Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Polarizasyon Nedir? Işık Kaç Farklı Şekilde Polarize Olabilir?

Polarizasyon Nedir? Işık Kaç Farklı Şekilde Polarize Olabilir? Pinterest
Işığın Polarizasyonu
11 dakika
1,187
 • Teorik Fizik

Polarizasyon, enine dalgaların salınımlarının geometrik yönünü belirten bir özelliktir. Alttaki fotoğrafta da görüldüğü gibi enine bir dalgada, dalganın salınım yönü ilerleme yönüne diktir. Enine dalgalara en basit örnek, gergin bir ip boyunca hareket eden titreşimlerdir. Buna karşılık, bir sıvı veya gazdaki ses dalgaları gibi boyuna dalgalarda, salınımdaki parçacıkların yer değiştirmesi her zaman ilerleme doğrultusundadır, bu nedenle bu dalgalar polarizasyon göstermezler. Polarizasyon sergileyen enine dalgalar, katı maddelerdeki ışık ve radyo dalgaları, kütleçekimi dalgaları ve enine ses dalgaları (kayma dalgaları) gibi dalgaları içerir.

Bir Elektromanyetik Dalga
Bir Elektromanyetik Dalga

Işık Dalgalarında Polarizasyon

İskoç fizikçi James Clerk Maxwell, dört basit denklem ile Faraday'ın ışığın bir elektromanyetik dalga olduğu öngörüsünü elektromanyetik dalgaların ışık ile aynı hızda yayıldığını göstererek ispat etmiştir. Dolayısıyla bu ispattan da anlaşıldığı gibi sıradan bir ışık kaynağından çıkan ışık ışınları, ışık kaynağındaki atomlar tarafından yayınlanan çok sayıda elektromanyetik dalgadan oluşmuştur. Bu elektromanyetik dalgaların üst üste binmesiyle de bileşke elektromanyetik dalga oluşmaktadır. Dolayısıyla bir ışık kaynağından çıkan ışık dalgasının elektrik alan vektörünün mümkün tüm yönlerde bileşeni vardır ve her yönde aynı olasılıkla titreşir.

Tüm Reklamları Kapat

Elektromanyetik dalga, elektrik alan ve manyetik alandan oluşur; fakat bir ışık dalgasının kutuplanma veyahut polarizasyon yönü olarak elektrik alan vektörünün titreştiği yön seçilmesinden dolayı elektromanyetik dalganın "elektrik alan" kısmı bizi bu yazıda daha çok ilgilendirecektir.

Eğer ilk başta da bahsedildiği gibi sıradan bir ışık kaynağından çıkan ışık ışınlarını ele alırsak, bu ışınlar elektromanyetik, rastgele, enine dalgalardır ve bundan dolayı bu ışınlar her yönde aynı olasılıkla titreşmesinden kaynaklı olarak rastgele kutuplu ya da polarize olmamış (kutuplanmamış) ışık şeklinde adlandırılırlar. Polarize olmamış ışıklara Güneş, alev ve akkor lambalar gibi birçok kaynaktan gelen ışık veya diğer elektromanyetik radyasyon türleri örnek olarak verilebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Sıradan Bir Işık Kaynağından Çıkan Işığın Elektrik Alan Vektörleri
Sıradan Bir Işık Kaynağından Çıkan Işığın Elektrik Alan Vektörleri

Üsteki şekilde, yayılma doğrultusu sayfa düzleminden dışarı doğru olan polarize olmamış ışık gösterilmektedir. Üstteki okların sembolize ettiği elektrik alan vektörü, her bir atom tarafından oluşturulmuş farklı elektrik alan vektörlerini göstermektedir. Bileşke elektrik alan E, bu elektrik alan vektörlerinin toplamıdır. Eğer bileşke dalganın elektrik alan vektörü, uzayda belli bir noktada, yani gözlemin yapıldığı yerde hep aynı yöne titreşiyorsa, böyle dalgalara çizgisel kutuplu ya da düzlem kutuplu dalga denir. Elektrik alan titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusunun oluşturduğu düzleme kutuplanma (polarizasyon) düzlemi denir.

Polarizasyon Çeşitleri

Üç adet polarizasyon çeşidi bulunmaktadır:

 • Doğrusal,
 • Dairesel,
 • Eliptik.

