Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Orta Tercih Önyargısı ve Bir Sınav Miti: "Emin Olmadığınızda, C Şıkkına Basın Geçin!"

Orta Tercih Önyargısı ve Bir Sınav Miti: "Emin Olmadığınızda, C Şıkkına Basın Geçin!"
12 dakika
6,428
 • Sosyal İstatistik
 • Anket Metodolojisi

Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden bir anket düzenledik ve çok basit bir soru sorduk: "Herhangi bir şıkkı işaretleyiniz." Başka hiçbir açıklama yapmadan, okurlarımıza 4 tane şık verdik: A, B, C ve D. İstatistiki olarak her birinin seçilme ihtimali az çok aynıydı: %25. Ancak 24 saat boyunca oy kullanan 81.988 kişi, bariz bir şekilde, rastgele bir tercihte bulunmadı! Ankete katılanların %41.9'u C şıkkını, %22.3'ü B şıkkını, %20.1'i A şıkkını, %15.6'sı ise D şıkkını tercih etti.

Bu, sadece istatistikî açıdan şaşırtıcı değil; aynı zamanda katılımcıların kendileri de bu tercih önyargısı konusunda şaşırdılar. Eğer yorumları okuyacak olursak, birçok kişinin C şıkkını tercih etmek konusunda çeşitli rasyonalizasyonlar geliştirdiklerini görüyoruz. Örneğin bir kullanıcı, "A ve B'nin çok 'basit' tercihler olduğunu, dolayısıyla birçoklarının C'yi seçtiğini" söylüyor. Bir diğer kullanıcı, bunun kişiliğimizle ilgili olduğu iddiasında:

Tüm Reklamları Kapat

C'yi seçenler, sıradan insanlar; B'yi seçenler, kendini kurnaz sananlar; A'yı seçenler, umursamazlar; D'yi seçenler ise zeki ya da isyankar insanlar.

Bir diğer kullanıcı, bir nevi Oyun Teorisi uygulayarak, oldukça kesin bir sonuca ulaşıyor (birçok diğer kullanıcı da, bu kadar kesin konuşmasa da, benzer düşüncelere sahip):

Herkesin C yapmasındaki amaç, büyük ihtimal, herkesle aynı cevabı veremeyeyim diye düşünmeleri. Şimdi heskes A veya B ye vermiştir, D de sıralama sonunda, ona da vermişlerdir diye düşünüp, C'ye oy vermekten kaynaklanıyor. Bu test sonucunun C dışında çıkma şansı yok.

Bazılarımız ise duygusal nedenler ileri sürüyor:

Tüm Reklamları Kapat

C işaretleme nedediniz onun daha güvenli geldiğini düşünmeniz. O kadar da güvenilir olmayan B'den sonra güvenebileceğiniz tek şık geriye C kalıyor. Ancak baş harfimden dolayı D'yi işaretledim.

Bir Sınav Miti: Emin Değilseniz, C'ye Basın!

Bu konuda tercihlerimizi gerçekten neyin etkilediğinin kesin bir cevabı yok. Bu tür bir çalışma yurt dışında yapıldığında, ACT veya SAT gibi kitlesel sınavlarda çoğunlukla C şıkkının doğru olduğu inancının baskın olduğu görülüyor (İng: "When in doubt, select C"). Gerçekten de, bizim yaptığımız anketin yorumlardaki birçok kişi de lise ve üniversite sınavlarında çoğu zaman doğru cevabın C şıkkı olduğunu, dershanelerde bu şekilde öğretildiğini, bu nedenle C'yi seçtiğini söylüyor.

Gerçekten de insanlar (ki sınav hazırlayan kişiler de bu kategoridedir), rastgele dağılımlar üretmek konusunda berbattır. Eğer bir insandan rastgele sayılar söylemesini isterseniz, kendisi rastgele sayılar uydurduğundan emin olsa da, aslında son derece öngörülebilir örüntülerde sayılar söylediği görülecektir. Dolayısıyla sınavlardaki şıkları da insanlar hazırladığında, sınavı hazırlayan kişi, doğru cevapların hangi şıklara denk geleceğini rastgele belirlemeye çalışsa da, çoğunlukla önyargılarına yenik düşecek ve bir şıkka diğerlerinden daha fazla ağırlık verecektir.

