Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Melodi Nedir? Melodi Algımız Çevresel veya Genetik Faktörlerden Etkilenir mi?

Melodi Nedir? Melodi Algımız Çevresel veya Genetik Faktörlerden Etkilenir mi? Pixabay
6 dakika
508
Tüm Reklamları Kapat

Melodi, belirli ses perdelerinin (İng: Pitch) ve ritmik öğelerin bir arada yer aldığı; kültürel ve evrensel pek çok özelliği içinde barındıran bir kavram olarak tanımlanabilir.[1] Örneğin, pek çoğumuzun eğitimimizin ilk yıllarında öğrendiği müzik notaları olan "do, re, mi, fa, sol, la, si" birer ses perdesidir. Bu notaların belirli bir ritim kalıbı ve tempo ile birleşimi de melodiyi oluşturur.

Notaları düşündüğümüzde, belki "do" notası veya "la" notası tek başına bir anlam ifade etmez ama notaların oluşturduğu bütün, yani melodi belirli bir kültür içinde veya evrensel olarak bir anlam taşır hale gelir. Milli marşlar buna belirgin bir örnek olarak verilebilir. Marşlar da diğer müzikler gibi tekil ses perdelerinin bir araya gelmesinden ve buna eşlik eden bir ritmik yapıdan oluşur. Fakat bir araya gelen bu müzikal yapılar sadece melodiyi değil, melodiye yüklediğimiz anlamı da inşa eder. "Do" notası tek başına bir anlam ifade etmez veya bizde bir duygusal tepkiye sebep olmazken, milli marş içinde geçen pek çok do notası ve başka notalarla bir araya gelerek müziğe yönelik anlam ve duygu dünyamızın yapı taşlarını oluşturur.

Tüm Reklamları Kapat

Tam da bu sebeple, melodiyi nasıl algıladığımızı anlayabilmek için Gestalt kuramına başvurmak yerinde olacaktır. Gestalt kuramı, Max Wertheimer tarafından I. Dünya Savaşı öncesinde geliştirmeye başlanmış olup, sonraki yıllarda Kurt Koffka ve Wolgang Köhler tarafından genişletilmiştir.[4] Gestalt kuramı genel hatlarıyla parça ve bütün ilişkisini inceler. Gestalt kuramının temel argümanı parçaların toplamının, parçaların toplamından daha da öteye giden bir bütün sunduğudur.[2] Bu süreç ise örüntü organizasyonu (İng: "Pattern organization") ile gerçekleşir.

Ağırlıklı olarak görsel uyaranların örüntü organizasyonları üzerine çalışmalarını yürüten Gestalt kuramcıları, görsel algının Pragnanz adı verilen bir ilkeye bağlı olduğunu belirtirler.[4] Pragnanz ilkesi temel olarak algısal organizasyonumuzun basit ve simetrik bir forma uyduğunu ifade eder ve bu ilkeyi yakınlık, benzerlik, tamamlama ve devamlılık gibi alt ilkelere ayırır. Bu alt ilkeler ise sadece görsel algıya değil, işitsel algıya da uyarlanabilir ve dolayısıyla melodi algısı için de kullanılabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Yakınlık ilkesi, birbirine yakın mesafede duran parçaların bir grup halinde algılanmaya yatkın olduğunu belirtir.[3] Deneysel olmayan müzik türlerinin hemen hemen hepsinde ses perdeleri birbirine yakındır. Genelde dinlediğimiz melodilerde kalın ve ince seslerin çok kısa süreler halinde bir aşağı bir yukarı gittiğini işitmeyiz. Sesler sürekli bir ince bir kalın şeklinde ilerlemek yerine birbirine yakın bir aralıkta ilerler. Birbirine incelik-kalınlık bağlamında yakın olan bu sesleri zihnimiz, tekil sesleri art arda sıralanmış gibi duymak yerine bir bütün olarak algılar.[4]

Yakınlık ilkesini gözlemleyebileceğimiz en bilinen örneklerden birisi Beethoven'ın 9. Senfonisidir. Senfoninin 4. bölümünde yer alan Ode to Joy kısmında notalar şu şekilde ilerler: "Do-do-re-mi-mi-re-do-si-la-la-si-do-do-si-si". Bu nota sıralamasında görülebileceği üzere notalar tek bir ses bile atlamadan hep bir adım yandaki notanın yanına konumlanmıştır. Daha detaylı açıklamak gerekirse, do notasından sonra re, si notasından sonra la gelmiştir ve do notasından bir anda, arasında dört ses bulunan fa notasına veya arasında beş ses bulunan sol notasına bir atlama gözlemlemeyiz. Notaların birbirine bu denli yakın oluşu da aslında tek tek algıladığımız notaları bir bütün, yani bir melodi olarak algılamamızı sağlar. Böylece notaları tek tek duymak yerine melodinin kendisini duyarız.

