Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Silahtan Ateşlenen Tardigradlar: Su Ayıları, Gezegenler Arası Seyahatte Deneyimlenen Yıkıcı Çarpışmalardan Sağ Çıkabilir mi?

Silahtan Ateşlenen Tardigradlar: Su Ayıları, Gezegenler Arası Seyahatte Deneyimlenen Yıkıcı Çarpışmalardan Sağ Çıkabilir mi? Eleonora Lisi
9 dakika
3,243
 • Astrobiyoloji
 • Mikrobiyoloji
Tüm Reklamları Kapat

Yapılan bir deneyde, gözle göremediğimiz bir hayvan grubu alınıp donduruldu ve dondurulan su sütunu, plastik bir parça ile kaplanıp mermi haline getirildi ve içinde hayvanlar olan bu mermi ateşlendi! Dünya üzerinde böylesine tuhaf bir deneyde görev alacak bir hayvan aklınıza geliyor mu? Elbette bir su ayısı ya da bir diğer ismiyle bir tardigrad türü!

Tardigradlar, kriptobiyoz adı verilen ve olumsuz koşullara karşı korunmalarına yardımcı olan latent (uyku ya da askı) dönemleri sayesinde pek çok farklı çevresel etkene dayanabilmektedir. Bu dayanıklılık öyle değerleri bünyesinde barındırır ki dünya üzerinde doğal şartlarda gözlemlenemeyecek abiyotik (sıcaklık, pH, basınç vs.) etkenleri dahi tolere edebilmektedir. Keşfedilen bu dayanıklılık özellikleri sayesinde üzerinde yapılan çalışmalar gün geçtikçe hız kazanmıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Yapılan çalışmalardan sonuncusu ise, sözünü ettiğimiz üzere bir tabancayı ve tardigradları kapsamaktadır. Peki bu ikili, hangi amaca hizmet etmek için bir araya getirilmişti? Bu sorunun cevabı, tardigradların yüksek hızlarda bir cisim ile karşılaştığında bu çarpışmadan sağ çıkıp çıkamayacağını araştırmak ile birlikte, deneyden nispeten bağımsız bir perspektife hizmet etmektedir: Bu perspektif sitemizde de daha önce işlemiş olduğumuz tardigradların olası bir uzay seyahatinden sağ kurtulup kurtulamayacağı üzerinedir. Haliyle böylesine bir deneyden elde edilen sonuçlar, bahsettiğimiz üzere panspermia hakkında da bizlere yepyeni kapılar açabilme potansiyeline sahiptir.

Tardigradların Önündeki En Büyük Engel: Çarpışma!

Tardigradlar, sahip oldukları genetik alt yapı sayesinde mor ötesi ışınlara (İng: "ultraviolet" veya kısaca "UV") karşı başarılı bir şekilde direnç göstermektedirler. Bu özellikleri göz önüne alındığında, bilim insanları tarafından olası uzay seyahatinden sağ çıkabilecek canlı gruplarından biri olarak konumlandırılırlar.

Tüm Reklamları Kapat

Fakat buradaki en büyük sorun, gezegenler arası taşınmadan ziyade, ejekta adı verilen çarpışma sonrası uzaya saçılan parçacıkların ulaştığı gezegene çok yüksek hızlar ile çarpması ve bu çarpışma sırasında büyük bir şok basıncı etkisinin açığa çıkması olacaktır. Bu şok etkisi öylesine kuvvetlidir ki ejektanın üzerinde ve/veya içerisinde barındırdığı canlı hücreler çarpışmanın etkisine dayanamaz ve parçalanırlar. Bu duruma delaminasyon ismi verilir ve hücreler için ölümcül etkiye sahiptir. İlerleyen paragraflarda bu maksimum şok basıncını (İng: "peak shock pressure") belirtmek için gigapaskal (GPa) birimi kullanılacaktır.

