Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Işıktan Hızlı Yıldızlararası Yolculuk, Alcubierre Büküm (Warp) Sürüşü ile Mümkün Olabilir!

Işıktan Hızlı Yıldızlararası Yolculuk, Alcubierre Büküm (Warp) Sürüşü ile Mümkün Olabilir! NASA / Harold White
IXS Enterprise, NASA'da bilim insanı olan Dr. Harold G. White tarafından, warp yolculuğu için tasarlanmış, kavramsal bir yıldızlararası FTL uzay gemisidir.
6 dakika
27,450
Tüm Reklamları Kapat

Bilimkurguda sıradan olan fikirlerin bilim gerçeğinde bir temeli olduğunu öğrenmek her zaman hoş bir şeydir. Kriyojenik dondurucular, lazer tabancaları, robotlar, yapay zeka... Büküm sürüşü olarak da bilinen "Warp sürüşünü" unutmayalım. Star Trek yapımlarından aşina olduğumuz bu kurgusal teknolojinin gerçek bilim dünyasında bir temeli olduğunu öğrenmek, şaşırtıcı ve heyecan vericidir. Gerçekte, warp sürüşü, Işıktan Daha Hızlı - IDH (Faster-Than-Light - FTL) yolculuk için önerilen teorik bir teknolojiyi ifade eder.

Magzter

Alcubierre Büküm Sürüşü Nasıl Çalışır?

Einstein, ilk olarak 1905'de Özel Görelilik Teorisi'ni ileri sürdüğünden beri, bilim insanları göreli bir evrenin dayattığı kısıtlamalar altında çalışmalarını yürütüyorlar. Bu kısıtlamalardan biri, ışık hızının aşılmaz olmasıdır ve dolayısıyla ışıktan hızlı uzay yolculuğunun hiçbir zaman mümkün olmayacağı kabulüdür. Ancak 1994'de Miguel Alcubierre adlı Meksikalı bir fizikçi, uzay-zaman dokusunu, teoride, ışıktan hızlı yolculuğun gerçekleşmesine izin verecek şekilde bükmek için kendi ismiyle anılan bir yöntem ileri sürdü.

Alcubierre Metriği veya Alcubierre Warp Sürüşü, uzay-zaman dokusunu, bir uzay gemisinin önünde sıkışarak daralacak ve arkasında ise esneyerek genişleyecek şekilde bükmeyi sağlamak için uzay gemisinin bineceği bir kütleçekim dalgası oluşturarak, teoride, ışıktan hızlı yolculuğa imkan verecek bir yönteme fizikte verilen isimdir. Kağıt üzerinde Alcubierre Metriği, Einstein'ın, Genel Görelilik Teorisi'ndeki 4 boyutlu uzay-zaman dokusunun uzay ve zaman formülleştirmesini tanımlayan denkleminden türetilmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Warp sürücüsünün, uzay-zaman dokusunu nasıl büktüğünün gösterimi.
Warp sürücüsünün, uzay-zaman dokusunu nasıl büktüğünün gösterimi.
Anonim

Alcubierre sürücüsü, çevresindeki uzay-zamanı bükerek veya eğrileştirerek uzay gemisinin çevresinde bir kütleçekim dalgası, yani "warp baloncuğu" olarak bilinen bir uzay-zaman alanı oluşturur. Bu warp baloncuğu içerisinde her şey normaldir. Fizik kanunları olduğu gibi geçerlidir ve warp sürücüsünü taşıyan uzay gemisi hareket etmemektedir. Warp baloncuğu dışından alınan bir referans çerçevesinden, uzay gemisi ışıktan hızlı hareket ediyor gibi görünecektir ancak özünde ışık hızını ihlal etmeyecektir; sörf yaparken denizdeki dalgaların sörf tahtasını hareket ettirmesi gibi, uzay gemisi, bu kütleçekim dalgasına binerek yerini değiştirebilecektir. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere, ışıktan hızlı yer değiştiren uzay gemisi değildir; o an içerisinde bulunduğu uzay-zaman bölgesidir ve uzay-zaman dokusunun kendisi için bir ışık hızı sınırı yoktur.

Warp baloncuğunun gösterimi.
Warp baloncuğunun gösterimi.
Engineer's Garage

Kısaca, bu yöntem, uzay gemisinin ışıktan daha hızlı hareket etmesine dayanmamaktadır. Warp baloncuğu içinde bulunan ışık, her zaman uzay gemisinden hızlı hareket edecektir. Burada "ışıktan daha hızlı" ifadesi, uzay gemisinin, warp baloncuğunun dışında hareket eden ışıktan daha hızlı bir şekilde hedefine ulaşabileceği anlamındadır. Dolayısıyla, uzay-zaman kuralları ve görelilik yasaları geleneksel anlamda ihlal edilmeyecektir.

