Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Hepatit A Nedir? Hepatovirüs A Nasıl Bir Hastalığa Sebep Olur?

Hepatit A Nedir? Hepatovirüs A Nasıl Bir Hastalığa Sebep Olur? CDC
8 dakika
1,451
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat
Hepatit A
 • Türkçe Adı Hepatit A
 • İngilizce Adı Hepatitis A
 • ICD B15

Hepatit A, Hepatovirüs A (HAV) isimli bir virüsün sebep olduğu viral hepatit enfeksiyonudur. Hepatovirüs A, Picornaviridae'nin bir alt türü olan Hepatovirüsler içinde sınıflandırılmaktadır. Virüs yaklaşık 7500 nükleotid uzunluğunda lineer, pozitif polariteli, zarfsız, kübik şekilli, tek zincirli bir RNA virüsüdür. Hepatit A virüsüne doğada en çok insanlarda rastlanmaktadır. Hangi canlıdan köken aldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte kemirgenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Çoğu vaka asemptomatik (hastalıkla örtüşen semptomları göstermeyen) ya da presemptomatiktir (hastalıkla örtüşen semptomları belli belirsiz şekilde gösteren). Belirti veren, yani semptomatik olan vakalarda semptomların ortaya çıkması ortalama 4-5 hafta sürmekle birlikte bu süre 2-7 hafta aralığında değişebilir. Semptomlar ortaya çıktıktan sonra 8-24 hafta kadar sürebilir. Hastalığı atlatanların yaklaşık %15'i enfeksiyonun atlatılmasından sonraki 6 ay içinde semptomları tekrar yaşar.

Tüm Reklamları Kapat

Hepatit A, Hepatit B ve C'ye kıyasla daha kolay tedavi edilebilirdir. Çoğu enfeksiyon kendiliğinden geçer. Hastalığın atlatılmasından sonra kronik karaciğer hasarı kalması pek olası değildir. Ancak nadir de olsa ağır geçen Hepatit A enfeksiyonları akut karaciğer hasarına sebep olabilir ve tedavisi için karaciğer nakli gerekir, bununla birlikte bu tablo daha çok komorbiditesi (başka bir hastalığı) olan bireylerde ve/veya yaşlılarda görülür.

Tekil veya kombine şekilde pek çok Hepatit A Aşısı geliştirilmiştir. Geliştirilme tarzı ve içerik olarak aralarında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Çoğu %95'in üzerinde etkinlik gösterir ve kişinin hayatı boyunca, hiç olmazsa 20-25 yıl boyunca etkinliğinin devam edeceği tahmin edilmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Belirti ve Bulgular

Hepatit A belirtileri ilk başta grip ve benzeri rahatsızlıklarla sıkça karıştırılır. Tipik olarak ortaya çıkan belirtilerin ise Hepatit A'yı diğer viral hepatitlerden ayıran bir özelliği yoktur. Her viral hepatitte rastlanabilecek semptomlar olan şu semptomlara Hepatit A'da da rastlanır:

 • Tükenmişlik hissi,
 • Ateş,
 • Karın ağrısı,
 • Mide bulantısı,
 • İshal,
 • Sarılık,
 • İştah kaybı,
 • Koyu renk idrar,
 • Açık renk dışkı.
Hepatit A sebebiyle oluşmuş bir sarılık vakası.
Hepatit A sebebiyle oluşmuş bir sarılık vakası.
CDC

Bulaş Yolları

Hepatit A fekal-oral yolla bulaşır. Hepatit A enfeksiyonu geçiren kişilerin dışkılarıyla temas sık rastlanan bir bulaş sebebidir. Ortak iğne kullanımı da Hepatit A geçişine neden olabilir. Örneğin Hepatit A enfeksiyonu geçiren birinin dışkısıyla temas ya da bu dışkıyla kontamine olmuş bir gıdayı tüketmek potansiyel bir Hepatit A geçişidir. Bir sağlık çalışanına Hepatit A enfeksiyonu geçiren bir hastaya uygulanan iğnenin batması da Hepatit A maruziyeti olarak kabul edilir ve temas sonrası Hepatit A profilaksisi gerekebilir. Hijyenik olmayan suların tüketilmesi de Hepatit A geçişine zemin hazırlar. Bu sularda yaşayan canlıların tüketilmesinin de potansiyel bir Hepatit A geçişine sebep olabileceği düşünülse de bu yolla Hepatit A geçişi doğrulanmış değildir.