Uzaya saçılan parçacıkların bir tasviri.
Uzaya saçılan parçacıkların bir tasviri.
Wallpaper Access

Tahmin edebileceğiniz üzere çarpışma sonucunda açığa çıkacak olan şok etkisi pek çok parametreye bağlıdır. Çarpacak olan "kaya" parçacığının yapısına, barındırdığı element yoğunluğa ve dağılımına, şekline, hızına ve yine aynı şekilde çarptığı zeminin de yapısına ve daha nicesine... Hâl böyle olunca, cevap bulunması gereken pek çok soru vardır. Bu sorular arasından en kuvvetli etkenler biri olan hız seçilerek bir deney düzeneği tasarlanmak istenmiştir.

Bu deney düzeneğinde Tardigrada şubesi içerisinden Hypsibius dujardini türü seçilerek, mermi şeklindeki buz kaplarında dondurulup bir gaz tabancasının namlusuna sürülmüş ve farklı hızlarda kumdan oluşan hedeflere ateşlenmiştir. Buradaki amaç farklı hızların çarpışma sonucunda oluşturduğu farklı şok basıncı değerlerinde tardigradların hayatta kalıp kalamayacağı ölçmektir. Akabinde bu değerler ile olası gezegenlerdeki ya da uydulardaki çarpışma değerleri karşılaştırılacaktır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Tardigradların Yeni Unvanı: "Mermi Gibi Hayvan"

Deneyde seçilen tardigrad türü olan Hypsibius dujardini’nin laboratuvarda oluşturulan maden suyu ortamında yosun ile beslenmesi sağlanarak gelişmelerini tamamlamaları beklendi. Gelişimlerini tamamlayan tardigradlar su dolu bir kovanın merkezine yerleştirilip 48 saat boyunca donduruldu ve tun adı verilen vücut uzantılarını içine çekerek yüzey alanını küçülttüğü korunaklı formuna girmesi beklendi.

Korunaklı forma giren tardigradlar, hiç vakit kaybedilmeden ateşleme odasına alındı. Basınçlı gaz tabancasından çıkan her atış kum yapısında olan hedeflere isabet etti. Atış sırasında atış odasının enine yerleştirilmiş fotodiyotlar sayesinde merminin hızının ölçülmesi sağlandı.

Tardigrada şubesine ait bir bireyin tun (fıçı) formu.
Tardigrada şubesine ait bir bireyin tun (fıçı) formu.
Fine Art America

Sırasıyla saniyede 0.556 ila 1.00 km hızlarında altı atış yapıldı. Atışlardan sonra tardigradların hayati durumlarını öğrenmek adına kum hedefindeki kum ve tardigradlar bir su sütununa yerleştirildi ve bundan sonra tardigradlar toplandı. Aynı şekilde bir kontrol grubu oluşturmak için 20 tardigrad dondurulup silah hiç ateşlenmeden çözündürüldü. Bu çözünme oda sıcaklığındaki su içerisinde yaklaşık 8-9 saat sürdü ve tahmin edileceği üzere hepsi canlandı. Peki ya hedefi vuran tardigradlara ne olmuştu?

Tardigradlar Şok Etkisine Dayandı! Bir Yere Kadar...

Toplanıp inceleme altına alınan tardigradların birçoğu, ilk atışlardan sorunsuz bir şekilde sağ çıkmıştı. Fakat ilerleyen atışlarda sağ kalım ciddi bir şekilde düştü: Saniyede 728 metre ila 901 metre (0.86–1.14 GPa'ya karşılık gelir) hızlarda hedefi vuran tardigradların sağ kalımları ilk atışlara kıyasla önemli ölçüde farklılık gösterdi. Bu çarpışma hızı öylesine muazzamdı ki sağ kalımın %100'den %0'a düştüğü görüldü. Bu oranların üzerine çıkıldığında ise tardigradların sadece parçalarına rastlanıldı, şok etkisi vücutlarını parçalara ayırmıştı.

Ayrıca atışa maruz kalıp da hayatta kalabilen tardigradlar, çözündükten sonra kontrol grubundan çok daha geç bir sürede (15-36 saat sonra) canlandılar. Bunun nedeninin darbenin etkisinin vücutlarında bıraktığı etkiden kaynaklı olduğu düşünülmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Yapılan deneyler sonucunda saniyede 900 metre hız ile hedefi vuran bir tardigradın 1.14 GPa şok basıncına maruz kaldığı tespit edildi. Bu basıncın üzerindeki basınçlarda ise tardigradlar dayanamayıp ölmektedir. Peki bu bilginin, Panspermia Teorisi ile ilişkisi nedir?