İşte hem yurt dışında, hem de ülkemizdeki sınav sisteminde, bir nedenle o ağırlık verilen şıkkın C olduğuna inanılmaktadır. Bunun olası bir nedeninden bahsedeceğiz; fakat bunun modern zamanlarda neden bir mit olduğunu izah edelim - ki akıllarda böyle bir şüphe varsa, bu kalksın: Modern zamanlarda sınavlardaki şık dağılımları insanlar tarafından değil, bilgisayarlar tarafından belirlenmektedir.[1] İnsanlardan çok daha başarılı bir rastgele dağılım becerisi olan bilgisayarlar, hiçbir şıkka ağırlık vermeksizin, her bir şıkkın %25 (veya 5 şık varsa %20) sıklıkla dağıldığından emin olabilir. Bu nedenle modern zamanlarda girdiğiniz sınavlarda, spesifik bir şıkkın daha olası olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Elbette bu, bütün sınavlar için geçerli değildir; örneğin büyük sınavlar haricinde kalan okul sınavlarında öğretmenler sınav sorularını ve şıkları elle hazırlamaktadır. Dolayısıyla çok büyük ihtimalle bu sorularda belli bir şıktan yana önyargı oluşacaktır; fakat bu şıkkın her durumda C şıkkı olduğunu gösteren hiçbir araştırma bulunmamaktadır. Dolayısıyla "Neden B değil de hep C'yi seçelim?" sorusunun bir cevabı yoktur.

Her bir öğretmenin geçmişteki sınav soruları ve doğru cevapları analiz edilerek, o kişiye ait önyargılar belirlenebilir (ve sınav hazırlayıcı insanlar arasında spesifik bir şıkka eğilim olup olmadığı da bu sayede tespit edilebilir). Fakat bu tür bir çalışmayı yapmaksızın sadece C şıkkına yüklenmek, stratejik olarak en avantajlı yöntem değildir. Bunun yerine şık eleme ve eğitimli tahminde bulunma gibi "atma" yöntemleri çok daha verimli olacaktır.

Orta Tercih Önyargısı

Bir kullanıcı, bunu "insanların uçarı olmak istememesiyle, daha ortalardaki tercihlerin güvenli olduğunu düşünmemiz" ile ilişkilendiriyor. Sezgisel olarak fark edilen kavram, Orta Tercih Önyargısı olarak isimlendirilen bilişsel bir önyargı. Yapılan çalışmalar, simetrik olarak yerleştirilen birbirine benzer cisimler arasından ortadakini tercih etmeye meyilli olduğumuzu gösteriyor. Yani anketimizde, C şıkkından sonraki en yüksek oranın %22.3 ile B şıkkına ait olması tesadüf olmayabilir.

Cisimler arasında hafif farklar olsa bile (ve hatta belli bir renge karşı eğilimimiz olsa bile) ortadaki tercih daha güvenli gelebiliyor.
Cisimler arasında hafif farklar olsa bile (ve hatta belli bir renge karşı eğilimimiz olsa bile) ortadaki tercih daha güvenli gelebiliyor.

Örneğin Paul Rodway tarafından yapılan bir çalışmada, 65'i kadın 100 katılımcıya 17 soru soruldu. Bu soruların her birinde, birbirine benzer olan ama aynı olmayan 5 farklı fotoğraf vardı (mesela 5 farklı köpek veya 5 farklı manzara). Katılımcılardan en yüksek öncelikli ve en düşük öncelikli tercihlerini seçmeleri istendi. Araştırma için soruların cevapları yatay olarak dizilenmişti ve katılımcılar, ortadaki seçenekleri %20 yerine %23 sıklıkla tercih ettiler. Geri kalan (dıştaki) şıkların tercih edilme oranları %20'nin altındaydı.

Aslında bazı çalışmalar, iki beyin yarımküresinden hangisinin daha baskın olduğuna bağlı olarak bireylerin zıt taraftaki tercihlere eğilimi olduğunu iddia ediyordu (sağ beyni daha aktif olanlar, sol tarafta kalan şıkları tercih ediyor ve tam tersi). Ancak benzer bir çalışmada seçenekler dikey olarak dizilendi ve bu çalışmada da ortadaki seçenekler daha sık tercih edildi; dolayısıyla yatay veya dikey olması sonucu etkilemiyor: İnsanlar, ortadaki nesneleri seçmeye daha meyilliler!