Teşhis Yöntemleri

İnkübasyon süresinin sonlarına doğru Hepatit A, dışkıyla vücuttan atılmaya başlar. Bu aşamada dışkı örneklerinde Hepatit A bulunması yoluyla teşhis konulabilir. Ancak en sık kullanılan yöntem ELISA ya da RIA isimli kan testleridir. Vücuttaki Anti-HAV Ig (Hepatit A antikorları) varlığının tespiti de Hepatit A için tanı yöntemi olarak ya da aşının bağışıklık tepkisini sağladığını doğrulamak için kullanılabilir. Öte yandan aşısız bireyin kanındaki Anti-HAV Ig varlığı, kişinin akut hepatit geçirdiğinin bir göstergesidir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Hepatit A tıpta "kendi kendini sınırlayan hastalıklar" olarak bilinen hastalıklardan biridir. Yani vakaların büyük bir kısmı herhangi bir tıbbi müdahale olmadan geçer ve spesifik bir antivirali yoktur. Ateş, vücut ağrıları ve bulantı gibi semptomların tedavi edilmesi ve ishal, kusma sebebiyle fazladan kaybedilen sıvının intravenöz takviyesi Hepatit A'nın semptomatik tedavisini oluşturur.

Hepatit B ve C enfeksiyonlarına nazaran daha az rastlansa da oluşan akut karaciğer hasarı için karaciğer nakli gerekebilir.

Müddet Tahminleri (Prognoz)

Hepatit A enfeksiyonlarının inkübasyon süresi (yani virüsün vücuda alınması ile semptomların belirmesi arasındaki süre) ortalama 30 gündür, ancak bu süreç 15 gün kadar kısa veya 50 gün kadar uzun da sürebilir. İnkübasyon süresinde virüsün vücuttan atılım hızı semptomatik dönemden daha hızlıdır ve bu dönemde hastalar daha bulaştırıcıdır. Hepatit A'nın klinik seyri dört dönemde gerçekleşir:

 1. Kuluçka Dönemi: Virüs 15-50 gün boyunca belirti vermeden sessizce karaciğere yerleşir. Belirti vermediği için hastalar hastaneye gitmez. Ancak viral dökülme asemptomatik tabloya rağmen başladığı için dışkıda Hepatit A tespit edilebilir.
 2. Prodromal Dönem: Enfeksiyonun ilk belirtilerinin belli belirsiz ortaya çıktığı, dönemin sonlarına doğru şiddetlenebildiği bir dönemdir.
 3. İkterik Dönem: Bu dönem birkaç gün veya bir iki hafta kadar sürebilir. Kandaki bilirubinin Hepatit A enfeksiyonunun bir sonucu olarak arttığı ve sarılık olarak kendini gösterdiği bir dönemdir. Sarılık sklera (gözün beyaz kısmı) ile sınırlı kalabileceği gibi tüm vücut da sarı renk alabilir. İkterik dönem aynı zamanda hepatomegali (karaciğer büyümesi) ve splenomegali (dalak büyümesi) görülebilen bir dönemdir.
 4. İyileşme Dönemi: Sarılık ve diğer semptomların azalmaya, kan değerlerinin normale dönmeye başladığı bir dönemdir. İyileşme genellikle 3 ay içinde olur ancak 6 ila 12 ay kadar gecikebilir.

Pediatrik vakaların çoğu asemptomatiktir. Ancak semptom gösteren pediatrik vakalarda bu dönemler arasındaki çizgi çoğu zaman siliktir.

