Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Kasık Fıtığı Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Kasık Fıtığı Evrimsel Bir Miras Olabilir mi?

Kasık Fıtığı Nedir? Nasıl Tedavi Edilir? İnguinal herni
İnguinal herni oluşumna neden olan barsağın potansiyel zayıf noktadan fıtıklaşması.
6 dakika
11,371
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat
Inguinal Hernia
 • Türkçe Adı Kasık Fıtığı
 • İngilizce Adı Inguinal Hernia
 • Latince Adı Inguinal Hernia
 • ICD K40

Kasık fıtığı (inguinal herni), hem erişkinlerde hem çocuklarda en yaygın olan ve sıklıkla cerrahi müdahale gerektiren bir fıtık tipidir. Bulunduğu anatomik bölgedeki zayıf noktalara göre fıtık ismi değişir. Kasık, göbek, bel, boyun fıtığı gibi isimlerle tarif edilebilmektedir. Aynı hastalığın farklı türde alt başlıkları olarak bilinse de bulunduğu anatomik bölgeye göre semptomları ve tedavileri birbirine benzemeyen birçok fıtık çeşidi mevcuttur. Bu fıtık çeşitlerinden birisi olan kasık fıtığı, bu kadar yaygın ve toplum arasında iyi bilinen bir hastalık olmasına rağmen, oluşum mekanizması ve evrimsel gelişim süreci ile alakalı henüz aydınlatılamamış yönleri de bulunan ilgi çekici tıbbi konulardan birisi olma özelliğini korumaktadır.[1]

Yunanca tomurcuk, şişlik anlamına gelen "hernios" kelimesinde türetilen herni, organ ve dokuların, onları çevreleyen duvardaki boşluktan anormal şekilde sarkması veya dışarı doğru çıkıntı yapması olarak tanımlanabilir. Vücudun diğer kısımlarında olduğu gibi karın içerisinde de bulunan zayıf anatomik bölgeler ve özellikle erkek üreme organlarının embriyolojik süreçte yer değişimine aracılık eden inguinal bölge, kasık fıtığının olduğu yerdir.[2]

Tüm Reklamları Kapat

Çocukluk çağında görülen inguinal herni, fetal dönemde karın içerisinde olan testislerin doğuma yakın bir sürede inguinal kanal denilen anatomik bölgeden geçerek skrotuma inmesinden sonra kapanması gereken periton kalıntısı olan prosesus vaginalisin kapanmayarak, karın içi yapıların inguinal kanaldan geçerek sarkması şeklinde olmaktadır.[3] Çocuklarda görülen inguinal herni, esas olarak testisin inişi ile ilgili olduğundan, erkek çocuklarda kızlara göre 5-20 kat daha fazla görülmektedir. İnguinal herni, genel olarak tüm çocukluk çağında %0,5-1 oranında erkek çocuklarda ise yaklaşık %5 oranında görülmektedir. İnguinal herni onarımı, Çocuk Cerrahi kliniklerinde en sık yapılan cerrahi işlemdir.[4]

Belirti ve Semptomlar

Kasık hernilerinin çoğu belirti vermez. Ancak olası bazı belirtiler şu şekildedir:

Tüm Reklamları Kapat

 • Erişkinde hastanın kendisi kasık bölgesinde olan şişliği fark edebilir, çocukta ise genellikle rutin doktor muayenesi esnasında veya aileler tarafından tesadüfen saptanır.
 • Kasık, skrotum veya kızlarda labiyada sıklıkla ağlama ve zorlama sırasında şişlik görülebilir.
 • Hasta hikayesi ve klinik muayene, tanının temelini oluşturur, şişlik halinde çekilmiş fotoğraflar günümüzde tanı konulmasına yardımcı olmaktadır.[6]

Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

Kasık bölgesinde, her iki yanda yer alan, esas olarak erkek genital sistemi ile ilişkili olan inguinal kanal, silindirik bir yapıda olup üstte ve altta iki adet açıklığı mevcuttur. Kanalın içinden ilioinguinal sinir, erkeklerde spermatik kord, kadınlarda round ligamanı geçer. Prosesus vaginalis denilen embriyolojik kalıntı iç halkadan kanal içine doğru uzanan peritoneal bir divertiküldür. Kadınlardaki karşılığı Nuck kanalı olarak bilinir. Nuck kanalı kadınlarda overin pelvisteki son yerine ulaşmasında, prosesus vaginalis ise testisin inişinde etkilidir.[7]

Prosesus vaginalis ve nuck kanalı doğuma yakın bir sürede kapanmaya başlar, doğumda %90'ı açıktır. Çoğu ilk 6 ay içerisinde, geri kalanı 5 yaş civarında kapanır. Yetişkinlerde yapılan otopsi serilerinde ortalama %20 oranında prosesus vaginalisin açık kaldığı gösterilmiştir. Bu kişilerin hepsinde herni oluşumu görülmediği hesaba katılırsa herni oluşumunda başka faktörlerinde etkili olduğu varsayılmaktadır. Ana neden prosesus açıklığıdır, bu açıklık potansiyel hernidir. Karın içi organların bir kısmı bu açıklıktan girdiğinde herni oluşmaktadır.[4]

Herni gelişimine katkıda bulunan diğer faktörler arasında şunlar bulunur:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

 • İnmemiş testis;
 • Asit, ventriküloperitoneal şant gibi periton sıvısının artarak karın içi basıncın yükselmesi;
 • Bağ dokusu hastalıkları (Ehler-Danlos Sendromu, Hunter Hurler Sendromu, Marfan Sendromu);
 • Kronik solunum sistemi hastalıkları (Kistik Fibrozis gibi).

