Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Gökyüzündeki Bebek Yıldızlar: Önyıldızlar Nedir ve Nasıl Oluşurlar?

Gökyüzündeki Bebek Yıldızlar: Önyıldızlar Nedir ve Nasıl Oluşurlar? ESO
IRS2 yıldızının çevresindeki RCW 38 yıldız kümesi, iki yıldız ve önyıldızlardan oluşan sistem.
11 dakika
681
Tüm Reklamları Kapat

Önyıldız, yıldız evrimi sürecinde bir yıldızın erken evresindeki hâlidir. Yıldızların, evrenin en görkemli yapılarından biri olduğu açıktır. Bu büyük, görkemli, sıcak ve hayat veren yapılar; canlılığın oluşması için gerekli olan elementlerin üretildiği yerdir. Öyle ki Güneş ve benzeri yıldızlar; nükleer reaksiyonlar aracılığıyla hidrojen ve helyum hariç, periyodik tabloda demir elementine kadar olan birçok elementin oluşmasını sağlayan ana kaynaktır. Ancak önyıldızlar, sadece elementlerin üretildiği fabrikalardan ibaret değildir. Aynı zamanda gezegenlerin doğumunda önemli bir rol de oynamaktadırlar. Önyıldızlar; yaşanabilir bölgelerde canlılığın oluşumunu mümkün kılan koşulları sağlayarak Dünya benzeri gezegenlerde canlı yaşam oluşması ihtimalini artırabilirler.

Dünya'daki hayatın başlangıcında ve devamında ana enerji kaynağı olan Güneş'imizin ve belki de farklı gezegenlerdeki canlılığın da ana enerji kaynağı olabilecek diğer yıldızların oluşumu ise tıpkı ana rahmindeki bir yavrunun oluşumu gibi oldukça uzun, kendiliğinden gerçekleşen ve zahmetli bir süreçtir. Bu sürecin başına, yani yıldızın oluşmadan önceki evresindeki haline ise "önyıldız" ya da "protostar" ismi verilir.

Önyıldızlar Nedir ve Nasıl Oluşurlar?

Yıldızların oluşum süreçlerinde "protostellar evre" olarak bilinen bu evre, yıldız evriminin en erken evresidir. Gökyüzünde "bulutsu" olarak bilinen moleküler bulutlar, önyıldızların oluşması için imkân sağlar. Ana moleküler bulutundan kütle toplamaya devam eden önyıldızlar, tam olarak yıldız olarak kabul edilmese de belirli bir radyasyon ve bu radyasyon dolayısıyla sıcaklık yayılımı yapmaktadır. Bunun sebebi, çekirdek benzeri merkez yapılarında herhangi bir nükleer reaksiyon olmasa da sürtünme ve basınçtan ötürü açığa çıkan enerjidir.

Tüm Reklamları Kapat

HBC 1, ana dizi öncesi (önyıldız evresinden sonraki evre) genç bir yıldız.
HBC 1, ana dizi öncesi (önyıldız evresinden sonraki evre) genç bir yıldız.
ESA/Hubble & NASA

İlk kez Chushiro Hayashi tarafından 1966 yılında öne sürülen önyıldız fikri; başlarda boyut konusunda abartılı tahminler ile bağdaştırılsa da sonraki hesaplamalar ile önyıldızların, benzer kütledeki anakol yıldızlardan sadece biraz daha büyük olduğu fark edildi.[1]

Önyıldızların oluşumu, yoğun çekirdek olarak bilinen nispeten küçük moleküler bulutlarda başlamaktadır. Bu çekirdek, onu sıkıştırıp çökmeye zorlayan kendi kütleçekimi ile gaz basıncı ve manyetik alan gibi onu şişirmeye çalışan kuvvetler arasında bir denge durumundadır. Bu denge durumu; ana moleküler buluttan materyal aldıkça bozulmaya başlar ve yıldızın, ana dizi öncesi yıldıza dönüşmesine kadar sürer. Bu çökme durumunun, her ne kadar gözlemlenmemiş olsa da gaz basıncının etkisiyle içeriden dışarıya doğru olduğu modellenmektedir.[2]

Çökme sonucu öncelikle bir önyıldız, daha sonra da merkezin etrafında bir öngezegen (İng: "protoplanet") diski oluşur. Gazların içe doğru çökmesi devam ettikçe, sisteme yayılmış olan malzeme, açısal momentum korunumundan ötürü merkezde oluşan önyıldıza düşmek yerine, öngezegen oluşum diski boyunca birikir. Biriken bu malzeme diski, içe doğru bir spiral çizerek oluşmaya devam eder.