Hepatit A hastalarında hastalığın seyri şu şekillerde de gerçekleşebilir:

Tüm Reklamları Kapat

 • Fulminan Hepatit A: Fulminan hepatitte sarılık daha da artar. Ensefalopati (beyin dokusunda dejeneratif bozuklukların-değişimlerin görüldüğü bir hastalık) ve Hepatit A kaynaklı olmayan ensefalopatilerde de görülebilen flapping tremor (dirsekler düz tutulduğunda el titremesi yaşanan bir sendrom) görülebilir.
 • Tekrarlayan Hepatit A: Hepatit A geçiren hastaların %3 ila %20'sinde (ortalama %15'inde) enfeksiyonun atlatılmasından sonraki 4-15 hafta içinde semptomlar kendini tekrarlayabilir.

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

Hepatit A enfeksiyonları tüm dünyada yaygındır ancak gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha baskındır. Küresel olarak 1.4 ila 1.5 milyon kadar semptomatik vakaya rastlanır, ancak asemptomatik vakalarla birlikte gerçek sayının 100 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir.

Hepatit A, viral hepatitlerin sık rastlanan bir patojenidir. Sosyoekonomik eşitsizliğin yaygın olduğu, temiz suya erişimde sıkıntılar yaşanan ve sağlık sisteminin zayıf olduğu ülkelerde Hepatit A'ya rastlanma ve daha ağır geçmesi ihtimali daha yüksektir. Ancak bu bölgelerdeki çocuklar %90'dan yüksek bir ihtimalle onlu yaşlarına kadar enfeksiyonu kapacaklarından dolayı yetişkinliklerinde bağışık olacaklardır.

2005 Yılına Ait Hepatit A Prevalansı
2005 Yılına Ait Hepatit A Prevalansı
Wikimedia Commons

Önlem Yöntemleri

Hepatit A'yı önlemek için hijyene, özellikle de su temizliğine büyük önem verilmelidir. Hepatit A'nın en çok temiz içme sularına ulaşımda problemlerin olduğu ülkelerde risk teşkil ettiği unutulmamalıdır. CDC ve DSÖ, Hepatit A bağışıklanması için aşılamayı önermektedir. Temas Öncesi Profilaksi için CDC şu grupların aşılanmasını önermektedir:

 • 12-23 ay arası bebekler,
 • 2-18 yaş arası çocuk ve ergenler,
 • Hepatit A'nın kamu sağlığı sorunu olduğu bölgeleri ziyaret edecekler,
 • Cinsel açıdan aktif homoseksüel erkekler,
 • Mesleği gereği Hepatit A maruziyeti riski taşıyanlar,
 • HIV pozitif bireyler,
 • Kronik karaciğer hastalığı olan bireyler.

Hepatit A aşısının en yüksek seviyede etki göstermesi için 2 doz şeklinde uygulanması önerilir. Yapılan ilk doz, enjeksiyondan sonra 2 ila 4 hafta sonra başlayacak olan yaklaşık 1 yıl sürecek bir bağışıklık tepkisini tetikler. 6 ila 12 ay sonra verilecek olan 2. doz ise 20-25 yıl veya daha fazla sürecek bir bağışık tepkisi sağlar.

Tüm Reklamları Kapat

Daha önceden aşılanmamış bireylerin Hepatit A görülen bölgelere seyahat etmeden önce tek doz aşılanması önerilir. Kronik karaciğer yetmezliği çeken, bağışıklığı baskılanmış bireyler ve yaşlıların seyahatten önce aşıyla birlikte Hepatit A immünoglobulini almaları da önerilir.

Ciddi yan etkiler oldukça nadirdir. Yetişkinlerin yarısında enjeksiyon bölgesinde hassasiyet oluşabilir, çocuklarda bu durum daha nadirdir. Aşılama sonrası ateş, yorgunluk, miyalji, baş ağrısı görülebilir. Yan etkileri azaltmak için alınan ağrı kesici ve ateş düşürücülerin aşı etkinliğini etkilediği yönünde bir veri yoktur.

