Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Kuantum Levitasyon, Nesnelerin Uçmasını veya Havada Asılı Kalmasını Nasıl Sağlar?

Kuantum Levitasyon, Nesnelerin Uçmasını veya Havada Asılı Kalmasını Nasıl Sağlar? Yaorusheng/Getty Images
7 dakika
19,442
Evrim Ağacı Akademi: Elektromanyetizma Yazı Dizisi

Bu yazı, Elektromanyetizma yazı dizisinin 15. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Elektromanyetik Spektrum (Tayf) Nedir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

İnternette “kuantum levitasyon” başlıklı bazı videolar çoktan kendine yer edinmiş durumda. Peki kuantum levitasyonu nedir, nasıl çalışır, yoksa gerçekten bir gün uçan arabalara sahip olmamız mümkün mü? Hadi gelin beraber bakalım.

Kuantum levitasyon, adından da anlaşılabileceği üzere, bilim insanlarının kuantum fiziğinden yararlanarak nesneleri (spesifik olarsak süperiletkenleri) manyetik bir kaynak üzerinde (özellikle bu amaç için üretilmiş manyetik kuantum levitasyon alanları üzerinde) havalanmasını ve hareket edebilmesini amaçladığı çalışmalara verilen isimdir. 

Bilimsel Yaklaşımla Kuantum Levitasyonu

Kuantum levitasyonun beklendiği gibi çalışmasının ardındaki ana sebep/açıklama ise manyetik akı ve 1933 yılında Alman fizikçi Walther Meissner ve Robert Ochsenfeld’in keşfettiği Meissner Etkisi olarak adlandırılan bir tür bilimsel olgudur.

Tüm Reklamları Kapat

Alman fizikçilerin 1933 yılında yaptığı bu gözlemde, manyetik alan içerisindeki bir süperiletken kritik bir sıcaklığa kadar soğutulduğunda manyetik alan çizgileri süperiletkenin dışına itilir. Bu şu şekilde gerçekleşmektedir:

Süperiletkenlerin sıfır elektriksel dirence sahip oluşları, onlara manyetik alanlara karşı koyabilme ya da onları itebilme yeteneğini verir. Buna “diamanyetik” özellik denmektedir. Diamanyetizma şu şekilde gerçekleşir: Yüklü bir parçacık bir eksen etrafında dönerken belli bir manyetik alan oluşturur. Bu manyetik alanının yönünü de parçacığın dönme yönü belirler. Elektron, manyetik alanı oluşturan parçacıktır (protonun etkisi yok denecek kadar azdır). Bir atomun veya molekülün elektron dizilişi/dağılımı yörüngeler üzerinde gösterildiğinde, bazı elektronların eşleşmiş bazılarınınsa dışarıda kalmış olduğu gözlenebilir. Eşleşmiş elektronlar birbirine zıt yönde dönerek birbirlerinin manyetik alan etkilerini yok ettiği için manyetik alan oluşturamazlar. Ancak dışarıda kalan elektronlar, kendilerini sıfırlayacak bir eşe sahip olmadıklarından oluşturdukları maddeye belli bir manyetik alan kazandırabilirler. Örneğin, paramanyetik (alüminyum ve magnezyum gibi) ve ferromanyetik maddeler (demir ve nikel gibi) manyetik alanlar tarafından çekilirler.

Diamanyetik özelliğe sahip süperiletken maddeler ise eşleşmiş elektronlara sahip olduğundan hem manyetik alanları yoktur hem de içinde bulundukları manyetik alan çizgilerine ters yönde mıknatıslaştırılırlar (ya da manyetik bir alan tarafından itilirler). Süperiletkenlerin sergilediği bu itilme davranışına “Meissner etkisi” veya “akı dışarlanması” adı verilir. Meissner etkisi nedeniyle bir süperiletken, bir mıknatıs üzerine yerleştirildiğinde havada asılı kalabilmektedir. Aslında mıknatıs üzerine yerleştirilen bir süperiletken cismin havada durması, iki adet mıknatıs parçasının sahip olduğu aynı kutupların (örneğin, güney kutuplarının) birbirini dengelemeye çalışması gibidir. 

