Bu Reklamı Kapat

Kontrollü Yangın ve Karşı Ateş Tekniği: Uzmanlar Neden Bilerek Yangın Çıkarırlar ve Bu, Bazı Ormanlar ve Yangınlar İçin Neden Faydalıdır?

Kontrollü Yangın ve Karşı Ateş Tekniği: Uzmanlar Neden Bilerek Yangın Çıkarırlar ve Bu, Bazı Ormanlar ve Yangınlar İçin Neden Faydalıdır?
Bu Reklamı Kapat
 AlevGünal 2. Yazar Alev Günal BerkayKalaycık 3. Yazar Berkay Kalaycık
7 dakika
1,781 Okunma Sayısı
Notlarım
Bu Reklamı Kapat

Yangınlar, birçok orman için zararlı değildir; tam tersine, eğer doğru miktarda ve sıklıkta olursa, sağlıklı ve doğal olaylardır. Nihayetinde ormanlar, yüz milyonlarca yıldır yangınlarla bir arada evrimleşmiştir.[1] Dolayısıyla birçok bitki (ve onların oluşturduğu "toplumlar" olan "ormanlar"), yangınlara karşı dirençli olacak veya en azından yangın sebebiyle soyu tükenmeyecek biçimde seçilmiş türlerdir.

İnsanlar, yangınları kontrol altına almaya çalışsalar da (ve bu, bir yere kadar makul bir amaç olsa da), yangınlarla abartılı miktarda mücadele etmek ve her türlü yangını ne pahasına olursa olsun engellemek, birçok coğrafyada daha büyük ve tehlikeli yangınların önünü açmaktadır. Hatta bazı bölgelerde yangınları engellemek, bitkilerin üremesini engelleyebilmektedir!

Orman yangınları birçok ortamın doğal bir parçasıdır. Yangın, orman zeminlerindeki ölü çöpleri doğanın temizleme yöntemidir. Bu, önemli besinlerin toprağa geri dönmesini sağlayarak bitkiler ve hayvanlar için yeni ve sağlıklı bir başlangıç sağlar.

Bu Reklamı Kapat

Özetle, doğru zamanda, doğru yerde çıkan yangınlar:

 • Aşırı yüksek bitki popülasyonu nedeniyle kaynakları düzgün ayarlanamayan ormanların dengeye ulaşmasını sağlar.
 • Yangına muhtaç türlerin üremesini sağlar.
 • Daha büyük ve kontrol edilemez yangınların önünü açan tehlikeli yanıcı maddelerin elenmesini sağlar.[2]
 • Ormanlara zarar veren böcek ve hastalıkların yok olmasını sağlar.
 • Yerel bitkilere zarar verebilen işgalci (ve dolayısıyla genellikle o ormanların yangınlarına henüz adapte olmamış) bitki türlerinin elenmesini sağlar.
 • Avlanma için hayvanlara yeni ortamlar sağlar.
 • Son yangından beri ölmüş malzemenin toprağa karışmasını kolaylaştırır ve böylelikle toprak sağlığını pekiştirir.
 • Ağaçlar, yaban çiçekleri ve diğer bitkilerin büyümesini tetikler.[3]

Kontrollü Yangın Nedir?

İşte bu nedenle düzenli ve düzgün bir şekilde yanmayan ormanlar, belirli zamanlarda profesyoneller tarafından kasten yakılabilirler.[4] Günümüzde, oldukça kontrollü olan bu yöntem, esas olarak ekolojik sağlığı geliştirmek ve daha büyük, daha fazla zarar veren, kontrolsüz yangınları önlemek için kullanılmaktadır.

Bitki yaşamını yakan ve bir ekosistemdeki hayvanları tehlikeye atan bir yangının ekolojik sağlığı destekleyebileceği ilk etapta mantıksız görünebilir. Ancak yukarıda da izah ettiğimiz gibi ateş ve yangın, birçok orman için sıradan ve doğal bir olgudur. Doğa, ateş ve yangınların varlığıyla birlikte evrimleşmiştir. Çoğu ekosistem, ölü organik maddeleri temizledikleri için periyodik yangınlardan yararlanır ve bazı bitki ve hayvan popülasyonları, hayatta kalmak ve üremek için ateşin sağladığı faydalara ihtiyaç duyar.

