Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Sinirbilim ve Beyin - 13: Nasıl ''İnsan'' Olduk? Serebral Korteksin Alt Birimleri ve Görevleri...

Sinirbilim ve Beyin - 13: Nasıl ''İnsan'' Olduk? Serebral Korteksin Alt Birimleri ve Görevleri...
11 dakika
29,861
 • Sinirbilim (Nörobiyoloji)
Evrim Ağacı Akademi: Sinirbilim ve Beyin Yazı Dizisi

Bu yazı, Sinirbilim ve Beyin yazı dizisinin 13. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Sinir Sisteminin Evrimsel Tarihi: Beyin ve Sinir Sistemi Nasıl Evrimleşti?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Geçtiğimiz yazılarda beynin algılar açısından en önemli bölümünün serebrum, serebrumun da insanı ''insan'' yapan kısmının serebral korteks (kabuk) olduğunu söylemiştik. Şimdi ise, bu korteksin içerisine girerek farklı alanları tanımaya başlayacağız. Bu süreç içerisinde, vücudunuzdaki neredeyse her bilinçli olay için özelleşmiş bir yapı olduğunu ve bunlar olmaksızın hiçbir bilinçli işlevinizi sürdüremeyeceğinizi göreceksiniz. Böylece beyninizin aslında sizden bağımsız olarak çalıştığını, daha doğrusu sizi "siz" yapanın zaten beyninizdeki otomatik biyokimyasal aktiviteler olduğunu göreceksiniz. Lafı daha fazla uzatmadan konuya girelim.

Serebral korteksi bölgelerinin görevlerine göre 3 ana kategoriye ayırabildiğimizi söylemiştik:

Tüm Reklamları Kapat

1) Birincil Alanlar: Bilinçli aktivitelerimizin temellerinin aslen üretildiği bölgeler.

2) İkincil Alanlar: Birincil alanlara veri desteği sağlayan yardımcı ve bir o kadar önemli alanlar.

Tüm Reklamları Kapat

3) Asosiyasyon (İlişkilendirme) Alanları: Farklı alanlardan gelen algısal fonksiyonları "bilinç" adı altında bütünleştiren ve bireyin (insan olmak zorunda değil) bu süreçlerin sonuçlarını algılamasını sağlayan birleştirici alanlar.

Bu tanımlardan da görebileceğiniz üzere, canlıların bilinçleri büyük oranda ilişkilendirme alanlarından kaynaklanmaktadır ve bu alanlar olmaksızın bilinçten söz edilemez. Tam tersi şekilde, serebral korteksinde ilişkilendirme alanı bulunan her hayvanın belli oranlarda bilinci vardır. Dolayısıyla insan, bilinçli tek hayvan olmaktan çok uzaktır. İnsan kadar olmasa da, serebral korteksinde bu alanlar bulunan her hayvanda bilinç bulunmaktadır.

Şimdi sizlerle bu alanları ve bu alanların altındaki önemli alt-alanları tanıyacağız: 

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Serebral korteksi en detaylı tanımlayan bilim insanı, 20. yüzyılda yaşan Alman sinirbilimci Korbinian Brodmann'dır. Brodmann, korteks üzerinde çok detaylı araştırmalar yapmış ve beynin bu bölümünün farklı alt birimlerini detaylıca tanımlamıştır. Brodmann, sadece serebral kortekse ait tam 52 bölge tanımlamış ve bunların görevlerini belirlemiştir. Ondan sonraki bilim insanlarının modern tekniklerle yaptıkları araştırmalar, Brodmann'ın tespitlerinin %95'ten fazlasının doğru ve isabetli olduğunu göstermiş, o dönemlerde tanımlanan beyin bölgeleri günümüzde pek az değişmiştir. Aşağıda, günümüzde Brodmann Bölgeleri olarak tanımlanan serebral korteks bölgelerini görmektesiniz:

