Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Manipülasyon Hipotezi ve Paraziter Manipülasyon: Plasmodium Cinsi Sıtma Paraziti, Anopheles Cinsi Sivrisinekleri Nasıl Kontrol Ediyor?

Derinizin biyokimyası, sivrisineklerin sizi tercih etmesine neden olabilir. Bu da, sıtmaya yakalanma riskini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç nasıl evrimleşti?

Manipülasyon Hipotezi ve Paraziter Manipülasyon: Plasmodium Cinsi Sıtma Paraziti, Anopheles Cinsi Sivrisinekleri Nasıl Kontrol Ediyor? CDC
Anopheles freeborni türü bir sivrisinek, insan derisi üzerinde beslenirken...
4 dakika
1,513
 • Veteriner Parazitoloji
 • Tıbbi Parazitoloji
Tüm Reklamları Kapat

Parazitler, uygun konak türlerine bulaşmayı artırmak ve yaşam döngülerini tamamlayabilmek için, konak davranışlarını değiştirebilir. Manipülasyon hipotezi olarak da adlandırılan bu fenomenin kanıtları; Toxoplasma gondii, Dicrocoelium dendriticum ve Diplostomum pseudospathaceum gibi birçok parazit türünde çalışılmış ve konuyla ilgili bir takım veriler ortaya çıkartılmıştır. Bu fenomenden faydalanan parazitlerden biri de, her yıl milyonlarca insanı etkileyen, sıtma (İng: "malaria") etkenleridir.

Sıtma, Plasmodium cinsi içerisinde sınıflandırılan Apicomplexan protozoonlardan kaynaklı, memeli ve omurgalılarda şekillenen paraziter bir enfeksiyondur. İnsanlarda Plasmodium falciparum, P. malariae, P. vivax, P. ovale ve P. knowlesi türleri enfeksiyona neden olurken, Anopheles türleri de vektörlük yapmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Anopheles sivrisinekleri, sıtma ile enfekte bireyleri (özellikle gametositleri veya parazit sinyal metabolitlerini taşıyan konakları), enfekte olmayan bireylere göre daha sık tercih ederler. Manipülasyon hipotezine göre bunun iki farklı nedeni olduğu düşünülmektedir.

 1. Uçucu organik bileşikler (VOC, Volatile Organic Compounds)
 2. Deri mikrobiyatası

Bu hipoteze göre, sıtma parazitleri/etkenleri, bulundukları konakların beslenme ve uçma gibi hayati davranışlarını yavaşlatarak, enfektif dönem öncesi, yani etken ookist aşamasındayken sivrisineğin (vektör: Anopheles spp.) yaşamsal faaliyetleri sırasında taşıdığı ölüm riskini azaltır. Paraziter etken, enfektif form olan sporozoit dönemine ulaştığında ise, vektör sivrisinekler beslenme oranını artırarak etkeni sonkonak olan insana kan emme yoluyla aktarırlar.

Tüm Reklamları Kapat

Sivrisineklerin beslenme davranışları, sadece parazitin varlığına değil, aynı zamanda parazitin gelişim aşamalarına da duyarlıdır.

Uçucu Organik Bileşikler

Emami ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, uçucu organik bileşiklerin artan salınımına bağlı olarak, Plasmodium falciparum metaboliti içeren kanın, etken veya metabolitleri içermeyen kana göre, sivrisinekleri daha fazla cezbettiği görülmüştür.[1]

Lacroix ve arkadaşları tarafından Kenya'da yapılan çalışmada ise, P. falciparum'un gametositlerini barındıran çocuklar, enfekte olmayan veya parazitin enfektif formunu taşımayan çocuklara kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla sivrisinek saldırılarına maruz kaldığı ortaya çıkarılmıştır.[2]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Vantaux ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada enfektif form olan sporozoitleri taşıyan Anopheles cinsi sivrisineklerin, sıtma etkeni için sonkonak insanları seçme olasılığının, enfekte olmayan veya ookist formunu taşıyan sivrisineklere göre %24 daha fazla olduğunu ortaya çıkarılmıştır.[3]

Sivrisinekler bu yönelimi sadece parazitin sonkonağı olan insan varlığında göstermektedir. Konak seçimi, sivrisinek için önemli olmayabilir; ancak Plasmodium falciparum sadece hominidlerde veya yakın akraba primatlarda gelişimini tamamlayabilmektedir. Vantaux ve arkadaşları, bu %24 artışın sonuçlarını daha iyi ifade edebilmek için matematiksel bir modelden de faydalanmışlardır. Sonuç olarak, 15 günlük yaşam süresine sahip bu sivrisineklerin sporozoit taşıyan ve taşımayanlar arasında bir karşılaştırma yapılmış, enfekte olmayan sinekler 4 kez insanları ısırırken enfekte olanlar ise 14 kez ısırmışlardır. Bu da enfeksiyonun, bulaştırıcı ısırık sayısını %250 yükselttiğini göstermektedir. Daha uzun bir yaşam süresine sahip sivrisinek türlerinde bulaştırıcı ısırık sayıları daha da fazla olacaktır.