Bu Reklamı Kapat

Yangınlar, bitkilerin gelişimi için öylesine önemlidir ki, Avustralya Çim Ağacı gibi ateş seven bitkilerin yetiştirildiği bazı seralarda ve hatta devasa ormanlarda itfaiyeciler ve yangın uzmanları, pürmüz lambası gibi araçlar kullanarak bilinçli, yani isteyerek yangınlar çıkarmaktadırlar.[5] Örneğin aşağıdaki videonun 1:40 kısmından itibaren bu uygulama görülebilir:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

"Kontrollü yangın" (İng: "prescribed burn" veya "controlled burn") adı verilen bu uygulama, aşırı kuru ve istenmeyen bitkilerin ve hatta işgalci türlerin elenmesini sağlamakta, ormanın kendini yenilemesini mümkün kılmaktadır. Bu uygulama, ateşe muhtaç ve ormanın belkemiği olan ağaçların üreyebilmesini sağlamaktadır.

Ölü veya çürüyen bitkiler toprakta birikmeye başladığında, topraktaki organizmaların besin maddelerine erişmesini veya topraktaki hayvanların toprağa erişmesini engelleyebilirler. Bu ölü organik madde kaplaması, daha küçük veya yeni bitkilerin büyümesini de boğabilir. İnsanlar öngörülen bir yangın gerçekleştirdiğinde, amaç bu çürüme katmanını kontrollü bir şekilde ortadan kaldırarak ekosistemin diğer sağlıklı bölümlerinin gelişmesine izin vermektir.[6] Ayrıca, ölü bitkiler ve hayvanlar da dahil olmak üzere yanmış materyalden salınan besinler, zamanla yavaş yavaş çürüdüklerinden daha hızlı bir şekilde toprağa geri döner. Bu şekilde ateş, toprak verimliliğini artırır; bu, çiftçiler tarafından yüzyıllardır yararlanılan bir uygulamadır.

Karşı Ateş Tekniği Nedir?

Günümüzde orman yangınlarıyla mücadelede çok çeşitli araçlardan ve yöntemlerden faydalanmaktayız. Araçlara örnek olarak, yazımızın başına verdiğimiz yangın söndürme helikopteri dışında, itfaiye arazözleri ve 12.000 litre su taşıyabilen su ikmal araçları kullanılmaktadır.

Yöntemler ise, doğrudan müdahale ve dolaylı müdahale olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan müdahale yöntemleri, yangına çok yakın bir alanda gerçekleştirilir ve bu nedenle aşırı sıcaktan ve yoğun dumandan fazlasıyla etkilenilebilir. Bunun dışında, hem yangın anındaki hava hallerindeki tahmin edilemezlik büyük sorun çıkarmakta, hem de bazen yangın öncesinde yapılan planların yangın anında uygulanması sırasında öngörülemeyen aksaklıklar çıkabilmekte, dolayısıyla da bu olumsuz durumlar, alevlere "doğrudan müdahale" etmeyi daha da zorlaştırmaktadır. En nihayetinde ise, yangın üçgenindeki oksijen faktörünü devre dışı bırakmak yerine, diğer bir faktör olan yanıcı maddeyi devre dışı bırakmaya çalışırız. Bunu da, "dolaylı müdahale yöntemleri" olarak adlandırırız.

Bir Yangın Söndürme Helikopteri Orman Yangınına Doğrudan Müdahale Ederken
Bir Yangın Söndürme Helikopteri Orman Yangınına Doğrudan Müdahale Ederken
Lockheed Martin

Özetle, her zaman uygulanmak zorunda olmasalar da, orman yangınlarına dolaylı müdahale yöntemleri, orman yangınlarıyla mücadelede zaman zaman oldukça etkili olabilmektedirler.

Bu Reklamı Kapat

Karşı Ateş Tekniği ve Uygulamaları

Bir çeşit kontrollü yangın örneği olan karşı ateş tekniği (İng: "back burning"), en yalın haliyle; orman yangınlarında, yangının yavaşlatılması için, yangının yayılım yönündeki yanıcı maddenin kasıtlı olarak yakılmasına denir. Ateşe ateşle müdahale etmek (İng: "fight fire with fire") deyimi de buradan gelmektedir.

