Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

HOX Geni Nedir? Organlar Nerede ve Nasıl Oluşmaları Gerektiğini Nereden Biliyorlar?

HOX Geni Nedir? Organlar Nerede ve Nasıl Oluşmaları Gerektiğini Nereden Biliyorlar? Pexels
19 dakika
5,059
 • Evrimsel Biyoloji
 • Evrimsel Gelişimsel Biyoloji

Her organizmanın kendine özgü bir vücut yapısı vardır. Kollar ve bacaklar gibi özel vücut yapıları genel görünüm açısından benzer olsa da (nihayetinde her ikisi de kas ve kemikten yapılmıştır), şekilleri ve detayları farklıdır. Bir embriyo büyürken, vücudun farklı bölümlerinde yapıların nasıl geliştiğini belirleyen, "homeotik genler" adı verilen özel bir gen grubunun yaptığı işler sayesinde, kollar ve bacaklar farklı şekilde gelişir.

Bu "homeotik genler"in en meşhur ve önemlilerinden olan HOX geni, birbirinden farklı organizmaların normal embriyolojik gelişmelerini tamamlayabilmesi için gereken bilgiyi kodlayan, yüksek organizasyonlu canlılarda vücut şekillenmesi, organların oluşumu ve bunların vücut planı içinde olmaları gereken yerde bulunabilmelerini sağlayan, düzenleyici işlevde bir gen ailesidir. HOX genleri ("Hox genleri" olarak da yazılır), diğer genlere bağlanan transkripsiyonel düzenleyici (DNA'dan RNA'ya genetik bilgi aktarımı) faktörleri kodlamakta ve böylelikle hücre gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır.[1] Örneğin bir böceğin HOX genleri, o böceğin belli bir segmentinde hangi uzuvların oluşacağını (kol mu, anten mi, bacak mı, kanat mı, vb.) belirlemektedir.

Bu Reklamı Kapat

Omurgalılarda HOX Genlerinin Önemi

Fareler ve diğer omurgalıların vücutları, eklembacaklılar kadar açık bir şekilde bölümlere ayrılmış olmasa da, omurgalı vücudunun belli bölgeleri tam da eklembacaklılar gibi gelişir: Örneğin omurlar, ilişkili tüm kasları ve kemikleriyle birlikte, embriyoda "somit" adı verilen, kendilerini tekrar eden birimlerden gelişir. HOX genleri (genellikle kombinasyon halinde), somit kimliğini tanımlamaya yardımcı olur ve onları vücutta nerede olduklarına bağlı olarak farklı şekilde gelişmeye yönlendirir.

Tıpkı eklembacaklılardaki HOX genlerinin, segmentleri; bacak, kanat veya anten büyütmeye yönlendirmesi gibi, omurgalılardaki HOX genleri de segmentleri kaburga veya bir sakrum oluşturmak (veya oluşturmamak) üzere bir araya gelen kemikleri büyütmeye yönlendirir.

Bu Reklamı Kapat

Bir fare embriyosu (solda) ve yetişkin bir fare (sağda).
Bir fare embriyosu (solda) ve yetişkin bir fare (sağda).
University of Utah

Farelerde yapılan deneyler, HOX genlerinin omur kimliğini nasıl etkilediğini göstermektedir: Fare embriyolarında, Hox10 genleri "kaburga" programını (adeta bir bilgisayar programı gibi) kapatır. Genler, normalde omurların kaburgaların gelişmediği bel bölgesinde aktiftir ve omurların kaburga geliştirdiği sırt ortasında inaktiftir (yani bu spesifik HOX genlerinin aktif olduğu yerlerde kaburga oluşmaz). Hox10 paralogları deneysel olarak etkisiz hale getirildiğinde, bel omurlarından da kaburgalar üretilir. Doğada, buna benzer bir şey gerçekten de olmuş olabilir: Yılanlarda, Hox10 genleri kaburga bloke etme yeteneklerini kaybetmiştir; bu yüzden kaburgaları baştan kuyruğa kadar gelişir.

Yılan iskeleti boyunca kaburga oluşmasının nedeni, HOX genlerindeki bir mutasyon olabilir.
Yılan iskeleti boyunca kaburga oluşmasının nedeni, HOX genlerindeki bir mutasyon olabilir.
Wikimedia

HOX genleri, omurgalı gelişiminde çok daha fazla rol oynar. Bir kol ve bacak arasındaki farkı veya serçe parmağı ve başparmak arasındaki farkı belirlemeye yardımcı olurlar. Sinir sisteminde, rombomer adı verilen segmentli embriyonik yapılardaki ifadeleri, farklı beyin bölgelerinin gelişimini yönlendirir.