Doğrusal Polarizasyon

Doğrusal kutuplanmada dalgalar, ölçüleceği, gözlem yapılacağı, düzleme doğru ilerlerler. Bu düzlemde, tek bir E bileşkesinin, eğik bir doğru boyunca zamanla harmonik olarak titreştiği yani değiştiği düşünülebilir. E alanı dalganın ilerleme doğrultusu boyunca bir dalga boyu yol aldığında tam bir titreşim devri yapar. Bu toplama işleminin aynı şekilde tersi de yapılabilir, yani bir düzlem kutuplu dalga birbirine dik iki bileşene ayrılabilir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Dairesel Polarizasyon

Dairesel kutuplanmada ise, bir elektromanyetik dalganın her noktada dalganın elektromanyetik alanının sabit bir büyüklüğe sahip olduğu ve dalganın yönüne dik bir düzlemde sabit bir hızda döndüğü bir polarizasyon durumudur. Dairesel kutuplanmada elektrik alan vektörü, dalga yol alırken ilerleme ekseni çevresinde döner. Kendine doğru gelen dalgaya bakan (kaynağa doğru bakan) bir gözlemciye, E bileşke elektrik alan vektörünün saatin dönüş yönünde ww açısal frekansıyla döndüğü görülür. Bu şekilde olan bir dalgaya sağ dairesel kutuplu ya da daha çok tercih edilen adıyla sağ dairesel ışık denir. Tersi oluyorsa yani genlik değişmemek üzere E saatin dönme yönünün tersine dönüyorsa bu dalgaya da sol dairesel kutuplu veya sol dairesel ışık denir. Dairesel polarizasyonun oluşumu ise, iki ortogonal elektrik alan bileşen vektörü eşit büyüklükte olduğunda ve tam olarak 90° veya dalga boyunun dörtte biri kadar faz dışı olduğunda meydana gelir.

Eliptik Polarizasyon

Eliptik kutuplanma ise, matematiksel anlatım bakımından doğrusal ve dairesel kutuplu ışık eliptik kutuplu ışığın veya daha kısa ve basit ifadeyle eliptik ışığın özel durumları olarak düşünülebilir. Yani demek istenilen, E bileşke elektrik alan vektörünün genelde hem dönmesi hem de büyüklüğünün değişmesidir.

Doğrusal, Dairesel ve Eliptik Polarizasyon
Doğrusal, Dairesel ve Eliptik Polarizasyon

Üsteki şeklin sol kısmında çizgisel kutuplu bir dalga gösterilmektedir. Elektrik alan devamlı olarak bir yönde titreşmektedir, ilerleme doğrultusu z'dir ve xy-düzlemi de kutuplanma veyahut polarizasyon düzlemidir.

Şu ana kadar polarize olmuş ve polarize olmamış ışıklardan bahsettik fakat belki de okuyucuların bir kısmında şu soru belirmiş olabilir: "Polarize olmamış ışıktan polarize ışık elde edebilir miyiz, eğer elde edebilirsek bu nasıl gerçekleşebilir?" Bu soruya cevaben, kutuplanmamış bir ışık demetinden çizgisel kutuplu ışık demeti elde etmek mümkündür. Bu, mümkün olan tüm yönlerde titreşim yapan bileşke elektromanyetik dalga içinde, elektrik alan vektörleri belli bir yönde titreşim yapanları seçip, diğer tüm yönler titreşim yapanları çıkarmakla mümkün olur.

Polarize Olmuş Işık Elde Etme Yöntemleri

Kutuplanmamış ışıktan kutuplanmış ışık elde etmek için dört yöntem vardır. Bunlar seçici soğurma, yansıma, çift kırılma ve saçılmadır.

Tüm Reklamları Kapat

Seçici Soğurma ile Polarizasyon

Seçici soğurma ile polarizasyon, "polaroid" olarak adlandırılan "standart" polarizörde kullanılan işlemdir. Polarizör (kutuplayıcı), polarize olmamış ışıktan belli bir yönde titreşen elektromanyetik dalgayı seçerek, polarize olmuş ışık elde etmemizi sağlayan malzemelere denir. Bu malzemeler yani polarizörler, tercih edilen yönü koruyarak plastik malzeme içinde düzenlenmiş uzun kristallerden yapılmıştır. Bu düzenlenmiş uzun kristallere(moleküler zincirlere) dik olan doğrultuya polarizörün geçirme ekseni denir.

