Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Gizli Özellikler Hipotezi: İnovasyon Nasıl Yapılır? Pratik Yaparak Daha Yenilikçi Olmak Mümkün mü?

Gizli Özellikler Hipotezi: İnovasyon Nasıl Yapılır? Pratik Yaparak Daha Yenilikçi Olmak Mümkün mü? Nearshore Technology
10 dakika
1,295
 • Psikoloji
Evrim Ağacı Akademi: Bilime Dayalı Kişisel Gelişim Yazı Dizisi

Bu yazı, Bilime Dayalı Kişisel Gelişim yazı dizisinin 29. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Stanford Marshmallow Deneyi Nedir? Çocukken Sergilenen Öz Kontrol, Yetişkinlikte Başarıyı Nasıl Etkiler?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Çeşitli sorunlara yenilikçi çözümler getirmek bazen zor olabilir. Çoğu insan yenilikçi olmanın sabit bir kişilik özelliği olduğunu, yani bu özelliğin sonradan kazanılamayacağını düşünür. Ancak araştırmalar, kişilik özelliklerinin inovasyon yeteneğinde bir rol oynamasına rağmen, inovasyonun, bu konuda doğal bir yeteneğe sahip olmadığını düşünen kişiler tarafından bile öğrenilebilen bir şey olduğunu göstermektedir.[1], [2]

Bu makalede, inovatif sürecin birçok durumda nasıl işlediğini konu alan bir araştırmanın detaylarını öğrenecek, ardından insanları daha yenilikçi kılan birkaç basit rehber göreceksiniz.

Tüm Reklamları Kapat

Gizli Özellikler Hipotezi

Gizli Özellikler ve İnovasyon Hipotezi, binden fazla tarihi değer taşıyan icatın gelişim sürecinin ardında yatan düşünce sürecini araştıran araştırmacılar tarafından ortaya konulmuştur.[3], [4] Hipotez kapsamında birçok inovatif çözümün ardında iki adımlık bir süreç olduğu öne sürülmektedir:

 • İlk olarak problemin yeni veya daha önce keşfedilmemiş (gizli kalmış) bir özelliği bulunur.
 • Bu özellik, problemi yenilikçi bir tarzda çözmek için kullanılır.

İnovasyon sürecinde gizli özelliklerin kullanımına yönelik klasik bir örnekte şunlar ifade edilmektedir:[2]

Tüm Reklamları Kapat

...katılımcının sadece uzun bir mum, bir kibrit ve 6 santimetrelik bir çelik küp kullanarak iki ağır çelik halkayı birbirine tutturması gereken iki halka problemini düşünün...

Erimiş balmumu, halkaları birleştirmek için yeterince güçlü değildir, bu nedenle çözüm, fitilin halkaları birbirine tutturmak için kullanılabilecek bir ip olduğunun fark edilmesine dayanır. İnsanlar bu çözümü fark ettiklerinde, fitili balmumundan çıkarmanın bir yolunu kolayca bulabilirler (örneğin küpün kenarındaki balmumunu kazıyarak çıkarabileceklerini düşünürler).

Bu örnekte "gizli özellik", mum fitilidir; insanlar, fitilin mumun geri kalanından ayrılıp bir ip olarak kullanabileceklerini fark etmezler. Fark ettiklerinde ise iki halkayı bu ip yardımıyla birbirine bağlayarak problemi başarıyla çözebilirler.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Gizli özelliklerin inovasyon alanındaki rolüne yönelik bir başka örnek de "mum problemi" adlı benzer bir zeka oyunudur: Mum probleminde oyunculara bir mum, bir kutu kibrit, raptiyelerle dolu küçük bir karton kutu ve bir mantar pano sunulur. Daha sonra mumu, dik duran mantar panoya, mumun aşağıdaki masaya damlamadan yanmasını sağlayacak şekilde iliştirmelerinin bir yolunu bulmaları istenir.

Çözüm basittir: Oyuncular önce raptiye kutusunu boşaltır ve raptiyeleri kullanarak kutuyu mantar panoya tuttururlar. Mumu da kutunun içine yerleştirerek panonun altında bulunan masaya damlamasını engellerler.

Bu çerçevede çözüm basittir; raptiye kutusunun gizli özelliğini, yani kutuya raptiyeleri koyduğumuz gibi mumu da koyabileceğimizi keşfettiğimiz anda problemi çözeriz.