Kuantum levitasyonu süreci, özellikle “kuantum kilitlenme” adlı bir olgu ile birlikte çok daha ilgi çekici hale gelmektedir. Tel Aviv Üniversitesi süperiletkenler ekibi, bu durumla ilgili şöyle bir yorum yapmaktadır:

Tüm Reklamları Kapat

“Süperiletken maddeler ve manyetik alanlar birbirlerinden hiç haz etmezler. Mümkün olduğunda süperiletken madde, bulunduğu tüm manyetik alanı içinden atmaya çalışacaktır. İşte bu Meissner etkisidir. Bizim durumumuzdaysa, süperiletkenler aşırı derecede zayıf olduğundan, manyetik alan süperiletkenin içerisine nüfuz edebilmektedir. Ancak bu, “akı tüpü” olarak adlandırılan bir halde (burgular şeklinde) ayrık olarak gerçekleşmektedir. Her manyetik akı tüpünün içerisinde, süperiletkenlik dışarıdan bağımsız olarak yok olmaktadır. Süperiletken madde ise, manyetik akı tüplerini daha güçsüz ve zayıf bölgelerde saklama eğilimindedir (örneğin, tane sınırlarında). Süperiletken cismin havada gerçekleştireceği herhangi bir hareket, akı tüplerinin yer değiştirmesine neden olur. Bunu önlemek adına süperiletken, sanki havada hapsolmuş edasıyla tepkisiz ve hareketsiz kalmaktadır. Buna ise kuantum kilitlenme denir.”

Bu alanın önde gelen isimlerinden Tel Aviv Üniversitesinde fizik profesörü olan Guy Deutscher’ın bizzat kendisi, “kuantum levitasyon” ve “kuantum kilitlenmesi” terimlerini bilime kazandırmıştır.

Buraya kadar kuantum levitasyonla ilgili birtakım olguları ve terimleri açıkladık ama elbette akıllarda hala bazı sorular olabilir. Şimdi de o sorulardan birkaçını cevaplarıyla birlikte ele alalım:

Süperiletken Cisimler ve Manyetik Alanlar Neden Birbirlerinden ''Haz Etmezler''?

Süperiletken bir malzeme, içerisinde elektronların çok kolay biçimde hareketlerini gerçekleştirebildiği bir maddedir. Elektronlar süperiletkenler içerisinde herhangi bir dirence maruz kalmadan hareket edebilmektedir. Bu sayede, manyetik bir alana yaklaştırılan süperiletken maddenin yüzeyinde küçük akımlar oluşur ve hem maruz kaldığı manyetik alanın etkisi hem de süperiletken maddenin yüzeyinin altında kalan manyetik alanın yoğunluğu sıfıra eşitlenir. Manyetik alan çizgilerini çıplak gözle görebilseydik, süperiletken cismin etrafında bu çizgilerin büküldüğünü gözlemleyebilirdik.

Peki bu durum süperiletkenlerin nasıl havada kalmasını sağlıyor?

Bir süperiletken nesne manyetik bir diskin üzerine yerleştirildiğinde, disk yüzeyindeki güçlü manyetik alan, süperiletkeni iterek onun havada asılı kalmasını sağlar. Tabii ki bu süperiletkenin, disk yüzeyinden ne kadar yüksekte havada kalabileceğinin de bir sınırı ve açıklaması vardır. Bu aradaki mesafe manyetik alanın uyguladığı güç ve (bu manyetik alanın tersi yönünde olan) yerçekimi kuvvetinin uyguladığı güç ikilisi tarafından belirlenmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Birinci tip (Tip 1) süperiletkenlerin oluşturduğu bir disk, “mükemmel diamanyetizma” olarak adlandırılan en aşırı noktalardaki Meissner etkisini gösterecektir. Bu tür süperiletkenlerin içerisinde hiçbir şekilde manyetik alan bulunmayacak, manyetik bir alanla herhangi bir temastan kaçınarak havada yükselecektir. Ancak buradaki tek sorun, gerçekleşecek olan “levitasyon”un (havada kalmanın) kararlı ve stabil yapıda olmayışı, yani levitasyonun gerçekleştiği nesnenin sabit bir şekilde yerini koruyamayışıdır. Kuantum levitasyonunun daha kullanışlı bir hale gelmesi için daha kararlı ve stabil bir şekilde gerçekleşmesi gerekir. İşte böyle durumlarda bunu gerçekleştirmek adına “kuantum kilitlenmesi” devreye girer.

