Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

"Pandemi ve COVID-19": Katkı Sunduğumuz COVID-19 Kitabı Yayında!

"Pandemi ve COVID-19": Katkı Sunduğumuz COVID-19 Kitabı Yayında!
6 dakika
2,489
 • Epidemiyoloji
 • Evrimsel Biyoloji
Evrim Ağacı Akademi: Kitaplarımız Yazı Dizisi

Bu yazı, Kitaplarımız yazı dizisinin 10. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Evrim Ağacı Kitap Tavsiyeleri: Evrim Öğrenmek İçin Hangi Kitapları Okumalısınız?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
 • Kitap Başlığı: Pandemi ve COVID-19
 • Satın Alma Bağlantıları: Ayrıntı Yayınları / D&R / KitapYurdu / idefix
 • Künye (Bölüm sırasına göre): Prof. Dr. Ali Demirsoy, Prof. Dr. Afşar Timuçin, Dr. Çağrı Mert Bakırcı, Doç. Dr. Çağatay Turhan, Prof. Dr. Kayıhan Pala (2 bölüm), Prof. Dr. O. Şadi Yenen (ed.), Doç. Dr. Fatih Artvinli, Doç. Dr. Nuriye Ortaylı, Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, Prof. Dr. Selim Badur (ed., 2 bölüm), Prof. Dr. Esin Şenol, Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici, Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar, Doç. Dr. Ümit Kartoğlu, Dr. Işıl Arıcan, Prof. Dr. Helga Rittersberger-Tılıç, Dr. L. Doğan Tılıç (2 bölüm), Prof. Dr. Türker Kılıç, Prof. Dr. Hasan Aydın, Prof. Dr. Selçuk Candansayar, Dr. Semih Dikkatli, Dr. Ali Bilgin Varlık, Doç. Dr. Barış Doster, Fatih Yaşlı, Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan, Mustafa Sönmez, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Arş. Gör. Sevil Bal
 • Kitabevi: Ayrıntı Yayınları
 • Sayfa Sayısı: 528
 • Sayfa Boyutu (cm2): 13,5 x 21,5
 • ISBN: 9786053144946
 • Piyasaya Çıkış Tarihi: Aralık 2020
 • Fiyat: 50₺
 • Baskı Adedi: 1000

Tanıtım

COVID-19 salgını, bu salgının beraberinde getirdiği ekonomik ve sosyal yıkımın da tetiklemesiyle, insanların kendileriyle ve (her türlü) ilişkileriyle ilgili birçok soruyu ve sorunu yeniden düşünmelerine neden oldu. Öncelikle COVID-19 hastalığı ve bu hastalığın etkeni SARS-CoV-2 virüsü ile ilgili sorular önem kazandı. Gezegen ölçeğindeki bu salgınla savaşımda uluslararası örgütlerin ve Dünya Sağlık Örgütü’nün işlevi ve işlevlerini yerine getirme kapasiteleri tartışmaların merkezinde yer aldı. İnsanların, salgının atlatılması için umut olarak sunulan aşı ve ilaç konularına ilgileri artarken, endüstriyel tıbbın gerçekleriyle yüzleşmesi ilk kez böylesine yaygın bir somutluk kazandı. Hastalığın bir tehdit olarak önemi anlaşıldıkça soruların kapsamı ve bağlamı değişmeye başladı. Yaşama, canlılar âlemine ve insanların bu âlemdeki yerinden, virüsler ile canlılar âlemi arasındaki ilişkilere ve birlikte evrimleşmeye dek türsel varoluşun soruları da yanıtlanmak üzere gündemdeki yerini aldı.