Pixabay

İnovatif Düşünce Tarzını Öğretmenin ve Öğrenmenin Etkisi

Gizli Özellikler Hipotezi üzerine yapılan araştırmalar, insanların nasıl yenilikçi fikirler düşündüğünü açıklamanın yanında bu nispeten basit inovasyon süreçlerini anladıklarında problem çözme becerilerinin geliştiğini ve daha yenilikçi olduklarını göstermektedir.

Konuyla ilgili bir çalışmada, insanların daha önce açıklanan iki halka problemi ve mum problemi gibi yaratıcı düşünme gerektiren çeşitli zeka oyunlarını ne kadar iyi çözebildikleri incelenmiştir. Araştırmacılar, gizli özelliklerin nasıl tanımlanacağı ve kullanılacağına dair kısa bir eğitim seansının bile insanların yenilikçi yetenekleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu bulgulamıştır.[2]

Tüm Reklamları Kapat

Özellikle, konuyla ilgili 20 dakikalık tek bir eğitim seansından geçen kişiler, bu tür bir eğitimden geçmeyen kimselere kıyasla ortalama %67 oranında daha fazla problem çözmüştür. Bu, bu tür bir eğitimin ne kadar etkili olabileceğini ve yaratıcı süreci doğal olarak sezgisel bulmasalar bile insanlara nasıl daha yenilikçi olacaklarının öğretilebileceğini göstermektedir.

İlerleyen bölümlerde, araştırmacıların insanlara nasıl daha yaratıcı olabileceklerini öğretmek için kullandıkları ana teknikleri öğrenecek ve sorunlarınıza inovatif çözümler bulmaya çalışırken bu teknikleri nasıl uygulayabileceğinizi göreceksiniz.

Nasıl Daha İnovatif Olunur?

Gizli Özellikler Hipotezinin de gösterdiği üzere inovatif çözümler bulmanın temel yollarından biri, çözmeye çalıştığınız problemin gizli özelliklerini keşfederek bu özellikleri problemin çözümünde nasıl kullanabileceğinizi bulmaktır.

Aşağıdaki bölümde bunu yapmanızı sağlayacak birkaç teknik öğreneceksiniz. Bu teknikler siz yaratıcı biri olmasanız bile işe yarar niteliktedir.

Tüm Reklamları Kapat

Fonksiyonel Sabitliği Aşmak

Fonksiyonel sabitlik, bir nesnenin veya parçalarının tipik bir kullanımına takılıp kalma eğilimidir. Bu düşünce biçimi, elinizdeki nesneler için yaratıcı kullanımlar düşünmenizi engeller. Dolayısıyla daha inovatif biri olmak istiyorsanız öncelikle bu engeli aşmalısınız.

Bunu engeli aşmanın etkili bir yolu, genel-parça diyagramı oluşturmaktır. Bu diyagram kapsamında problemi veya konu aldığınız nesnenin bütün özelliklerini bileşenlerine ayırır; her bir bileşeni detaylı bir şekilde tanımlar ve özellikleri listelersiniz.

Örneğin, bir mum aşağıdaki genel-parça diyagramı kullanılarak tanımlanabilir:

Bu genel-parça diyagramında bir mumun fitil ve balmumu olarak iki ana bileşenden oluştuğunu görürüz ve diyagram üzerinde fitilin aslen bir ip olduğunu; böylelikle mum içindeki asıl amacı yerine bir şeyleri bağlamak için de kullanılabileceğini keşfederiz.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Wee Willie and Other Stories (Rudyard Kipling)

Percival William Williams, who is affectionately called ‘Wee Willie Winkie’ because of the nursery rhyme, is the only son of the Colonel of the 195th. The six-year-old is well-liked by everyone in the regiment, but becomes especially good friends with a subaltern he nicknames ‘Coppy’. One day, Winkie confesses to Coppy that he saw Coppy kissing Miss Allardyce, whose father is a Major. Coppy persuades Winkie to keep silent about the matter, since he is engaged to Miss Allardyce, but they haven’t announced it yet. Three weeks later, Winkie sees Miss Allardyce ride
her horse across the river in an attempt to prove her mettle. He knows that the ‘Bad Men’ (who he equates with the goblins in a storybook) live on the other side of the river, so he rides out after her, even though he is grounded. Miss Allardyce’s horse stumbles and falls, and Miss Allardyce twists her ankle. Winkie catches up to her and sends his pony, Jack, back to the cantonment for help as some natives approach. The natives debate whether to return Miss Allardyce and Winkie for a reward or hold them for ransom. When Winkie’s riderless horse returns to the cantonment, E Company immediately marshals and sets out to find him. The Company frightens away the natives, and Winkie is lauded as a hero for saving Miss Allardyce. He announces that people should start calling him by his given name because, as the narrator says, he has “enter[ed] into his manhood.”