Eğer bir elektromanyetik dalganın elektrik alan vektörü, üstte şekilde görüldüğü gibi bir moleküler zincirlere paralel olma durumunda ya da geçirme eksenine dik ise elektromanyetik dalga o zincirdeki moleküllerle etkileşime (yani moleküllerdeki elektronlarla etkileşime) girerek dalganın enerjisini soğurur, dolayısıyla geçen dalganın enerjisi, genliğiyle orantılı olduğu için genliğinde çok büyük bir azalma olur. Fakat bu durumun tersi de mümkündür: Gelen elektromanyetik dalga, moleküler zincire dik, geçirme eksenine paralelse, moleküler zincirdeki elektronlarla etkileşim az olacağı için soğurma az olacak ve böylelikle dalganın büyük bir kısmı geçmeyi başaracaktır. Bu da geçirme eksenine paralel olan elektrik alan vektörleri bileşenlerinin geçer, diğerlerinin ise soğurulacağı anlamına gelmektedir.

Fakat ışığın gerçekten polarize olup olmadığını gözlemlemek için ikinci bir polarizör daha kullanmamız gerekmektedir çünkü başta da belirtildiği gibi ışık her yöne eşit olasılıkta titreştiği için biz bir polarizörü hangi yöne, kaç derecelik açıyla değiştirmemizden bağımsız olarak ışığın şiddetini aynı gözlemleriz. Eğer ikinci bir polarizör kullanırsak -ki buna da "analizör" diyeceğiz, bu analizörü çevirdiğimizde, ışık şiddeti bir maksimum ile sıfır değeri arasında değişiyorsa ışık demetinin polarize olduğunu gözlemleyeceğiz.

Seçici Soğurma ile Polarizasyon
Seçici Soğurma ile Polarizasyon

Üstteki şekilde de polarizörün geçirme ekseni düşey olduğundan, bu polarizörü geçen ışık düşey olarak polarize olmuştur. Analizör ışık demetini engeller. Analizörün geçirme ekseni polarizörün geçirme ekseni ile 𝜃 açısı yapmaktadır. Geçirme eksenleri paralel olursa analizörden geçen ışığın şiddeti maksimum; geçirme eksenleri birbirine dik ise ışık şiddeti sıfır olur yani ışık soğurulmuş olur.

Tüm Reklamları Kapat

Yansıma ile Polarizasyon

Yansıma ile polarizasyonda, polarize bir ışık demetinin saydam bir yüzeyden yansıdığını düşünelim. Gelme açısına bağlı olarak ışık polarizasyonunun üç ihtimali vardır:

 • ışığın polarize olması,
 • ışığın polarize olmaması ve
 • ışığın kısmen polarize olmasıdır.

Saydam bir yüzeye gelen ve yansıyan ışığın elektrik alan vektörü iki bileşene sahip olabilir. Bu iki bileşenlerden biri yansıma düzlemine paralel olan, diğeri ise yansıma düzlemine dik olan bileşendir. Saydam yüzeye gelen ışığın elektrik alanı yüzeydeki elektronları ivmelendirir ve bu elektronların ışıma yapmasını sağlar. Böylelikle yansıyan ve kırılan olmak üzere iki dalga oluşur. Yansıma düzlemine paralel olan dalgayı inceleyecek olursak, gelen ışık demetinin bu bileşeni tarafından hızlandırılan elektronlar yansıyan dalgaya dik olarak hareket ettiğini gözlemleriz. Gelen dalganın çok küçük bir kısmı elektronlar tarafından soğurulur, bundan dolayı da gelen dalganın bu bileşeninin meydana getirdiği yansıma oldukça güçlüdür. İkinci bileşen tarafından hızlandırılan elektronlar, yansıyan dalgaya paralel hareket ettikleri için gelen dalganın büyük kısmını elektronlar soğurur ve yansıma zayıf olur.

Yansıma ile polarizasyonda polarize olmamış bir ışık demeti yansıma düzlemine paralel veya dik gelirse yansıyan ışık kutuplanmaz. Eğer gelen dalga diğer geliş açılarına sahipse yani dik veya paralel olacak şekilde gelmiyorsa, yansıyan ve kırılan ışık demetleri kısmen kutupludur, yani elektrik alan vektörlerinin iki bileşeni vardır. Fakat yansıyan ve kırılan ışık arasındaki açı 90 derece olursa, yansıyan ışığın, elektrik alan vektörünün sadece yansıma düzlemine paralel bileşeni vardır. Bu bileşen güçlü bir yansıma oluşturur. Bu durumda yansıyan ışık yansıma düzlemine paralel doğrultuda çizgisel polarize olmuştur. Bu durumdaki ışığın gelme açısının özel bir adı vardır ve buna Brewster açısı(θB\theta_B) denir.

Yansıma ile Polarizasyon ve P Değerleri Brewster Açısıdır.
Yansıma ile Polarizasyon ve P Değerleri Brewster Açısıdır.