Yakınlık ilkesinin yanı sıra, benzerlik ilkesi de birçok farklı öğe bir arada bulunduğu zaman, zihnimizin bu farklı öğeler içinde birbirine benzer parçaları bir arada gruplamaya daha yatkın olduğunu belirtir.[3] Aslında sadece melodi algısında değil, enstrümanları gruplandırırken bile benzerlik ilkesini gözlemlemek mümkündür.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Enstrümanları yaylılar, vurmalılar, üflemeliler olarak ayırırız. Enstrümanlardan ses çıkarma biçimlerimiz açısından birbirine benzeyenleri aynı kategoriye koyarız. Aynı durum, melodileri incelediğimizde de karşımıza çıkmaktadır. Birbirine benzer olan sesleri veya enstrümanları bir melodi içinde kullanmaya ve algılamaya daha yatkınızdır.

Öte yandan, bir parça içinde sürekli tekrar eden motiflerin kullanılması da benzerlik ilkesine örnek verilebilir.[4] Birbirine benzeyen seslerin veya aynı seslerin tekrar edilmesi melodi içinde geçen parçaları (mesela notaları, ritmik öğeleri) bir bütün olarak algılamamızı sağlayabilir. Fakat benzer olmayan karakterde seslerin kullanımı da tahmin edileceği üzere benzerlik ilkesini ihlal edebilir. Örneğin, düşük tempolu, yumuşak bir keman solosuna çok kuvvetli bir şekilde çalınan bir trompetin notaları eşlik ettiğinde bütünlük algımız bozulabilir.

Benzerlik ilkesine verilebilecek en belirgin müzikal örneklerden biri Türkiye'de "Daha Dün Annemizin" adıyla da bilinen ve orijinal ismi "Ah vous-je Maman" olan Mozart'a ait eserdir. Bu eserde de notalar şu şekilde ilerler: "do-do-sol-sol-la-la-sol-fa-fa-mi-mi-re-re-do". Görülebileceği üzere, notalar neredeyse bu bölüm boyunca hep ikili gruplar halinde tekrar etmiştir. Bu ikili grupların, yani birbirine benzer karakterde öğelerin bir arada sıralanması, bu notaları birbirinden bağımsız öğeler gibi algılamak yerine bir bütün olarak algılamamızı sağlamıştır. Bu sayede de tekil seslerin algısı yerine bir melodi algısı oluşmuştur.

Makale kapsamında verilen örnekler hakkında önemli bir noktaya değinmek gerekir. Bu müzikal örnekler başka tonlardan da yazılabilir. Daha net bir ifadeyle, bu eserler farklı notalar ile başlayabilir ve farklı notalarla da yazılabilir. Fakat bu durumda, notaların aralarındaki yakınlık ve benzerlik ilişkisi değişmeyeceğinden dolayı teorik olarak bir sorun teşkil etmemektedir. Dolayısıyla, bu müzikal örneklerin başka notalarla yazılmış versiyonlarında da Gestalt ilkelerini aynı şekilde gözlemleyebiliriz.

Son olarak, tamamlama ilkesi zihnimizin karşı karşıya geldiği bir örüntüde eksik bir parça olması durumunda, zihnimizin o parçanın yarattığı boşluğu tamamlama eğiliminde olduğunu belirtir.[3] Örneğin, bildiğimiz bir melodiyi dinlerken o melodinin içinden birkaç nota silinse ve o notaları işitmesek bile zihnimiz o melodiyi tanımakta zorluk çekmez. Daha önce bu melodiyi (bütünü) oluşturan parçalara dair bilgimiz olduğundan dolayı, birkaç parça eksik olsa bile melodiyi zihnimizde tamamlamakta ve dolayısıyla algılamakta sıkıntı yaşamayız.

Tüm Reklamları Kapat

Müzik algısının önemli alt alanlarından biri olan melodi algısını açıklarken Gestalt kuramı her ne kadar iyi bir teorik çerçeve sunsa da bu kuramda eksik kalan bazı noktalar olduğunu belirtmek gerekir. Örneğin, Gestalt kuramının, algının kültürel ve çevresel boyutlarını göz ardı ettiğini belirtebiliriz. Her kültürde benzerlik veya yakınlık ilkesi tam olarak aynı şekilde mi tecrübe edilmektedir? Ya da aynı kültürün içinde yaşayan bireylerin melodi algısı tamamen benzer midir?

