Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Maymunlar Taş Devri'ne Girdi mi?

Maymunlar Taş Devri'ne Girdi mi?
5 dakika
13,909
 • Etoloji
 • Primatoloji
Podcast
7:56
Funda Başak
Seslendiren
57
 • İndir
Tüm Reklamları Kapat

İddia

Maymunlar Taş Devri'ne girdi! Bilim insanları, Asya, Afrika ve Güney Afrika'da yaşayan maymunların ve şempanzelerin taşlardan aletler, ağaç dallarından ise mızraklar yapmaya başladığını gözlemledi.

Gerçek mi?

Karışık
Karışık

Gerçek Taraflar

Şempanzeler, orangutanlar ve kapuçin maymunları gibi çok geniş bir kuyruklu ve kuyruksuz maymun (veya kısaca "maymun" veya simiyen) grubunun alet olarak taş kullandığı bilinmektedir. Hatta şempanzelerin taş alet kullanımına yönelik bulgular 3000 yıllık bir tarihe sahiptir.

Sahte Taraflar

Maymunların "Taş Devri'ne girdiği" iddiası sansasyoneldir; çünkü bu devirler antroposentrik (insan-merkezci) kavramlardır. Diğer maymunların "Taş Devri" gibi insan tarihiyle özdeşleşmiş bir devre girdiğini iddia etmek, insan-harici maymunların kültürel evriminin de insan evrimini takip etmesi gerektiği imâsını barındırmaktadır. Günümüzde maymunların Taş Devri'ne girdiğini fikri, primatoloji ve antropoloji camiasında genel geçer kabul görmediği gibi, dikkate değer miktarda da dillendirilmemektedir.

Tüm Reklamları Kapat

İddianın Kökeni

Maymunların (özellikle de şempanzelerin) Taş Devri'ne girdiği iddiası ilk kez 12 Şubat 2007 yılında Science dergisinin blogunda Ann Gibbons tarafından "Şempanze Taş Devri" başlığıyla kaleme alınmıştır.[1] Gibbons'ın başlığı, şempanzelerin taş alet kullanımının tarihini inceleyen araştırmacılardan biri olan, Cambridge Üniversitesi primatologu William McGrew'un şu sözlerinden gelmektedir:

Artık elimizde, şempanzelerin de arkeolojik bir kaydı olduğuna dair kanıtlar var. Yani bir Şempanze Taş Devri...

O gün bugündür bilim kaynakları ve sosyal medya hesapları, gerek bu konu hakkında yapılan ek araştırmaları gündeme taşırken gerekse de sadece popülerlik kazanmak adına bu abartılı başlığa sahip içerikleri sosyal medya üzerinden paylaşmaktadır. Bu paylaşımlar, özellikle de sosyal medyada "Maymunlar bile Taş Devri'ne girdi, biz hala X yapıyoruz." tarzı mesajlara çok açık olduğu için kısa sürede popülerlik kazanmakta ve yayılmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Bilgiler

Maymunlarda alet kullanımı çok iyi bir şekilde gözlenmiş ve raporlanmış bir olgudur.[2], [3], [4] Bir zamanlar insanlara özgü olduğuna inanılan, hatta insanı tanımlamak için "alet yapan hayvan" gibi tanımların bile yaygınlaşmasına sebep olan bu kadar temel bir davranışın, insan-harici maymunlarda da gözlenmesi, doğada insanın eşsizliği argümanına son 1 asırda vurulan çok sayıda darbeden bir diğeri olmuştur.[5]

Maymunlar (ve kuşlar, filler gibi bazı diğer hayvanlar), çeşitli amaçlarla aletler kullanabilirler. Bunların başında, besinlere daha kolay erişim gelmektedir. Örneğin bir karga, uzun bir çöp parçasını mızrak gibi kullanarak bir şişenin içinde olduğu için erişemediği besinlere ulaşabilir veya yüksekten kabuklu hayvanları bırakarak bunların parçalanmasını sağlayabilir.[6], [7], [8] Benzer şekilde kuşlar, ufak çakılları su içerisine atarak, şişe içindeki suyun seviyesinin yükselmesini ve bu sayede yüzeyde asılı duran ekmek kırıntısı gibi yiyeceklere ulaşabilirler. Bazı şempanzeler ve orangutanlar, ağaç dallarını kullanarak karınca ve termitleri yuvalarından çıkarıp adeta "çöp şiş" yaparak yiyebilirler.[9] Bazı kuşlar ekmek kırıntısı gibi besinleri, suda yüzen balıkları üzerlerine çekmek ve böylece daha kolay avlamak için bir yem olarak kullanabilirler.[10] Orangutanlar, uzun ve sivri dalları kullanarak ağaç tepelerinden su birikintilerine sarkarak balık avlayabilirler. Yani Hayvanlar Alemi'nde alet kullanımı çok yaygındır.