Teşhis Yöntemleri

İnguinal herni tanısı, hikaye ve fizik muayene ile konulabilir. Çoğu hastada şişlik öyküsü mevcuttur. Muayene esnasında herni kesesi görülebilir. Ailenin yada kişinin gösterdiği fotoğraf ile de tanı konulabilir. Bazı şüpheli durumlarda muayene ile tespit edilemediğinde ultrasonografi ile prosesus açıklığı gösterilebilir.

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

İnguinal herni kendiliğinden düzelmez ve özellikle hayatın ilk aylarında yüksek boğulma (inkarserasyon) riski olduğu için cerrahi onarım gerekir. İnkarserasyon, kasık fıtığı için karşılaşılabilecek en ciddi sorundur. İnguinal halkanın ilk üç ayda genişleme özelliği zayıf olduğu için bu dönemde inkarserasyon riski en yüksektir. Çocuklarda ve erişkinde günübirlik cerrahi ile elektif şartlarda onarım yapılabilir.

Müddet Tahminleri (Prognoz)

Kasık fıtığı onarım yapıldıktan sonra nüks oranı oldukça düşüktür. Cerrahi başarı oranı %99'un üzerindedir. İnkarserasyon denilen boğulma riski olduğunda dolayı kasık fıtığı tanı konulduktan sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde tedavi edilmelidir.

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

Çocukluk çağında hastalığın görülme sıklığı yaklaşık %1-5’dir. Erken doğan ve doğum kilosu küçük olan prematürelerde bu oran %30’a kadar çıkmaktadır. İnguinal herni erkeklerde 6 kat kadar daha sık görülmektedir. Hem erkek hem kadında %60 sağ, %30 sol, %10 da her iki tarafta görülmektedir.[1] İnguinal hernisi olan hastaların yaklaşık olarak %10'unda aile öyküsü pozitiftir.

Önlem Yöntemleri

İnguinal herni çocuklarda doğuştan gelen bir problem olup önleme yöntemi yoktur. Tanı konulduktan sonra boğulma riski neticesinde ciddi sorunlar olabileceğinden dolayı vakit kaybetmeden cerrahi olarak müdahale edilmelidir.

Tüm Reklamları Kapat

Etimoloji

Yunanca tomurcuk, şişlik anlamına gelen “hernios” kelimesinde türetilmiş olup önce latinceye sonra ingiliceye hernia olarak geçmiştir. Latince "ruptur" de fıtık yerine kullanılmıştır. "Fıtık" kelimesi ise Arapça kökenli olup yırtık, sökük, yarılma anlamına gelmektedir.

Diğer Başlıklar

Tarihçe

İnguinal herni ile ilgli ilk yazılı bilgiler MÖ 1728-1686 yıllarındaki Babil kralı Hammurabi yasalarında ve MÖ 1600-1550 yıllarındaki Ebers pairüsünde yer alır. Fıtık tedavisine ait ilk bilgiler ise Hipocrates ile başlar. İlk tıbbi yazar olarak bilinen Aulus Cornelius Celcus (MÖ 25- MS 50), De Medicina isimli kitabında kasık bölgesinin anatomisi ve patolojisini yazmıştır. Heliodorus (MS 125), ilk herni operasyonunu yapan cerrah olarak bilinir.

Tarihsel gelişim süreci içerisinde özellikle 18. yüzyıldan itibaren modern tıbbın hızlı gelişimi ile alakalı olarak hastalığın oluşum mekanizmaları ve tedavisi ile alakalı bir çok yeni gelişme olmuştur. Antonio Scarpa, Pieter Camper, Antonio de Gimbernat, Hesselbach ve Cooper, inguinal herni ile ilgili halen kendi isimleri ile anılan anatomik tanımlamaları yapmış, Mitchell-Banks, Halsted, Bassini, Ferguson ve Shouldice gibi isimler ise hastalığın cerrahi onarımı ile ilgli yeni teknikler tarif etmiştir ve tedavide büyük mesafe alınmasına yardımcı olmuştur.