Tüm Reklamları Kapat

Bu etki çok belirgin olmasa bile, her gün yüz milyonlarca insanın, milyarlarca nesne içerisinden tercih yaptığı düşünülecek olursa, uzun vadede bu ufak önyargının ciddi bir tüketici tercihi baskısı yaratacağı aşikardır. Dahası, bu tür bir tercih, yasal süreçlerde de işliyorsa; bu ufak önyargı bile, çok sayıda vaka arasından bir kısmının sırf bu önyargıdan kaynaklı olarak sonucu değiştirebileceği görülebilir. Bunun geçerli olup olmadığının araştırılması gerekmektedir.

Orta Tercih Önyargısı, sadece bu çalışmalarla gösterilmemiştir. Yapılan diğer araştırmalarda da, bir bilmece yarışmasında ortada konumlanan yarışmacının daha başarılı olacağına dair bir önyargı olduğu görülmüştür. Benzer şekilde, bir işe alınacak adayların rastgele karıştırılmış fotoğrafları arasından ortadakilerin daha sık tercih edildiği görülmüştür.[3]

Sıralı Gösterimlerde Ters Köşe Bir Sonuç...

Ancak işler her zaman bu kadar basit değildir: Örneğin birebir aynı fotoğrafları, bir arada değil de, tek tek gösterecek olduğunuzda, kişilerin ortadaki tercihlerden ziyade, en uçlardaki (en baştaki veya en sondaki veya bunlara daha yakın konumlardaki) tercihlere daha çok ağırlık verdiği görülmüştür. Örneğin 2005 yılında yapılan bir çalışmada, buz pateni veya Eurovision gibi yarışmalarda daha sonra performans sergileyen atletler veya sanatçıların ortalamada daha yüksek puanlar aldığı görülmüştür.[2]

Sıralı göstermek yerine, skalaya dağıtılmış şekilde gösterilen tercihlerde ise insanların genelinde ölçeğin sol tarafına yönelik bir eğilim olduğu bulunmuştur. Bunun sebebi, görsel veri referanslarının genel olarak sağ beyinde işlenmesi ve beynin sağ yarım küresinin, vücudun sol tarafında kalan aksiyonları yönetmesi olabilir.[4] Elbette bu durum, memnuniyet anketlerinde kullanılan Likert Skalası gibi ölçeklerde istenen sonucu almak için manipülasyon yapılabileceğini düşündürmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Komplo Teorisyenleri, Büyük Resmi Görenler ve Troller Her Yerde!

Böyle bir konuyla ne alakası olacağını düşünebilirsiniz; ancak herhangi bir bilgi vermeksizin bu tür bir anket yaptığımızda, insanların iyi veya kötü niyetle bile olsa, çok basit konular etrafında bile kamplaşabileceklerini gözledik. Örneğin Evrim Ağacı'nın insanların verilerini toplamak için bu tür bir anket yaptığı (Twitter anketlerinde herhangi bir kullanıcı verisine erişimimiz bulunmuyor), Evrim Ağacı'nın hackerlar tarafından ele geçirildiği (görebileceğiniz gibi, böyle bir durum yok), popülizm ve etkileşim amacıyla bu tür anketler yaptığımız (ekibimiz içerisinde anket önyargılarından söz ederken, spontane olarak aklımıza gelen ve uyguladığımız bir anketten ibaretti) gibi çok sayıda komplo teorisi ve trol yorum da aldık. Bazı sözde eleştirmenlerin, Evrim Ağacı hakkında bizden çok kafa yorduklarını görmek memnun edicidir.

Elbette bize ulaştırıldığı kadarıyla, çeşitli internet forumlarında bu tür bir konuda bile Evrim Ağacı'nın "bozduğunu" söyleme fırsatını kaçırmayan birçok "yorumcu" oldu. Sanıyoruz son 10 yılda Evrim Ağacı'nın bozduğu her söylendiğinde kenara 10 kuruş koysaydık, şu anda bir holding işletiyor olurduk. Elbette Evrim Ağacı bozmuş değil; fakat olağanın dışında gibi gözüken her paylaşım, halihazırda Evrim Ağacı karşıtı önyargısı olan kişilerin bunu dillendirmesi için fırsat yarattığını görüyoruz.

