Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Retrovirüs Nedir? Retrovirüsler, Bilim İçin Neden Önemlidir?

Retrovirüs Nedir? Retrovirüsler, Bilim İçin Neden Önemlidir? ResearchGate
Retrovirüs Yapısı
5 dakika
3,223
 • Viroloji
Tüm Reklamları Kapat

Virüsler, soy viryonları (virüs parçacıkları) oluşturmak için konakçı hücresel mekanizmaları kullanarak genomları hücrelerin içinde çoğalan küçük varlıklardır (boyları genelde 20 ila 300 nanometre arasında değişir). Kendi başına bir virüs, canlı bir hücrenin dışında çoğalamaz.

Retrovirüsler ise, genetik materyal olarak RNA içeren ancak genomlarının çift sarmallı bir DNA kopyasını üreten bir virüs ailesidir. Bu ikili genetik sistem, virüsün hücreden hücreye paketlenmiş RNA olarak iletilmesine izin verirken, enfekte olmuş her hücrenin kromozomlarında bir DNA kopyası bırakır ve burada bir hücre neslinden diğerine iletilebilir. Özellikle omurgalılar arasında geniş bir yaygınlık gösteren retrovirüsler, genetik bilgiyi RNA'dan DNA'ya aktarma yeteneğini paylaşır. Ek olarak, tüm retrovirüs viryonları, dimerRNA olan iki özdeş viryon RNA molekülü içerir. Bir retrovirüsün DNA formu, provirüs, viral RNA formundan daha büyüktür.

Tüm Reklamları Kapat

Retrovirüs viryonları küreseldir, 80 ila 100 nm çapındadır ve karakteristik üç katmanlı bir yapıya sahiptir: En içte, üç viral enzimin (ters transkriptaz, integraz ve proteaz) birkaç molekülü ile yakından ilişkili olan genom-nükleoprotein kompleksi bulunur. Bu, sırayla, bir matris protein tabakası ile çevrilidir ve tamamı, glikoprotein peplomerlerinin (spike proteinlerinin) içinden çıktığı bir lipit zarf ile çevrelenmiştir.

Retroviral genom, viral genomlar arasında birkaç açıdan benzersizdir:

Tüm Reklamları Kapat

 • Viryon içine iki kopya olarak yerleşen bir genoma sahiptir.
 • mRNA işleme mekanizması tarafından sentezlenen ve işlenen tek viral RNA genomudur.
 • Tek işlevi replikasyonu başlatmak olan belirli bir tRNA ile ilişkili tek genomdur.
 • Enfeksiyonun başlamasından hemen sonra mRNA olarak hizmet etmeyen tek ssRNA genomudur.

Ayrıca 1970 yılında Howard Temin ve David Baltimore tarafından RNA'ya bağımlı viral DNA polimerazın veya ters transkriptazın (RT) tanımlanmasından önce genel olarak DNA'dan RNA'ya genetik bilgi akışının geri döndürülemez olduğu varsayılıyordu.

Retrovirüsler, karmaşık ve alışagelmedik bir replikasyon stratejisine sahip büyüleyici biyolojik ajanlardır ve şu anda moleküler biyologların alet çantasının önemli bir parçası olmayı başarmıştır.

Retrovirüslerin Yapısı

Retrovirüsler, tek sarmallı RNA genomlarına sahip zarflı virüslerdir. Retrovirüs replikasyonunun tanımlayıcı özellikleri, bir hedef hücrenin enfeksiyonundan hemen sonra viral RNA'nın ters transkripsiyonu ve DNA ürününün hücresel kromozomal DNA'ya entegrasyonudur. Replikasyondaki bu iki adım, sırasıyla virüs kodlu enzimler olan ters transkriptaz (RT) ve integraz (IN) tarafından katalize edilir. DNA provirüsü, entegre edildikten sonra, transkripsiyon ve translasyon için hücresel mekanizmalar kullanarak viral proteinlerin ve partiküllerin sentezini yöneterek replike olur. Kapsit düzeneği ya sitoplazmada ya da plazma zarında meydana gelir ve tomurcuklanma yoluyla yeni soy viryonları salınır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Retrovirüslerin yapısı
Retrovirüslerin yapısı

Retrovirüslerin Biyolojideki Yeri

Retrovirüsler, yapı, bileşim ve replikatif özellikleri içeren ortak taksonomik paydalarla tanımlanan geniş ve çeşitli zarflı RNA virüsleri ailesini içerir. Virionların çapı 80-100 nanometredir ve dış lipid zarfları viral glikoproteinleri içerir. Viryon RNA'nın boyutu 7-12 kilobazdır ve lineer, tek sarmallı, segmentsiz ve pozitif polaritelidir. Ailenin ayırt edici özelliği, temel adımlar olarak virion RNA'nın lineer çift sarmallı DNA'ya ters transkripsiyonunu ve ardından bu DNA'nın hücre genomuna entegrasyonunu içeren replikatif stratejisidir.

Retrovirüsler genel olarak genomlarının organizasyonu ile ayırt edilebilen basit ve karmaşık iki kategoriye ayrılır. Tüm retrovirüsler, viryon proteinleri için bilgi içeren üç ana kodlama alanı içerir:

 • matrisi, kapsidi ve nükleoprotein yapılarını oluşturan dahili virion proteinlerinin sentezini yöneten gag;
 • ters transkriptaz ve integraz enzimleri için bilgileri içeren pol; ve
 • viral zarf proteininin yüzey ve zar-ötesi bileşenlerinin türetildiği env.

Tüm retrovirüslerde bulunan ek, daha küçük, kodlama alanı, viryon proteazını kodlayan pro'dur. Basit retrovirüsler genellikle sadece bu temel bilgiyi taşırken, karmaşık retrovirüsler, başka viral olmayan proteinleri de kodlar.

