Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Viral Ökaryogenez: Ökaryotların Kökü Virüslere Dayanıyor Olabilir mi?

Ökaryot Çekirdekleri, Aslında Virüslerden Köken Almış Olabilir!

Viral Ökaryogenez: Ökaryotların Kökü Virüslere Dayanıyor Olabilir mi? Science
12 dakika
1,960
 • Evrimsel Biyoloji
 • Viroloji
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 1 yıl öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Hayvan, bitki, mantar ve hatta protozoaların hücreleri birbirinden ne kadar farklı olursa olsunlar; paylaştıkları önemli bir özellik vardır: çekirdek. Elbette enerji üretiminden sorumlu mitokondriler gibi başka organelleri de var. Ancak sınırları belli, delikli bir genetik materyal kesesi olarak tanımlanabilecek çekirdeğin varlığı, 1925 yılında biyolog Edouard Chatton’a, "gerçek" ve "çekirdek" anlamlarına gelen sözcüklerin birleşiminden oluşan “ökaryot” terimini türetmesinde ilham olan asıl şeydi. Geri kalan her canlı ise “prokaryot” ("çekirdek öncesi" anlamına gelen bir sözcük) olarak adlandırıldı. Böylece çekirdekli ve çekirdeksiz yaşamın ikiye ayrılarak incelenmesi, biyoloji için bir temel haline geldi.

Çekirdeğin nasıl evrimleşip de bu ayrıma yol açtığını kimse tam olarak bilmiyor. Buna rağmen çekirdeğin, tıpkı mitokondrininkine benzer bir simbiyotik partnerlikle (endosimbiyoz) oluştuğuna yönelik giderek artan deliller, kimi araştırmacıları ikna etmiş durumda. Ancak arada şöyle kritik bir fark var: Çekirdeği oluşturan partner bir hücre değil, bir virüs olabilir.

Bu Reklamı Kapat

MicroBioGen adlı biyoteknoloji şirketinde araştırma lideri olan Philip Bell, 2001 yılında ökaryotik çekirdeğin viral kaynağı hakkında bir teori ortaya atmış ve bunu 2020 Eylül ayında yenilemişti. Bell teorisini kısaca şöyle açıklıyor:

Bizler (ökaryotlar), karmaşıklıktan doğan (İng: "emergent complexity") şeyin klasik bir örneğiyiz. Üç organizmanın bir araya gelmesiyle bir topluluk oluşuyor ve zamanla birbirine öyle entegre oluyorlar ki yeni bir yaşam formu oluşuyor.

Bell ve diğer araştırmacıların dayanağı, prokaryotik hücrelerin içinde, tıpkı bir çekirdek gibi trsanskripsiyon (gen ifadesi) ve translasyon (gen çevrimi) olaylarını yönetebilen yapılar, bir başka deyişle “viral fabrikalar” kurmuş dev virüslerin gösterimi gibi bulgular olması. Bell, bunun ellerindeki en güçlü model olduğunu belirtiyor.

Bu Reklamı Kapat

Ökaryotların kökenini araştıran araştırmacıların çoğu muhtemelen onunla aynı fikirde değil, kimileri bu düşünceyi fazla marjinal buluyor. Fakat viral kökenin savunucuları viral modeli akla uygun bir şekilde destekleyen bazı güncel araştırmaları öne sürüyor ve bütün bunları toparlayıp lehlerinde sonuçlandıracak son bulguların da yakın olduğuna inanıyorlar.

Viral Hediye mi, Viral Karmaşa mı?

Bilim insanları genel olarak, ökaryotların tarih sahnesine 2.5 ila 1.5 milyar yıl önce, bulgulara göre bir bakterinin başka bir tür prokaryot olan bir arkeyi içine alıp, bu arkenin evrimsel süreçte zamanla bugün "mitokondri" dediğimiz organel halini alması ile çıktığını düşünüyor. Ancak çekirdeğin oluşumu konusu daha derin bir gizem barındırıyor: Bu arke, halihazırda çekirdeğe sahip bir proto-ökaryot muydu, yoksa çekirdek sonradan mı belirdi, bilinmiyor.

