Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı Kitap Tavsiyeleri: Ahlak Felsefesine Dair Hangi Kitapları Okumalıyız?

Evrim Ağacı Kitap Tavsiyeleri: Ahlak Felsefesine Dair Hangi Kitapları Okumalıyız? Pixabay
9 dakika
5,299
 • Felsefe
Evrim Ağacı Akademi: Kitaplarımız ve Tavsiyelerimiz Yazı Dizisi

Bu yazı, Kitaplarımız ve Tavsiyelerimiz yazı dizisinin 3. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Evrim Ağacı Kitap Tavsiyeleri: Evrim Öğrenmek İçin Hangi Kitapları Okumalısınız?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Ahlak felsefesi, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edip edemeyeceğimiz, eğer edebilirsek bunun prensiplerinin ne olması gerektiği üzerine kafa yoran bir felsefe dalıdır. Bu saha, felsefenin en aktif tartışma sahalarından biridir ve dolayısıyla konu hakkında çok sayıda akademik makale yayınlanmakta ve kitap basılmaktadır. Burada, herhangi bir öncelik sırası olmaksızın, bu sahada kendinizi geliştirebilmeniz için okuyabileceğiniz bazı kitapları sıralayacağız.

Evrim Ağacı'ndan Ahlak Felsefesi Kitapları Tavsiyeleri

Çağdaş Ahlak Felsefesi (Temel Metinler) - Sedat Yazıcı

İzninizle bu kitabı biraz övmek ve şiddetle önermek istiyorum. Felsefi metinler söz konusu olduğunda çoğu zaman birincil, ana metinler değil de ikincil hatta üçüncül metinler okunur. Böylesi bir hata çoğu zaman felsefi fikirleri ve teorileri çok yanlış anlamaya veya yorumun-yorumunu yapmaya sıkışan gelişigüzel felsefi metinler üzerinde göz gezdirir halde bulunmaya sebep olabilir. Çağdaş Ahlak Felsefesi metinler doğrudan doğruya filozofların kaleme aldığı metinlerin ve makalelerin çeviri derlemesinden oluşmaktadır. Doğrudan kendi yazdıkları metinleri okuyabileceğiniz filozoflar Moore, Ayer, Stevenson, Anscombe, Rawls, McIntyre, Dworkin, Williams, Foot, Ross, Hare, Sartre, Habermas, Harman, Levinas, Stocker gibi filozoflar.

Tüm Reklamları Kapat

Etik – Simon Blackburn

İnsanlar doğası gereği bencil, çıkarcı, saldırgan insanlar mıdır? Bu türden bir soru insanların önemsediği doğum, ölüm, arzu, mutluluk, özgürlük gibi temalar eşliğinde incelenmediği sürece tam olarak yanıtlanmayabilir. Bu türden bir kavrayış nihilizm ile yaşamın anlamı üzerine yöneltilen büyük soruları daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Dost Kitabevi'nin kültür kitaplığı serisinin bir parçası olan bu kitap uluslar arası bestseller olduğunu söyleyebileceğimiz başka felsefe kitaplarının yazarı olan Simon Blackburn kaleminden çıkmıştır.

Etik Nedir? – Fred Feldman

Tüm bu kitaplar içerisinde çevirisini en beğendiğim kitaplardan biri. Görece yakın bir zamanda yazılmamış olmasına rağmen hala güncelliğini koruyan bir kitap olduğunu söylemek mümkün. Faydacılıktan Emotivizm'e, Kant'çı deontolojiden Rossçu Çoğulculuğa dek bir çok normatif etik teorisi oldukça iyi bir şekilde tanıtılmaktadır. Şayet ahlak teorilerine ilginiz var ise bu kitap ile başlayan bir okuma izleği oluşturabilirsiniz. Hala faydalandığım bir kaynak metin olduğunu söyleyebilirim. İlk olarak Boğaziçi Üniversitesi Yayınları'ndan çıkmıştır; yakın zamanda Fol Yayınları'ndan tekrar basımı yapılacağı bilgisine paylaşmış olalım.