COVID-19 salgınının toplumsal etkileri arttıkça bir yandan inançlar ve işlerlikleri, bir yandan da insanlığın toplumsal düzeni ve işleyiş biçimlerinin böylesi tehditlerle baş etmek için yeteri kadar güvenli olup olmadığı sorgulanır oldu. Dolayısıyla, insanların ruhsal durumları üzerindeki etkilerini kavrama girişimi, salgınla savaşmanın ayrılmaz parçası haline geldi. Toplumların yönetim biçimlerinin insan ve insani değerlere bakışı COVID-19 salgınıyla birlikte kimsenin yadsıyamayacağı bir biçimde aydınlandı; kapitalizm döngüsel krizlerini çoklukla yeni teknolojiler ve yeni sömürü alanları yaratarak aşıyor olsa da kapitalist düzende krizlerin aşılmasının asıl rotasının insan-dışılık olduğu bir kez daha açıkça ortaya çıktı. Neoliberal örüntüyle sarmalanmış dünya ekonomilerinin ve bu bağlamda Türkiye kapitalizminin salgın döneminde derinleşen emek düşmanlığı ve örtülü/açık gericilikle işbirliği daha da görünür hale geldi. Bir yandan bilimsel araştırmalarla salgını baskılama ya da yayılmasını önleme arayışları sürerken, bir yandan da salgının ortaya çıkmasıyla katmerlenen ekonomik krizden siyasi ve ekonomik çıkış yolları için çözüm önerileri üretilmeye çalışılıyor.

Bu Reklamı Kapat

İnsanın tarih yapıcı rolü yeniden biçimleniyor. COVID-19 krizinin bu çok boyutluluğu, ister istemez konunun değişik disiplinlerce ele alınmasını ve farklı yaklaşımları gündeme getirdi. Bu kitap, bu bakış açısıyla hazırlandı ve her biri konusunda uzman değerli yazarların katkılarıyla ortaya çıktı.

İçindekiler

 • Yaşam Nedir?, Ali Demirsoy
 • İnsanın Evrendeki Yeri ya da Evrendeki İnsan İnsandaki Evren, Afşar Timuçin
 • Evrim, Evrim, Evrim: Her Yerde İşliyor, Çağrı Mert Bakırcı
 • Virüslerin İnsan Evrimindeki Rolü, Çağatay Tarhan
 • İklim Krizi Bulaşıcı Hastalıklar Bakımından Ne Vaat Ediyor?, Kayıhan Pala
 • Epidemi ve Pandemi, Osman Şadi Yenen
 • Salgınların Tarihi: Toplumsal ve Siyasal Açıdan Kısa Bir Bakış, Fatih Artvinli
 • Dünya Sağlık Örgütü Nasıl Çalışır, Pandemideki Rolü Nedir?, Nuriye Ortaylı
 • COVID-19 Etkeni SARS-CoV-2’nin Virolojik Özellikleri, Hakan Abacıoğlu, Selim Badur
 • COVID-19: Nasıl Bir Hastalık?, Esin Şenol
 • COVID-19: İlaç mı Aşı mı?, Ener Çağrı Dinleyici
 • Karantina, İzolasyon, Filyasyon, Cavit Işık Yavuz
 • Salgını Sayılarla Okumak, Tuğrul Erbaydar
 • Halk Sağlığı: Salgınlar ve Sosyal Sınıflar, Kayıhan Pala
 • Sağlıkta Toplumsal Cehalet ve Risk Algılaması Üzerine: Bitmeyen Yolculuk ve 5C, Ümit Kartoğlu
 • Aşı Karşıtlığı, Işıl Arıcan & Selim Badur
 • COVID-19 Sosyolojisi?, Helga Rittersberger-Tılıç & L. Doğan Tılıç
 • “Sahip Olma” Kültüründen “Yaşamdaşlık” Kültürüne Dönüşümün Önemli Bir Kavşağı Olarak COVID-19 Salgını, Türker Kılıç
 • Salgınlar ve İnançlar, Hasan Aydın
 • Salgınlar ve Ruh Sağlığı, Selçuk Candansayar
 • Pandemi, Ölüm, Ölüm Korkusu/Kaygısı ve İntihar, Semih Dikkatli
 • Ulusal Güvenlik Sorunu Olarak Salgınlar, Ali Bilgin Varlık
 • Salgın Hastalık Sonrası Siyaset, Barış Doster
 • “Her Şey Sınıfsaldır”, Elbette Salgın da, Fatih Yaşlı
 • Sağ Popülist Liderler ve Pandemi, Güven Gürkan Öztan
 • Pandemide Türkiye Kapitalizminin Krizi, Mustafa Sönmez
 • COVID-19 Sürecinde Dünya Ekonomisi, Hayri Kozanoğlu
 • COVID-19 Pandemisinde Endüstriyel Tıp, Sağlık Sistemleri ve Medya, Mustafa Çetiner
 • Koronavirüs Haberleri ve “Batı Karşıtlığı”, Sevil Bal & L. Doğan Tılıç