HOX genleri, bir görevi çok başarılı bir şekilde yerine getiren tek bir genin kopyalanmasının ve evrim yoluyla daha da fazlasını yapmak üzere değişmesinin büyüleyici bir örneğidir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Meyve Sineklerinde Homeobox Geni Faaliyeti

Meyve sinekleri, tekrar eden birimlerden veya bölümlerden oluşan solucan benzeri canlılar olarak hayata başlar. Gelişimin başlarında, HOX genleri farklı segmentlerde işlevsel hâle gelir (buna "açılma" denir, tıpkı bir düğmenin açılması gibi). HOX gen aktivitesinin kalıpları, her segmente bir kimlik vererek, vücudun neresinde olduğunu ve hangi yapıların büyümesi gerektiğini söyler. Örneğin, kafada aktif olan genler ağız kısımlarının ve antenlerin büyümesini, göğüste aktif olan genler ise bacak ve kanatların büyümesini yönlendirir.

Üstte solda normal meyve sineği, sağda "antennapedia" geninde mutasyona uğramış bir meyve sineği görülüyor. Altta solda normal meyvesineği, sağda ise 2 toraks gelişimine sebep olan bir homeotik mutasyona sahip meyve sineği görülüyor.
Üstte solda normal meyve sineği, sağda "antennapedia" geninde mutasyona uğramış bir meyve sineği görülüyor. Altta solda normal meyvesineği, sağda ise 2 toraks gelişimine sebep olan bir homeotik mutasyona sahip meyve sineği görülüyor.
California Institute of Technology

HOX gen ifadesindeki değişiklikler, ilgili segmentin kimliğini değiştirir. Örneğin, meyvesineğinde göğsün ilk segmentinde normal olarak bacaklar, ikinci segmentinde bacaklar ve kanatlar, üçüncüsünde ise bacaklar ve yular yetiştirir. Üçüncü segmentteki HOX gen aktivitesi ikincidekiyle aynı yapıldığında, her iki segmentte bacaklar ve kanatlar büyür (yukarıdaki fotoğraflarda bu görülmektedir).

Meyve sineklerinde forkhead geni, embriyo aşamasında ifade edildiği zaman, baş oluşumunu düzenlemektedir. Ergin dönemde ise hücresel bağışıklığı düzenlemekte görev alır. Antennapedia (Antp) geni, baş gelişimini ve başta bulunan uzuvların şekillenmesini sağlar. Bu gen üzerinde meydana gelecek bir mutasyonun sonucunda, anten yapısı yerine ikinci bacağın oluştuğu görülebilir. Antp geni, ikinci toraks segmentinin yarısından itibaren yeterli miktarda ifade olabilirse, üçüncü toraks segmenti ortaya çıkmaktadır. Üçüncü toraks segmentinin yarısından sonra oluşmaya ederse de abdominal segmentler meydana gelmektedir. İfadenin yanlışlığı veya yetersizliği durumunda bu segmentlerin küçük bir form aldığı veya hiç oluşmadıkları da görülebilir. Drosophila embriyosunda HOX genlerinin segmentler halinde spesifik şekilde ifade edildiği görülür. HOX genlerinin vücut planında ortaya çıkardığı bu düzenlemeleri genel olarak anteriör-posteriör ve proksimal-distal düzenlemeler şeklinde adlandırılır.[2], [3], [4], [5]

İlginç bir şekilde, HOX genleri kümeler halinde düzenlenmiştir. Tipik olarak, kromozom üzerindeki sıraları, vücut boyunca göründükleri sıra ile aynıdır. Başka bir deyişle, aşağıdaki görselde soldaki genler kafada, sağdaki genler ise kuyrukta kontrol düzeni oluşturmaktadır; yani genlerin kromozom üzerindeki sırası ile vücut planının sırası birebir örtüşmektedir.

Hox genleri, aynı zamanda homolog genlerdir; yani farklı organizmalarda aynı görevi yaparlar ve bu genler ortak bir atadan miras alınmıştır. HOX genlerinin kromozom üzerindeki dizilimi, kontrol ettikleri vücut kısmının vücut planındaki yeriyle birebir ilişkilidir.
Hox genleri, aynı zamanda homolog genlerdir; yani farklı organizmalarda aynı görevi yaparlar ve bu genler ortak bir atadan miras alınmıştır. HOX genlerinin kromozom üzerindeki dizilimi, kontrol ettikleri vücut kısmının vücut planındaki yeriyle birebir ilişkilidir.
University of Utah

Vücut Örüntüsünü Belirleyen Genler Nasıl Keşfedildi?