Buradaki her farklı renk, farklı bir göreve işaret etmektedir. Dolayısıyla serebral korteksin evrimsel süreçte ne kadar özelleştiğini ve görev bakımından farklılaştığını anlayabilirsiniz. Daha net bir görsel, aşağıdaki numaralandırılmış Brodmann alanlarını gösteren görseldir:

Yukarıda beynin yanal yüzeyine baktığımızda görünen Brodmann alanları görülmektedir. Aşağıda ise, beynin ortadan alınmış bir kesitinde görülen Brodmann alanları gösterilmektedir:

Unutmayınız ki serebral korteks, dolayısıyla serebrum, beynin her tarafını saran, dış bir zırh gibidir (ama koruyucu görevi yoktur elbette). Dolayısıyla serebral korteksin farklı alanlarını görmek için, beyni farklı noktalardan kesitler alarak incelemek gerekir. Yukarıda da yapılan budur. Buradaki alanların hepsini incelemeyeceğiz ve sadece önemlileri hakkında genel bilgiler vereceğiz. Böylece, yukarıda da dediğimiz gibi bizi "biz" yapan birçok beyin bölgesini öğreneceğiz. Daha sonraki yazılarımızda ise Brodmann Alanları'nı bir arada toplayacağız, böylece serebral korteksin tam detaylı bir haritasını elimizin altında bulunduracağız.

A) BİRİNCİL ALANLAR:

Tüm Reklamları Kapat

Birincil alanlar genel olarak iki parçadan oluşur: Birincil Duyusal Alanlar duyu organlarından gelen verileri işlerler ve çevre ile bireyin ilişkisini kurarlar. Birincil Motor Alanlar ise değerlendirilip farklı bölgelerce işlenen veriyi kaslara ileterek canlının bilinçli hareketlerini sağlarlar.

1) Birincil Motor Alan: Beynin ön (frontal) lobunda, serebral korteks üzerindedir. Merkezi sulkusun (girintinin) hemen önünde bulunan bir çıkıntı olan presantral girusta yer alır ve 2 santimetre genişliktedir. Buradan çıkan sinir lifleri kapsül denen bir yapıdan geçerek vücudun ters tarafına gitmek üzere omuriliğe ulaşırlar. Bu kapsülden ötürü beynin sol tarafından gelen sinyaller vücudun sağ tarafına, sağ tarafından gelen sinyaller ise vücudun sol tarafına gönderilirler. Ve bu sebeple, bu şekilde istemli hareketlerimizi kontrol eden serebral korteks alanları beynin iki tarafında da bulunmaktadır. Söylediğimiz gibi birincil motor alan bireyin istemli hareketlerini kontrol eder. En ayrıntılı olaraksa el, parmak, dudak ve ağız hareketlerini oluşturur. Bacak ve ayakların hareketlerine de büyük oranda destek olur. Eğer birincil motor alan hasar görecek olursa, hasar gören tarafın karşı tarafındaki vücut bölgelerinde kuvvet kaybı (hemiparezi) veya tam felç (hemipleji) meydana gelir. Dolayısıyla hiçbir vücut parçası gibi bilincin en önemli noktalarından biri olan birincil motor alan da mükemmel ya da kusursuz değildir. Bu alanın beynin dış ve orta kesitlerindeki görüntüleri sırasıyla aşağıdaki gibidir (4. Brodmann Alanı):