Ökaryotik çekirdeğin kökenlerini açıklayacak her öykünün aydınlatması gereken belli noktaları var. Öncelikle yapısı gereği, çekirdek iç ve dış membranlarca çevrelenmiş bulunuyor. Ayrıca ilginç bir şekilde gen ifadesini (transkripsiyon) içinde gerçekleştirirken proteinlerin yapım işi (translasyon) dışında gerçekleşiyor. Ve gerçekten iddialı bir köken öyküsünün açıklığa kavuşturması gereken bir başka şey de, çekirdeğin en başta niçin var olduğu; yani bu antik hücrelerin hangi evrimsel baskılar altında genomlarının çevresini sarmalamaya itildiği.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Transkripsiyon ve translasyon olayları
Transkripsiyon ve translasyon olayları
Nature

Geçmiş yüzyılın büyük kısmı boyunca, çekirdeğin kökenine dair tahminler, bu yukarıdaki sorulardan en az birini açıklamada yetersiz kaldı. Ancak 21. yüzyılın başına yaklaşıldığında iki araştırmacı birbirinden bağımsız olarak çekirdekten sorumlu olan şeyin virüs olduğu fikrini ortaya attı.

Japonya’da, o zamanlar Nagoya Üniversitesinde bir araştırmacı olan Masaharu Takemura, evrimle ilgilenmeye başladığında, hücrelerin DNA’larını kopyalarken kullandığı enzim olan DNA polimerazın biyokimyasını çalışıyordu. Bu yazının yazıldığı sırada Tokyo Bilim Üniversitesinde virolog ve biyolog olan Takemura, ökaryot, bakteri, arke ve virüs DNA’larının filogenetik bir analizini yürütüyordu. Analizleri sonucu poksvirüslerin DNA polimerazlarının, ökaryot DNA polimerazların geniş bir sınıfına şaşırtıcı derecede çok benzediğini gördü. Bunun sonucunda ökaryotlardaki bu enzimin kökeninde antik bir poksvirüsün katkısı olduğu hipotezini oluşturdu.

Medusavirüs ile enfekte olmuş bir amipin miroskop altındaki görüntüsü. Viral DNA (pembe), çekirdek içinde kümelenmiş ve amip DNA'sından (mavi) ayrı halde duruyor.
Medusavirüs ile enfekte olmuş bir amipin miroskop altındaki görüntüsü. Viral DNA (pembe), çekirdek içinde kümelenmiş ve amip DNA'sından (mavi) ayrı halde duruyor.
Quanta Magazine

Takemura, poksvirüslerin enfekte ettiği hücrelerde bölmeler oluşturup, bunların içinde çoğaldığını biliyordu. Bütün bu bilgileri birleştirerek, ökaryotik çekirdeğin bu atasal poksvirüs bölmelerinden türediğine dair bir teori oluşturdu. Bu teorisi Journal of Molecular Evolution dergisinde 2001 Mayıs ayında yayımlandı.

Bu esnada Bell ise, Avustralya’da farklı sebeplerden yola çıkarak benzer bir sonuca vardı. 1990’ların başlarında yeni mezun bir öğrenciyken çekirdeğin kökeni hakkındaki (özellikle mitokondriye benzer biçimde endosimbiyotik bir başlangıç olmuş olabileceğine dair) teoriler ilgisini çekmeye başlamıştı. Bell, çekirdeğin bakteriyel değil de endosimbiyotik kökenli olup olmadığını düşünmeye başlamıştı. Bakteriyel ve ökaryotik genom arasında, bakterilerinkinin halkasal, ökaryotlarınkinin ise doğrusal olması gibi çok fazla fark olduğunu düşünmüştü.

Viral genomları incelediğindeyse, poksvirüslerinin ve ökaryotların genomları arasındaki benzerlikleri fark etti. Bell, “Modelin ilk versiyonunu yayımlamak dokuz yılımı aldı.” diye belirtiyor. Daha sonra çalışmasının Journal of Molecular Evolution dergisinde çıkması ise 18 ayı buldu, yani Takemura’nın çalışmasının yayımlanmasından 4 sayı sonra.

Bu Reklamı Kapat

Bunun üzerinden 20 yıl kadar geçtikten sonra ise, Takemura ve Bell, yine birbirinden bağımsız olarak hipotezlerini güncellediler. Takemura’nın çalışması 3 Eylül 2020’de Frontiers in Microbiology’de yayımlanırken Bell’inki 20 Eylül’de Virus Research’da yayımlandı.