Kimi yorumcu ise bunun "Evrim Teorisi'ndeki tesadüfler" ile ilgili bir mesaj verme çabası olduğunu, ancak bunun başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkum olduğunu söyleyerek "büyük resmi" görmeyi başarmış. Halbuki sorunun tasarımı, bu tür mesajı vermeye uygun değildir (zaten tesadüf de sıradan bir bilimsel olgudur). Sonucun beklendiği gibi çıkmaması, belki de büyük resmi görme çabasındakilerin genellikle neden söz ettiklerine dair en ufak fikirleri olmadığı gerçeğini hoş bir şekilde yansıtmaktadır.

Özellikle de bu anketteki tercihlerin herhangi bir kişilik özelliğini yansıttığını iddia eden yorumların altında, bireylerin çok basit bir anket konusunda bile ayrışabildiklerini ve sosyal medyada bulunmayan Sosyal Kontrat kavramı dolayısıyla saygı sınırlarını kolayca aşabildiklerini gördük.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
EKOLOJİK İNSANCILLIĞIN ÖNCÜLERİ

Bir kitaba üç düşünsel yaşamöyküsü sığdıran Brian Morris, modern ekoloji hareketinin gelişimine damgasını vuran Lewis Mumford, René Dubos ve Murray Bookchin’in fikirlerini, son derece kolay anlaşılır bir biçimde ele alıyor. Bu isimler, bir uçta endüstri megamakinesinin öteki uçtaysa modernlik karşıtı tepkinin yer aldığı çıkışsız ikiliğin ötesine geçerek oldukça makul mantıklı bir üçüncü yol öneriyor. Morris’in ekolojik insancıllık adını verdiği bu ümitvar gelenek, doğayla tekrar hemhal olmuş bir toplum; ekolojik, eşitlikçi ve demokratik bir kent ve kültürü yaratma düşünü benliklerimizde canlandırıyor.

Lafı dolandırmayan, açık ve akıcı üslubuyla sokaktaki eylemciden kuram meraklısı akademisyenlere ve ekologlara kadar her kesime hitap eden Ekolojik İnsancıllığın Öncüleri, ekolojiye, siyasete, felsefeye merak duyanların ya da halihazırda sahada faaliyet gösterenlerin tekrar tekrar okuması gereken bir eser.

Devamını Göster
₺55.00
EKOLOJİK İNSANCILLIĞIN ÖNCÜLERİ

Elbette herkes kötücül değildi; bazı kişiler, "eğlencesine" bir anket olabileceğini fark etti. Kimi yorumcu, Evrim Ağacı'nın denekleri olarak kullanıldıkları konusunda espriler yaptı. Bu konuda, özellikle bir Ekşi Sözlük yorumcusunun detayları aşağıda verilen ikinci anketimizle ilgili mantık yürütmesi, çok basit anketlerin bile kişiliğe bağlı olarak ne kadar karmaşık düşünce ve emek süreçlerini tetikleyebileceğini göstermektedir. İnsanların zihinsel karmaşıklığı, gerçekten de heyecan verici!

Dengeyi Tuttur!

Bu yorumlar, özellikle de ilk anketi takiben yaptığımız ikinci ankette daha da belirginleşti. Bu ankette, çok benzer bir ankete, sosyal dayanışmayı gerektirecek bir görev ekledik: Bu defa, bilinçli bir şekilde, 4 şıkkı dengelemeye çalışın. Herkesin geri alamayacağı tek bir oy hakkı vardı ve bunu, sonuçlarını bilmesi çok zor olan bir ankette, stratejik bir şekilde kullanması gerekiyordu. Tam 107.495 kişi oy kullandı!