2) Broca'nın Alanı: Birincil motor korteksin alt bölümünün önünde yer almaktadır. Sözel bilgi ve konuşabilme yetisi için gerekli bilgiyi sağlar. Bildiğimiz kadarıyla sadece insanın yapabildiği, detaylı ve çok anlamlı sözcüklere ve gelişmiş ses dizilerine sahip seslerin çıkarılması için gerekli olan beyin bölgesidir. Neandertaller'de bu bölgenin var olduğu düşünülmektedir. Şempanze ve bonobolar gibi yakın akrabalarımızda ise tam gelişmemiş, Broca Alanı benzeri yapılar bulunmaktadır. Broca Alanı, kısa cümleleri ve kelimeleri oluşturmak için gerekli larenks (ses kutusu) ve ağız hareketlerini, sahip olduğu motor kalıplar yoluyla kontrol eder. Yani konuşmayı öğrendikten sonra öğrenilmiş bu sesleri, uygun durumlarda ortaya çıkararak konuşmamızı sağlar. Konuşma merkezi, insanların çoğunda beynin sol tarafında özelleşmiştir. Kimi insanda sağ tarafta da özelleşmiş olabilir; az bir grupta ise iki tarafta da eşit miktarda özelleşmiştir. Bu bölgenin hasar görmesi sonucunda bir bireyin konuşma yetisi tamamen yok olur ve konuşabilmeyi biliyor olsa bile, sesler çıkaramaz, ağzını sesleri oluşturacak şekilde oynatamaz. Buna Broca afazisi ya da ekspresif afazi denmektedir. Broca alanı iki farklı Brodmann alanı ile tanımlanmaktadır (44 ve 45):

3) Birincil Somatik Duyusal Alan: Serebrumun üstel (pariyetal) lobunda, serebral kortekste bulunur. Merkezi (santral) sulkusun (girintinin) hemen arkasındaki postsantral çıkıntıda (girus) yer alır. Vücudun karşı yarısındaki farklı duyusal reseptörlerden gelen bilgileri doğrudan alır ve değerlendirir. Bu alan dokunma, basınç, ısı, ağrı gibi özel duyu tiplerini ayırt eder. 3 farklı Brodmann Alanı'ndan oluşur (1, 2 ve 3):

Tüm Reklamları Kapat

4) Birincil Görme Alanı: Serebrumun arka (oksipital) lobunda, serebral korteksin iç yüzeyinde, kalkarin sulkus denen bir girinti boyunca yer almaktadır. Bu alanın daha küçük bir kısmı ise oksipital lobun dış yüzeyinde yer alır. Beynin bu bölgesinde renklerin algılanmasını sağlayan renk sütunları, etraftaki cisimlerin çizgi ve kenarlarının algılanmasını sağlayan oryantasyon sütunları ve 3 boyutta derinliğin saptanmasını sağlayan göz tercihli sütunlar yer almaktadır. Beynin bu bölgesinin alt kısımlarının hasar görmesi, ileride değineceğimiz çok ilginç sonuçlar doğurmaktadır. Bunlardan en iyi bilineni, gözün tamamen sağlıklı ve işlevsel olmasına rağmen bireyin hiçbir görüntü görememesidir. Birincil Görme Alanı, 17. Brodmann Alanı ile tanımlanmıştır:

5) Birincil İşitme Alanı: Serebrumun yanal (temporal) lobunun ortasındaki üçte birlik alanda, süperior temporal girusun (çıkıntının) üst kısmında ve üst kenarlarında yer alır. Bu bölgede seslerin kalitesi, tonları, etraftan gelen gürültüler ve benzeri ses nitelikleri tanımlanır ve ayırt edilir. İki farklı Brodmann Alanı ile tanımlanır (41 ve 42):

6) Frontal Göz Alanı: Ön motor alanın üst bölümünün önünde bulunur. Gözlerimizi istemli olarak hareket ettirmemizi sağlar. Bu bölgenin hasarında hasta, gözlerini hareket ettiremez. Ayrıca etrafımızdaki cisimlere istemli olarak odaklanmamızı da sağlar. 8. Brodmann Alanı ile tanımlanır:

7) Koku Merkezi: Evrimsel açıdan en eski beyin bölgelerinden biridir. Evrimsel Biyoloji sayesinde yapılan keşiflerin sonucunda 3 alt birimden oluştuğu keşfedilmiştir: Çok Eski Alan (Medial Olfaktör Alan) frontal lobun tabanında yer alır, hipotalamusun ön ve üst kesimlerine komşudur. Tat ile ilişkili temel beslenme reflekslerinden ve temel duygusal reflekslerden sorumludur. Eski Alan (Lateral Olfaktör Alan) beynin birden fazla parçasının bir araya gelmesinden oluşur. Besinlerden duyduğumuz hazzın ve hoşnutsuzlukların oluşumundan sorumludur. Bu bölge, evrimsel açıdan bir canlının değişimini etkileyen en önemli kısımlardan biridir. Yeni Alan ise orbitofrontal korteksin arka yan kesimindedir ve kokuların bilinçli olarak analiz edilmesi ve tanımlanmasından sorumludur. Evrimsel açıdan en yakın zamanlarda evrimleşen bu özellik sayesinde insanlar, havadaki kokulardan istediklerine, istedikleri gibi odaklanabilirler. Bu üç minik alandan oluşan Koku Merkezi, 12. Brodmann Alanı ile temsil edilir:

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Modern Dünya Küresi: Fiziki, 26 cm, Işıks100

Yeryüzü dağlarını, ovalarını, nehirlerini, kısaca fiziki durumunu gösteren ürünümüzü, hem gerçek bir eğitim materyali hem de şık bir aksesuar olarak kullanabilirsiniz.

ESTETİK: Modern seri ürünlerimiz grafik, eksen ve ayak tasarımlarıyla bütüncül ve yeni bir estetik yaklaşıma sahiptir. Geliştirmiş olduğumuz yeni üretim teknolojimiz sayesinde demonte yapıya sahip olan yeni serimizde ekvator çizgisinin ışıklandırılması tasarımın güzelliğini ön plana çıkarmaktadır.

ÇEVRE DOSTU: Gürbüz Yayınları olarak tüm ürünlerimizde orijinal ham madde kullanarak sebep olunabilecek çevresel sorunları kendi bünyemizde minimize ettiğini taahhüt ediyoruz. Aynı zamanda modern seri ürünlerimizin demonte yapısı sayesinde, paketleme ve stoklama organizasyonlarında daha az karton ambalaj kullanarak yeşili koruyan çevre dostu bir tutumu destekliyoruz.

 • Harita Türü: Fiziki
 • Çap: 26 santimetre
 • Işık Durumu: Işıksız
Devamını Göster
₺245.00
Modern Dünya Küresi: Fiziki, 26 cm, Işıks100

8) Tat Merkezi: Üstel (pariyetal) lobda, postsantral girusun (çıkıntının) alt kısmında, komşusu olan Sylvian sulkusun (girintinin) içerisinde uzanmaktadır. Bu alan bir önce bahsettiğimiz koku merkezi ile ortak olarak çalışır. İstenmeyen veya yaşamı tehdit edebilecek besinlerin öğrenilmesi ve ayırt edilmesi bu bölge tarafından sağlanır. Tat ve koku, ilkel davranışlarımızın belirlenmesinde de büyük göreve sahiptir. 

B) İKİNCİL ALANLAR

Bu alanlar genel olarak birincil alanlarla ilişkilidirler ve onların işlerini tamamlamak konusunda özelleşmişlerdir. İkincil Motor Alanlar birincil alanlara karmaşık davranış kalıplarını sunmakla yükümlüdür. İkincil Duyusal Alanlar ise duyu organlarından gelen verilerin daha ileri düzey anlamlandırılmasını ve analizini yapmaktadır.

1) Ön Motor (Premotor) Alan: Yukarıda ilk sırada tanımladığımız motor korteksin önünde yer alır. Farklı kasların birbiriyle uyum içerisinde hareketini sağlayarak karmaşık hareketlerini kontrol eder. Atletik sporculardaki motor beceriler gibi hareket kalıpları burada depolanır ve gerektiğinde otomatik olarak uygulanır. 6. Brodmann Alanı ile tanımlanmıştır:

2) Yardımcı (Suplementer) Motor Alan: Ön motor alanın önünde yer almaktadır. Büyük kısmı beyin yarıkürelerinin iç kısmında yer alır. Birincil motor alanlardaki nöron aktivitelerini düzenler ve öğrenilmiş motor yanıtları programlar. Böylece bireyin öğrenmesini kontrol eder. Yukarıda verdiğimiz 6. Brodmann Alanı içerisinde yer almaktadır.