Tüm Reklamları Kapat

 • Şu an basımı yok, sahafları gezmeli veya yeni basımını beklemelisiniz.

Nikhomakos'a Etik – Aristoteles

Dünyanın en prestijli felsefe bölümlerindeki Ahlak felsefesi derslerinin temel okumalar izleğinde kendine hala yerin edinen kurucu metinlerden biri. Aristoteles, kuşkusuz ki Batı felsefenin ön etkili ve önemli simalarından biri olmaya devam ediyor. Özellikle de günümüzdeki Yeni Aristotelesçilik ve Erdem Etiği'nin yükselişi göz önüne alındığında. Aristoteles’in, oğullarından biri olan Nikomakhos’a ithafen kaleme aldığı Nikomakhos’a Etik, 10 bölümden oluşmaktadır. Aristoteles bu kitapta, kendi erdem temelli yaklaşımı olan ve bu Erdem Etiği olarak bilinen teorinin de bir prototipini sunmakta ve iyilik, mutluluk, huzur, erdem, cömertlik, adalet, dostluk gibi birçok tema üzerinde durmaktadır. Genellikle, Ahlak felsefesi ile ilgilenen her felsefecinin okuması, anlaması ve haberdar olmasının beklenileceği önemli bir kitap olması itibariyle Türkçe felsefe makaleleri de okuyarak kitaba dair kavrayışınızı güçlendirebilirsiniz.

Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi - Immanuel Kant

Kant için ahlaki bir fail olmak için özerklik olmazsa olmazdır. Başkalarının zorlamasıyla değil de kendi rasyonel doğamızdan kaynaklanmayan bir eylem, onun için ahlaki bir eylem niteliği taşımaz. Elbette Kant gibi büyük bir filozof bu türden bir iddiayı farklı türden iddialar ile destekleyerek bir tür argüman sepeti oluşturmaktadır. Ona göre ahlaki bir eylem araç-amaç formülasyonuna ve evrenselleştirilebilirlik ilkesine uygunluk sergilemelidir. Kant'ın iddiaları öyle veya böyle karşılaştığı birçok zorluk ile birlikte güncelliğini korumaktadır. Bilhassa Rawls, Ross ve Regan gibi çağdaş filozofların Kantçı bir çerçeveden yola çıkarak kendi sistemlerini inşa etme projeleri dikkat çekicidir.

Ahlak Üzerine Tartışmalar: Etiğe Giriş – Jon Nuttall

Ahlaki yargı ve ifadeler ne anlama gelmektedir? İnsanlar belirli türden ahlaki önermeler öne sürdüklerinde ellerinde ne tür gerekçeler olur? Nuttall bu türden soruları yalnızca teorik değil bir dizi uygulamalı örnek ile birlikte de ele alıyor. Bilhassa bir dönem farklı disiplinlerde sıkça tartışılan postmodernizmi göz ardı etmeden bunu yapıyor. Ahlak felsefesi kitaplığınızda yer almasını tavsiye edeceğimiz kitaplardan biri.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Etiğin Doğal Temelleri – edt. Pierre Changeux

Ahlaki normlar nelerdir ve nelere göre belirlenir? Bu soru ahlaki bir ilke ve yaklaşımı benimsemek için bize farklı türden motivasyon ve gerekçeler sunabilecek önemli bir sorudur. Çoğu zaman ahlaki önermelerin veya doğruların doğası gereği normatif olduğunu söyleriz fakat bunun ne anlama geldiği üzerine daha az düşünürüz. Etik nesnel midir yoksa öznel mi? Doğada, etik diye bir şey var mı? Olgu-değer ayrımı hala geçerli bir ayrım mı? Bu ve benzeri birçok soruya yakından bakan oldukça nitelikli bir kitap.

 • Şu an basımı yok, sahafları gezmeli veya yeni basımını beklemelisiniz.