Taş Devri İddiası Nereden Geliyor?

Taş Devri'nden kasıt, primatların (özellikle de insanların) bir taşı bir diğerine vurarak taş aletler yapabilmesini ifade eder. İnsanlar, son birkaç bin yıl öncesinde Demir Çağı'na girilene kadar, on binlerce yıl boyunca taş aletler yapmışlar ve bunları kullanarak avlanmışlardır (veya hayatlarını başka şekillerde kolaylaştırmışlardır).

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Son 15-20 yılda yapılan bazı gözlemler, bazı maymun gruplarında da Taş Devri insanlarınınkine benzer aletler yapıldığını göstermektedir. Örneğin Batı Afrika'daki yağmur ormanlarında yaşayan şempanzeler, taş parçaları kullanarak sert kabuklu yemişleri açabilmektedirler ve bitkilerin depo organlarındaki besinlere ulaşabilmektedirler.[11] Savana şempanzeleri, aletler kullanarak avlanabilmektedir.[12] Beyaz suratlı kapuçin maymunları taş aletler kullanarak yemişlerin ve deniz kabuklularının kabuklarını kırıp avlarına ulaşabilmektedir.[13], [14] Hatta Brezilya'daki kapuçinlerin 700 yıldır taş aletler kullandığı bile tespit edilmiştir.[15] Daha önceden bizim de duyurduğumuz üzere, bonoboların da insanların Taş Devri'nde yaptıklarına benzer aletler kullandığına yönelik bulgular da bulunmaktadır.[16]

Tüm bunlardan yola çıkan araştırmacılar, 2009 yılında Nature dergisinde "Primat Arkeolojisi" başlığıyla yayınladıkları bir makalede, maymunların yeni yeni değil, en azından yüzlerce ve potansiyel olarak binlerce yıldır taş aletler kullandığını gösteren kanıtları ileri sürerek, insan-harici maymunlarda da insandaki gibi kültür olduğunu ileri sürmüştür.[1], [17]

"Taş Devri" İddiası Muhtemelen Abartılı!

Bu perspektiften bakınca, maymunların Taş Devri'ne girdiği fikri makul gözükmektedir. Ancak bir hayvanın bir "devir"den söz edecek kadar büyük bir kültürel değişimden geçmesi için, bu kültürün küçük gruplarda değil, türün tüm popülasyonları genelinde ve sürekli olarak gözlenmesi gerekmektedir. Bu kadar yaygın ve uzun soluklu gözlemler henüz yapılamamıştır.

Dahası, yapılan bazı çalışmalar şempanzelerde genel geçer bir taş alet yapımı algısı olmadığını göstermektedir. Örneğin Open Research Europe'da yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar, şempanzelere taş aletler yapmaları için ihtiyaç duyacakları bütün malzemeleri vermiş olmalarına rağmen ve hatta onları bir müddet aç bıraktıktan sonra, taş aletler kullanarak açabilecekleri engellerin arkasına çok sevdikleri yiyecekleri koyarak teşvikler yaratmalarına rağmen, şempanzeler bunları kullanarak taş aletler yapamamış ve yiyeceklere ulaşamamıştır.[18]