Burada bile Twitter'ın açıklarını keşfedecek kadar işi ciddiye alanlar oldu; görüldüğü kadarıyla, mobil cihazları "Uçak Modu"na alıp, ankette bir seçeneği işaretlediğinizde, tercihiniz kaydedilmiyor ama sonuçları görebiliyorsunuz; sonrasında uçak modunu kapatıp, istediğiniz tercihi gerçekten yapabilirsiniz.

Burada gördüğümüz, ilk 12 saat kadar süre boyunca insanların az çok dengeyi tutturabildiği idi. Dolayısıyla ilk ankette gördüğümüz C eğilimi ortadan tamamen kalkmıştı. Anket süresince hiçbir zaman gerçek hedef olan, 4 adet %25.0 hedefine ulaşılamadı - ki bunun yaşanma ihtimali, son derece kaotik bir doğaya sahip olan sosyal medyada pek de beklenen bir durum değildir; ancak %25±1 aralığında uzunca bir süre kalınabildiğini gördük. Hatta anketin 4. saatinde oy dağılımlarını ilan ettiğimizde (A: %23.6; B: %24.3; C: %26.7; D: %25.4), kullanıcıların dengeyi çok daha hassas bir şekilde ayarlayabildiğini gördük.

Buradaki en ilginç insan davranışlarından birisi, ankette oy kullandıktan sonra sonuçları gören kişilerin paylaşımı terk etmek yerine, yorumlarda yeni kullanıcıları doğru tercihe (dengeyi sağlayacak tercihe) yönlendirme çabaları oldu. Bu, ilk ankette gördüğümüz ayrışma/kutuplaşma davranışının tersi yönde bir çabaydı. Belki de ortada ortak bir görev olması, muğlak bir ricaya nazaran insanların daha kolay organize olmasına sebep olmuştu.

Ancak sadece birkaç saat içerisinde, anketin A şıkkından yana çok ciddi bir şekilde saptığını ve oy kullananların sayısının kısa sürede 10-20 bin kadar arttığını gördük - ki bu, dışarıdan ankete bir müdahale olduğunu gösteriyor. Muhtemelen bir forum veya sosyal medya platformunda örgütlenen bir grup internet kullanıcısı, anketin dengesini köklü bir şekilde bozmayı başardı. Anketin son 2 saatinde güncel sonucu tekrar ilan ettik (A: %45.4; B: %17.4; C: %19.9; D: %17.3); ancak o noktada anketin dengeye ulaşma ihtimali kalmamıştı (buna rağmen, sadece dağılımı ilan etmek, A şıkkında 2.2 puan gerilemeye sebep oldu).

Burada, sosyal medyanın toksik doğasını görmek de mümkün oldu: Belli kişi ve gruplar, gerek Evrim Ağacı'na yönelik nefretleri dolayısıyla, gerekse de sadece "trollüğü" bir yaşam stili olarak benimsemiş olmalarından ötürü, bizim için hiçbir anlam ve önemi olmayan bir anket etrafında bile toksisiteye ve amaçtan sapmaya neden oldular; buna zaman ve emek ayırdılar (bu tür bir saldırının kaynağını/kaynaklarını tespit etmeye zaman ayırmadık; ancak bulunacak olursa, buradan paylaşabiliriz). Bu da sosyal medyanın sosyal ilişkilerdeki ve insani iletişimdeki rolünü sorgulamak için elimizdeki milyonlarca diğer nedene basit bir diğerini ekliyor.

Her ne kadar bazı kullanıcılar bu A tercihini ilk anketin etkisine yormaya çalışsalar da, kısa sürede dengenin spesifik bir şıktan yana bozulması ve sonradan oranların açıklanması sonucunda bu şıkkın oylanma sıklığının hızla azalması, bu tür bir açıklamanın ihtimalini azaltıyor. Ancak belli bir şıkkın öne geçmesi ve buna yönelik yorumlar, elbette ufak bir ihtimalle de olsa, kişilerin tercihini etkilemiş olabilir; fakat birçok kişinin yukarıda söz ettiğimiz Twitter bug'ından bihaber ve yorumları da okumadan oy verdiğini varsayacak olursak, ankette 10-12 saat kadar sonra gelen ani bozulmanın dış kaynaklı olduğunu varsaymak güvenli bir tercih olacaktır.

Teorik İstatistik, İnsan Psikolojisine Karşı!