Tanrısız Ahlak? – Walter Sinnott-Armstrong

Ateistler sık sık ahlaki değerlerini neye dayandırdıkları ile ilgili sorularla karşılaşırlar. Bir ateist nesnel ahlak sahibi olmayı meta-etik olarak temellendirebilir mi? Bu soru ateistlerin ahlaki eylemler gerçekleştiremeyeceği veya ahlaklı olamayacağı anlamına gelmiyor, ahlaki çerçevelerinin temelinde ne olduğuna yöneliyor. Bu kitapta, çok geniş kapsamlı bir teorik inşa söz konusu değil, ateistik (natüralist ve platonist) bir teoriden söz eden meta-etik tartışmalar derinlemesine incelenmiyor. Fakat yine de bir ateistin gözünden Tanrı'sız ahlakın ne anlama gelebileceğine dair dikkat çekici bir kaç tartışma başlığı açması kitabı çekici kılmaktadır.

Allah'sız Ahlak Mümkün mü? - Enis Doko

Teistler sık sık İlahi Buyruk Teorisi'nin farklı biçimlerini veya bu teoriyle paralel ilerleyen meta-etik teorileri savunurlar. Çoğu teist için ahlak, teistik bir Tanrı'nın sıfatları ile uyumludur ve ahlaki doğrular kökenini söz konusu bu buyurgan-emredici Tanrı'dan alır. Kimi teistler ise bu noktadan sonra bir adım ileriye gider ve meta-etik açıdan ateistlerin nesnel ahlakı temellendiremeyeceğini iddia eder. Doko'nun kaleme aldığı bu metin hem din felsefesi hem de ahlak felsefesi açısından Türkçe literatür açısından zengin bir içerik sunmaktadır. Her ne kadar kimi ateistler kitapta söz konusu olan birçok argümana karşı çıksa da, çok boyutlu tartışmalara götüren sorular sorması ve argümantatif bir yapıya yaslanması bu metni çekici kılmaktadır.

Ahlak Felsefesi - Esra İşbilen Duru & Meltem Yavuz

Ahlak felsefesi üzerine kapsam açısından en geniş kitaplardan biri. Derin ahlaki anlaşmazlık içerisine girdiğimiz belirli türden konular ahlakın doğasını daha iyi anlamak için yakından incelenmeyi hak ediyor. Bu kapsamda mutluluk, iyi niyet, aşk, özgürlük, kapitalizm, sosyal medya, ötanazi, organ nakli ve daha birçok konu farklı yazarların da katkıları ile birlikte alınıyor. Doğrudan topluma ve bireylerin yaşamlarına gözlerimize dikip ahlaken doğru olanın ne olduğunu belirlemek için öncelikle, bir tür gözlem yapmamız gerektiği hatırlatması gerektiği için ilginç bir metin. Fakat kitabın asıl çekici yanı ahlak mefhumunu insanın olduğu her yerde farklı boyut ve bağlamlarda görebilmemizi sağlamasıdır.

Pratik Etik – Peter Singer

Ahlak felsefesinde kabaca üç alt disiplin vardır: Metaetik, Normatif etik ve Uygulamalı (Pratik) Etik. Bu kitap abartı olmayacak bir şekilde Uygulamalı etik disiplini açısından kurucu metinlerden biridir. Dünyanın birçok prestijli felsefe bölümünde hala Etik101 kapsamında, etiğe giriş kitaplarından biri olarak okutulur. Kitapta kendi Faydacı anlayışı olarak Tercih Faydacılığının da izlerini görebileceğiniz bir çerçevede kürtaj, ötanazi, çevre etiği, hayvan etiği gibi birçok farklı temaya dair oldukça ilginç iddialar öne sürülmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Hayvan Özgürleşmesi – Peter Singer