Akı Tüpleri Nedir?

null


Kuantum kilitlenme olayının gerçekleşmesindeki en önemli unsurlardan biri ise “vorteks (girdap)” olarak adlandırılan bu akı tüplerinin ortaya çıkmasıdır. Eğer bir süperiletken çok ince veya Tip 2 süperiletkenler grubuna dahilse süperiletken cisim, manyetik alanın bir kısmının kendi içerisine nüfuz etmesi için daha az enerji harcar. Bu yüzden vorteks akı tüpleri, manyetik alanın süperiletkenin içine “sızabildiği” bölgelerde oluşur (Şekil 1’de birbirine yaklaşan çizgiler).

Bahsi geçen Tel Aviv’li ekibin uyguladığı bir deneyde ise, bir plakanın yüzeyine çok ince bir seramik film yerleştirilir. Soğutulduğunda bu seramik materyal, bir tür Tip 2 süperiletkene dönüşür. Ayrıca çok ince olduğundan, ortaya çıkan diamanyetizma çok da kusursuz cinsten olmaz ki bu da vorteks akı tüplerinin materyal içerisinden geçip gitmesine izin verir.

Akı Tüpleri ''Kuantum Kilitlenmesi''ne Nasıl Etki Eder?

Manyetik alan, akı tüpleri (girdaplar) halinde, bir süperiletkene nüfuz ettiğinde, o dar bölgedeki süperiletkenliği devre dışı bırakır. Her akı tüpünü bir süperiletkenin ortasında yer alan ve süperiletken olmayan küçük bölgeler olarak hayal edin (yukarıdaki şekilde bu bölgeler, birbirine yaklaşan çizgilerin temas noktalarıdır). Süperiletkenin hareket etmesi durumunda, akı tüpleri de hareket eder. Burada bilinmesi gereken 2 önemli nokta vardır:

 1. Akı tüpleri, manyetik birer alandırlar.
 2. Süperiletken her daim manyetik alana ters biçimde akıntılar oluşturacaktır (Meissner etkisi).

Ayrıca, bir süperiletken malzemenin kendisi de manyetik alanla ilişkili hareketleri engellemek için bir karşı güç ortaya koyacaktır. Örneğin manyetik bir alandaki levitasyonu sırasında süperiletken cismi birazcık eğerseniz, onu artık yeni pozisyonuna hapsetmiş veya “kilitlemiş” olursunuz. Aynı simetrik yapıya sahip bir manyetik alandaysa, aynı hareketi kuantum kilitlenmesini bozmadan sergileyecektir. Süperiletkenin yüksekliğini ve doğrultusunu ayarlamanız hareket esnasında istenmeyen sallanmaların ve bocalamaların da önüne geçecektir. Ayrıca eliniz, manyetik alanın uyguladığı kuvvetten daha güçlü bir kuvvet uygulayabileceği için, süperiletkenin yüksekliğini ve yönünü istediğiniz zaman yeniden ayarlayabilirsiniz. Bu olay, aşağıdaki YouTube videosundan izlenebilir:

Tüm Reklamları Kapat

Kuantum Levitasyonunun Geleceği

Bu etkinin süperiletkenler üzerindeki şuanki yoğunluğu ve gücü yeterli düzeyde olmadığı için, maalesef uzunca bir süre daha uçan arabalara sahip olmamız mümkün gözükmüyor. Ayrıca kuantum levitasyonu sadece çok güçlü bir manyetik alan üzerinde çalışıyor, bu da sıradan trafik yollarını, güçlü manyetik yollarla değiştirmemiz gerektiği anlamına geliyor. Ancak Asya’da alışılagelmiş elektromanyetik levitasyonla giden maglev trenlere ek olarak (ana görsele bakınız), güçlü manyetik alanlar üzerinde manyetik levitasyonla hareket eden trenler de zaten bulunuyor. 