Önyıldızların oluşumu sırasında, merkezlerinde biriken malzemenin nasıl içe doğru spiral çizdiği hâlâ netlik kazanmamıştır. Bu durum, astrofizikçilerin uzun süredir üzerinde çalıştığı önemli bir sorundur ve birikim diskleriyle ilgili temel bir sorunun parçasıdır.

Tüm Reklamları Kapat

Bu fenomenin nedeni tam olarak anlaşılamamaktadır çünkü öngezegen disklerindeki malzemenin karmaşık dinamikleri ve etkileşimleri henüz tam olarak çözülememiştir. Manyetik alanlar, akışkan hareketleri ve gaz basıncı gibi faktörlerin bu sürece katkısı net olarak belirlenememiştir. Bu konuda daha fazla anlayışa ulaşmak için daha kapsamlı ve detaylı araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu araştırmalar, disklerdeki malzemenin dinamik davranışlarını ve etkileşimlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.

Önyıldızların Yapısı: Şoklar ve Radyasyon

Önyıldızların dış yüzeyi; iç kenardan gelen, genellikle yüksek hızlara sahip ve ani bir şekilde çarpıştığı ortamda belirgin bir basınç dalgası oluşturan şok gazları tarafından şekillenir. Bu şoklar, önyıldızın iç kısmından dış yüzeyine doğru hareket eden gaz ve toz parçacıklarının ani hızlanmaları veya çarpışmaları sonucu meydana gelir. Bu enerji değişimleri, önyıldızın çevresindeki ortamı ve önyıldızın kendi evrimsel süreçlerini etkiler. Hatta önyıldızın radyasyonunu biçimlendirir.

Yüzeye doğru gittikçe iç kısımdaki sıcaklık, anakol yıldızlara göre oldukça düşüktür. Hidrojen-1, önyıldızın içinde henüz termal füzyona geçmemiştir. Füzyonun gerçekleşmesi için en az 7 milyon kelvin sıcaklığa ihtiyaç vardır. Ancak hidrojen izotopu, döteryum (hidrojen-2) ile birleşir ve bu süreç, önyıldızın büyümesine katkı sağlar. Bu da önyıldızın gittikçe şişmesine neden olur.[3]

Bu görselde, NASA/ESA/CSA tarafından kaydedilen önyıldız L1527, büyümesini sağlayan malzeme bulutunun içine gömülmüş bir halde görünmektedir.
Bu görselde, NASA/ESA/CSA tarafından kaydedilen önyıldız L1527, büyümesini sağlayan malzeme bulutunun içine gömülmüş bir halde görünmektedir.
Webb Space Telescope

Enerji üretimi açısından önyıldızlar, yüzeylerindeki ve çevrelerindeki disk yüzeyinde oluşan şoklardan beslenirler. Ortaya çıkan radyasyon, çevresindeki yoğun çekirdek içinde yolculuk eder. Ancak bu radyasyonu gözlemlemek için optik dalga boylarına ihtiyaç yoktur. Çünkü önyıldızlar daha uzun dalga boylarında parlarlar. Bu radyasyon kaynakları, moleküler bulutların gizlediği bölgelerde sıkça görülür.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bu yapı, önyıldızların nasıl evrimleştiğini anlamak açısından önemlidir. Yüzeyden içe doğru olan bu yapı, önyıldızların içsel sıcaklık ve radyasyon gibi önemli özelliklerini de etkilemektedir. Bu sebeple, önyıldızların bilinmeyenlerini aydınlatırken bu yapıyı göz ardı etmemek önemlidir.

