Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Pangenom Nedir? Pangenom Analizi Nasıl Yapılır ve Neden Önemlidir?

Pangenom Nedir? Pangenom Analizi Nasıl Yapılır ve Neden Önemlidir? imec
5 dakika
861
Özet
Tüm Reklamları Kapat

Pangenom, bir organizmanın veya bir türün tam genetik içeriğini temsil eden bir koleksiyondur. Bu koleksiyon, ortak genlerin yanı sıra varyant genleri de içerir. Pangenom analizi, bir türün genomik çeşitliliğini ve genetik varyasyonlarını anlamak için kullanılır. Bu analiz; genetik ilişkileri, evrimsel süreçleri ve fenotipleri anlamak için genellikle DNA dizileme verilerine dayanır.

Pangenom Analizi Nedir?

Genetik sekanslama, modern bilim ve teknolojinin en heyecan verici keşiflerinden biridir. Bu yenilikçi yöntem, bir organizmanın genetik materyalinin tamamını çözümlemek ve analiz etmek için kullanılan bir teknolojiyi ifade eder. DNA veya RNA moleküllerinin nükleotid dizilerini belirleyerek, organizmaların genetik bilgilerine dair kapsamlı bir anlayış sağlar.

Tüm Reklamları Kapat

Genomik araştırmalar, organizmaların genetik içeriklerinin tamamını anlamak ve incelemek için önemli bir rol oynamaktadır. Geleneksel genomik analizler, genellikle tek bir referans genomuna dayanarak türler arasındaki genetik benzerlikleri ve farklılıkları anlamaya çalışır. Ancak son yıllarda, Pangenom Analizi adı verilen yeni bir yaklaşım ortaya çıkmıştır.

Pangenom analizi için en yaygın kullanılan veriler, yüksek kaliteli DNA dizileme verileridir. Geleneksel DNA dizileme teknolojilerine kıyasla, ileri DNA dizileme teknolojileri daha hızlı ve maliyet açısından daha verimli bir şekilde genetik varyasyonları tespit etmeyi sağlar. Bu teknolojiler, pangenom analizlerinin daha ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Pangenom analizinde, tam genomlar ve yarı tamamlanmış genomlar kullanılır. Tam genomlar bir organizmanın tam genetik içeriğini temsil ederken, yarı tamamlanmış genomlar henüz tamamlanmamış veya hatalar içerebilen genomlardır. Yarı tamamlanmış genomlar, genellikle montaj veya dizileme hatalarından kaynaklanan eksikliklere sahip olabilir. Bu nedenle, yarı tamamlanmış genomlarla yapılan analizlerde gen repertuarının mümkün olduğunca doğru bir şekilde temsil edilmesi önemlidir. Bu amaca yönelik özel araçlar ve yazılımlar geliştirilmektedir.

Pangenom farklı alanlarda geniş bir uygulama alanına sahiptir. Evrimsel biyolojide pangenom analizi; türler arasındaki genetik ilişkileri, popülasyon dinamiklerini ve adaptasyon süreçlerini anlamak için kullanılır. Popülasyonlar arasında gen alışverişi, doğal seçilim ve genetik çeşitlilik gibi konuları incelemek için pangenomik verilerin analizi önemlidir.

Sağlık alanında pangenom analizi, genetik hastalıkların nedenlerini ve tedavi seçeneklerini daha iyi anlamak için kullanılır. Farklı popülasyonlar arasındaki genetik varyasyonları araştırmak kişiye özgü tıbbi tedavilerin geliştirilmesine katkıda bulunabilir. Ayrıca, ilaç direnci ve enfeksiyon hastalıkları gibi konularda da pangenom analizi önemli bir araştırma aracıdır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Pangenom analizleri ayrıca tarım ve bitki genetiği alanlarında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bitki türlerinin genetik çeşitliliği, tarım bitkilerinin verimliliği ve dirençliliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Tarımsal bitkilerin genetik potansiyelini anlamak ve bu potansiyeli geliştirmek için kullanılan stratejileri belirlemeye yardımcı olabilir.

Bakteriler, pangenom analizi için sıkça kullanılan organizmalardır. Bakteriler, kompakt genom yapıları ve daha az karmaşık bir dizileme süreci nedeniyle pangenom analizlerinde tercih edilen bir model sistemidir. Ayrıca bakterilerin biyoteknoloji, tarım ve tıp gibi çeşitli alanlarda da uygulama potansiyeli bulunmaktadır.

Son Çalışmalar

Pangenom analizi alanında yapılan son çalışmalardan birisi Nature'da 10 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanmıştır. Bu makaleye göre taslak pangenom, insan genomunun ilk tam diziliminin 2022'de yayınlanmasını takiben yapılan bir çalışmadır. Bu tam dizilim, orijinal İnsan Genom Projesi'nde eksik kalan bilgileri tamamlayacaktır.