Warning: Unlike most of the books in our store, this book is in English.
Uyarı: Agora Bilim Pazarı’ndaki diğer birçok kitabın aksine, bu kitap İngilizcedir.

Devamını Göster
₺48.00
Wee Willie and Other Stories (Rudyard Kipling)

Bu tekniğin temel avantajı, yaratıcı bir kimse değilseniz bile basit ve uygulanabilir olmasıdır. Zira teknik kapsamında ele aldığınız nesneleri derinlemesine ancak görece basit bir şekilde listelersiniz. Bunu yapmak için yaratıcı biri olmanız gerekmez; yaratıcılığa ihtiyaç duymadan da karşılaştığınız sorunlara yaratıcı/yenilikçi çözümler getirebilirsiniz.

Dar Fiil Çağrışımlarını Aşmak

Dar fiil çağrışımları, insanların çözmeye çalıştıkları bir sorunu tanımlarken bir fiilin birden fazla potansiyel anlamı arasında yalnızca bir anlamına odaklanma eğilimi anlamına gelir. Böyle bir eğilim de olası çözümler yelpazesini son derece kısıtlar. Dar fiil çağrışımlarının üstesinden gelmeyi öğrenerek bir sorunla karşılaştığınızda daha başarılı şekilde yeni bakış açıları geliştirebilirsiniz.[5]

Örneğin, daha önce tartışılan iki halka problemini ele alalım; bu, insanlara sadece uzun bir mum, bir kibrit ve küçük bir çelik küp kullanarak iki metal halkayı birbirine tutturmanın bir yolunu bulmalarının söylendiği bir zeka oyunuydu. Bu oyunda bir şeyleri birbirine tutturmanın, fitile ulaşmak için mumun dış yüzünü kazımak ve ardından halkaları birbirine tutturmak için fitili kullanmak gibi çeşitli yollarını düşünmek, sorunun doğru çözümünü bulmanıza yardımcı olabilir.

Bunu yapmanın özellikle iyi bir yolu, başka bir fiil tarafından tanımlanan genel bir eylemi gerçekleştirmenin belirli bir yolunu tanımlayan fiiller anlamına gelen troponimlerin bir listesini oluşturmaktır. Aşağıdaki görselde tutturmak fiilinin farklı bağlamlarda kullanımını göreceksiniz:

İki halka problemi bağlamında bu fiillerden bazıları, örneğin vidalamak ve kemerle sabitlemek, alakasız olarak değerlendirilerek kolayca elenebilir. Ancak tutturma eyleminin iki nesneyi birbirine bağlayarak da gerçekleştirilebileceğini fark etmek, size mum fitilinin bir ip olduğunu ve bu fitili kullanarak iki halkayı birbirine tutturabileceğinizi gösterebilir.

Bu şekilde karşı karşıya olduğunuz problemin sürecini tanımlayan fiilin troponimlerini belirleyerek dar fiil çağrışımları sorununu aşabilir ve daha yenilikçi çözümler üretebilirsiniz. Görece basit bir süreç olan genel-parça diyagramı ile de yaratıcı bir kimse olun olmayın, problemlere yönelik yaratıcı çözüm üretme becerinizi artırabilirsiniz.

Dar fiil çağrışımları sorununu aşmak için belirttiğimiz teknik, öncelikli olarak fiillerle ilgili olmasına karşın sorunlarınızın farklı taraflarını da aydınlatabilir. Örneğin ilgili isim, sıfat ve zarfların zıt anlamlarını düşünebilirsiniz.

Üstelik zıt anlamlar listesini kendiniz çıkarmak zorunda da değilsiniz! Bu listeyi çıkarırken sorunu her ne kadar farklı taraflarıyla ele alma şansı elde ediyor olsanız da pekâla bir sözlük yardımı ile de bu aşamayı uygulayabilirsiniz.

Varsayım Körlüğünü Aşmak

Varsayım körlüğü, herhangi bir kanıta dayandırmaksızın bir varsayım geliştirme eğilimine verilen addır. Böylesi bir eğilim, siz farkına dahi varmadan düşünme sürecinizi kısıtlar; karşınıza çıkan sorunlara yönelik yaratıcı çözümleri görmenizi engeller ve ana hatlarıyla bir sorunu tanımlarken kullandığınız dil ile ilişkili bir fenomendir.[5]

Örneğin, gizli özellikler hipotezini geliştiren araştırmacılar, önceden çözülmemiş bir problemin çözümünü konu olan bir vakayı anlatmaktadır: Yapışmaz bir teflon yüzeye kaplama nasıl yapışır?[5] Bu problemin çözülememesinin nedenlerinden birinin, "yapışmak" fiilinin insanları belirli bir çözüm türü aramaya ve diğer uygulanabilir seçenekleri görmezden gelmeye itmesi olduğunu öne sürmüşlerdir.