Tardigradlar ve Panspermia Teorisi

Panspermia Teorisi hakkında detaylı bilgi almak için buradaki yazımızı okuyabilirsiniz. Ayrıca bu teori çerçevesinde ihtiyaç duyulan "uzayda taşınabilecek canlıları" ele aldığımız yazımızı buradan okuyabilirsiniz. Tardigradlar, UV dayanıklılıkları sayesinde uzay seyahatlerinde kullanılabilecek bir canlı grubu olarak karşımıza çıkmaktadır; fakat bu iddianın temellendirilebilmesi için daha fazla koşulun sınanması gerekmektedir. Daha gerçekçi bir yaklaşımda, tardigradların olası seyahatlerinde yaşayacağı çarpışmalarda dayandıkları 1.14 GPa'lık basınçların çok çok üzerindeki değerler ile baş etmesi gerekecek ve bu onlar için bile imkânsız bir senaryo olacaktır; ama belki de Güneş Sistemi'ndeki bazı gök cisimleri bu konuda tardigradlara ev sahipliği yapabilir.

Ay ve Tardigradlar

Çok değil, 2019 senesinde, bu durum bizzat yaşandı Beresheet adlı bir uzay misyonunda tardigradlar uzay aracının iniş takımının düzgün çalışmaması üzerine birçok materyal ile birlikte Ay yüzeyine çakıldı. Ay'ın abiyotik koşulları düşünüldüğünde yaşama ihtimallerinin olduğu söylendi ve tüm haber sitelerinde manşetlere oturdu. Peki Ay için, tardigradların yaşamaya devam edebileceği maksimum çarpma hızı nedir?

Ay yüzeyine inmesi planlanan Beresheet'e ait görüntü.
Ay yüzeyine inmesi planlanan Beresheet'e ait görüntü.
Space Junkie

Dünya üzerinde gerçekleşecek bir patlamadan ya da çarpışmadan kaçan ejektanın Ay'a iyimser bir tabloda saniyede 1.13 kilometrelik bir hızla çarpacağı öngörülmektedir. Bu değer, yaklaşık 2 GPa basınca denk gelmektedir. Fakat olasılığı düşük dahi olsa bazı parçacıkların saniyede 1 kilometrenin altındaki hızlarda Ay'a ulaşabileceği ve tardigradların yaşaması için uygun çarpışma aralığını oluşturacağı düşünülmektedir. Tabii tüm bu durumlara ek olarak, Dünya'dan fırlatılış hızı ve şok etkisinin parçacık üzerinde oluşturacağı sıcaklık etkisi de belirleyici unsur olacaktır.

Tüm Reklamları Kapat

Aynı senaryoyu Mars'ın uydusu Phobos için yaptığımızda ise, Mars'tan ayrılan bir ejektanın saniyede 1 ila 4.5 km hızla Phobos'a çarpması beklenir. En düşük hızı baz alındığında tardigradlar için bir ümit söz konusu olabilir; fakat Ay ile Dünya arasındaki mesafeden çok daha uzun bir mesafe gideceği için, Güneş ve kozmik radyasyona yenik düşmeleri söz konusu olabilir. Peki aynı düşünce yöntemini örnekleme için kullansak nasıl olur?

Europa ve Enceladus Gayzerlerinden Tardigrad Benzeri Canlıları Örneklemek

Biliyoruz, nispeten tuhaf bir ara başlık attık fakat söylemek istediğimiz şey de oldukça tuhaf: Bu iki uydu, Güneş sistemi içerisinde yer alan yaşam barındırma potansiyeli en yüksek yerlerdendir. Bunun en temel nedeni, yüzeyinin altında uçsuz bucaksız yeraltı okyanusları barındırıyor olmasıdır. Bu yeraltı okyanusları yüzeydeki deliklerden uzaya tıpkı bir gayzer gibi püskürmektedir. Hatta Enceladus'un gayzerlerinden Cassini uzay aracı tarafından örnekleme yapılmış ve bu örnekler içerisinde hem düşük hem de yüksek kütleli organik maddeler gözlemlenmiştir.

