Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Işıktan Hızlı Yıldızlararası Yolculuk, Alcubierre Büküm (Warp) Sürüşü ile Mümkün Olabilir!

Işıktan Hızlı Yıldızlararası Yolculuk, Alcubierre Büküm (Warp) Sürüşü ile Mümkün Olabilir! NASA / Harold White
IXS Enterprise, NASA'da bilim insanı olan Dr. Harold G. White tarafından, warp yolculuğu için tasarlanmış, kavramsal bir yıldızlararası FTL uzay gemisidir.
6 dakika
22,566
 • Yıldızlararası Astrofiziği
 • Uzay Mühendisliği

Bilimkurguda sıradan olan fikirlerin bilim gerçeğinde bir temeli olduğunu öğrenmek her zaman hoş bir şeydir. Kriyojenik dondurucular, lazer tabancaları, robotlar, yapay zeka... Büküm sürüşü olarak da bilinen "Warp sürüşünü" unutmayalım. Star Trek yapımlarından aşina olduğumuz bu kurgusal teknolojinin gerçek bilim dünyasında bir temeli olduğunu öğrenmek, şaşırtıcı ve heyecan vericidir. Gerçekte, warp sürüşü, Işıktan Daha Hızlı - IDH (Faster-Than-Light - FTL) yolculuk için önerilen teorik bir teknolojiyi ifade eder.

Magzter

Alcubierre Büküm Sürüşü Nasıl Çalışır?

Einstein, ilk olarak 1905'de Özel Görelilik Teorisi'ni ileri sürdüğünden beri, bilim insanları göreli bir evrenin dayattığı kısıtlamalar altında çalışmalarını yürütüyorlar. Bu kısıtlamalardan biri, ışık hızının aşılmaz olmasıdır ve dolayısıyla ışıktan hızlı uzay yolculuğunun hiçbir zaman mümkün olmayacağı kabulüdür. Ancak 1994'de Miguel Alcubierre adlı Meksikalı bir fizikçi, uzay-zaman dokusunu, teoride, ışıktan hızlı yolculuğun gerçekleşmesine izin verecek şekilde bükmek için kendi ismiyle anılan bir yöntem ileri sürdü.

Bu Reklamı Kapat

Alcubierre Metriği veya Alcubierre Warp Sürüşü, uzay-zaman dokusunu, bir uzay gemisinin önünde sıkışarak daralacak ve arkasında ise esneyerek genişleyecek şekilde bükmeyi sağlamak için uzay gemisinin bineceği bir kütleçekim dalgası oluşturarak, teoride, ışıktan hızlı yolculuğa imkan verecek bir yönteme fizikte verilen isimdir. Kağıt üzerinde Alcubierre Metriği, Einstein'ın, Genel Görelilik Teorisi'ndeki 4 boyutlu uzay-zaman dokusunun uzay ve zaman formülleştirmesini tanımlayan denkleminden türetilmiştir.

Warp sürücüsünün, uzay-zaman dokusunu nasıl büktüğünün gösterimi.
Warp sürücüsünün, uzay-zaman dokusunu nasıl büktüğünün gösterimi.
Anonim

Alcubierre sürücüsü, çevresindeki uzay-zamanı bükerek veya eğrileştirerek uzay gemisinin çevresinde bir kütleçekim dalgası, yani "warp baloncuğu" olarak bilinen bir uzay-zaman alanı oluşturur. Bu warp baloncuğu içerisinde her şey normaldir. Fizik kanunları olduğu gibi geçerlidir ve warp sürücüsünü taşıyan uzay gemisi hareket etmemektedir. Warp baloncuğu dışından alınan bir referans çerçevesinden, uzay gemisi ışıktan hızlı hareket ediyor gibi görünecektir ancak özünde ışık hızını ihlal etmeyecektir; sörf yaparken denizdeki dalgaların sörf tahtasını hareket ettirmesi gibi, uzay gemisi, bu kütleçekim dalgasına binerek yerini değiştirebilecektir. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere, ışıktan hızlı yer değiştiren uzay gemisi değildir; o an içerisinde bulunduğu uzay-zaman bölgesidir ve uzay-zaman dokusunun kendisi için bir ışık hızı sınırı yoktur.