Önyıldızların Evrimsel Dönüşümü

Bunun yanı sıra önyıldızların evrimi, yıldızların evrimine ışık tutmak için çok temel bir veri kaynağıdır. Çünkü yıldızların evrimsel süreçleri bize yalnızca yıldız hakkında değil; yıldızın sistemindeki gezegenler, bulunduğu bulutsu ve takımyıldızı, evrenin erken dönemlerindeki ortam koşulları gibi birçok konuda fikir sağlar.

Önyıldızlardan anakol yıldızlarına geçiş süreci yüz binlerce ve hatta milyonlarca yıl alabilmektedir.[4] Ancak, her önyıldızın bir anakol yıldızına dönüşmesi mümkün değildir. Önyıldızlar, etrafında bünyelerine katabilecekleri materyal tükendiğinde ana dizi öncesi yıldıza dönüşürler. Bu evrede yıldız artık optik olarak görülebilir durumdadır. Ayrıca, yıldızların parlaklık ve sıcaklık gibi özelliklerini grafiksel olarak gösteren bir araç olan Hertzsprung-Russell diyagramında yıldızın doğum çizgisi üzerinde görünür.[5]

Bu diyagramda, Hipparcos Kataloğu'ndan seçilmiş 22.000 yıldız ve yakın çevredeki 1.000 yıldız, Hertzsprung-Russell diyagramını oluşturur. Yıldızlar, belirli evrimsel aşamalara göre düzenlenmişlerdir. Sol üstten sağ alta doğru uzanan ana dizi, genç ve parlak yıldızları gösterir. Sol altta beyaz cüceler yer alırken, üst kısımda devler ve süperdevler bulunur.
Bu diyagramda, Hipparcos Kataloğu'ndan seçilmiş 22.000 yıldız ve yakın çevredeki 1.000 yıldız, Hertzsprung-Russell diyagramını oluşturur. Yıldızlar, belirli evrimsel aşamalara göre düzenlenmişlerdir. Sol üstten sağ alta doğru uzanan ana dizi, genç ve parlak yıldızları gösterir. Sol altta beyaz cüceler yer alırken, üst kısımda devler ve süperdevler bulunur.
Atlas of The Universe

Ana dizi öncesi yıldız her ne kadar optik olarak görülebilir olsa da henüz merkezde bir nükleer reaksiyon oluşturacak derecede sıcaklığa sahip değildir. Ana dizi öncesi bu yıldız, ana dizi yıldızına dönüşünceye dek kendi sıcaklığını artıracak şekilde büzüşmeye devam eder. İşte bu daralma dönemi, ana dizi öncesi evredir. Bu ana dizi öncesi evre, en fazla 8 Güneş kütlesine kadar kütleye sahip yıldızlar için geçerlidir. Daha büyük kütleli yıldızlar, önyıldız aşamasında ufak kütleli yıldızlara göre çok daha hızlı büzülerek bu aşamayı atlamış olurlar. Optik açıdan görünür duruma geldiklerinde ise merkezdeki hidrojen çoktan nükleer reaksiyona girmiş ve füzyon enerjisi yaymaya başlamış olur.

Ana dizi öncesi aşama, hidrojenin nükleer reaksiyona girdiği zamana dek sürdükten sonra sırada yıldızın erişkin dönemi yani ana dizi evresi başlar. Farklı bir tabirle anakol yıldızları olarak da bilinen bu evredeki yıldızlar; cüce yıldızları da içermek üzere, evrende en sık rastlanan yıldız grubudur.

Güneş ve benzeri kütledeki yıldızlar için bu şekilde ilerleyen süreç, önyıldız aşamasındaki materyalin kütlesine ve diğer etmenlere bağlı olarak her zaman kararlı bir yıldıza dönüşeceği anlamına gelmemektedir. Bu materyalin kütlesi kimi durumda Güneş benzeri yıldızları veya cüce yıldızlar gibi kararlı yıldızları oluşturmaya yetmeyebilir. Ya da aşırı materyalden ötürü süreç normalden daha hızlı gelişerek dev yıldızlar oluşabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Materyal Yetersiz Gelirse Ne Olur?