Çift Kırılma ile Polarizasyon

Kristallerin çoğu "çift kırıcı" özelliği gösterirler. Çift kırıcılık, ışığı iki demet haline getirmektedir. Bunun nedeni ışığın bu kristaller içindeki her doğrultuda aynı hızla yayılmamasıdır. İkiye ayrılan ışığın her iki kısmı da polarize olur. Gelme düzlemine, dik olarak polarize olmuş ışına normal ışın, paralel olarak polarize olmuş ışına ise ekstra normal ışın denir. İnce turmalin kristali levhaları bu ışınlardan birini soğurarak(emerek) diğerini geçirir. Böylelikle polarize olmuş ışın elde edilmiş olur. Çift kırıcı kristallerde, iki demetin birleştiği bir doğrultu bulunur ve buna da "optik eksen" denir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Evrim Ağacı Defteri (3'lü Set)

Anılarınızı Evrim Ağacı defteriyle saklayın. Üstelik bu ürünü aldığınızda 2 adet fiyatına 3 adet defter edineceksiniz. Diğer defterleri ister kendiniz kullanın, ister arkadaşlarınıza hediye edin.

 • Ürün Ölçüleri: 14 cm x 21 cm
 • Sayfa Sayısı: 111
Devamını Göster
₺350.00
Evrim Ağacı Defteri (3'lü Set)

Saçılma ile Polarizasyon

Işık, gaz gibi bir parçacıklar sistemine girdiğinde, ortamda bulunan elektronlar ışığın bir kısmını soğurup sonra tekrar yayarlar, ışığın ortam tarafından soğurulması ve tekrar yayınlanmasına saçılma denir. Saçılma ile polarizasyonda ise moleküllerin üzerine gelen ışık onların salınım yapmasına neden olur. Salınım yönü de, radyasyonun elektrik alan vektörünün salınım yönüne göredir. Saçılma ile polarizasyon örnekleri ise şunlardır:

 • Güneş ışınlarının atmosferde saçılması, yukarıdan gözlemciye gelen ışığın polarize olmasına neden olur.
 • Yönünü değiştirirken bir polarizörden mavi gökyüzüne bakmak, polarizörün belirli bir açısında karanlık gökyüzü verir. Bu efekt, açık havada fotoğraf çekerken kullanılır.
 • Mavi gökyüzünde beyaz bulutlar olduğunda özel bir etki elde edilir. Buluttan yansıyan ışık polarize değildir, çünkü buluttaki su damlaları ışığın dalga boyundan daha büyüktür. Fotoğrafçılıkta bir polarizör kullanmak, karanlık gökyüzündeki beyaz bulutları gösterecektir (Rayleigh saçılması nedeniyle).
Saçılma ile Polarizasyon
Saçılma ile Polarizasyon

Polarizasyonun Bazı Kullanım Yerleri

Mühendislikte Stres Ölçümü

Mühendislikte, gerilim kaynaklı çift kırılma olgusu, şeffaf malzemelerdeki gerilimlerin kolayca gözlemlenmesine olanak tanır. Yukarıda belirtildiği ve aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi, çift kırılmanın kromatikliği, iki polarizör arasında bakıldığında tipik olarak renkli desenler oluşturur. Dış kuvvetler uygulandığında, malzemede indüklenen iç gerilim gözlemlenir. Ek olarak, üretim sırasında "donan" gerilimler nedeniyle çift kırılma sıklıkla gözlemlenir. Bu, üretim sürecinde malzemenin esnemesine bağlı olarak çift kırılma özelliğine sahip olan selofan bantta gözlemlenir.

Plastik Bıçak ve Kaşıkta Çapraz Polarize Işık Altında Görülen Gerginlik Çizgileri
Plastik Bıçak ve Kaşıkta Çapraz Polarize Işık Altında Görülen Gerginlik Çizgileri

Jeolojide Kullanımı

Çift kırılma özelliği, kristalli minerallerde yaygındır ve gerçekten de polarizasyonun ilk keşfinde çok önemli rol oynamıştır. Mineralojide polarizasyon kavramı, polarizasyon mikroskopları kullanılarak mineralleri tanımlamak amacıyla sıklıkla kullanılır. Katı malzemelerdeki ses dalgaları polarizasyon sergiler.

Katı malzemelerdeki ses dalgaları polarizasyon özelliğini sergiler. Üç kutuplaşmanın yeryüzündeki diferansiyel yayılımı, sismoloji alanında çok önemlidir. Yatay ve dikey polarize sismik dalgalar (kesme dalgaları) SH ve SV olarak adlandırılırken, uzunlamasına polarizasyonlu dalgalar (sıkıştırma dalgaları) P dalgaları olarak adlandırılır.