İki bilim insanı da çalışmalarında, hipotezlerini güncellemelerindeki ana sebeplerden biri olarak, olağanüstü bir grup olan “dev virüsler”in keşfini gösteriyor. Bu virüsler Takemura ve Bell’in ilk hipotezlerini ortaya koydukları dönemde bilinmiyordu. Bu virüslerin genomları, 1 milyonu aşkın baz çifti içerip bakterilerin küçük genomlarından çok daha büyüktü ve hücrelerdeki temel işlemlerde görev alan proteinlerin viral versiyonlarını içeriyordu. En önemlisi ise, bu virüslerin konak hücre sitoplazmasında karmaşık, kendiliğinden üretilen bölmelerde çoğalıyor olmalarıydı. Bu sebepten dolayı, poksvirüsler gibi nükleostoplazmik büyük DNA virüsleri (NCLDV) olarak kategorilendirildiler.

Paris Pasteur Enstitüsünde bir evrimsel biyolog olan Patrick Forterre, bu dev virüslerin oluşturduğu bölmelerin, ökaryotik çekirdekler kadar büyük viral fabrikalar olduğunu söylüyor. Üstelik, ökaryotları enfekte eden NCLDV’ler tarafından oluşturulan bu sözgelimi viral fabrikaların tıpkı çekirdekler gibi iç ve dış membranları var. İşte bu bilgiler ışığında Forterre, Takemura ve Bell çekirdeğin kökenini dev virüslere dayandırıyor.

Bir dev virüs türü olan mimivirüsün oluşturduğu viral fabrikalar
Bir dev virüs türü olan mimivirüsün oluşturduğu viral fabrikalar
Wikimedia Commons

Forterre’e göre, çekirdeğin dev virüslerden gelmiş olmasının iki olası açıklaması var:

Bu Reklamı Kapat

Ya bu viral fabrikalar çekirdek halini aldı, ya da proto-ökaryotik hücreler onlardan bu yöntemi öğrenerek kromozomlarını korumak için bir yol buldular.

Takemura, ikinci önermenin daha olası olduğunu düşünüyor: Virüs hem bir arkenin genetik bariyer yapması için uyarı oluşturarak hem de bu yapım için gerekli olan bazı genleri sağlayarak ökaryotik hücrelere dolaylı yoldan katkı sağlamış olabilir.

Takemura’nın hipotezine göre, uzun zaman önce bir dev virüs, viral fabrikasını oluşturup kendi genomunu bununla çevrelerken, aynı zamanda enfekte ettiği arkenin genomunu da içeri aldı. Fakat enfekte hücrelerin pek çoğunun aksine, bu konak hücre virüsün bariyer inşa etme numarasını çalmayı başardı ve kendi genomunu virüsünkinden koruyan, kendi bölmesini oluşturdu. Zamanla, bu yarı geçirgen bariyer bugün çekirdek olarak bildiğimiz yapıya evrildi.

Bell ise viral fabrikanın doğrudan çekirdek haline geldiği versiyonu tercih ediyor. Bu süreç günümüzde bilinen virüslerin prokaryotları enfekte etme davranışını daha iyi yansıtıyor. Bell bu durumu "Ceset Yiyicilerin İstilası" (İng: "Invasion of the Body Snatchers") filmine benzetiyor.

Ona göre bir dev virüs, bir arkeyi enfekte ederek viral fabrikasını kurdu ancak konağını öldürmedi. Bunun yerine oluşturduğu yapı bir şekilde olduğu yerde kalmayı başardı. Daha sonra virüs, arkenin genlerini çalarak genomunu tamamen yok etti. Bu virüsler arasında (özellikle dev olanlar arasında) yaygın bir yöntemdir: Konaklarından genlerini alır ve böylece onlara daha az bağımlı olurlar. Bu süreç, neden bu kadar çok mitokondriyal genin çekirdeğe taşınmış olduğunu da açıklıyor. Bell, bunu şöyle anlatıyor:

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
İnsanlar

“Bu satırları okuyanlarınızın büyük çoğunluğunun, insanların bir mitten ibaret olduğuna inandığını biliyorum ama ben size onların gerçekten var olduklarını bildirmek üzere buradayım. Bilmeyenler için söyleyeyim, insan dediğimiz şey orta zekâlı ve iki ayaklı bir yaşam formu; evrenin çok ıssız bir köşesinde yer alan küçük ve sulu bir gezegende, büyük ölçüde yanılsamalarla dolu bir varoluş sürdürüyor.”