Fakat bu gözlemler sırasında gayzerden çıkan örneklerin, Cassini uzay aracı ile çarpışmasından elde edilen değer, saniyede 5 kilometredir. Yörüngenin konumu değiştiğinde ise bu değer 3.5 ila 4.5 km arasında hızlara düşebileceği öngörülmektedir; ancak b,u hala saniyede 900 metrenin, yani 1 GPa'nın üzerindeki şok değerlerini bizlere sunacaktır. Bu yüzden tardigrad gibi canlıların bu tür bir çarpışmadan sağ çıkması söz konusu olmayabilir. Eğer ki çarpışmanın gerçekleşeceği yüzey materyalini değiştirirsek bu etki sandığımızdan çok daha düşük değerlere ulaşabilir.

Europa'nın yüzeyindeki gayzerlerin tasviri.
Europa'nın yüzeyindeki gayzerlerin tasviri.
Space.com

Araştırmacıların 2012 senesinde örnek toplamak adına aerojel gibi gözenekli bir maddenin kullanılması üzerine yapmış olduğu araştırmalar sonucunda olası çarpışma değerleri hesaplanmıştır. Bu değerler göz önüne alındığında, saniyede 6 kilometrelik hızlarda bile şok basıncı etkisi 1 GPa'dan az olan değerleri yakalayabileceklerini hesaplamışlardı. Eğer ki bu teknoloji geliştirilebilir ise tardigradlar gibi canlıların bu tür bir çarpışmadan zarar görmeden örneklenebilmesi söz konusu olabilirdi.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
A Haunted House And Other Short Stories (Virginia Woolf)

A Haunted House is a 1944 collection of 18 short stories by Virginia Woolf. 

The first six stories appeared in her only previous collection Monday or Tuesday in 1921:

 • A Haunted House
 • Monday or Tuesday
 • An Unwritten Novel
 • The String Quartet
 • Kew Gardens
 • The Mark on the Wall

The next six appeared in magazines between 1922 and 1941:

 • The New Dress
 • The Shooting Party
 • Lappin and Lappinova
 • Solid Objects
 • The Lady in the Looking-Glass
 • The Duchess and the Jeweller

The final six were unpublished, although only Moments of Being and The Searchlight were finally revised by Virginia Woolf herself:

 • Moments of Being
 • The Man who Loved his Kind
 • The Searchlight
 • The Legacy
 • Together and Apart
 • A Summing Up

Warning: Unlike most of the books in our store, this book is in English.
Uyarı: Agora Bilim Pazarı’ndaki diğer birçok kitabın aksine, bu kitap İngilizcedir.

Devamını Göster
₺49.00
A Haunted House And Other Short Stories (Virginia Woolf)

Toplayıcı malzemelerin yapılarının yanında bir de örnekleme yapılacak irtifa oldukça önem arz etmektedir. Yükseklik değerleri ve gayzerlerin saçılımları göz önüne alındığında Enceladus'taki çarpışmada tardigradlar hayatta kalabilecekken, Europa'da hayatta kalmak onlar için oldukça zor olacaktır. Gerçekten de, Enceladus'taki daha yüksek irtifalarda (ve daha düşük darbe hızlarında) asıl sorun, hedefe yapışan çarpıcıdan ziyade, çarpan nesnesin/örneğin geri tepmesidir. Bu durumun önüne geçilebilmesi adına örnekleri bir detektöre yönlendirmek için huni benzeri bir düzenlemeye ihtiyaç duyulabilir.

Satürn'ün buzla kaplı uydusu Enceladus'un gayzerlerinden örnek alan Cassini Uydusu'nun tasviri.
Satürn'ün buzla kaplı uydusu Enceladus'un gayzerlerinden örnek alan Cassini Uydusu'nun tasviri.
NSO

Sonuç olarak Enceladus veya Europa'daki bir tüyde, bir aerojel toplayıcı kullanılıyorsa tardigradlar gibi canlı küçük hayvanları toplayabileceğini ve Enceladus'ta bir yörüngenin de aerojel kullanmaksızın sağlam bir metal hedefle bile başarıyla kullanabileceğini öngörülmektedir.