Günümüzde inguinal herni, tanımı ve tedavisi yönünden tıbbi olarak büyük bir sorun olmaktan çıkmıştır.[2]

Tüm Reklamları Kapat

Evrimsel Tıp: Yakın Evrimsel Geçmişte Kasık Fıtığı

Bu ilgi çekici durumun insanlarda nasıl olduğu, evrimsel süreçte hangi aşamalarda bu sorunun günümüze taşındığı ile alakalı olarak literatürde yeterli sayıda tatmin edici bilimsel çalışmalar henüz mevcut değildir.

İnguinal herni oluşumunda esas neden, erkek çocuklarda prosesus vaginalis, kız çocuklarda ise Nuck kanalı denilen embriyolojik kalıntının açık kalması sebep olarak gösterilmektedir. Erişkin yaşlarda ise esas olarak bu bölgedeki bağ dokusu zayıflıklarının fıtık oluşumuna sebep olduğu bilinmektedir. Oluşumundaki farklılık nedeni ile çocuk ve erişkin kasık fıtığı onarımı da farklılık göstermektedir. Erişkinlerde match denilen yama ile onarım yapılırken çocuklada yama kullanılmadan onarım yapılmaktadır.[8]

Dört ayak üzerinde yaşamını sürdüren primatların zamanla iki ayak üzerinde hareket etmeye başlaması ile meydana gelen karın içi organların kasık bölgesine daha fazla basınç oluşturması ve bunun neticesinde ise bu bölgedeki anatomik yapıların yeterince güçlü kalamaması ile ilgili ortaya atılmış bazı teoriler olsa da henüz kanıtlanabilmiş değildir.[5] [2]

Öne sürülen bazı teorilere göre, Homo cinsi başta olmak üzere diğer primatlarda ve birçok dört ayaklı memelide, karın boşluğunun içinde arka rektus kası kılıfı yoktur. Bunun yerine, karın ön duvarında inguinal kanala kadar uzanan transversalis fasyası vardır. Bu anatomik oluşum, dört ayaklılar için yokuş yukarı çıkılmadığı sürece önemli bir avantaj sağlamaz. Bununla birlikte, dik yürümeye doğru olan evrimleşme sonucunda, insanlarda karın içi organların ağırlığının artması, yer çekimininde etkisi ile bu anatomik oluşumu zorlayarak zayıflamasına ve sonrasında ise fıtık oluşumuna sebep olur.[5]

Alt karın bölgesinde güçlü bir arka rektus kılıfının ve güçlü bir transversalis fasyasının olmamasının, insan evriminde önemli bir anatomik kusuru temsil ettiği düşünülmektedir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
32
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 9
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • İnanılmaz 2
 • Bilim Budur! 1
 • Umut Verici! 1
 • Korkutucu! 1
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Sıkça Sorulan Sorular

Hayır çok ağlamakla kasık fıtığı olmaz ancak aşırı ağlamak karın içi basıncı artırarak oluşma potansiyeli olan bir yatkınlık varsa ortaya çıkma sürecini hızlandırabilir.

Hayır kasık fıtığı kendiliğinden geçmez, hem çocuk hem erişkinde cerrahi operasyonla onarılması gerekir.

Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 10/12/2023 10:17:59 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12076

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Hücreler
Makina Mühendisliği
Analiz
Sars-Cov-2
Hastalık Yayılımı
Şempanzeler
Kanser
Makina
Mantar
Hidrojen
Parazit
Doğa
Enerji
Wuhan Koronavirüsü
Beslenme Biçimi
Kurt
Manyetik
Gün
Cinsellik Araştırmaları
2019-Ncov
Kuyruk
Kuantum Fiziği
Kanat
Zooloji
Maske Takmak
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
2025'teki Güneş Fırtınasını Atlatabilecek miyiz?
2025'teki Güneş Fırtınasını Atlatabilecek miyiz?
İnternet Nasıl Çalışıyor? İzlemek İstediğimiz Videoları Bize Nasıl Gösteriyor?
İnternet Nasıl Çalışıyor? İzlemek İstediğimiz Videoları Bize Nasıl Gösteriyor?
Deprem Sırasında Gökyüzünde Neden Mavi Işıklar Oluşuyor?
Deprem Sırasında Gökyüzünde Neden Mavi Işıklar Oluşuyor?
Depremzedeler İçin Bilimseverler El Ele! [CANLI YAYIN]
Depremzedeler İçin Bilimseverler El Ele! [CANLI YAYIN]
Güneş Yerine Karadelik Koysak Ne Olur?
Güneş Yerine Karadelik Koysak Ne Olur?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
S. Kılıç, et al. Kasık Fıtığı Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?. (24 Temmuz 2022). Alındığı Tarih: 10 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/12076
Kılıç, S., Bakırcı, Ç. M. (2022, July 24). Kasık Fıtığı Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?. Evrim Ağacı. Retrieved December 10, 2023. from https://evrimagaci.org/s/12076
S. Kılıç, et al. “Kasık Fıtığı Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 24 Jul. 2022, https://evrimagaci.org/s/12076.
Kılıç, Sinan. Bakırcı, Çağrı Mert. “Kasık Fıtığı Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, July 24, 2022. https://evrimagaci.org/s/12076.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close