Yağmurlu bir akşamda Profesör Andrew Martin, önce dünyanın en büyük matematik bilmecesini çözmeyi başarıyor, ardından sırra kadem basıyor. Nihayet bir yol kenarında çırılçıplak halde bulunduğunda, kıyafetsizlikten daha ciddi bir meselesi olduğu ortaya çıkıyor: Andrew Martin artık insanlardan tiksiniyor; görünüşlerinden de yiyip içtiklerinden de bitmeyen şiddet ve savaş arzularından da… Yabancı bir tür arasında kaybolmuş hissediyor kendini. Sevgi ve aile kavramları onda şaşırtıcı bir ilgi uyandırsa da tüm sakinlerinden nefret ediyor bu gezegenin. Newton hariç… Ama o da bir köpek işte…

Sahi, kim bu adam? Onun –ya da herhangi birinin– insanlık hakkındaki tüm fikrini değiştiren şey ne olabilir?

Son yılların en önemli romancılarından Matt Haig, onca karmaşıklığına rağmen hayatın içindeki mutluluğa ve insan doğasına dair alışılmadık bir hikâye sunuyor. İnsanlar, neşeli ve etkileyici bir üslupla “bizi” bize anlatıyor.

Devamını Göster
₺75.00
İnsanlar

Zaman içinde bu yapı mitokondriden de gen çalıp durdu ve onu da kontrol etmeye başladı. Virüs bir bakıma, arke hücresini bir palto gibi giydi sadece.
Dev mimivirüs. Takemura’nın hipotezine göre, uzun zaman önce bir dev virüs, viral fabrikasını oluşturup kendi genomunu bununla çevrelerken aynı zamanda enfekte ettiği arkenin genomunu da içeri aldı. Fakat enfekte hücrelerin pek çoğunun aksine, bu konak hücre virüsün bariyer inşa etme numarasını çalmayı başardı ve kendi genomunu virüsünkinden koruyan, kendi bölmesini oluşturdu. Zamanla, bu yarı geçirgen bariyer bugün çekirdek olarak bildiğimiz yapıya evrildi.
Dev mimivirüs. Takemura’nın hipotezine göre, uzun zaman önce bir dev virüs, viral fabrikasını oluşturup kendi genomunu bununla çevrelerken aynı zamanda enfekte ettiği arkenin genomunu da içeri aldı. Fakat enfekte hücrelerin pek çoğunun aksine, bu konak hücre virüsün bariyer inşa etme numarasını çalmayı başardı ve kendi genomunu virüsünkinden koruyan, kendi bölmesini oluşturdu. Zamanla, bu yarı geçirgen bariyer bugün çekirdek olarak bildiğimiz yapıya evrildi.
Wikiwand

Tartışmalı Köken

Takemura ve Bell'in önceki keşiflerinden bu yana, çekirdeğin viral kökeni fikrini destekleyecek bazı keşifler yapıldı. Örneğin dev virüs aile ağacına ait bütün dallar keşfedilerek evrimlerine dair bilgilerimiz arttı. Bunun yanında, konakları ile değiş tokuş ettikleri genler - hücrelerden çaldıkları, belki de verdikleri genler- saptandı.

Ayrıca, 2017'de araştırmacılar bakteri içinde viral fabrika oluşturan bir virüs keşfetti. O zamana dek, virüslerin viral fabrika oluşturuşunun yalnızca ökaryotlara özel olduğu sanılıyordu. Bu olayın prokaryotlarda da gerçekleşebileceği bulgusu, aynı şeyin uzun zaman önce gerçekleşip çekirdek oluşum sürecini başlatmış olabileceği fikrini doğurdu.

Takemura'ya göre, bu durumda çekirdek benzeri ilk yapı membran temelli değildi. Bu durum da onu (proto-çekirdek) pek çok viral fabrika ve ökaryotik çekirdekten farklı kılar. Yine de Takemura, virüsün bir prokaryotik hücre içerisinde kendi genomu çevresinde koruyucu bir bölme oluşturması fikrinin, atasal ökaryotik hücrelerde de benzer bir bölme oluşumu sürecinin yaşanmış olabileceğini desteklediği görüşünde.

2020 yılı içinde, araştırmacılar koronavirüslerin oluşturduğu çift membranlı viral fabrikaların yüzeyinde, hücre çekirdeğindekileri ürkütücü bir biçimde andıran gözenekler saptamıştı. Wisconsin Üniversitesinde bir evrimsel biyolog olan David A. Baum bu konuda şöyle söylüyor:

Bu bulguların doğruluğu ispatlanırsa, -gözenek oluşturan proteinin ökaryotik bir genomdan türemediği varsayıldığında- virüs modeline karşı argümanlardan biri gerçekten de çürümüş olur.