Ortaya çıkacak bir soru, uzay gemisi ve mürettebatın bulunduğu warp baloncuğunun içinde ne gibi bir etkinin var olacağıdır. Mürettebat, uzay-zaman bükülmesinden olumsuz etkilenir miydi? Hayır, olumsuz herhangi bir etkiye maruz kalmazlardı. Warp baloncuğu, esneme ve sıkışma dalga cepheleri arasında mevcut olabilecek herhangi bir gelgit kuvveti içermeyen normal bir uzay bölgesine sahip olacaktır. Eğri alanların varlığından dolayı, uzay gemisi üzerinde sürekli bir serbest düşüşe neden olan bir kütleçekim etkisi olacaktır ancak mürettebat, g-kuvvetleri gibi herhangi bir eylemsizlik etkisi yaşamayacaktır.

Uzay-zamanın esnekliği oldukça azdır, bu da bükebilmek için çok fazla negatif enerji ve/veya negatif kütleli madde denen egzotik madde gerekeceği anlamına gelir. Bir warp baloncuğunun oluşturulmasına yönelik yapılan ilk hesaplamalar, Jüpiter gezegeninin kütlesine (1.9 x 1027 kg) eşdeğer egzotik madde ile sonuçlanmıştır. Bu nedenle, Alcubierre Warp Sürüşü fikri başlangıçta bilim insanları tarafından pek ciddiye alınmadı.

Tüm Reklamları Kapat

Ancak, 2012'de NASA fizikçisi Harold White ve ekibi, Alcubierre Sürüşü üzerine çalışmaya başladı ve warp baloncuğunun geometrisini değiştirerek warp baloncuğunun oluşumu için gerekli olan enerji miktarını azaltabilecek bir tasarım ileri sürdü. White ve ekibi, uzay gemisinin yerleştirileceği başlangıçta halka şeklindeki warp baloncuğunun, daha kalın ve daha kıvrımlı bir halka ile değiştirilirse, gereken enerji miktarının öncekine göre büyük oranda azalabileceğini keşfetti. Bunun sonucunda gereken negatif enerji miktarı, Voyager-1 isimli uzay aracının kütlesine (740 kg) eşdeğer egzotik madde miktarına kadar düştü. Böylece Alcubierre Sürüşü'ne olan ilgi canlandı.

Ancak, evrende egzotik maddelerin varlığına dair henüz elimizde hiçbir veri yok, nerede bulacağımızı ve/veya nasıl üreteceğimizi de bilmiyoruz. Yine de bazı çalışmalar, egzotik maddeye ihtiyaç duyulmadan da warp sürücülerinin yapılabileceğini gösteriyor.

Alcubierre Warp Sürüşüyle İlgili Sorunlar

Warp baloncuğuna dair birkaç sorun bulunmaktadır. Birincisi, uzayın bir bölgesinde böyle bir warp baloncuğu oluşturmanın bilinen hiçbir yöntemi yoktur. İkincisi, warp baloncuğu oluşturmanın bir yolu olduğunu varsayarsak, warp baloncuğunun içinden ayrılmanın henüz bilinen bir yolu yoktur.

Çözülmesi gereken birkaç problem daha bulunmaktadır. Işık hızı değişikliği bir parazite neden olacağından, warp baloncuğunun dışındaki herhangi bir kaynakla iletişim kesilecektir. Uzay gemisi, ray üzerindeki bir tren gibi sadece warp baloncuğu yörüngesi boyunca seyahat etmesi gerektiğinden manevra yapamayacaktır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Son zamanlarda keşfedilen bir başka problem de, warp baloncuğunun, izlediği yol boyunca topladığı kütleyi, uzay gemisi durduğunda bir şok dalgasına benzer şekilde hiper hızlarda fırlatarak, uzay gemisinin doğrudan önünde bulunan herhangi fiziksel bir nesneyi yok edebilecek olmasıdır.

Fernando Calvo / Pixabay

Alcubierre Sürüşü teknolojisinin tam olarak geliştirilmesi ve kullanıma girmesi, on yıllar hatta yüzyıllar gibi uzak bir geleceği işaret etmektedir. Uzak geleceğin bu teknolojisini mümkün kılmak için ilk olarak yeni enerji teknolojileri geliştirmede, atom altı parçacıkları araştırmada, süperlüminal (ışıktan hızlı) uzay dinamiklerini anlamada büyük oranda ilerleme gösterilmelidir ve en önemlisi ise Sicim Teorisi, Süper Sicim Teorisi, M-Teorisi alanlarında ciddi aşamalar kat ederek evrenin temel kanunları, bugün olduğundan çok daha kesin ve net olarak anlaşılmalıdır. UAH Havacılık ve Uzay Mühendisliği profesörü Jason Cassibry şöyle söylüyor:

Bu alandaki araştırma çalışmaları, warp sürücüsüne doğru gidecek uzun bir yolumuz olduğunu, ancak teorik ilerlemenin muazzam olduğunu gösteriyor.