Eylemlerimizin ahlaki statünü teorik bir çerçevede tartışmak birçok açıdan önemlidir. Fakat bu, şayet titiz olmazsak kimi zamanlar pratik olana ağırlık vermemizi engelleyebilir. Singer felsefi bir birikimi olmayan genel okuyucu için kaleme almış gibi görünen bu kitabıyla üretim çiftlikleri ve hayvan üretim alanları bir adeta bir araştırmacı- gazeteci gözüyle incelemektedir. Singer, hissedebilen canlıları kıyafet haline getirilmesi, tabağımızda yemek olması ve üzerinde deneyler yapılmasını oldukça kapsamlı bir biçimde gözler sermektedir. Yayınladığı yıldan sonra hayvan özgürleşme hareketlerinin doğmasına az veya çok etki etmiş önemli başyapıtlardan biri. Bu kitap aracılığıyla, Faydacı bir çerçeveden Hayvan etiğine bakan çağdaş bir filozof için ahlaki problemlerin neler olduğunu görebilirsiniz.

Veganizm - Valéry Giroux, Renan Larue

Kitap oldukça belirleyici olan bir gerçeğe işaret ederek başlıyor: çoğu zaman tabağımıza gelen etin, tabağımıza gelene kadar nasıl bir süreçten geçtiğini görmeyiz. Hayvan kaynak olarak kullanımı kapalı kapılar ardında bize görünmeden gerçekleşir. Yazarların, veganizmin ne anlama geldiğini Fransa'dan da birçok örnek vererek ve sık sık istatistiklere vurgu yaparak incelemektedir. En temel iddiası ise, problemin türcülük değil karnizm olduğuna dair iddiası. Hayvan haklarına dair tarihsel ve sosyolojik bir çok iddianın ardından felsefi varsayımların incelenmesi itibariyle sayfa sayısının az olmasına rağmen epey dolu ve yoğun bir içeriğe sahiptir.

Kafesler Boşalsın - Tom Regan 

Çok uzun bir süredir basımı olmayan bu kitap, 2022 yılının sonlarında tekrar basıma girdi. Hayvan Etiği literatüründe Faydacı/Singercı çizginin tam karşısında konumlanan Regancı yaklaşım, Kant'çı deontoloji üzerine şekillenen ve hak temelli bir perspektiftir. Hayvanların ahlaki statüsü üzerine dönen ahlaki tartışmalarda, hayvanların yaşam hakkı, kaynak olarak kullanılmama hakkı, gereksiz acı çekmeme hakkı gibi ilkeler; "kendi yaşamlarının öznesi olmak" temelinde savunulabilir. Regan'ın yaptığı ise tam olarak böylesi bir çizgiyi benimsemek. Regan'ın vegan etiğe dair teorik katkıları kitap içerisinde uygulamalı birçok örnek ve istatistiki veri ile birleştirilmiş ve çok anlaşılır bir dil ile okuyucuya sunulmuştur. Regan'ın kafesleri genişletmeye değil (Yeni Refahçıların iddiasının bu olduğunu düşünmektedir), tamamen boşaltmamız gerektiğini ifade etmektedir.

Hayvan Haklarına Giriş - Gary L. Francione

Francione, muhtemelen yaşayan en etkili hayvan aktivistlerinden biri olan bir hukuk profesörüdür. Tom Regan ile geçmişteki arkadaşlığı hak temelli bir vegan etik teorisi inşa etmesine yardımcı olmuş ve bugün abolisyonist veganizm adlı yaklaşımın teorik temellerini inşa etmesine katkı sağlamıştır. Kimileri tarafından radikal bir vegan olarak tanımlanan yazar, hayvanların her türlü kaynak olarak kullanımına şiddetle karşı çıkmakta ve eyleme geçmeyi önermektedir. Kitapta böylesi bir yaklaşımın ayrıntılarını bulmak mümkün. Kitapta ayrıca Singer'ın yaklaşımı ile Yeni Refahçı teorinin de bir eleştiri sunulmaktadır. Yazarın blog yazıları ve diğer metinlerine de göz gezdirmek, etik veganizmin bu aktivist hareketini daha iyi anlamaya yardımcı olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Ölme Hakkı (Ötanazi) - Sibel İnceoğlu