Vücutta bu şekilde işleyen düzenleyici bir mekanizma olduğu düşüncesini ilk kez ortaya atan kişi William Bateson'dır.[6] Bateson, bir organın yerinde (yanlışlıkla) bir başka organın bulunması olayına homeosis adını vermiştir. Örneğin bir meyve sineğinin (Drosophila melanogaster) antenleri yerinde bacakları oluşması olayı, homeosise bir örnektir. Spesifik olarak bu olay, "bacak-antenlilik" anlamında antennapedi olarak da bilinir.

Bu Reklamı Kapat

İlerleyen yıllarda Thomas Hunt Morgan'ın yine meyve sinekleri üzerinde yaptığı çalışmalarda, sineklerin vücut yapısında gerçekleşen ve o güne kadar ortaya konulmamış bir durum olduğu ortaya çıkarılmıştır: T1, T2 ve T3 olarak üç segmentten meydana gelen Drosophila melanogaster toraksının üçüncü segmenti, ikinci segment şeklinde oluşmaktadır! Normal olarak baş-toraks T1-T2-T3-abdomen olarak sıralanması uygun olan vücut planı, baş-toraks T1-T2-T2-abdomen olarak değişime uğramıştır. Bu mutasyona sebep olan genlere "bithorax" kompleksi ismi verilmiştir ve yaşanan bu değişime, genel olarak homeotik transformasyon adı verilmiştir; çünkü bu mutasyonlar sonucunda vücut kısımlarından biri, bir diğeri ile değişmektedir.

1980'li yıllarda ise Basel Üniversitesi’nden Walter Jacob Gehring ve ayrıyeten Indiana Üniversitesi'nden Matthew Scott ile Amy Weiner tarafından daha da fazla sayıda homeobox gen kümeleri tanımlanmaya başlanmıştır.[4], [1] Bu araştırmacılar, ağız kısımlarının yerine ayakları, fazladan kanat çiftleri veya kanat yerine "yular" adı verilen iki çift denge organı olan sinekler de dahil olmak üzere, meyve sineklerindeki garip dönüşümleri inceleyerek, spesifik homeotik genleri keşfetmeyi başardılar.

Bu çalışmalar sonucunda, anten hücrelerinin bacak hücreleri olmak için gerekli tüm bilgileri taşıdığını görüldü. Bu, biyolojide genel bir ilkedir: Bir organizmadaki her hücrenin DNA'sında, organizmanın tamamını oluşturmak için gerekli tüm bilgiler bulunur.

"Homeobox" terimi etimolojik olarak, Bateson'ın "homeosis" sözcüğü ile, "korunmuş dizi" anlamında olan box kelimelerinden oluşturulmuştur. Homeobox genleri, evrimsel süreçte aşırı korunmuş bir gen grubudur/ailesidir. "Aşırı korunma", birbirinden uzak akrabalarda bile aynı gen gruplarının neredeyse birebir olarak bulunması anlamına gelmektedir. Örneğin kuşlar, böcekler ve insanlar gibi hayvanların hepsinde, çimenlerde, mantarlarda (büyük bir kısmı sonradan yitirmişlerdir), ağaçlarda ve protistalarda aynı genleri bulmak mümkündür.[4], [1], [7]

Bu Reklamı Kapat

Bu bölgenin bu kadar sıkı korunmasının nedeni, bölgenin fonksiyonel öneminin evrimsel esnekliğini azaltıyor olmasıdır: Bu bölgede meydana gelen değişimler, canlı için aşırı köklü değişimlerdir ve bu nedenle çok iyi bir neden olmadıkça (ki canlılık tarihinde neredeyse hiç olmamıştır), bu genin değişmesi için de bir neden (yeterli bir evrimsel gerekçe) oluşamamaktadır.

Homeobox, Homeotik ve HOX Arasında Ne Fark Var?

Araştırmacılar, meyve sineklerindeki homeotik transformasyonlara neden olan DNA dizilerini incelerken, hepsinin yaklaşık 180 bazdan oluşan benzer bir diziyi paylaştığını keşfettiler ve buna homeobox adını verdiler (bunlara "homeotik genler" de denir). Ancak sonradan keşfedilen gen dizilerinden bir tanesine de HOX adı verilince, terminoloji iyice birbirine girdi. İnternetteki popüler bilim kaynaklarının çoğunda (hatta bazı akademik kaynaklarda bile) "homeobox" ile "HOX" sözcükleri eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bu kafa karışıklığının nedeni, "HOX" sözcüğünün kulağa "Homeobox" sözcüğünün kısaltması gibi gelmesidir (hatta bazı kaynaklara göre "HOX" isminin kökeni gerçekten de "homeobox"tır).[8]

Ancak daha kafa karıştırıcı olan şey şudur: "Homoebox", hem HOX geni içerisindeki bir parçanın/sekansın adıdır, hem de HOX harici genlerde de bulunduğu için, bu bölgeyi barındıran genlerin genel adıdır. Bu nedenle hem kapsayıcı küme, hem de kapsadığı kümenin bir elemanı olarak görülebilir. Bu da terminolojik bir karışıklığa neden olmaktadır.