Plasmodium türlerinin yaşam safhalarına göre kan preparatında görünümü
Plasmodium türlerinin yaşam safhalarına göre kan preparatında görünümü
Poostchi ve ark., 2017

Deri Mikrobiyotası

Deride bulunan mikroorganizmaların ter bileşenlerini sivrisinekleri cezbeden uçucu organik bileşiklere dönüştürdüğü bilinmektedir. Penn ve Potts, bu veriye dayanarak sıtma parazitleri ile enfekte olunduğu durumlarda, vektörler tarafından sonkonak olan insanlara karşı da bir duyarlılık olabileceğini öne sürmüşlerdir. Yaptıkları çalışmada, vektörler için cezbedici konakların deri mikrobiyatası yoğunken, cezbetmeyen konaklarda ise tam tersi bir durum söz konusudur. Staphylococcus spp sağlıklı insanlarda cezbedicilik ile pozitif olarak ilişkili iken, Pseudomonas spp için tam tersi durum tespit edilmiştir.[7] Sıtma etkenlerini enfekte konağın deri bakteri profilini, enfekte olmayanlara göre daha fazla Staphylococcus spp barındıracak şekilde değiştirmesi bu hipoteze desteklemektedir.

Verhulst ve arkadaşlarının insanlar üzerinde yaptığı çalışmada ise, bakteri kaynaklı uçucu organik bileşiklerin (VOC) Plasmodium enfeksiyonu ile ilişkili olduğu dair kanıtlar tespit edilmiştir.[8] İnsan derisine ait koku örnekleri, P. falciparum ile kontrollü enfeksiyon (öncesinde, sırasında ve sonrasında) boyunca üç ayrı zaman periyodunda analiz edilmiştir. Sonuçlar, bakteri kaynaklı uçucu organik bileşiklerin, Anopheles sivrisineklerinin Plasmodium ile enfekte insanlara yönelik konak arama davranışını yönlendirdiğini destekler niteliktedir. Bu uçucu organik bileşikler, Anofeles gambiae için cezbedicidir ve bu da sıtmayla enfekte olmuş konakların vektörler tarafından tespit edilmesine aracılık etmede deri mikrobiyatasının potansiyel rolünü göstermektedir.

Bununla birlikte bakterilerin vektörler üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmada moleküler teknikler kullanılarak, enfekte olanlar ve olmayanlar arasında ya da enfeksiyon öncesi ve sonrası arasındaki deri mikrobiyota profil farklılıklarını ortaya çıkarmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Tüm Reklamları Kapat

Sıtma etkenlerinin (Plasmodium spp) yaşam döngüsü
Sıtma etkenlerinin (Plasmodium spp) yaşam döngüsü
cdc

Enfekte omurgalı konağa karşı artan vektör cezbediciliği/duyarlılığı, konak-vektör temasını artırdığı için parazite evrimsel bir avantaj sağlayacaktır ve bu da muhtemelen bulaşma şansını artıracaktır. Eğer böyle bir fenomen olmasaydı, parazitin henüz enfektif formunu taşımayan vektörler, omurgalı hayvanların saldırılarına maruz kalma veya omurgalılar tarafından öldürülme gibi risklere maruz kalacak, bu da sıtma etkeni için dezavantajlı bir durum olacaktır.