Kimyada Kullanımı

Bir kristal türünün çift kırılmasının onu tanımlamada yararlı olduğunu söyledik ve bu nedenle doğrusal çift kırılmanın saptanması özellikle jeoloji ve mineralojide yararlıdır. Doğrusal polarize ışığın polarizasyon durumu genellikle böyle bir kristalden geçerken değişir, bu da iki çapraz polarizör arasından bakıldığında göze çarpmasını sağlar. Benzer şekilde, kimyada sıvı bir çözeltide polarizasyon eksenlerinin dönüşü yani dairesel veya eliptik polarizasyon yararlı bir ölçüm olabilir. Bir sıvıda doğrusal çift kırılma imkansızdır, ancak kiral bir molekül çözelti halindeyken dairesel çift kırılma olabilir. Böyle bir molekülün sağ ve sol elli enantiyomerleri eşit sayıda olduğunda, etkileri sıfırlanır.

Bununla birlikte, organik moleküllerde daha sık olduğu gibi, yalnızca bir tane (veya birinin üstünlüğü) olduğunda, bu dengesizliğin büyüklüğünü (veya yalnızca bir enantiyomerin mevcut olduğu varsayıldığında molekülün kendisinin konsantrasyonunu) ortaya çıkaran net bir dairesel çift kırılma gözlemlenir. Bu, polarize ışığın bir sıvı tüpünden geçirildiği bir polarimetre kullanılarak ölçülür; bunun sonunda, içinden ışık iletimini geçersiz kılmak için döndürülen başka bir polarizör bulunur.

Astronomide Kullanımı

Astronominin birçok dalında, uzaydan gelen polarize elektromanyetik dalganın incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Genellikle yıldızların termal radyasyonunda bir faktör olmamasına rağmen, polarizasyon aynı zamanda tutarlı astronomik kaynaklardan (örneğin, hidroksil veya metanol ustaları) ve aktif galaksilerdeki büyük radyo lobları gibi tutarsız kaynaklardan ve pulsar radyo radyasyonundan (bunlar , bazen tutarlı olduğu tahmin edilmektedir) ve ayrıca yıldızlararası tozdan saçılarak yıldız ışığına empoze edilir. Polarizasyon, radyasyon kaynakları ve saçılma hakkında birçok bilgi sağlar. Kozmik mikrodalga arka planın polarizasyonu, çok erken evrenin fiziğini incelemek için kullanılıyor. Sinkrotron radyasyonu doğası gereği polarizedir. Astronomik kaynakların Dünya üzerindeki biyolojik moleküllerin kiralitesine neden olduğu öne sürülmüştür.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
12
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 2
 • Tebrikler! 2
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • R. Arieli. The Laser Adventure. Alındığı Tarih: 23 Ocak 2023. Alındığı Yer: The Laser Adventure - Rami Arieli | Arşiv Bağlantısı
 • P. M. Fishbane, et al. Temel Fizik. Yayınevi: Arkadaş Yayınevi.
 • R. A. Serway, et al. Fen Ve Mühendislik Için Fizik. Yayınevi: Palme Yayıncılık.
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 30/03/2023 23:04:09 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13878

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Sosyal
Gündem
Amerika Birleşik Devletleri
Doktor
Sanat
Tümör
Çağ
Göz
Kuyruk
Hasta
Biyocoğrafya
Makine
Yaşam
Evrim Ağacı Duyurusu
İmmünoloji
Çevre
Yapay Zeka
Beslenme Davranışları
Hamile
Kadın
Doğal Seçilim
Yemek
İnsanlar
Neandertal
Bağırsak
Radyasyon
Fotosentez
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
M. F. Sağlam, et al. Polarizasyon Nedir? Işık Kaç Farklı Şekilde Polarize Olabilir?. (24 Ocak 2023). Alındığı Tarih: 30 Mart 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13878
Sağlam, M. F., Bakırcı, Ç. M. (2023, January 24). Polarizasyon Nedir? Işık Kaç Farklı Şekilde Polarize Olabilir?. Evrim Ağacı. Retrieved March 30, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13878
M. F. Sağlam, et al. “Polarizasyon Nedir? Işık Kaç Farklı Şekilde Polarize Olabilir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 24 Jan. 2023, https://evrimagaci.org/s/13878.
Sağlam, Mehmet Furkan. Bakırcı, Çağrı Mert. “Polarizasyon Nedir? Işık Kaç Farklı Şekilde Polarize Olabilir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, January 24, 2023. https://evrimagaci.org/s/13878.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.