Kahverengi cüceler veya basit tabirle "ölü doğmuş yıldızlar", ana bulutsudaki yetersiz materyalden ötürü yıldız oluşumu için gerekli kütleçekiminin oluşmaması dolayısıyla ortaya çıkan gök cisimleridir. Kahverengi cüceler, yıldızlar ve gezegenler arasında bir geçiş formunu temsil eder. Geleneksel yıldızlar gibi hidrojen füzyonunu sürdürme yeteneğine sahip değillerdir, bu yüzden yıldız olarak sınıflandırılmazlar. Bunun yerine kahverengi cüceler, yeterince büyük olup hidrojen füzyonunu başlatamayan nesneler olarak kabul edilir. Daha doğru bir ifadeyle kahverengi cüceler, hidrojen füzyonunu başlatamayacak kadar düşük kütleli yıldızlar veya çok yüksek kütleli gezegenler olarak düşünülebilir.

Kahverengi cüceler, genellikle oldukça soğuk ve soluk olurlar. Bu nedenle kızılötesi ışımayla daha iyi gözlemlenirler. Kahverengi cüceler, evrendeki yıldız ve gezegen oluşumu süreçlerini anlamamıza yardımcı olan önemli cisimler arasındadır. Ayrıca bu ilginç objeler, astronomi ve astrofizikteki bilgilerimizi genişletmek için önemli bir araştırma konusunu temsil etmektedir. Kahverengi cüceler hakkında daha detaylı bilgi almak için bu yazımızı okuyabilirsiniz.

Önyıldızların Sonu Hakkında Diğer Olasılıklar Nelerdir?

Bazı önyıldızlar normal bir şekilde evrelerini devam ettirirken farklı bir kaynaktan gelen yüksek kütleçekimine sahip bir dış neden veya farklı etmenlerden ötürü materyallerini yitirebilirler. Bunun sonucunda parçalanıp dağılabilirler. Bu durumda binlerce, hatta on binlerce yıl boyunca toplanmaya çalışan ana materyal çok uzun bir süre boyunca toplanmamak üzere dağılmış olur. Bir nevi yıldız üremesi olarak adlandırabileceğimiz bu süreçte ana materyali yumurta olarak, nükleer reaksiyonu ise sperm olarak düşünürsek yıldız henüz döllenmeden ortadan yok olmuş olur.

Tüm Reklamları Kapat

Bazı durumlarda da önyıldızlar beklenmedik şekilde çevrelerinden materyal toplarlar ve milyonlarca yıl sürmesi gereken bir süreç, binlerce yıla sıkışacak kadar kısalabilir. Bu durumda hızla bir araya gelen materyal kendi içine çöker ve hızlı bir süpernova sonucu ortaya bir kara delik çıkabilir.

Önyıldızların Evrendeki Rolü ve Bilimsel Açıdan Önemi

Önyıldızların evrendeki rolleri canlılık açısından oldukça kıymetlidir. Çünkü yıldızlar, yaşam için gerekli elementlerin üretim yerleridir. Yıldızlar yaşamlarının son evrelerine yaklaştıklarında bünyelerinde hidrojen ve helyumdan daha ağır elementleri oluştururlar. Bu elementler içerisinde yaşamın temel yapı taşı olan karbon da bulunmaktadır.