Homeobox: HOX Geni İçindeki Bir Bölge

Öncelikle ilk kısmı izah edelim: HOX genleri içerisinde "homeobox" adı verilen DNA sekansları vardır. Bu sekanslar, "homeodomain" adı verilen proteinleri kodlarlar (genelde 180 baz çifti uzunluğundaki homeobox içindeki bu kısım, genelde 60 baz çifti uzunluğundadır).

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Tolkien 14x21cm Not Defteri

Laboratuvar notlarınızı veya hayatın diğer alanlarındaki diğer önemli gelişmeleri bu not defterimizde tutun.

Uyarı: Ürüne kalem dâhil değildir.

Devamını Göster
₺55.00
Tolkien 14x21cm Not Defteri

Homoeodomain, ökaryotlardaki düzenleyici proteinlerde bulunan, yaygın bir DNA'ya bağlanıcı yapısal motiftir.[9], [10] Homeodomain proteinleri, gelişim açısından önemli olan çok sayıda gene bağlanarak, tranksripsiyonel (yani ifade ediliş biçimleriyle ilişkili) olarak onları kontrol ederler. Örneğin bu genler, canlının gelişimi sırasında genleri açıp kapatarak, bu gelişimsel süreçleri regüle ederler. Böylesi kritik bir fonksiyon; bitkiler, hayvanlar ve mantarların ortak atasında bir kez evrimleştikten sonra, neredeyse hiç değişmeden bütün torunlara miras kalmıştır.

Ama anlayacağınız, homeobox, "gelişimle ilişkili olan" (yani "homeotik") genlerin sekansı içindeki sadece bir parçadır. Bir diğer deyişle şu kelimeler "homeotik genler" olsaydı, büyük harfle yazılan koyu kısımlar "homeobox"ı temsil ederdi:

 • gönDERilmek
 • DERlemecilik
 • kızmabiraDER
 • kaptanıDERya

Bunu, aşağıdaki görselden görmek de mümkündür:

Görselde üst kısımda tipik bir HOX geni gösterilmektedir. Görülebileceği gibi, genin içerisinde "homeobox" adlı bir kısım bulunmaktadır. Bu kısım, o HOX geninin kodladığı protein içindeki "homeodomain" bölgesini kodlar.
Görselde üst kısımda tipik bir HOX geni gösterilmektedir. Görülebileceği gibi, genin içerisinde "homeobox" adlı bir kısım bulunmaktadır. Bu kısım, o HOX geninin kodladığı protein içindeki "homeodomain" bölgesini kodlar.
ResearchGate

HOX Genlerinin Sınıflandırılması

Araştırmacılar, diğer böcekler, solucanlar ve hatta memeliler dahil olmak üzere diğer türlerde homeobox'lara sahip genleri bulmak için DNA dizisi benzerliğini kullanmışlardır. Bu genler, hep birlikte HOX gen ailesini oluşturur. Örneğin insanlarda bulunan 39 adet HOX geni 4 ayrı kromozom üzerinde bulunur ve buna göre ailelere ayrılır:

 • 7. Kromozom: Bunlara HOXA veya HOX1 veya [email protected] genleri denir. Şunlardan oluşur: HOXA1, HOXA2, HOXA3, HOXA4, HOXA5, HOXA6, HOXA7, HOXA9, HOXA10, HOXA11, HOXA13
 • 17. Kromozom: Bunlara HOXB veya [email protected] genleri denir. Şunlardan oluşur: HOXB1, HOXB2, HOXB3, HOXB4, HOXB5, HOXB6, HOXB7, HOXB8, HOXB9, HOXB13
 • 12. Kromozom: Bunlara HOXC veya [email protected] genleri denir. Şunlardan oluşur: HOXC4, HOXC5, HOXC6, HOXC8, HOXC9, HOXC10, HOXC11, HOXC12, HOXC13
 • 2. Kromozom: Bunlara HOXD veya [email protected] genleri denir. Şunlardan oluşur: HOXD1, HOXD3, HOXD4, HOXD8, HOXD9, HOXD10, HOXD11, HOXD12, HOXD13
Farelerde HOX genleri ve bunların susturulması sonucunda olanlar. HoxA ve HoxD genleri bir arada çalışırken, farede normal uzuv oluşumu görülmektedir. Bunlardan birinin susturulması çok az değişime neden olmaktadır. Fakat ikisi birden susturulacak olursa, tamamen farklı görünümlü bir uzuv oluşmaktadır.
Farelerde HOX genleri ve bunların susturulması sonucunda olanlar. HoxA ve HoxD genleri bir arada çalışırken, farede normal uzuv oluşumu görülmektedir. Bunlardan birinin susturulması çok az değişime neden olmaktadır. Fakat ikisi birden susturulacak olursa, tamamen farklı görünümlü bir uzuv oluşmaktadır.
Mario Capecchi