1970'lerden beri Pratik (Uygulamalı) Etik alanındaki en tartışmalı konulardan biri şüphesiz ki Ötanazi Etiği çevresinde dönmektedir. Sibel İnceoğlu'nun kaleminden çıkan bu metin Ötanazi Etiği üzerine Türkçe felsefede yazılmış en kapsamlı ve öncü metinlerden biridir. Ötanazi hakkına dair tarihsel bir yolculuk, terimin kökeni ile başlayan kitap ötanazi yanlısı ve karşıtı argümanları da ele alması itibariyle felsefi argümantasyona dayalı bir biçim sergilemektedir.  Kitapta temel alınan bazı sorular şunlardır: Yaşam, dini ve toplumsal bir değerden çok, kişinin özerk bir biçimde karar vermesi gereken bir konu değil midir? Kişinin kendi bedeni ve yaşamı üzerine ne kadar özerkliği vardır? Belli bazı hastalıklarda hasta tedaviye devam etmek zorunda mıdır? Yaşamı uzatmayı sağlayan solunum yada beslenme araçları gibi yaşam destekleyici araçlar devreden çıkarılabilir mi? Hasta ölümün kendiliğinden gerçekleşmesini beklemeksizin öldürülmeyi talep edebilir mi ya da kendisi bilinçsiz durumda ise yaşamının sonuna ilişkin bu kararı başkaları verebilir mi?

 • Şu an basımı yok, sahafları gezmeli veya yeni basımını beklemelisiniz.

***

Not: Kitaplar önemlerine göre sıralanmamıştır. Her kitabın, ilgili bölümde satın alma bağlantısını verdik. Muhtemelen bu listeye başka kitaplar da ekleyeceğiz: Katkı ve önerileriniz için e-mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Kitaplarımız ve Tavsiyelerimiz Yazı Dizisi

Bu yazı, Kitaplarımız ve Tavsiyelerimiz yazı dizisinin 3. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Evrim Ağacı Kitap Tavsiyeleri: Evrim Öğrenmek İçin Hangi Kitapları Okumalısınız?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
68
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 11
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Muhteşem! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Umut Verici! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 31/03/2023 01:04:54 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13946

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Sosyal
Gündem
Amerika Birleşik Devletleri
Doktor
Sanat
Tümör
Çağ
Göz
Kuyruk
Hasta
Biyocoğrafya
Makine
Yaşam
Evrim Ağacı Duyurusu
İmmünoloji
Çevre
Yapay Zeka
Beslenme Davranışları
Hamile
Kadın
Doğal Seçilim
Yemek
İnsanlar
Neandertal
Bağırsak
Radyasyon
Fotosentez
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
T. Beyter. Evrim Ağacı Kitap Tavsiyeleri: Ahlak Felsefesine Dair Hangi Kitapları Okumalıyız?. (19 Şubat 2023). Alındığı Tarih: 31 Mart 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13946
Beyter, T. (2023, February 19). Evrim Ağacı Kitap Tavsiyeleri: Ahlak Felsefesine Dair Hangi Kitapları Okumalıyız?. Evrim Ağacı. Retrieved March 31, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13946
T. Beyter. “Evrim Ağacı Kitap Tavsiyeleri: Ahlak Felsefesine Dair Hangi Kitapları Okumalıyız?.” Edited by Taner Beyter. Evrim Ağacı, 19 Feb. 2023, https://evrimagaci.org/s/13946.
Beyter, Taner. “Evrim Ağacı Kitap Tavsiyeleri: Ahlak Felsefesine Dair Hangi Kitapları Okumalıyız?.” Edited by Taner Beyter. Evrim Ağacı, February 19, 2023. https://evrimagaci.org/s/13946.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.