Evrim Ağacı Olarak Katkımız

Bizler, kitabın dördüncü bölümü olan "Evrim, Evrim, Evrim: Her Yerde İşliyor" başlıklı bölümü yazmak oldu. Bu bölümde okurlara evrimin en temel ve bilimsel tanımını hatırlattıktan sonra, evrimsel değişimin türleri nasıl şekillendirdiğini anlattığımız bir yolculuğa çıkardık. Burada odağımızda insanı ve virüsleri tutmaya çalıştık, böylece pandeminin bize evrimle ilgili öğrettiklerini, evrimsel biyoloji ışığında anlama ve anlatma fırsatı bulduk.

Bu Reklamı Kapat

Bölümün ilerleyen kısımlarında, virüslerin evrim tarihindeki yerini ele aldık. Bu noktada, virüslerin evrimsel kökenlerine yönelik olası açıklamaları tek tek ele aldık ve hangilerinin daha muhtemel açıklamalar olduğunu, modern akademik veriler ışığında değerlendirmeye çalıştık. Böylece bizleri bunca zora sokan virüslerin evrimsel kökenlerini, eldeki veriler ışığında aydınlatmayı hedefledik.

Bunu yaptıktan sonra, virüslerin evrimsel kökenlerini aydınlatmakta kullanılan bazı yöntemlerden söz ettik ve evrimsel biyolojinin en önemli kavramlarından birisi olan karşılıklı evrim kavramı ışığında, virüsler ile diğer canlılar arasındaki evrimsel ilişkiyi ortaya koymaya çalıştık. Bu noktada, virüslerin bırakın evrimin bir ürünü olmasını, evrimin doğrudan doğruya mekanizmalarından birisi olduğu gerçeğiyle yüzleşme fırsatı bulduk.

İlerleyen kısımlarda COVID-19 özelinde bildiklerimizi ele aldık ve evrimsel biyolojiyi bu salgında nasıl bir araca dönüştürebileceğimizi irdeledik. Burada en önemli detaylardan birisi, bilim camiasının bu düzeyde bir salgını bekleyip beklemediği noktasında virolojiyi incelemek oldu. Buna bağlı olarak zoonosis gibi kavramlara ve bunların evrimsel süreçteki önemine bakış attık. Elbette, salgın boyunca sıklıkla gündeme gelen viral evrim kavramına da burada değinme imkanı bulduk; eldeki veriler ışığında, virüsün tehlikeli bir yönde evrimleşip evrimleşmediğini değerlendirdik. Bu durum bize evrimdeki takas ilkesini incelemek için de önemli bir fırsat sundu.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Son olarak, evrimsel biyolojinin olası felaketlerle mücadelede ne kadar kritik bir role sahip olduğunu vurgulayarak, evrimi öğrenmenin öneminin altını bir kez daha çizdik. Okurlarına evrim ve COVID-19 ile ilgili olarak çok faydalı olacağını umduğumuz bilgiler vermeyi hedefledik. Umuyoruz başarılı olabilmişizdir.

Keyifli okumalar!

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 7
 • Muhteşem! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Evrim Ağacı Akademi: Kitaplarımız Yazı Dizisi

Bu yazı, Kitaplarımız yazı dizisinin 10. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Evrim Ağacı Kitap Tavsiyeleri: Evrim Öğrenmek İçin Hangi Kitapları Okumalısınız?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 26/05/2022 17:17:49 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9667

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Yas
Görme
Savaş
İstatistik
Sanat
Ornitoloji
Doğa Olayları
Ses Kaydı
Homeostasis
Makina
Hidrojen
Ara Tür
Teyit
Sars Virüsü
Uyku
Yeni Koronavirüs
Klinik Mikrobiyoloji
Kedi
Hastalık
Ribozim
Çin
Köpek
Hız
Böcekler
Örümcek
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et