Sonuç

Şu anda ilk aşamasında olmasına rağmen bu yöntem, yıldızlararası seyahat konusunda akıllara durgunluk veren, hoş bir düşüncedir. Bu, insan türüne galaktik ölçekte damgasını vurabilir ve bizi yeni bir gezegene veya tamamen yeni bir uzaylı uygarlığa tanıtabilir (iyi veya kötü başka bir konudur). Uzay gemisi, uzay-zamanda hareket etmediğinden ancak uzay-zamanın kendisini hareket ettirdiğinden dolayı zaman genişlemesi gibi geleneksel görelilik etkileri geçerli olmayacaktır (zaman genişlemesini Interstellar filminden hatırlayabilirsiniz). Bu teknoloji gerçek olduğunda, Alcubierre Sürüşü ile 4,2 ışıkyılı uzaklıkta olan ve yaşama uygun gezegenler barındıran en yakın yıldız Proxima Centauri'ye, zaman genişlemesine maruz kalmadan, sadece 2 hafta veya daha az bir süre içerisinde ulaşmak mümkün olacaktır.

Son yıllardaki önemli teorik gelişmeleri mümkün kılan bilim insanlarından biri olan, Huntsville Propulsion Araştırma Merkezi'nde yer alan Alabama Üniversitesi'nden mühendislik lisans öğrencisi ve araştırma görevlisi Joseph Agnew'ın da dediği gibi:

Teori şuana kadar üzerinde çalışılmasına değer olduğunu kanıtladı ve şimdi akla uygun olduğuna dair kanıt sağlamak, eskisinden daha kolay. Güneş sistemimizin ve hatta galaksimizin ötesini keşfetme becerisinin, insanlık için muazzam bir sıçrama olacağını anlamak güç değil.

Daha yakın bir gelecekte, ışık hızından hızlı olmasa da, yıldızlararası yolculuğa imkan verebilecek bir diğer gelişmiş itki sistemi hakkında bilgi edinmek için şu yazımızı okuyabilirsiniz: "Işık Hızına Yakın Hızlarda Yıldızlararası Yolculuğa İmkan Verebilecek İtki Sistemi: MEGA sürücü!"

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
48
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

İçerikle İlgili Sorular
Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 28
 • İnanılmaz 20
 • Tebrikler! 15
 • Umut Verici! 9
 • Merak Uyandırıcı! 8
 • Bilim Budur! 7
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 7
 • Güldürdü 1
 • Üzücü! 1
 • İğrenç! 1
 • Grrr... *@$# 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Türev İçerik Kaynağı: Engineer's Garage | Arşiv Bağlantısı
 • M. Williams. What Is The Alcubierre "Warp" Drive?. (2 Aralık 2020). Alındığı Tarih: 2 Aralık 2020. Alındığı Yer: Phys.org | Arşiv Bağlantısı
 • M. Williams. Scientists Are Starting To Take Warp Drives Seriously, Especially One Specific Concept. (2 Aralık 2020). Alındığı Tarih: 2 Aralık 2020. Alındığı Yer: Science Alert | Arşiv Bağlantısı
 • R. Berman. Why Making A Real Warp Drive Is Possible. (2 Aralık 2020). Alındığı Tarih: 2 Aralık 2020. Alındığı Yer: Big Think | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 19/05/2024 14:50:51 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9651

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Hızlı
Mantar
Kartal
Gün
Bilgi
Işık Yılı
Bağırsak
Coronavirus
Araştırmacılar
Erkek
Halk Sağlığı
Doktor
Teşhis
Jeoloji
Aslan
Kültür
Virüs
Vaka
Samanyolu Galaksisi
Balina
Gerçek
Evren
Travma
İhtiyoloji
Karbonhidrat
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
S. Pravas, et al. Işıktan Hızlı Yıldızlararası Yolculuk, Alcubierre Büküm (Warp) Sürüşü ile Mümkün Olabilir!. (5 Aralık 2020). Alındığı Tarih: 19 Mayıs 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/9651
Pravas, S., Köse, M., Bakırcı, Ç. M. (2020, December 05). Işıktan Hızlı Yıldızlararası Yolculuk, Alcubierre Büküm (Warp) Sürüşü ile Mümkün Olabilir!. Evrim Ağacı. Retrieved May 19, 2024. from https://evrimagaci.org/s/9651
S. Pravas, et al. “Işıktan Hızlı Yıldızlararası Yolculuk, Alcubierre Büküm (Warp) Sürüşü ile Mümkün Olabilir!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 05 Dec. 2020, https://evrimagaci.org/s/9651.
Pravas, Shalem. Köse, Mücahid. Bakırcı, Çağrı Mert. “Işıktan Hızlı Yıldızlararası Yolculuk, Alcubierre Büküm (Warp) Sürüşü ile Mümkün Olabilir!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, December 05, 2020. https://evrimagaci.org/s/9651.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close