Homeobox: HOX Gen Ailesini de İçeren Bir Gen Ailesi

Ne var ki "homeobox" adı verilen bu gen bölgelerini sadece HOX genlerinde görmemekteyiz. Yani spesifik genlerin içindeki homeobox kısımları sıkı sıkıya korunmuş olsa da, homeobox içeren genler evrimsel süreçte fazlasıyla çeşitlenmiştir. En popüler homeobox içerikli genler HOX genleridir (ki yukarıdan görebileceğiniz gibi bunlar da tek bir gene işaret etmez); ancak sadece HOX genlerinde homeobox bulunmaz.

Yani şu anlatım da doğrudur: Her HOX geni bir homeobox genidir; ancak her homeobox geni HOX geni olmak zorunda değildir. Yani birden fazla homeobox geni bulunmaktadır.[11] Bu genler şöyle sıralanabilir:

 • HOX genleri
 • LIM genleri
 • Pax genleri
 • POU genleri
 • Bunlar haricinde, örneğin insanlarda CERS, HNF, SINE, CUT, ZF, PRD ve NKL gibi homeobox genleri de bulunur.[3], [4], [1], [12]

Konuyu daha iyi anlamak için, tarihini düşünebilirsiniz: Bilim insanları ilk olarak homeobox domain proteinlerini keşfetmişlerdir. Bunu keşfetmelerini sağlayan şey, başta da söylediğimiz gibi, mutant HOX genleri dolayısıyla farklı proteinlere sahip sinekleri inceliyor olmalarıdır. Bu mutantların vücut parçaları yanlış yerde olduğu için, bunlara "homeotik mutantlar" adını vermişlerdir. Buna sebep olan mutasyonları (ve o mutasyonların bulunduğu genleri) tespit ettiklerinde, hepsinin benzer bir motife sahip olduğunu görmüşlerdir ve bunlara "homeobox gen ailesi" adını vermişlerdir. Ancak keşfettikleri genler, özel bir homeobox gen grubudur - ki onlara bugün HOX genleri demekteyiz. Bunlar da diğer tüm homeobox genleri gibi, diğer genleri regüle etmektedirler.

Sorun, şurada başlamaktadır: Homeotik mutantları inceleyen bilim insanları, çok sayıda homeobox geni keşfetmiştir; ancak bu genlerin önemli bir bölümünün vücut parçalarını düzenlemekle doğrudan hiçbir ilgisi yoktur. İşte bu nedenle günümüzde bilinen homeobox genlerinin hepsi, mutasyona uğrarsa vücut planını bozmamaktadır. Ancak bu genlerden biri olan HOX genlerinde bir mutasyon meydana gelecek olursa, vücut planı değişmektedir. Yani şöyle tabir edilebilir: HOX geni (veya gen ailesi), homeotik transformasyona neden olan bir homeobox genidir (ve içerisinde bir "homeobox bölgesi" veya kısaca "homeobox" bulunur).

Homeobox Genlerinin Homeotik Olmayan İşlevleri

Kısa Boyluluk

Homeotik özelliği olmayan homeobox genlerine bir örnek verelim: Kısa boy, genel popülasyonun %2-3'ünü etkileyen, genetik ve çevresel faktörlerin etkilediği bir durumdur. Bu bağlamda yapılan araştırmalar, Short Stature Homeobox Gene (SHOX) , X ve Y kromozomlarının kısa kollarının psödootozomal (otomozal kalıtımı andıran bir çeşit eşeysel kalıtım biçimi) bölgelerinde yer aldığını ve X kromozomu inaktivasyonuna maruz kalmadığını göstermektedir. Bu gen mutasyonları sonucunda insanlarda Turner Sendromu (TS), İdiopatik Boy Kısalığı (İKB) ve Leri-Weill Diskondrosteozu (LWD) gibi hastalıklar oluşabilmektedir.[13]

Kan Hücresi Üretimi

HOX genleri, embriyonik gelişimdeki etkilerine ek olarak kan hücrelerinin oluşumunda (hematopoez) da etkin görevi olan transkripsiyon faktörlerini kodlamaktadır. Örneğin, HOXA9 geni CD34+ (hematopoetik kök ve öncül hücrelerin taşımış olduğu yüzey belirteci (36) ) kemik iliği hücreleri içerisinde ve gelişmekte olan lenfositlerde ifade edilmektedir. Normal hematopoetik dokuda görülmekte olan CD34+ hücrelerde A, B ve C HOX genlerinin ifadesinin bulunduğu ancak D grubu HOX genlerinin ifadesinin bulunmadığı gözlenmiştir. Bu bakımdan her bir HOX geninin gerektiğinden daha fazla ifade ediliyor olmasının kök hücre davranışlarını ve farklılaşmayı bozduğu ortaya konmuş olsa da bu sürecin mekanizması henüz açıklanmış değildir.[1], [14]