Teorik istatistik, Büyük Sayılar Yasası çerçevesinde, eğer ki yeterince sayıda insan oy kullanırsa, rastgele yapılan bir tercihin, o tercihin başlangıçtaki seçilme ihtimaline yakınsayacağını öngörür. Örneğin 4 şıklı bir soruda yapılacak rastgele tercihler, nihayetinde %25'e yakınsamalırıdır. Bir zar, 5 defa atıldığında 3 defa 4 sayısı gelebilir (yani 4 sayısının gelme sıklığı %16.6 yerine, %60 olabilir); ancak milyonlarca defa zarı atacak olursanız, her bir sayının %16.6 oranına yakınsadığını görürsünüz. Örneğin bir makina, bir parayı 5 defa attığında hepsi yazı gelebilir (%100); ancak 10 milyon atışta %50'ye yakınsama görülecektir.

Fakat burada zar atma gibi fiziksel kurallarla belirlenen bir unsurdan söz etmiyoruz. Burada, gerçek insanların yaptığı gerçek tercihler var ve insanlar, rastgele tercihlerde bulunmak konusunda berbattırlar. Her zaman önyargıları ve karmaşık düşünce örüntüleri vardır; sosyal çevreden etkilenirler. Dolayısıyla tercihleri hiçbir zaman tamamen rastgele değildir. Basit bir sınav miti, Orta Tercih Önyargısı ve yorumlarda belli bir şıkkın çok gelmesine yönelik bilgilerin olması birleşerek, kişilerin çoğunluktan veya azınlıktan yana oy kullanmalarına neden olabilir (görüldüğü üzere, çoğu insan çoğunluktan yanadır - ki bu, psikolojik araştırmalarla uyumludur).

Bu durum anket tasarımcıları tarafından net bir şekilde bilinse de, yaklaşık 26 saate yayılan ve on binlerce kişinin oyuyla sonuçlanan bu ilginç deneyim, insan zihninin karmaşıklığı ve sosyal yapının üzerimizdeki etkisi hakkında ilginç düşünceleri tetikleyebileceğini gösteriyor. Kontrolsüz bir şekilde yapılan bir anket çalışması olması dolayısıyla herhangi bir akademik yargıda veya çıkarımda bulunmak imkansız olsa da, rastgele tercih konusunda araştırmalar yürütenler için hoş ve "eğlencelik" bir deneme sunduğumuzu umuyoruz.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
58
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 33
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 11
 • İnanılmaz 9
 • Merak Uyandırıcı! 9
 • Muhteşem! 7
 • Bilim Budur! 3
 • Güldürdü 2
 • Umut Verici! 1
 • Üzücü! 1
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 27/03/2023 00:03:10 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10023

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Akış
İçerikler
Sosyal
Gündem
Kütleçekimi
Fizik
Taksonomi
Habercilik
Müzik
2019-Ncov
Sağlık Bakanlığı
Kuantum
Sinir
Periyodik Tablo
Kimya Tarihi
Metal
Bağışıklık Sistemi
Yatay Gen Transferi
İspat
Karadelik
Böcek
Etimoloji
Öne Çıkan
Evrim Ağacı Duyurusu
Nükleotit
Davranış
İnternet
Viroloji
Kadın Sağlığı
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Orta Tercih Önyargısı ve Bir Sınav Miti: "Emin Olmadığınızda, C Şıkkına Basın Geçin!". (23 Ocak 2021). Alındığı Tarih: 27 Mart 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/10023
Bakırcı, Ç. M. (2021, January 23). Orta Tercih Önyargısı ve Bir Sınav Miti: "Emin Olmadığınızda, C Şıkkına Basın Geçin!". Evrim Ağacı. Retrieved March 27, 2023. from https://evrimagaci.org/s/10023
Ç. M. Bakırcı. “Orta Tercih Önyargısı ve Bir Sınav Miti: "Emin Olmadığınızda, C Şıkkına Basın Geçin!".” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 23 Jan. 2021, https://evrimagaci.org/s/10023.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Orta Tercih Önyargısı ve Bir Sınav Miti: "Emin Olmadığınızda, C Şıkkına Basın Geçin!".” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, January 23, 2021. https://evrimagaci.org/s/10023.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.