Bu noktada, 384 genç yetişkin ikiz kardeşin melodi ve ritim algısını ölçen bir araştırma örnek verilebilir.[5] Çalışmada ikiz kardeşlerin seçilmesinin sebebi, genetik faktörlerin aynı olduğu durumda, çevresel faktörlerin bir etkisi var mı sorusuna cevap bulmaktır. Çalışma sonucunda, müzikal ton ve müzikal zaman algılarının çevresel faktörlerden etkilendiği bulunmuştur. Yani ses perdelerini, notaları, ritmi ve tempoyu algılarken çevresel faktörlerin algı üzerinde bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Fakat ses perdelerini ayırt etme (İng: "Pitch discrimination") becerisinin de genetik faktörlere bağlı olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, melodi veya genel anlamda müzik algısı genetik faktörlere bağlı olduğu kadar kültürel ve çevresel faktörlere de bağlıdır. Gestalt kuramı melodi algısının önemli bir bölümünü açıklamaktadır. Fakat melodi algısını daha geniş bir perspektiften inceleyebilmek adına, melodi algısında kültürel ve çevresel faktörlerin etkilerinin de ele alınması önem taşımaktadır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
32
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 2
 • Tebrikler! 2
 • İnanılmaz 2
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ Grove Music Online. Melody. (11 Ocak 2018). Alındığı Tarih: 12 Temmuz 2023. Alındığı Yer: Grove Music Online doi: 10.1093/gmo/9781561592630.article.18357. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Solso, R.L., et al. (2008). Cognitive Psychology. Yayınevi: Pearson.
 • ^ a b c Kim, J.. Grouping And Hierarchy. (1 Ocak 2020). Alındığı Tarih: 12 Temmuz 2023. Alındığı Yer: "kixlab" | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b c d Tan, S. L., et al. (2010). Psychology Of Music: From Sound To Significance. Yayınevi: Taylor & Francis.
 • ^ E. Seejarvi, et al. (2016). The Nature And Nurture Of Melody: A Twin Study Of Musical Pitch And Rhythm Perception. Behavior Genetics, sf: 506-515. doi: 10.1007/s10519-015-9774-y. | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 11/12/2023 18:20:04 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/15083

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması (Cmb)
Kuşlar
Doğa Yasaları
Şüphecilik
Sosyal Mesafelendirme
Bilim Felsefesi
Tümör
Transkripsiyon
Nöron Hücresi
Algı
Fotosentez
Pandemik
Toprak
Evrimsel Tarih
Öğrenme Alanı
Temel
Kimyasal Bağ
Sinirbilim
İspat
Kuantum
İfade
Biyokimya
Kalp
Film
Böcekler
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
2025'teki Güneş Fırtınasını Atlatabilecek miyiz?
2025'teki Güneş Fırtınasını Atlatabilecek miyiz?
Soğukta Kas Tutulur mu?
Soğukta Kas Tutulur mu?
Yıldırım Topu: Bulutlardan Gelen Gizemli Elektrik Topu!
Yıldırım Topu: Bulutlardan Gelen Gizemli Elektrik Topu!
Kötü Bilim: Bilim Kötüye Nasıl Kullanılır?
Kötü Bilim: Bilim Kötüye Nasıl Kullanılır?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
B. Kar, et al. Melodi Nedir? Melodi Algımız Çevresel veya Genetik Faktörlerden Etkilenir mi?. (31 Ekim 2023). Alındığı Tarih: 11 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/15083
Kar, B., Alparslan, E. (2023, October 31). Melodi Nedir? Melodi Algımız Çevresel veya Genetik Faktörlerden Etkilenir mi?. Evrim Ağacı. Retrieved December 11, 2023. from https://evrimagaci.org/s/15083
B. Kar, et al. “Melodi Nedir? Melodi Algımız Çevresel veya Genetik Faktörlerden Etkilenir mi?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 31 Oct. 2023, https://evrimagaci.org/s/15083.
Kar, Bahar. Alparslan, Eda. “Melodi Nedir? Melodi Algımız Çevresel veya Genetik Faktörlerden Etkilenir mi?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, October 31, 2023. https://evrimagaci.org/s/15083.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close