Keşif ve Sınıflandırma

Keşfedilen ilk retrovirüs, tavuklarda tümöre neden olan bir kuş virüsüydü. 1911'de keşfedilen bu virüs, adını keşfeden Peyton Rous'tan almıştır ve Rous sarkom virüsü (RSV) olarak bilinir. Bu virüse ek olarak, birkaç başka RNA virüsünün hayvanlarda tümör, farelerde meme tümörleri ve lösemiler, kedilerde lösemiler ve sığırlarda lenfomalar ürettiği bulunmuştur. Bu RNA virüsleri tarafından tümör üretimi, hücre proliferasyonunu destekleyen normal konak mekanizmasını aşırı uyaran, onkogen olarak adlandırılan genlerinin sonucudur.

RSV'nin keşfinden bu yana, fareler, sıçanlar ve primatlar gibi diğer birçok hayvanda retrovirüsler bol miktarda keşfedildi. İlk insan retrovirüsü, insan T-lenfotropik virüsü (HTLV-1), 1977'de Robert Gallo tarafından keşfedildi. HTLV-1'den sadece birkaç yıl sonra HIV, edinilmiş immün yetmezlik sendromunun (AIDS) etiyolojik bir ajanı olarak keşfedildi.

Tüm Reklamları Kapat

Sınıflandırma ise büyük ölçüde iki grupta yapılabilir: "basit retrovirüsler" ve "karmaşık retrovirüsler". İlki Gag, Pol ve Env olarak adlandırılan üç poliproteini kodlarken, ikincisi üç poliproteine ek olarak altı yardımcı proteini kodlar.

Retrovirüsler, yalnızca modern virolojinin değil, aynı zamanda moleküler biyoloji ve moleküler onkolojinin ilerlemesinde de önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca retrovirüsler, HIV'nin keşfinden bu yana tüm biyomedikal araştırmaların merkezinde yer almıştır.

İnsanda Retrovirüs

HTLV-1'in 1979'da keşfedilmesinden bu yana, HTLV-1 ile ilgili dört farklı retrovirüs insan kanserleri ile ilişkilendirilmiştir. 1983'te AIDS'e HIV'nin neden olduğu keşfi, retroviral yaşam döngüsü ve viral proteinlerin yapısı üzerine araştırmaların patlamasına yol açtı. Çağdaş retroviroloji, güvenli ve etkili bir koruyucu aşı ve gelişmiş antiviral tedaviler geliştirmeye yönelik acil ihtiyaç nedeniyle büyük ölçüde HIV'ye ayrılmıştır.

Viral kaplama proteinleri, viral enzimler (RT, RNase H, PR ve IN) ve viral çekirdek proteinler (MA, CA ve NR) ilaç keşif çabaları için kritik başlangıç noktaları sağlamıştır. Viral proteaz inhibitörleri, esas olarak yapı bazlı ilaç tasarımından türetilen ilaçların ilk örneklerini temsil eder.

Ayrıca genetik mühendisliği yöntemleri ile genetiği değiştirilen retrovirüsler gen terapisinde kullanılabiliyor, bu nedenle retrovirüsün kendini kopyalamasına izin veren tüm genleri çıkarmak ve ilgilendiğiniz belirli hücrenin eksik olduğu bir gen ile değiştirmek mümkündür. Ve böylece bir retrovirüsün bütünleşme yeteneğini kullanarak, normalde insanlara zarar verebilecek bir şeyi alabilir ve onları daha iyi hale getirmek için terapötik bir araç olarak kullanılabilecek bir şeye dönüştürebilirsiniz.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
45
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 8
 • Tebrikler! 6
 • Bilim Budur! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Güldürdü 1
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 08/06/2023 08:05:12 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11843

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Algı
Şeker
Vücut
Egzersiz
Bitkiler
Kuyruk
Canlı Cansız
Yüz
Hastalık Dağılımı
Astrofizik
Bilim
Editör Seçkisi
Geometri
Santigrat Derece
Malzeme
Uzaylı
Stres
Dişler
Dna
Hızlı
Hamile
Astrobiyoloji
Yapay Seçilim
Uçuş
Alkol
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Dizleriniz Neden Gıcırdıyor?
Dizleriniz Neden Gıcırdıyor?
Zamanın İleri Aktığını Nereden Biliyoruz?
Zamanın İleri Aktığını Nereden Biliyoruz?
Bu Sıradan Taş, Neden Turuncu Parlıyor? | Yooperlite Taşının Sırrı!
Bu Sıradan Taş, Neden Turuncu Parlıyor? | Yooperlite Taşının Sırrı!
Yürürken Neden Bunu Yapıyorsunuz?
Yürürken Neden Bunu Yapıyorsunuz?
Kalbin İçinde Ne Var? Açıp Bakalım!
Kalbin İçinde Ne Var? Açıp Bakalım!
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
F. Demir, et al. Retrovirüs Nedir? Retrovirüsler, Bilim İçin Neden Önemlidir?. (29 Mayıs 2022). Alındığı Tarih: 8 Haziran 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11843
Demir, F., Bakırcı, Ç. M. (2022, May 29). Retrovirüs Nedir? Retrovirüsler, Bilim İçin Neden Önemlidir?. Evrim Ağacı. Retrieved June 08, 2023. from https://evrimagaci.org/s/11843
F. Demir, et al. “Retrovirüs Nedir? Retrovirüsler, Bilim İçin Neden Önemlidir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 29 May. 2022, https://evrimagaci.org/s/11843.
Demir, Furkan. Bakırcı, Çağrı Mert. “Retrovirüs Nedir? Retrovirüsler, Bilim İçin Neden Önemlidir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, May 29, 2022. https://evrimagaci.org/s/11843.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close