İki tip Hepatit A aşısı mevcuttur: İnaktif ve Canlı Zayıflatılmış virüs içeren aşılar. Hamilelere ve bağışıklık yetmezliği olan bireylere canlı aşıların uygulanmasının önerilmemesi dışında iki aşı da her gruba uygulanabilir ve aynı etkinlik düzeyinde bir koruma sağlarlar. Aşı, DSÖ'nün Temel İlaçlar Listesi'nde yer almaktadır. Hepatit B veya Tifo aşılarıyla Hepatit A aşısının kombine versiyonları da bulunmaktadır.

Temas Sonrası Profilaksi

Hepatit A'nın bulaşmasından sonra aşı ya da immünoglobulin uygulanması Hepatit A'yı önleyebilir. Aşının ya da Hepatit A anti-serumunun temastan sonra olabildiğince erken, en geç iki hafta içinde uygulanması Hepatit A'yı %80-90 oranında önleyebilir. Hepatit A aşısı da anti-serumu da kabaca aynı etkinlik düzeyine sahiptir. Bazı gruplara aşı ya da immünglobuin uygulanması bir miktar daha fazla etkinlik gösterir. CDC, Hepatit A maruziyeti geçmiş 2 hafta içinde olduysa şunların uygulanmasını önermektedir:

 • 1 yaşından küçüklere Hepatit A anti-serumu,
 • 1-40 yaş arası bireylere Hepatit A aşısı,
 • 41 yaş ve üstü kişilere Hepatit A anti-serumu, herhangi bir sebepten dolayı uygulanamıyorsa Hepatit A aşısı,
 • Bağışıklık yetmezliği ve/veya kronik karaciğer hastalığı olan bireylere Hepatit A anti-serumu.

CDC, Hepatit A maruziyeti gerçekleşeli 2 hafta olmuş 1 yaşından küçüklere profilaksi önermez; ancak 1 yaşından büyük bireylerde temas durumu devam ediyor ise Hepatit A aşısı uygulanmasını önerir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
29
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Bilim Budur! 6
 • Tebrikler! 1
 • İnanılmaz 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Muhteşem! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 03/12/2023 10:42:42 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/14947

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Molekül
Çeşitlilik
Hayatta Kalma
Pandemik
İhtiyoloji
Sürüngen
Evrim Kuramı
Mit
Einstein
Yaşamın Başlangıcı
Uluslararası Uzay İstasyonu
İklim
Hava
Hızlı
Yeşil
Elektrik
Yanlış
Şiddet
Homeostasis
Jeoloji
Orman
Matematik
Yeme
Viral
Beslenme Davranışı
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Filler Neden Farelerden Korkar?
Filler Neden Farelerden Korkar?
Ay Nasıl Oluştu?
Ay Nasıl Oluştu?
Balinalar Nefesini Nasıl 2 Saat Tutabiliyor?
Balinalar Nefesini Nasıl 2 Saat Tutabiliyor?
Işıldayan Bu Taş Radyoaktif mi? | Yooperlite Taşı
Işıldayan Bu Taş Radyoaktif mi? | Yooperlite Taşı
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
I. Ay, et al. Hepatit A Nedir? Hepatovirüs A Nasıl Bir Hastalığa Sebep Olur?. (16 Temmuz 2023). Alındığı Tarih: 3 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/14947
Ay, I., Alparslan, E. (2023, July 16). Hepatit A Nedir? Hepatovirüs A Nasıl Bir Hastalığa Sebep Olur?. Evrim Ağacı. Retrieved December 03, 2023. from https://evrimagaci.org/s/14947
I. Ay, et al. “Hepatit A Nedir? Hepatovirüs A Nasıl Bir Hastalığa Sebep Olur?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 16 Jul. 2023, https://evrimagaci.org/s/14947.
Ay, Ilgaz. Alparslan, Eda. “Hepatit A Nedir? Hepatovirüs A Nasıl Bir Hastalığa Sebep Olur?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, July 16, 2023. https://evrimagaci.org/s/14947.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close