Tüm Reklamları Kapat

Problem özelinde insanlar, çözümün kaplamanın yapışmaz yüzeye yapışmasını sağlamak olduğunu duydukları anda aşağıdaki varsayımlarda bulunmuştur:

 • "Yapışmak" kimyasal bir işlem kullanılması gerektiği anlamına gelir.
 • "Yapıştırmak", sürece sadece yapıştırılan iki malzemenin dahil olması gerektiği anlamına gelir.
 • "Yapışma", kaplama ile Teflon arasındaki doğrudan temasın yapışmaya neden olması gerektiği anlamına gelir.

İnsanlar, farkına varmaksızın bu örtük varsayımlarda bulunmaları sebebiyle üzerine bir şey yapışmaması amacıyla tasarlanan bir nesneye nasıl bir şey yapıştırabilecekleri sorusuna bir cevap bulamamıştır.

Bu bilgi ışığında araştırmacılar, ancak bu varsayımları tanımlayarak ve etkilerinden kurtularak soruya çözüm üretebilmişlerdir. Ürettikleri çözümde dış katmanlarından birinin özel bir kaplama ile kaplandığı, diğerinin metal bir yüzey ile kaplandığı ve orta katmanın ise teflon olduğu bir üç katmanlı sandviç modeli geliştirilmiştir ve böylelikle kaplama teflona yapıştırılabilmiştir.

Bu, örtük varsayımlarımıza yönelik bir farkındalık geliştirerek nasıl daha inovatif olabileceğimizi gözler önüne seren bir örnektir. Bundan ötürü inovatif bir çözümle çözülebilecek bir problemle karşılaştığımızda konuya ilişkin tüm örtük varsayımlarımızı belirlemeli ve bu varsayımların geçerliliğini test etmeliyiz.

Tüm Reklamları Kapat

Fonksiyonel sabitliği ve dar fiil çağrışımları aşma sürecine benzer şekilde bu araç da nispeten basit bir araçtır ve doğal yaratıcılığı olmayan biri tarafından bile kullanılabilmesi, bu aracı inovasyon süreci çerçevesinde etkili bir araç haline getirmektedir.

Engin Akyurt

İnovatifliği Artırmakta Kullanılan Diğer Teknikler

Gizli özellikler hipotezi kapsamında yukarıda listelenen tekniklerin yanında inovatifliği engelleyen başkaca yaygın engellerden de bahsedilmektedir.[5], [6] Bu engeller konusunda özellikle iki ana kavrama dikkat etmelisiniz:

 • Tasarım saplantısı. İnovatif düşünce bağlamında tasarım saplantısı, insanların yeni çözümlerle ilgili olabilecek özellikleri belirlemeye çalışırken sorunun bilinen çözümlerine odaklanma eğilimidir. Tasarım saplantısından çeşitli şekillerde, örneğin karşı karşıya olduğunuz soruna ilişkin nesnelerin hangi özelliklerinin genellikle gözardı edildiğini göz önünde bulundurarak vb. kaçınabilirsiniz. Bu gözardı edilen özellikler arasında nesnenin hangi materyalden üretildiği, ağırlığı ve şekli gibi biçimsel özellikler yer almaktadır ve farklı özellikler farklı bağlamlarda gözardı edilebilir.
 • Analoji körlüğü. İnovasyon bağlamında analoji körlüğü, bir alandaki bir kavramın başka bir alandaki bir sorunu çözmek için uyarlayabileceği gerçeğini gözden kaçırma eğilimidir. Analoji körlüğü genellikle iki alan arasındaki yüzeysel farklılıkların dikkati dağıtması sonucu ortaya çıkar ve insanların soyut düzeyde sorunlar arasındaki ilişkileri fark etme becerisini kısıtlar. Bu körlükten kaçınmak için de sorunu yüksek derecede soyut bir düzeyde ele alabilir, genel terimlerle açıklamaya çalışarak farklı alanlarda farklı çözümlerle bir bağlantı tahsis etmeye çalışabilirsiniz. Örneğin "bir makasın bir kumaşı kesmek için kullanılır" diye düşünmek yerine "bir araç yardımıyla bir şey bölünür" diye düşünebilirsiniz.

İnovasyon Yalnızca Fiziksel Nesnelerle İlgili Bir Kavram Değildir!