Bu araştırmada dikkat çekilen önemli bir detay, laboratuvar şartlarında insan-harici maymunların alet kullanımıyla ilgili olarak yapılan deneylerde, neredeyse her zaman insanların alet yapışını tekrar tekrar izleyen maymunlar kullanılmasıdır.[19] Bu maymunlar, gözlem yoluyla insanlardan alet yapmayı öğrenmekte ve bazı şartlarda bunu tekrar edebilmektedir. Ancak insanlar tarafından eğitilmeyen şempanzelerde taş yapmaya yönelik bir bilgi ve eğilim gözlenmemiştir. Dolayısıyla şempanzelerin kendi kültürüründe evrensel olarak taş alet yapmaya yönelik bir eğilim olmadığı söylenebilir; bir diğer deyişle, normalde şempanzeler ebeveynden yavruya aktarılan bir şekilde taş alet yapımını öğrenmemektedirler. Bu da "şempanzelerin Taş Devri'nde oldukları" iddiasını zayıflatmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Sonuç

Elbette sunulmak istenen mesaja bağlı olarak burada verilen detaylar eğilip bükülerek potansiyel bir hikayeye güç kazandırılabilir. Örneğin "Taş Devri'ne girmek" derken kastedilenin, zaten yeni yeni taş aletler kullanmaya başladıkları olduğu, dolayısıyla genel geçer bir taş alet kullanımı görmek için birkaç bin yıl daha geçmesi gerektiği iddia edilebilir. Bu, makul bir iddia olabilir; fakat kültürel ve biyolojik evrimin gerçekten de o yönde ilerleyeceğini gösteren güçlü bir kanıt olmadıktan sonra, bu iddia bilimsel bir çeşit inanç olarak kalacaktır.

Dahası, hayvanların kendilerine has kültürleri olduğu konusunda artık dikkate değer hiçbir şüphe kalmamış olsa da muhtemelen bizimkinden oldukça farklı bir kültürel evrim rotası izleyecek olan şempanze kültürünü insansı terimlerle tanımlamak doğru değildir ve hatta yanıltıcı olabilir.

Tüm bu bulgular ışığında, birçok maymunun kısıtlı olarak da olsa taş alet kullanabildiklerini ama bunların genel geçer bir taş alet kültüründen söz etmek için yeterli olmadığı gerçeğini gözeterek, maymunların (veya spesifik bir türün) Taş Devri'ne girdiği iddiasının doğru olmaya yakın ama "Karışık" bir iddia olduğunu ve doğrularla yanlışları bir arada sunmasından ötürü yanıltıcı olabileceğini söylemek mümkündür.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
108
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Güldürdü 47
 • Merak Uyandırıcı! 30
 • Muhteşem! 20
 • İnanılmaz 17
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 13
 • Umut Verici! 11
 • Tebrikler! 10
 • Bilim Budur! 9
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 29/05/2023 04:52:35 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12091

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Saç
Sağlık Personeli
Hafıza
Çekirdek
Mars
Kuyruksuz Maymun
Diyet
Zaman
Mitler
Tardigrad
Öne Çıkan
Olumsuz
Şehir Hastanesi
Hidrotermal Baca
Haber
Entomoloji
Zehirli Mantar
Canlı Cansız
Mit
Yangın
Nörobiyoloji
Koruma
Elektrik
Mutasyon
Evrenin Genişlemesi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Umut: Her Şey Çok Güzel Olacak mı?
Umut: Her Şey Çok Güzel Olacak mı?
Ay Kraterindeki Dev Teleskop Ne İşe Yarayacak?
Ay Kraterindeki Dev Teleskop Ne İşe Yarayacak?
Körler ve Sağırlar Rüya Görür mü?
Körler ve Sağırlar Rüya Görür mü?
Acı Yemek Basur Yapar Mı?
Acı Yemek Basur Yapar Mı?
Tatil Ortası Depresyonu: Tatil İnsanları Neden Üzüyor?
Tatil Ortası Depresyonu: Tatil İnsanları Neden Üzüyor?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Maymunlar Taş Devri'ne Girdi mi?. (10 Temmuz 2022). Alındığı Tarih: 29 Mayıs 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/12091
Bakırcı, Ç. M. (2022, July 10). Maymunlar Taş Devri'ne Girdi mi?. Evrim Ağacı. Retrieved May 29, 2023. from https://evrimagaci.org/s/12091
Ç. M. Bakırcı. “Maymunlar Taş Devri'ne Girdi mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 10 Jul. 2022, https://evrimagaci.org/s/12091.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Maymunlar Taş Devri'ne Girdi mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, July 10, 2022. https://evrimagaci.org/s/12091.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close