www.genelturktarihi.net/secere-i-terakime-turklerin-soykutugu | Arşiv Bağlantısı
0
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Ersals Krononot
Ersals Krononot
251K UP
Krononot⁸

Kişisel çıkarımlara dayalı bir soru olmuş.

Biz evreni ve çevremizi bir bütün olarak ele alamıyor olmamızdan dolayı disiplinler var. Din, bilim, sanat, felsefe vs vs ve alt kolları. Yani ayrı disiplinler, aynı şeyi açıklamak için çalışılır. Bu da, bütün disiplinlerin iç içe birbiriyle doğrudan ya da dolaylı alakasının olduğunu anlamamızı kolaylaştırır.

Tüm Reklamları Kapat

İnanç, hakikat ile ilgilenir. Hakikat ise, insana yol göstermeyi amaçlar. Bazı hedefler, amaçlar, bilinmezlikler koyar ve insana çözme, araştırma, bilim yapma görevini verir. Kutsal metinler bu konuda oldukça net ve zengin. İnsan da bu yolla sahip olduğu inancın somut karşılığını görerek tatmin olur.

Dinleri bilimle açıklamaya çalışan dindar bile görmediğim için, "ateist" (bence bu düşünce yapısında insan yok)lerin dinleri bilimle açıklaması önermesi ilginç geldi. Kendini "ateist" olarak tanımlayan zihinlerin dinleri açıklama gibi bir derdi zaten yok, bir de bilimle açıklamalarını düşünmek neye dayandırılmış anlamak zor. Dinleri açıklamak için sanki sadece bilim yetermiş gibi bir algı da var sanırım. Bu çok kısır bir bakış açısı. Bilimi sadece biyoloji ile açıklayalım demek gibi.

Tüm Reklamları Kapat

Kendini "ateist" olarak tanımlayan (bence geçersiz) zihinlerin açıklamalarını bilime dayandırıyor olmaları, bir miktar otomatik haklı olmaları şeklinde görünmeleri demek olabilir. Buna katılıyorum. Düşüncesini bilime dayandıran herkes haklıdır gibi bir düşünce var evet. Oysa bunun aynısı düşüncelerini dine dayandıranlar için dindarlarda da var. Yani inanç anlamında bireylerin düşüncelerini ayırmak oldukça yetersiz bir kriter. Ayrımı kültürel yapı, bilinç gelişimi yapabilir sadece. Mutlak anlamda bir ayrım gerekliyse.

Kendisinin inançsız olduğun söyleyen biriyle, inançlı olduğunu ifade eden iki insan, aynı kültür yapısına sahipse, hiçbir farkları yoktur. Sonuca gitme yöntemleri aynı olduğu için, inanıp inanmamalarının bir farkı kalmıyor maalesef. Diğer yandan varoluş yorumlarından birine karşı olmak, varoluşu yorumlamada yetersizlik demektir. Sadece bir yoruma karşı olmak için, bireyin karşı olduğunu ifade ettiği yorumdan daha nitelikli olanına sahip olması gerekir.

Varoluş yorumları açısından derinleşmeden, inanç anlamında bir sonuca gitme çabası, öğrenmeden anlamaya çalışmak gibi kısır bir yaklaşım. Sorun yine dinsel inançsal değil, KÜLTÜREL.

Kaynaklar

 1. Hasan Tanrıverdi. Din-Kültür İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme. (14 Kasım 2020). Alındığı Tarih: 14 Kasım 2020. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
0
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
ve seni takip ediyor

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close