Karşı ateş tekniği; kuvvetli rüzgârın ve yüksek eğimli topoğrafyaların da etkisiyle hızla ilerleyen büyük orman yangınlarında, yangına doğrudan müdahale yöntemlerinin yetersiz kalındığı durumlarda, "mecburen" uygulanmak zorunda kalınan, yangınlarla dolaylı yoldan yapılan bir mücadele yöntemidir. Yangının hızla ilerlediği yönde, yangın emniyet yolu veya şeridi önündeki yanıcı maddelerin, ana yangının baş kısmı ("baş yangını") o bölgeye ulaşmadan önce, kontrollü olarak yakılması sayesinde yangının hızını yavaşlatabilir, böylelikle de yangına doğrudan müdahale etmeye olanak sağlar. Özetle, doğrudan müdahalenin olanaksız ve tehlikeli olduğu durumlarda uygulanmasıyla birlikte yangını kontrol edilebilir kılması nedeniyle oldukça etkili olabilen bir yangın müdahale yöntemidir.

Karşı Ateş Tekniğinin Bir Uygulanma Şekli Olan Basit Karşı Ateş Yöntemi
Karşı Ateş Tekniğinin Bir Uygulanma Şekli Olan Basit Karşı Ateş Yöntemi
Büyük Yangınları Söndürmede Sevk ve İdarenin Ana Prensip ve Yöntemleri

Öyle ki, 2016 yılında, Antalya ilinin Kumluca ilçesinde, Adrasan mahallesinde, saatte 3 km hızla ilerleyen bir yangın, karşı ateş tekniğinin doğru bir şekilde uygulanması sayesinde söndürülmüştür.[1] Ne yazık ki halkın bu konuda bilinçsiz olması, çok çeşitli komplo teorilerinin yeşermesine de neden olmaktadır. Örneğin 2021 Antalya Yangını sırasında çekildiği iddia edilen aşağıdaki gibi fotoğraflar, "bir çizgi/hat şeklinde ilerlemesi dolayısıyla, uzaydaki uydulardan gönderilen lazerler yoluyla ormanlarımızın bilerek yakıldığınu gösterdiği" gibi tuhaf argümanları gündeme getirmiştir. Bu, tamamen uydurmadır.

Halbuki bu, klasik bir karşı ateş tekniği uygulamasıdır. O hat boyunca ilerleyen bir motosiklet veya ATV gibi bir arazi aracı, pürmüz lambası yardımıyla, o yöne doğru gelen daha büyük bir yangının önüne set çekecek biçimde ormanı yakar. Çünkü ormanın bu kısımları zaten yitirilecektir, yangının durdurulması o noktada imkansızdır. Dolayısıyla karşı ateş ile daha ufak bir yangın çıkarılıp, büyün yangının yönelebileceği yerler kısıtlanır (çünkü küçük ateş, büyük yangının ihtiyaç duyduğu yakıtları yakarak ortadan kaldırır). Bu uygulamadan bihaber olmak, tehlikeli sahtebilim türlerine güç vermesinin ötesinde, orman yangınları sırasında canlarını tehlikeye atan uzmanların haksız yere suçlanmasına ve karalanmasına neden olabilmektedir.[7]

Bu Reklamı Kapat

Ne var ki karşı ateş tekniğini doğru bir şekilde uygulamak oldukça zordur, çünkü bu yöntem, karar verilmesi ve uygulanması çok zor ve riskli bir yöntemdir.[8] Bu nedenle, ancak bir yangın amiri veya bir orman mühendisi tarafından karar verilip uygulanması gerekir. Günümüzde genelde sadece son çare olarak başvurulmaktadır. Aşağıdaki videoda, karşı ateş tekniğinin bir uygulanma biçimini görebilirsiniz.

Olumsuz yönlerine gelecek olursak; yanlış uygulanması nedeniyle, örneğin rüzgâr hızı ve eğim göz önüne alınmadığında, yangını durdurmasının aksine, yayılımını ve hızını bile artırabilir ve aynı zamanda bu durum, o anda bu tekniği uygulayan kişi için çok büyük tehlikeler oluşturabilir. Ayrıca, karşı ateş tekniği hakkındaki bilimsel araştırmaların yetersiz oluşu, onu daha çok kültürel bir müdahale yöntemi olarak kılmaktadır.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Umut Verici! 2
 • Tebrikler! 1
 • İnanılmaz 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 19/01/2022 11:20:38 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10876

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sağlık Örgütü
Özellikler
Sivrisinek
Maskeler
Evrenin Genişlemesi
Algı
Ölüm
Botanik
Uçuş
Eğitim
Dünya
Homo Sapiens
Yumurtalık
Akciğer
Karanlık Enerji
Evrim Ağacı
Büyük Patlama
Teknoloji
Ekonomi
Doğal Seçilim
Hayvanlar
Hastalık Kataloğu
Doğal
Uzay
Örümcek
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et