Bu sonuçlardan epidemiyolojik tahmin ve hastalık yönetimi için önemli çıkarımlar yapılabilir. Halk sağlığı stratejileri, sporozoit ile enfekte sivrisinekleri tuzağa düşürmenin yolları, sonkonak olan insanları bulmak için kullandıkları yönelimleri taklit etme veya henüz bulaşıcı olmayan Plasmodium etkenleri barındıran sivrisineklerin davranışlarını tanımlamanın ve onları ısırmadan önce tuzağa düşürmenin olası yollarına odaklanabilir.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
6
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 1
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ S. N. Emami, et al. (2020). Can Plasmodium’s Tricks For Enhancing Its Transmission Be Turned Against The Parasite? New Hopes For Vector Control. Pathogens and Global Health, sf: 325-335. doi: 10.1080/20477724.2019.1703398. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ L. J. Cator, et al. (2012). Do Malaria Parasites Manipulate Mosquitoes?. Trends in Parasitology, sf: 466-470. doi: 10.1016/j.pt.2012.08.004. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. Vantaux, et al. (2018). Field Evidence For Manipulation Of Mosquito Host Selection By The Human Malaria Parasite, Plasmodium Falciparum. bioRxiv, sf: 207183. doi: 10.1101/207183. | Arşiv Bağlantısı
 • A. O. Busula, et al. (2017). Mechanisms Of Plasmodium-Enhanced Attraction Of Mosquito Vectors. Trends in parasitology, sf: 961-973. doi: 10.1016/j.pt.2017.08.010. | Arşiv Bağlantısı
 • N. Dumanlı, et al. (2010). Veteriner Protozooloji. Yayınevi: Medisan Yayınevi. sf: 163-181.
 • M. A. Özcel. (1999). Sıtma, Malaria. Yayınevi: Türkiye Parazitoloji Derneği.
 • ^ D. Penn, et al. (1998). How Do Major Histocompatibility Complex Genes Influence Odor And Mating Preferences?. Academic Press, sf: 411-436. doi: 10.1016/S0065-2776(08)60612-4. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ N. O. Verhulst, et al. (2009). Cultured Skin Microbiota Attracts Malaria Mosquitoes. Malaria Journal, sf: 1-12. doi: 10.1186/1475-2875-8-302. | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/06/2023 14:23:21 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9601

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Lgbt
Zaman
Moleküler Biyoloji
Sperm
Yas
Beslenme
Bilinç
Bitkiler
Çocuk
Yüz
Lipit
Evrim Teorisi
Elektromanyetizma
Mavi
Doğa Olayları
Bilişsel
Oyun
Sosyal Medya
Sinir Sistemi
Yapay Seçilim
Test
Su Ayısı
Nadir
Saç
Köpekbalığı
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
İlk Defa Ne Zaman Giysi Giydik?
İlk Defa Ne Zaman Giysi Giydik?
Cin/Şeytan Çıkarma Ritüelleri Gerçek Olabilir mi? | Çoklu Kişilik Bozukluğu
Cin/Şeytan Çıkarma Ritüelleri Gerçek Olabilir mi? | Çoklu Kişilik Bozukluğu
Depremden Etkilenen Tüm Çocuklara Sesleniyoruz!
Depremden Etkilenen Tüm Çocuklara Sesleniyoruz!
Sizin Kulağınız Bu Tuhaf Şeylerin Kaçını Yapabiliyor?
Sizin Kulağınız Bu Tuhaf Şeylerin Kaçını Yapabiliyor?
Karadeliğin İçinden Kurtulabilir miydiniz?
Karadeliğin İçinden Kurtulabilir miydiniz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
G. Eren, et al. Manipülasyon Hipotezi ve Paraziter Manipülasyon: Plasmodium Cinsi Sıtma Paraziti, Anopheles Cinsi Sivrisinekleri Nasıl Kontrol Ediyor?. (28 Kasım 2020). Alındığı Tarih: 1 Haziran 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/9601
Eren, G., Bakırcı, Ç. M. (2020, November 28). Manipülasyon Hipotezi ve Paraziter Manipülasyon: Plasmodium Cinsi Sıtma Paraziti, Anopheles Cinsi Sivrisinekleri Nasıl Kontrol Ediyor?. Evrim Ağacı. Retrieved June 01, 2023. from https://evrimagaci.org/s/9601
G. Eren, et al. “Manipülasyon Hipotezi ve Paraziter Manipülasyon: Plasmodium Cinsi Sıtma Paraziti, Anopheles Cinsi Sivrisinekleri Nasıl Kontrol Ediyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 28 Nov. 2020, https://evrimagaci.org/s/9601.
Eren, Gökhan. Bakırcı, Çağrı Mert. “Manipülasyon Hipotezi ve Paraziter Manipülasyon: Plasmodium Cinsi Sıtma Paraziti, Anopheles Cinsi Sivrisinekleri Nasıl Kontrol Ediyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, November 28, 2020. https://evrimagaci.org/s/9601.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close