Bu Reklamı Kapat

Yarık Dudaklılık

Homeobox familyasından MSX homeobox homolog-1 (MSX1; lokus 4p16) MSX1 olarak da bilinen Msh homeobox 1 insanlarda MSX1 geni olarak kodlanan bir proteindir ve çeşitli araştırmaların gösterdiği üzere MSX1 mutasyonlarının nonsendromik dudak damak yarıklarında etkili olmaktadır. Eski adıyla homeobox 7 olarak bilinen bu gen mutasyonunun sonucunda, nonsendromik dudak damak yarıkları, Witkop sendromu ve otozomal dominant hipodontinin oluştuğu görülmektedir. MSX1 inaktivasyonu farelerde yarık damak, diş agenesizi ile sonuçlanduğu için maxilla fenotipini kısaltmaktadır. Yapılan çalışmalar, MSX1’ de ki DNA varyasyonlarının yarık dudak ve yarık damakla ilişkisel olduğunu ve nonsendromik orafasiyal yarıkların (ağız - yüz yarıkları) hastalarının %2’sinde bu mutasyon izlendiğini ortaya koymaktadır.[15]

Paylaşılan Karakterler: HOX Genleri, Evrime Işık Tutuyor!

Evrim tarihi boyunca korunan genetik diziler, genellikle uzaktan akraba organizmaların temel gelişimi için özellikle önemli olan genlerdir. Homeobox genleri; bitkilerde, mantarlarda ve hayvanlarda ve hatta cıvık mantarlarda (Dictyostelium) bile bulunur. Denizanası, böcekler ve memeliler kadar farklı hayvanlarda homeotik gen dizilerinin varlığı, bu genlerin birçok hayvanda, hatta belki de tüm hayvanlarda çok önemli bir işlevi olduğunu düşündürmektedir.

Ancak homeobox genleri, ökaryotlarla ilişkili gibi gözükmektedir: Günümüze kadar birkaç prokaryotik genom dizilenmiş olmasına rağmen, bu organizmalarda gerçek bir homeobox geni henüz bulunamamıştır. Bu nedenle, muhtemelen bir helix-turn-helix faktöründen türeyen ilk homeobox, ökaryot evriminde bir ara ortaya çıkmış gibi görünmektedir.

Bitkilerin, mantarların ve hayvanların türetildiği atasal organizmada, en az iki farklı homeobox geni zaten mevcut olmalıdır: Bir adet tipik bir 60 amino asitlik homeobox geni ve bir adet TALE homeobox geni. Bu atadan kalma TALE homeobox geni, KNOX, MEIS ve PBC alanlarının türetildiği korunmuş bir yukarı akış (İng: "upstream") alanına sahipti. Bitkilerde ve mantarlarda, farklı türdeki homeobox genleri bir miktar evrimleşmiş olsa da, bugüne kadarki en büyük çeşitlenme, şu anda düzinelerce farklı homeobox gen sınıfının ve ailesinin bulunduğu hayvanlarda meydana gelmiştir. Süngerlerde ve sölenterlerde birçok farklı türde homeobox geni bulunduğundan ve çift yanlı simetrik hayvanlar (Bilateria) şubesindeki tüm sınıflarda mevcut olduğundan, Homeobox genlerinin metazoan evriminin erken dönemlerinde gerçekleştiği düşünülmektedir.

Bu Reklamı Kapat

Evrim Tarihinde Homeobox Çoklanmaları

Bilim insanları, evrimsel ilişkiler hakkında bilgi edinmek için genlerin DNA dizilerini, işlevlerini ve organizasyonunu incelerler. HOX genleri, hayvan soy ağacının evrimi hakkında birçok ipucu ortaya çıkarmamızı sağlamıştır. HOX genleri arasındaki benzerlikler, özellikle de farklı canlılar arasında ortak olan homeobox dizisindeki benzerlikler, hepsinin birden çok kez kopyalanmış tek bir ata geninden miras alındığına işaret etmektedir. Her çoklanma olayından sonra, genler yavaş yavaş değişmiştir ve biraz farklı işler üstlenecek biçimde evrimleşmiştir. Bu süreç, evrimsel biyologlar tarafından "kopyalama ve ayrılma" olarak isimlendirilir.