Bir diğer yararlı uygulamasıysa, kuantum levitasyonu sayesinde tamamen sürtünmesiz rulmanlar yaratılabilmesi. Rulmanlar, günümüz teknolojisiyle, zaten minimum sürtünmeyle dönebiliyor ancak kuantum levitasyonu uygulandığında sürtünme ve direnç bu minimum düzeyin de altına, hatta sıfıra inebilir. Endüstriyel kullanım açısından bu uygulamanın çok yararlı olacağını söylemek mümkün.

Popüler Kültürde Kuantum Levitasyonu

İlk YouTube videoları yavaş yavaş televizyonlarda yerini alırken, gerçek kuantum levitasyonunun popüler kültürde ilk kez kendini ciddi anlamda gösterdiği zamanlardan birisi, Stephen Colbert’in The Colbert Report adlı Comedy Central tabanlı eleştirel politik ve bilgi şovunun 9 Kasım 2011’de yayınlanan bölümüydü. Colbert o günkü şovunda Ithaca Koleji Fizik Bölümü’nden Profesör Matthew C. Sullivan’ı konuk etmişti. Colbert izleyicisine kuantum levitasyonunun ardında yatan sebebi şu şekilde izah etmişti:

Tüm Reklamları Kapat

Bildiğiniz gibi, kuantum levitasyonu Tip 2 bir süperiletken içerisinden geçen manyetik akı çizgilerinin, elektromanyetizmanın bu akı tüplerine uyguladığı güçlere rağmen, bir yerde sabitlenmesi durumudur. Ben bunu bir Snapple (kutu meyve suyu markası) kapağından öğrendim.

Daha sonra, Ben&Jerry’s markasının ürettiği AmeriCone Dream isimli mini bir dondurma kabını levitasyona uğratmak (havaya kaldırmak) istedi. Normal şartlarda gerçekleşmeyecek bu olayı programında gerçekleştirebilmişti çünkü dondurma kabının tabanına süperiletken bir disk yerleştirmişti.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Elektromanyetizma Yazı Dizisi

Bu yazı, Elektromanyetizma yazı dizisinin 15. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Elektromanyetik Spektrum (Tayf) Nedir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
26
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 11
 • İnanılmaz 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Muhteşem! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: ThoughtCo | Arşiv Bağlantısı
 • G. Atmaca. Kuantum Levitasyonu Ve Kuantum Kilitlenme. (15 Haziran 2018). Alındığı Tarih: 15 Haziran 2018. Alındığı Yer: Kuark | Arşiv Bağlantısı
 • A. Z. Jones. How Quantum Levitation Works. (15 Haziran 2018). Alındığı Tarih: 15 Haziran 2018. Alındığı Yer: ThoughtCo | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 28/05/2024 19:09:13 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/5285

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Genetik Müdahale
Uluslararası Uzay İstasyonu
Ara Tür
Factchecking
Kanser
Beslenme Davranışları
Evren
Isı
Avrupa
Kadın
Tardigrad
Memeli
Biyoçeşitlilik
Gıda Güvenliği
İstatistik
Bağışıklık
Diş Sorunları
Arkeoloji
Metabolizma
Tüy
Kişilik
Hukuk
Nükleotit
Kök Hücre
Antik
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. Z. Jones, et al. Kuantum Levitasyon, Nesnelerin Uçmasını veya Havada Asılı Kalmasını Nasıl Sağlar?. (27 Aralık 2017). Alındığı Tarih: 28 Mayıs 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/5285
Jones, A. Z., Alabacak, M., Bakırcı, Ç. M. (2017, December 27). Kuantum Levitasyon, Nesnelerin Uçmasını veya Havada Asılı Kalmasını Nasıl Sağlar?. Evrim Ağacı. Retrieved May 28, 2024. from https://evrimagaci.org/s/5285
A. Z. Jones, et al. “Kuantum Levitasyon, Nesnelerin Uçmasını veya Havada Asılı Kalmasını Nasıl Sağlar?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Murat Alabacak, Evrim Ağacı, 27 Dec. 2017, https://evrimagaci.org/s/5285.
Jones, Andrew Z.. Alabacak, Murat. Bakırcı, Çağrı Mert. “Kuantum Levitasyon, Nesnelerin Uçmasını veya Havada Asılı Kalmasını Nasıl Sağlar?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Murat Alabacak. Evrim Ağacı, December 27, 2017. https://evrimagaci.org/s/5285.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close