Bu Reklamı Kapat

Warp baloncuğunun gösterimi.
Warp baloncuğunun gösterimi.
Engineer's Garage

Kısaca, bu yöntem, uzay gemisinin ışıktan daha hızlı hareket etmesine dayanmamaktadır. Warp baloncuğu içinde bulunan ışık, her zaman uzay gemisinden hızlı hareket edecektir. Burada "ışıktan daha hızlı" ifadesi, uzay gemisinin, warp baloncuğunun dışında hareket eden ışıktan daha hızlı bir şekilde hedefine ulaşabileceği anlamındadır. Dolayısıyla, uzay-zaman kuralları ve görelilik yasaları geleneksel anlamda ihlal edilmeyecektir.

Ortaya çıkacak bir soru, uzay gemisi ve mürettebatın bulunduğu warp baloncuğunun içinde ne gibi bir etkinin var olacağıdır. Mürettebat, uzay-zaman bükülmesinden olumsuz etkilenir miydi? Hayır, olumsuz herhangi bir etkiye maruz kalmazlardı. Warp baloncuğu, esneme ve sıkışma dalga cepheleri arasında mevcut olabilecek herhangi bir gelgit kuvveti içermeyen normal bir uzay bölgesine sahip olacaktır. Eğri alanların varlığından dolayı, uzay gemisi üzerinde sürekli bir serbest düşüşe neden olan bir kütleçekim etkisi olacaktır ancak mürettebat, g-kuvvetleri gibi herhangi bir eylemsizlik etkisi yaşamayacaktır.

Uzay-zamanın esnekliği oldukça azdır, bu da bükebilmek için çok fazla negatif enerji ve/veya negatif kütleli madde denen egzotik madde gerekeceği anlamına gelir. Bir warp baloncuğunun oluşturulmasına yönelik yapılan ilk hesaplamalar, Jüpiter gezegeninin kütlesine (1.9 x 1027 kg) eşdeğer egzotik madde ile sonuçlanmıştır. Bu nedenle, Alcubierre Warp Sürüşü fikri başlangıçta bilim insanları tarafından pek ciddiye alınmadı.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Ancak, 2012'de NASA fizikçisi Harold White ve ekibi, Alcubierre Sürüşü üzerine çalışmaya başladı ve warp baloncuğunun geometrisini değiştirerek warp baloncuğunun oluşumu için gerekli olan enerji miktarını azaltabilecek bir tasarım ileri sürdü. White ve ekibi, uzay gemisinin yerleştirileceği başlangıçta halka şeklindeki warp baloncuğunun, daha kalın ve daha kıvrımlı bir halka ile değiştirilirse, gereken enerji miktarının öncekine göre büyük oranda azalabileceğini keşfetti. Bunun sonucunda gereken negatif enerji miktarı, Voyager-1 isimli uzay aracının kütlesine (740 kg) eşdeğer egzotik madde miktarına kadar düştü. Böylece Alcubierre Sürüşü'ne olan ilgi canlandı.

Ancak, evrende egzotik maddelerin varlığına dair henüz elimizde hiçbir veri yok, nerede bulacağımızı ve/veya nasıl üreteceğimizi de bilmiyoruz. Yine de bazı çalışmalar, egzotik maddeye ihtiyaç duyulmadan da warp sürücülerinin yapılabileceğini gösteriyor.

Alcubierre Warp Sürüşüyle İlgili Sorunlar

Warp baloncuğuna dair birkaç sorun bulunmaktadır. Birincisi, uzayın bir bölgesinde böyle bir warp baloncuğu oluşturmanın bilinen hiçbir yöntemi yoktur. İkincisi, warp baloncuğu oluşturmanın bir yolu olduğunu varsayarsak, warp baloncuğunun içinden ayrılmanın henüz bilinen bir yolu yoktur.

Çözülmesi gereken birkaç problem daha bulunmaktadır. Işık hızı değişikliği bir parazite neden olacağından, warp baloncuğunun dışındaki herhangi bir kaynakla iletişim kesilecektir. Uzay gemisi, ray üzerindeki bir tren gibi sadece warp baloncuğu yörüngesi boyunca seyahat etmesi gerektiğinden manevra yapamayacaktır.

Son zamanlarda keşfedilen bir başka problem de, warp baloncuğunun, izlediği yol boyunca topladığı kütleyi, uzay gemisi durduğunda bir şok dalgasına benzer şekilde hiper hızlarda fırlatarak, uzay gemisinin doğrudan önünde bulunan herhangi fiziksel bir nesneyi yok edebilecek olmasıdır.