Baum yine de virüslerin çekirdeğin kökeniyle bir alakası olduğu fikrine sıcak bakmıyor. Ona göre bu, yalnızca işleri karmaşıklaştırıyor. O ve London College Üniversitesinde hücre biyoloğu olan kuzeni Buzz Baum’un farklı bir hipotezi var: Şöyle ki, çekirdek aslında atasal arkenin dış membranının bir kalıntısı. Temel olarak fikirleri, atasal bir arkenin çevresindeki dünyayı keşfederken membranının uzantıları ile bir bakteriyle etkileşime geçtiği yönünde. Zaman içinde bu membran parçaları birikerek sonunda tek bir parça haline kaynaştılar. Böylece diğer hücre içi bölmelere kaynaklık eden iç ve dış membran kıvrımlarını oluşturdular. David Baum modellerini şöyle anlatıyor:

Ökaryotların yaşayan en yakın akrabalarının prokaryotlarla etkileşebilen hücredışı uzantıları vardır. Bunlar ilginç bir şekille modelimizde önerdiğimiz yapılara benziyor.

Virüslerin ökaryotlara en temel çekirdek proteinlerinin bazılarını vermiş olabileceğine dair kanıtlara gelince, Baum bu konuda kesin karara varmanın zor olduğunu söylüyor:

Virüsler tamamen kleptomanyaklardır. Bana göre, virüsler ile ökaryotlar arasında benzerlikler bulduğumuzu düşünürken temkinli olmakta fayda var. Söz konusu genlerin virüslerden ökaryotlara mı geçtiğini ya da bunun tersinin mi olduğunu bilemeyiz.

Paris-Saclay Üniversitesinde mikrobal ekolog ve Fransız Milli Bilimsel Araştırma Merkezinde araştırma direktörü olan Purificación López-Garcìa da ökaryotların viral kaynaklı proteinler kullandığı fikrine ikna olmuş değil. López-Garcìa, ökaryotik çekirdek, hücre ve virüsler arasında homolog bir ilişki olduğuna dair hiçbir kanıtın olmadığını söylüyor.

Ancak López-Garcìa, Baumların “uzantı” modeline de katılmıyor. O ve arkadaşları ökaryotların, bir arke tarafından yutulan bir bakterinin sonradan mitokondriye dönüşmüş olabileceğini düşünmüyor. Bunun yerine, daha erken bir endosimbiyotik olayın sonucu olarak arkenin zaten bakterinin içinde yaşamakta olduğunu öne sürüyorlar. López-Garcìa bunu şöyle anlatıyor:

Modelimizde, çekirdek bu arkeden türüyor ve sitoplazma da bakteriden türüyor. Bu ikili de gelecekte mitokondri olacak şeyi içeri alıyor.

Takemura ise bu hipotezlerin kusurlu olduğunu, çünkü çekirdeğin neden oluştuğunu açıklamaktan öteye gidemediklerini, bunun yanında genomun çevrelenip protein yapılan kısımların dışta kalışının evrimsel mantığını barındırmadıklarını söylüyor. Bu Bell için de önemli bir nokta. Transkripsiyon ve translasyonun neden ayrılmış olduğunu bu hipotezlerde göremiyor. Forterre de viral köken teorisinin daha güçlü olduğuna inanıyor.

Beklenen Keşif

Baumlar ve López-Garcìa gibi bilim insanlarını Forterre’nin bakış açısına inandırmak için çok daha fazla kanıt gerekecek olsa da, yirmi yıllık teknolojik gelişme gereken kanıtlara ulaşmayı nihayet mümkün kılacak gibi görünüyor.

Bu Reklamı Kapat

2020’de Japon araştırmacılar, on yılı aşkın bir çalışmanın sonunda Lokiarchaeota’yı, yani orijinal ökaryot ile partnerliğin bir parçası olmuş olabileceğine inanılan arke tipini, izole edip kültür ortamında üretmeyi başardıklarını açıkladı. Bu gelişme uzak akrabalarımızı enfekte etmiş olan virüsleri keşfetmemiz ve bu enfeksiyonların nasıl göründüğünü izlememiz için bir kapı açabilir. David Baum şöyle diyor:

Lokiarchaeota’yı, yani hücrelere girip burada kamp kuran ve sitoplazmadaki transkripsiyona imkan sağlayan porları açan arkeyi, enfekte eden yeni bir virüs sınıfı bulunsaydı, bu çok daha zorlayıcı olurdu.