3) İkincil Somatik Duyusal Alan: Birincil somatik alanda veya derin beyin yapılarında kısmen işlenen sinyaller buraya iletilir. Tutulan cismin metal bir para olduğunu ona bakmadan anlamamızı sağlayan bölge burasıdır. Kısaca, "duyu sinyallerinin anlamlarının yorumlanması"nı sağlamakta ve bilince büyük miktarda katkı sağlamaktadır. 5. Brodmann Alanı ile tanımlanmıştır:

4) İkincil Görme Alanı: Serebrumun arka (oksipital) lobun birincil görsel alan dışındaki tüm bölgelerini kapsar. Görülen cisimlerin şekillerinin analizi, hareketli cisimlerin algılanması, renk tonlarının ayırt edilmesi gibi üst düzey görsel işlevleri bu bölge yapar. Bu bölgenin hasarında, yine ileride işleyeceğimiz çok ilginç algısal hastalıklar ve sorunlar doğmakta, bilincimizin bize ait olmadığını ve kendi doğal süreci içerisinde ilerleyen, tamamen biyokimyasal tepkimelere bağlı bir süreç olduğunu göstermektedir. 18. Brodmann Alanı ile tanımlanmıştır:

C) Asosiyasyon (İlişkilendirme) Alanları

Bu alanlar birden fazla duyusal ve motor alanla bağlantılı olan ve onlardan gelen sinyallerin bir araya getirilerek değerlendirilmesini sağlayan alanlardır. Duyusal uyaranların entegrasyonunu, bellekteki bilgilerle karşılaştırılmasını ve uygun motor yanıtların planlanmasını sağlar. Kısaca, bilincin kendisini oluşturmaktadır. İnsanda, bu bölgeler diğer hayvanlara göre çok daha fazla gelişmiş ve büyümüşyür. Bu sayede farkındalık, düşünme, sonuç çıkarma, planlama, bellek, dikkat ve duyusal davranışlar gibi üst düzey algısal süreçler buralarda oluşabilmektedir. Üç ana ilişkilendirme alanı bulunur:

1) Pariyetooksipitotemporal İlişkilendirme Alanı: 3 büyük serebral lobun (pariyetal lob, oksipital lob, temporal lob) birbirine temas ettiği bölgede yer alır. Duyusal entegrasyon alanı ya da genel yorumlayıcı alan olarak da bilinmektedir. Çevreden gelen somatik (dokunma duyusu), işitsel ve görsel veriler burada birleştirilir ve anlamlandırılır. Bu alan, uzaysal koordinatları çözümler, dili kavrar, okumayı kontrol eder ve nesneleri adlandırabilmemizi sağlar. Kısaca, bilinçli aktivitemizin çoğu burada oluşturulur. Okunan, duyulan, hissedilen veya beyinde oluşturulan düşünce ve cümlelerin anlamlarını ve bunların farklı tiplerinin yorumlanmasını bu bölge sağlar. Bu alanın en önemli kısımlarından biri Wernicke Alanı olarak bilinen alandır. Bu alanın hasarında düşünme yeteneği ciddi anlamda kaybolur, konuşulanlar birey tarafından anlaşılamaz ve yazılı metinler görülmesine rağmen okunamaz. Eğer Broca Alanı (dille ilişkili birincil alan) sağlıklı iken Wernicke Alanı bozuksa kişi konuşabilir; ancak konuştuklarını kendisi anlayamadığı için sıklıkla hatalar yapar. Dolayısıyla Wernicke Alanı, insanı "insan" yapan en önemli alanlardan biridir.