Bu Reklamı Kapat

Fernando Calvo / Pixabay

Alcubierre Sürüşü teknolojisinin tam olarak geliştirilmesi ve kullanıma girmesi, on yıllar hatta yüzyıllar gibi uzak bir geleceği işaret etmektedir. Uzak geleceğin bu teknolojisini mümkün kılmak için ilk olarak yeni enerji teknolojileri geliştirmede, atom altı parçacıkları araştırmada, süperlüminal (ışıktan hızlı) uzay dinamiklerini anlamada büyük oranda ilerleme gösterilmelidir ve en önemlisi ise Sicim Teorisi, Süper Sicim Teorisi, M-Teorisi alanlarında ciddi aşamalar kat ederek evrenin temel kanunları, bugün olduğundan çok daha kesin ve net olarak anlaşılmalıdır. UAH Havacılık ve Uzay Mühendisliği profesörü Jason Cassibry şöyle söylüyor:

Bu alandaki araştırma çalışmaları, warp sürücüsüne doğru gidecek uzun bir yolumuz olduğunu, ancak teorik ilerlemenin muazzam olduğunu gösteriyor.

Sonuç

Şu anda ilk aşamasında olmasına rağmen bu yöntem, yıldızlararası seyahat konusunda akıllara durgunluk veren, hoş bir düşüncedir. Bu, insan türüne galaktik ölçekte damgasını vurabilir ve bizi yeni bir gezegene veya tamamen yeni bir uzaylı uygarlığa tanıtabilir (iyi veya kötü başka bir konudur). Uzay gemisi, uzay-zamanda hareket etmediğinden ancak uzay-zamanın kendisini hareket ettirdiğinden dolayı zaman genişlemesi gibi geleneksel görelilik etkileri geçerli olmayacaktır (zaman genişlemesini Interstellar filminden hatırlayabilirsiniz). Bu teknoloji gerçek olduğunda, Alcubierre Sürüşü ile 4,2 ışıkyılı uzaklıkta olan ve yaşama uygun gezegenler barındıran en yakın yıldız Proxima Centauri'ye, zaman genişlemesine maruz kalmadan, sadece 2 hafta veya daha az bir süre içerisinde ulaşmak mümkün olacaktır.

Son yıllardaki önemli teorik gelişmeleri mümkün kılan bilim insanlarından biri olan, Huntsville Propulsion Araştırma Merkezi'nde yer alan Alabama Üniversitesi'nden mühendislik lisans öğrencisi ve araştırma görevlisi Joseph Agnew'ın da dediği gibi:

Teori şuana kadar üzerinde çalışılmasına değer olduğunu kanıtladı ve şimdi akla uygun olduğuna dair kanıt sağlamak, eskisinden daha kolay. Güneş sistemimizin ve hatta galaksimizin ötesini keşfetme becerisinin, insanlık için muazzam bir sıçrama olacağını anlamak güç değil.

Daha yakın bir gelecekte, ışık hızından hızlı olmasa da, yıldızlararası yolculuğa imkan verebilecek bir diğer gelişmiş itki sistemi hakkında bilgi edinmek için şu yazımızı okuyabilirsiniz: "Işık Hızına Yakın Hızlarda Yıldızlararası Yolculuğa İmkan Verebilecek İtki Sistemi: MEGA sürücü!"

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 19
 • İnanılmaz 13
 • Tebrikler! 9
 • Umut Verici! 8
 • Bilim Budur! 6
 • Merak Uyandırıcı! 6
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 4
 • Güldürdü 1
 • Üzücü! 1
 • İğrenç! 1
 • Grrr... *@$# 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Türev İçerik Kaynağı: Engineer's Garage | Arşiv Bağlantısı
 • M. Williams. What Is The Alcubierre "Warp" Drive?. (2 Aralık 2020). Alındığı Tarih: 2 Aralık 2020. Alındığı Yer: Phys.org | Arşiv Bağlantısı
 • M. Williams. Scientists Are Starting To Take Warp Drives Seriously, Especially One Specific Concept. (2 Aralık 2020). Alındığı Tarih: 2 Aralık 2020. Alındığı Yer: Science Alert | Arşiv Bağlantısı
 • R. Berman. Why Making A Real Warp Drive Is Possible. (2 Aralık 2020). Alındığı Tarih: 2 Aralık 2020. Alındığı Yer: Big Think | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 21/05/2022 22:31:26 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9651

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Karanlık Madde
İletişim
Sanat
Karanlık
Ateş
Uzay
Biyoçeşitlilik
Nükleer Enerji
Dünya
Pandemik
Yatay Gen Transferi
Hız
Tarım
Kozmoloji
Video
Sperm
Anksiyete
Sars Virüsü
Oksijen
Bilgi
Uçak
Element
Hastalık
Allah
Büyük Patlama
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et