İlk çoklanmalar çok uzun zaman önce gerçekleşmiştir. Yaklaşık 1 milyar yıl önce yaşamış, tüm hayvanların atası olan bir hayvanın, en az 4 HOX geni vardı. 600 milyon yıl önce, iki taraflı (bilateral) simetriye sahip tüm modern hayvanların atalarında, sayı en az 7'ye yükseldi. Bunu biliyoruz, çünkü bu atadan gelen hayvanlar, bu genlerin homologlarına (evrimsel süreçte ortak mirasa) sahiptir.

Hayvan soy ağacının bazı dallarında ek çoklanma olayları da meydana geldi. Örneğin böceklerde kümenin sağ ucuna yakın bir gen kopyalandı. Omurgalılarda, tüm HOX kümesi kopyalandı. Bu çoklanma, memelilerde 3 kez, bazı balık türlerinde 8 kez yaşandı. Kendini tekrar eden genler, daha sonra yeni işlevler üstlenebildiler ve genellikle daha karmaşık vücut yapılarının evrimleşmiştir.

HOX genleri sadece DNA dizisini paylaşmakla kalmaz, aynı zamanda işlevleri de paylaşırlar. Farelerdeki HOX genleri, sineklerdeki homologlarının yerini alabilir; yani birinden aldığınız geni, çok uzak akraba olan bir hayvana aktarırsanız, aynı şekilde çalışmaya devam edebilir. Benzer şekilde, aynı hayvanın vücudundaki diğer segmentlerde aktive olduklarında, fare genleri sineklerde de homeotik dönüşümlere (transformasyonlara) neden olabilir.

Bu Reklamı Kapat

Diğer genler gibi, HOX genleri de yakın akraba türlerde daha çok benzer ve daha uzak akraba türlerde daha az benzerdir. Bilim insanları, dizi benzerliğini karşılaştırarak, evrimsel tarihte belirli çoğaltma olaylarının ne zaman gerçekleştiğini ve yol boyunca bazı HOX genlerinin nerede kaybolduğunu belirleyebilirler (her grupta bireysel türlerde ek kazançlar ve kayıplar meydana geldi).
Diğer genler gibi, HOX genleri de yakın akraba türlerde daha çok benzer ve daha uzak akraba türlerde daha az benzerdir. Bilim insanları, dizi benzerliğini karşılaştırarak, evrimsel tarihte belirli çoğaltma olaylarının ne zaman gerçekleştiğini ve yol boyunca bazı HOX genlerinin nerede kaybolduğunu belirleyebilirler (her grupta bireysel türlerde ek kazançlar ve kayıplar meydana geldi).
University of Utah

HOX Genlerinin Sınıflandırılması

İşte bu terminolojik karışıklık nedeniyle, HOX genleri sınıflandırılırken, sınıf-1 (homeobox genleri) ve sınıf-2 (homeobox olmayan genler) şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Örneğin insan için sınıf 1 HOX genleri, yukarıda listelediğimiz gibi dört sınıfta (A-D) incelenmektedir. Her bir sınıf için o sınıfa giren gen ailesi farklı kromozomdadır. Bunlar, yine yukarıdan da görebileceğiniz gibi, sırasıyla 7p15, 17p21, 12q13 ve 2q31 yerleşiktir. 39 adet HOX geni mevcuttur ve her bir sınıfta 9 ile 13 arasında değişen sayıda gen bulunmaktadır.

Sınıf 2 genleri ise sınıf 1 genleri ile amino asit bakımından düşük düzeyde bir benzerliğe sahiptir. HOX proteinlerinin hedef genlerini aktive hale getirebilmesi açısından gerekli olan bu proteinler, transkripsiyonel koaktivatör (gen aktarımında rol oynayan aktifleştiriciler) olan ve TALE, yani "three-amino-acid-loop-extension" olarak isimlendirilen MEIS1 ve PBX1 proteinleridir. Bu proteinler, sınıf-1 proteinlerin homeodomainin yanındaki kısa aminoasit dizilerine bağlanmaktadır.[3], [14]

HOX genleri iki ekzon (DNA'daki dizi ya da o dizinin RNA transkriptindeki karşılığı) ve bir intron içermektedir. Ekzon 2; 61 aminoasitlik DNA bağlanma alanını ifade eden homeodomain "helix-turn-helix motifi" kısmını kodlamaktadır. Homeodomainin yanındaki aminoasit dizileri ise TALE proteinleri açısından bağlanma bölgesini oluşturmaktadır. HOX genlerindeki ekzon 1 de düzenleyici bölgeleri kodlama işlevine sahiptir.[2], [4], [16]

HOX genleri, regüle ettikleri genlerindeki belirli DNA dizilerinin tanınabilmesini ve ekspresyonlarının kontrolünü, yani gen ifadelerinin açık olup olmadıklarının denetimini sağlar. Böylece, gelişim esnasındaki genlerin ifade edilişlerini düzenler. Uzamsal sıralı bir gen ekspresyonunun transkripsiyonu için çeşitli büyüme faktörleri ve retionik asitler (büyüme ve gelişme için gerekli olan A vitamini metaboliti) aktive edilerek genlerin işlevlerini ortaya koymasını sağlar.