Ancak, orijinal taslak genom ve onun devamı olan genomun aksine taslak pangenom; dünya çapında Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa'dan seçilen 47 kişinin gen dizilerinin bir koleksiyonunu temsil eder. New York'taki Icahn Tıp Fakültesi'nden genetikçi Eimear Kenny ve meslektaşları, bu dizileri hesaplama yöntemleriyle hizalayarak bir pangenom grafiği oluşturmuştur.

Yeni pangenom referansı, 47 kişinin genom dizilerini içeriyor ve araştırmacılar bu sayıyı 2024 ortasına kadar 350'ye çıkarmayı hedefliyor.
Yeni pangenom referansı, 47 kişinin genom dizilerini içeriyor ve araştırmacılar bu sayıyı 2024 ortasına kadar 350'ye çıkarmayı hedefliyor.
NIH

Araştırmacılar pangenomun, orijinal lineer referans genomunu kullanarak bulunabilecek varyantların iki katı kadar yapısal varyantı tespit etmelerini sağladığını bulmuşlardır. Ekip, 2024 ortasına kadar 350 kişinin dizilerini analiz etmeyi hedeflemektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Analiz edilen örneklerin birçoğu, genetik çeşitliliği 26 farklı popülasyon üzerinde haritalandırmak için 2008'de başlatılan 1000 Genom Projesi'ne katılan kişilerden gelmektedir. Katılımcıların dondurulmuş DNA örnekleri, pangenom konsorsiyumu tarafından "uzun okuma dizileme" (İng: "long-read sequencing") adı verilen daha ayrıntılı bir teknik kullanılarak çözülmekte ve yeniden analiz edilmektedir. Bu teknik, eski dizileme yöntemlerine kıyasla daha uzun DNA bölümlerini aynı anda analiz edebilir ve aynı kişinin kromozom çiftleri arasında ayrım yapabilir.

Bu yöntemin "daha yüksek çözünürlüklü" bir yaklaşım olduğunu söyleyen Fox, 1000 Genom Projesi sırasında katılımcılar tarafından imzalanan onay formlarının yeniden analize de izin verdiğini ve pangenom konsorsiyumu tarafından genetik verilerin etik bir şekilde toplanması ve kullanımını sağlamak için ek önlemler alındığını açıkladı.

Konuya İlişkin Kitap Önerisi

"Pan-genomics: Applications, Challenges, and Future Prospects" adlı kitap; pangenomik alanın uygulamaları, zorlukları ve gelecekteki potansiyelleri hakkında kapsamlı bir kaynaktır.[2]

Kitap, genetik sekanslama teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan pangenomik yaklaşımın önemini vurgular. Pangenomik analizin bir dizi uygulama alanına nasıl uyarlanabileceğini ele alır.

Tüm Reklamları Kapat

Örneğin mikrobiyom araştırmalarında pangenomik analiz, mikroorganizmaların genetik çeşitliliğini ve adaptasyonunu anlamamıza yardımcı olur. Bitki ve hayvan türleri üzerinde yapılan pangenomik analiz; genetik varyasyonları, evrimsel süreçleri ve fenotipik özelliklerin belirlenmesini anlamak için kullanılır. Bunun yanı sıra, insanlarda hastalıkların genetik kökenini araştırmak ve ilaç geliştirme çalışmalarında pangenomik analizin potansiyeli de kitapta ele alınır.

Kitap ayrıca pangenomik analizin karşılaştığı zorluklara da odaklanır. Bunlar arasında büyük miktarda verinin analizi, genomik veri entegrasyonu, doğru hizalama ve genomik varyasyonların doğru bir şekilde tespiti gibi teknik ve analitik zorluklar bulunur. Veri paylaşımı, gizlilik ve etik konular gibi sosyal ve hukuki zorluklar da ele alınır.

Gelecekteki perspektiflere odaklanan kitap, pangenomik alanının ilerlemesini ve potansiyel etkilerini tartışır. Özellikle gelişmiş sekanslama teknolojileri, veri analitiği ve yapay zekâ gibi yeni araçların pangenomik analizin genişlemesine katkı sağlayabileceği konuları ele alır.

Son olarak, pangenomik analizin klinik uygulamalarda nasıl kullanılabileceği ve hastalıkların tanı ve tedavisinde nasıl bir rol oynayabileceği gibi konular da tartışılır. Kitap, pangenomik alanın geniş bir perspektifini sunar ve araştırmacılar, genetikçiler ve biyoinformatikçiler için önemli bir başvuru kaynağıdır. Kitap, pangenomik analizin potansiyellerini ve sınırlamalarını anlamak isteyen herkes için değerli bilgiler sunmaktadır.