2) Prefrontal İlişkilendirme Alanı: Frontal lobun ön yarısında, motor alanların en önüne yerleşmiştir. İnsanın evriminde en son evrimleştiği bilinen beyin bölgesidir. Yani bu bölgeden sonra, Homo sapiens türünde başka bir beyin bölgesinin özelleştiği bilinmemektedir. Bu ilişkilendirme alanı insanlarda beynin %29'unu, şempanzelerde %17'sini, kedilerde ise %3.5'ini kaplar. Buradan da insanı "insan" yapan bir diğer yapıdan bahsettiğimizi anlayabiliriz. Bu alanın çalışması bozulduğunda kişi düşünceler üretemez veya olgunlaştıramaz, duygusal hareketler gerçekleştirilemez, mantıklı düşünülemez ve olaylar hakkında yorumlar üretilemez. 3 alt kısmı vardır; ancak burada detaylarına girmeye gerek görmüyoruz.

3) Limbik İlişkilendirme Alanı: Beynimizin serebrum açısından en eski ortaya çıkan ilişkilendirme alanlarından biridir. Karmaşık davranış kalıplarını oluşturur ve duygularımız ile içgüdülerimizin bir araya getirilerek davranışlarımızın oluşturulmasını sağlar. Henüz hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır; ancak insanın hayvani özelliklerinin tamamının burada üretildiği düşünülmektedir. Bu alana, limbik sistemden bahsederken daha da detaylı bir şekilde gireceğiz.

Görüldüğü üzere beynin baş döndürücü birçok yapısı vardır ve tüm bunlar, sadece birkaç milimetre kalınlığındak serebral kortekste bulunan milyonlarca nöron ağının birbiriyle iletişiminden doğan alanlardır. Bu alanların evrimleşmemiş olması veya hasar görmüş olması durumunda, canlı istediği kadar insan olsun, hiçbir şekilde normal bir insan gibi davranamaz. Bu alanların kimi hasarında, ileride de göreceğimiz gibi insanın hayvani özelliklerinin daha da ortaya çıktığı ve atasal davranışlarını sergilediği görülmektedir. Dolayısıyla insanı anlamanın en önemli yolu, sinirbilimi öğrenmekten ve beynin insanı nasıl "insan" ve "birey" yaptığını öğrenmekten geçmektedir.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Sinirbilim ve Beyin Yazı Dizisi

Bu yazı, Sinirbilim ve Beyin yazı dizisinin 13. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Sinir Sisteminin Evrimsel Tarihi: Beyin ve Sinir Sistemi Nasıl Evrimleşti?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
17
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 21
 • Muhteşem! 11
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 10
 • Bilim Budur! 7
 • İnanılmaz 7
 • Umut Verici! 6
 • Merak Uyandırıcı! 6
 • Güldürdü 1
 • Üzücü! 1
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 05/02/2023 17:30:44 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/329

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Bilgi
Gezegen
Sağlık Bilimleri
Kuyruk
Toprak
Antibiyotik
Teyit
Algoritma
İklim Değişimi
Balina
Bilinç
Analiz
Deri
Diyabet
Coğrafya
Bilimkurgu
Antikor
Bağırsak
Hidrotermal Baca
Maske
Zehirli Mantar
Kuş
Kadın Doğum
Bakteri
Uyku
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Sinirbilim ve Beyin - 13: Nasıl ''İnsan'' Olduk? Serebral Korteksin Alt Birimleri ve Görevleri.... (22 Mayıs 2012). Alındığı Tarih: 5 Şubat 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/329
Bakırcı, Ç. M. (2012, May 22). Sinirbilim ve Beyin - 13: Nasıl ''İnsan'' Olduk? Serebral Korteksin Alt Birimleri ve Görevleri.... Evrim Ağacı. Retrieved February 05, 2023. from https://evrimagaci.org/s/329
Ç. M. Bakırcı. “Sinirbilim ve Beyin - 13: Nasıl ''İnsan'' Olduk? Serebral Korteksin Alt Birimleri ve Görevleri....” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 22 May. 2012, https://evrimagaci.org/s/329.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Sinirbilim ve Beyin - 13: Nasıl ''İnsan'' Olduk? Serebral Korteksin Alt Birimleri ve Görevleri....” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, May 22, 2012. https://evrimagaci.org/s/329.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.