Bu makalede yer alan örnekler, fiziksel nesnelere ilişkin sorunların çözümü bağlamında inovasyonu konu alsa da Gizli Özellikler Hipotezi ve teknikleri fiziksel olmayan senaryolarda da uygulanabilir. Bu teknikleri örneğin daha inovatif bir yazılım yaratmak için kullanabilir, veya kişilerarası bir tartışmayı daha yaratıcı ve etkili bir şekilde çözmek için uygulayabilirsiniz.

Magda Ehlers

Özet ve Sonuçlar

 • Gizli Özellikler Hipotezi, birçok inovatif çözümün temelinde iki aşamalı bir süreç bulunduğunu öne sürer: ilk olarak sorunun az veya göze çarpmayan (gizli) bir özelliği keşfedilir; ardından bu özellik sorunu inovatif bir şekilde çözmekte kullanılır.
 • Örneğin, katılımcıların iki metal halkayı uzun bir mum, bir kibrit ve küçük metal bir küp kullanarak birbirine tutturmaları gerektiği iki halka probleminin çözümü, mum fitilinin aslında bir ip olarak da kullanılabileceği; metal küple balmumunun kazılarak bu ipe ulaşılabileceği ve iple halkaların birbirine bağlanabileceğini fark etmekle mümkün olmaktadır.
 • İnsanların gizli özellikleri belirleme becerisini düşüren yaygın bir engel, bir nesnenin veya parçalarının tipik bir kullanımına sabitlenme eğilimi olarak özetlenebilecek ve karşılaştığınız sorun özelindeki nesnelerinin her birini oluşturan bileşenleri özellikleriyle birlikte tanımlayarak üstesinden gelinebilecek işlevsel sabitliktir.
 • Bir başka yaygın engel de insanların çözmeye çalıştıkları bir sorunu tanımlarken fiillerin sınırlı anlamlarına odaklanma eğilimi anlamına gelen ve orijinal fiille aynı eylemi gerçekleştirmenin benzer yollarını tanımlayan fiillerin bir listesini oluşturarak aşılabilen dar fiil çağrışımları engelidir.
 • Makaleye konu olan son engel ise varsayım körlüğüdür. Varsayım körlüğü yaşayan insanlar düşünce süreçlerini kısıtlayan ve farkında olmadıkları varsayımlar geliştirirler. Bu körlük, bu insanların sahip olduğu varsayımların belirlenmesi ve sorgulanmasıyla aşılabilir.
Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Bilime Dayalı Kişisel Gelişim Yazı Dizisi

Bu yazı, Bilime Dayalı Kişisel Gelişim yazı dizisinin 29. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Stanford Marshmallow Deneyi Nedir? Çocukken Sergilenen Öz Kontrol, Yetişkinlikte Başarıyı Nasıl Etkiler?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
47
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 9
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 6
 • Üzücü! 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 26/03/2023 05:00:37 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13125

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Akış
İçerikler
Sosyal
Gündem
Zehirli Mantar
Mühendislik
Öğrenme
Diş Hekimi
Yayılım
Gözlem
Yeni Koronavirüs
Yılan
Bilinç
Mistisizm
Oyun Teorisi
Kimyasal Bağ
Mikoloji
Coğrafya
Uluslararası Uzay İstasyonu
Fosil
Test
Amerika
Kültür
Kadın Doğum
Matematik
Yüksek
Dalga
Canlılık Ve Cansızlık Arasındaki Farklar
Yüzey
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
I. Shatz, et al. Gizli Özellikler Hipotezi: İnovasyon Nasıl Yapılır? Pratik Yaparak Daha Yenilikçi Olmak Mümkün mü?. (28 Ekim 2022). Alındığı Tarih: 26 Mart 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13125
Shatz, I., Karagözoğlu, M. (2022, October 28). Gizli Özellikler Hipotezi: İnovasyon Nasıl Yapılır? Pratik Yaparak Daha Yenilikçi Olmak Mümkün mü?. Evrim Ağacı. Retrieved March 26, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13125
I. Shatz, et al. “Gizli Özellikler Hipotezi: İnovasyon Nasıl Yapılır? Pratik Yaparak Daha Yenilikçi Olmak Mümkün mü?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, 28 Oct. 2022, https://evrimagaci.org/s/13125.
Shatz, Itamar. Karagözoğlu, Mert. “Gizli Özellikler Hipotezi: İnovasyon Nasıl Yapılır? Pratik Yaparak Daha Yenilikçi Olmak Mümkün mü?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, October 28, 2022. https://evrimagaci.org/s/13125.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.