Büyük Macellan Bulutu'ndaki LH 95 yıldız doğum yeri.
Büyük Macellan Bulutu'ndaki LH 95 yıldız doğum yeri.
Wikimedia Commons

Bu elementler, yıldız ihtişamlı bir patlama ile yaşamına son verdiğinde çevreye dağılır ve belki de Dünya'mız dışındaki ötegezegenlerin birçoğunda benzer bir evrimsel süreç ile canlılığın yapı taşı olarak hayat bulurlar. Bu bakımdan önyıldızlar, yıldızların oluşmasında temel bir evre olması açısından oldukça kıymetli bir role sahiptirler. Ayrıca önyıldızlar, evrenin yapısını anlama sürecimize de çeşitli katkılar sağlamaktadır. Önyıldızların evrenin yapısını anlamamıza sağladığı katkılara örnek olarak şunlar verilebilir:

 1. Yıldız Oluşumu: Önyıldızlar, yıldız oluşumunun başlangıç aşamalarını incelemek için mükemmel laboratuvarlardır. Bu aşamalar, yıldızların oluşumu ve evrimi üzerine temel bilgiler sağlar.
 2. Elementlerin Üretimi: Önyıldızlar, hidrojen ve helyum gibi temel elementlerin daha ağır elementlere dönüşümünü gösterir. Bu nükleosentez süreçleri, evrende bulunan diğer elementlerin nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olur.
 3. Astrofiziksel Teorilerin Test Edilmesi: Önyıldızlar, astrofizikteki teorilerin test edilmesi ve doğrulanması için önemli birer araştırma alanıdır. Bu teoriler; yıldızların oluşumu, enerji üretimi ve son evrelerinde nasıl davrandıkları gibi konuları kapsar.
 4. Yıldız Evrimi: Önyıldızların evrimsel süreçleri, yıldızların farklı evrelerde nasıl davrandığını anlamamıza yardımcı olur. Bu bilgiler, Güneş gibi yıldızların nasıl oluştuğunu ve nasıl evrimleştiğini anlamamızı sağlar.
 5. Kara Deliklerin Oluşumu: Büyük önyıldızlar, ömürlerini tamamladıklarında kara deliklere dönüşebilir. Bu süreçler, kara deliklerin nasıl oluştuğunu ve evrende nasıl dağıldıklarını anlamak için önemlidir.
 6. Evrendeki Yıldızların Dağılımı: Önyıldızların gözlemlenmesi, evrendeki yıldız oluşum oranlarını ve yıldızların hangi koşullarda oluştuğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu, galaksilerin ve evrenin genel evrimsel süreçlerini anlamamıza katkıda bulunur.

Bu nedenlerle önyıldızlar, astronomların evrenin yapısı ve evrimi hakkında derinlemesine bilgi edinmelerine yardımcı olan önemli gözlem ve araştırma alanlarıdır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
11
1
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 3
 • Tebrikler! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 13/06/2024 10:48:31 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/15879

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Uterus
Göç
Evrenin Genişlemesi
Sağlık Personeli
Fizyoloji
Ara Tür
Deri
Kimyasal Bağ
Allah
Şeker
Lazer
Kalp
İletişim
Tekillik
Doku
Özel Görelilik
Plastik
Primatlar
Diş Hekimliği
Hastalık Yayılımı
Tohum
Karbonhidrat
Yörünge
Doğal
Kamuflaj
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Y. İğın, et al. Gökyüzündeki Bebek Yıldızlar: Önyıldızlar Nedir ve Nasıl Oluşurlar?. (12 Mart 2024). Alındığı Tarih: 13 Haziran 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/15879
İğın, Y., Civan, Ç. (2024, March 12). Gökyüzündeki Bebek Yıldızlar: Önyıldızlar Nedir ve Nasıl Oluşurlar?. Evrim Ağacı. Retrieved June 13, 2024. from https://evrimagaci.org/s/15879
Y. İğın, et al. “Gökyüzündeki Bebek Yıldızlar: Önyıldızlar Nedir ve Nasıl Oluşurlar?.” Edited by Çınar Civan. Evrim Ağacı, 12 Mar. 2024, https://evrimagaci.org/s/15879.
İğın, Yusuf. Civan, Çınar. “Gökyüzündeki Bebek Yıldızlar: Önyıldızlar Nedir ve Nasıl Oluşurlar?.” Edited by Çınar Civan. Evrim Ağacı, March 12, 2024. https://evrimagaci.org/s/15879.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close