Sonuç

Unutmamak gerekir ki Tardigrada şubesi içerisinde 1500'e yakın tür bulunmaktadır. Her türün sahip olduğu direnç değerleri de buna bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu durum, bizlere mevcut Tardigrada faunasının daha iyi bir şekilde araştırılmasının ardından çok daha yüksek basınç değerlerine dayanabilecek tardigradların varlığını ortaya çıkarmamıza olanak sağlayabilir ve bu sayede olası seyahatlerimizin öncesinde tardigradların sahip olduğu bu potansiyel dayanıklılıklarını kullanabiliriz.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
14
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Umut Verici! 8
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 5
 • Merak Uyandırıcı! 5
 • Tebrikler! 2
 • Güldürdü 2
 • Muhteşem! 1
 • Bilim Budur! 1
 • Korkutucu! 1
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • A. Traspas, et al. (2021). Tardigrade Survival Limits In High-Speed Impacts—Implications For Panspermia And Collection Of Samples From Plumes Emitted By Ice Worlds. Astrobiology. doi: 10.1089/ast.2020.2405. | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/06/2023 14:42:45 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10512

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Lgbt
Zaman
Moleküler Biyoloji
Sperm
Yas
Beslenme
Bilinç
Bitkiler
Çocuk
Yüz
Lipit
Evrim Teorisi
Elektromanyetizma
Mavi
Doğa Olayları
Bilişsel
Oyun
Sosyal Medya
Sinir Sistemi
Yapay Seçilim
Test
Su Ayısı
Nadir
Saç
Köpekbalığı
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
İlk Defa Ne Zaman Giysi Giydik?
İlk Defa Ne Zaman Giysi Giydik?
Cin/Şeytan Çıkarma Ritüelleri Gerçek Olabilir mi? | Çoklu Kişilik Bozukluğu
Cin/Şeytan Çıkarma Ritüelleri Gerçek Olabilir mi? | Çoklu Kişilik Bozukluğu
Depremden Etkilenen Tüm Çocuklara Sesleniyoruz!
Depremden Etkilenen Tüm Çocuklara Sesleniyoruz!
Sizin Kulağınız Bu Tuhaf Şeylerin Kaçını Yapabiliyor?
Sizin Kulağınız Bu Tuhaf Şeylerin Kaçını Yapabiliyor?
Karadeliğin İçinden Kurtulabilir miydiniz?
Karadeliğin İçinden Kurtulabilir miydiniz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
E. Ağacı. Silahtan Ateşlenen Tardigradlar: Su Ayıları, Gezegenler Arası Seyahatte Deneyimlenen Yıkıcı Çarpışmalardan Sağ Çıkabilir mi?. (25 Mayıs 2021). Alındığı Tarih: 1 Haziran 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/10512
Ağacı, E. (2021, May 25). Silahtan Ateşlenen Tardigradlar: Su Ayıları, Gezegenler Arası Seyahatte Deneyimlenen Yıkıcı Çarpışmalardan Sağ Çıkabilir mi?. Evrim Ağacı. Retrieved June 01, 2023. from https://evrimagaci.org/s/10512
E. Ağacı. “Silahtan Ateşlenen Tardigradlar: Su Ayıları, Gezegenler Arası Seyahatte Deneyimlenen Yıkıcı Çarpışmalardan Sağ Çıkabilir mi?.” Edited by Evrim Ağacı. Evrim Ağacı, 25 May. 2021, https://evrimagaci.org/s/10512.
Ağacı, Evrim. “Silahtan Ateşlenen Tardigradlar: Su Ayıları, Gezegenler Arası Seyahatte Deneyimlenen Yıkıcı Çarpışmalardan Sağ Çıkabilir mi?.” Edited by Evrim Ağacı. Evrim Ağacı, May 25, 2021. https://evrimagaci.org/s/10512.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close