Bell, Lokiarchaeota’nın keşfedildiği aynı derin deniz tortullarında yakın zamanda dev virüslerle dolu bir gömü bulunduğunun da altını çizdi. Birinin bu virüslerden herhangi birinin arkeleri enfekte edip edemeyeceğini, ve eğer edebiliyorsa da NCLDV’lerin (nükleostoplazmik büyük DNA virüslerinin) ökaryotlarda yaptığına benzer şekilde viral fabrikalar kurup kuramayacağını test etmesini umuyor. “Bu gösterildiği takdirde, oyun bitmiştir.” diyor Bell. Takemura da böyle bir virüsün varlığına dair umut beslediğini söyleyerek bunu şöyle ifade ediyor:

Çekirdek benzeri ve membran temelli yapılar oluşturan arkaik virüslerin keşfi, çekirdeğin viral kökeninin en güçlü kanıtı olacaktır.

Bu tip sıra dışı bir bulguya ulaşana dek, viral ökaryogenez tartışmalı bir konu olarak kalacak gibi görünüyor. Fakat sonunda bu onay savaşını kazanamasa bile, teorinin her testi evrimsel geçmişin ufak parçalarını açığa çıkarıyor ve bu sebeple de nereden geldiğimiz sorusunun cevabını bulmaya adım adım yaklaşıyoruz.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Muhteşem! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • İnanılmaz 1
 • Umut Verici! 1
 • Tebrikler! 0
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Quanta Magazine | Arşiv Bağlantısı
 • M. Takemura. (2001). Poxviruses And The Origin Of The Eukaryotic Nucleus. Journal of Molecular Evolution, sf: 419-425. doi: 10.1007/s002390010171. | Arşiv Bağlantısı
 • P. J. L. Bell. (2001). Viral Eukaryogenesis: Was The Ancestor Of The Nucleus A Complex Dna Virus?. Journal of Molecular Evolution, sf: 251-256. doi: 10.1007/s002390010215. | Arşiv Bağlantısı
 • M. Takemura. (2020). Medusavirus Ancestor In A Proto-Eukaryotic Cell: Updating The Hypothesis For The Viral Origin Of The Nucleus. Frontiers in Microbiology. doi: 10.3389/fmicb.2020.571831. | Arşiv Bağlantısı
 • P. J. L. Bell. (2020). Evidence Supporting A Viral Origin Of The Eukaryotic Nucleus. Virus Research, sf: 198168. doi: 10.1016/j.virusres.2020.198168. | Arşiv Bağlantısı
 • V. Chaikeeratisak, et al. (2017). Assembly Of A Nucleus-Like Structure During Viral Replication In Bacteria. Science, sf: 194-197. doi: 10.1126/science.aal2130. | Arşiv Bağlantısı
 • G. Wolff, et al. (2020). A Molecular Pore Spans The Double Membrane Of The Coronavirus Replication Organelle. Science, sf: 1395-1398. doi: 10.1126/science.abd3629. | Arşiv Bağlantısı
 • B. Baum, et al. (2020). The Merger That Made Us. BMC Biology, sf: 1-4. doi: 10.1186/s12915-020-00806-3. | Arşiv Bağlantısı
 • P. López-García, et al. (2020). The Syntrophy Hypothesis For The Origin Of Eukaryotes Revisited. Nature Microbiology, sf: 655-667. doi: 10.1038/s41564-020-0710-4. | Arşiv Bağlantısı
 • H. Imachi, et al. (2020). Isolation Of An Archaeon At The Prokaryote–Eukaryote Interface. Nature, sf: 519-525. doi: 10.1038/s41586-019-1916-6. | Arşiv Bağlantısı
 • D. Bäckström, et al. (2019). Virus Genomes From Deep Sea Sediments Expand The Ocean Megavirome And Support Independent Origins Of Viral Gigantism. mBio. doi: 10.1128/mBio.02497-18. | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 14/08/2022 03:21:37 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9687

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
İnsan
Çağ
Toprak
Kuşlar
Atmosfer
Çevre
Dişler
Wuhan
Köpekler
Sağlık
Pandemik
Meyve
Uzaylı
Deprem
Entomoloji
Elektron
Balık Çeşitliliği
Karar Verme
Nükleer Enerji
Doğa Yasası
Evrim
Tespit
Bebek Doğumu
İnfografik
Kütle
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.