Sonuç

Sonuç olarak pangenom analizi; genetik çeşitlilik, evrim ve sağlık alanlarında önemli bir araştırma konusudur. İleri genomik teknolojilerin gelişimiyle birlikte pangenom analizi daha kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirilebilir hale gelmiştir. Bu analizler; türler arasındaki genetik ilişkileri anlamak, hastalık mekanizmalarını çözmek, tarımsal verimlilik ve bitki geliştirme çalışmalarında ilerleme sağlamak gibi birçok alanda büyük potansiyele sahiptir. Pangenom analizi, genetik biliminin derinliklerine inerek doğal dünyayı ve insan sağlığını daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
9
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 5
 • Muhteşem! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Umut Verici! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • Y. Pantoja, et al. Pan-Genome - An Overview | Sciencedirect Topics. Alındığı Tarih: 23 Mayıs 2023. Alındığı Yer: ScienceDirect doi: 10.1016/B978-0-12-817076-2.00008-1. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ D. Barh, et al. (2020). Pan-Genomics: Applications, Challenges, And Future Prospects. ISBN: 978-0-12-817076-2.
 • L. Liverpool. (2023). First Human ‘Pangenome’ Aims To Catalogue Genetic Diversity. Springer Science and Business Media LLC, sf: 444-445. doi: 10.1038/d41586-023-01576-y. | Arşiv Bağlantısı
Sıkça Sorulan Sorular

Pangenom analizi, bir türün genomik çeşitliliğini ve genetik varyasyonlarını anlamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu analiz genetik ilişkileri, evrimsel süreçleri ve fenotipleri anlamak için genellikle DNA dizileme verilerine dayanır​.

Pangenom analizi için genellikle yüksek kaliteli DNA dizileme verileri kullanılır. İleri DNA dizileme teknolojileri, genetik varyasyonları hızlı ve maliyet etkin bir şekilde tespit etmeyi sağlar.

Tam genomlar, bir organizmanın tam genetik içeriğini temsil eder. Yarı tamamlanmış genomlar ise henüz tamamlanmamış veya hatalar içeren genomlardır. Bu genomlar, gen repertuarının doğru bir şekilde temsil edilmesi için özel araçlar ve yazılımlar gerektirir​.

Pangenom analizi, evrimsel biyoloji dahil geniş bir uygulama alanına sahiptir. Türler arası genetik ilişkileri, popülasyon dinamiklerini ve adaptasyon süreçlerini anlamak için kullanılır​.

Pangenom analizi, popülasyonlar arasında gen alışverişi, doğal seçilim ve genetik çeşitlilik gibi konuları incelemek için önemlidir. Bu analiz, genetik çeşitliliği ve evrimsel süreçleri anlamak için temel bir araçtır.

Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 24/09/2023 13:52:23 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/14669

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Karanlık
Lgbt
Gerçek
Entropi
Atom
Adaptasyon
Bakteriler
Kafatası
Rna
Yeni Koronavirüs
Kan
Eşcinsellik
Eşey
Kas
Kalori
Hafıza
Doktor
Duygu
Ağız
Hominidae
Bilim İnsanları
Uluslararası Uzay İstasyonu
Yiyecek
Gezegen
Stres
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Dünyada Yaşam Var mı?
Dünyada Yaşam Var mı?
Gözler Neden Hep Islak? Gözyaşları, Ağlamak Dışında Ne İşe Yarıyor?
Gözler Neden Hep Islak? Gözyaşları, Ağlamak Dışında Ne İşe Yarıyor?
İyot, İnsanları Radyasyondan Nasıl Koruyor?
İyot, İnsanları Radyasyondan Nasıl Koruyor?
Aynalar, Kuantum Evrene Açılan Bir Portal mı?
Aynalar, Kuantum Evrene Açılan Bir Portal mı?
"Marslı" Filmindeki Gerçek Gözyaşları!
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
S. Akdemir, et al. Pangenom Nedir? Pangenom Analizi Nasıl Yapılır ve Neden Önemlidir?. (27 Mayıs 2023). Alındığı Tarih: 24 Eylül 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/14669
Akdemir, S., Alparslan, E. (2023, May 27). Pangenom Nedir? Pangenom Analizi Nasıl Yapılır ve Neden Önemlidir?. Evrim Ağacı. Retrieved September 24, 2023. from https://evrimagaci.org/s/14669
S. Akdemir, et al. “Pangenom Nedir? Pangenom Analizi Nasıl Yapılır ve Neden Önemlidir?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 27 May. 2023, https://evrimagaci.org/s/14669.
Akdemir, Selin. Alparslan, Eda. “Pangenom Nedir? Pangenom Analizi Nasıl Yapılır ve Neden Önemlidir?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, May 27, 2023. https://evrimagaci.org/s/14669.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close