Bu Reklamı Kapat

HOX genleri sadece görevli oldukları bölge içerisinde ifade edilir ve genlerin ifadeleri vücudun ön bölümünden başlayıp düşük numaralı HOX geninden (3' tarafındaki genler) daha yüksek numaralı olan HOX genine (5' tarafındaki genler) doğru (örn; HOXA1'den HOXA13'e doğru sıralı olarak) devam ederler. Bu durumu Lewis ve arkadaşları ilk kez Drosophila'da (sirke sineği) gözlemlemiş ve insanlarda da aynı durumun olduğu tespit edilmiştir.

HOX Genleri İle İlişkilendirilen Hastalıklar

HOX genlerindeki mutasyonlar, gelişimsel bozuklukları da meydana getirmektedir. Homeobox genlerinin HOX grubunda bulunan genlerin mutasyonu ekstremite malformasyonlarına (doku bozukluğu) sebebiyet vermektedir. Bunların bir kısmını şöyle sıralayabiliriz:[1]

 • Bazı farelerde görülen miyeloid lösemileri HOX 2.4 geni ile ilişkili bulunmuştur.
 • HOX 3.1 geninin vücutta fazla bulunması beta amiloid proteinlerini (aynı zamanda Alzheimer Hastalığı'na da sebep olan, antikor üreten bir protein grubu) kodlayan genleri baskılaöaktadır.
 • HOX 11 (TCL-3) geni, bazı çocuklarda T hücre akut lösemilerde kromozomal translokasyon (bir kromozomun kaybolan parçasının ya da kopan bir parçasının başka bir kromozoma yapışması şeklinde görülen kromozom anomalileri) sonucunda hastalığın bu genin genetik aktarımı sonucunda ortaya çıktığı gözlenmiştir.
 • HOX 7, Wolf-Hirschborn Sendromu (4. kromozomda silinme sonucu ortaya çıkan ileri derecede zihinsel engellilik, kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve nöbet bulguları) ile ilişkilendirilmiştir.
 • HOX 1.4 transgenik farelerde bu genin overexpresyonunun Hirchsprung Hastalığı'nda görüldüğü ve megakolon adında bir malformasyon geliştirdiği ortaya koyulmuştur.
 • HOX 1.5 ise transgenik farede (genetiği değiştirilmiş fare) DiGeorges Sendromu'nu yansıtmaktadır.
 • HOX 1.6 genetiği değiştirilmiş farede gecikmiş nöral tüp sonlanması ve fenotip açısından da Moebius sendromunu (maksillofasiyal, lokomotor ve nörolojik bulguların görüldüğü bir sendrom) anımsattığı ifade edilmektedir.

Diğer homeobox genleri de, tanımları gereği homeotik genler oldukları için, gelişimsel sorunlara neden olabilirler: PAX homeobox genlerinde oluşan değişiklikler genellikle göz bozukluklarını meydana getirir. MSX homeobox genlerindeki değişiklikler anormal görüntüdeki bir baş, yüz ve diş gelişimine sebep olur. Ayrıyeten bazı homeobox genlerinin artan veya azalan aktiviteleri, yaşamın ilerleyen yıllarında çeşitli kanser türleri ile ilişkili olabileceği yönünde görüşler vardır.

Sonuç

HOX genleri ile ilgili günümüze kadar yapılan çalışmalarda homeobox genlerinin, gelişimin tüm aşamalarında rol oynadıkları, bitkilerde ve bütün metazoada korunarak temsil edildikleri görülmektedir. Bu genlerin antik kökenlerinin prokaryotlara kadar uzanıp uzanmadığı, eğer öyleyse hangi genlerden köken aldıkları henüz bilinmemektedir. Genom boyu çalışmaların yaygınlık kazanması sonucunda bu konuyla ilgili bilgilerin daha fazla artış göstereceği düşünülmektedir.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 7
 • Muhteşem! 3
 • Tebrikler! 3
 • Bilim Budur! 3
 • İnanılmaz 3
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 16/08/2022 16:30:55 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11235

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Aminoasit
Sperm
Tercih
Kırmızı
Diş Gelişimi
Hasta
Bilim İnsanları
Maskeler
Makroevrim
Biliş
Kuantum Fiziği
Mutasyon
Meteor
Hayvanlar
Sağlık Bakanlığı
Habercilik
Balina
İnsanlık
Patlama
Elektron
Paleontoloji
Sağlık Örgütü
Mühendislik
Çeşitlilik
Davranış
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.